Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

04.11.2019

Рішення XVIІ позачергового з’їзду суддів України

Р І Ш Е Н Н Я

XVIІ позачергового з’їзду суддів України

30 жовтня 2019 року                                                                                                                                                     м. Київ

Про стан виконання рішень з’їздів суддів України,

зміцнення незалежності судів, суддів, захист професійних інтересів суддів

Заслухавши звіт Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів у період між з’їздами суддів України, інформацію Голови Вищої ради правосуддя Овсієнка А.А. про діяльність Вищої ради правосуддя, інформацію Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Козьякова С.Ю. про діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В. про діяльність щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади, виступи делегатів та запрошених осіб, відповідно до статей 126, 129, 132 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», XVIІ позачерговий з’їзд суддів України в и р і ш и в:

1.Звіт Голови Ради суддів України Моніча Б.С., інформацію Голови Вищої ради правосуддя Овсієнка А.А., інформацію Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Козьякова С. Ю., інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В.узяти до відома.

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» № 1008 від 29 серпня 2019 року

2.Підтримати висновок Пленуму Верховного Суду щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (реєстр. № 1008 від 29 серпня 2019 року), затверджений постановою Пленуму Верховного Суду від 16 вересня 2019 року № 11 «Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (реєстраційний № 1008 від 29 серпня 2019 року)», Відкрите звернення Ради суддів України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 29 серпня 2019 року №1008, затверджене рішенням Ради суддів України № 69 від 16 вересня 2019 року, Консультативний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (від 29 серпня 2019 року № 1008), внесеного на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Президентом України, затверджений рішенням Вищої ради правосуддя від 5 вересня 2019 року № 2356/0/15-19«Про надання консультативного висновку до законопроекту № 1008».

Щодо реорганізації та ліквідації судів України

3.Задля забезпечення визначеності щодо подальшої зміни системи місцевих загальних судів запропонувати Президенту України розглянути можливість внесення проекту закону України про ліквідацію окружних судів, утворених Указами Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів № 451/2017 від 29 грудня 2017 року та «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів» № 449/2017 від 29 грудня 2017 року.

Щодо судового навантаження та матеріального забезпечення суддів

4.З огляду на тривалість започаткованих процедур вимірювання навантаження на суддів всіх рівнів та юрисдикцій і нормативного закріплення зазначених положень Державній судовій адміністрації України вжити невідкладних заходів щодо їх завершення.

5.Раді суддів України за взаємодії з Державною судовою адміністрацією України визначити стан реалізації пункту 4.13 рішення XV чергового з’їзду суддів України від 7 березня 2018 року щодо законодавчої ініціативи про внесення законопроекту про запровадження доплати до базового посадового окладу судді за понаднормове (вище модельного) судове навантаження.

6.Звернутись до суб’єктів законодавчої ініціативи Президента України та Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якими виключити пункти 24, 25 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення».

7.З метою недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав щодо соціального забезпечення суддів та працівників апаратів судів, звернути увагу Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України на недопущення порушення конституційних норм щодо належного фінансового забезпечення судової гілки влади при підготовці та прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

  • 8.Заслухавши інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В., з’їзд суддів України вважає за необхідне висловити серйозну стурбованість з приводу неврахування законодавчих змін при формуванні показників проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині фінансового забезпечення судової влади.

З’їзд суддів наголошує, що принципово важливим є повне фінансове забезпечення:

  • -розміру суддівської винагороди відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з обов’язковим законодавчо визначеним співвідношенням такого розміру до прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • -оптимізованої чисельності суддів відповідно до обґрунтованого нормативу навантаження на суддів для забезпечення належного і своєчасного розгляду судових справ;
  • -судочинства необхідними матеріалами та послугами;
  • -заходів щодо покращення матеріально-технічно бази судів, створення належних умов для учасників судового процесу;
  • -заходів щодо становлення Служби судової охорони і взяття всіх судів під охорону.

Крім того, зауважує щодо неприпустимості зниження рівня соціальної забезпеченості працівників апаратів судів.

Щодо охорони судів, життя, здоров’я та майна суддів та їх сімей:

9.Враховуючи непоодинокі випадки посягання на життя та здоров’я, майно суддів та членів їхніх сімей, з метою якнайшвидшого забезпечення безпеки учасників справ, суддів, працівників судів, приміщень судів запропонувати Службі судової охорони невідкладно:

- сформувати штат працівників в територіальних підрозділах Служби судової охорони;

- забезпечити зброєю та спеціальними засобами працівників Служби судової охорони;

- прийняти під охорону приміщення судів України.

10.Ураховуючи наявність бойових зіткнень та значної кількості озброєних осіб на територіях Донецької та Луганської областей, Державній судовій адміністрації України та Службі судової охорони забезпечити у пріоритетному порядку формування штату працівників в територіальних підрозділах Служби судової охорони у Донецькій та Луганській областях та забезпечити їх зброєю і спеціальними засобами.

11.Звернутись до суб’єктів законодавчої ініціативи із пропозицією щодо законодавчого вирішення питання про забезпечення соціального захисту суддів та членів їх сімей шляхом запровадження грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності судді на рівні не нижчому, ніж встановлено для поліцейських.

Щодо кваліфікаційного оцінювання суддів

12.Запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України розробити зміни до Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в частині чіткої регламентації послідовності дій Комісії у разі порушення з боку Громадської ради доброчесності строків подання висновків.

13.Запропонувати Громадській раді доброчесності розробити єдині підходи до належної оцінки Радою інформації стосовно судді та встановлення відповідних підстав для надання висновку/інформації.

14.Звернутися до суб’єктів права законодавчої ініціативи із пропозицією щодо внесення змін до частини 1 статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», щодо розгляду питання про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді при наявності негативного висновку Громадської ради доброчесності, який надано у визначені строки, за умови підтримання такого рішення більшістю складу від числа присутніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на засіданні.

15.Звернутися до суб’єктів права законодавчої ініціативи із пропозицією щодо внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо розмежування конкурсів з переведення суддів та призначення кандидатів на посаду суддів, зокрема й тих, які перебувають у резерві.

Щодо комунікаційної діяльності:

16.З метою усунення законодавчих прогалин щодо висвітлення діяльності органів державної влади засобами масової інформації, яка призводить до порушення розподілу гілок влади, як складової принципу верховенства права, звернутись до Комісії з питань правової реформи при Президентові України із пропозицією забезпечити розробку та внесення Президентові України законодавчої ініціативи щодо включення Верховного Суду, апеляційних судів, Вищої ради правосуддя та Ради суддів України до переліку суб’єктів застосовування Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

17.Передбачити достатнє фінансування заходів щодо висвітлення діяльності судової влади, а також виконання Концепції прямих зв`язків з громадськістю на 2020 рік.

Щодо дисциплінарної відповідальності суддів

18.Запропонувати Вищій раді правосуддя із врахуванням пункту 6 рішення XVI позачергового з’їзду суддів України до кінця 2019 року узагальнити практику притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Щодо кадрового забезпечення

19.Закликати Вищу раду правосуддя,Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Раду суддів України запровадити широкі консультації з метою вжиття негайних організаційних заходів з відновлення/продовження конкурсних процедур із питань кадрового укомплектування місцевих та апеляційних судів на засадах рівних можливостей усіх зацікавлених кандидатів у праві доступу до професії судді із пропорційним визначенням вакантних посад для заміщення посад судді.

20.Звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо завершення процедур кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді протягом 2019 року, у тому числі проведення пленарних засідань про підтримку рішень колегій Комісії, ухвалених у межах зазначеної процедури.

21.Звернутися до Президента України, Верховної Ради України з пропозицією законодавчого врегулювання правового статусу суддів Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та внесення відповідних змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Головуючий на з’їзді                                                                                                                              Моніч Б. С.
Секретар з’їзду                                                                                                                      Журавська О. В.
Дивитися Завантажити