Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

19.04.2019

Рішення РСУ №27 від 19 квітня 2019 року "Щодо заохочення відзнаками РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 27

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм,значні досягнення у реалізації юридичних гарантій захисту прав, свобод та інтересів громадян та з нагоди 70 - річчя нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ЧЕРНОВСЬКОГО Олексія Костянтиновича суддю апеляційного суду Чернівецької області у відставці;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, значні досягнення у реалізації юридичних гарантій захисту прав, свобод та інтересів громадян нагородити Грамотою Ради суддів України:

ГРОНЬ

Олену Костянтинівну

помічника судді Менського районного суду Чернігівської області;
оголосити Подяку Ради суддів України:
КОРНІЄВСЬКІЙ

Аллі Григорівні

Архіваріусу Менського районного суду Чернігівської області;
КУЛІШ Вікторії Олегівні помічнику судді Менського районного суду Чернігівської області;
РОМАЩЕНКО Юлії Володимирівні заступнику керівника апарату Менського районного суду Чернігівської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди

45-ї річниці створення Придніпровського районного суду міста Черкаси: оголосити Подяку Ради суддів України:

ОЛІЙНИК

Наталії Миколаївні

старшому секретарюПридніпровського районного суду міста Черкаси.

Голова Ради суддів України           О.С. Ткачук


Дивитися Завантажити

19.04.2019

Рішення РСУ № 26 від 19 квітня 2019 року "Щодо заохочення суддів у відставці"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 26

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статей 7, 10 Закону України "Про державні нагороди України", пункту 10 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001, Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізм підтримати подання щодо

присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України":

БЕГІН Тамарі Федорівні судді апеляційного суду Івано-Франківської області у відставці;
ГОРБЛЯНСЬКОМУ Ярославу Дмитровичу судді апеляційного суду Івано-Франківської області у відставці;
ДЯЧУКУ Василю Миколайовичу судді апеляційного суду Івано-Франківської області у відставці;
СЕРДЮКУ Олександру Григоровичу судді апеляційного суду Чернігівської області у відставці;
ФЛІСАКУ Роману Йосиповичу судді апеляційного суду Івано-Франківської області у відставці.

Голова Ради суддів України         О.С. Ткачук


Дивитися Завантажити

19.04.2019

Рішення РСУ № 24 від 19.04.2019 "Щодо внесення змін до Порядку формування, ведення, обліку особових справ суддів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 24

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судівДіброви Г.І. за результатами розгляду листа Державної судової адміністрації України від 08 лютого 2019 року № 8-2854/19 щодо погодження внесення змін до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20 травня 2016 року № 97, погодженого рішенням Ради суддів України 04 лютого 2016 року № 5, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Погодити запропоновані Державною судовою адміністрацією України зміни до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20 травня 2016 року № 97, погодженого рішенням Ради суддів України 04 лютого 2016 року № 5, викладені у додатку.


Голова Ради суддів України             О.С. Ткачук

ПОГОДЖЕНО

рішення Ради суддів України

від 19 квітня 2019 року № 24

Зміни

до Порядку формування, ведення,обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20 травня 2016 року № 97, погодженого рішенням Ради суддів України

від 04 лютого 2016 року № 5

1.Абзац п’ятий, пункту 2.4 розділу ІІ виключити.

2.Абзаци одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий пункту 2.5 розділу ІІ виключити.

3.Пункт 4.2 розділуIV виключити.

Відповідно пункт 4.3розділу IV вважати пунктом 4.2, пункт 4.4.розділу IV – пунктом 4.3, пункт 4.5розділу IV – пунктом 4.4.

4.Додаток 3 викласти в редакції, що додається.

Додаток 3 до п. 9 Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом ДСА України від «__»_______201__р. №___ 

_________________________

(назва суду)

ОСОБОВА КАРТКА N _____

Фото
І. Загальні відомості* ____________ *) Заповнює суддя

1.Прізвище ім’я

по батькові

2.Громадянство України з

3.Освіта (вища)

4. Місце народження

5. Дата народження

Назва навчального закладу та його місцезнаходження Рік вступу Рік закінчення або вибуття
Спеціальність

Кваліфікація
N диплома, дата видачі диплома
6. Науковий ступінь, вчене звання
Назва Рік присвоєння N диплома, дата видачі диплома
7.Якими мовами володієте і якою мірою__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(читаєте та перекладаєте із словником, читаєте й можете розмовляти, володієте вільно)

8.Наукові праці та винаходи ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

9. Сімейний стан

(перелічити членів сім'ї із зазначенням дати народження)

10. Паспорт: серіяN

Ким виданий

Дата видачі

11.Домашня адреса, телефон_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(місце проживання та місце реєстрації)

Особистий підпис ___________________________________

_________________________________________

Загальний стаж роботи

15.

16. Стаж роботи на посаді судді_____________________________________

12. Дата складання Присяги судді «___» _________________ р.

13.Призначений суддею: відповідно до ________________________________________________ № _________ від «___» _______________ р.

зарахований до штату суду наказ №__________від «___» _________________р.

ІІ.Переведення (відрядження) судді

Назва суду, до якого переведений (відряджений) суддя Підстава Дата переведення (відрядження) Примітки
ІІІ. Обрання (признання) на адміністративні посади або до органів та установ системи правосуддя

1.Обраний на адміністративну посаду/ до органів та установ системи правосуддя

а) __________________________________________ рішення _____________________________________

(посада)(назва органу)

№ ______________ від «___» _______________ р.

б) __________________________________________ рішення ______________________________________

(посада)(назва органу)

№ ______________ від «___» _______________ р.

2.Звільнений з адміністративної посади

а) __________________________________________ рішення ______________________________________

(посада)(назва органу)

№ ______________ від «___» _______________ р.

б) __________________________________________ рішення ______________________________________

(посада)(назва органу)

______________ від «___» _______________ р.

3.Обрання (призначення) до Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України, Вищої ради юстиції

Період перебування на

Назва органу, до

посаді/ в органі, куди був

якого був обранийПідставаПосада судді в органі

обраний (призначений)

(призначений) суддя

суддя

IV. Відпустки

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава

Кількість днів залишкової частини відпустки
початку відпустки закінчення відпустки
1 2 3 4 5
V. Дисциплінарна відповідальність

Орган, що здійснює дисциплінарне провадження

Вид дисциплінарного стягнення Підстава Рішення в дисциплінарній справі Погашення дисципланрного стягнення Оскарження рішення в дисциплінарній справі
 • VI.Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя
№ з/п Підстава відсторонення судді Інформація про документ, яким відсторонено суддю Період, на який відсторонено суддю Примітки

 • VII.Інформація про припинення повноважень судді
№ з/п Найменування суду, в якому працював суддя на момент припинення повноважень Підстава припинення повноважень судді Інформація щодо припинення трудових відносин судді з відповідним судом Примітки
VІII. Заохочення, нагороди, почесні звання
Вид заохочення (нагороди, почесного звання) Підстава Дата
IХ. Підготовка, спеціальна підготовка, перепідготовка в Національній школі суддівУкраїни
Період підготовки, спеціальної підготовки та перепідготовки в Національній школі суддів України

Програма чи тематика

Серія, номер і дата видачі свідоцтва

початок кінець
Х. Відомості про військовий облік
Група обліку Придатність до військової служби
Категорія обліку
Назва райвійськкомату за місцем проживання ________________________________________

Склад

Військове звання

Назва райвійськкомату за місцем реєстрації

Військово-облікова спеціальність №Перебуває на спецобліку №

Додаткові відомості

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Дата й причина звільнення, підстава відрахування судді зі штату суду

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Трудову книжку отримав "___" ________________ р.

Підпис власника трудової книжки _____________________________________

Підпис керівника апарату суду _______________________________________

Додаток 1 до Особової картки *

____________

*) Заповнює суддя

Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, роботу за сумісництвом).

При заповненні цього додатку установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.

Місяць і рік Посада із зазначенням установи, організації, підприємства, а також міністерства (відомства) Місце знаходження установи, організації, підприємства
вступу звільнення

Додаток 2 до Особової картки *

АВТОБІОГРАФІЯ*

Прізвище _______________________________________________________________________

ім'я ___________________________________________________________________________

по батькові _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________

*) Заповнює суддя

Дивитися Завантажити

19.04.2019

Рішення РСУ № 23 від 19.04.2019 Про технічний опис мантії суддів місвцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 23

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Журавської О.В. про викладення у новій редакції технічного опису (зразку) мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з натуральної тканини, відповідно до частини другої статті 16, статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (у редакції, затвердженій рішенням ХІV позачергового з’їзду суддів України 14 березня 2017 року), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Викласти у новій редакції технічний опис (зразок) мантії суддів місцевих, апеляційних судів та вищих спеціалізованих судів з натуральної тканини, що додається.

2. Доручити Державній судовій адміністрації України організувати подальше виготовлення мантій для суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.


Голова Ради суддів України                О.С. Ткачук

Додаток

до рішення Ради суддів України

від 19.04.2019 року № 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 19.04.2019 року № 22

Технічний опис на швейний виріб

Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів

з натуральної тканини

Чоловіча

Жіноча

Зміст:

1.Технічний опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

2.Опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. Зразок мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

3.Відповідність стандартам якості при виготовленні виробів.

4.Табель вимірів виробу у готовому вигляді – модель «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів».

5.Специфікація лекал і деталей крою.

6.Лекала.

7.Витрати сировини та матеріалів «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів».

8.Конфекційна карта на швейний виріб.

1.Технічний опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

1.1.Опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів
Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з тонкої костюмної гладкофарбованої тканини синього кольору.

Мантія силуету «трапеція» великої об’ємної форми, із вшивними рукавами, центральною бортовою застібкою на роз’ємну тасьму-блискавку довжиною 75 см, з подвійними пришивними планками шириною 2,0 см. Зверху над застібкою блискавкою пришито кнопку для фіксації верхніх кутів бортів.

Довжина мантії така, при якій відстань від підлоги до нижнього краю мантії складає 15 см.

Пілочка та спинка розширені донизу. Від плечових швів пілочки і спинки закладені глибокі м’які складки: бантова складка ближче до центру і глибока однобічна складка, направлена у бік бічного шва. Ребро однобічної складки лежить на шві вшивання рукава в пройму. На внутрішньому згині середньої складки пілочки – вертикальний шов, яким прикріплено край підборту для фіксації борту.

У бокових швах мантії оброблені отвори для доступу до нижніх шарів одягу (в окремих випадках замість отворів обробляються кишені).

Рукав вшивний, одношовний, рівномірно розширений, довгий. Низ рукава призібраний на манжету висотою 8,0 см, що застібається на дві кнопки. Окат рукава на природному місці.

Мантія без коміра, горловина оброблена внутрішньою обшивкою, яка доходить до рівня грудей. На обшивці спинки додатковий шар з підкладкової тканини.

Чітка форма силуету мантії досягається за рахунок плечових накладок. Низ виробу оброблений швом у підгин із закритим зрізом шириною 3,0 см.

Витрати на пошиття однієї мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів складають:

тканина костюмна – 5,2 пог.м. (ширина тканини 150 см);

тканина підкладкова – 0,4 пог. м. (ширина тканини 140 см);

та можуть змінюватись залежно від середньозваженого розміро-зросту у замовленні.

Жабо для мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів виготовляється з тонкої тканини із штучного шовку білого кольору.

Жабо виконане з двох шарів основної тканини у вигляді розширеної донизу труби. Внутрішній шар жабо коротший ніж верхній на 0,5 см. Шов зшивання основної частини жабо розташований посередині виворітного боку. Нижній край жабо оброблений вузьким швом у підгин із закритим зрізом. Довжина жабо до планки 35,0 см.

Верхні краї жабо зафіксовані пришивною планкою шириною 9,0 см, висота в готовому вигляді 2,0 см. Жабо кріпиться 3-ма кнопками до мантії по внутрішньому краю центральної частини горловини переду.

Витрати на пошив 1 одиниці жабо до комплекту мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів складають:

-шовк штучний - 0,2 пог. м. (ширина тканини 140,0 см).

Термін використання мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів становить 3 роки.

У комплекті з мантією додається 5 од. жабо

1.2.Зразок мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

2.Відповідність стандартам якості при виготовленні виробів.

Виготовлення мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів має відповідати наступним стандартам:

ГОСТ 4.45-86 «Система показників якості продукції. Вироби швейні побутового призначення. Номенклатура показників»

ГОСТ 4103-82 «Вироби швейні. Методи контролю якості»

ГОСТ 12807-2003 «Вироби швейні. Класифікація стібків, рядків і швів»

ДСТУ 2023-91 «Деталі швейних виробів. Терміни і визначення»

ДСТУ ГОСТ 25295:2005 «Одяг верхній пальтово-костюмного асортименту. Загальні технічні умови»

ДСТУ ГОСТ 31396:2011 «Класифікація типових фігур жінок за зростом, розміром і повнотними групами для проектування одягу»

ДСТУ ГОСТ 31399:2011«Класифікація типових фігур чоловіків за зростом, розміром і повнотними групами для проектування одягу»

3.Табель вимірів виробу у готовому вигляді

Модель «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів»

Мантія чоловіча, базовий розмір 50

Місце вимірювання

 • Значення, см
 • Допустиме відхилення +
  • Розмір
 • 48-50
 • 52-54
 • 56-58
 • 60-62
 • 64-68
  • Ширина виробу на рівні глибини пройми (у застібнутому вигляді)
 • 62,0
 • 64,0
 • 68,0
 • 72,0
 • 74,0
 • 1
  • Довжина плеча
 • 18,0
 • 18,3
 • 18,8
 • 19,47
 • 20,0
 • 0,5
  • Довжина горловини
 • 43,0
 • 44,0
 • 46,0
 • 48,0
 • 50,0
 • 1,0
  • Ширина низу виробу
 • 308,0
 • 311,0
 • 318,0
 • 325,0
 • 331,5
 • 2,0
  • Довжина рукава
 • 67,0
 • 68,0
 • 70,0
 • 72,0
 • 73,0
 • 1,0
 • Довжина спинки (вздовж середини спинки від горловини до низу)
  • 136,0
 • 140,0
 • 144,0
 • 148,0
 • 152,0
 • 1,0
  • Довжина входу в кишеню
 • 20,0
 • 20,0
 • 20,0
 • 22,0
 • 22,0
 • 0,5
  • Мантія жіноча, базовий розмір 46
  • Місце вимірювання
  • Значення, см
  • Допустиме відхилення +
   • Розмір
  • 44
  • 46
  • 48-50
  • 52-54
  • 56-58
  • 60-62
  • 64-68
   • Ширина виробу на рівні глибини пройми (у застібнутому вигляді)
  • 57,0
  • 59,0
  • 61,0
  • 65,3
  • 69,3
  • 73,3
  • 77,4
  • 1
   • Довжина плеча
  • 17,5
  • 17,8
  • 18,0
  • 18,5
  • 19,0
  • 19,5
  • 20,0
  • 0,5
   • Довжина горловини
  • 40,7
  • 41,7
  • 42,8
  • 44,9
  • 47,0
  • 49,0
  • 51,0
  • 1,0
   • Ширина низу виробу
  • 310,5
  • 314,0
  • 317,5
  • 324,4
  • 331,3
  • 338,3
  • 345,2
  • 2,0
   • Довжина рукава
  • 65,0
  • 66,0
  • 66,0
  • 67,0
  • 67,0
  • 68,0
  • 68,0
  • 1,0
  • Довжина спинки (вздовж середини спинки від горловини до низу)
   • 125
  • 125,5
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 1,0
   • Довжина входу в кишеню
  • 20,0
  • 20,0
  • 20,0
  • 20,0
  • 21,0
  • 21,0
  • 21,0
  • 0,5
   • 4.Специфікація лекал і деталей крою
   • Мантія жіноча (MANG)
   • № п/п
  • Найменування лекал
  • Код лекал
  • Кількість лекал
  • Кількість деталей
   • Деталі верху (основна тканина)
   • 1
  • Спинка (зі згином)
  • S
  • 1
  • 1
   • 2
  • Пілочка
  • P
  • 1
  • 2
   • 3
  • Центральна частина пілочки
  • PS
  • 1
  • 2
   • 4
  • Підборт
  • POD
  • 1
  • 2
   • 5
  • Рукав
  • R
  • 1
  • 2
   • 6
  • Планка
  • PLAN
  • 1
  • 2
   • 7
  • Внутрішня кокетка спинки
  • SV
  • 1
  • 1
   • Деталі підкладки
   • 1
  • Підкладка внутрішньої кокетки синки
  • .P.S
  • 1
  • 1
   • 2
  • Підкладка плечової накладки
  • PLECH
  • 1
  • 2
   • Деталі докладу
   • 1
  • Верхня частина підборту
  • .K.P
  • 1
  • 2
   • 2
  • Планка
  • .K.PLAN
  • 1
  • 2
   • Мантія чоловіча (MANM)
   • № п/п
   • Найменування лекал
   • Код лекал
   • Кількість лекал
   • Кількість деталей
    • Деталі верха (основна тканина)
    • 1
   • Спинка (зі згином)
   • S
   • 1
   • 1
    • 2
   • Пілочка
   • P
   • 1
   • 2
    • 3
   • Центральна частина пілочки
   • PS
   • 1
   • 2
    • 4
   • Підборт
   • POD
   • 1
   • 2
    • 5
   • Рукав
   • R
   • 1
   • 2
    • 6
   • Планка
   • PLAN
   • 1
   • 2
    • 7
   • Внутрішня кокетка спинки
   • SV
   • 1
   • 1
    • Деталі підкладки
    • 1
   • Підкладка внутрішьої кокетки синки
   • .P.S
   • 1
   • 1
    • 2
   • Підкладка плечової накладки
   • PLECH
   • 1
   • 2
    • Деталі докладу
    • 1
   • Верхня частина підборту
   • .K.P
   • 1
   • 2
    • 2
   • Планка
   • .K.PLAN
   • 1
   • 2
   • 5.Лекала

    6.Витрати сировини та матеріалів

    Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів

    • Виріб
    • Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів,
    • чоловіча, жіноча
    • Артикул
    • Чоловіча MANM
    • Жіноча MANG
    • Базовий
    • розмір 50
    • розмір 46
     • Найменування матеріалів
    • Артикул, опис, од. виміру
    • Витрати на 1 од.
    • Основна тканина
     • Костюмна, колір синій
    • Зразок, м (на 1 од.) розмір: чоловіча 50, жіноча 46
    • 5,2 м
    • Підкладка
     • Підкладкова тканина, колір синій
    • Зразок, м (на 1 од.)
    • 0,4 м
    • Матеріали докладу
     • Дублерин
    • Зразок, м (на 1 од.)
    • 0,5 м
     • Кромка клейова поздовжня, колір чорний
    • Ширина 1,0см
    • 10,0 м
     • Плечова накладка, колір сірий
    • Чоловіча
    • Товщина 1,0-1,2 см
    • 1 пара
    • Фурнітура
     • Застібка блискавка роз’ємна спіральна, з одним бігунком, колір синій
    • # 5, довжина 75,0 см
    • 1 шт
     • Нитки, колір синій
    • # 120
    • 300 м
     • Кнопка металева, чорнена
    • Діаметр 1,2 см
    • 1 шт
    • 7.Конфекційна карта на швейний виріб

     Модель «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів» (чоловіча, жіноча)

     • Найменування матеріалу
     • Зразок
     • Сировинний склад
      • Основні матеріали
      • Костюмна тканина
     • змішана тканина на основі натуральних волокон вовни (віскози), поліефіру (не більше 70%) та еластану (не більше 5%)
      • Підкладкові матеріали
      • Підкладкова тканина
     • 50% віскоза
     • 50% поліефір
      • Дублерин
     • 100% поліефір
      • Кромка клейова
     • 100% поліефір
      • Плечова накладка
     • 100% поліефір
      • Фурнітура
      • Застібка блискавка
     • Пластмаса, поліефір
      • Кнопка
     • Метал
      • З’єднувальні матеріали
      • Нитка швейна
     • 100% поліефір
Дивитися Завантажити

19.04.2019

Рішення РСУ №22 від 19. 04. 2019 року "Про внесення змін до Положення про порядок виготовлення, обліку посвідчень суддів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 22

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Мовчана Д.В. про внесення змін до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці та присяжних, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25 квітня 2014 року № 23, у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" та внесенням змін до Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів, відповідно до вимог частини першої статті 51, частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Затвердити зміни доПоложення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці та присяжних, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25 квітня 2014 року № 23, що додаються.

2. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити це рішення на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

Голова Ради суддів України                                   О.С. Ткачук

Додаток

до рішення Ради суддів України

від 19 квітня 2019 року № 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 19 квітня 2019 року № 22

Зміни

до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни

та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці та присяжних, затвердженого 

рішенням Ради суддів України від 25 квітня 2014 року № 23 

1.У Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних, затверджене рішенням Ради суддів України від 25.04.2014 № 23 (далі – Положення), внести наступні зміни:

1)у пункті 2.3 розділу 2 слова "у Державній судовій адміністрації України" замінити словами "в апараті відповідного суду";

2)в абзаці першому пункту 2.4 розділу слова та знаки "(керівник апарату суду)" вилучити;

3) пункт 2.5 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.5. Для виготовлення посвідчення судді Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду та апеляційного суду, призначеного, обраного, переведеного, звільненого у відставку, призначеного на адміністративну посаду, голова суду протягом трьох днів з дня видання відповідного наказу надсилає до Державної судової адміністрації України заповнену картку обліку даних судді.";

4) в абзаці першому пункту 2.6 розділу 2 після слів "надсилається"доповнити словами та знаками "(копія/витяг)";

5) у пункті 2.8 розділу 2 після слів та знаків "(вкладиш посвідчення)" доповнити словами "типографським способом";

6) абзац другий пункту 2.11 розділу 2 викласти в такій редакції:

"Посвідчення можуть видаватися за довіреністю іншій уповноваженій особі Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду, апеляційного суду, територіального управління, під підпис у реєстрі отримання посвідчень (додаток 3) для наступної видачі їх власнику.";

7) в абзаці третьому пункту 2.11 розділу 2 слово "апеляційного" вилучити;

8) пункт 3.1 розділу 3 виключити;

9) абзаци другий – четвертий пункту 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

"бланки посвідчень для Верховного Суду мають серію ВС та п’ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для Вищого антикорупційного суду мають серію ВАКС та п’ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для Вищого суду з питань інтелектуальної власності мають серію ВСПІВ та п’ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;";

10) в абзаці одинадцятому пункту 3.2 розділу 3 слова "судів загальної юрисдикції" вилучити;

11) пункт 3.6 розділу 3 виключити;

12) пункт 3.7 розділу 3 викласти в такій редакції:

"3.7. Відповідальність за облік посвідчень покладається на Державну судову адміністрацію України. Посвідчення зберігаються в металевих шафах або сейфах.";

13) в абзаці другому пункту 4.4 розділу 4 після слів "викрадення посвідчення" доповнити словами та знаком "Верховний Суд,";

14) у пункті 4.5 розділу 4 після слів "у відставці" доповнити словами та знаком "Верховний Суд,", після слів "відповідну заяву" доповнити словом "судді";

15) у пункті 4.6 розділу 4 слово "ім’я" замінити на "імені", після слів "у відставці" доповнити словами та знаком "Верховний Суд,";

16) пункт 4.8 розділу 4 викласти в такій редакції:

"4.8.У разі звільнення судді посвідчення здається до служби персоналу апарату суду. При переведенні судді до іншого суду посвідчення здається до служби персоналу апарату суду, до якого переведений суддя. Здані посвідчення надсилаються апаратом суду до Державної судової адміністрації України для знищення.";

17) картку обліку даних судді (додаток 1) викласти в такій редакції:

"Додаток 1

Картка обліку даних судді

Фото 3 х 4 ____________________________________________________(прізвище)
____________________________________________________(ім'я та по батькові)
____________________________________________________(повна назва посади та найменування суду)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (дата та номер акта про призначення, переведення, обрання, звільнення у відставку або про призначення на адміністративну посаду судді)
Особистий підпис судді, що засвідчує правильність написання прізвища, імені та по батькові

________________________________

Відповідність даних засвідчую:

Відповідальний працівник апарату суду________________________________

  (підпис) (прізвище та ініціали)"

Дивитися Завантажити

19.04.2019

Рішення РСУ № 20 від 19 квітня 2019 років "Щодо обговорення інформації про охорону судів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 20

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Ткачука О.С., Голови Служби судової охорони Бондаря В.І. щодо охорони судів, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Ткачука О.С., Голови Служби судової охорони Бондаря В.І. щодо охорони судів узяти до відома.

2. Запропонувати Голові Служби судової охорони Бондарю В.І. поінформувати Раду суддів України у вересні 2019 року про стан забезпечення охорони судів, динаміку процесів та заплановані заходи щодо безпеки суддів та учасників судових процесів.


Голова Ради суддів України                О.С. Ткачук

Дивитися Завантажити

19.04.2019

Рішення РСУ №19 від 19 квітня 2019 року "Щодо оплати праці працівників апаратів судів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 19

На законодавчому рівні питання оплати праці є ключовими в системі соціально-трудових відносин. Рівень трудових доходів, насамперед розмір заробітної плати, є одним з основних показників ефективності соціально-економічної політики держави, а також реалізації права людини на гідне життя в цьому суспільстві.

Так, відповідно до положень статті 43 Конституції України кожен мас праві на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Згідно зі статтею 48 Основного Закону кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Відповідно до частини третьої статті 23 Загальної декларації прав людини, яка затверджена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне існування людини, її самої та її сім’ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення.

Частина перша статті 6 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, що ратифікований Україною в 1973 році регламентує, що держава визнає право на працю, що включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується, і зроблять належні кроки для забезпечення цього права.

Статтею 150 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» встановлено, що оплата праці та соціальні гарантії працівників апаратів місцевих, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, апарату Верховного Суду, секретаріатів Вищої раді правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України регулюються нормами законодавства про державну службу з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи.

Заробітна плата державного службовця складається з:

1.посадового окладу;

2.надбавки за вислугу років;

3.надбавки за ранг державного службовця;

4.виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

5.виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

6.премії (у разі встановлення).

Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів, а також виходячи з того, що мінімальний розмір посадового окладу групи 1 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше семи мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.

Мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року (частина 3 статті 51 Закону України «Про державну службу»).

Питання оплати праці працівників державних органів врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 358 зі змінами та доповненнями, якою встановлено Схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №102 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році» викладено в новій редакції схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 358 «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя», і встановлено нові розміри посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці в 2019 році.

При цьому, Рада суддів України зауважує на тому, що особливістю оплати праці державних службовців є саме те, що розмір основної заробітної плати залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Разом з тим, відповідно до пункту 8 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102, у 2019 році під час визначення посадових окладів та заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів застосовується прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року, який складає 1762 грн., тоді як станом на 1 січня 2019 року прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, становить 1921 грн.

Також, Рада суддів України наголошує на тому, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році» коефіцієнт до мінімального розміру посадового окладу для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за 9 групою оплати праці становить коефіцієнт 1, що не забезпечує достатній рівень оплати праці таких державних службовців та значно звужує право таких працівників апарату на отримання гідної оплати їх праці.

Ситуація, яка склалась на теперішній час, призводить до того, що рівень оплати праці працівників апарату суду не забезпечує належний рівень їхнього життя, суперечить вимогам часу і, найголовніше, неспівмірна тій відповідальності, яку несуть державні службовці під час виконання своїх службових обов’язків та, як наслідок, призводить до звільнення кваліфікованих кадрів.

Водночас з цим, за інформацією, отриманою Радою суддів України від Державної судової адміністрації України, Законом України «Про державний бюджет України на 2019 рік» видатки на оплату праці Державній судовій адміністрації України за бюджетною програмою 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів та установ системи правосуддя» передбачені по загальному фонду бюджету в сумі 8814,9 млн. грн., у тому числі видатки для виплати суддівської винагороди заплановані в сумі 4933,9 млн. гривень.

При цьому наявний дефіцит планових призначень на оплату праці, який становить 1612,7 млн. грн., а з нарахуваннями на оплату праці 1967,5 млн. грн.

Отже, фінансування витрат на оплату праці, яке передбачено та затверджено Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», не враховує збільшення оплати праці суддів, та призводить до критичної ситуації, яка склалася у сфері оплати праці працівників апарату суду, адже саме заробітна плата є основним джерелом доходів державних службовців.

Вирішення зазначеної проблеми ДСА України планує шляхом збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями за рахунок понадпланових надходжень судового збору до спеціального фонду з урахуванням його невикористаного залишку на початок року.

Така ситуація є тимчасовими заходами та не вирішує проблему в цілому.

У висновку Консультативної ради європейських суддів Ради Європи №21 «Запобігання корупції серед суддів», зазначено - компетентні органи повинні завжди забезпечувати судову владу адекватними коштами для достойного та належного виконання своєї місії. Адекватна заробітна плата, пенсії та інші соціальні виплати, контрольоване навантаження, належна робоча інфраструктура та безпека роботи як суддів, так і судових працівників є життєво важливими для легітимності та доброї репутації судової системи. Це також є важливими гарантіями проти корупції в судових органах.

Питання необхідності належних умов для функціонування судової системи (фінансування та матеріальне забезпечення), як гарантії незалежності судів, не оминув увагою і Конституційний Суд України в низці своїх рішень - від 24 червня 1999 року № 6-рп/99; від 20 березня 2002 року №5-рп/2002; від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005; від 3 червня 2013 року №3-рп/2013); від 8 червня 2016 року № 4-рп/2016; від 04.12.2018 року № 11-р/2018.

Крім того, з 01 січня 2019 року набрав чинності абзац 4 частини 3 статті 50 Закону України «Про державну службу», з якого вбачається, що загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати Державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

З огляду на вищенаведене, в умовах триваючої судової реформи, яка поклала на працівників апаратів судів додаткове надмірне навантаження, пов’язане зі значною кількістю справ та матеріалів, що надходять до судів, з метою збереження досвідченого кадрового потенціалу судової системи, питання гідної оплати праці є невід'ємним правом кожної особи, а особливо працівників апаратів судів, в зв’язку з чим вони потребують термінового вирішення.

Частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За приписами статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування та діє як виконавчий орган з’їзду суддів України. Рада суддів України організовує виконання рішень з’їзду суддів України та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання з’їзду суддів України.

Пунктом 2 Положення про Раду суддів України встановлено, що Рада вирішує питання організаційного забезпечення судів і діяльності суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані зі здійсненням правосуддя. Рада має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в судову діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.

У зв’язку з вищевикладеним, Рада суддів України вважає за необхідне доручити Державній судовій адміністрації України проаналізувати можливість внесення змін до чинного законодавства України, яке регулює питання оплати праці державних службовців, які працюють в апаратах судів, у 2019 році; забезпечити рівень оплати праці працівників судової системи на рівні не нижче 2018 року і за результатами ІІ кварталу надати Раді суддів України деталізовану інформацію стосовно середньої заробітної плати таких працівників, а також поінформувати щодо здійснених заходів з цього питання.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судівДіброви Г.І. відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Доручити Державній судовій адміністрації України, як головному розпоряднику бюджетних коштів, забезпечити рівень оплати праці працівників апаратів судів на рівні не нижчому, ніж у 2018 році.

2. Запропонувати Державній судовій адміністрації України поінформувати Раду суддів України про виконання пункту 1 за результатами роботи у другому кварталі 2019 року, у тому числі щодо розміру середньої заробітної плати працівників апаратів судів у розрізі регіонів.

3. Державній судовій адміністрації України обґрунтувати необхідність внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році»:

- в частині визначення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який не може бути менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня поточного календарного року;

- збільшення відповідних коефіцієнтів задля підтримання гарантованого Конституцією України та Законом України «Про державну службу» рівня оплати праці державних службовців у судах.

Голова Ради суддів України                        О.С. Ткачук

Дивитися Завантажити

19.04.2019

Рішення РСУ №18 від 19 квітня 2019 року "Щодо строків та стану кваліфікаційного оцінювання суддів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 18

Кваліфікаційне оцінювання суддів в Україні стало одним із елементів судової реформи в Україні і було запроваджене Законом «Про забезпечення права на справедливий суд» у 2015 році. Згідно з вимогами цього Закону, усі судді повинні були пройти первинне кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді. В подальшому, із прийняттям 2 червня 2016 року Закону України «Про судоустрій і статус суддів» проходження кваліфікаційного оцінювання відбувалося відповідно до правил визначених у ньому.

Кваліфікаційне оцінювання включає в себе вирішення суддями теоретичних тестових та практичних завдань, проходження психологічного тестування та співбесіди.

При цьому, станом на початок 2019 року, за штатної чисельності у 7200 суддів, кваліфікаційне оцінювання успішно пройшов 2151 діючий суддя, не завершено процедури кваліфікаційного на відповідність займаній посаді щодо 3192 суддів. На 1 квітня 2019 року із 5285 суддів лише 4128 мають повноваження на здійснення правосуддя.

Таким чином, вакантними в Україні є майже 2000 посад суддів, а ще 1200 не здійснює правосуддя через закінчення п’ятирічного стоку на який вони були призначені, у зв’язку із не завершенням процедури кваліфікаційного оцінювання, та з інших причин.

У той же час, у 2018 році на розгляді у судів усіх інстанцій перебувало близько 3,9 млн. справ. В судах першої інстанції розглядалося 3 млн. 343 тисячі 284 справи. Кількість розглянутих справ збільшилася на 369 тисяч у порівнянні із 2017 роком. У порядку кримінального судочинства розглянуто 132 тисячі кримінальних справ та 1 млн. 90 тисяч інших матеріалів.

Таким чином, навантаження на суддів, які розглядають цивільні, кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення у першій інстанції становило б 64 справи на місяць. За умови укомплектованості судів.

На тепер фактично суддя першої інстанції слухає близько 120 справ на місяць, тобто 5 справ на кожний робочий день в році.

З’їзд суддів України, та Рада суддів України, як його виконавчий орган, неодноразово піднімали питання щодо строків проведення кваліфікаційного оцінювання суддів та його завершення з метою формування в Україні висококваліфікованого та доброчесного суддівського корпусу та забезпечення права кожного на справедливий, ефективний та своєчасний судовий захист.

Зокрема, 26 жовтня 2018 року Рада суддів України прийняла рішення у якому звернула увагу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на необхідність оперативного завершення проблем кваліфікаційного оцінювання суддів України, оскільки вирішення цього питання безпосередньо впливає на можливість забезпечення судового захисту в країні.

19 грудня 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України на офіційному веб-сайті оприлюднила орієнтовний графік проведення співбесід в межах кваліфікаційного оцінювання суддів, що передбачав завершення відповідних процедур у вересні 2019 року.

За два останні тижні до Ради суддів України надійшло більше 200 звернень від судів, в яких порушено питання, зокрема, щодо затягування процесу кваліфікаційного оцінювання, недотримання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України оприлюдненого орієнтовного графіку проведення оцінювання, невизначеності дати останнього етапу оцінювання, незрозумілості методу оцінювання практичних завдань тощо. Крім того, у багатьох зверненнях висловлена пропозиція щодо проведення кваліфікаційного оцінювання суддів у режимі відеоконференції.

Так, на затягування процесу кваліфікаційного оцінювання звертають увагу:

у Вінницькій області 11 судів,

у Волинській області 4 суди,

у Дніпропетровській області 7 судів,

у Донецькій області 7 судів,

у Житомирській області 3 суди,

у Закарпатській області 5 судів,

у Запорізькій області 4 суди,

в Івано-Франківській області 6 судів,

у Київській області 4 суди,

у Кіровоградській області 2 суди,

у Луганській області 2 суди,

у Львівській області 3 суди,

у Миколаївській області 5 судів,

в Одеській області 6 судів,

у Полтавській області 6 судів,

у Рівненській області 4 суди,

у Сумській області 8 судів,

у Тернопільській області 1 суд,

у Харківській області 5 судів,

у Херсонській області 1 суд,

у Хмельницькій області 6 судів,

у Черкаській області 3 суди,

у Чернігівській області 6 судів,

у м. Києві 2 суди.

На недотриманні Вищою кваліфікаційною комісією суддів України оприлюдненого орієнтовного графіку співбесід і відсутність остаточно визначеного строку проведення кваліфікаційного оцінювання наголошують:

у Вінницькій області 1 суд,

у Волинській області 3 суди,

у Дніпропетровській області 8 судів,

у Донецькій області 3 суди,

у Житомирській області 2 суди,

у Закарпатській області 1 суд,

у Запорізькій області 6 судів,

в Івано-Франківській області 5 судів,

у Київській області 2 суди,

у Кіровоградській області 1 суд,

у Луганській області 4 суди,

у Миколаївській області 4 суди,

в Одеській області 2 суди,

у Полтавській області 1 суд,

у Рівненській області 4 суди,

у Сумській області 2 суди,

у Тернопільській області 3 суди,

у Харківській області 2 суди,

у Херсонській області 3 суди,

у Хмельницькій області 6 судів,

у Черкаській області 4 суди,

у Чернівецькій області 3 суди,

у Чернігівській області 3 суди,

у м. Києві 1 суд.

Пропозиції щодо необхідності проведення співбесіди із суддями в режимі відеоконференції подали: у Вінницькій області 3 суди, у Волинській області 1 суд, у Дніпропетровській області 1 суд, у Донецькій області 1 суд, у Запорізькій області 1 суд, у Київській області 1 суд, у Кіровоградській області 1 суд, у Львівській області 1 суд, у Миколаївській області 1 суд, в Одеській області 2 суди, у Харківській області 3 суди, у Херсонській області 1 суд, у Хмельницькій області 1 суд.

Про інші недоліки процедури, строків кваліфікаційного оцінювання суддів повідомляють: у Вінницькій області 1 суд, у Волинській області 2 суди, у Дніпропетровській області 8 судів, у Донецькій області 3 суди, у Житомирській області 1 суд, у Закарпатській області 1 суд, у Запорізькій області 1 суд, у Кіровоградській області 1 суд, у Луганській області 1 суд, у Львівській області 1 суд, у Миколаївській області 1 суд, в Одеській області 4 суди, у Рівненській області 1 суд, у Сумській області 1 суд, у Харківській області 2 суди, у Херсонській області 2 суди, у Хмельницькій області 1 суд, у Черкаській області 3 суди, у Чернівецькій області 1 суд, у Чернігівській області 3 суди, у м. Києві 5 судів.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Ткачука О.С., Заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Щотки С.О. щодо строків та стану кваліфікаційного оцінювання суддів, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), на виконання рішень ХV чергового та XVI позачергового з’їзду суддів України, Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Ткачука О.С., Заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Щотки С.О. щодо строків та стану кваліфікаційного оцінювання суддів узяти до відома.

2. Вищій кваліфікаційній комісії суддів України вжити всіх необхідних заходів для завершення кваліфікаційного оцінювання суддів відповідно до раніше затвердженого графіку (до вересня 2019 року).

Для цього:

 • а) першочергово провести співбесіди із суддями, повноваження яких припинились, які працюють в судах з кадровим дефіцитом 50 % та більше, в судах, що не можуть сформувати колегію з розгляду кримінальних проваджень;
 • б) у найкоротші терміни провести співбесіди із суддями, повноваження яких припинились та які очікують виклик на співбесіду протягом більше шести місяців;
 • в) провести кваліфікаційне оцінювання суддів, повноваження яких закінчилися та які працюють в судах, що не здійснюють правосуддя.

3. Звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з пропозицією про надання рекомендації для переведення у новостворені окружні суди суддів діючих судів з метою забезпечення безперервного здійснення правосуддя.

4. Зважаючи на складну ситуацію із судовим навантаженням та з метою раціонального використання робочого часу суддів, розглянути можливість проведення співбесід з суддями в режимі відеоконференції та доступу суддів і ознайомлення їх із усіма матеріалами свого суддівського досьє в електронній формі.

5. Запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій раді правосуддя та Державній судовій адміністрації України провести спільне засідання з метою обговорення питань, пов’язаних із кадровим забезпеченням судів, формуванням штатної структури судів та станом незалежності суддів.


Голова Ради суддів України                              О.С. Ткачук

Дивитися Завантажити