Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

20.05.2017

Рішення РСУ № 26 від 18.05.2017 "Щодо відкритого звернення зборів суддів Херсонського міського суду"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 26

До Ради суддів України надійшло відкрите звернення зборів суддів Херсонського міського суду Херсонської області щодо заповнення штату суду.

Відповідно до Указу Президента України від 19.01.2016 № 15/2016 «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів» ліквідованоДніпровський, Комсомольський та Суворовський районні суди м. Херсона та утворено Херсонський міський суд Херсонської області. Останній розпочав процесуальну діяльність з 04.04.2016 (наказ в.о. Голови Херсонського міського суду Херсонської області від 30.03.2016 №03-03/01 «Про початок діяльності Херсонського міського суду Херсонської області»), у зв’язку з чим ліквідовані суди припинили свою процесуальну діяльність.

Згідно з наказом ДСА України від 05.02.2016 № 27 «Про визначення кількості суддів в окремих місцевих загальних судах» в Херсонському міському суді Херсонської області затверджено штатну чисельність суддів - 46. Між тим, станом на квітень 2017 р. фактична кількість суддів становить 19, з яких лише 15 суддів мають право здійснювати правосуддя, отже відсоток непрацюючих суддів складає 67%.

Станом на квітень 2017 року реальне середньомісячне навантаження на суддю, якому визначено спеціалізацію з розгляду цивільних та адміністративних справ складає - 262 справ та матеріалів; на суддю, якому визначено спеціалізацію з розгляду кримінальних та справ про адміністративні правопорушення складає - 213 справ та матеріалів; навантаження на слідчих суддів становить - 364 матеріалів.

Така кількість справ, що перебуває на розгляді суддів, є неспівмірною з фізичними можливостями людини, з огляду на необхідність ретельного вивчення всіх матеріалів справи, проведення судового засідання та постановлення за результатами розгляду справи законного, обґрунтованого та вмотивованого судового рішення.

Наявна кількість справ в провадженні суду, з урахуванням кількості суддів, які здійснюють правосуддя, унеможливлює здійснити призначення та провести розгляд справ у строки, визначені законом та призводить до порушення прав громадян на розгляд справи в розумний строк.

Також внаслідок ліквідації районних судів міста Херсона, справи які перебували на розгляді було повторно розподілено між суддями Херсонського міського суду Херсонської області, значна кількість яких від початку функціонування новоствореного суду або звільнилась, або не мають право здійснювати правосуддя у зв’язку із припиненням п’ятирічного строку повноважень, що також призвело до неодноразового повторного авторозподілу справ.

Зазначені обставини ставлять під загрозу належне дотримання вимог статті 6 Європейської Конвенції з прав людини та статті 55 Конституції України, які гарантують право на судовий захист. Вказана ситуація з кадровим забезпеченням суддівського корпусу Херсонського міського суду Херсонської області, негативно впливає на ефективність судового захисту гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини та громадянина.

Слід також звернути увагу на той факт, що через непереведення суддів з ліквідованих судів міста Херсона до Херсонського міського суду Херсонської області, протягом тривалого часу неможливо завершити процедуру ліквідації, що повністю нівелює цілі, які було означено при прийнятті відповідного рішення.

Збори суддів Херсонського міського суду Херсонської області звертають увагу на ту обставину, що протягом 2016 р. на засіданнях кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами розгляду матеріалів прийнято рішення про надання рекомендацій щодо переведення суддів до іншого суду того самого рівня без конкурсу. Зокрема, 5 суддів Суворовського районного суду міста Херсона отримали рекомендації на переведення до Херсонського міського суду Херсонської області, з яких 4 суддів (Булах Є.М., Валігурська Л.В., Зуб І.Ю., Корецький Д.Б.) мають рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання на посаду судді безстроково; 3 суддів Комсомольського районного суду міста Херсона отримали рекомендації на переведення до Херсонського міського суду Херсонської області, з яких 2 суддів (Іванцова Н.К., Гуцалюк О.В.) мають рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання на посаду судді безстроково; 1 суддя Дніпровського районного суду міста Херсона (Войцеховська Я.В.) отримала рекомендацію на переведення до Херсонського міського суду Херсонської області та має рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання на посаду судді безстроково.

Порядок переведення судді на посаду судді до іншого суду, визначений статтею 82 Закону України від 02.06.2016 №1402-УІІІ «Про судоустрій і статус суддів», а також Главою 9 Закону України від 21.12.2016 № 798- VIII «Про Вищу раду правосуддя».

Так, частиною третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадку ліквідації суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Пунктом 1 частини першої статті 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

Відповідно до змісту абзацу 5 пункту 13 Розділу III «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» матеріали та рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів безстроково, щодо яких на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» рішення не прийнято, розглядаються Вищою радою правосуддя в порядку, встановленому главою 2 розділу II цього Закону.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Ради суддів Моніча Б.С. про відкрите звернення зборів суддів Херсонського міського суду Херсонської області щодо заповнення штату суду, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), та виходячи з того, що згідно з вимогами Конституції України забезпечення прав людини є обов’язком держави, Рада суддів України вирішила:

  • Звернутись до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя щодо пришвидшення процедури призначення суддів Херсонського міського суду Херсонської області.

Заступник Голови Ради суддів України                                                               Б. С. Моніч

Дивитися Завантажити

21.03.2017

Рішення РСУ № 25 від 20 березня 2017 року "Заява РСУ з приводу протиправних дій проти Голови ВРП"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 25

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Чумаченко Т.А. про заяву Ради суддів України з приводу протиправних дій проти Голови Вищої ради право суддя Ігоря Бенедисюка, відповідно достатей 48, 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

Затвердити текст заяви Ради суддів України з приводу протиправних дій проти Голови Вищої ради право суддя Ігоря Бенедисюка, що додається.


Голова Комітету етики, врегулювання конфлікту інтересів

та професійного розвитку суддів Ради суддів України                            Т. А. ЧумаченкоЗаява Ради суддів України

з приводу протиправних дій проти

Голови Вищої ради право суддя Ігоря Бенедисюка


Рада суддів України висловлює глибоку занепокоєність зухвалими протиправними діями так званих громадських активістів щодо Голови Вищої ради правосуддя України Ігоря Михайловича Бенедисюка.

Подія, що сталася ввечері, 17 березня, біля помешкання Голови ВРП, стала черговим підтвердженням цілеспрямованої боротьби деструктивних сил, що прикриваються вимогами часу, суспільства і громадськості, діють як проти судової влади України, так і проти Держави України в цілому.

Погрози, залякування, фізичний тиск, шантаж, у який би спосіб вони не здійснювались, безпідставні обвинувачення на адресу суддів, а тепер вже і Голови Вищої ради правосуддя – представника конституційного органу України, Рада суддів України вважає неприпустимими.

Рада суддів України неодноразово заявляла, що судді поділяють прагнення суспільства щодо необхідності реформування судової системи і самі докладають максимум зусиль для того, щоб усі процеси, які з цим пов'язані, відбувалися у правовому полі прозоро, з дотриманням усіх європейських стандартів та норм. Зокрема, для того, щоб активізувати роботу Вищої ради правосуддя, судді України на XIV позачерговому з’їзді, який відбувся 14-15 березня цього року у Києві, обрали чотирьох членів ВРП з числа суддів. Проте, поступальний характер судової реформи, який зумовлений виключно забезпеченням права громадян на вільний доступ до правосуддя, викликає незадоволення з боку радикально налаштованих сил, котрі не зумівши знищити судову владу в Україні, почали влаштовувати провокації вже проти очільників судової влади, людей, які мають беззаперечний авторитет серед суддівської спільноти, а це - неприпустимо.

Рада суддів України вимагає від правоохоронних органів України з усією відповідальністю підійти та в найстисліші терміни провести розслідування неправомірних дій проти Голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка та сприяти припиненню протиправної практики використання громадських активістів для незаконного тиску на суддів та суди. 

Дивитися Завантажити

17.03.2017

Рішення РСУ № 24 від 13.03.2017 року "Про погодження орієнтовного регламенту роботи ХІV позачергового з'їзду"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 24

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України В. Сімоненко про погодження орієнтовного регламенту роботи ХІV позачергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

Погодити орієнтовний регламент роботи ХІV позачергового з’їзду суддів України, додається.


Голова Ради суддів України                                           В.М. Сімоненко

ПОГОДЖЕНО

рішення Ради суддів України

від 13.03.2017 № 24

РЕГЛАМЕНТ

роботи ХІV позачергового з’їзду суддів України

Дата проведення: 14-15 березня 2017 року.

Місце проведення: Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац), м. Київ, вул. Інститутська, 1.

Початок роботи З’їзду: о 10 год. 00 хв.

Перерва на обід: з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.

Перерва для кави - брейк: до 30 хв.

Відкриття ХІV позачергового з’їзду суддів України: до 15 хв.

Для виступів кандидатів у члени Вищої ради правосуддя: до 2 хв.

Для запитань до кандидатів: до 3 хв.

Заключне слово головуючого на з’їзді: до 10 хв.

Рішення з питання обрання членів Вищої ради правосуддя приймати шляхом таємного голосування.

Рішення з інших питань порядку денного та процедурних питань приймати більшістю голосів делегатів, присутніх на З'їзді, відкритим голосуванням.

Рішення З’їзду підписуються головуючим на З’їзді та секретарем З’їзду.

14 березня 2017 року

08:30-09:50 – реєстрація;

09:00-10:00 - кава;

10:00-12:00 - відкриття ХІV позачергового з’їзду суддів України;

обрання президії;

обрання мандатної комісії;

вітальні слова;

обрання лічильних комісій, секретаріату роботи З’їзду і редакційної комісії;

заслуховування звіту голови мандатної комісії;

12:00-13:00 - затвердження змін до Регламенту з’їзду суддів України;

виступи кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, обговорення кандидатур та включення кандидатів до бюлетеня для таємного голосування;

13:00-14:00 – обід;

14:00-17:00- виступи кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, запитання до них та включення кандидатів до бюлетеня для таємного голосування;

17:00-18:00 - інформація Голови Верховного Суду України Романюка Я. М.,

інформація Голови Вищої ради правосуддя Бенедисюка І.М.;

затвердження форми бюлетеня для таємного голосування про обрання членів Вищої ради правосуддя;

18:00-19:00 - кава;

отримання бюлетенів, здійснення таємного голосування щодо обрання членів Вищої ради правосуддя;

19:00 - 20:00 – виступи делегатів З’їзду;

20:00 - оголошення результатів таємного голосування;

15 березня 2017 року

09:00-09:30 - реєстрація, кава;

09:30-10:30 – інформаціяголови Ради суддів України Сімоненко В.М., інформація Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В.;

10:30-10:45 - інформація Голови Вищої кваліфікаційної комісії України Козьякова С.Ю.;

10:45-11:00 - затвердження змін до Положення про Раду суддів України;

11:00-13:00 – виступи делегатів з’їзду та запрошених осіб;

13:00-14:00 – обід;

14:00-16:00 - оголошення редакційною комісією рішення З’їзду про стан здійснення правосуддя та стан незалежності судів і суддів у 2016 році; обговорення, голосування;

16:00-16:30 - кава;

16:30 – заключне слово головуючого на з’їзді.

Дивитися Завантажити

17.03.2017

Рішення РСУ № 23 від 13.03.2017 року "Про стан здійснення правосуддя та стан незалежності суддів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 23

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України В.Сімоненко про проект рішення ХІVпозачергового з’їзду суддів України «Про стан здійснення правосуддя та стан незалежності судів і суддів у 2016 році», відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

Схвалити проект рішення ХІV позачергового з’їзду суддів України «Про стан здійснення правосуддя та стан незалежності судів і суддів у 2016 році», що додається.


Голова Ради суддів України                                   В.М. Сімоненко

Схвалено рішенням

Ради суддів України

від 13.03.2017 року № 23

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

XIV позачергового з’їзду суддів України

14-15 березня 2017 року м. Київ

Про стан здійснення правосуддя

та стан незалежності судів і суддів у 2016 році

Заслухавши інформацію Голови Верховного Суду України Романюка Я.М. щодо стану здійснення судочинства в Україні у 2016 році, інформацію Голови Вищої ради правосуддя Бенедисюка І.М. про діяльність Вищої ради правосуддя, інформаціюголови Ради суддів України Сімоненко В.М.про стан здійснення правосуддя та стан незалежності судів і суддів у 2016 році, інформацію Голови Вищої кваліфікаційної комісії України Козьякова С. Ю. про діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В. про діяльність Державної судової адміністрації України, виступи делегатів та запрошених осіб, відповідно до статей 129, 132 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"XІV позачерговий з’їзд суддів України  вирішив:

1. Інформацію Голови Верховного Суду України Романюка Я. М., Голови Вищої ради правосуддя Бенедисюка І. М., інформаціюголови Ради суддів України Сімоненко В.М., інформацію Голови Вищої кваліфікаційної комісії України Козьякова С. Ю., інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В. взяти до відома.

2. Визнати такими, що призводять до порушення гарантій незалежності судової влади, становлять загрозу утвердженню в Україні верховенства права та підривають основи правопорядку в державі, випадки втручання будь-кого у будь-якій формі у здійснення правосуддя судів і суддів, у тому числі вплив на суддів з боку правоохоронних органів шляхом реєстрації кримінальних проваджень і подальшого тривалого нездійснення щодо них досудового слідства, у тому числі, незаконні кримінальні та дисциплінарні переслідування за начебто завідомо неправосудні рішення.

3. Вважати неприпустимими та такими, що підривають довіру як до суду, так і всієї державної влади, випадки приниження авторитету судової влади та дискредитації суддів народними депутатами, посадовими особами органів державної влади, публічні звинувачення судів та суддів у протиправній діяльності без наведення конкретних фактів та імен.

4. Вважати неприпустимими та такими що підривають авторитет судової влади та довіру до правосуддя, прояви корупційних дій та порушення Кодексу суддівської етики серед суддів та працівників апарату судів.

5. Суддям України з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду мобілізувати зусилля на виконання свого обов’язку бути прикладом неухильного дотримання принципу верховенства права на підставі закону, а також стандартів судочинства та поведінки судді.

6. Звернутись до Президента України,Вищої ради правосуддя України Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, з вимогою якнайшвидше в межах наданих ним повноважень завершити процедури щодо призначення на посади суддів безстроково.

7. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України з вимогою найближчим часом затвердити перелік судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку та охорону приміщень яких, тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони, здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

Звернутися до Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України з вимогою найближчим часом закінчити процедури створення судової охорони в органах та установах системи правосуддя задля забезпечення належного правопорядку та безпеки відвідувачів судів і працівників судів у приміщеннях судових установ і судів.

8. Звернутись до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя України з вимогою в межах наданих їм повноважень якнайшвидше вирішити питання щодо переведення, тимчасового відрядження або призначення на посади безстроково суддів місцевих загальних судів Донецької області, місцевих загальних судів Луганської області, суддів судів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, шляхом обрання безстроково, або ж вирішити питання стосовно звільнення з посади в порядку, передбаченому Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

9. Звернутись до громадських організацій України із закликом щодо взяття активної участі у реформуванні судової влади України на користь її незалежності та безсторонності і задля забезпечення прав громадян України на справедливий суд, при цьому, утримуючись від здійснення своєї діяльності у вигляді впливу на суддів у розгляді певних справ на користь однієї сторони у справі та у спосіб нав’язування судді певної думки у справі.

Рекомендувати органам суддівського самоврядування за наявності випадків впливу на суддю звертатись до компетентних органів щодо скасування реєстрації громадських організацій у зв’язку з порушенням Конституції України.

10. Звернутися до журналістів України щодо необхідності об’єктивного висвітлення подій, які відбуваються у судовій владі України, інформування суспільства стосовно справ, які розглядаються у судах, закликавши їх до професійних та об’єктивних підходів щодо такого висвітлення з безумовним дотриманням права суспільства на об’єктивну інформацію та врахуванням думки усіх учасників подій, у тому числі представників судової влади, з дотриманням права на відповідь і з урахуванням інтересів здійснення правосуддя.

11. Звернутись до прокурорів, працівників органів досудового слідства, адвокатів, працівників виконавчої служби щодо необхідності усвідомлення себе як частини правосуддя в Україні та сприяння утвердженню права громадян на справедливий суд, незалежність і безсторонність судової влади задля справедливості правосуддя для кожного громадянина України.

12. З метою дотримання принципу рівності суддів звернутись до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо необхідності пришвидшення проведення кваліфікаційного оцінювання суддів України та проведення його протягом 2017 року.

13. Підтримати позицію Ради суддів України, висловлену в рішенні від 15 вересня 2016 року № 56, щодо помічників суддів.

14. Довести позицію XІV позачергового з’їзду суддів України до головних розпорядників коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів стосовно необхідності застосування у визначенні розміру посадового окладу суддів до проходження ними кваліфікаційного оцінювання розрахункової величини мінімальної заробітної плати (3 200 грн.).

15. Прес-центру судової влади, органам суддівського самоврядування, головам усіх судів, суддям продовжувати вживати заходи щодо забезпечення інформаційної відкритості діяльності судів (висвітлення діяльності судів на веб-порталі "Судова влада України", у друкованих засобах масової інформації, на телебаченні), з метою підвищення рівня довіри громадян до правосуддя, зміцнення авторитету судової влади з урахуванням вимог законодавства щодо права на повагу до особистого життя людини та захист персональних даних.

16. Суддям України вживати дієвих заходів для забезпечення єдності судової практики та підвищення ефективності правосуддя.

17. Рішення XІV позачергового з’їздусуддів України надіслати до Ради Європи, Європейської комісії за демократію через право, Регіональної керівної групи з розвитку регіонального діалогу щодо судової реформи у країнах Східного партнерства, Консультативної ради європейських суддів, Асоціації суддів України, Міжнародної та Європейської асоціації суддів.

Головуючий на з’їзді                        В.М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                                            

Дивитися Завантажити

16.03.2017

Рішення РСУ № 22 від 13.03.2017 року "Щодо зміни переліку питань ХІV з'їзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 22


Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України В. Сімоненко щодо необхідності внесення змін до Попереднього переліку питань, що виноситимуться на обговорення ХІV позачергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

Внести зміни до Попереднього переліку питань, що виноситимуться на обговорення ХІV позачергового з’їзду суддів України, схваленого рішенням Ради суддів України від 10 січня 2017 року № 1, змінивши порядок розгляду питань таким чином:

1). Про внесення змін до Регламенту з’їзду суддів України;

2). Про обрання членів Вищої ради правосуддя;

3). Про стан здійснення правосуддя та стан незалежності судів і суддів у 2016 році;

4). Про внесення змін до Положення про Раду суддів України;

5). Про внесення змін до Регламенту призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України з посад за квотою з’їзду суддів України;

6). Про призначення суддів Конституційного Суду України;

7). Різне.Голова Ради суддів України В. М. Сімоненко

Дивитися Завантажити

06.03.2017

Рішення РСУ № 21 від 03.03.2017 "Про заохочення суддів у відставці та працівників апаратів судів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 21

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Марченко О.В. про заохочення суддів у відставці та працівників апаратів судів, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

За значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

БУДНІЧЕНКО Тетяну Павлівну головного спеціаліста відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи суддів України;
ГАПЕКУ Тетяну Валеріївну помічника судді апеляційного суду Київської області;
ГЛУЩЕНКО Євгенію Данилівну суддю Роменського міськрайонного суду Сумської області у відставці;
ГОНЧАРЕНКО Валентину Михайлівну суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
ГРИЩЕНКО Ларису Дмитрівну суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
ЗАКРЕВСЬКУ Тамару Олексіївну головного спеціаліста відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи суддів України;
КОВАЛЬОВУ Наталію Сергіївну начальника відділу планування, фінансування та звітності апеляційного суду Київської області;
КОМАРОВСЬКУ Наталю Володимирівну суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
КУЗЬМЕНКО Валентину Павлівну заступника начальника відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України;
ЛОЛЕНКО Аллу Володимирівну суддю апеляційного суду Донецької області у відставці;
ОЛІНІЧЕНКО Валентину Віталіївну суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
ПОСТОЛОВУ Вікторію Григорівну суддю апеляційного суду Донецької області у відставці;
ПРОЦИК Марію Василівну суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
ТОПАЛ Олену Кирилівну суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
ФУЛЕЙ Тетяну Іванівну начальника відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України;
ЮРОВСЬКУ Галину Валентинівну Заступника начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
РЯБУШЕЙ

Ольгу Григорівну

судового розпорядника відділу служби судових розпорядників апеляційного суду Київської області;
ФЕДОРЧУК Олену Володимирівну секретаря судового засідання Олевського районного суду Житомирської області;
оголосити Подяку Ради суддів України:
БІЛИК

Світлані Аркадіївні

помічнику судді Оболонського районного суду міста Києва;
ВОРОНЮК Людмилі Іванівні старшому консультанту апеляційного суду Чернівецької області;
ГОНЧАРУК Анні Юріївні консультанту апеляційного суду Чернівецької області;
ДВОРАК Галині Петрівні секретарю судового засідання Олевського районного суду Житомирської області;
КОНДАКОВІЙ Наталії Дмитрівні начальнику відділу судової статистики, кодифікаційно-довідкової роботи та звернень громадян апеляційного суду Чернівецької області;
КШЕВЕЦЬКІЙ Вікторії Анатоліївні помічнику судді апеляційного суду Чернівецької області;
МАКСИМЮК Віолеті Володимирівні помічнику судді апеляційного суду Чернівецької області;
ПОХИЛЕВИЧ Ользі Валеріївні помічнику судді апеляційного суду Київської області;
ТРИГУБЧУК Тамарі Іванівні провідному спеціалісту відділу планування, фінансування та звітності апеляційного суду Київської області;
ТУЖИК Катерині Михайлівні секретарю Менського районного суду Чернігівської області.
                                             Голова Ради суддів України                                                 В.М. Сімоненко
Дивитися Завантажити

06.03.2017

Рішення РСУ № 20 від 03.03.2017 "Про затвердження списку запрошених на ХІV з'їзд суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 20

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Марченко О.В. про затвердження списку запрошених на XIVпозачерговий з'їзд суддів України, відповідно достатей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Регламенту з'їзду суддів України, затвердженого ХІІ позачерговим з’їздом суддів України 25 вересня 2014 року(зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням ХІІІ з’їзду суддів України) та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

Затвердити список запрошених на XIVпозачерговий з'їзд суддів України,що додається.


Голова Ради суддів України                                            В.М. Сімоненко

Дивитися Завантажити

06.03.2017

Рішення РСУ № 19 від 03.03.2017 "Про проект змін до Регламенту призначення та звільнення суддів КСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 19

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Марченко О.В. про проект змін до Регламенту призначення та звільнення суддів Конституційного Суду Україниз посад за квотою з’їзду суддів України, відповідно достатей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

1.Схвалити проект змін до Регламенту призначення та звільнення суддів Конституційного Суду Україниз посад за квотою з’їзду суддів України (додаток 1) і передати його для затвердження XIV позачерговому з'їзду суддів України.

2. Надіслати проект змін до Регламенту призначення та звільнення суддів Конституційного Суду Україниз посад за квотою з’їзду суддів України делегатам XIVпозачергового з'їзду суддів України.


Голова Ради суддів України                                          В.М. Сімоненко

Дивитися Завантажити