Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

05.05.2023

Рішення РСУ №25 від 04.05.2023 року Про погодження змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                                  м. Київ

РІШЕННЯ № 25

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про погодження проєкту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, врахувавши позицію Вищого антикорупційного суду, викладену у листі від 15.03.2023 № 03.16-06/11/2023, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

 • 1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про погодження проєкту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ взяти до відома.
 • 2.Погодити проєкт змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ у редакції, що додається.
Голова

Ради суддів України

                                                                                                                                        

Б.С. Моніч

Додаток
до рішення Ради суддів України
від 04 травня 2023 року № 25

ПОГОДЖЕНОрішення Ради суддів Українивід 04 травня 2023 року № 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

НаказДержавноїсудовоїадміністраціїУкраїни

від ____ _________ 2023 року №___

Зміни до Загального класифікатора

спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого наказом

ДСА України від 21 грудня 2018 року № 622

1.У спеціалізації «Адміністративне судочинство»:

Після позиції 115000000 доповнити новою позицією:

116000000 Справи щодо застосування санкцій у порядку антикорупційного законодавства.

2.У спеціалізації «Цивільне судочинство»:1)назву позиції 304060000 викласти у новій редакції «довічного утримання, з них»;

2)після позиції 304060000 доповнити новою позицією:

304060100 розірвання договору довічного утримання
Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ № 24 від 04.05.2023 року Щодо необхідності внесення змін до Положення про АСДС

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                              м. Київ

РІШЕННЯ № 24

Відповідно до частини першої статті 14 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) у судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (далі - ЄСІТС).

Частиною другою статті 14 ЦПК України передбачено, що позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в ЄСІТС в день надходження документів.

Відповідно до пункту 2.2.4 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (далі - Положення), кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов'язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

У підсистемі ЄСІТС «Електронний суд», з огляду на зазначену норму, наявність єдиного унікального номера справи є обов'язковою, оскільки без нього блокується доступ до отримання інформації про рух документів та ознайомлення з рішенням суду.

Разом з тим нормами ЦПК України передбачено випадки, коли підсудність справи визначається судом вищої інстанції, отже, заява про визначення підсудності надходить безпосередньо до цього суду.

Зокрема, статтею 29 ЦПК України визначено, що підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами, а також справ про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України, визначається суддею Верховного Суду.

Виходячи з наведеного, у пункті 2.2.4 Положення не враховано, що заяви про визначення підсудності в порядку ЦПК України надходять безпосередньо до суду вищої інстанції та реєструються (без зазначення єдиного унікального номера справи.

Крім того, згідно з пунктом 3 розділу II Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18, наявність єдиного унікального номера справи є обов'язковою складовою при виготовленні судового рішення.

З метою можливості зазначення в судовому рішенні за заявами про визначення підсудності єдиного унікального номера справи, коректної обробки заяв Електронним судом, забезпечення ознайомлення з документами через Електронний кабінет Електронного суду, а також розміщення рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень необхідно внести зміни до пункту 2.2.4 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Наведене дає підстави для ухвалення рішення про внесення відповідних змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

На підставі викладеного, заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 року №25 (із змінами і доповненнями), відповідно до статті 133 «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду взяти до відома.

2. Внести до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 року №25 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України від 5 червня 2015 року №55, від 22 липня 2015 року №79 , від 3 березня 2016 року №21 , від 15 вересня 2016 року №58 , від 24 квітня 2020 року №25, від 17 липня 2020 року №38, від 11 червня 2021 року №18, від 06 жовтня 2022 року № 31) зміни, що додаються.

Голова

Ради суддів України                                                                                                                                         Б.С. Моніч


Додаток до рішення Ради суддів України від 04 травня 2023 року № 24

ПОГОДЖЕНО

Наказ Державної судової адміністрації України

від ____ травня 2023 року № ____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради суддів України

від 04 травня 2023 року № 24

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про автоматизовану

систему документообігу суду,

затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 року №25

(із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України:

від 5 червня 2015 року №55,

від 22 липня 2015 року №79,

від 3 березня 2016 року №21,

від 15 вересня 2016 року №58,

від 24 квітня 2020 року №25,

від 17 липня 2020 року №38,

від 11 червня 2021 року №18,

від 06 жовтня 2022 року № 31. • Абзац перший пункту 2.2.4 Положення викласти в такій редакції:

«Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції, а в разі надходження заяви про визначення підсудності, поданої до пред'явлення позову, - в суді, до якого надійшла така заява. Єдиний унікальний номер залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов'язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні».

Проект змін до положення про АСДС

Чинна редакція Положення

Запропоновані зміни до Положення
2.2.4 Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні. 2.2.4 Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції, а в разі надходження заяви про визначення підсудності, поданої до пред'явлення позову, - в суді, до якого надійшла така заява. Єдиний унікальний номер залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов'язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні
Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ № 23 від 04.05.2023 року Про нагородження відзнаками РСУ

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                              м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 23

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В., відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 15-ї річниці початку процесуальної діяльності Закарпатського окружного адміністративного суду:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

СКРИПЧУКА Олександра Олексійовича керівника апарату Закарпатського окружного адміністративного суду;
ШЕШЕНЮ Олексія Миколайовича суддю Закарпатського окружного адміністративного суду у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
ПОВХАНИЧ Галину Петрівну начальника відділу документообігу та забезпечення судового процесу Закарпатського окружного адміністративного суду;
оголосити Подяку Ради суддів України:
ЗВІРИЧ

Вірі Андріївні

головному спеціалісту із забезпечення зв'язків із засобами масової інформації (прес-секретарю) Закарпатського окружного адміністративного суду;
РЯБЕЦЬ Олені Сергіївні помічнику судді Закарпатського окружного адміністративного суду;
СОЛОГУБ Дарині Яківні помічника заступника голови Закарпатського окружного адміністративного суду;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 32-ї річниці утворення господарських (арбітражних) судів:нагородити Грамотою Ради суддів України:
ГОРБАТЮК-ВАСИЛЕЙКО

Наталію Михайлівну

помічника судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
КОСТЕНКО Вікторію Сергіївну помічника голови Господарського суду Кіровоградської області;
КРАВЧЕНКО Дарину Анатоліївну помічника судді Господарського суду Вінницької області;
НІКОЛАЄНКО Тетяну Юріївну керівника апарату Господарського суду Кіровоградської області;
ТКАЧЕНКО Світлану Миколаївну завідувача господарства відділу організаційного забезпечення та управління державним майном Господарського суду Кіровоградської області;
оголосити Подяку Ради суддів України:
ВЕРКАЛЕЦЬ

Уляні Дмитрівні

помічнику судді Господарського суду Житомирської області;
КОСТЯНІЙ Лілії Нурисламівні начальнику фінансово-економічного відділу Господарського суду Кіровоградської області;
МАРУЩАК Анні Олегівні секретарю судового засідання Господарського суду Вінницької області;
ПЕНЬКІВСЬКІЙ Оксані Володимирівні помічнику судді Господарського суду Житомирської області;
СЕНЬКІНІЙ Ларисі Анатоліївні секретарю судового засідання відділу організації судового процесу та служби судових розпорядників Господарського суду Житомирської області;
УСИК Ганні Геннадіївні помічнику судді патронатної служби Господарського суду Київської області;
ШАРАВСЬКІЙ Наталії Леонідівні секретарю судового засідання Господарського суду Вінницької області;
ЯРОШ Ірині Андріївні помічнику судді патронатної служби Господарського суду Київської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 85-річчя від дня народженнянагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ГУЗЯ

Леоніда Євдокимовича

суддю Апеляційного судуХарківської області у відставці;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 65-річчя від дня народженнянагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ГАРНИК

Людмилу Леонідівну

суддю Північного апеляційного господарського суду у відставці;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річчя від дня народженнянагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ЯРОВУ

Надію Михайлівну

головного спеціаліста Червоноармійського районного суду Житомирської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Конституції України

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ГОНЧАРУКА

Юрія Георгійовича

начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області;
ЗУБЕЦЬ Ларису Петрівну суддю Північного апеляційного господарського суду у відставці;
КАЛАШНИКА Василя Павловича суддю Смілянського міськрайонного суду Черкаської області у відставці;
КИРИЛЮК Валентину Федорівну суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області у відставці;
ПАШКІНУ Світлану Анатоліївну суддю Північного апеляційного господарського суду у відставці
нагородити Грамотою Ради суддів України:
КОЗАЧОК Наталію Миколаївну помічника судді Червоноармійського районного суду Житомирської області;
НЕВМЕРЖИЦЬКУ Юлію Вікторівну помічника судді Червоноармійського районного суду Житомирської області.
Голова Ради суддів України                                                                                                                       Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ № 22 від 04.05.2023 року Щодо заохочення суддів у відставці

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                          м. Київ

РІШЕННЯ № 22

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України – Журавську О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 10 Закону України "Про державні нагороди України", пункту 10 розділу ІІІ Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001, Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізмта з нагоди професійного свята - Дня Конституції Українипідтримати подання щодо присвоєння

почесного звання "Заслужений юрист України":

КОЛЕСНІКОВУ Григорію Яковлевичу судді Одеського апеляційного суду у відставці;
МІРОНОВІЙ Галині Михайлівні судді Першого апеляційного адміністративного суду у відставці.
Голова Ради суддів України                                                                                                                           Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ № 21 від 04.05.2023 року Щодо неможливості суміщення роботи помічників суддів із зайняттям адвокатською діяльністю

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                       м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 21

Останнім часом до Ради суддів України надходять листи про надання роз'яснень щодо законності сумісництва та суміщення роботи помічників суддів, які є працівниками патронатної служби у державному органі, із зайняттям адвокатською діяльністю.

Рада суддів України, як вищий орган суддівського самоврядування, діяльність якого, зокрема має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів, звертає увагу на наступне.

Згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 затверджено Положення про помічника судді (зі змінами) (далі - Положення).

Положенням визначено, що помічник судді - це працівник патронатної служби у суді, який забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник голови суду - це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею, обраним у встановленому порядку головою суду, адміністративних повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а також повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник заступника голови суду - це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею, обраним у встановленому порядку заступником голови суду, адміністративних повноважень, визначених головою відповідного суду, а також повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник судді - члена Ради суддів України - це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею - членом Ради суддів України, обраним у встановленому порядку з'їздом суддів України, його обов'язків члена Ради суддів України, а також повноважень щодо здійснення ним правосуддя.

Помічник секретаря судової палати апеляційного суду - це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею, обраним у встановленому порядку секретарем судової палати, повноважень, визначених законом «Про судоустрій і статус суддів», головою відповідного суду, а також повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник судді є працівником апарату суду.

Помічник судді з питань підготовки та організаційного забезпечення судового процесу підзвітний лише відповідному судді. Суддя є його безпосереднім керівником.

Помічник голови суду з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею адміністративних повноважень голови суду, підзвітний лише голові суду, який є його безпосереднім керівником.

Помічник заступника голови суду з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею адміністративних повноважень заступника голови суду, підзвітний лише заступнику голови суду, який є його безпосереднім керівником.

Помічник судді - члена Ради суддів України з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею своїх обов'язків як члена Ради суддів України, підзвітний лише такому судді - члену Ради суддів України, який є його безпосереднім керівником.

Помічник секретаря судової палати апеляційного суду з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею повноважень секретаря палати апеляційного суду, підзвітний лише такому судді - секретарю судової палати апеляційного суду, який є його безпосереднім керівником.

Обов'язки помічника судді визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується керівником апарату суду за погодженням із зборами суддів відповідного суду.

З усіх інших питань, у тому числі щодо дотримання трудової дисципліни, помічник судді підзвітний керівнику апарату суду в межах його повноважень.

Керівник апарату суду створює належні умови для виконання помічником судді своїх посадових обов'язків і підвищення рівня його професійної компетентності в Національній школі суддів України.

Керівник апарату суду здійснює контроль за дотриманням помічником судді правил внутрішнього трудового розпорядку суду та Правил поведінки працівника суду.

Помічник судді у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 92 Закону України «Про державну службу», відповідними процесуальними кодексами, іншими законами та нормативно-правовими актами України, Правилами поведінки працівника суду, затвердженими рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33 (у редакції рішення Ради суддів України від 24 грудня 2020 року № 72), рішеннями зборів суддів відповідного суду, Інструкцією з діловодства суду, Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, цим Положенням, а також посадовою інструкцією.

На помічника судді поширюється дія законодавства про працю, крім статей 39 -1, 41 - 43 -1, 49 -2 та частини 3 статті 184 Кодексу законів про працю України.

Згідно із ч. 3 ст. 25 Закону України "Про запобігання корупції" встановлено, обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних, помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, працівників патронатних служб у державних органах, осіб, зазначених у підпункті «к» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону (крім осіб, зазначених в інших підпунктах пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону). Обмеження, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, не поширюються на осіб молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які проходять службу в аварійно-рятувальних формуваннях та пожежно-рятувальних підрозділах у змінному режимі (за умови відсутності у таких осіб повноважень із здійснення заходів державного нагляду (контролю), реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, ліцензування).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом; адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Законодавством України встановлено низку положень, що за змістом є обмеженнями та заборонами певних видів поведінки посадових осіб, а за своїм призначенням це - засоби запобігання корупції. Необхідно такі положення знати, розуміти та дотримуватись у своїй повсякденній діяльності. Крім того, законодавство встановлює низку вимог та процедур, спрямованих на запобігання корупції. Усі ці інструменти становлять комплекс антикорупційних механізмів, які виступають бар'єрами на шляху вчинення корупційних правопорушень.

Виходячи з аналізу актуального законодавства, на помічників суддів, як працівників патронатної служби, прямо не поширюються обмеження передбачені законодавством щодо суміщення та сумісництва, проте, здійснювати адвокатську діяльність, перебуваючи на посаді помічника судді, не виглядає легітимним та суперечить меті антикорупційного законодавства.

Водночас проходити навчання, стажування, складати іспит та отримувати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у вільний від роботи час є можливим. У разі отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, помічник зобов’язаний невідкладно зупинити його дію.

Оскільки, перебування на посаді помічника судді та здійснення адвокатської діяльності може мати ознаки використання особою, зокрема, помічником судді, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей, що в свою чергу може породжувати реальний чи потенційний конфлікт інтересів.

Крім того, помічник судді є працівником апарату суду, відтак повинен поводитися під час та поза виконанням службових чи посадових обов'язків гідно, уникати поведінки та ситуацій, дій та вчинків, що можуть зашкодити авторитету судової влади чи незалежності суду, негативно вплинути на репутацію суду чи його працівників.

З огляду на викладене, Рада суддів України вважає, що сумісництво та суміщення посади помічника судді із здійсненням адвокатської діяльності не буде доречним та суперечитиме меті антикорупційного законодавства, що в свою чергу негативно впливатиме на репутацію судів та судової влади в цілому.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо неможливості суміщення роботи помічника із адвокатською діяльністю, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21 (зі змінами), Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо неможливості сумісництва та суміщення посади помічника судді із адвокатською діяльністю взяти до відома.

2. Вважати, що сумісництво та суміщення посади помічника судді із здійсненням адвокатської діяльності є неприпустимим.

У разі набуття діючим помічником судді статусу адвоката, здійснення адвокатської діяльності також підлягає невідкладному зупиненню у визначеному законом порядку.

4. У зв’язку з цим, внести зміни до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21 (зі змінами), що додаються.

3. Якщо кандидат на посаду помічника судді є діючим адвокатом - така діяльність має бути зупинена в установленому законом порядку».

Голова Ради суддів України                                                                                                                                   Б.С. Моніч

Додаток

до рішення Ради суддів України

04 травня 2023 року № 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Ради суддів України

04 травня 2023 року № 21

         Порівняльна таблиця змін до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України

від 18.05.2018 № 21,

(зі змінами внесеними згідно з Рішеннями Ради суддів

від 26.10.2018 № 63;

від 21.06. 2019 № 29;

від 22.11.2019 № 90;

від 03.09.2021 № 38;

від 06.10.2022 № 32

{Додатково див. рішення Ради суддів України від 13.09.2021 №41,

рішення Ради суддів України від 10.06.2022 № 17}

діюча редакція пропозиція
5. Помічник судді у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", статтею 92 Закону України "Про державну службу", відповідними процесуальними кодексами, іншими законами та нормативно-правовими актами України, Правилами поведінки працівника суду, затвердженими рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33, рішеннями зборів суддів відповідного суду, Інструкцією з діловодства суду, Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, цим Положенням, а також посадовою інструкцією.
На помічника судді поширюється дія законодавства про працю, крім статей 39 -1, 41 - 43 -1, 49 -2 та частини 3 статті 184 Кодексу законів про працю України.
{Абзац 2 пункту 5 в редакції Рішень Ради суддів № 63 від 26.10.2018, № 90 від 22.11.2019}
За помічником (помічниками) судді, якого (яких) призвано на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада.
{Пункт 5 доповнено 3 абзацом згідно з Рішенням Ради суддів № 32 від 06.10.2022}
Сумісництво та суміщення посади помічника судді з адвокатською діяльністю є неприпустимим. Якщо кандидат на посаду помічника судді є діючим адвокатом - така діяльність має бути зупинена в установленому законом порядку». У разі набуття діючим помічником судді статусу адвоката, здійснення адвокатської діяльності також підлягає невідкладному зупиненню у визначеному законом порядку.
{Пункт 5 доповнено 4-6 абзацами згідно з Рішенням Ради суддів№21 від 04 травня 2023}
9. Керівник апарату відмовляє судді в задоволенні подання про призначення на посаду помічника судді у випадку, коли претендент не відповідає вимогам, установленим частиною другою статті 157 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також у випадках, коли претендент на посаду помічника судді:
{Підпункт 1 пункту 9 виключено на підставі Рішення Ради суддів № 63 від 26.10.2018}
- в установленому законом порядку визнаний недієздатним або дієздатність якого обмежена;
- має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- відповідно до рішення суду позбавлений права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
- має не погашене адміністративне стягнення за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення;
- має громадянство іншої держави.
Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ №20 від 04.05.2023 року Щодо плану заходів в рамках співпраці РСУ із Програмою USAID

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                          м. Київ

                                                                          Р І Ш Е Н Н Я № 20

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо плану заходів в рамках співпраці Ради суддів України із Програмою USAID«Справедливість для всіх», відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо плану заходів в рамках співпраці Ради суддів України із Програмою USAID«Справедливість для всіх» взяти до відома.

2. Доручити Голові Ради суддів України, після визначення відповідальних осіб від Ради суддів України за реалізацію відповідних напрямків плану заходів в рамках співпраці Ради суддів України із Програмою USAID «Справедливість для всіх» на період з травня 2023 року до 31 березня 2024 року, що додається, затвердити остаточну його редакцію.


Голова Ради суддів України                                                                     Б.С. МонічДодаток

до рішення Ради суддів України

від 04 травня 2023 року № 20

СХВАЛЕНО
  Рішенням Ради суддів України № 20 від 04 травня 2023 року 

  ПОГОДЖЕНО

               Керівник Програми USAID «Справедливість для всіх»


______________________ Девід М. Вон

«____» 2023 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

в рамках співпраці Ради суддів України із Програмою USAID «Справедливість для всіх»

на період з травня 2023 року до 31 березня 2024 року

№ п/п НАЗВА ЗАХОДУ Орієнтовний строк виконання Відповідальна особа від Програми Відповідальна особа від РСУ
Підтримка спроможності Ради суддів України у питаннях суддівської етики, врегулювання конфлікту інтересів, участі у суддівському самоврядуванні, організації роботи судів (в тому числі у питаннях комунікаційної політики судів), здійснення інших повноважень Ради суддів України
1 Підготовка аналітичного звіту щодо ухвалених Радою суддів України рішень у 2015 - 2023 роках. Червень 2023 – Жовтень 2023 Ашот Агаян
2 Розробка на базі аналітичного звіту інструменту "Електронна база знань Ради суддів України" з питань організації роботи судів, участі у суддівському самоврядуванні, дотримання вимог суддівської етики, врегулювання конфлікту інтересів та інших напрямків діяльності Ради суддів України. Вересень 2023 – Травень 2024 Ашот Агаян
3 Надання експертної підтримки в оновленні веб-сайту РСУ Травень – Грудень 2023 Уляна Пашинна
4 Надання експертної та організаційної підтримки робочій групі Ради суддів України з питань оновлення положень Кодексу суддівської етики. Травень 2023 - Березень 2024 Ашот Агаян
5 Здійснення аналізу актуальних проблем з вирішення етичних дилем та питань, пов’язаних з врегулюванням конфлікту інтересів в діяльності суддів. Травень 2023 - Листопад 2023 Ашот Агаян
6 Надання експертної підтримки в доопрацюванні проекту Концепції розвитку комунікаційної політики судової влади Травень – Вересень 2023 Уляна Пашинна
7 Підтримка прямих контактів судів з різними цільовими аудиторіями з метою роз’яснення ролі судової влади та підвищення авторитету суду Травень – Вересень 2023 Уляна Пашинна
8 Розробка Посібника для прес-служб судів щодо комунікації справ про воєнні злочини та проведення відповідного навчання для прес-секретарів судів та суддів-спікерів у співпраці із ГО «Вектор прав людини». Травень – Вересень 2023 Уляна Пашинна
Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ №19 від 04.05.2023 року Про Концепцію модернізації вебсайту РСУ

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                              м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 19

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про Концепцію модернізації веб-сайту Ради суддів України, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

 • 1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про Концепцію модернізації веб-сайту Ради суддів України взяти до відома.
 • 2.Схвалити проєкт Концепції модернізації веб-сайту Ради суддів України, що додається.
 • 3.Утворити робочу групу з доопрацювання проєкту Концепції модернізації веб-сайту Ради суддів України у наступному складі:

– Моніч Богдан Сильвестрович – Голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду;

– Потапенко Андрій Вікторович – член Ради суддів України, суддя РжищевськогоміськогосудуКиївськоїобласті;

– Пастухова Валентина Миколаївна – головний спеціаліст прес-служби (на правах сектору) Державної судової адміністрації України.

Голова  Ради суддів України                                                                                                                                           Б.С. Моніч

 

Додаток

до рішення Ради суддів України

від 04 травня 2023 року № 19

СХВАЛЕНО

Рішенням Ради суддів України

04 травня 2023 року № 19

Проєкт Концепції модернізації веб-сайту Ради суддів України

Загальні положення:

Сайт повинен бути налаштований для відображення на різних мобільних пристроях, включаючи смартфони, планшети, ноутбуки та інші пристрої з різними розмірами екранів та роздільними здатностями.

Сайт має бути захищеним та використовувати SSL-сертифікат. Сайт повинен відповідати стандартам безпеки, які описані в OWASP Top 10 або інших схожих стандартах а також він має бути захищений від DDoS-атак, які можуть спричинити перевантаження сервера та витратити ресурси сайту.

Сайт має мати можливість регулярного автоматичного резервного копіювання даних та файлів.

Сайт повинен бути сумісним з різними браузерами та операційними системами на мобільних пристроях, такими як Google Chrome, Safari, Firefox, Opera та інші.

Сайт повинен бути оптимізований для пошукових систем, щоб відвідувачі могли знайти його через Google та інші пошукові системи. Це включає ключові слова, мета-опис, заголовки та посилання.. Має бути виконано комплекс робіт щодо внутрішньої та зовнішньої SEO оптимізації.

Сайт повинен мати можливість кешування статичного контенту, щоб забезпечити швидку відповідь на запити користувачів.

Сайт повинен мати контактну інформацію для звернення користувачів щодо технічних питань та проблем з функціоналом сайту.

Сайт має мати надійну архітектуру бази даних та мати можливість регулярного автоматичного резервного копіювання даних та файлів.Таблиці данних повинні мати відповідні індекси для швидкого доступу до них.

Гарантійний термін обслуговування сайту розробником має складати 3-6 місяців.

Підтримка повинна включати в себе виправлення помилок, оновлення та модернізацію сайту.

Розробник повинен забезпечити можливість швидкої реакції на запити користувачів та адміністраторів сайту щодо проблем та запитів на підтримку.

Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ №18 від 04.05.2023 року Про Концепцію розвитку комунікаційної політики судової влади

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                              м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 18

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про Концепцію розвитку комунікаційної політики судової влади, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

 • 1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про Концепцію розвитку комунікаційної політики судової влади взяти до відома.
 • 2.Схвалити проєкт Концепції розвитку комунікаційної політики судової влади, що додається.
 • 3.Надіслати проєкт Концепції розвитку комунікаційної політики судової влади в апеляційні суди України (для обговорення в межах апеляційних округів), у Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд, Державну судову адміністрацію України, Службу судової охорони, Національну школу суддів України для обговорення та надання пропозицій.
 • 4.Утворити робочу групу з доопрацювання Концепції розвитку комунікаційної політики судової влади у наступному складі:
 • від Ради суддів України
 • – Моніч Богдан Сильвестрович – Голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду;

– Чорна Валерія Вікторівна – член Ради суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду;

– Потапенко Андрій Вікторович – член Ради суддів України, суддя РжищевськогоміськогосудуКиївськоїобласті;

 • від Вищої ради правосуддя – до двох осіб (за згодою);
 • від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – до двох осіб (за згодою);
 • від Верховного Суду – до двох осіб (за згодою);
 • від Вищого антикорупційного суду – одна особа (за згодою);
 • від Державної судової адміністрації України – до двох осіб (за згодою);
 • від Національної школи суддів України – до двох осіб (за згодою).

 • Голова Ради суддів України                                                                                                              Б.С. Моніч


                                                                                 ПРОЄКТ

                                             Концепція розвитку комунікаційної політики судової влади

2023

Зміст

Вступ.

І. Загальні положення

Стаття 1 Мета та завдання Концепції

Стаття 2 Визначення основних понять

Стаття 3 Основні принципи комунікаційної політики судової гілки влади.

ІІ. Організаційно-структурні аспекти комунікації

Стаття 4 Відповідальні суб'єкти комунікації

Стаття 5 Загальні засади комунікації судів

Стаття 6 Права та обов'язки судді-речника.

Стаття 7 Права та обов'язки суддів, які відправляють правосуддя

Стаття 8 Особливості утворення прес-центрів/прес-служб судів, їх права та обов'язки

Стаття 9 Організація взаємодії між судами різних інстанцій

Стаття 10 Роль Ради суддів України у координації дій з реалізації комунікаційної політики судів

Стаття 11 Створення інфо-медіа центрів

Стаття 12 Єдиний веб-портал судової гілки влади

Розділ ІІІ. Професійні стандарти та навчання з комунікації

Стаття 13. Роль суддів-речників та осіб, відповідальних за комунікацію

Стаття 14. Навчання та сертифікація судових працівників з комунікації

Стаття 15. Розвиток культури комунікації в середовищі судової гілки

Розділ IV. Забезпечення ефективної комунікації з громадськістю

Стаття 16. Канали комунікації з громадськістю

Стаття 17. Взаємодія з ЗМІ та іншими медіа-платформами

Стаття 18. Організація громадських консультацій та зустрічей

Розділ V. Моніторинг та оцінка ефективності комунікаційної політики

Стаття 19. Встановлення критеріїв та показників ефективності комунікації

Стаття 20. Регулярне проведення соціологічних досліджень та аналізу зворотного зв'язку

Стаття 21. Звітність та контроль за виконанням комунікаційної політики

Розділ VI Фінансування та ресурсне забезпечення

Стаття 22. Пріоритети бюджетування комунікаційних заходів

Стаття 23. Залучення додаткових ресурсів та партнерств

Стаття 24. Підтримка двосторонніх та регіональних контактів у сфері судової комунікації

Стаття 25. Міжнародне співробітництво та обмін досвідом

Стаття 26. Механізми перегляду та актуалізації комунікаційної політики судової гілки влади

Вступ

В рамках реалізації Стратегічного плану розвитку судової системи України на 2013-2015 роки, Рішенням Ради суддів України від 8 серпня 2014 року № 9 створено Прес-центр судової влади України.

Основними завданнями, що стояли перед Прес-центром судової влади України було вчинення дій з метою гармонізації відносин судової влади та суспільства, забезпечення оперативного та об’єктивного висвітлення у засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі "Судова влада України", забезпечення дотримання судами відкритості та прозорості діяльності, демократичних стандартів комунікації зі ЗМІ, громадськістю, а також координація діяльності прес-служб та прес-секретарів судів, надання їм організаційної та методичної допомоги тощо.

Рішенням Ради суддів України від 12 березня 2015 року № 14 схвалено рекомендації міжнародної конференції "Зміцнення довіри до судової гілки влади через покращення комунікації" та ухвалено рішення направити дані Рекомендації для застосування у суди загальної юрисдикції.

В період з 2015 по 2017 роки фахівцями Пресцентру судової влади, який діяв при Раді суддів України було розроблено програму навчання для прессекретарів та суддів-спікерів в судах. Організовано та проведено 4 тури навчань по всій Україні. Загалом участь в навчальних заходах взяло 393 судді-спікера/ки з регіональних судів та 323 прессекретаря.

За ці роки:

- прес-центр судової влади налагодив роботу із засобами масової інформації та належну координацію діяльності з прес-секретарями судів;

- у кожному суді обрано суддю-спікера (у місцевих судах – не менше одного судді, в апеляційних – не менше двох суддів, у вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді – не менше одного);

- громадськість та представникиЗМІ через веб-сайти судів повідомлялися про призначення до розгляду судом справ, до яких є підвищений інтерес з боку громадськості; за наслідками розгляду таких справ проводились різні комунікаційні заходи;

- запроваджено інструмент онлайн-трансляцій судових засідань;

- налагоджено комунікацію судів із ЗМІ на регіональному рівні;

- реалізовано модель обласного судового інфо-медіа центру на прикладі Судового інфо-медіа центру Хмельницької області.

Рішенням Ради суддів України від 08 червня 2017 року №37 рекомендовано судам у всіх областях України вжити заходи задля організації обласних судових інфо-медіа центрів на прикладі Судового інфо-медіа центру Хмельницької області.

В лютому 2017-го був підписаний Меморандум про взаємодію і співпрацю інституцій системи правосуддя щодо вдосконалення комунікації між судовими органами, забезпечення прозорої та відкритої діяльності Феміди й узгодженої та послідовної її комунікації зі ЗМІ й суспільством, а Прес-центр судової влади було передано до Вищої ради правосуддя.

Практична реалізація Меморандуму показала, що різні органи та установи системи правосуддя мають свої специфічні завдання.

Так, Вища рада правосуддя (ВРП) – є незалежним колегіальним органом, який забезпечує формування та здійснює контроль за діяльністю суддів, а також гарантує їх незалежність. ВРП має право призначати, переводити та звільняти суддів, а також розглядати дисциплінарні справи щодо суддів.

Рада суддів України (РСУ) – є вищим органом суддівського самоврядування у період між з'їздами суддів, який здійснює захист професійних інтересів суддів та вирішує питання внутрішньої діяльності судів відповідно до закону.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) – є колегіальним органом, який забезпечує кваліфікаційне відбору суддів та формування кадрового резерву. ВККСУ також здійснює первинне кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність їх займаній посаді. Функціонує як допоміжний орган при ВРП.

Національна школа суддів України – (НШСУ) є державною установою із спеціальним статусом у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-дослідну діяльність, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації суддів, судових працівників та інших спеціалістів у сфері правосуддя. Це включає проведення тренінгів, семінарів, конференцій та інших заходів, спрямованих на розвиток професійних навичок та знань. Утворюється при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та статуту, затвердженого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

Державна судова адміністрація (ДСА) – здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.

Служба судової охорони (ССО) –забезпечує безпеку та охорону судових приміщень, суддів та працівників суду, учасників судового процесу та інших осіб, які перебувають на території суду. ССО також відповідає за організацію та забезпечення дотримання правил внутрішнього режиму в судових установах.

Суди України – суди різних інстанцій та юрисдикцій забезпечують здійснення правосуддя в країні та є основою Української судової системи та уособленням судової гілки влади.

З огляду на специфічні завдання та компетенції різних органів судової гілки влади України, єдиний центр комунікації може не завжди бути можливим або ефективним. Кожна інституція має впроваджувати комунікаційну політику на своєму рівні, забезпечуючи відкритість та доступність інформації для громадян та інших зацікавлених сторін.

Органи та установи судової влади, такі як ВРП, ВККСУ, РСУ, ДСА, НШСУ та ССО мають відповідати за комунікацію у своїй сфері діяльності, надаючи інформацію про свої рішення, заходи та діяльність. Це допомагає забезпечити прозорість роботи цих органів та підвищує довіру до судової системи.

У випадках, коли певні питання стосуються судової гілки влади в цілому, координація комунікаційних зусиль між різними органами може бути необхідною для забезпечення одностайної позиції та ефективної комунікації з громадськістю та ЗМІ.

Основна ж комунікація, яка стосується щоденної роботи судів, має відбуватися на рівні конкретних судових інстанцій, які розглядають справи. Це включає інформацію про розглянуті справи, прийняті рішення та інші аспекти судового процесу. Такий підхід до комунікації сприятиме забезпеченню доступу до інформації про судові рішення та прозорості судової системи для громадян та інших зацікавлених сторін.

Враховуючи викладене, слід прийти до думки, що кожен орган та установа судової гілки влади, кожен суд має мати свій власний сайт, де можна знайти актуальну інформацію про їх діяльність та рішення, прийняті цими органами.

При цьому доречним може бути створення єдиного веб порталу судової гілки влади задля спрощення доступу до інформації про діяльність центральних установ правосуддя та судів на різних рівнях та в межах певних регіонів. Адміністрування проталу може здійснюватися представниками різних органів та систем правосуддя в межах відповідних розділів, що відведені для них.

Оскільки суди в основному комунікують через суддів-спікерів, які обираються органами суддівського самоврядування, роль РСУ з огляду на її специфічні завдання з організації роботи судів може бути важливою у координації комунікації між різними судами. Це може включати розробку та реалізацію єдиної комунікаційної стратегії для судів, надання методичної допомоги судам та суддям-спікерам, а також забезпечення належного рівня координації між різними судами, особливо коли те чи інше судове рішення набуває розголосу і потреба комунікації в короткі строки виходить з місцевого на регіональний або загально державний рівень.

Переосмислення роботи з комунікації в судовій гілці влади може включати зміну структури та ролей працівників, які відповідають за забезпечення зв'язку з громадськістю, ЗМІ та іншими зацікавленими сторонами. У цьому контексті доречним виглядає передача функцій прес-служб судів на помічників суддів-спікерів з питань комунікації. Помічники суддів-спікерів з питань комунікації будуть безпосередньо підпорядковані суддям-спікерам, що сприятиме ефективнішій координації та співпраці між ними у процесі взаємодії з громадськістю та ЗМІ. З урахуванням того, що заробітна плата помічників суддів є вищою, ніж у прес-секретарів, судова гілка влади матиме можливість приваблювати більш кваліфікованих кадрів для виконання завдань з комунікації. Помічники суддів-спікерів з питань комунікації будуть безпосередньо відповідальні перед суддями-спікерами за якість та ефективність роботи з комунікації, що сприятиме більшої зосередженості на досягненні результатів та відповідності сучасним вимогам. Впровадження помічників суддів-спікерів з питань комунікації може спростити процеси управління інформаційними потоками, оскільки судді-спікер та його помічник будуть працювати разом у постійному контакті, що забезпечить швидке реагування на події та зміни ситуації.

Повний текст проєкту Концепції   

Дивитися Завантажити