Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

07.12.2018

Рішення РСУ № 85 "Щодо надання позиції РСУ стосовно проектів Положення про ДСА та Типового положення про ТУ ДСА"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 85

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судівДіброви Г.І. за результатами розгляду листа Вищої ради правосуддя щодо надання позиції Ради суддів України стосовно змісту проектів Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Затвердити консультативний висновок Ради суддів України щодо проектів Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України, що додається.

2.Направити консультативний висновок Вищій раді правосуддя.

Голова Ради суддів України                   О.С. Ткачук

Додаток 1

до рішення Ради суддів України

07 грудня 2018 № 84

Затверджено

Рішення Ради суддів України

від 07 грудня 2018 № 84

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК

щодо проектів Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України

Відповідно до пункту 13 частини 1 статті 3 Закону України "Про вищу раду правосуддя" Вища рада правосуддя затверджує Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальні управління.

Частиною 6 статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлено, що Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальне управління затверджуються Вищою радою правосуддя після консультацій з Радою суддів України.

Згідно з підпунктом 8 пункту 6 Положення про Раду суддів України Рада судів України для вирішення питань внутрішньої діяльності судів, а також інших питань, віднесених Законом до її компетенції здійснює консультації з Вищою радою правосуддя щодо Положення про Державну судову адміністрацію України та типового положення про її територіальне управління.

16.11.2018 року Вища рада правосуддя звернулась до Ради суддів України з проханням повідомити позицію Ради суддів України стосовно змісту проектів Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України.

Розглянувши отримані проекти Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України, задля приведення проектів Положень у відповідність до чинного законодавства України та усунення прогалин у регулюванні окремих питань, Рада суддів України пропонує внести наступні зміни та редакційні правки:

1. Підпункт 12 пункту 6 проекту Положення про Державну судову адміністрацію викласти в наступній редакції: «Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб;".

Запропонована редакція узгоджується з пунктом 10 частини 1 статті 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, забезпечує функціонування системи відеоконференц-зв’язку для участі осіб у засіданні суду в режимі відео конференції.

2. Відповідно до статті 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» забезпечення роботи з’їзду суддів України, спільних зборів суддів місцевих загальних судів, діяльності Ради суддів України здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами розділу XI цього Закону.

Відповідно до частини 1 статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.

До повноважень Державної судової адміністрації, передбачених статтею 152 вищезазначеного закону, зокрема, відноситься забезпечення належних умов діяльності судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених цим Законом.

Так, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України в системі суддівського самоврядування вищим органом суддівського самоврядування (у період між з'їздами суддів України) є саме Рада суддів України.

З урахуванням зазначеного, забезпечення діяльності Ради суддів Українивідповідно до потреб, визначених у відповідному рішенні Ради суддів України. покладається саме на Державну судову адміністрацію України, проте пунктом 6 проекту Положення про Державну судову адміністрацію вищезазначений обов’язок не врегульований, що є підставою для усунення цієї прогалини.

Тому пропонуємо пункт 6 проекту Положення про Державну судову адміністрацію доповнити підпунктом 57-1 такого змісту:

«57-1) «Забезпечує діяльність Ради суддів України відповідно до потреб, визначених у відповідному рішенні Ради суддів України».

3. Підпункт 7 пункту 9 проекту Положення про Державну судову адміністрацію викласти в наступній редакції: «За поданням голови відповідного суду присвоює керівникам апаратів Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, апеляційних судів, їх заступникам, першому заступнику керівника апарату Верховного Суду ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу».

Запропонована редакція відповідає змісту пункту 7 частини 4 статті 153 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якою Голова Державної судової адміністрації України за поданням голови відповідного суду присвоює керівникам апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступникам ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу; за поданням Голови Верховного Суду присвоює першому заступнику керівника апарату Верховного Суду ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу.

4. В підпункт 2 пункту 6 проекту Положення про Державну судову адміністрацію внести редакційну правку в словосполучення "Верховного суду" та викласти підпункт 2 пункту 6 в наступній редакції: «Здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів (крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів), Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони, ДСА України та її територіальних управлінь».

5. Підпункти 20, 21 пункту 6 проекту Положення про Державну судову адміністрацію виключити, оскільки за проектом Положення ці ж самі повноваження, відповідно до підпункту 21 пункту 9, відносяться до повноважень Голови Державної судової адміністрації України.

6. У проекті Положення не запропоновано механізму взаємодії Державної судової адміністрації України з органами суддівського самоврядування у реалізації їх завдань.

Відповідно до ст. 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.

До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані зі здійсненням правосуддя.

До завдань суддівського самоврядування, в першу чергу Ради суддів України, належить, зокрема, вирішення питань:

1) щодо забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади.

Оскільки саме органи суддівського самоврядівання забезпечують організаційну єдність функціонування органів судової влади, то саме Рада суддів України, як постійно діючий орган, який репрезентує усіх суддів України, повинна визначати, якими саме засобами ця єдність забезпечується.

Відтак, Рада суддів України у взаємодії з ДСА та іншими органами суддівського врядування визначає стандарти організації роботи судів, а ДСА України забезпечує їх впровадження.

Це повинно бути відображено у Положенні про ДСА.

Тому пропонуємо доповнити проект Положення таким пунктом:

«Впроваджує заходи Ради суддів України щодо забезпечення організаційної єдності функціонування судів».

2) зміцнення незалежності судів, суддів, захист професійних інтересів суддів, у тому числі захист від втручання в їхню діяльність;

Відповідно до ч. 8 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів України: 2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань.

В Положенні немає норм, які стосуються захисту професійних інтересів суддів. Відтак, виконання цього завдання суддівського самоврядування не забезпечено організаційно та фінансово.

Питання соціального захисту суддів у Положенні також відсутні. Відтак, будь-які рішення Ради суддів України, які стосуються цих питань, виконуватися не будуть, як такі, що не відносяться до повноважень ДСА України. Такий підхід явно не сумісний із завданнями Ради суддів України.

З огляду на це, Положення слід доповнити повноваженнями ДСА України вживати заходи щодо правового та соціального захисту суддів та їхніх сімей відповідно до рішень Ради суддів України.

Пропонуємо доповнити проект Положення таким пунктом:

«Впроваджує заходи Ради суддів України щодо зміцнення незалежності судів, суддів, захисту професійних інтересів суддів, у тому числі захисту від втручання в їхню діяльність, правового і соціального захисту суддів та їхніх сімей».

3) участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення.

У положенні про ДСА не визначено, як саме Рада суддів України буде брати участь у визначені цих потреб та в який спосіб контролювати. Всупереч наведеній нормі Закону у Положенні відсутні норми про підконтрольність ДСА Раді суддів України.

Відповідно до ч. 8 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів України: 1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів.

Відповідно до цього положення Ради суддів України розробляє та організовує виконання зазначених заходів, а ДСА України їх безпосередньо виконує. Отже, саме Рада суддів України, яка репрезентує потреби усіх суддів, визначає пріоритети роботи ДСА України. Відтак, усі плани роботи ДСА України повинні бути попередньо погоджені з Радою суддів України.

Тому пропонуємо доповнити проект Положення таким пунктом:

«Бюджет та плани роботи ДСА України повинні бути попередньо погоджені з Радою суддів України».

4) здійснює контроль за організацією діяльності судів, заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

Це повноваження передбачено у п. 3 ч. 8 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У Положенні не відображено, як ДСА України буде взаємодіяти з Радою суддів України під час реалізації цього повноваження.

Пропонується доповнити Положення пунктом про підзвітність Голови ДСА України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь з питань організації діяльності суддів Раді суддів України. Така підзвітність буде дієвою, якщо Рада суддів України буде мати право вживати певні заходи за наслідками звіту:

«Голова ДСА України, його заступники, керівники структурних підрозділів і територіальних управлінь з питань організації діяльності суддів підзвітні Раді суддів України. За наслідками звіту Рада суддів України має право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність відповідних посадових осіб».

Виходячи з викладеного, Рада суддів України в цілому підтримує запропоновані Вищою радою правосуддя проекти Положення про Державну судову адміністрацію та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України та вважає їх затвердження можливим, за умови врахування викладених у цьому консультативному висновку зауважень та пропозицій.

Дивитися Завантажити

07.12.2018

Рішення РСУ № 84 "Щодо заохочення почесним званням "Заслужений юрист"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 84

Заслухавши та обговоривши інформацію Секретаря Ради суддів України - голову комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статей 7, 10 Закону України "Про державні нагороди України", пункту 10 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001, Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізм та з нагоди – Дня працівників суду підтримати подання щодо

присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України":

БЕРМЕСУ Ігорю Володимировичу судді Апеляційного суду Львівської області у відставці;
ФІДРІ Олександру Миколайовичу судді Апеляційного суду Волинської області у відставці.

Голова Ради суддів України                  О.С. Ткачук

Дивитися Завантажити

07.12.2018

Рішення РСУ № 83 "Щодо позиції РСУ стосовно змісту Типового положення про апарат суду"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 83

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судівДіброви Г.І. за результатами розгляду листа Державної судової адміністрації України від 14 листопада 2018 року № 8-23509/18 щодо надання позиції Ради суддів України стосовно змісту Проекту Типового положення про апарат суду для подальшого погодження та затвердження у встановленому порядку Вищою радою правосуддя, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Затвердити консультативний висновок Ради суддів України щодо Проекту Типового положення про апарат суду у вигляді порівняльної таблиці, що додається.

2. Направити затверджений консультативний висновок Ради суддів України щодо Проекту Типового положення про апарат суду Державній судовій адміністрації України та Вищій раді правосуддя.


Голова Ради суддів України                 О.С. Ткачук

Додаток 1
до рішення Ради суддів України
07 грудня 2018 № 83

Затверджено
Рішення Ради суддів України
від 07 грудня 2018 № 83

Консультативний висновок у вигляді порівняльної таблиці

до проекту Типового положення про апарат суду

з/п Редакція ДСА Редакція, що пропонується РСУ Обґрунтування/примітка
1. Пункт 3. У своїй діяльності апарат суду керується Конституцією України, законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", Кодексом законів про працю України, іншими кодексами та законами України, постановами Кабінету Міністрів України, Іншими нормативно-правовими актами, цим Типовим положенням, рішеннями Ради суддів України, рішеннями зборів суддів, а також наказами й розпорядженнями голови суду та керівника апарату суду. Пункт 3. У своїй діяльності апарат суду керується Конституцією України, законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", Кодексом законів про працю України, іншими кодексами та законами України, постановами Кабінету Міністрів України, Іншими нормативно-правовими актами, Положенням про апарат суду, рішеннями Ради суддів України, рішеннями зборів суддів, а також наказами й розпорядженнями голови суду та керівника апарату суду.
Редакційна правка.
2. Пункт 5. Положення про апарат суду розробляється керівником апарату суду на підставі цього Типового положення та затверджується зборами суддів відповідного суду. Положення про апарат суду не може суперечити цьому Типовому положенню.

Тимчасове положення про апарат новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату цього суду.

Пункт 5. Положення про апарат суду розробляється керівником апарату суду на підставі цього Типового положення та затверджується зборами суддів відповідного суду. Положення про апарат суду не може суперечити цьому Типовому положенню.

У новоутворених судах до перших зборів суддів діє Тимчасове положення про апарат суду.Тимчасове положення про апарат новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату цього суду.


Редакційна правка.
3. Абзаци 1-4 пункту 6. Структура та штатна чисельність апарату (штатний розпис) місцевого суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, апеляційного суду - Державною судовою адміністрацією України. Структура і штатна чисельність апаратів вищих спеціалізованих судів затверджується Державною судовою адміністрацією України.

Штатний розпис суду, структура та штатна чисельність апаратів цих судів затверджується за погодженням з головою відповідного суду в межах обсягу видатків на утримання відповідного суду.

Структура апарату апеляційного та місцевого суду розробляється на підставі Типової структури апарату апеляційного і місцевого суду, затвердженої Державною судовою адміністрацією України.

Абзаци 1-4 пункту 6. Структура та штатна чисельність апарату (штатний розпис) місцевого суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України. Структура і штатна чисельність апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів затверджується Державною судовою адміністрацією України.

Структура, штатна чисельність та розроблений на підставі них штатний розпис апаратів цих судів затверджується за погодженням з головою відповідного суду в межах обсягу видатків на утримання відповідного суду.

Структура апарату місцевого, апеляційного та суду розробляється на підставі Типової структури апарату апеляційного і місцевого суду, затвердженої Державною судовою адміністрацією України, з урахуванням особливостей організаційного забезпечення діяльності цих судів.

Абзац 1-4 п. 6 приведено у відповідність до ч. 7 ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

4. Абзац 2 пункту 7. Правовий статус та умови діяльності помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника секретаря судової палати, помічника голови апеляційної палати, помічника судді визначаються також Положенням про помічника (помічників) судді, затвердженим Радою суддів України. Абзац 2 пункту 7.

Правовий статус та умови діяльності помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника секретаря судової палати, помічника судді-члена Ради суддів України, помічника секретаря судової палати, помічника судді визначаються також Положенням про помічника судді, затвердженим рішенням Ради суддів України.

Приведено у відповідність до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 21.05.2018 №21.
5. Підпункт 26 пункту 8. 26) веде кадрове діловодство суду, в тому числі особові справи суддів; Підпункт 26 пункту 8. 26) веде кадрове діловодство суду, в тому числі особові справи суддів у порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Радою суддів України.; Запропоновані зміни узгоджуються з ч. 9 ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
6. Абзаци 2-5 пункту 10. Особа, яка претендує на зайняття посади керівника апарату суду, його заступника (заступників), повинна відповідати таким загальним вимогам: місцевого загального суду - вища освіта з освітнім ступенем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;

місцевого адміністративного суду, місцевого господарського суду, апеляційного суду - вища освіта з освітнім ступенем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;

вищого спеціалізованого суду - вища освіта з освітнім ступенем магістра, загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.Абзаци 2-5 пункту 10.

Особа, яка претендує на зайняття посади керівника апарату суду, його заступника (заступників), повинна відповідати таким загальним вимогам:

місцевого загального суду - вища освіта з освітнім ступенем магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;

місцевого адміністративного суду, місцевого господарського суду, апеляційного суду - вища освіта з освітнім ступенем магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), досвіддосвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;

вищого спеціалізованого суду - вища освіта з освітнім ступенем магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

За нормами ч.1 ст. 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» однією з вимог до кандидатів на посаду судді є наявність вищої освіти: «6. Для цілей цього Закону вважається: 1) вищою юридичною освітою - вища юридична освіта ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобута в Україні, а також вища юридична освіта відповідного ступеня, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;».

Пропонуємо застосувати до керівників апарату такі ж кваліфікаційні вимоги щодо рівня вищої освіти, як і до кандидатів на посаду судді.

Крім того, такий підхід забезпечить збереження фахівців в особі чинних керівників апаратів, які мають освітній рівень спеціаліста.

7. Пункт 12. Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі (крім помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника секретаря судової палати, помічника голови апеляційної палати, помічників суддів, працівників, які виконують функції з обслуговування, робітників) і в порядку переведення державних службовців відповідно до законодавства про державну службу. Призначення на посаду та звільнення з посади помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника секретаря судової палати, помічника голови апеляційної палати, помічника судді здійснюється відповідно до Положення про помічника (помічників) судді. Пункт 12. Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі (крім помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника секретаря судової палати, помічника судді-члена Ради суддів України,помічників суддів, працівників, які виконують функції з обслуговування, робітників) і в порядку переведення державних службовців відповідно до законодавства про державну службу. Призначення на посаду та звільнення з посади помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника секретаря судової палати, помічника судді-члена Ради суддів України, помічника судді здійснюється відповідно до Положення про помічника судді. Приведено у відповідність до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 21.05.2018 № 21.
8. Пункт 13. Керівнику апарату суду безпосередньо підпорядковані заступник (заступники) керівника апарату суду, керівники структурних підрозділів апарату суду, посадові особи, які виконують окремі функції в разі недоцільності утворення структурного підрозділу. Помічник голови суду, помічник заступника голови суду, помічник секретаря судової палати, помічник голови апеляційної палати, помічник судді підзвітний керівнику апарату суду щодо дотримання Правил поведінки працівника суду, трудової дисципліни, правил техніки безпеки, охорони праці та з інших питань, визначених Положенням про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 року № 21. Пункт 13. Керівнику апарату суду безпосередньо підпорядковані заступник (заступники) керівника апарату суду, керівники структурних підрозділів апарату суду, посадові особи, які виконують окремі функції в разі недоцільності утворення структурного підрозділу. Помічник голови суду, помічник заступника голови суду, помічник секретаря судової палати, помічник судді-члена Ради суддів України,помічник судді підзвітний керівнику апарату суду щодо дотримання Правил поведінки працівника суду, трудової дисципліни, правил техніки безпеки, охорони праці та з інших питань, визначених Положенням про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 року № 21. Приведено у відповідність до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 21.05.2018 № 21.
9. Підпункт 24, 29, пункту 14. 24) встановлює надбавки, доплати та премії працівникам апарату суду, у тому чисті помічнику голови суду, помічнику заступника голови суду, помічнику секретаря судової палати, помічнику голови апеляційної палати, помічникам суддів відповідно до Положення про преміювання відповідного суду; 29) організовує облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду (державних службовців, працівників апарату суду, які займають посади патронатної служби, осіб, які виконують функції з обслуговування); Підпункт 24, 29 пункту 14. 24) встановлює надбавки, доплати та премії працівникам апарату суду, у тому чисті помічнику голови суду, помічнику заступника голови суду, помічнику секретаря судової палати, помічнику судді-члена Ради суддів України, помічникам суддів відповідно до Положення про преміювання відповідного суду; 29) організовує облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду (державних службовців, працівників апарату суду, які займають посади патронатної служби, осіб, які виконують функції з обслуговування та робітників); Приведено у відповідність до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 21.05.2018 №21.
10. Пункт 14 доповнити підпунктом 24-1. 24-1) затверджує Положення про порядок проходження у відповідному суді стажування осіб, які претендують на посаду помічника судді; У зв’язку із змінами до Положення про помічника судді затвердженого Рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року N 21 (п. 10) щодо стажування оформленого договором осіб, які претендують на посаду помічника та за необхідності порядку проходження такого стажування, є за доцільне п. 14 доповнити відповідним підпунктом.
11. Пункт 15. Керівник апарату суду в межах повноважень, наданих йому законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", видає накази й розпорядження. Керівникові апарату суду головою відповідного суду надається право першого підпису в порядку, встановленому законодавством. Пункт 15. Керівник апарату суду в межах повноважень, наданих йому законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", видає накази й розпорядження. Керівникові апарату суду головою відповідного суду може бути надано право першого підпису в порядку, встановленому законодавством. Право надається не в обов'язковому порядку, тому доцільно застосування саме такого формулювання.
12. Пункт 17. Керівник апарату суду підзвітний зборам суддів відповідного суду, які за вмотивованим поданням голови або судді відповідного суду можуть висловити йому недовіру.

Пункт 17.

Керівник апарату суду підзвітний зборам суддів відповідного суду, які можуть висловити йому недовіру, що має наслідком звільнення його з посади.

Приведено у відповідність до ч. 3 ст. 155 Закону "Про судоустрій і статус суддів": «3. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади». Процедура винесення на розгляд зборів суддів питання щодо недовіри повинна вирішуватися в порядку формування порядку денного, затвердженого Положенням про збори суддів.
13. Пункт 18. На час відсутності керівника апарату суду чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов'язки виконує заступник керівника апарату суду (один із заступників керівника апарату суду, який має більший стаж роботи в апараті суду). Розподіл обов'язків між керівником апарату суду та його заступником (заступниками) затверджується відповідним наказом керівника апарату суду. Пункт 18. На час відсутності керівника апарату суду чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов'язки виконує заступник керівника апарату суду, визначений відповідним наказом керівника апарату суду про розподіл обов'язків, а за відсутності такого наказу один із заступників керівника апарату суду, який має більший стаж роботи в апараті суду. Частина 2 п. 18 суперечить частині першій – одне з двох: або керівник апарату сам визначає розподіл обов’язків і схему заміщення, або це вже визначено Положенням про апарат. Запропонована зміна усуває вищезазначену неузгодженість і відповідає чинному законодавству
14. Абзац 1 пункту 19. У разі тимчасової відсутності заступника керівника апарату місцевого суду тимчасове виконання обов'язків за посадою відсутнього керівника апарату місцевого суду покладається на одного з керівників структурних підрозділів апарату суду, крім керівників бухгалтерської служби суду (головного бухгалтера) і режимно-секретного підрозділу (за наявності), наказом начальника територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови суду. Абзац 1 пункту 19. У разі тимчасової відсутності заступника (заступників) керівника апарату місцевого суду тимчасове виконання обов'язків за посадою відсутнього керівника апарату місцевого суду покладається на одного з керівників структурних підрозділів апарату суду, крім керівників бухгалтерської служби суду (головного бухгалтера) і режимно-секретного підрозділу (за наявності), наказом начальника територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови суду.
Узгоджено з попередніми пунктами Положення.
15. Пункт 20. У разі тимчасової відсутності заступника керівника апарату апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду виконання обов'язків за посадою керівника апарату апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду покладається на одного з керівників структурних підрозділів апарату суду, крім керівників бухгалтерської служби суду (головного бухгалтера) і режимно-секретного органу (за наявності), наказом Голови Державної судової адміністрації України за поданням голови суду Пункт 20. У разі тимчасової відсутності заступника (заступників)керівника апарату апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду виконання обов'язків за посадою керівника апарату апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду покладається на одного з керівників структурних підрозділів апарату суду, крім керівників бухгалтерської служби суду (головного бухгалтера) і режимно-секретного органу (за наявності), наказом Голови Державної судової адміністрації України за поданням голови суду.
Узгоджено з попередніми пунктами Положення.
16. Абзац 5 пункту 23. Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління) може мати заступника. Така посада вводиться в разі, коли чисельність працівників у відділі понад 5 одиниць. Якщо чисельність відділу становить понад 10 одиниць, то заступників може бути не більше двох. Абзац 5 пункту 23. Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління) може мати заступника. Така посада вводиться в разі, коли чисельність працівників у відділі не менш як 5 одиниць. Якщо чисельність відділу становить понад 10 одиниць, то заступників може бути не більше двох. Відповідно до чинної Постанови Кабінету Міністрів від 12 березня 2005 № 179 самостійний відділ, зокрема в обласному територіальному підрозділі органу виконавчої влади, утворюється з штатною чисельністю не менш як 5 одиниць. Крім того, згідно цієї ж постанови начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи департаменту) може мати не більш як одного заступника. Така посада може вводитись у разі, коли штатна чисельність у відділі не менш як 5 одиниць, тоді як у проекті «понад 5 », у зв’язку з чим є за доцільне привести проект Типового положення у відповідність до зазначеної Постанови за аналогією.
17. Пункт 23 доповнити абзацами 7, 8 наступного змісту. Кількість посад, а також посади, не зазначені в типовій структурі, можуть вводитися до структури апарату суду у межах граничної чисельності працівників апарату суду. Кількість посад працівників апарату суду, необхідних для обслуговування адміністративної будівлі суду, може бути відкоригована з урахуванням форми користування адміністративною будівлею, її площею та територіальним місце розташуванням. Посади державних службовців, працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування, робітників вводяться до штату апарату суду у кількості, необхідній для організаційного забезпечення суддів, суду та судового процесу в межах граничної чисельності працівників апарату, яка визначається Державною судовою адміністрацією України в межах видатків на утримання судів. Структура суду повинна не суперечити типовій структурі апарату суду, разом з тим кількісний і якісний склад окремих служб (структурних підрозділів,які забезпечують певні напрямки діяльності апарату) визначається головою відповідного суду залежно від особливостей організаційного забезпечення такого суду.
19. Після пункту 24 доповнити проект Положення новим пунктом такого змісту: В апараті суду діє прес-служба, а у разі недоцільності утворення окремого структурного підрозділу вводиться посада відповідного спеціаліста (прес-секретаря), яка забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між судом та відвідувачами суду, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, ЗМІ, сприяє формуванню позитивного іміджу діяльності суду. Внесення запропонованих змін відповідає Рішенню ХІ з’їзду суддів України від 22 лютого 2013 року і вимогам сьогодення.
18. Абзац 2 пункту 32. Державні службовці зобов’язані дотримуються вимог Закону України "Про державну службу", Закону України "Про запобігання корупції". Абзац 2 пункту 32. Державні службовці зобов’язані дотримуватися вимог Закону України "Про державну службу", Закону України "Про запобігання корупції".
Редакційна правка.
Дивитися Завантажити

07.12.2018

Рішення РСУ № 82 від 07.12.2018 "Про забезпечення дотримання гарантій незалежності суддів в умовах реформи"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 82

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Верховного Суду Данішевської В.І., Голови Вищої ради правосуддя Бенедисюка І.М., заступника Голови Державної судової адміністрації України Гізатуліної Л.В., Голови Ради суддів України Ткачука О.С. про забезпечення дотримання гарантій незалежності суддів в умовах судової реформи відповідно до статті 133 «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

інформацію Голови Верховного Суду Данішевської В.І., Голови Вищої ради правосуддя Бенедисюка І.М., заступника Голови Державної судової адміністрації України Гізатуліної Л.В., Голови Ради суддів України Ткачука О.С. про забезпечення дотримання гарантій незалежності суддів в умовах судової реформи узяти до відома.


Голова Ради суддів України                       О.С. Ткачук

Дивитися Завантажити

20.11.2018

Рішення РСУ №81 від 19 листопада 2018 року "Щодо заохочення суддів у відставці та працівників апарату"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року                                                                                                                                                       м. Київ

                                                                                                   Р І Ш Е Н Н Я № 81

Заслухавши та обговоривши інформацію Секретаря Ради суддів України - голову комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення суддів у відставці та працівників апарату, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників суду:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

АЛЕЙНИКОВУ Наталю Іванівну головного спеціаліста Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
АЛЄЙНІКОВУ Олену Вікторівну секретаря судового засідання Ленінського районного суду міста Запоріжжя;
БАЛИКУ Любов Михайлівну керівника апарату Запорізького окружного адміністративного суду;
БАХАРЄВА Бориса Олександровича суддю Господарського суду Одеської області у відставці;
БАХМЕТОВУ Валентину Хайріївну суддю Апеляційного суду Тернопільської області у відставці;
БЕЗЗУБЕНКА Кирила Юрійовича помічника судді Луганського апеляційного суду;
БЕРЕЗНЯК Ларису Віталіївну керівника апарату Локачинського районного суду Волинської області;
БОБРИК Ганну Йосипівну суддю Господарського суду Закарпатської області у відставці;
БОЙКІВ Віру Петрівну секретаря судового засідання Долинського районного суду Івано-Франківської області;
БРАЖНИК Олену Сергіївну помічника заступника голови Броварського міськрайонного суду Київської області;
ВАГІНУ Ірину Дмитрівну помічника судді Хмельницького апеляційного суду;
ВАСИЛЕВИЧА Віктора Степановича суддю Апеляційного суду Рівненської області у відставці;
ВАСЮЧЕНКА Олександра Григоровича помічника судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
ВЛАСОВУ Світлану Георгіївну суддю Господарського суду Одеської області у відставці;
ВОЛКОБОЄВУ Альону Олександрівну секретаря судового засідання Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
ВОРОБЙОВУ Надію Володимирівну заступника начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності та управління державним майном – головного бухгалтера Рівненського апеляційного суду;
ГАВРИЛЮК Валерію Володимирівну помічника судді Луганського апеляційного суду;
ГОНЧАРОВА Олега Онуфрійовича суддю Апеляційного суду Одеської області у відставці;
ГОНЧАРОВА Олександра Миколайовича суддю Бориспільського міськрайонного суду Київської області у відставці;
ГУР’ЄВУ Галину Сергіївну керівника апарату Подільського районного суду міста Києва;
ДЕКАЙЛА Петра Володимировича суддю Апеляційного суду Тернопільської області у відставці;
ДМУХ Олену Анатоліївну заступника керівника апарату Запорізького окружного адміністративного суду;
ЗАДВОРНОГО Олександра Леонідовича суддю Апеляційного суду Хмельницької області у відставці;
ЗБИРИТ Тамару Василівну завідувачу архіву Апеляційного суду Рівненської області (2008 – 2016р.р.);
ЗЕЛЕНОВА Геннадія Миколайовича суддю Господарського суду Одеської області у відставці;
ЗИБАЛОВУ Поліну Анатоліївну старшого секретаря Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
ЗУБЧЕНКО Лідію Семенівну архіваріуса Ленінського районного суду міста Миколаєва;
ІВАШКОВИЧ Ірину Віталіївну суддю Господарського суду Закарпатської області у відставці;
ЙОСИПЧУКА Олександра Семеновича суддю Господарського суду Закарпатської області у відставці;
КОЗАКА Ігоря Осиповича суддю Апеляційного суду Тернопільської області у відставці;
КОЛЕСНІКОВУ Юлію Геннадіївну помічника судді Луганського апеляційного суду;
КОЛОТАЄВСЬКУ Світлану Петрівну секретаря судових засідань Броварського міськрайонного суду Київської області;
КРАСНОКУТСЬКОГО Сергія Олександровича помічника заступника голови Луганського апеляційного суду;
КРИВОРУЧКА Ігоря Вікторовича суддю Бориспільського міськрайонного суду Київської області у відставці;
КУБРАК Тетяну Григорівну консультанта суду Броварського міськрайонного суду Київської області;
МАРЧУК Олену Ісаківну керівника апарату Маневицького районного суду Волинської області;
МАРЧУК Тетяну Модестівну старшого секретаря суду відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палат Рівненського апеляційного суду;
МАТЯШ Ольгу Віталіївну суддю Запорізького окружного адміністративного суду у відставці;
МЕЛЬНИКА Олега Олександровича суддю Бориспільського міськрайонного суду Київської області у відставці;
МЕЛЬНИЧУК Світлану Петрівну головного спеціаліста відділу управління персоналом Тернопільського апеляційного суду;
МОНІНУ Катерину Іванівну суддю Господарського суду Дніпропетровської області у відставці;
НЕСТЕРЕНКО Людмилу Олексіївну суддю Запорізького окружного адміністративного суду у відставці;
НОРЕНКА Сергія Михайловича суддю Господарського суду Дніпропетровської області у відставці;
ОГУРЦОВУ Лідію Іванівну старшого секретаря Запорізького окружного адміністративного судувідділу документального забезпечення та контролю;
ОЛЕНЯК Світлану Іванівну секретаря судового засідання Долинського районного суду Івано-Франківської області;
ПАПРОЦЬКУ Тамару Миколаївну консультанта суду (по роботі з персоналом) Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;
ПАРАНДЮКА Сергія Мирославовича помічника судді Тернопільського апеляційного суду;
ПЕРЕПЕЛИЦЮ Світлану Вікторівну головного спеціаліста загального відділу (канцелярії) Господарського суду Житомирської області;
ПИЛИПЧУК Тетяну Іванівну заступника керівника апарату Господарського суду Житомирської області;
ПІСЧАНСЬКУ Тамару Михайлівну помічника судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
ПОДКОВСЬКОГО Олега Анатолійовича суддю Апеляційного суду Тернопільської області у відставці;
ПРИКІПЄЛОВУ Людмилу Володимирівну суддю Глобинського районного суду Полтавської області у відставці;
ПРОДАЄВИЧА Валентина Олександровича суддю Господарського суду Одеської області у відставці;
РИМАР Тамару Михайлівну суддю Апеляційного суду Тернопільської області у відставці;
РОМАНЮК Христину Юріївну секретаря судового засідання Тернопільського апеляційного суду;
РУСАНОВУ Тетяну Тарасівну суддю Новозаводського районного суду міста Чернігова у відставці;
САВРАНСЬКОГО Олега Анатолійовича суддю Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у відставці;
САГАН Валентину Михайлівну суддю Бориспільського міськрайонного суду Київської області у відставці;
СИДОРКА Олександра Дмитровича помічника судді Тернопільського апеляційного суду;
СИСАК Марію Мирославівну старшого секретаря суду Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;
СПІЧЕНКО Людмилу Степанівну заступника керівника апарату Львівського окружного адміністративного суду;
СМИР Олену Ізраілівну начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Запорізького окружного адміністративного суду;
СТЕЦИК Тамілу Вікторівну помічника судді Ленінського районного суду міста Миколаєва;
ТИМОЩУК Наталію Михайлівну керівника апарату Луцького міськрайонного суду Волинської області;
ТЕН Олену Анатоліївну керівника апарату Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
УЛАНОВСЬКОГО Максима Володимировича помічника судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
ФЕДОРЕНКО Олену Вікторівну керівника апарату Оріхівського районного суду Запорізької області;
ФЕСЮК Олену Олегівну помічника судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
ФРАНЧУК Надію Сергіївну помічника судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя;
ЩЕБИВОВК Галину Ігорівну консультанта відділу діловодства та обліку звернень громадян (канцелярії) Тернопільського апеляційного суду;
ЩЕНЮЧЕНКА Сергія Вікторовича суддю Новомиргородського районного суду Кіровоградської області у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:

АНДРУСИШИН

Наталію Тарасівну

секретаря судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області;
БИХОВЕЦЬ Наталію Миколаївну старшого секретаря Чернігівського апеляційного суду;
БОНДАРЕНКО Наталію Василівну начальнику відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Оболонського районного суду міста Києва;
БОРЗЕНКОВУ Наталію Володимирівну секретаря Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
БРАГІНУ Ірину Віталіївну секретаря судового засідання Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ВАЙНРАУХ Лідію Анатоліївну помічника судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ВЕРТЕЛЕЦЬКОГО Миколу Олександровича помічника судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ГОРДІЙЧУК Оксану Дмитрівну консультанта суду Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ГОРОБЕЦЬ Надію Володимирівну помічника судді Хмельницького апеляційного суду;
ГРІПАС Наталію Володимирівну керівника апарату Запорізького районного суду Запорізької області;
ДЗЮМАН Лесю Валеріївну керівника апарату Придніпровського районного суду міста Черкаси;
ДУБІНІНУ Ольгу Олександрівну секретаря судових засідань Старобільського районного суду Луганської області;
ДУДАР Марію Володимирівну помічника судді Тернопільського окружного адміністративного суду;
ЄВДОКИМОВУ Марію Сергіївну помічника судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;
ЗВИРИНСЬКУ Ольгу Петрівну архіваріуса Запорізького районного суду Запорізької області;
ІВАЩЕНКО Євгенію Сергіївну заступника керівника апарату Запорізького районного суду Запорізької області;
КАНАФ’ЄВУ Яну Тімербаївну заступника керівника апарату Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
КИРИЛОВУ Анжелу Анатоліївну старшого секретаря Оболонського районного суду міста Києва;
КІРГЕТ Олену Сергіївну консультанта Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
КОВРИЖНИХ Юлію Вікторівну помічника судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
КОЗЛЮК Олену Володимирівну помічника судді Волинського апеляційного суду ;
КОЛОСОК Олену Вікторівну консультанта суду Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
КОЛЯДІНЦЕВУ Поліну Василівну секретаря судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області;
КОНДУСЯ Олександра Сергійовича архіваріуса Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області;
КОСЯК Анну Юріївну помічника судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
КОШЛІЧЕНКО Ніну Валеріївну помічника судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ЛЕЦЮК Наталію Миколаївну керівника апарату Любомльського районного суду Волинської області;
ЛУСТІНУ Тетяну Вікторівну помічника судді Броварського міськрайонного суду Київської області;
МАКСИМЦІВ Галину Ігорівну начальника відділу з питань персоналу та кадрового забезпечення Львівського окружного адміністративного суду;
МАЩЕНКО Дар’ю Олександрівну секретаря судового засідання Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
МИХАЙЛОВСЬКУ Світлану Вікторівну помічника судді Ленінського районного суду міста Миколаєва;
МИХАЛЬЧУК Марію Данилівну старшого секретаря суду Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;
ОРОБЧЕНКО Ольгу Павлівну секретаря Запорізького районного суду Запорізької області;
ПАВЛІЧЕНКО Наталію Миколаївну помічника судді Господарського суду Житомирської області;
ПІВЕНЬ Тетяну Володимирівну консультанта суду Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ПОДАЛЮКУ Олексія Федоровича суддю Новозаводського районного суду міста Чернігова у відставці;
ПОЛОМАНУ Валентину Андріївну помічника судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області;
ПРИТИКУ Анастасію Ігорівну помічника судді Запорізького районного суду Запорізької області;
ПРИХОДЬКА Сергія Федоровича заступника керівника апарату Броварського міськрайонного суду Київської області;
ПРОДЧЕНКО Оксану Анатоліївну секретаря судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області;
РИБІЦЬКУ Аллу Вікторівну керівника апарату Червоноградського міського суду Львівської області;
РОГАНЧУК Юлію Віталіївну спеціаліста Запорізького районного суду Запорізької області;
РОДІНУ Наталію Володимирівну секретаря судового засідання Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
РОЖКОВУ Олену Олексіївну заступника керівника апарату Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
РОМАНЮК Олену Іванівну секретаря Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
САВІНУ Валентину Іванівну діловода Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
САКАЛ Ганну Володимирівну помічника судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
САМБУРА Івана Миколайовича помічника судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
СВІДЛОВУ Марію Георгіївну помічника голови Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
СНІЖКА Владислава Івановича помічника судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
СОБАКІНСЬКИХ Світлану Миколаївну секретаря судового засідання Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
ТАРАСЕНКО Оксану Антонівну заступника керівника апарату Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
ТАФРОВУ Ірину Іванівну помічника судді Приморського районного суду Запорізької області;
ТІТРОВУ Ірину Володимирівну секретаря судових засідань Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області;
ФЕСЕНКО Тетяну Миколаївну помічника судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області;
ФУРДАК Василину Йосипівну секретаря судового засідання Заводського районного суду міста Запоріжжя;
ФУРСОВУ Лілію Іванівну секретаря судового засідання Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ХАМІНІЧ Ольгу Григорівну керівника апарату Турійського районного суду Волинської області;
ХРИПКО Ніну Миколаївну консультанта суду Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ЦІКАЛЕНКА Юрія Володимировича помічника судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області;
ЧАБАНЮК Оксану Василівну помічника судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ЧЕРВ’ЯК Євгенію Анатоліївну секретаря Старобільського районного суду Луганської області;
ЧЕСАЛОВУ Олену Євгенівну секретаря судових засідань Старобільського районного суду Луганської області;
ЧУБКО Галину Зіновіївну секретаря суду Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;
ШАПОВАЛ Ольгу Геннадіївну консультанта суду Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ШАПОВАЛОВУ Людмилу Володимирівну старшого секретаря Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ШУНДРИК Тетяну Василівну помічника судді Господарського суду Житомирської області;
ЩЕРБАНЮК Катерину Дмитрівну помічника судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
ЯБЛОКОВУ Юлію Вікторівну судового розпорядника Херсонського окружного адміністративного суду;
оголосити Подяку Ради суддів України:
АКСЬОНОВІЙ

Олені Андріївні

секретарю судового засідання Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
АЛЯБ’ЄВІЙ Тетяні Валеріївніголовному спеціалісту відділу планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Господарського суду Житомирської області;
БАЛАНДІНІЙ Вікторії Євгенівніначальнику відділу з організаційного забезпечення діяльності суду, роботи по зверненню громадян та аналітично-статистичної роботи Центрального районного суду міста Миколаєва;
БАТИЦЬКІЙ Олені Петрівнісекретарю судового засідання Чернігівського апеляційного суду;
БГАН Аллі Володимирівнікерівнику апарату Глобинського районного суду Полтавської області;
БЕЙГУЛ Лілії Миколаївнісекретарю судових засідань Березанського міського суду Київської області;
БІЛІЙ Олександрі Анатоліївніпомічнику судді патронатної служби Господарського суду Київської області;
БЕЛОРУКОВІЙ Інні Вікторівнісекретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах Миколаївського апеляційного суду;
БЕРЕГОВІЙ Галині Вікторівніпомічнику судді Придніпровського районного суду міста Черкаси;
БОГДАНОВУ Богдану Федоровичупомічнику судді Миколаївського апеляційного суду;
БУТОВИЧУ Олександру Миколайовичузаступнику начальника відділу інформаційно-технічного забезпечення, захисту інформації та баз даних апарату Господарського суду Київської області;
ВАРВАРОВУ Руслану Валерійовичустаршому судовому розпоряднику Центрального районного суду міста Миколаєва;
ВАСЮРІ Ярині Василівнісекретарю судового засідання Святошинського районного суду міста Києва;
ВАЩУК Ніні Миколаївніархіваріусу Рожищенського районного суду Волинської області;
ВОЛИК Лілії Іванівнісекретарю судового засідання Глобинського районного суду Полтавської області;
ВОЛКОВІЙ Юлії Федорівніпомічнику судді Волинського окружного адміністративного суду;
ГАЙДАЙ Наталії Анатоліївнісекретарю Придніпровського районного суду міста Черкаси;
ГАРБАР Олені Володимирівнісекретарю судового засідання Ковельського міськрайонного суду Волинської області;
ГЛАДКІХ Оксані Миколаївніпомічнику судді Придніпровського районного суду міста Черкаси;
ГОЛУБЕНКО Тетяні Вікторівніпомічнику судді Святошинського районного суду міста Києва;
ГОЛУБКІНУ Олександру Івановичусудді Центрального районного суду міста Миколаєва у відставці;
ГРОДЕЦЬКІЙ Вікторії Геннадіївністаршому секретарю Святошинського районного суду міста Києва;
ГУМЕНЮКУ Юрію Ігоровичупомічнику судді Оболонського районного суду міста Києва;
ГУСАР Марії Степанівніоператору комп’ютерного набору Старовижівського районного суду Волинської області;
ДОВБУШ Наталі Миколаївніпровідному спеціалісту відділу забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Миколаївської області;
ДОВГАНЮ Віталію Вікторовичузаступнику керівника апарату Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області;
ДУБОВСЬКІЙ Ользі Олександрівніпровідному інспектору відділу документообігу та контролю (канцелярії) Дніпропетровського апеляційного господарського суду;
ЗАХАРЧЕНКО Наталії Володимирівніпомічнику судді Святошинського районного суду міста Києва;
ЗЛЕНКО Тетяні Олександрівнізаступнику начальника відділу документообігу та контролю (канцелярії) Дніпропетровського апеляційного господарського суду;
ІГНАТОВИЧ Олені Анатоліївніпомічнику голови Луганського окружного адміністративного суду;
КАЛАШНІКОВІЙ Лілії Давидівніпомічнику судді Подільського районного суду міста Києва;
КАЛІНІНІЙ Оксані Вячеславівнісекретарю Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
КИРИЛЮКУ Олегу Михайловичуводію відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення апарату господарського суду Київської області;
КІЦЕНІ Олесі Павлівнікерівнику апарату Луганського окружного адміністративного суду;
КЛИМЧУКУ Сергію Васильовичукерівнику апарату Вінницького окружного адміністративного суду;
КЛІМКОВСЬКІЙ Христині Ігорівніпомічнику судді Оболонського районного суду міста Києва;
КОВАЛЬЧУКУ Василю Олександровичусудді Луцького міськрайонного суду Волинської області у відставці;
КОВГАН Олені Іванівнісекретарю судових засідань Оболонського районного суду міста Києва;
КОГУТ Світлані Іванівнісекретарю судового засідання Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
КОЗАЧОК Ользі Михайлівністаршому секретарю суду Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;
КОЛТУНУ Юрію Мирославовичупомічнику судді Львівського окружного адміністративного суду;
КОНДРАТЕНКО Ксенії Миколаївнісекретарю судового засідання Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
КРАВЧЕНКО Дар’ї Олександрівніначальнику відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ Подільського районного суду міста Києва;
КРИВЕШКО Ірині Володимирівніначальнику відділу документального забезпечення (канцелярії) Вінницького окружного адміністративного суду;
КРИВОШЕЇ Марині Володимирівнісекретарю судового засідання Придніпровського районного суду міста Черкаси;
КРИШТОФ Людмилі Василівніпомічнику судді Придніпровського районного суду міста Черкаси;
КРУТАСЬ Тетяні Валеріївніконсультанту суду Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
КУЗЬМІНУ Миколі Васильовичусудді Новозаводського районного суду міста Чернігова у відставці;
КУЛІКОВУ Владиславу Олеговичупровідному спеціалісту Центрального районного суду міста Миколаєва;
КУЦЕНКО Людмилі Сергіївніначальнику відділу із забезпечення діяльності керівництва Миколаївського апеляційного суду;
ЛАЙСУ Михайлу Вадимовичупомічнику судді Ленінського районного суду міста Миколаєва;
ЛЕВКО Оксані Олександрівніпомічнику судді Святошинського районного суду міста Києва;
ЛЕОНТІЮК Ілоні Іванівніпомічнику судді Рівненського окружного адміністративного суду;
ЛІТВІН Альоні Петрівніпомічнику судді Центрального районного суду міста Миколаєва;
ЛУПІНОС Яні Валеріївніпомічнику судді Подільського районного суду міста Києва;
ЛУЦЮКУ Вячеславу Олексійовичупомічнику судді Горохівського районного суду Волинської області;
МАРИНИЧ Вікторії Михайлівніначальнику відділу документального забезпечення (канцелярії) Рівненського окружного адміністративного суду;
МІСЮКУ Руслану Петровичупомічнику судді Господарського суду Волинської області;
МІТКАЛОВІЙ Катерині Олександрівнісекретарю Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
МОРОЗОВІЙ Вікторії Миколаївнісекретарю судового засідання Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
МОШУРІ Наталії Романівніпомічнику судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;
НЕХЛЮДОВУ Олександру Ігоровичупомічнику голови суду відділу забезпечення діяльності керівництва П’ятого апеляційного адміністративного суду;
НОСКОВІЙ Валентині Володимирівніначальнику відділу управління персоналом Луганського окружного адміністративного суду;
ОНІЩУК Наталії Євгенівнісекретарю судових засідань Ківерцівського районного суду Волинської області;
ОРЕЛЬСЬКІЙ Наталі Миколаївніпомічнику судді Миколаївського апеляційного суду;
ПАДАЛЦІ Альбіні Родіонівнісекретарю судового засідання Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ПАЛЬОНІЙ Ірині Миколаївнісекретарю судового засідання відділу забезпечення судового процесу П’ятого апеляційного адміністративного суду;
ПАПСТ Марині Андріївніпомічнику судді Придніпровського районного суду міста Черкаси;
ПЕГУШИНІЙ Марії Дмитрівнісекретарю судового засідання Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ПЕТРОВУ Сергію Вікторовичусекретарю судового засідання Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;
ПОЛІЩУК Олені Володимирівніпомічнику судді Святошинського районного суду міста Києва;
ПОЛІЩУК Тетяні Миколаївніначальнику відділу організації судового процесу Вінницького окружного адміністративного суду;
ПОЛЬОВІЙ Марії Миколаївніпомічнику судді Волинського окружного адміністративного суду;
ПРОКОПЧУК Марині Сергіївніпомічнику судді патронатної служби Господарського суду Київської області;
ПРОЦЕНКО Альоні Олексіївніпомічнику судді Глобинського районного суду Полтавської області;
ПШЕНІЧНІКОВІЙ Наталії Вікторівніголовному спеціалісту (прес-секретарю) відділу узагальнення судової практики, розгляду звернень громадян та взаємодії з засобами масової інформації Дніпропетровського апеля
Дивитися Завантажити

20.11.2018

Рішення РСУ №80 від 19 листопада 2018 року "Про заохочення почесним званням"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року                                                                                                                                                               м. Київ

РІШЕННЯ № 80

Заслухавши та обговоривши інформацію Секретаря Ради суддів України - голову комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 10 Закону України "Про державні нагороди України", пункту 10 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001, Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізм та з нагоди – Дня працівників суду підтримати подання щодо

присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України":

БАЛАНУ Василю Дмитровичу судді Апеляційного суду Одеської області у відставці;
ГАНСЕЦЬКОМУ Володимиру Петровичу судді Господарського суду Житомирської області у відставці;
ПІДГОРНІЙ Степаниді Пилипівні судді Апеляційного суду Чернівецької області у відставці;
ПОЛЕЖАЮ Віктору Дмитровичу судді Апеляційного суду Кіровоградської області у відставці;
ЧМІЛЮ Івану Харитоновичу судді Апеляційного суду Чернівецької області у відставці.
Голова Ради суддів України О. Ткачук
Дивитися Завантажити

20.11.2018

Рішення РСУ№79 від 19 листопада 2018 року "Щодо проблем запровадження електронного суду"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року                                                                                                                                                                м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 79

Державною судовою адміністрацією України на адресу апеляційних судів, місцевих адміністративних та господарських судів, територіальних управлінь ДСА України надіслано листи №15-14040/18 від 01.08.2018 р., №15-17388/18 від 13.09.2018 р. щодо сканування матеріалів судових справ та підключення модуля «Автоматизований розподіл».

У вказаних листах Державною судовою адміністрацією України було зазначено про необхідність обов’язкового сканування всіх судових справ (матеріалів), що надходять до суду після 01 вересня 2018 року (нових справ), а також всіх матеріалів судових справ, по яких відкриті провадження (які перебувають на розгляді у суддів) та які плановано не будуть розглянуті по суті до 01 грудня 2018 року, включаючи справи, по яких провадження тимчасово зупинені, для подальшого їх експортування в автоматизовану систему документообігу суду з метою запровадження створення та ведення справи в електронній формі в межах впровадження підсистеми електронного суду.

Аналогічні вимоги доведені до всіх місцевих загальних судів України листами відповідних територіальних управлінь ДСА України в областях.

Зазначені листи ДСА України та її територіальних управлінь викликали численні звернення до Ради суддів України від голів судів, суддів, зборів суддів з приводу ряду проблемних питань, що стосуються запровадження підсистеми електронного суду в цілому, та поставлених завдань щодо сканування матеріалів судових справ – зокрема.

Узагальнений зміст зауважень судів зводився, зокрема, до того, що на момент надходження до судів зазначених вище листів ДСА України та її територіальних управлінь в областях у судів відсутнє достатнє методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для виконання поставлених завдань. Питання щодо реальної потреби у залученні додаткового кадрового потенціалу і матеріальних ресурсів для належної організації роботи судів в нових умовах Державною судовою адміністрацією України не з’ясовано, навчання працівників апарату суду та суддів з питань роботи в підсистемі «Електронний суд» не проведено, а база сканування, визначена зазначеними вище листами ДСА України, є невиправдано широкою та не відповідає вимогам процесуального законодавства, яке набере чинності одночасно з початком роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС).

Окремо зверталася увага на необхідність забезпечення відповідності умов праці як працівників апарату, так і суддів в підсистемі «Електронний суд» санітарно-гігієнічним вимогам до організації роботи з візуальними екранними пристроями.

У зв’язку з надходженням зазначених звернень судів, якими акцентовано увагу на проблемних організаційних питаннях запровадження підсистеми «Електронний суд» ЄСІТС, Радою суддів України 12 жовтня 2018 року проведено спільну нараду із заступником голови ДСА України Чорнуцьким С.П. та в.о. генерального директора ДП «ІСС» Дубинко Д.О., до відома яких доведено наявність невирішених питань організаційного характеру, а також доручено з’ясувати реальну потребу судів України у кадровому та матеріально-технічному забезпеченні з метою своєчасного запровадження ЄСІТС, організувати проведення навчань працівників апарату суду та суддів з питань роботи в підсистемі «Електронний суд». Також, ДСА України було рекомендовано відкоригувати базу сканування, визначену листом №15-17388/18 від 13.09.2018 р., у бік її зменшення (з урахуванням вимог Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України) - тобто, привести запропоновану базу сканування у відповідність до вимог процесуального законодавства, що набере чинності одночасно із запровадженням ЄСІТС.

26 жовтня 2018 року відбулася чергова робоча нарада Ради суддів України та відповідальних осіб ДСА України, ДП «ІСС» з цього приводу.

За результатами обговорення на засіданні Ради суддів України 01 листопада 2018 року проблемних питань запровадження підсистеми «Електронний суд» ЄСІТС, уповноважені особи ДСА України не заперечували наявності ряду невирішених організаційних питань, невідповідності запропонованого листом ДСА України №15-17388/18 від 13.09.2018 р. обсягу бази сканування (суцільним порядком всіх справ, які надходять з 01 вересня 2018 року) реальним технічним та кадровим можливостям судів України, а також потребам запровадження роботи ЄСІТС з 01 січня 2019 року в тестовому режимі. За пропозицією заступника голови ДСА України Чорнуцького С.П. прийняття рішення Ради суддів України з вказаного питання було відкладено до 19 листопада 2018 року. До цього часу Державній судовій адміністрації України надано можливість самостійно вирішити проблемні організаційні питання, а також підготувати свої пропозиції до наступного засідання Ради суддів України.

Уповноваженими для проведення спільних консультацій з цих питань визначено члена Ради суддів України Чорну В.В. та заступника голови ДСА України Чорнуцького С.П.

Листом № 15-22252/18 від 02.11.2018 р. «Про сканування матеріалів судових справ», надісланим апеляційним судам, місцевим адміністративним та господарським судам, територіальним управлінням ДСА України за результатами засідання Ради суддів України 01 листопада 2018 року, Державна судова адміністрація України повідомила про зменшення бази сканування (зокрема, зазначила, що скануванню підлягають лише ті справи, які мають наступні ознаки одночасно: перебувають у провадженні суду або надходять до суду після 01.11.2018 року, підлягають оскарженню, винесення остаточного рішення по справі не відбудеться або строк оскарження такого рішення не сплине до 01 січня 2019 року). Крім того, цим же листом повідомлено, що сканування судових справ необхідно здійснювати поступово, в залежності від можливостей суду щодо наявного технічного та іншого забезпечення.

Також, в процесі консультацій між Радою суддів України та ДСА України досягнуто розуміння щодо подальшого обмеження бази сканування у певних випадках (зокрема, у зв’язку з необхідністю дотримання вимог кримінально-процесуального законодавства щодо розгляду судових справ та матеріалів з обмеженим доступом, в тому числі матеріалів негласних слідчих дій); необхідності надання Державною судовою адміністрацією України рекомендацій судам щодо оптимального порядку сканування та його технічних особливостей, який має бути уніфікованим; прискорення надання до Ради суддів України для ознайомлення та проведення консультацій проекту Положення про ЄСІТС (що є обов’язковою процедурою згідно вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яка передує його затвердженню Вищою радою правосуддя); інформування Ради суддів України про план організаційних заходів, етапів впровадження ЄСІТС та стану її запровадження.

Окремо досягнуто згоди стосовно необхідності до початку роботи підсистеми «Електронний суд» ЄСІТС облаштувати робочі місця суддів в залах судових засідань (персональні комп’ютери або ноутбуки/планшети, принтери, сканери), а також організувати та провести навчання суддів і працівників апарату суду роботі з цією підсистемою.

Отже, на даний час між Радою суддів України та ДСА України узгоджено шляхи подальшого вирішення проблемних організаційних питань забезпечення запровадження підсистеми «Електронний суд» ЄСІТС.

При цьому, Рада суддів України зазначає, що наявність певних організаційних проблем у цьому питанні жодним чином не ставить під сумнів необхідність запровадження інноваційних електронних технологій до процесу судочинства, адже останні повинні забезпечити оперативність документообігу, належну комунікацію з учасниками процесу, скорочення витрат на судочинство та забезпечення єдності судової практики.

В свою чергу, Державна судова адміністрація України зобов’язана забезпечити необхідні умови (нормативні, матеріальні, кадрові) до початку функціонування цієї підсистеми.

Так, у відповідності до вимог статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Державна судова адміністрація України покликана здійснювати організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальними кодексами передбачено, що в судах України має бути забезпечено функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII від 03.10.2017 передбачено запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією України у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування ЄСІТС.

Вимогами процесуального законодавства в новій редакції (Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України) передбачено, що суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній формі. Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі не пізніше трьох днів з дня їх надходження до суду переводяться у електронну форму та долучаються до матеріалів електронної судової справи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Крім того, змінами у процесуальні кодекси господарської, цивільної та адміністративної юрисдикцій в частині запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема, передбачено викладення судових рішень та виконавчих листів в електронній формі з використанням ЄСІТС шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, а також проведення розгляду справи за матеріалами судової справи в електронній формі.

Окремо Законом України «Про судоустрій і статус суддів України» визначено, що Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України (частина 7 статті 15-1 Закону).

Отже, законодавцем визначено якісно новий процесуальний порядок проведення судового розгляду справ за матеріалами судової справи в електронній формі, запровадження якого прямо пов’язано з початком функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, передумовою чого є виконання ряду обов’язкових вимог (проведення Державною судовою адміністрацією України консультацій з Радою суддів України щодо змісту Положення про ЄСІТС, внесення подання до Вищої ради правосуддя, затвердження Положення про ЄСІТС Вищою радою правосуддя, опублікування Державною судовою адміністрацією України у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади оголошення простворення та забезпечення функціонуванняЄСІТС).

На даний час Державною судовою адміністрацією України подання про затвердження Положення про ЄСІТС до Вищої ради правосуддя не внесено, передбачених законом обов’язкових консультацій з Радою суддів України з цього питання не проведено, відповідне оголошення у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади – не опубліковано.

Таким чином, дата початку запровадження роботи ЄСІТС та її підсистеми «Електронний суд» наразі залишається невідомою.

За викладених обставин, Державній судовій адміністрації України необхідно у найкоротші терміни проінформувати Раду суддів України про план організаційних заходів та етапів впровадження ЄСІТС (в тому числі її підсистеми «Електронний суд»), а також пришвидшити надання до Ради суддів України проекту Положення про ЄСІТС для проведення відповідних консультацій, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Також, вбачається за доцільне запропонувати Комунікаційному комітету системи правосуддя на своєму черговому засіданні обговорити хід підготовки до запровадження ЄСІТС та її підсистеми «Електронний суд», а також визначитися з обсягом справ, що підлягають скануванню (зокрема, щодо кримінальних справ, оскільки чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, на відміну від інших процесуальних кодексів, не передбачено можливості розгляду судом електронних кримінальних справ після запровадження ЄСІТС).

За інформацією Державної судової адміністрації України, необхідність сканування судових справ до початку запровадження ЄСІТС обумовлена необхідністю запровадження тестового режиму експлуатації підсистеми «електронний суд» ЄСІТС, який планується розпочати з 01 січня 2019 року. Повноцінне тестування цієї підсистеми передбачає функціонування програмного продукту в реальних умовах експлуатації та навантаження, із залученням всіх користувачів.

Нормативного обов’язку такого сканування на даний час не існує, оскільки перехідними положеннями процесуальних кодексів України (ЦПК, ГПК, КАС) прямо передбачено, що справи, розгляд яких розпочато та не завершено за матеріалами у паперовій формі до початку функціонування ЄСІТС, продовжують розглядатися за матеріалами у паперовій формі. За наявності технічної можливості суд може розглядати таку справу за матеріалами в електронній формі.

Отже, всі справи, розгляд яких розпочато за матеріалами у паперовій формі та не буде завершено до початку функціонування ЄСІТС, розглядаються у паперовій формі, а їх розгляд в електронній формі після початку роботи ЄСІТС є правом, а не обов’язком суду.

З огляду на це, до надання роз’яснень з цього питання Комунікаційним комітетом системи правосуддя, судам слід враховувати роз’яснення, надані Державною судовою адміністрацією України в листі № 15-22252/18 від 02.11.2018 р. «Про сканування матеріалів судових справ», зокрема, щодо поступового здійснення сканування в залежності від наявного технічного та іншого забезпечення суду, та виходячи з обмеженої бази сканування, визначеної цим листом.

Водночас, Державній судовій адміністрації після визначення реальної потреби у матеріально-технічному та кадровому забезпеченні судів України необхідно якнайшвидше вирішити ці питання, що необхідно для виконання завдань, пов’язаних з подальшим переведенням судових справ в електронну форму; забезпечити організацію та проведення навчання працівників апарату та суддів; розробити вимоги до робочого місця суддів при роботі в підсистемі «Електронний суд» ЄСІТС (зокрема, щодо розгляду судових справ за матеріалами в електронній формі) та працівників апарату, забезпечити приведення умов їх праці в цій підсистемі у відповідність до вимог законодавства з охорони праці, безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, санітарно-гігієнічних вимог до організації роботи з візуальними дисплейними пристроями, тощо. Наявні нормативні документи, серед іншого, передбачають обов’язок роботодавця забезпечити за рахунок тривалості робочого дня регламентованих перерв для відпочинку, забезпечення за рахунок роботодавця проведення періодичних медичних оглядів працівників, що тривалий час працюють з екранними пристроями, дотримання технічних вимог безпеки до екранних пристроїв (забезпечення їх відповідності певним технічним вимогам), та інші додаткові вимоги.

Враховуючи, що робота в підсистемі «Електронний суд» ЄСІТС (а саме, вивчення та розгляд судових справ за матеріалами в електронній формі) потягне за собою істотну зміну умов праці, окремо слід дослідити питання щодо наявності нормативно закріплених медичних протипоказань з боку органів зору та інших загальних (соматичних) протипоказань для тривалої роботи протягом робочого дня з екранними пристроями.

Заслухавши та обговоривши висновок члена комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування Ради суддів України Чорної В.В., позицію щодо окреслених проблемних питань заступника голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С.П., Рада суддів України, -

В И Р І Ш И Л А :

РекомендуватиДержавній судовій адміністрації України:

1) до 01 грудня 2018 рокупроінформувати Раду суддів України про план організаційних заходів та етапів впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та стан її запровадження;

2) прискорити надання до Ради суддів України для ознайомлення та проведення консультацій проекту Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, що передує його затвердженню Вищою радою правосуддя згідно вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

3) завершити визначення реальних потреб судів України у матеріально-технічному та кадровому забезпеченні, в тому числі щодо облаштування робочих місць суддів в залах судових засідань (персональні комп’ютери або ноутбуки/планшети, принтери, сканери), а також вжити заходи щодо забезпечення цих потреб до початку запровадження підсистеми «Електронний суд» ЄСІТС;

4) організувати та провести сертифіковані навчання суддів, працівників апарату судів з роботи в підсистемі «Електронний суд» ЄСІТС;

5) підготувати та направити судам України уніфіковані рекомендації щодо оптимального порядку сканування судових справ, формату сканування, його технічних особливостей, а також розробити та довести до їх відома класифікатор найменувань відсканованих документів судових справ;

6) визначитися з обмеженням бази сканування (зокрема, у зв’язку з необхідністю дотримання вимог кримінально-процесуального законодавства щодо розгляду судових справ та матеріалів з обмеженим доступом, в тому числі матеріалів негласних слідчих дій), про що повідомити суди окремим листом;

7) розробити вимоги до робочого місця судді при роботі в підсистемі «Електронний суд» ЄСІТС, привести нормативні документи щодо умов праці суддів та працівників апарату судів у відповідність з вимогами безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями (візуальними дисплейними терміналами) та відповідними нормами трудового законодавства;

8) при затвердженні штатного розпису новоутворених окружних та апеляційних судів включити в штатні одиниці працівників апарату до функціональних обов’язків яких буде віднесено технічне наповнення баз даних ЄСІТС.

Про прийняте рішення повідомити Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та запропонувати долучитися до подальших обговорень проблемних питань запровадження окремих підсистем та модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Запропонувати Комунікаційному комітету системи правосуддя на своєму черговому засіданні обговорити хід підготовки до запровадження ЄСІТС та її підсистеми «Електронний суд», а також визначитися з обсягом справ, що підлягають скануванню (зокрема, щодо кримінальних справ).

Голова

Ради суддів України

                                                                                                             

О.С. Ткачук

Дивитися Завантажити

20.11.2018

Рішення РСУ №78 від 19 листопада 2018 року "Про забезпечення суддівської незалежності і звернення до Верховної Ради України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ 

19 листопада 2018 року                                                                                                                                                          м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 78

Статтею 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.

Відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування та діє як виконавчий орган з’їзду суддів України, розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів.

Однією з найважливіших засад судочинства, яка гарантує право суспільства на справедливий суд та дотримання принципу верховенства права, є незалежність судді.

Згідно зі статтею 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання.

Незалежність судді забезпечується, зокрема, належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді.

Одним з принципів судової реформи, задекларованим при прийнятті змін до Конституції України (в частині правосуддя) та нової редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 02 червня 2016 року, є підвищення розміру суддівської винагороди до рівня, який би гарантував незалежність суддів від будь-якої можливості стороннього втручання у здійснення правосуддя.

Цей принцип знайшов своє відображення в Законі України «Про судоустрій і статус суддів».

Так, частиною третьою статті 135 названого Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлений базовий розмір посадового окладу судді:

1) судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

2) судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 01 січня календарного року;

3) судді Верховного Суду - 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Пунктом 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено поетапне збільшення посадового окладу судді в часі з 2017 року по 2020 рік, зокрема, підпунктом 3 передбачено збільшення посадового окладу з 01 січня 2019 року:

а) для судді місцевого суду - 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 01 січня календарного року;

Проте, проектом Закону України № 9000 від 15 вересня 2018 року «Про державний бюджет України на 2019 рік» передбачено зупинення на 2019 рік дію підпункту 3 пункту 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Крім того, проектом Закону України № 9258 від 01 листопада 2018 року «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено виключення підпункту 3 пункту 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Зупинення передбаченого законом поетапного збільшення заробітної плати суддів фактично призведе до зменшення рівня їх матеріального забезпечення з 1 січня 2019 року, враховуючи зростання цін та інші інфляційні процеси. В той час як рівень матеріального забезпечення суддів у системі органів та посадових осіб державної влади порівняно із багатьма службовцями інших органів державної влади, очевидно має бути вищим з метою запобігання тиску та дії стимулів, через які можна впливати на їхні рішення.

Відтак, слід терміново вжити необхідні заходи та не допустити прийняття проекту Закону № 9258 від 01 листопада 2018 року, виключити із законопроекту № 9000 від 15 вересня 2018 року положення, закладені у пункті 5 Прикінцевих положень про зупинення на 2019 рік дії підпункту 3 пункту 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Інакше зменшення рівня матеріального забезпечення суддів неминуче призведе до порушення прав суддів та очевидно буде примножувати корупційні ризики зводячи нанівець досягнення судової реформи по відновленню довіри громадян до суду в Україні.

До Ради суддів України станом на 19 листопада 2018 року надійшли звернення від 200 місцевих та апеляційних судів, які стурбовані такими законодавчими ініціативами.

Рада суддів України вважає, що такий підхід не відповідає суті і завданням судової реформи щодо досягнення і забезпечення якісного відправлення правосуддя, в першу чергу, судами першої й апеляційної інстанцій, оскільки розгляд переважної більшості судових справ завершується саме в цих інстанціях. Очевидно, що така зміна призведе до грубого порушення не лише принципу незалежності та недоторканності суддів, а й принципів правової визначеності й легітимних законних очікувань, які є елементами верховенства права.

Скасування підвищення розміру посадових окладів суддів місцевих, апеляційних і вищих спеціалізованих судів є фактично зміною гарантій, передбачених спеціальним законом, та матиме негативний вплив на фінансове забезпечення судів і суддів, що є невід'ємною складовою як незалежності окремого судді, так і незалежності всієї судової влади.

Визначені Конституцією України та законами гарантії незалежності суддів є невід’ємним елементом їх статусу, поширюються на всіх суддів та є необхідною умовою здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом.

Такими гарантіями є надання суддям за рахунок держави матеріального забезпечення, зокрема, суддівської винагороди. Важливою є й послідовність дій законодавця, особливо з огляду на сферу суспільних відносин, в якій може проявлятись непослідовність.

Крім того, суддівська спільнота стурбована надмірною тривалістю кваліфікаційного оцінювання суддів та викликаною цим дискримінацією в оплаті праці суддів.

Законодавець у прийнятті відповідних нормативних актів, якими впроваджується судова реформа, передбачив, що для отримання підвищеного розміру зарплати суддя повинен успішно пройти оцінювання на відповідність займаній посаді. Таким чином, вже 2 роки судді проходять кваліфікаційне оцінювання і отримують підвищення суддівської винагороди за процедурою, яка передбачена в пунктах 22, 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Разом з тим, 26 жовтня 2018 року Радою суддів України було заслухано інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо стану і строків кваліфікаційного оцінювання суддів України, згідно з якою для 5040 суддів було організовано іспит. З 4797 практичних завдань Комісія перевірила 3122, 1970 суддів пройшли співбесіду, 1547 з них підтвердили відповідність займаній посаді. Крім того, визначено орієнтовний строк завершення кваліфікаційного оцінювання - 01 вересня 2019 року, за умови, що кожного місяця його буде проходити по 500 осіб. Строки завершення кваліфікаційного оцінювання визначаються як орієнтовні та ставляться в залежність від умов проведення численних конкурсних процедур. Зазначене створює значну соціальну напругу в суддівських колективах через вимушений стан очікування завершення всіх етапів кваліфікаційного оцінювання, значну різницю у заробітній платі, що отримують члени одного колективу, виконуючи однаковий обсяг роботи.

На думку Ради суддів України, вказаний строк проведення кваліфікаційного оцінювання є надмірно тривалим, соціальна напруга всередині суддівських колективів, що викликана, зокрема, несправедливістю й дискримінацією в питанні суддівської винагороди зростає.

У той же час Вища кваліфікаційна комісія суддів України тепер зайнята у процедурах добору суддів Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності, суддів, що призначаються на посаду вперше.

Доброчесні судді продовжують здійснювати правосуддя, проте постійне перебування у невизначеному стані, в очікуванні чергових етапів кваліфікаційного оцінювання більшою частиною суддів призводить до зниження їх мотивації, звільнення з роботи професіоналів.

Наслідком є погіршення якості та оперативності судочинства, корупційних ризиків, що підриває авторитет не лише суду, але і державної влади в цілому.

З огляду на те, що суддями в межах процедур кваліфікаційного оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України підтверджено професійну здатність, кваліфікацію доцільним є встановлення для них суддівської винагороди у розмірах, визначених Законом №1402-VIII.

16 листопада 2018 року Народними депутатами України Геращенко А.Ю., Алексєєвим І.С., Македоном Ю.М., Яніцьким В.П., Алєксєєвим С.О., Мосійчуком І.О. внесено до Верховної Ради України та зареєстровано проект Закону «Про внесення зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо винагородження суддів» №9294, яким передбачено визначення права суддів на отримання суддівської винагороди в розмірі, передбаченому статтею 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», за результатами успішного складення іспиту (анонімного письмового тестування та практичного завдання) в межах процедури кваліфікаційного оцінювання.

Рада суддів України вважає, що зазначені законодавчі ініціативи сприятимуть справедливому правосуддю та у значній мірі відновлять гарантії суддівської незалежності.

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Жука А.В., відповідно до статей 126 - 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Визнати, що законодавчі ініціативи, викладені в законопроектах № 9000 від 15 вересня 2018 року «Про державний бюджет України на 2019 рік» та № 9258 від 01 листопада 2018 року «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в частині зупинення дії (виключення) положень підпункту 3 пункту 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є зазіханням на гарантії незалежності суддів та є неприйнятними у демократичному суспільстві.

2.Підтримати позицію Пленуму Верховного Суду, висловлену у Постанові 16 листопада 2018 року, щодо неприйнятності зупинення у 2019 році дії положень підпункту 3 пункту 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

3.Звернутись до Вищої ради правосуддя з пропозицією надання обов’язкових до розгляду консультативних висновків щодо законопроектів № 9000 від 15 вересня 2018 року «Про державний бюджет України на 2019 рік» та № 9258 від 01 листопада 2018 року «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в яких відобразити позицію Ради суддів України щодо неприпустимості ухвалення законопроектів, які спрямовані на обмеження гарантій суддівської незалежності, зокрема, що стосується зупинення дії (виключення) положень підпункту 3 пункту 24 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Голова

Ради суддів України                                                                                                                  О.С. Ткачук 

Дивитися Завантажити