Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

24.12.2020

Рішення РСУ № 74 від 24 грудня 2020 "Щодо заохочення"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29

24 грудня 2020 року м. Вінниця

Р І Ш Е Н Н Я № 74

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо заохочення, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 95-річного ювілею від дня народження

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:


ІОНОВУ Ольгу Павлівну суддю Бородянського районного суду Київської області у відставці.

Голова Ради суддів України                       Б.С. Моніч


Дивитися Завантажити

24.12.2020

Рішення РСУ №73 від 24 грудня 2020 "Щодо конфлікту інтересів при зверненні до судів про стягнення суддівської винагороди"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

24 грудня 2020 року м. Вінниця

Р І Ш Е Н Н Я № 73

До Ради суддів України протягом останніх місяців 2020 року надходять численні звернення голів, заступників голів та суддів, в яких порушуються питання стосовно наявності чи відсутності конфлікту інтересів при зверненні до адміністративних судів з позовами про стягнення недоотриманої суддівської винагороди під час карантинних обмежень.

У згаданих зверненнях порушуються питання про наявність чи відсутність конфлікту інтересів у випадках:

- розгляду суддею адміністративного суду справи із відповідним предметом, враховуючи, що такий суддя теж звертався до адміністративного суду з позовом про стягнення недоотриманої суддівської винагороди, або ж звернення суддею з наведеним позовом, враховуючи, що він розглядав справу з аналогічним предметом і підставами позову;

- звернення голови, заступника голови чи осіб, які виконують їх обов’язки до адміністративного суду з позовом про стягнення недоотриманої суддівської винагороди, відповідачем в якому визначено суд, в якому названа особа обіймає адміністративну посаду, та/або враховуючи, що така особа видавала наказ, яким встановлена дата, з якої суддівська винагорода нараховувалася виходячи з приписів Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про запобігання корупції» правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, голів, заступників голів обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

Згідно з пунктом 6 частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів України приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України чи його заступників (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом).

При визначенні наявності чи відсутності конфлікту інтересів слід передусім виходити з приватного інтересу судді, який розглядає конкретну справу, та можливості впливу такого приватного інтересу на об’єктивність чи неупередженість рішення такого судді.

Виходячи з аналізу норм Закону України «Про запобігання корупції» для правильного застосування суддею заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у конкретному випадку необхідно встановити дві обов’язкові ознаки, які визначають поняття конфлікту інтересів у їх взаємозв’язку:

- наявність приватного інтересу судді;

- посадові повноваження судді.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» приватним інтересом є будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Немайновий інтерес, за визначенням закону, є інтересом, пов’язаним з особистими, сімейними, дружніми та іншими позаслужбовими стосунками судді.

З огляду на приписи частини другої статті 55 Конституції України, статей 7, 8, 9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом і ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді. Кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні процесуальних обов’язків, визначених процесуальним законом.

У коментарі щодо Бангалорських принципів поведінки суддів зазначено, що суддя має право діяти для захисту власних прав та інтересів, зокрема в якості сторони в судовому розгляді (пункт 175).

Із інформації, яка міститься у наведених зверненнях, очевидним є те, що подання суддею позову про стягнення недоотриманої суддівської винагороди до суду вказує на його фінансову зацікавленість, а результат розгляду справи обґрунтовано сприймається і є таким, що становить інтерес не лише для судді, що звертається з таким позовом, а може становити інтерес для суддів, які розглядатимуть відповідні справи та будуть звертатися до суду із аналогічними позовами в подальшому.

Разом з тим, з огляду на те, що:

-конституційними вимогами визначено необхідність дотримання основних засад судочинства;

- чинним законодавством не передбачено інших судів, які могли б розглядати вказані справи;

- рішеннями Ради суддів України від 08 червня 2017 року № 34 та від 18 травня 2018 року № 24 роз’яснено, що при розгляді конкретної справи не утворює конфлікту інтересів такий приватний інтерес, який мають усі інші судді;

- розгляд суддею адміністративного суду справи про стягнення недоотриманої суддівської винагороди, враховуючи, що такий суддя теж звертався до адміністративного суду з позовом про стягнення недоотриманої суддівської винагороди, або ж звернення суддею з наведеним позовом, враховуючи, що він розглядав справу з аналогічним предметом і підставами позову, - не може вважатися конфліктом інтересів.

Поряд з цим, в таких ситуаціях судді повинні враховувати інші обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів (розгляд справ за участю близьких осіб і т.д.).

Звернення ж суддею, який обіймає в суді посаду голови, до адміністративного суду з позовом про стягнення недоотриманої суддівської винагороди, відповідачем в якому визначено суд, в якому названа особа обіймає адміністративну посаду, та одночасне прийняття цією особою управлінських рішень стосовно наведеного предмету чи підписання процесуальних документів у такій справі (наприклад, відзив на позов, пояснення, апеляційна та касаційна скарга) є неприпустимим, а тому усунення приватного інтересу здійснюється таким чином: скликання загальних зборів суддів відповідного суду, на яких розкривається інформація про звернення до суду з відповідним позовом та вирішується питання про покладення певних повноважень на заступника голови суду або іншому судді (наприклад, судді, який має найбільший стаж роботи).

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Марченко О.В. відповідно до статей 83, 124, 131 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а :

Розгляд суддею адміністративного суду справи про стягнення недоотриманої під час карантинних обмежень суддівської винагороди, враховуючи, що такий суддя теж звертався до адміністративного суду з позовом про стягнення недоотриманої суддівської винагороди, або ж звернення суддею з наведеним позовом, враховуючи, що він розглядав справу з аналогічним предметом і підставами позову, - не може вважатися конфліктом інтересів.

Звернення ж суддею, який обіймає в суді посаду голови, до адміністративного суду з позовом про стягнення недоотриманої суддівської винагороди, відповідачем в якому визначено суд, в якому названа особа обіймає адміністративну посаду, та одночасне прийняття цією особою управлінських рішень стосовно наведеного предмету чи підписання процесуальних документів у такій справі (наприклад, відзив на позов, пояснення, апеляційна та касаційна скарга) свідчить про наявність конфлікту інтересів та потребує врегулювання шляхом усунення приватного інтересу.


Голова Ради суддів України        Б.С. Моніч


Дивитися Завантажити

24.12.2020

Рішення РСУ № 72 від 24 грудня 2020 "Про затвердження оновленої редакції Правил поведінки працівника суду"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

24 грудня 2020 року м. Вінниця

РІШЕННЯ № 72


Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів Ради суддів України Є. Краснова про затвердження оновленої редакції Правил поведінки працівника суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 06 лютого 2009 року № 33, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з наступними змінами) Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до Правил поведінки працівника суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 06 лютого 2009 року № 33, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Правила поведінки працівника суду в новій редакції набирають чинності з 01 січня 2021 року.


Голова Ради суддів України              Б.С. Моніч

ДОДАТОК

до рішення Ради суддів України

від 24 грудня 2020 року № 72

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

06 лютого 2009 року № 33

(у редакції рішення Ради суддів України

від 24 грудня 2020 року № 72)

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА СУДУ

Преамбула

Ці Правила встановлюють стандарти поведінки працівників апарату суду, які ґрунтуються на засадах доброчесності, дотриманні особистої та професійної етики і спрямовані на зміцнення авторитету, незалежності й ефективності судової влади задля підвищення суспільної довіри до суду.

Правила розроблено відповідно до Конституції України, законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", "Про запобігання корупції”, Положення про помічника судді, інших нормативно-правових актів.

У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у зазначених законах.

У разі коли норми законодавства України не дають чіткого розуміння, як діяти в певній ситуації, працівники апарату суду повинні застосовувати положення цих Правил для визначення, чи є їхня поведінка правильною.

Розділ I. Загальні положення

1.1.Ці Правила містять загальні вимоги до поведінки працівників апарату суду, якими вони повинні керуватися під час та поза виконанням службових чи посадових обов'язків.

1.2.Правила поширюються на працівників апарату суду. Державні службовці також повинні дотримуватися Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

1.3.Ці Правила є доповненням до трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій, інших актів, які регулюють питання організації роботи суду та його апарату.

1.4.Працівник апарату суду повинен дотримуватися встановлених Правилами стандартів поведінки і вимагати цього від підпорядкованих йому працівників, осіб, які проходять стажування чи практику в суді, щодо яких він визначений керівником стажування або практики.

Розділ ІІ. Стандарти етичної поведінки працівника апарату суду

2.1.Стандарти етичної поведінки працівника апарату суду ґрунтуються на доброчесності, повазі до прав і свобод людини, її честі й гідності, неухильному дотриманні чинного законодавства України, недопущенні дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на довіру до судової влади.

2.2.Працівник апарату суду повинен з повагою ставитися до відвідувачів суду та колег, інших осіб, які виконують професійні (трудові, посадові, службові) обов'язки в суді.

2.3.Працівник апарату суду не повинен допускати, щоб його особисті, сімейні, суспільні або інші відносини чи інтереси впливали на його поведінку та прийняття рішень під час виконання ним службових чи посадових обов'язків.

2.4.Працівник апарату суду:

- повинен поводитися під час та поза виконанням службових чи посадових обов'язків гідно, уникати поведінки та ситуацій, дій та вчинків, що можуть зашкодити авторитету судової влади чи незалежності суду, негативно вплинути на репутацію суду чи його працівників;

- повинен поводитися в спосіб, який би сприяв збереженню та зміцненню довіри суспільства до неупередженості й ефективності суду.

2.5.Працівник апарату суду зобов'язаний:

- поважати права, свободи і законні інтереси людини;

- демонструвати повагу до цінностей та інтересів правосуддя;

- належним чином виконувати свої обов'язки;

- поважати досвід, професійну підготовку та ефективність роботи колег, професіоналізм працівників інших сфер;

- співпрацювати з колегами для підвищення якості роботи;

- уникати неконструктивної критики щодо колег;

- уникати поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя своїх колег, членів їх сімей та інших близьких осіб;

- не вживати невластивої діловому стилю лексики;

- прагнути отримувати нові професійні знання і досвід шляхом обміну інформацією з колегами та іншими фахівцями.

Розділ III. Вимоги до поведінки працівника апарату суду

3.1.Законність. Працівник апарату суду зобов'язаний:

- діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

- бути обізнаним з усіма вимогами законів і підзаконних нормативно-правових актів, правилами та процедурами щодо своїх посадових обов'язків і неухильно виконувати їх.

3.2.Професіоналізм. Працівник апарату суду під час виконання посадових обов'язків повинен:

- виконувати посадові обов'язки, передбачені посадовою інструкцією, компетентно й сумлінно, на високому професійному рівні, своєчасно й ефективно;

- утримуватися від дій, що виходять за межі його посадових обов'язків і можуть вплинути на процес розгляду справ судом, а також від будь-яких дій, які можуть надавати перевагу одній із сторін судового процесу або створювати враження про те, що це можливо;

- виконувати завдання, пов'язані з посадовими обов'язками, проявляючи самостійність, ініціативність, високу організованість, вимогливість і принциповість;

- утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам суду виконувати їхні службові обов'язки;

- уникати висловлювання своїх оцінок та коментарів щодо судових рішень, публічних заяв по суті справ, які перебувають у провадженні суду, коментування судових рішень, якщо це не входить до посадових обов'язків та не здійснюється на виконання доручення керівництва у встановленому порядку;

- утримуватися від критики професійних дій суддів і працівників апарату суду, публічних висловлювань, що погіршують репутацію суду.

Працівник апарату суду повинен проявляти професійний підхід у своїй діяльності через ефективну роботу, позитивну мотивацію, сумлінне виконання посадових обов'язків, гарні навички письмового та усного спілкування, пунктуальність, дотримання вимог ділового етикету, культуру телефонних розмов, уміння працювати в команді, постійне навчання (самовдосконалення, систематичне підвищення свого професійного рівня), прояв поваги до інших.

3.3. Неупередженість та толерантність. Першочергове значення для належного виконання працівником апарату суду службових чи посадових обов'язків має забезпечення рівного ставлення до кожного, зокрема сторін, інших учасників судового процесу та відвідувачів суду.

Під час виконання своїх службових чи посадових обов'язків працівник апарату суду не повинен проявляти упередженого ставлення чи ознак дискримінації (вербально або діями), надавати переваги будь-яким громадським або релігійним об'єднанням, професійним або соціальним групам, організаціям, підприємствам, установам або особам.

3.4.Виваженість та ввічливість. У процесі спілкування з відвідувачами суду, суддями й працівниками апарату суду, іншими особами, які виконують професійні (трудові, посадові, службові) обов'язки в приміщенні суду, працівник апарату суду повинен дотримуватися високої культури спілкування, бути привітним, ввічливим та доброзичливим, спілкуватися рівним, спокійним тоном голосу, уникати надмірної жестикуляції.

Під час виконання посадових обов'язків працівник апарату суду в разі, коли до нього звертаються, зобов'язаний представитися із зазначенням займаної посади. У спілкуванні з учасниками судового процесу слід використовувати прізвище, ім'я та по батькові, в допустимих випадках – ім'я та по батькові.

Працівник апарату суду повинен проявляти стриманість у разі емоційної критики чи образ з боку відвідувачів суду, зауважити щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання порядку в суді та загальних норм ввічливого спілкування.

3.5.Розуміння та допомога. Працівник апарату суду під час спілкування з відвідувачами суду повинен використовувати доступну термінологію, прагнути допомогти у розумінні стандартних судових процедур, не надаючи при цьому порад юридичного характеру.

3.6.Зовнішній вигляд. Працівник апарату суду повинен бути охайним, дотримуватися ділового стилю в одязі, носити на видному місці бейдж із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади.

3.7.Поводження з інформацією та її конфіденційність. Працівник апарату суду повинен діяти на засадах забезпечення відкритості та прозорості судової влади за винятком поширення інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Працівник апарату суду, виконуючи обов'язки, під час спілкування, зокрема й під час телефонної розмови, повинен викладати інформацію доступно, лаконічно та послідовно для її однозначного сприйняття. Інформація, яка надається працівником апарату суду, має бути вичерпною.

Працівник апарату суду при наданні інформації телефоном зобов'язаний дотримуватися вимог етикету телефонної розмови. Інформація, яку працівник апарату суду надає телефоном, має бути максимально інформативною і стислою.

Працівник апарату суду повинен:

- на першу вимогу надавати відповідно до закону, правил і вимог інформацію, що стосується суду, в якому він працює;

- уживати заходів щодо гарантування безпеки та конфіденційності інформації, за яку він відповідає або яка стала йому відомою;

- не намагатися отримати доступ до інформації, яку він не уповноважений мати;

- добросовісно використовувати інформацію, яку він може отримати під час роботи або яка пов'язана з виконанням його службових обов'язків.

Працівник апарату суду не повинен:

- розголошувати або використовувати з метою, не пов'язаною з виконанням посадових обов'язків, інформацію з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, зокрема відомості, що стосуються приватного життя і здоров'я громадян або зачіпають їх честь і гідність тощо;

- передавати наданий персональний доступ до автоматизованих систем, які використовуються в суді, іншим особам і залишати у вільному доступі для сторонніх осіб увімкнений комп'ютер або мобільний пристрій у разі відсутності на робочому місці. Зазначені обмеження діють також поза межами робочого часу.

3.8. Політична нейтральність. Працівник апарату суду зобов'язаний під час виконання службових чи посадових обов'язків дотримуватися політичної нейтральності, не допускати впливу політичних поглядів на дії та рішення працівників апарату суду, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

Розділ IV. Вимоги до поведінки працівника апарату суду в позаробочий час

4.1.Поведінка працівника апарату суду в позаробочий час не повинна негативно впливати на роботу чи репутацію суду та довіру громадян до суду.

4.2.Працівник апарату суду повинен утриматися від розміщення інформації, коментарів чи реакцій, які можуть завдати шкоди його репутації чи авторитету судової влади, у соціальних мережах, на інтернет-форумах або за допомогою інших засобів комунікації.

4.3.Працівник апарату суду зобов'язаний утримуватися від участі у публічних заходах, які можуть завдати репутаційної шкоди авторитету судової влади.

Розділ V. Відповідальність

5.1.Порушення вимог чинного законодавства України, цих Правил, невиконання чи неналежне виконання працівником апарату суду обов'язків або зловживання наданими правами можуть бути підставою для притягнення до відповідальності в межах і порядку, встановлених чинним законодавством.

Розділ VI. Прикінцеві положення

6.1.Ці Правила є додатковим джерелом тлумачення посадових обов'язків працівників апарату суду разом з правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, правилами внутрішнього службового розпорядку державних службовців апарату суду.

6.2.Кожен працівник апарату суду повинен особисто (під підпис) ознайомитися з цими Правилами (додаток 1).

Додаток N 1
до Правил поведінки
працівника апарату суду

Я,__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

ознайом ______________ з Правилами поведінки працівника суду та погоджуюсь їх дотримуватися.

Копію примірника Правил отрим _______________.

_________________                    ____________________                     (підпис)                                              (дата) 

Дивитися Завантажити

24.12.2020

Рішення РСУ № 71 від 24 грудня 2020 "Про визначення місця і дати проведення XVIII чергового з'їзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Вінниця

Р І Ш Е Н Н Я № 71

Відповідно до частини першої статті 130 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" рішенням Ради суддів України від 31 січня 2020 року № 2 скликано ХVІІІ черговий з’їзд суддів України, визначено дату його проведення 06 квітня 2020 року – 07 квітня 2020 року та схвалено Попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХVІІІ з’їзду суддів України:

- Про призначення судді Конституційного Суду України;

- Про обрання Ради суддів України;

- Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;

- Інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

Рішенням Ради суддів України від 17 березня 2020 року № 19 проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України було відкладено на невизначений строк з метою мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".

Відповідно до рішення Ради суддів України від 08 жовтня 2020 року № 59 датою проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України визначено 08 - 10 грудня 2020 року, а місцем проведення визначено конгрес-хол готелю "Президент" за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12, а також доповнено попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України, питанням:

- "Про обрання членів Вищої ради правосуддя".

З огляду на лист Міністерства охорони здоров’я України від 24 листопада 2020 року № 01.10-05/35226/2-20 Рада суддів України 25 листопада 2020 року ухвалила рішення №68 про відкладення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України на 23-25 лютого 2021 року.

Одночасно, Радою суддів України запропоновано Міністерству охорони здоров’я України в особі Головного державного санітарного лікаря України невідкладно розробити та затвердити протиепідемічні заходи, під час організації та проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України на період карантину. Крім того, Рада суддів України звернула увагу Міністерства охорони здоров’я України, що у разі, якщо такі рекомендації не будуть надані, Рада вимушена буде проводити з’їзд суддів України без таких рекомендацій, розробивши їх самостійно.

Станом на 24 грудня 2020 року відповідь від Міністерства охорони здоров’я України не надійшла.

У зв’язку з цим, Радою суддів України проведена робота щодо пошуку найбільш оптимального приміщення для проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України з урахуванням необхідності здійснення протиепідемічних заходів, зручності розташування тощо.

З урахуванням вищевикладеного, місцем проведення ХVIІІ чергового з’їзду суддів України пропонується визначити Міжнародний центр культури та мистецтв Федерації профспілок України (м.Київ, алея Небесної Сотні, 1), концертна зала якого здатна розмістити понад 2 тисячі осіб. Датою проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України пропонується визначити 09 березня 2021 року – 11 березня 2021 року.

На обговорення ХVІІІ з’їзду суддів України з урахуванням прийнятих раніше рішень винесені такі питання:

- Про обрання членів Вищої ради правосуддя;

- Про обрання Ради суддів України;

- Про призначення судді Конституційного Суду України;

- Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;

- Інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про визначення місця та дати проведення XVIII чергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України» та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про визначення місця та дати проведення XVIII чергового з’їзду суддів України взяти до відома.

2. Визначити дату проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України 09 березня 2021 року – 11 березня 2021 року.

Місцем проведення ХVIІІ чергового з’їзду суддів України визначити Міжнародний центр культури та мистецтв Федерації профспілок України (м.Київ, алея Небесної Сотні, 1).

3. Схвалити Попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХVІІІ з’їзду суддів України:

  • - Про обрання членів Вищої ради правосуддя;
  • - Про призначення судді Конституційного Суду України;
  • - Про обрання Ради суддів України;
  • - Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;
  • - Інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

4. Прес-службі Ради суддів України (на правах сектору) забезпечити публікацію оголошень про час, місце та попередній перелік питань, що виносяться на обговорення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніше, ніж за сорок п’ять днів до початку роботи з’їзду.

5.Копію цього рішення надіслати до секретаріату Вищої ради правосуддя та у всі суди України.


Голова Ради суддів України             Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

09.12.2020

Рішення РСУ від 02 грудня 2020 року №70 "Щодо заохочення відзнаками РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року                                                                                                                                             м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 70

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята - Дня працівників суду нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

колектив Київського районного суду міста Одеси;
АІЛІНЧІЙ Тетяну Миколаївну заступника директора Чернівецького регіонального відділення Національної школи суддів України;
АЛЕКСЕЙЧУК Віту Іванівну заступника керівника апарату Вінницького міського суду Вінницької області;
АНДРУСЕНКО Тетяну Григорівну секретаря Святошинського районного суду міста Києва;
БАГРІЯ Андрія Михайловича головного спеціаліста (з інформаційних технологій) відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та судової статистики Івано-Франківського апеляційного суду;
БАЙДАЛЮК Марину Олександрівну заступника начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київського апеляційного суду;
БЕЗГІНОВУ Інну Анатоліївну секретаря судового засідання Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
БЕЛЬМАСОВУ Тетяну Вікторівну керівника апарату Верхньорогачицького районного суду Херсонської області;
БЕЛЬЧЕНКО Наталю Леонідівну секретаря судового засідання Автозаводського районного суду міста Кременчука;
БЕНЕДИК Анну Петрівну суддю Другого апеляційного адміністративного суду у відставці;
БЄЛАН Олену Вікторівну секретаря судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Черкаського апеляційного суду;
БІЛИК Ларису Зіновіївну помічника судді Івано-Франківського апеляційного суду;
БОЙКА Антона Анатолійовича помічника проректора відділу забезпечення діяльності ректорату Національної школи суддів України;
БОЙЧУКА Любомира Мирославовича секретаря судового засідання відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ Івано-Франківського апеляційного суду;
БОЙЧУКА Олега Івановича керівника апарату Шевченківського районного суду міста Чернівці;
БОНДАРЕНКО Юлію Геннадіївну помічника заступника голови Одеського апеляційного суду;
БОРИСЕНКО Валентину Олександрівну заступника начальника відділу підготовки працівників апаратів судів Національної школи суддів України;
БОРИСОВУ Олександру Іванівну суддю Дніпропетровського обласного суду у відставці;
БОРОВІКОВУ Аллу Іванівну суддю Комунарського районного суду міста Запоріжжя, звільнену з посади за власним бажанням;
ВАЛЬЧУК Владлену Юріївну помічника судді Тернопільського апеляційного суду;
ВАСИЛЬЧУК Ярославу Василівну секретаря судового засідання відділу організаційного забезпечення судового процесу Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
ВІКОБРОДУ Оксану Василівну начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера Івано-Франківського апеляційного суду;
ВІХРОВА Володимира Васильовича суддю, голову Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ВОДОЛАЖСЬКУ Наталію Семенівну суддю Харківського апеляційного адміністративного суду у відставці;
ВОЗНЮК Ірину Іванівну суддю Локачинського районного суду Волинської області у відставці;
ВОЙТОВИЧ Марину Вікторівну начальника відділу судової статистики Дніпровського апеляційного суду;
ГАВРИЛЮК Наталію Вікторівну старшого секретаря Автозаводського районного суду міста Кременчука;
ГЕВЕДЗЕ Тетяну Леонідівну начальника відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації Київського апеляційного суду;
ГЕРАСИМЕНКА Сергія Гавриловича суддю Комунарського районного суду міста Запоріжжя у відставці;
ГЛАДКОГО Ігоря Васильовича начальника режимно-секретного відділу Вінницького апеляційного суду;
ГОЛДОВАНСЬКУ Ганну Вікторівну помічника судді Луганського апеляційного суду;
ГОРБАТКО Світлану Олексіївну помічника судді (патронатна служба) Ватутінського міського суду Черкаської області;
ГОРБЕНКО Ірину Іванівну помічника судді Херсонського апеляційного суду;
ГОРБУНОВА Владислава Григоровича суддю Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області у відставці;
ГОРОХ Галину Михайлівну помічника судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
ГОЦУЛЯК Мар’яну Степанівну помічника судді Вінницького апеляційного суду;
ГРОДЕЦЬКУ Вікторію Геннадіївну старшого секретаря Святошинського районного суду міста Києва;
ГУНЧЕНКО Інну Анатоліївну секретаря суду Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;
ДАДІКЯН Оксану Володимирівну помічника судді Верхньорогачицького районного суду Херсонської області;
ДАНДИК Світлану Ігорівну помічника судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;
ДЕРЯГІНУ Валентину Миколаївну секретаря суду Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;
ДРОНЬ Лідію Ярославівну начальника відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ Івано-Франківського апеляційного суду;
ЖИВОГЛЯДОВУ Ірину Карлівну суддю Дніпровського апеляційного суду у відставці;
ЖУРАВСЬКУ Людмилу Василівну провідного спеціаліста Святошинського районного суду міста Києва;
ЗАБОЛОТНУ Наталію Йосипівну начальника відділу – головного бухгалтера відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Хмельницького апеляційного суду;
ЗАГРІЙЧУК Галину Василівну старшого судового розпорядника служби судових розпорядників Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
ЗАЛІСЬКУ Нелю Богданівну помічника судді Івано-Франківського апеляційного суду;
ІВАНОВУ Світлану Вікторівну помічника судді Івано-Франківського апеляційного суду;
ІВАШИНУ Тетяну Валентинівну помічника судді Вінницького апеляційного суду;
ІГНАТЬЄВА Єгора Вікторовича начальника відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду;
ІСАЄВУ Юлію Сергіївну помічника судді Одеського апеляційного суду;
КАВУН Світлану Миколаївну заступника керівника апарату Приморського районного суду Запорізької області;
КАЛИНЯК Галину Василівну начальника відділу загального діловодства – канцелярії Івано-Франківського апеляційного суду;
КАЦИКУ Ліану Андраніківну старшого секретаря Великолепетиського районного суду Херсонської області;
КЕРНИЧНОГО Назарія Івановича помічника судді Івано-Франківського апеляційного суду;
КІНАЛЯ Назара Ігоровича помічника судді Тернопільського апеляційного суду;
КОБИЛИНСЬКУ Анну Василівну помічника заступника голови Одеського апеляційного суду;
КОВТУН Юлію Іванівну помічника судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
КОЛОМІЄЦЬ Таїсію Миколаївну головного спеціаліста відділу з питань персоналу Вінницького апеляційного суду;
КОЛОМОЄЦЬ Вікторію Анатоліївну заступника керівника апарату Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
КОНДРАТЮК Ірину Іванівну начальника відділу правової, аналітично-статистичної роботи та узагальнення судової практики Київського окружного адміністративного суду;
КОНСТАНТИНОВА Андрія Костянтиновича помічника судді Вінницького апеляційного суду;
КОРНЕЛЮКА Василя Семеновича суддю Локачинського районного суду Волинської області у відставці;
КОРОТАШ Ольгу Богданівну помічника голови Київського окружного адміністративного суду;
КОСЕНКА Леоніда Миколайовича суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
КОСТЕНКО Ольгу Федорівну суддю Бахмацького районного суду Чернігівської області у відставці;
КОЦАРЯ Віталія Геннадійовича помічника судді Луганського апеляційного суду;
КРАСНОЖОНА Володимира Геннадійовича головного спеціаліста з інформаційних технологій Автозаводського районного суду міста Кременчука;
КРИВЕНКО Ольгу Миколаївну керівника апарату Господарського суду міста Києва;
КУЗИКА Тараса Мироновича заступника керівника апарату Київського окружного адміністративного суду;
КУРКО Марію Михайлівну головного спеціаліста (із зв’язків з громадськістю) відділу інформаційного та аналітично статистичного забезпечення та прес-служби Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
ЛАВРИНОВИЧ Уляну Миколаївну секретаря судового засідання відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду;
ЛАДУХІНУ Ірину Сергіївну секретаря судового засідання Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ЛЕГКУ Ірину Володимирівну головного спеціаліста (із забезпечення зв’язків зі ЗМІ) Херсонського апеляційного суду;
ЛЕСІВ Михайлину Федорівну начальника відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Івано-Франківського апеляційного суду;
ЛИННИКА Олександра Олександровича заступника начальника відділу служби судових розпорядників Дніпровського апеляційного суду;
ЛИСУ Марину Петрівну головного спеціаліста Оболонського районного суду міста Києва;
ЛИТВИН Ольгу Петрівну помічника судді Черкаського апеляційного суду;
ЛИЧКОВАХУ Наталію Василівну заступника керівника апарату Хорольського районного суду Полтавської області;
ЛОПАТЕНКО Ніну Петрівну завідувача архіву Сумського апеляційного суду;
ЛУГАНСЬКОГО Володимира Івановича суддю Сєвєродонецького міського суду Луганської області у відставці;
МАЗУРУКА Олега Тарасовича помічника судді Тернопільського апеляційного суду;
МАЛАНЧИН Мар’яну Анатоліївну начальника аналітично-інформаційного відділу Господарського суду Тернопільської області;
МАНДРИКА Сергія Вікторовича помічника судді Вінницького апеляційного суду;
МАРТИНЕНКО Людмилу Анатоліївну секретаря Бородянського районного суду Київської області;
МАРЧЕНКА Артема Анатолійовича помічника судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
МАРЧУК Надію Ярославівну секретаря судових засідань Локачинського районного суду Волинської області;
МОСКАЛЬЦЯ Петра Петровича суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
М’ЯСОУТОВУ Діану Марсівну помічника голови Автозаводського районного суду міста Кременчука;
НАДВОРНУ Олену Сергіївну суддю Вільнянського районного суду Запорізької області у відставці;
НАУМЕНКО Ніну Дмитрівну суддю Козельщинського районного суду Полтавської області у відставці;
НЕПОРАДУ Миколу Петровича суддю Київського районного суду міста Одеси у відставці;
НІЦЕНКО-ІВАШУРУ Оксану Анатоліївну керівника апарату Господарського суду Донецької області;
ОВСІЙЧУКА Віктора Олександровича помічника судді Черкаського апеляційного суду;
ОРЛОВУ Тетяну Олексіївну керівника апарату Господарського суду Луганської області;
ОХРІМЕНКА Івана Кириловича суддю Апеляційного суду Черкаської області у відставці;
ПАВЛЕНКО Ярославу Іванівну заступника керівника апарату Котелевського районного суду Полтавської області;
ПАЛАМАРЧУК Анну Юріївну начальника відділу забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівництва апарату Київського апеляційного суду;
ПАЛАМАРЧУКА Михайла Степановича суддю Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області у відставці;
ПАРХОМЕНКО Олену Василівну заступника начальника управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду;
ПАСТОЩУКА Михайла Михайловича суддю Апеляційного суду Хмельницької області у відставці;
ПЕТРІВ Іванну Дмитрівну помічника судді Болехівського міського суду Івано-Франківської області;
ПИЛИПЕНКО Ольгу Анатоліївну заступника керівника апарату Верхньорогачицького районного суду Херсонської області;
ПІДЛУБНУ Ольгу Василівну помічника судді Господарського суду Тернопільської області;
ПОЛЬНУ Оксану Орестівну директора Львівського регіонального відділення Національної школи суддів України;
ПОНОМАРЕНКО Вікторію Іванівну керівника апарату Ковпаківського районного суду міста Суми;
ПРИЛІПКА Валерія Михайловича суддю Бахмацького районного суду Чернігівської області у відставці;
РОБАК Світлану Олексіївну суддю Тульчинського районного суду Вінницької області у відставці;
РОЗВАДОВСЬКУ Оксану Володимирівну керівника апарату Івано-Франківського апеляційного суду;
РОКОМАНА Віталія Вікторовича судового розпорядника Великолепетиського районного суду Херсонської області;
РОМАНЮК Катерину Олександрівну помічника судді Вінницького апеляційного суду;
РУДЬ Валентину Вікторівну суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
РУМЯНЦЕВА Павла Олексійовича суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
РЯБЦЕВУ Олену Вікторівну суддю Господарського суду Луганської області у відставці;
САВІНУ Ганну Олексіївну суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
САВЧЕНКО Ганну Володимирівну начальника відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів Національної школи суддів України;
САВЧИНА Михайла Васильовича викладача відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України;
САЄНКО Олену Олександрівну помічника судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
САМУЛЯК Ольгу Миколаївну головного спеціаліста відділу з питань персоналу Івано-Франківського апеляційного суду;
СЕМ’ЯНЧУК Світлану Йосипівну начальника відділу з режимно-секретної роботи Івано-Франківського апеляційного суду;
СИНЬОГУБА Дмитра Петровича керівника апарату Катеринопільського районного суду Черкаської області;
СКАКУН Марію Миколаївну помічника судді Тернопільського апеляційного суду;
СОЛОВЕЙ Іванну Ігорівну начальника відділу з питань персоналу Івано-Франківського апеляційного суду;
ТАМАКУЛОВУ Валентину Олексіївну суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ТАРАНЕНКО Оксану Володимирівну старшого секретаря Приморського районного суду Запорізької області;
ТИМЧЕНКО Ольгу Василівну суддю Новотроїцького районного суду Херсонської області, звільнену у зв’язку з досягненням шістдесяти п’яти років;
ТКАЧУКА Михайла Любомировича завідувача господарством відділу управління майном Івано-Франківського апеляційного суду;
ТРІЩЕНКО Надію Митрофанівну провідного спеціаліста з забезпечення автоматизованого документообігу та судової статистики Ковпаківського районного суду міста Суми;
ТУРЕНКО Олену Петрівну начальника відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Черкаського апеляційного суду;
ТЮФТІЯ Павла Вячеславовича заступника начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області;
УРАТКІНУ Яну Юріївну помічника судді Херсонського апеляційного суду;
УСІК Надію Євгеніївну суддю Локачинського районного суду Волинської області у відставці;
ФЕДІРКО Євгенію Вікторівну консультанта (по роботі з персоналом) Автозаводського районного суду міста Кременчука;
ФЕДОРУК Олену Олександрівну помічника судді Вінницького апеляційного суду;
ФЕСИК Аліну Валеріївну секретаря судового засідання Запорізького окружного адміністративного суду;
ФЕЩУК Катерину Миколаївну помічника судді Вінницького апеляційного суду;
ФІЛАТОВА Юлія Миколайовича суддю Харківського апеляційного адміністративного суду у відставці;
ФІЛОНЕНКО Світлану Олексіївну суддю Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області у відставці;
ХРИПТУН Любов Орестівну заступника керівника апарату Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
ЦИБКА Олександра Васильовича керівника апарату Вінницького міського суду Вінницької області;
ЦИГАНКА Олександра Васильовича помічника заступника голови Херсонського апеляційного суду;
ЧЕРНОВУ Наталію Вікторівну помічника судді Черкаського апеляційного суду;
ЧУЙКО Марину Володимирівну начальника відділу управління персоналом Господарського суду Донецької області;
ШЕВЛЯКОВУ Ольгу Валеріївну помічника судді Одеського апеляційного суду;
ШЕМЕТУ Петра Миколайовича помічника судді Вінницького апеляційного суду;
ШЕМШУР Олену Василівну помічника судді Козельщинського районного суду Полтавської області;
ШИШКУ Наталю Миколаївну секретаря судового засідання Великолепетиського районного суду Херсонської області;
ШЛЯХЕТКУ Ольгу Володимирівну помічника судді Господарського суду Тернопільської області;
ШМАРІНА Ігоря Олександровича помічника голови Запорізького окружного адміністративного суду;
ШУЛІКУ Людмилу Григорівну секретаря судового засідання Козельщинського районного суду Полтавської області;
ЮВШИНА Василя Івановича суддю Апеляційного суду Черкаської області у відставці;
ЯКИМЕНКО Ольгу Миколаївну помічника судді Київського окружного адміністративного суду;
ЯКУШЕНКО Раїсу Євгеніївну суддю Господарського суду Луганської області у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
АВДІЙЧУК

Оксану Анатоліївну

помічника судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;
АПОСТОЛ Тетяну Олександрівнуголовного спеціаліста сектору забезпечення діяльності керівництва апарату відділу забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівництва апарату Київського апеляційного суду;
БАБІЙ Світлану Анатоліївнупомічника голови Вільнянського районного суду Запорізької області;
БАЛЬЧЕНКА Олега Івановичастаршого секретаря Катеринопільського районного суду Черкаської області;
БЕДЮК Наталію Андріївнупомічника судді Київського окружного адміністративного суду;
БЕНДАС Інну Ігорівнупомічника судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
БЕРНАЗ Інну Юріївнуголовного спеціаліста відділу кадрової роботи та управління персоналом Одеського апеляційного суду;
БЄЛОВА Максима Юрійовичазавідувача сектору інформаційних технологій Чернівецького апеляційного суду;
БИКОВУ Олену Петрівнусекретаря судового засідання Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
БІДНЯЧУК Юлію Сергіївнусекретаря судового засідання Шостого апеляційного адміністративного суду;
БІЛАН Юлію Володимирівнупомічника судді Одеського апеляційного суду;
БОГДАН Катерину Олегівнустаршого секретаря Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
БОГДАНА Артема Володимировичасудового розпорядника Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
БОГОНОС Галину Йосипівнусекретаря судового засідання Садгірського районного суду міста Чернівці;
БОЙКО Жанну Олексіївнузаступника керівника апарату Східного апеляційного господарського суду;
БОЙКО Ольгу Володимирівнупомічника судді Київського районного суду міста Одеси;
БОЛДИРЄВУ Світлану Геннадіївнупровідного спеціаліста Ленінського районного суду міста Миколаєва;
БОЧКОВУ Марину Олександрівнупомічника судді Господарського суду Одеської області;
БОЧКОВУ Нелю Миколаївнукур’єра Бердянського міськрайонного суду Запорізької області;
БУКАРОВУ Наталію Вікторівнупомічника судді Одеського апеляційного суду;
БУЛАТОВУ Тетяну Степанівнупровідного документознавця відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія Херсонського апеляційного суду;
БУЧКУ Тетяну Валентинівнузаступника керівника апарату Садгірського районного суду міста Чернівці;
БУШАНСЬКУ Оксану Володимирівнупомічника судді Центрального апеляційного господарського суду;
ВАСИЛЬЧЕНКО Тетяну Геннадіївнусекретаря Токмацького районного суду Запорізької області;
ВАСИЛЬЧУК Інну Сергіївнупомічника судді Чернівецького апеляційного суду;
ВАЩЕНКО Ксенію Геннадіївнупомічника судді апарату Запорізького апеляційного суду;
ВЕЛИЧКО Наталю Валентинівнупомічника судді Київського районного суду міста Одеси;
ВЕРБИЦЬКОГО Романа Анатолійовичазаступника керівника апарату Тернопільського окружного адміністративного суду;
ВИШЕМИРСЬКОГО Максима Ігоровичапомічника судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
ВІКНЯНСЬКУ Інну Дмитрівнупомічника судді Чернівецького апеляційного суду;
ВЛАСОВУ Юлію Юріївнупомічника судді Другого апеляційного адміністративного суду;
ВОВК Олену Володимирівнуспеціаліста Вільнянського районного суду Запорізької області;
ВОЛІК Людмилу Іванівнуконсультанта Недригайлівського районного суду Сумської області;
ВОЛОБУЄВУ Наталію Анатоліївнупомічника судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ВОЛОЩУК Олену Олександрівнупомічника секретаря судової палати з розгляду цивільних справ Одеського апеляційного суду;
ГАЙДАРЖИЙСЬКУ Ганну Іванівнуділовода Приморського районного суду Запорізької області;
ГАЙДУК Віру Іванівнусуддю апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ГАЛАГАН Олену Анатоліївнусекретаря судового засідання відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Херсонського апеляційного суду;
ГАЛИЦЬКУ Маргариту Олександрівнупомічника судді Одеського апеляційного суду;
ГАРАМ Наталію Іванівнусекретаря судового засідання Подільського районного суду міста Києва;
ГЕДІКОВУ Людмилу Федорівнуспеціаліста Бердянського міськрайонного суду Запорізької області;
ГЕЛЕНКА Андрія Миколайовичасекретаря судового засідання відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ Херсонського апеляційного суду;
ГЕРАСІМОВУ Ксенію Вікторівну начальника відділу режимно-секретної роботи апарату Запорізького апеляційного суду;
ГЕРМАНОВИЧ Оксану Володимирівнусекретаря Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
ГЕФТЕР Поліну Вадимівнупомічника судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
ГЕШЕВУ Юлію Леонідівнупомічника судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
ГНІДАНИКА Андрія Романовичакерівника апарату Тернопільського окружного адміністративного суду;
ГОЛОВАНЬ Наталю Леонідівнусекретаря Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області;
ГОЛУБ Тетяну Миколаївнусекретаря судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області;
ГОЦЕЛЮК-БОРИСЮК Анастасію Вікторівнупомічника судді Одеського апеляційного суду;
ГРЕДІНУ Ольгу Василівнуархіваріуса Бердянського міськрайонного суду Запорізької області;
ГРИГОРЕНКО Ганну Іванівнупомічника судді Одеського апеляційного суду;
ГУСЄВУ Марину Володимирівнупомічника судді Чернівецького апеляційного суду;
ДАВИДЕНКО Ірину Олександрівнусекретаря судового засідання відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ Херсонського апеляційного суду;
ДЕНИСЕНКО Альону Леонідівнупомічника судді Дніпровського апеляційного суду;
ДІЖАК Ірину Андріївнузаступника керівника апарату Буського районного суду Львівської області;
ДОРОФЄЄВУ Марину Анатоліївнусекретаря судового засідання Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
ДРАГУЛОВУ Яну Василівнупомічника судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області;
ДУБОВУ Наталію Станіславівнуначальника відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ апарату Запорізького апеляцій
Дивитися Завантажити

09.12.2020

Рішення РСУ від 02 грудня 2020 року №69 "Подання про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

02 грудня 2020 року                                                                                                                                                    м. Вінниця

РІШЕННЯ № 69

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 10 Закону України "Про державні нагороди України", пункту 10 розділу ІІІ Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001,Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізмта з нагоди професійного свята - Дня працівників суду підтримати подання щодо присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України":

ФУНЖИЮ Олександру Анастасовичу судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя у відставці.
Голова Ради суддів України                                                                                                  Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

25.11.2020

Рішення РСУ №68 від 25 листопада 2020 року Про перенесення XVIII з'їзду суддів України

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року                                                                                                                                                  м. Вінниця

Р І Ш Е Н Н Я № 68

Суддівська спільнота в Україні є соціально відповідальною, адже у період карантину жоден суд в країні не припинив виконувати свою роботу. Органи судової влади продовжують здійснювати розгляд справ, у тому числі і тих, що пов’язані з порушеннями правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм.

Загальновідомо, що незалежність суду має першочергове значення для верховенства права, оскільки в усіх національних законодавствах це положення формується як основоположний принцип судоустрою та судових проваджень. На міжнародному рівні принцип незалежності судової гілки влади визнається як одна з найвагоміших рис демократії як такої.

Відповідно до статті 1301 Конституції України, частини п’ятої статті 6, частини першої статті 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування – самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.

Найвищим органом суддівського самоврядування є з’їзд суддів України.

Відповідно до частини першої статті 130 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" рішенням Ради суддів України від 31 січня 2020 року № 2 скликано ХVІІІ черговий з’їзд суддів України та визначено дату його проведення 06 квітня 2020 року – 07 квітня 2020 року.

З метою мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" рішенням Ради суддів України від 17 березня 2020 року № 19 проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України, скликаного відповідно до рішення Ради суддів України від 31 січня 2020 року № 2, було відкладено на невизначений строк.

Відповідно до рішення Ради суддів України від 8 жовтня 2020 року № 59 датою проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України визначено 8-10 грудня 2020 року, а місцем проведення визначено конгрес-хол готелю "Президент" за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12, що являє собою окремо розташовану та спеціально обладнану будівлю на території готельного комплексу "Президент" для проведення великих конференцій, площа якої становить 350 кв.м., зала конгрес-холу вміщає 465 осіб.

Одночасно, як повідомило Міністерство охорони здоров’я України у своєму листі від 24 листопада 2020 року № 01.10-05/35226/2-20 ефективним заходом щодо стримування росту захворюваності та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" є обмеження контактів населення між собою за рахунок посилення протиепідемічних заходів, обмеження соціального дистанціювання та впровадження додаткових карантинних протиепідемічних обмежень, зокрема тимчасова заборона на проведення масових заходів.

Зазначеним листом вказано на неможливість проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України та рекомендовано провести його в дистанційному режимі шляхом відеоконференції.

Слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", зокрема пункт 10 доповнено підпунктом 6 відповідно до яких, на території України на період дії карантину забороняється проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 метра), крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

Одночасно, відповідно до пункту 17 вказаної постанови Головним державним санітарним лікарем України розробляються та затверджуються протиепідемічні заходи, які визначають особливості провадження діяльності суб’єктами господарювання на період карантину.

З цього приводу Рада суддів України наголошує, що проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України, не є масовим заходом (ні дискотекою, ні концертом, ні спортивним змаганням), як і не охоплюється поняттям "діяльність суб'єктів господарювання", в розумінні вказаної постанови Кабінету Міністрів України.

Статтею 6 Конституції України визначено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Судова влада України здійснює свої повноваження і через найвищий орган суддівського самоврядування – з'їзд суддів України, діяльність якого в першу чергу зумовлена необхідністю вирішення питань суддівського самоврядування, зокрема обрання членів Вищої ради правосуддя, членів Ради суддів України, суддів Конституційного Суду України, які обираються виключно таємним голосуванням.

В той же час статтею 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Головний державний санітарний лікар України вносить на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, проекти актів, якими встановлюються державні санітарні норми та правила, санітарно-епідеміологічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти.

Слід констатувати, що на сьогодні ці повноваження реалізовані не у повному обсязі, оскільки відсутній нормативно-правовий-акт, який визначає відповідні правила та норми для органів державної влади. Винятком з цього є лише Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, затверджений Постановою КМ № 846 від 14.09.2020 року.

З урахуванням виключних повноважень органів суддівського самоврядування щодо самостійного вирішення питань своєї діяльності Рада суддів України у ситуації, що складається в Державі з розповсюдженням коронавірусної інфекції, вважає, що Головний державний санітарний лікар України повинен був надати чіткі та вичерпні рекомендації щодо здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України або ж внести на розгляд РСУ проект відповідного нормативного акта.

Натомість, як слідує з листа Міністерства охорони здоров’я України від 24 листопада 2020 року № 01.10-05/35226/2-20, Головний державний санітарний лікар України ухилився від покладених на нього повноважень та не надав жодних чітких та обґрунтованих рекомендацій, які могли бути враховані при здійсненні організаційних заходів із проведення з'їзду суддів України.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Б.С. Моніча щодо рекомендацій, наданих листом Міністерства охорони здоров’я Українивід 24 листопада 2020 року № 01.10-05/35226/2-20, стосовно проведення 8 - 10 грудня 2020 року ХVІІІ чергового з’їзду суддів України, відповідно до статті 133 "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

  • 1.Інформацію Голови Ради суддів України Б.С. Монічащодо рекомендацій, наданих листом Міністерства охорони здоров’я Українивід 24 листопада 2020 року № 01.10-05/35226/2-20, стосовно проведення 8 - 10 грудня 2020 року ХVІІІ чергового з’їзду суддів України, узяти до відома.

2.Зважаючи на ускладнення ситуації з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", а також відсутності законодавчо визначених механізмів проведення з’їзду суддів України дистанційно, – відкласти проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України на 23-25 лютого 2021 року.

  • 3.Запропонувати Міністерству охорони здоров'я України в особі Головного державного санітарного лікаря України невідкладно розробити та затвердити протиепідемічні заходи, під час організації та проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України на період карантину.
  • 4.Місце проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України визначити додатково з урахуванням отриманих рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.
  • 5.Звернути увагу Міністерства охорони здоров’я України, що у разі, якщо такі рекомендації не будуть надані, Рада суддів України вимушена буде проводити з’їзд суддів України без таких рекомендацій, розробивши їх самостійно.
Голова Ради суддів України                                                                                                                  Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

30.10.2020

Рішення РСУ № 67 від 30.10.2020 "Про нагородження відзнаками Ради суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 67

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята - Дня працівників суду


нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:


БАТРАКА Володимира Васильовича суддю Апеляційного суду Полтавської області у відставці;
БАТЮКА Василя Вікторовича суддю Броварського міськрайонного суду Київської області у відставці;
БІЛОШИЦЬКУ Інну Юріївну старшого судового розпорядника Радомишльського районного суду Житомирської області;
БОНДАР Ганну Петрівну помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
ГОЛУБЕЦЬ Лілію Степанівну головного спеціаліста з питань персоналу Долинського районного суду Івано-Франківської області;
ГРИГОРОВА Павла Олександровича суддю Апеляційного суду Харківської області у відставці;
ГРИШИНА Петра Володимировича суддю Харківського апеляційного суду у відставці;
ГРИЩЕНКО Оксану Володимирівну керівника апарату Радомишльського районного суду Житомирської області;
ГУЛЕНКО Олену Анатоліївну головного спеціаліста Радомишльського районного суду Житомирської області;
ДЯКІВ Тетяну Євгенівну помічника судді Долинського районного суду Івано-Франківської області;
ЄФІМЕНКО Олену Миколаївну головного спеціаліста відділу із забезпечення діяльності керівництва Миколаївського апеляційного суду;
КІСЯ Петра Васильовича суддю Харківського апеляційного суду у відставці;
КУЗЬМЕНКО Любов Василівну суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду у відставці;
КУЦЕНКО Людмилу Сергіївну начальника відділу із забезпечення діяльності керівництва Миколаївського апеляційного суду;
ЛУКАНЬ Оксану Зіновіївну секретаря судового засідання Долинського районного суду Івано-Франківської області;
ЛУЦИКА Романа Володимировича судового розпорядника Долинського районного суду Івано-Франківської області;
МІХІЄНКОВУ Тамару Леонідівну суддю Броварського міськрайонного суду Київської області у відставці;
МІХНЯКА Ярослава Андрійовича суддю Сколівського районного суду Львівської області у відставці;
ОВДІЄНКО Любов Петрівну керівника апарату Броварського міськрайонного суду Київської області;
ОСТАПЕНКО Катерину Миколаївну старшого секретаря Краснопільського районного суду Сумської області;
ОХРІМЧУК Ірину Григорівну суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду у відставці;
ПАСІЧНИКА Миколу Миколайовича керівника апарату Долинського районного суду Івано-Франківської області;
ПЕТРЕНКО Світлану Михайлівну помічника голови Броварського міськрайонного суду Київської області;
ПІДОПРИГОРУ Олену Євгеніївну керівника апарату Тростянецького районного суду Сумської області;
РУСІНУ Марію Олексіївну спеціаліста Голосіївського районного суду міста Києва;
ХРИПЧЕНКО Ларису Григорівну суддю Апеляційного суду Полтавської області у відставці;
ШВЕЙНОВУ Ірину Василівну помічника судді Миколаївського апеляційного суду;
ЩЕРБАКА Артема Валерійовича керівника апарату Голосіївського районного суду міста Києва;
ЮХИМЕНКО Мирославу Василівну помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
АНТОНЕНКО

Анну Володимирівну

помічника судді Старобільського районного суду Луганської області;
БЕНДЕШ Аллу Ільківну секретаря судового засідання Сколівського районного суду Львівської області;
БУНЯК Валентину Миколаївну старшого секретаря Заводського районного суду міста Запоріжжя;
ВАСИЛЬЧЕНКО Наталію Олександрівну секретаря судового засідання Заводського районного суду міста Запоріжжя;
ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Артема Станіславовича помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
ГАРНЮК Олену Василівну керівника апарату Зачепилівського районного суду Харківської області;
ГРИНЬ Ларису Григорівну секретаря Заводського районного суду міста Запоріжжя;
ДАНИЛЮК Катерину Борисівну секретаря судового засідання відділу забезпечення розгляду адміністративних справ Хмельницького окружного адміністративного суду;
ДВІРНИК Наталію Валеріївну помічника судді Полтавського апеляційного суду;
ДМИТРАШКО Світлану Аркадіївну помічника судді Оболонського районного суду міста Києва;
ДОЛЕНКО Ірину Леонідівну головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Волинського апеляційного суду;
ДОЛЮ Степана Борисовича помічника судді Монастириського районного суду Тернопільської області;
ДРИЧАК Віту Валеріївну помічника судді Макарівського районного суду Київської області;
ЄСИПЕНКО Юлію Олександрівну секретаря судових засідань Деснянського районного суду міста Києва;
ЖУРОМСЬКУ Ірину Ігорівну секретаря судових засідань Деснянського районного суду міста Києва;
ЗАРІЧАН Марину Володимирівну головного спеціаліста відділу забезпечення розгляду адміністративних справ Хмельницького окружного адміністративного суду ;
ЗЕЛЕНСЬКУ Ольгу Іванівну секретаря судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ Полтавського апеляційного суду;
ІВАНЧИК Катерину Олегівну заступника керівника апарату Заводського районного суду міста Запоріжжя;
ІЩЕНКО Ангеліну Сергіївну помічника судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;
КАСЯН Анну Русланівну помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
КЕЛЬЇНУ Анастасію Григорівну помічника судді Миколаївського апеляційного суду;
КОВАЛЬЧУКА Олександра Анатолійовича помічника судді Хмельницького окружного адміністративного суду;
КОЗЬМЕНКО Олену Григорівну помічника голови Заводського районного суду міста Запоріжжя;
КОРНУТУ Тетяну Богданівну секретаря судового засідання Сколівського районного суду Львівської області;
КРИВОБОГОВУ Євгенію Гаврилівну секретаря Старобільського районного суду Луганської області;
ЛЕГКОБИТ Тетяну Сергіївну головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення, статистичної роботи та узагальнення судової практики Хмельницького окружного адміністративного суду ;
ЛИТВИНЕНКО Інну Томашівну секретаря судового засідання Заводського районного суду міста Запоріжжя;
ЛІСОВЕНКА Олександра Олександровича секретаря судового засідання Оболонського районного суду міста Києва;
ЛОПУШНЯК Тетяну Павлівну секретаря судового засідання Гадяцького районного суду Полтавської області;
МАТЮХІНУ Оксану Геннадіївну головного спеціаліста відділу режимно-секретної роботи Волинського апеляційного суду;
ОЛЕШКО Дениса Володимировича секретаря судових засідань Деснянського районного суду міста Києва;
ПАВЛЕНКО Тетяну Іванівну секретаря судового засідання Гадяцького районного суду Полтавської області;
ПАШАЄВУ Ларису Миколаївну секретаря суду відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду;
ПОЛІЩУК Ольгу Федорівну головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Хмельницького окружного адміністративного суду;
ПРОКОПЧУК Оксану Олегівну секретаря судових засідань Макарівського районного суду Київської області;
СИНЬКОВУ Галину Михайлівну діловода Заводського районного суду міста Запоріжжя;
СОЛОШЕНКО Олену Олександрівну помічника заступника голови Старобільського районного суду Луганської області;
СТРАХАРСЬКУ Маріанну Володимирівну начальника відділу забезпечення розгляду адміністративних справ Хмельницького окружного адміністративного суду;
ТИМЧИШИНА Володимира Миколайовича помічника судді Хмельницького окружного адміністративного суду;
ТКАЧЕНКО Дарію Олександрівну помічника судді Полтавського апеляційного суду;
ТРЕМБАЧ Мар’яну Миколаївну секретаря судового засідання Сколівського районного суду Львівської області;
ТЯГНИРЯДНО Ларису Миколаївну керівника апарату Полтавського апеляційного суду;
ФУРСОВУ Ольгу Ігорівну помічника судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;
ШИРОКОЛАВУ Оксану Василівну секретаря судового засідання Гадяцького районного суду Полтавської області;
оголосити Подяку Ради суддів України:
АБРАШКІНУ

Руслану Анатолійовичу

головному спеціалісту відділу забезпечення діяльності суддів, претензійно-позовної та правової роботи Харківського окружного адміністративного суду;
АНДРУЩЕНКО Дар’ї Володимирівні секретарю судового засідання відділу з надання судово-адміністративних послуг Харківського окружного адміністративного суду;
БЄЛИХ Наталії Борисівні заступнику керівника апарату Ковельського міськрайонного суду Волинської області;
БИЧОК Тетяні Петрівні секретарю судових засідань Ірпінського міського суду Київської області;
БУРБЕЛІ Лілії Олександрівні начальнику відділу забезпечення діяльності голови суду та його заступника Вінницького окружного адміністративного суду;
ВАСИЛЕНКУ Владиславу Миколайовичу заступнику начальника відділу узагальнення судової практики, роботи по розгляду звернень фізичних та юридичних осіб і зв’язку зі ЗМІ Харківського окружного адміністративного суду;
ВОЗНЮК Наталії Олексіївні помічнику голови Ковельського міськрайонного суду Волинської області;
ВОЛЬВАЧУ Роману Прокоповичу головному спеціалісту з інформаційних технологій Краснопільського районного суду Сумської області;
ГОНТАР Яні Валеріївні помічнику судді судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду;
ГОРЕНКО Юлії Віталіївні секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Миколаївського апеляційного суду;
ДЕНИЩУК Жанні Олександрівні помічнику судді Волинського апеляційного суду;
ЄВДОКИМОВІЙ Марії Сергіївні помічнику судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;
ЖУРАВЕЛЬ Інні Володимирівні помічнику судді патронатної служби Харківського окружного адміністративного суду;
КОНАЄВІЙ Галині Михайлівні друкарці І категорії Сколівського районного суду Львівської області;
КОНЦЕВИЧ Яні Олегівні секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ Волинського апеляційного суду;
КОНЯЄВІЙ Ніні Юріївні секретарю судового засідання Близнюківського районного суду Харківської області;
КОПИТКО Інні Олександрівні секретарю судового засідання Шацького районного суду Волинської області;
МИРОШНИЧЕНКО Аллі Миколаївні секретарю судового засідання Щорського районного суду Чернігівської області;
МИХАЛЕВИЧ Марині Василівні секретарю судового засідання Щорського районного суду Чернігівської області;
МОТРІЙ Альоні Вікторівні консультанту (по роботі з персоналом) Миргородського міськрайонного суду Полтавської області;
МУЖЕЦЬКОМУ Віктору Олексійовичу секретарю судового засідання Голосіївського районного суду міста Києва;
ПАЛАНИЧКО Лесі Леонідівні керівнику апарату Вишгородського районного суду Київської області;
РОЗЛУЦЬКОМУ Андрію Миколайовичу помічнику судді Вінницького окружного адміністративного суду;
РЯБІНОВІЙ Вікторії Ігорівні помічнику судді патронатної служби Харківського окружного адміністративного суду;
САРАДЯНУ Семену Ашотовичу заступнику керівника апарату Московського районного суду міста Харкова;
САФОН Марині Михайлівні старшому судовому розпоряднику Щорського районного суду Чернігівської області;
СІВІРІНІЙ Олені Геннадіївні секретарю судових засідань Ірпінського міського суду Київської області;
СТАДНИК Віталіні Михайлівні керівнику апарату Печенізького районного суду Харківської області;
СТОРЧАКУ Максиму Володимировичу помічнику судді Вінницького окружного адміністративного суду;
ТКАЧЕНКО Олені Олександрівні помічнику судді Тростянецького районного суду Сумської області:
ХАРЧЕНКО Ірині Олексіївні помічнику судді Щорського районного суду Чернігівської області;
ЧМІЛЬ Тетяні Арсентіївні секретарю судового засідання Близнюківського районного суду Харківської області;
ШЕВЧЕНКО Олені Олександрівні секретарю судового засідання Близнюківського районного суду Харківської області;
ЯРМАКУ Павлу Володимировичу начальнику відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду;
ЯЧАЛО Анні Василівні заступнику керівника апарату Миргородського міськрайонного суду Полтавської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 65-річного ювілею від дня народженнянагородити Почесною грамотою Ради суддів України:
ДАНИЛЮКА

Миколу Івановича

суддю Шевченківського районного суду міста Чернівці у відставці;
ФЕДОРКА Михайла Михайловича судового розпорядника відділу служби судових розпорядників Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річного ювілею від дня народженнянагородити Грамотою Ради суддів України:
ДУДАКОВА

Сергія Євгеновича

суддю Шевченківського районного суду міста Чернівці у відставці.

Голова Ради суддів України      Б.С. Моніч


Дивитися Завантажити