Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 14 "Про розвиток суддівського самоврядування"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 14

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України А.Жука про необхідність покращення внутрішньої комунікації судової влади, налагодження прямих зв’язків між Радою суддів України та суддівськими колективами на місцях, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. З метою розвитку суддівського самоврядування, залучення суддів до виконання рішень з’їзду суддів та роботи Ради суддів України, вважати за доцільне утворення постійно діючих робочих груп Ради суддів України з питань розвитку суддівського самоврядування в кожній області (надалі – Робоча група з питань суддівського самоврядування).

2. Визначити, що до складу робочих груп з питань суддівського самоврядування входять:

-уповноважені Ради суддів України у відповідній області (керівник робочої групи);

-інші члени Ради суддів України (за згодою);

-делегати від судів відповідної області на з’їзд суддів України (за згодою);

-делегати на загальні збори місцевих судів загальної юрисдикції відповідної області (за згодою);

-судді судів відповідної області, в тому числі судді у відставці, які виявили бажання працювати в робочій групі.

До складу робочої групи з питань суддівського самоврядування за потреби можуть залучатися інші особи.

3. Персональний склад робочої групи з питань суддівського самоврядування у відповідній області затверджується головою Ради суддів України за пропозицією уповноваженого Ради суддів України у відповідній області.

4. Робочі групи з питань суддівського самоврядування діють за дорученням Ради суддів України, в своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про Раду суддів України, Регламентом Ради суддів України, рішеннями з’їзду суддів України та Ради суддів України.

5. Завданням робочої групи з питань суддівського самоврядування є:

-підвищення авторитету судової влади;

-підвищення стандартів правосуддя у відповідній області;

-налагодження взаємодії між суддівськими колективами (первинними ланками суддівського самоврядування), Радою суддів України, регіональними ЗМІ, громадськими організаціями, іншими інституціями системи правосуддя – адвокатурою та прокуратурою;

-інформування суддівських колективів, ЗМІ, представників громадянського суспільства про діяльність Ради суддів України;

-сприяння Раді суддів України у виявлені позитивного досвіду та проблемних питань в діяльності органів судової влади відповідної області;

-ініціювання розгляду Радою суддів України питань, які стосуються діяльності судів та суддів відповідної області, сприяння Раді суддів України в підготовці проектів рішень з цих питань;

-сприяння Раді суддів України за її дорученням в отриманні інформації, що стосується питань, віднесених до повноважень Ради суддів України;

-виконання інших доручень Ради суддів України.

Голова Ради суддів України                   О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 13 "Про розподіл обов'язків відділу оргабезпечення суддівського самоврядування ДСА України"

  РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

  12 квітня 2018 року м. Київ

  Р І Ш Е Н Н Я № 13

  Рішенням Ради суддів України від 23.03.2018 № 3 затверджено нову організаційну структуру Ради суддів України, зокрема, утворено:

  - Комітет з питань статусу суддів і дотримання прав працівників судів;

  - Комітет з питань забезпечення незалежності суддів;

  - Комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування;

  - Комітет з питань матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів;

  - Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями, засобами масової інформації;

  - Комітет з питань комунікації з міжнародними організаціями;

  - Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів.

  Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука та секретаря Ради суддів України О. Марченко про розподіл посадових обов’язків працівників відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування відповідно до затвердженої організаційної структури Ради суддів України, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України  в и р і ш и л а:

  З метою належної організації роботи комітетів Ради суддів України визначити працівників відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України, відповідальних за організацію таких комітетів наступним чином:

   Демидович

   Зоя Петрівна

  • Комітет з питань статусу суддів і дотримання прав працівників судів;
  • Андрушко

   Ольга Вікторівна

  • Комітет з питань забезпечення незалежності суддів;
  • Драпей

   Тетяна Геннадіївна

  • Комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування;
  • Банчу

   Євгенія Григорівна

  • Комітет з питань матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів;
  • Бойко

   Тетяна Василівна

  • Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями, засобами масової інформації;
  • Алєксандрова

   Інна Олександрівна

  • Комітет з питань комунікації з міжнародними організаціями;
  • Пікула

   Тетяна Михайлівна        

  • Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів.
  • Голова Ради суддів України                    О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 12 "Щодо перевірки роботи Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 12

Робоча група Ради суддів України у складі Голови Ради - Ткачука О.С., членів Ради - Кравчука В.М., Журавської О.В. з виїздом до міста Павлограда провела перевірку організації роботи Павлоградського міськрайонного суду Дніпровської області.

Приводом для перевірки стали публікації у ЗМІ щодо неправомірних дій суду під час вирішення питання про застосування запобіжних заходів у справі, що розслідується за фактом умисного вбивства, та можливий тиск на суд.

За наслідками перевірки організації роботи суду щодо вирішення питання про застосування запобіжних заходів порушень не встановлено.

З метою захисту авторитету суду та встановлення причин та умов, що сприяли суспільному резонансу, проведено зустріч з потерпілими та представниками територіальної громади міста Павлограда.

З ініціативи Ради суддів до зустрічі запрошено заступника голови Національної поліції України Віталія Невгада, начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю, експерта-кримінолога Ганну Маляр, голову комітету Асоціації адвокатів України Любов Бартащук.

Під час зустрічі скарг щодо організації роботи Павлоградського міськрайонного суду не надходило. Основні зауваження висловлювалися до роботи правоохоронних органів. За наслідками зустрічі створено контактну групу для найшвидшого інформування громадян про хід розслідування.

Результати перевірки оприлюднені в мережі Інтернет, місцевим телебаченням у програмі «Грані» (34-й канал) та інших.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука про підсумки перевірки організації роботи Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука про підсумки перевірки організації роботи Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області узяти до відома.

2.Рекомендувати судам усіх юрисдикцій через суддів-спікерів та прес-секретарів відстежувати та негайно інформаційно реагувати на неправдиву (неточну, неповну) інформацію про розгляд справ, що перебувають у провадженні суду.

3.Негайно інформувати Раду суддів України про кризові ситуації та необхідність надання інформаційної, методичної допомоги.

4.Більш активно роз’яснювати роль суду як незалежного та неупередженого арбітра у спорі та регулярно, не менше як один раз на тиждень, поширювати інформацію про роботу суду, соціальні, просвітницькі заходи у місцевих ЗМІ (в т.ч. електронних), а також на веб-сторінці суду.

Голова Ради суддів України                  О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішенння РСУ від 12.03.2018 №11 "Про затвердження Плану роботи Ради суддів України на 2018 рік"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 11

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України О. Ткачука про затвердження Плану роботи та графіку чергових засідань Ради суддів України на 2018 рік, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Затвердити План роботи Ради суддів України на 2018 рік (додаток 1).

2. Затвердити графіки:

- чергових засідань Ради суддів України на 2018 рік (додаток 2);

- підготовки репортажів про роботу судів усіх юрисдикцій та розміщення на сайті Ради суддів України, а також періодичних виданнях України (додаток 3).

Голова Ради суддів України                     О.Ткачук

Додаток 1

до рішення Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 11

ПЛАН

РОБОТИ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ

на 2018 рік

з/п Питання Термін виконання Відповідальні Залучаються до участі
1. Підсумки роботи Ради суддів України за 2017 рік. Iквартал 2018 року Бутенко В.О., Марченко О.В.
2. Аналіз звернень, які надійшли до Ради суддів України в 2017 році та Iкварталі 2018 року Iквартал 2018 року Бутенко В.О., Марченко О.В.
3. Здійснення моніторингу стану виконання рішень XVта попередніх з’їздів суддів України за останні 5 років 1 півріччя 2018 року Бутенко В.О., Марченко О.В.
4. Розподіл посадових обов’язків працівників відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування відповідно до затвердженої організаційної структури Ради суддів України Iквартал 2018 року Ткачук О.С., Марченко О.В.
5. Розробка заходів щодо зміцнення незалежності суддів, забезпечення гарантій їх правового та соціального захисту. травень 2018 року Комітет з питань незалежності суддів
6. Розробка заходів щодо поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів. травень 2018 року Комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів і органів суддівського самоврядування
7. Здійснення контролю за організацією діяльністю судів протягом року Комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів і органів суддівського самоврядування
8. Проведення прес-конференцій і підготовка прес-релізів постійно Ткачук О.С.
9. Розробка Положення про експертну раду Ради суддів України квітень 2018 року Бутенко В.О.
10. Розробка заходів з питань статусу суддів. червень 2018 року Комітет з питань статусу суддів і дотримання прав працівників судів
11. Розробка заходів з питань поліпшення матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів. липень 2018 року Комітет з питань матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів
12. Розробка заходів з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації. вересень 2018 року Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації
13. Розробка заходів з питань комунікації з міжнародними організаціями. жовтень 2018 року Комітет з питань комунікації з міжнародними організаціями
14. Розробка заходів з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів. листопад 2018 року Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів
15. Комунікація з вищими навчальними закладами, організація навчальних візитів школярів, студентів та інших груп до судів, участь членів РСУ у відкритих лекціях, конференціях, робота із юридичними клініками постійно Ткачук О.С., Суярко Т.Д., уповноважені Ради суддів України в областях
16. Співпраця Ради суддів України з міжнародними проектами постійно Ткачук О.С., Бутенко В.О.
17. Співпраця з Національною школою суддів України постійно Ткачук О.С., Бутенко В.О.
18. Аналіз стану фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів протягом року Комітет з питань матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів
19. Координація та взаємодія Прес-служби органів суддівського самоврядування і Прес-центру судової влади (ВРП) та ВККС протягом року Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації
20. Комунікація з громадськими організаціями, державними органами та органами самоврядування протягом року Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації
21. Репортажі про роботу судів всіх юрисдикцій, розміщення їх на сайті Ради суддів України, а також періодичних виданнях України протягом року Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації
22. Проведення «круглих» столів в регіонах України за участю голів судів, працівників регіональних ЗМІ та представників громадськості та Ради суддів України протягом року Члени РСУ
23. Проведення нарад Голови та членів Ради суддів України із суддями усіх юрисдикцій в областях протягом року Члени РСУ
24. Наради Голови, голів комітетів та членів Ради суддів України протягом року Члени РСУ
25. Розробка заходів з удосконалення роботи Прес-служби органів суддівського самоврядування, удосконалення інституту прес-секретарів в судах протягом І півріччя 2018 року Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями і засобами масової інформації
26. Контроль за виконанням рішень Ради суддів України постійно Марченко О.В.
27. Проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку до Дня працівників суду вересень-листопад 2018 року Члени РСУ
28. Організація концерту до професійного свята – Дня працівників суду листопад-грудень 2018 року Члени РСУ

Додаток 2

до рішення Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 11

ГРАФІК ЧЕРГОВИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ

на 2018 рік

з/п

Місце проведення дата
1. м. Херсон 18.05.2018
2. м. Львів 15.06.2018
3. м. Суми 20.07.2018
4. м. Одеса 14.09.2018
5. м. Запоріжжя 26.10.2018
6. м. Івано-Франківськ 23.11.2018
7. м. Київ 21.12.2018

Додаток 3

до рішення Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року №11

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 11

ГРАФІК ПІДГОТОВКИ РЕПОРТАЖІВ ПРО РОБОТУ СУДІВ ВСІХ ЮРИСДИКЦІЙ

ТА РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

з/п

дата
1. Вінницька область квітень
2. Волинська область квітень
3. Дніпропетровська область травень
4. Донецька область травень
5. Житомирська область червень
6. Закарпатська область червень
7. Запорізька область червень
8. Івано-Франківська область липень
9. Київська область липень
10. Кіровоградська область серпень
11. Луганська область серпень
12. Львівська область вересень
13. Миколаївська область вересень
14. Одеська область вересень
15. Полтавська область жовтень
16. Рівненська область жовтень
17. Сумська область жовтень
18. Тернопільська область жовтень
19. Харківська область листопад
20. Херсонська область квітень
21. Хмельницька область квітень
22. Черкаська область травень
23. Чернівецька область грудень
24. Чернігівська область грудень
25. м. Київ грудень
Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішенння РСУ від 12.03.2018 №10 "Щодо аналізу звернень, які надійшли до Ради суддів України в 2017 році та I кварталі 2018 року"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 10

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України О. Марченко та голови Комітету Ради суддів України з питань комунікації з міжнародними організаціями В. Бутенка щодо аналізу звернень, які надійшли до Ради суддів України в 2017 році та Iкварталі 2018 року, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Інформацію секретаря Ради суддів України О. Марченко та голови Комітету Ради суддів України з питань комунікації з міжнародними організаціями В. Бутенка щодо аналізу звернень, які надійшли до Ради суддів України в 2017 році та I кварталі 2018 року взяти до відома.

Голова Ради суддів України                О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішенння РСУ від 12.03.2018 №9 "Про підсумки роботи РСУ за 2017 рік"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 9

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України О. Марченко та голови Комітету Ради суддів України з питань комунікації з міжнародними організаціями В. Бутенка про підсумки роботи Ради суддів України за 2017 рік, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

Інформацію секретаря Ради суддів України О. Марченко та голови Комітету Ради суддів України з питань комунікації з міжнародними організаціями В. Бутенка про підсумки роботи Ради суддів України за 2017 рік узяти до відома.


Голова Ради суддів України                        О.Ткачук

Дивитися

23.03.2018

Рішенння РСУ від 23.03.2018 №8 "Про створення Експертної ради при Раді суддів України "

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 8

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України О. Ткачука про необхідність створення Експертної ради при Раді суддів України, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Створити Експертну раду при Раді суддів України.


Голова Ради суддів України                                О. Ткачук

Дивитися Завантажити

23.03.2018

Рішення РСУ від 23.03.2018 №7 "Про заохочення члена Національного союзу художників України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 7

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України О. Ткачука про заохочення члена Національного союзу художників України, заслуженого діяча мистецтв України І. Пилипенка, відповідно до Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

за високий професіоналізм в організації та проведенні художньої виставки робіт відомих українських митців під час проведення урочистого вечора «Феміда. Зимові зустрічі», оголосити Подяку Ради суддів України:

ПИЛИПЕНКУ Івану Яковичу члену Національного союзу художників України, заслуженому діячу мистецтв України.


Голова Ради суддів України                              О. Ткачук

Дивитися Завантажити