Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

12.06.2017

Рішення РСУ № 34 від 8 червня 2017 року "Про роз’яснення деяких питань щодо конфлікту інтересів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року м. Кам’янець-Подільський

Р І Ш Е Н Н Я № 34

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Т. Чумаченко про роз’яснення деяких питань щодо конфлікту інтересів, відповідно до статті 133 «Про судоустрій і статус суддів», статей 1, 28, 35 Закону України «Про запобігання корупції», Методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 14.07.2016 № 2, Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання, затвердженого рішенням Ради суддів України від 04.02.2016 № 2, Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Роз’яснити, що подання учасником судового процесу заяви про вчинення суддею кримінального правопорушення за статтею 375 Кримінального кодексу України не породжує ні потенційного, ані реального конфлікту інтересів щодо розгляду конкретної судової справи.

Подання учасником будь-якого судового провадження заяви про внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) відомостей про скоєння суддею кримінального правопорушення до закінчення судового розгляду справи має ознаки впливу на суд, що передбачає кримінальну відповідальність за статтею 376 Кримінального кодексу України.

2.Наявність скарги щодо судді у провадженні Вищої ради правосуддя, відкриття дисциплінарного провадження за такою скаргою не породжує конфлікту інтересів у діяльності судді щодо розгляду конкретної судової справи.

Подання учасником такого судового провадження скарги на дії судді до Вищої ради правосуддя до закінчення судового розгляду справи має ознаки впливу на суд, що передбачає кримінальну відповідальність за статтею 376 Кримінального кодексу України.

3.Роз’яснити, що наявність правовідносин між суддею та органами суддівського врядування (Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація України), якщо він розглядає справу про аналогічні правовідносини іншого судді з цими органами, не породжує конфлікту інтересів.

При розгляді конкретної справи не утворює конфлікту інтересу такий приватний інтерес, який мають усі інші судді.

4.Роз’яснити, що у разі необхідності врегулювання суддею конфлікту інтересів при розгляді матеріалів про адміністративне правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, з огляду на відсутність норм, що визначають правила відводу (самовідводу), до внесення змін до чинного законодавства суддя, враховуючи засади судочинства, передбачені Конституцією України, та міжнародні стандарти щодо незалежності суддів, неупередженості та безсторонності судочинства може застосовувати чинні процесуальні норми за аналогією.

Голова Ради суддів України                                    В. Сімоненко 

Дивитися Завантажити

12.06.2017

Рішення РСУ №33 від 8 червня 2017 "Про проект Меморандуму про співробітництво та обмін інформацією між НАЗК та РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року м. Кам’янець-Подільський

Р І Ш Е Н Н Я № 33

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Т. Чумаченко щодо проекту Меморандуму про співробітництво та обмін інформацією між Національним агентством з питань запобігання корупції та Радою суддів України, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

 • 1.Схвалити проект Меморандуму про співробітництво та обмін інформацією між Національним агентством з питань запобігання корупції та Радою суддів України.
 • 2.Уповноважити голову Ради суддів України В. Сімоненко підписати Меморандум про співробітництво та обмін інформацією між Національним агентством з питань запобігання корупції та Радою суддів України.
 • 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Комітету Ради суддів України з питань етики, врегулювання конфлікту інтересів та професійного розвитку суддів Т. Чумаченко.

Голова Ради суддів України                      В. Сімоненко

Дивитися Завантажити

12.06.2017

Рішення РСУ № 32 від 08 червня 2017 "Щодо Резолюції "Правова держава – спільна справа та відповідальність"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року м. Кам’янець-Подільський

Р І Ш Е Н Н Я № 32

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Сасевича О.М. щодо Резолюції «Правова держава – спільна справа та відповідальність», прийнятої на Першому загальнонаціональному форумі «Незалежні суди та вільні ЗМІ: Синергія заради майбутнього» 22 травня 2017 року у м. Києві, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), та виходячи з того, що згідно з вимогами Конституції України забезпечення прав людини є обов’язком держави, Рада суддів України вирішила:

1. Інформацію члена Ради суддів України Сасевича О.М. узяти до відома.

2. Схвалити Резолюцію «Правова держава – спільна справа та відповідальність», прийняту на Першому загальнонаціональному форумі «Незалежні суди та вільні ЗМІ: Синергія заради майбутнього» 22 травня 2017 року у м. Києві.

3. Направити дану Резолюцію для застосування у суди загальної юрисдикції.

 

Голова Ради суддів України                                                                               В. Сімоненко
Перший загальнонаціональний форум

«Незалежні суди та вільні ЗМІ: Синергія заради майбутнього»

м. Київ, 22.05.2017

РЕЗОЛЮЦІЯ 

«ПРАВОВА ДЕРЖАВА – СПІЛЬНА СПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Журналісти, судді, науковці, представники медіа спільноти, судової влади та самоврядування, громадські діячі та інші учасники Першого загальнонаціонального форуму «Незалежні суди та вільні ЗМІ: Синергія заради майбутнього»,

обговоривши питання зміцнення незалежності судової гілки влади, забезпечення прав вільних ЗМІ на інформацію, як умови існування правової держави й транспарентного громадянського суспільства,

усвідомлюючи існування проблем у комунікації між судами, ЗМІ та громадськістю, проблем практичного втілення окремих демократичних стандартів взаємодії судів та журналістів в державі,

розуміючи необхідність об’єднання зусиль суддівського та журналістського середовищ для забезпечення своєчасного, повного й об’єктивного інформування громадськості про діяльність судової влади й особливості правозастосовчої діяльності судів,

прагнучи до встановлення паритетних відносин, заснованих на чинному законодавстві України та загальноприйнятих нормах,

маючи намір виробити ефективний механізм координації дій журналістів і суддів стосовно інформування суспільства про роботу судів,

відчуваючи потребу у підвищенні авторитету судової влади, зокрема, через інформування громадськості про діяльність суддів й ухвалені ними рішення, що можуть становити громадський інтерес,

сприяючи впровадженню ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на налагодження конструктивного діалогу між суддями та представниками ЗМІ,

бажаючи активізувати діяльність журналістів і суддів з реалізації норм і принципів міжнародного та національного права стосовно забезпечення свободи ЗМІ, зокрема Мадридських принципів взаємодії засобів масової інформації та суддівської незалежності (ООН, ЕКОСОР, 1994), Висновку №7 (2005) Консультативної ради європейських суддів до відома Комітету Міністрів Ради Європи «Про суд і суспільство» (КРЄС, 2005),

визнаючи, що свобода вираження поглядів згідно із загальновизнаними міжнародними стандартами в сфері прав людини, зокрема, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (Рада Європи, 1950) може підлягати обмеженням, у тому числі для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду,

Вирішили спільно діяти задля:

-задоволення громадського інтересу у суспільно важливій інформації,

-налагодження конструктивного діалогу поміж судами, ЗМІ та громадськістю,

-взаємодії та координації діяльності журналістів і суддів при здійсненні ними професійної діяльності.

Для чого учасники форуму постановили:

1.Проводити спільні заходи суддів і журналістів, надавати (у межах чинного законодавства) обґрунтовані відповіді на інформаційні запити, оприлюднювати прес-релізи стосовно результатів розгляду судових справ, а також практикувати інтерв’ювання суддів з певних питань.

2.Забезпечувати ефективну співпрацю суддів і ЗМІ через створені при судах прес-служби, які надаватимуть згідно з чинним законодавством запитувану інформацію, поширюватимуть прес-релізи щодо результатів розгляду судових справ, а також сприятимуть у вирішення конкретних запитів з певної проблематики (зокрема, щодо інтерв’ювання судді тощо).

3.Надавати та поширювати лише об’єктивну, достовірну, перевірену й підтверджену інформацію про діяльність судової влади в Україні та її правозастосовчу роботу.

4.Виявляти відкритість, об’єктивність, неупередженість, комунікабельність, тактовність і повагу в спілкуванні з між суддями й представниками ЗМІ, дотримуватися вимог, установлених чинним законодавством України, правилами суддівської етики та правилами журналістської етики.

5.Вирішувати проблеми, що виникатимуть у ході здійснення журналістської діяльності у спілкуванні з суддями, шляхом переговорів із керівництвом відповідного суду, Радою суддів України або шляхом проведення консультативних зустрічей журналістів і суддів.

6.Судам і ЗМІ виділяти достатні людські та фінансові ресурси у межах їх можливостей, а також залучати ресурси з інших, не заборонених законодавством, джерел для реалізації положень цієї Резолюції.

7.Проводити час від часу публічні заходи для доведення до відома громадськості основних проблем, що мають місце у діяльності судів, а також судової практики з питань, що становлять суспільний інтерес.

Ця Резолюція є документом, на підставі якого судді та журналісти, докладатимуть усіх зусиль для здійснення належної координації їх дій, спрямованих на досягнення мети, що встановлена Резолюцією.

Резолюція набуває чинності з моменту її проголошення.

Дивитися Завантажити

20.05.2017

Рішення РСУ № 31 від 18.05.2017 "Щодо забезпечення права осіб, які перебувають під вартою, на своєчасний розгляд їх справ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 31

До Ради суддів України надійшло звернення Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 10.04.2017 з проханням сприяти вирішенню проблемної ситуації щодо забезпечення права ociб, які перебувають під вартою, на своєчасний розгляд їx справ.

Так, в провадженні Олександрійського міськрайонного суду перебуває 64 кримінальних проваджень, де 58 обвинувачених утримуються під вартою, з них: 3 особи понад 3 роки (Дешевий Д.А., Ткаченко М.М., Скубій В.В.), 6 ociб понад 2 роки (Авраменко Р.А., Гордієнко Е.А.. Ельшин Д.В., Ковальчук Р.С., Ясинський В.Ю., Андросов О.А.), 23 особи понад piк (Меткий А.Д., Аксьонов Р.В., Андросов О.В., Великий О.О., Горобець С.А., Гурова В.Г., Григорьєв А.В., Гончарова I.M., Давиденко О.С., Клочок Є.I., Коноплянко О.В., Коробка О.В., Лєбєдєв Д.С., Ляховецький В.Л., Мамренко О.Г., Марченко А.А., Позейчук В.В., Понєдєльнік В.М., Топоров О.Ю., Тарасенко М.Ю., Толмачов Д.Л., Трубін Ю.М., Шляхта ВЛ.).

Разом з тим за судом також рахуються 12 засуджених (тримаються під вартою), які оскаржили вироки щодо себе, але перед розглядом їх справ в апеляційному/касаційному суді бажають ознайомитись з матеріалами кримінальних проваджень.

З початку 2017 року ізолятор тимчасово тримання при Олександрійському ВП ГУНП в Кіровоградській області припинив свою роботу у зв’язку з реформуванням. Головним управлінням Національної поліції створено ізолятор тимчасового тримання № 4 м. Знам’янка (далі — ІТТ № 4), на який покладено обов’язки з обслуговування м. Олександрії.

В той же час начальник ІТТ № 4 грубо порушує чинне законодавство та не виконує покладений на нього обов’язок по забезпеченню своєчасного конвоювання заарештованих до суду. Більше того, 10.01.17 начальник ІТТ № 4 листом № 9/42/17 від 06.01.17 рекомендував суду призначати справи для розгляду не раніше 11 години і тільки два дні в тиждень - у вівторок та четвер, так як в інші дні він не буде забезпечувати конвоювання арештованих до суду. При цьому для етапування надається автомобіль, розрахований на 7 осіб.

Колектив суддів для забезпечення своєчасного розгляду справ осіб, які знаходяться під вартою, докладає всіх можливих зусиль та призначає справи для розгляду невідкладно та в розумні строки. Однак начальник ІТТ № 4 зриває судові засідання та не забезпечує участь арештованих в розгляді проваджень щодо них та в ознайомлені з матеріалами проваджень, що призводить до затягування розгляду кримінальних проваджень та тривалого перебування ociб під вартою, що є неприпустимим з урахуванням вимог чинного законодавства України та Конвенції про захист прав людини.

Зверення суду до керівництва ГУНП Кіровоградської області про доставляння обвинувачених щопонеділка, щосереди, щочетверга, щоп'ятниці з 09:00 до 18:00 залишені без реагування.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Комітету Ради суддів України з питань адміністрування та організаційного забезпечення діяльності суду Алейнікова Г.І. про звернення суддів Олександрійського міськрайонного суду Кіровогорадської області, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), та виходячи з того, що згідно з вимогами Конституції України забезпечення прав людини є обов’язком держави Рада суддів України

вирішила:

 • 1.Звернутись до Міністра внутрішніх справ України щодо сприяння належній організації конвоювання (етапування) осіб, які перебувають під вартою із установ попереднього ув’язнення до судів та охорони їх під час судових засідань, а також конвоювання їх у зворотному напрямку.
 • 2.З метою недопущення порушення розумних строків розгляду кримінальних проваджень, безпідставного відкладення запланованих судових засідань по кримінальним провадженням, звернутись до Голови Національної поліції України щодо недопустимості скорочення кількості днів етапування осіб, які перебувають під вартою, в судові засідання.
 • 3.Звернутись до начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області щодо забезпечення належної організації етапування осіб, які перебувають під вартою, в Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області.


                       Заступник Голови

                       Ради суддів України                                                                                              Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

20.05.2017

Рішення РСУ № 30 від 18.05.2017 "Щодо заохочення суддів у відставці"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року м. Київ

РІШЕННЯ № 30

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України О. Марченко щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статей 7, 10 Закону України "Про державні нагороди України", Указу Президента України від 22 вересня 1996 року № 870/96 Про встановлення відзнаки Президента України - ордена "За заслуги", пункту 10 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001, Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України:

І. підтримати подання щодо нагородження

орденом"За заслуги" ІІІ ступеню

КОВАЛЕНКА Олександра Олексійовича суддю господарського суду Дніпропетровської області у відставці;
ІІ. підтримати подання щодо присвоєння

почесного звання "Заслужений юрист України":

БОДІЛОВСЬКІЙ Марії Михайлівні судді господарського суду Дніпропетровської області у відставці;
ДЯКОВИЧУ Віктору Петровичу судді Львівського апеляційного адміністративного суду у відставці;
КОСЕНКУ Леоніду Миколайовичу судді апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
КОТУЛІ Любові Григорівні судді апеляційного суду міста Києва у відставці;
НАГОРНОМУ Анатолію Миколайовичу судді апеляційного суду Київської області у відставці;
РУДЬ Валентині Вікторівні судді апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці.
Заступник Голови Ради суддів України                                                                        Б. С. Моніч
Дивитися Завантажити

20.05.2017

Рішення РСУ № 29 від 18.05.2017 "Про заохочення суддів у відставці та працівників апаратів судів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 29

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Марченко О.В. про заохочення суддів у відставці та працівників апаратів судів, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

БРОВЧЕНКО Любов Володимирівну суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ВАСЕЦЬКУ Вікторію Василівну суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ГЛУЩЕНКО Надію Григорівну суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ГРИГОРЧЕНКА Едуарда Івановича суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
КАЛИНОВСЬКОГО Анатолія Борисовича суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
КАПЕЛЮХА Валерія Миколайовича суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
МАТЮХУ Юрія Володимировича суддю апеляційного суду Рівненської області у відставці;
ОСІЯНА Олексія Миколайовича суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ПОВЄТКІНА Володимира Веніаміновича суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ПРОЗОРОВУ Марину Леонідівну суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
СЕНЧЕНКА Івана Миколайовича суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
СТУКОВЕНКОВУ Тетяну Григорівну суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ТАМАКУЛОВУ Валентину Олексіївну суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
МИХАЙЛІВ Любов Володимирівну суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ЩЕРБАНА Павла Павловича суддю Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у відставці;
ЯЦЕНКО Тетяну Леонідівну суддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:

ЗІНЕНКА

Євгенія Васильовича

керівника апарату Полтавського окружного адміністративного суду;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 26-ї річниці утворення господарських (арбітражних) судів України:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

БОЛГАР

Наталію Вікторівну

суддю господарського суду Кіровоградської області у відставці;
ЖАКА Владислава Володимировича суддю господарського суду Кіровоградської області у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
КАРМАЗІНА

Андрія Ігоровича

керівника апарату господарського суду Київської області;
САСАНЮКА Сергія Миколайовича начальника відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення апарату господарського суду Київської області;

оголосити Подяку Ради суддів України:

ГОНЧАРЕНКО Анні Миколаївні старшому секретарю відділу автоматизованого документообігу та обробки внутрівідомчої кореспонденції (Канцелярія) апарату господарського суду Київської області;
ЕССЕЛ Аліні Ігорівні помічнику судді господарського суду Волинської області;
МАМЧУР Анні Олегівні помічнику судді патронатної служби господарського суду Київської області;
ШАПАРЕНКО Світлані Сергіївні старшому секретарю апарату господарського суду Київської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 10-ї річниці процесуальної діяльності Вінницького окружного адміністративного суду:

оголосити Подяку Ради суддів України:

ЦИБКУ

Олександру Васильовичу

помічнику судді Вінницького окружного адміністративного суду;

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 10-ї річниці утворення Чернігівського окружного адміністративного суду:

оголосити Подяку Ради суддів України:

ЯСИНСЬКОМУ Сергію Геннадійовичу помічнику судді Чернігівського окружного адміністративного суду.

Заступник Голови

Ради суддів України

                                                                                 
 
Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

20.05.2017

Рішення РСУ № 28 від 18.05.2017 "Про затвердження Орієнтовного плану роботи РСУ на ІІ півріччя 2017 року"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 28

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Марченко О.В. про затвердження Орієнтовного плану роботи Ради суддів України на друге півріччя 2017 року та Графіку чергових засідань Ради суддів України на друге півріччя 2017 року, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Затвердити Орієнтовний план роботи Ради суддів України на друге півріччя 2017 року (додаток 1).

2.Затвердити Графік чергових засідань Ради суддів України на друге півріччя 2017 року (додаток 2).

Заступник Голови Ради суддів України                                                               Б.С. МонічДодаток 1

до рішення Ради суддів України

від 18 травня 2017 року № 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 18 травня 2017 року № 28

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

РОБОТИ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ

на друге півріччя 2017 року

з/п Питання Термін виконання Відповідальні Залучаються до участі
 • 1.
Вжиття заходів щодо зміцнення незалежності суддів, забезпечення гарантій їх правового та соціального захисту, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів, зростання рівня довіри громадян до правосуддя, підвищення якості судочинства постійно Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей
 • 2.
Здійснення заходів з метою вирішення питань правового та соціального захисту суддів із судів, розташованих в районах проведення антитерористичної операції, в тому числі з судів діяльність яких фактично припинено постійно Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей
 • 3.
Комунікація з представниками засобів масової інформації та громадськістю (п.11.4. рішення ХІІ позачергового з’їзду суддів України) постійно Прес-центр, Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
 • 4.
Проведення в судах прес-конференцій, підготовка прес-релізів за результатами розгляду гучних справ постійно ДСА, РСУ Стратегія судової системи в Україні
 • 5.
Підготовка та опрацювання законопроектів, що стосуються судоустрою і судочинства, статусу суддів, забезпечення діяльності органів судової влади постійно Комітет стратегічного розвитку РСУ, ДСА
 • 6.
Розгляд звернень судів та суддів в межах повноважень, визначених статтею 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постійно голова РСУ, Комітети РСУ
 • 7.
Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до Закону України «Про звернення громадян» постійно голова РСУ, Комітети РСУ
 • 8.
Оприлюднення в Інтернеті усіх даних судової статистики, що наявні у ВСУ, ВСС і ДСА постійно ВСУ, ВСС і ДСА Стратегія судової системи в Україні
 • 9.
Аналіз скарг щодо конфлікту інтересів постійно Комітет етики, врегулювання конфлікту інтересів та професійного розвитку суддів
 • 10.
Вивчення стану забезпечення судів належними службовими приміщеннями постійно ДСАУ, РСУ
 • 11.
Організація навчальних візитів школярів, студентів та інших груп до судів постійно РСУ, ДСА, суди Стратегія судової системи в Україні
 • 12.
Щодо заохочень постійно Комітет РСУ
 • 13.
Співпраця Ради суддів України з міжнародними проектами постійно РСУ, ДСА
 • 14.
Моніторінг стану реалізації Стратегічного плану НШС постійно РСУ Голова РСУ
 • 15.
Контроль за виконання рішень РСУ постійно секретар РСУ
 • 16.
Вивчення випадків безпідставного внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних проваджень відносно суддів. Розробка механізмів для запобігання таким фактам. Моніторинг стану досудового розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів проти життя та здоров’я, безпеки суддів та членів їх сімей. протягом півріччя Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей
 • 17.
Здійснення контролю за організацією діяльністю судів протягом півріччя РСУ, ДСА
 • 18.
Вивчення питання щодо можливості впровадження постійного телерадіо каналу "Судова влада України" протягом півріччя Прес-центр, Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
 • 19.
Аналіз стану забезпечення незалежності судів і суддів протягом півріччя Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей
 • 20.
Розробка правил висвітлення судами діяльності судів та суддів у соціальних мережах та стандарти інформаційної діяльності в мережі Інтернет протягом півріччя Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ) за участю представника Комітету етики
 • 21.
Практика застосування Положення про порядок планування видатків судів на основі результату протягом півріччя ДСА, Комітет бюджетного планування, фінансового та матеріально-технічного забезпечення
 • 22.
Створення при Раді суддів громадської ради протягом півріччя РСУ Стратегія судової системи в Україні
 • 23.
Аналіз стану фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів протягом півріччя ДСАУ, РСУ
 • 24.
Про хід (стан) виконання рішення ХІV позачергового з’їзду суддів України протягом півріччя РСУ
 • 25.
Координація та взаємодія Прес-центру судової влади і пресслужб ВРП та ВККС протягом півріччя Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
 • 26.
Підготовка дайджест – новин ЗМІ протягом півріччя Прес-центр, Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
 • 27.
Комунікації з громадськими організаціями протягом півріччя Прес-центр Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
 • 28.
Комунікації з громадськими організаціями суддів (суддів у відставці)
 • 29.
Комунікації зі ЗМІ
 • 30.
Проведення «круглих» столів в регіонах України за участю голів судів, працівників регіональних ЗМІ та представників громадськості та РСУ протягом півріччя Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
 • 31.
Удосконалення роботи Прес-центру судової влади, удосконалення інституту прес-секретарів в судах протягом півріччя і до кінця 2017 року РСУ, ДСА Стратегія судової системи в Україні
 • 32.
Заміна діючих веб-сайтів судів на нові з централізованим управлінням та хостінгом і можливістю локального редагування змісту протягом півріччя і до кінця 2017 року Стратегія судової системи в Україні
 • 33.
Проведення опитувань щодо ступеню задоволення користувачів в межах нової системи управління ефективністю роботи (Принаймні, в 10 пілотних регіонах); до кінця року РСУ Стратегія судової системи в Україні
 • 34.
Вжиття заходів до визнання Національної школи суддів України як єдиного закладу суддівської освіти в Україні, наділеного повноваженнями щодо здійснення спеціальної підготовки на посаду судді на законодавчому рівні до кінця року РСУ, НШСУ Стратегія судової системи в Україні
 • 35.
Вжиття заходів до збільшення тривалості програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді до 18 місяців та відміни дистанційної (заочної) форми спеціальної підготовки до кінця року РСУ, НШСУ Стратегія судової системи в Україні
 • 36.
Вдосконалення механізмів фінансування спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді з метою досягнення більшої збалансованості між ефективністю використання державних ресурсів та доступністю спеціальної підготовки до кінця року РСУ, НШСУ Стратегія судової системи в Україні
 • 37.
Диверсифікація тривалості обов’язкової періодичної підготовки для суддів та працівників апаратів судів в залежності від їх ролі та досвіду; індивідуальні підходи до періодичної підготовки до кінця року НШС, РСУ, ВККСУ Стратегія судової системи в Україні
 • 38.
Розробка та внесення пропозицій щодо вдосконалення дисциплінарних процедур для суддів та працівників апарату до кінця року РСУ, ВККСУ Стратегія судової системи в Україні
 • 39.
Створення єдиного консолідованого комплексу процедур розгляду всіх дисциплінарних питань, включаючи процедури звільнення з посади, розробка пропозицій щодо відповідних змін до законодавства до кінця року РСУ, ВРП, ВККСУ Стратегія судової системи в Україні
 • 40.
Аналіз стану функціонування автоматизованої системи діловодства суду, поступовий перехід до системи «Електронний суд» жовтень Комітет РСУ, ДСАУ
 • 41.
Розробка та запровадження чітких правил доступу до приміщень судів, які б не перешкоджали особам відвідувати відкриті судові засідання жовтень РС, ВСУ, ВСС, ДСА Стратегія судової системи в Україні
 • 42.
Розроблення методології наповнюваності веб-сайтів судів листопад Прес-центр Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
 • 43.
Встановлення платіжних терміналів для сплати судового збору через електронні системи та запровадження механізмів для сплати судового збору через мережу Інтернет листопад РСУ, ДСА, суди Стратегія судової системи в Україні
 • 44.
Інформація Голови ДСА України щодо підготовки бюджетного запиту на 2018 рік та інформація про стан виконання рішень РСУ щодо посилення ролі органів суддівського самоврядування у питаннях формування бюджету органів судової влади. щоквартально ДСА

Додаток 2

до рішення Ради суддів України

від 18 травня 2017 року № 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 18 травня 2017 року № 28

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК

чергових засідань Ради суддів України

на друге півріччя 2017 року

Місяць Дата проведення
Липень 7 липня
Серпень 4 серпня
Вересень 8 вересня
Жовтень 6 жовтня
Листопад 3 листопада
Грудень 1 грудня
Дивитися Завантажити

20.05.2017

Рішення РСУ № 27 від 18.05.2017 "Щодо створення робочої групи для перевірки діяльності Южноукраїнського міського суду"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 27

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо створення робочої групи з метою перевірки організації діяльності Южноукраїнського міського суду Миколаївської області відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

З метою перевірки організації діяльності Южноукраїнського міського суду Миколаївської області утворити робочу групу у складі:

Гуревського Володимира Климентійовича -члена Комітету етики, врегулювання конфлікту інтересів та професійного розвитку суддів;
Демешина Олександра Анатолійовича -члена Комітету забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей;
Волкової Людмили Миколаївни -члена Комітету з питань комунікацій (в тому числі ЗМІ).

                         Заступник Голови

                         Ради суддів України                                                                            Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити