Рада Суддів
України

uaUA enEN

22.12.2018, 08:46

Звіт Голови Ради суддів України про діяльність органу суддівського самоврядування у 2018 році Звіт Голови Ради суддів України про діяльність органу суддівського самоврядування у 2018 році

Голова Ради суддів України Олег Ткачук, виступаючи перед делегатами XVI позачергового з'їзду України, який відбувся у Києві 19-20 грудня 2018 року, прозвітував  про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів; виконання рішення XV чергового з’їзду суддів України від 7 березня 2018 року "Про стан здійснення правосуддя в умовах судової реформи у 2017 році"

Олег Ткачук наголосив, що період, який минув з часу переобрання Ради суддів України 05-06 березня 2018 року, ознаменувався впровадженням важливих здобутків судової реформи, більшість з яких втілюють рекомендації міжнародних документів.

Голова Ради суддів України, вищого органу суддівського самоврядування у період між з'їздами суддів України, переконаний, що у процесі реформування судової системи визначено основні вектори її розвитку, започатковано значні організаційні перетворення. Поступово відбувається посилення інституційних гарантій незалежності суддів, підвищення рівня суддівського самоврядування, здійснено значне оновлення процесуального законодавства. Відбувається впровадження на практиці нових положень процесуального законодавства України, завдяки яким наша держава у сфері регламентації судочинства має досягти рівня розвинених демократичних країн.

Перезавантаження судової системи, яке очікувало суспільство, відбувається на загальнодержавному рівні: проведення першого конкурсу до Верховного Суду, перезапуск органів суддівського врядування, оптимізація мережі судів, імплементація міжнародних стандартів в систему правосуддя; і на рівні кожного окремого суду: запровадження суддів-спікерів, введення процедур медіації в судах, створення в кожному окремому суді дружнього середовища для відвідувачів, тощо.

"На нинішньому етапі на долю Ради суддів України в новому складі було покладено відповідальну місію практичного втілення та подальшого розвитку багатьох прогресивних новел, запроваджених у процесі реформування. При цьому пріоритетними завданнями Ради суддів України є посилення інституційних гарантій незалежності суддів, фінансового, соціального, матеріально-технічного забезпечення судів та суддів, а також, забезпечення організаційної єдності функціонування судових органів, задля якої Рада суддів України докладає значні зусилля.

Рада суддів України переконана, що судова влада не зможе ефективно функціонувати, якщо кожна з її складових обере свій шлях розвитку. Дискусії завжди є неминучими, проте має бути спільна симфонія. Необхідно за будь-яких умов уникати суддівського дисонансу. Синхронізувати цей процес, виробити спільні цілі судової системи, узгодити єдині шляхи їх досягнення – і є одним з основних завдань діяльності Ради суддів України.

Рада суддів України у своїй роботі виходить з того, що ключовою фігурою в структурі судової влади, основною центральною ланкою судової системи, що забезпечує її дієвість, є суддя. Саме суддя завжди був, є та буде основною ланкою в механізмі здійснення правосуддя"- зазначив Голова Ради суддів Олег Ткачук.

Відтак, звітуючи про діяльність Ради за дев'ять місяців (з березня 2018 року), Голова РСУ детально зупинився на питаннях, що стосуються виконання рішень попереднього з’їзду суддів України; незалежності суддів; щодо морально етичних норм судді; підвищення відкритості здійснення правосуддя; щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів та інших питання діяльності Ради суддів України.

Підсумовуючи результати роботи Олег Ткачук наголосив, що органи суддівського самоврядування повинні мати важливу функцію щодо визначення напрямів державної політики в питаннях розвитку судової системи. Рада суддів України має бути одним з провідних гравців при формуванні єдиної політику у цій сфері, яка буде представляти і захищати інтереси суддівського корпусу у відносинах з іншими органами влади. 

Повний текст звіту читайте тут 

Прес-служба РСУ