Рада Суддів
України

uaUA enEN

24.04.2020, 20:54

Рішення РСУ №26 від 24.04.2020 "Про погодження проекту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 26

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Краснова Є.В. про погодження проекту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Погодити проект змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, що додаються.

Голова Ради суддів України            Б.С. Моніч


ПОГОДЖЕНО 

рішенням Ради суддів України

від 24 квітня 2020 року № 26

Зміни до Загального класифікатора

спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого наказом ДСА України від 21 грудня 2018 року № 622

1. У спеціалізації "Господарське судочинство" позиції 212000000-212080000 викласти у новій редакції:


212000000Справи про банкрутство, з них:
212010000банкрутство юридичної особи
212020000неплатоспроможність фізичної особи
212030000неплатоспроможність фізичної особи-підприємця
212040000грошові вимоги кредитора до боржника
212050000майнові спори, стороною в яких є боржник, з них:
212050100спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна
212050200спори про визнання недійсними правочинів, укладених боржником
212050300спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості
212050400про стягнення заробітної плати
212050500про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника
212060000затвердження плану санації або плану реструктуризації боргів боржника
212070000справи за заявами про затвердження планів санації до відкриття провадження у справі про банкрутство
212080000визнання недійсними результатів аукціону, з них:
212080100щодо визнання недійсними правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону
212090000діяльність арбітражного керуючого
212100000припинення повноважень керівника або органу управління боржника
212110000скасування арештів майна, звільнення активів боржника
212120000скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних та інших органів
212130000інші вимоги до боржника