Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

18.03.2017

Рішення ХІV позачергового з'їзду суддів України "Про стан здійснення правосуддя та незалежності суддів у 2016 році"

Р І Ш Е Н Н Я

XIV позачергового з’їзду суддів України

15 березня 2017 року м. Київ

Про стан здійснення правосуддя

та незалежності суддів у 2016 році

Заслухавши інформацію Голови Верховного Суду України Романюка Я.М. щодо стану здійснення судочинства в Україні у 2016 році, інформаціюголови Ради суддів України Сімоненко В.М.про стан здійснення правосуддя та незалежності суддів у 2016 році, інформацію Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Козьякова С. Ю. про діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В. про діяльність Державної судової адміністрації України, виступи делегатів та запрошених осіб, відповідно до статей 129, 132 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»XІV позачерговий з’їзд суддів України вирішив:

1. Інформацію Голови Верховного Суду України Романюка Я.М., інформаціюголови Ради суддів України Сімоненко В.М., інформацію Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Козьякова С.Ю., інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В. узяти до відома.

2. Визнати такими, що призводять до порушення гарантій незалежності судової влади, ставлять під сумнів утвердження принципу верховенства права в Україні та підривають основи правопорядку в державі,випадки впливу, тиску, втручання будь-кого у будь-якій формі у здійснення правосуддя судами та суддями, зокрема, вплив на суддів з боку правоохоронних органів шляхом реєстрації кримінальних проваджень і подальшого тривалого нездійснення щодо них досудового розслідування, у тому числі незаконні дисциплінарні та кримінальні переслідування, зокрема, за завідомо неправосудні рішення.

3. Вважати неприпустимими та такими, що порушують Конституцію України, підривають довіру до судової влади і державної влади загалом, випадки приниження авторитету судової влади та дискредитації суддів народними депутатами, посадовими особами органів державної влади, безпідставні публічні звинувачення судів та суддів у протиправній діяльності без наведення конкретних фактів та імен.

4. Закликати суддів України бути гідними високого звання судді.

Вважати неприпустимими прояви корупції, інші випадки неправомірної поведінки суддів, зокрема, порушення Кодексу суддівської етики.

Суддям України вживати дієвих заходів для забезпечення єдності судової практики та підвищення ефективності правосуддя.

5. Звернутися до Президента України як гаранта Конституції України щодо забезпечення дотримання органами державної влади конституційних гарантій незалежності суддів.

6. Звернутися до голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо дотримання конституційних гарантій незалежності суддів органами та посадовими особами законодавчої та виконавчої влади.

7. Затвердити проект звернення до Консультативної Ради європейських суддів про надання публічного висновку щодо дотриманняорганами державної влади та членами громадянського суспільства України міжнародних стандартів у сфері судочинства.

8. Запропонувати Вищій раді правосуддя звернутися до Європейської мережі рад юстиції та інших міжнародних організацій, громадських організацій із проханням надання цільової експертної підтримки, здійснення постійного моніторингу дотримання в Україні конституційних гарантій незалежності суддів.

9. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України з вимогою терміново затвердити перелік судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку та охорону приміщень яких на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Службою судової охорони, здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

Звернутися до Державної судової адміністрації України щодо якнайшвидшого розгляду питання про створення Служби судової охорони задля забезпечення належного правопорядку та безпеки в органах та установах системи правосуддя.

10. Звернутись до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя з вимогою в межах наданих їм повноважень якнайшвидше вирішити питання щодо переведення, тимчасового відрядження або призначення на посади безстроково суддів місцевих загальних судів Донецької області, місцевих загальних судів Луганської області, суддів судів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або ж вирішити питання стосовно звільнення з посади в порядку, передбаченому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

11. Звернутися до Вищої ради правосуддя щодо розгляду питання забезпечення житлом суддів судів України, зокрема, суддів судів Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які у зв’язку з окупацією та проведенням антитерористичної операції були переведені до інших судів або переведені разом з судами до іншої місцевості; щодо порушення перед суб’єктами законодавчої ініціативи питання про внесення змін до статей 138, 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення суддів житлом;

Звернутися до Прем’єр-міністра України з пропозицією щодо прискорення визначення Порядку забезпечення службовим житлом суддів, які потребують поліпшення житлових умов за місцезнаходженням суду, в якому окремо визначити порядок забезпечення житлом суддів, які є внутрішньо-переміщеними особами.

12. Звернутись до громадянського суспільства, органів законодавчої та виконавчої влади із закликом щодо партнерства у побудові авторитетної, ефективної судової влади на основі Конституції України, взаємоповаги і довіри (конституційне партнерство) та у відповідності до міжнародних стандартів щодо неприпустимості неправомірного тиску, впливу та втручання у здійснення правосуддя.

13. Звернутися до журналістів України щодо необхідності об’єктивного висвітлення діяльності судової влади, зокрема, при розгляді судових справ у судах, закликавши їх до професійних та етичних підходів у висвітленні з дотриманням права на відповідь, з урахуванням інтересів здійснення правосуддя та права громадян на інформацію.

14. Прийняти до уваги звернення голови Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України та закликати суддів бути свідомими своєї ролі у забезпеченні ефективності правосуддя в Україні шляхом дотримання гарантій адвокатської діяльності.

Звернутись до прокурорів, працівників органів досудового розслідування, виконання судових рішень, адвокатів щодо необхідності усвідомлення ними своєї відповідальності за стан здійснення правосуддя в Україні та забезпечення верховенства права.

15. З метою дотримання принципу рівності суддів звернутись до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо необхідності пришвидшення проведення кваліфікаційного оцінювання суддів України та проведення його протягом 2017 року.

Звернутися до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо якнайшвидшого завершення процедур призначення суддів за переданими матеріалами та рекомендаціями про обрання суддів безстроково відповідно до абзацу п’ятого пункту 13 Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечити проведення кваліфікаційного оцінювання суддів призначених вперше до 30 вересня 2016 року відповідно до абзацу 6 пункту 13 Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

16. Погодитися з позицією Ради суддів України щодо помічників суддів, закріпленою в рішенні від 15 вересня 2016 року № 56.

17. Довести позицію XІV позачергового з’їзду суддів України до Державної судової адміністрації України, головних розпорядників коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів стосовно застосування при визначенні розміру посадового окладу суддів до проходження ними кваліфікаційного оцінювання, починаючи з січня 2017 року, положень статті 133 Закону України від 07 липня 2010 року №2453-VI«Про судоустрій і статус суддів», статті 40 Бюджетного кодексу України, якими, зокрема, передбачено застосування як розрахункової величини для визначення розміру суддівської винагороди мінімальної заробітної плати в розмірі, встановленому Законом України про Державний бюджет на відповідний рік.

18. Звернутися до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Державної судової адміністрації України, Національної школи суддів України, органів суддівського самоврядування, громадських об’єднань суддів щодо забезпечення єдиної інформаційної політики судової влади.

З метою підвищення рівня довіри громадян до правосуддя, зміцнення авторитету судової влади, правової просвіти, виховання правової культури органам та установам судової влади продовжувати забезпечувати інформаційну відкритість діяльності судів (висвітлення діяльності судів на веб-порталі «Судова влада України», у інтернет- та друкованих засобах масової інформації, на телебаченні, радіо тощо), та ефективну комунікацію, зокрема, за допомогою програм охоплення.

З метою встановлення прямих зв’язків судів з суспільством розробити методику проведення зустрічей, ознайомчих візитів тощо для учнів, студентів, професійної спільноти, широких верств населення, громадських організацій, політиків («програми охоплення»), спрямованих на формування правильного сприйняття ролі судді в суспільстві, покращення розуміння та довіри суспільства до системи правосуддя та посилення незалежності судової влади.

19. Організувати підготовку суддів та працівників апарату судів, задіяних у «програмах охоплення», визначити працівників Державної судової адміністрації України, відповідальних за координацію цієї роботи на місцях.

Координацію розробки та виконання «програм охоплення», підготовку осіб, задіяних у програмах охоплення, покласти на Раду суддів України.

Головуючий на з’їзді                                            В. М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                                     О. В. Марченко

Дивитися Завантажити

18.03.2017

Рішення ХІV позачергового з'їзду суддів України "Про затвердження змін до Положення про Раду суддів України"

Р І Ш Е Н Н Я

XІV позачергового з’їзду суддів України

14 березня 2017 року м. Київ

Про затвердження змін до Положення про Раду суддів України

Заслухавши доповідь секретаря Ради суддів України, судді господарського суду міста Києва Марченко О.В. про затвердження змін до Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з’їзду суддів України від 16 вересня 2010 року (зі змінами), обговоривши зауваження та пропозиції делегатів XІVпозачергового з’їзду суддів України відповідно до статті 129, частини сьомої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з’їзд суддів України в и р і ш и в:

Затвердити зміни до Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з’їзду суддів України від 16 вересня 2010 року, виклавши його у новій редакції, що додається.

Головуючий на з’їзді                                     В. М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                             О. В. Марченко

Дивитися Завантажити

18.03.2017

Рішення ХІV позачергового з'їзду суддів України "Про затвердження змін до Регламенту з'їзду суддів України"

Р І Ш Е Н Н Я

XІV позачергового з’їзду суддів України

14 березня 2017 року м. Київ

Про затвердження змін до Регламенту з’їзду суддів України

Заслухавши доповідь секретаря Ради суддів України, судді господарського суду міста Києва Марченко О.В. про проект змін до Регламенту з’їзду суддів України, затвердженого рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України від 25 вересня 2014 року (зі змінами), обговоривши зауваження та пропозиції делегатів ХІVпозачергового з’їзду суддів України, відповідно до частини третьої статті 127, частини сьомої статті 132 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з’їзд суддів України

в и р і ш и в:

Затвердити зміни до Регламенту з’їзду суддів України, затвердженого рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України від 25 вересня 2014 року, виклавши його у новій редакції, що додається.

Головуючий на з’їзді                                               В. М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                                        О. В. Марченко

Дивитися Завантажити

17.03.2017

Рішення XІV позачергового з’їзду суддів України від 15 березня 2017 року "Про обрання членів Вищої ради правосуддя"

Р І Ш Е Н Н Я

XІVпозачергового з’їзду суддів України

15 березня 2017 року м. Київ

Про обрання членів Вищої ради правосуддя

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 129, частини шостої статті 132 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статей 7 – 10 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", на підставі протоколу від 15 березня 2017 року № 5 засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування щодо обрання членів Вищої ради правосуддя ХІV позачерговим з’їздом суддів України, обрати строком на чотири роки членами Вищої ради правосуддя:

Артеменка Ігоря Анатолійовича суддю Апеляційного суду Одеської області;
Овсієнка Андрія Анатолійовича
суддю Апеляційного суду Волинської області.

Головуючий на з’їзді                                     В. М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                              О. В. Марченко

Дивитися Завантажити

17.03.2017

Рішення ХІV позачергового з'їзду суддів України "Звернення до Консультативної ради європейських суддів"

XIV позачерговий з’їзд суддів України

15 березня 2017 року м. Київ


Зверненнядо Консультативної ради європейських суддів про надання публічного висновку щодо дотримання органами державної влади та членами громадянського суспільства України міжнародних стандартів у сфері судочинства

30 вересня 2016 року набрали чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема конституційними змінами скасовано повну недоторканність судді та запроваджено функціональний імунітет судді.

5 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про Вищу раду правосуддя».

Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 29 листопада та 13 грудня 1985 року, передбачають, зокрема, що незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов'язані поважати незалежність судових органів і дотримуватися її. На кожну державу - члена ООН покладається зобов'язання виділяти відповідні кошти, які давали б змогу судовим органам належним чином виконувати свої функції (пункти 1, 7).

Незалежність судової влади забезпечує кожній особі право на справедливий суд і тому є не привілеєм суддів, а гарантією поваги до прав людини та основоположних свобод, що дає змогу кожній особі відчувати довіру до судової системи (Рекомендація CM/Rec (2010)12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів).

Таким чином, судова незалежність у міжнародно-правовому аспекті - це не тільки право людини на незалежний суд, а й право та обов’язок суду бути незалежним у процесі прийняття рішень, це - незалежність судової системи в цілому від виконавчої та законодавчої гілок влади, певні стандарти особистого статусу судді.

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються статтями 126, 129 Конституції України і законами України.

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ці положення підтверджуються основними конституційними засадами судочинства та конкретизуються у Законі України "Про судоустрій і статус суддів", а саме, статтею 6 цього Закону встановлено, що здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати незалежність судової влади.

Згідно пункту 7 частини 1 статті 131 Конституції України в Україні діє Вища рада правосуддя, яка вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів.

Зазначені конституційні повноваження Вищої ради правосуддя імплементовані у главі 10 «Вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та є по суті новими, потужними інститутами захисту конституційних гарантій незалежності судді. Однак наведені інститути мало досліджені, практика їх застосування є незначною, тому потребують експертного дослідження.

Станом на 14 березня 2017 року Радою суддів України, Вищою радою правосуддя зафіксовані неодноразові факти грубих порушень органами державної влади та членами громадянського суспільства України конституційних гарантій незалежності та недоторканності судді, зокрема, втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, насильства щодо суддів та інших проявів впливу на суддю.

Високопосадовцями допускається вільне тлумачення закріплених в Конституції України та Законах України порядку затримання судді, утримання його під вартою чи арештом. Існують факти грубого порушення суддівської незалежності та навіть образливі висловлювання щодо суддів, що є неприпустимим у демократичній, правовій державі. Названі дії вчиняються високопосадовцями навіть до ухвалення відповідних рішень компетентними органами, остаточно знищують авторитет суддівської професії та довіру до судової влади в Україні.

Окремі факти набули широкого розголосу у засобах масової інформації.

Так, 17 січня 2017 року Вищою радою правосуддя ухвалено публічне звернення щодо порядку затримання судді, утримання його під вартою чи арештом.

Згідно з Реєстром на вивченні Вищої ради правосуддя перебуває 67 повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Відповідно до моніторингу Ради суддів України протягом 2015-2017 років зафіксовано 153 звернення суддів щодо втручання у їх діяльність (стаття 376 Кримінального кодексу України).

Разом із тим, 24 лютого 2017 року під час публічного експертного обговорення положень Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Регламенту Вищої ради правосуддя експертами Ради Європи надано попередні коментарі та наголошено, що аналітична робота триватиме. Експерти Ради Європи зауважили, що повинно бути дуже чітке єдине тлумачення, що таке «втручання в незалежну діяльність судді». Вища рада правосуддя має чітко заявити: «Будь-яка публічна заява або вислів представника виконавчої влади, яка дискредитує судову владу, є втручанням в незалежну діяльність судової влади». Це має бути чітко зазначено якщо не в Законі, то прописано в Регламенті Вищої ради правосуддя. Експерти Ради Європи також зазначили, що деякі проблемні моменти, озвучені під час обговорення Регламенту, слід врегулювати шляхом внесення змін до Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Безперечно, після застосування Закону на практиці виникатимуть потреби у його вдосконаленні.

У Висновку № 18 (2015) Консультативна рада європейських суддів визначала, що стриманість судової влади повинна доповнюватися таким же ступенем відповідальності та стриманості інших гілок державної влади. Перш за все, інші гілки державної влади повинні усвідомлювати легітимність конституційної функції системи правосуддя та переконатися, що остання отримує достатньо ресурсів для її виконання. Ця функція, яка полягає у вирішенні всіх правових спорів, тлумаченні та застосуванні закону, має таке ж вирішальне значення для добробуту сучасної демократичної держави, яка керується принципом верховенства права, як і функції законодавчої та виконавчої гілок державної влади. У державі, заснованій на принципі поділу влади, взаємовплив дій однієї гілки державної влади та інших гілок повинен відбуватися в межах законодавства та з урахуванням міжнародних стандартів. КРЄС вважає, що коли відбувається невиправдане втручання, органи державної влади повинні бути лояльними й співпрацювати, щоб відновити рівновагу, а цим самим і віру суспільства в стабільне функціонування державних установ. У всіх випадках конфліктів із законодавчою чи виконавчою владою, до яких причетні окремі судді, останні повинні мати можливість звернутися до ради юстиції чи іншого незалежного органу або ж володіти деякими іншими ефективними засобами правового захисту (п. 43).

У зв’язку із зазначеним, з метою утвердження нових конституційних інститутів, що гарантують незалежність й недоторканність судді, делегати XIVпозачергового з’їзду суддів України звертаються до Консультативної ради європейських суддів:

1) із запитом розглянути питання можливості надання публічного висновку щодо дотримання органами державної влади та членами громадянського суспільства України міжнародних стандартів у сфері судочинства (положень статей 126, 131 Конституції України та Закону України «Про Вищу раду правосуддя») в частині забезпечення гарантій незалежності судді;

2) із проханням надання з цих питань цільової експертної підтримки та висловлення публічної думки Європейських суддів щодо ситуації з незалежності суддів в Україні, порушення прав суддів, фактів насильства, тиску, впливу та інших проявів втручання в діяльність судді.

Головуючий на з’їзді                                      В.М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                                О.В. Марченко 

Дивитися Завантажити

16.03.2017

Рішення XІV позачергового з’їзду суддів України від 14 березня 2017 року "Про обрання членів Вищої ради правосуддя"

Р І Ш Е Н Н Я

XІVпозачергового з’їзду суддів України

14 березня 2017 року м. Київ

Про обрання членів Вищої ради правосуддя

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 129, частини шостої статті 132 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статей 7 – 10 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", на підставі протоколу від 14 березня 2017 року № 3 засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування щодо обрання членів Вищої ради правосуддя ХІV позачерговим з’їздом суддів України, обрати строком на чотири роки членами Вищої ради правосуддя:

Худика Миколу Павловича суддю Апеляційного суду міста Києва;
Шапрана Віктора Валентиновича суддю Київського апеляційного господарського суду.

Головуючий на з’їзді                                   В. М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                            О. В. Марченко

Дивитися Завантажити