Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

25.02.2021

Рішення РСУ № 8 від 25.02.2021 "Щодо заохочення суддів у відставці"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

РІШЕННЯ № 8

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 10 Закону України «Про державні нагороди України», , пункту 10 розділу ІІІ Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001,Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізмпідтримати подання щодо присвоєння

почесного звання "Заслужений юрист України":

ХРАПКУ

Василю Дмитровичу

судді Черкаського апеляційного суду у відставці;
ЧИРКОВІЙ Катерині Григорівні судді апеляційного суду Херсонської області у відставці.

Голова Ради суддів України                      Б.С. Моніч


Дивитися Завантажити

25.02.2021

Рішення РСУ № 7 від 25.02.2021 "Про зміни до Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

                                                                                           Р І Ш Е Н Н Я № 7 

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України, голову Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів Ради суддів України Краснова Є.В. про внесення змін до Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання, затвердженого рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 року № 2, відповідно до частини восьмоїстатті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

Внести зміни до Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання, затвердженого рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 року № 2 (зі змінами), виклавши його у редакції, що додається.


Голова Ради суддів України               Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

25.02.2021

Рішення РСУ № 6 від 25.02.2021 "Про звіт Комітету з питань дотримання етичних норм"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 6

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України, голову Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів Ради суддів України Краснова Є.В. про звіт Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів, відповідно до частини восьмоїстатті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Звіт Комітету Ради суддів України з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів Ради суддів України взяти до відома та опублікувати на офіційному сайті  Ради суддів України

                                Голова Ради суддів України                                                  Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

25.02.2021

Рішення РСУ № 5 від 25.02.2021 "Щодо проекту змін до Кодексу суддівської етики"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 5

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України, голову Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів Ради суддів України Краснова Є.В. щодо проєкту змін до Кодексу суддівської етики відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. Схвалити проєкт змін до Кодексу суддівської етики та передати його для затвердження делегатам чергового XVIIIз’їзду суддів України.

2. Опублікувати проєкт змін до Кодексу суддівської етики на офіційному сайті Ради суддів України.


Голова Ради суддів України         Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

25.02.2021

Рішення РСУ № 4 від 25.02.2021 "Про додаткове включення представників Асоціації розвитку суддівського самоврядування"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

РІШЕННЯ № 4

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про додаткове включення представників Асоціації розвитку суддівського самоврядування України до складу робочої групи щодо зміни методики обліку статистичних даних, передбаченої чинною звітністю, доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про включення представників Асоціації розвитку суддівського самоврядування України до складу робочої групи щодо зміни методики обліку статистичних даних, передбаченої чинною звітністю, доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах узяти до відома.

2. З метою зміни методики обліку статистичних даних, передбаченої чинною звітністю, доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 14 вересня 2018 року № 471 (у тому числі з урахуванням Звіту за результатами оцінювання середніх витрат часу на розгляд справ для визначення коефіцієнтів навантаження на суддів), додатково включити до створеної рішенням Ради суддів України від 05 червня 2020 року № 31 робочої групи наступних представників Асоціації розвитку суддівського самоврядування України (за згодою):

-суддю господарського суду Тернопільської області Гевка Володимира Львовича;

-суддю Личаківського районного суду міста Львова Гирича Сергія Васильовича;

-суддю Миколаївського окружного адміністративного суду Лебедєву Ганну Володимирівну.


Голова Ради суддів України                       Б.С. Моніч


Дивитися Завантажити

25.02.2021

Рішення РСУ № 3 від 25.02.2021 "Щодо ситуації, яка склалася у практиці застосування судами САРС"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 3

До Ради суддів України звернулась Державна судова адміністрація України з приводу неоднозначності практики застосування норм розділу VIII Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 зі змінами, які регламентують порядок автоматизованого розподілу справ між суддями в судах.

За інформацією, отриманою від державного підприємства «Інформаційні судові системи», яке здійснює підтримку функціонування підсистеми авторозподілу справ, у судах за підсумками 2020 року виявлено зростання використання шаблону авторозподілу «Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду» у кримінальному судочинстві.

Так, наприклад, у Вищому антикорупційному суді відсоток розподілених таким чином справ становить 77,25%, у Київському районному суді м. Одеси - 71,39%. У той же час, у Печерському районному суді м. Києва цей показник становить 37,25%, а в Шевченківському районному суді м. Києва - лише 2,07%.

Такий метод розподілу справ застосовується переважно для матеріалів, що надходять до суду в одному кримінальному провадженні (клопотання, скарги).

Таким чином результати аналізу автоматизованого розподілу справ у різних судах свідчать про неоднозначність практики застосування цієї норми. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо ситуації, яка склалась у практиці застосування судами системи автоматизованого розподілу справ, з метою напрацювання єдиного підходу до врегулювання порядку автоматичного розподілу справ в рішеннях зборів суддів, а також забезпечення принципів доступності та неупередженості здійснення правосуддя, відповідно до статті 133 "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо ситуації, яка склалась у практиці застосування судами системи автоматизованого розподілу справ, взяти до відома.

2. 3 метою врегулювання питання нормативного забезпечення використання підсистеми автоматизованого розподілу справ створити робочу групу Ради суддів України з підготовки проекту типового Порядку використання автоматизованої системи документообігу в суді у складі:

- представників Ради суддів України – 6 осіб;

- представників Вищої ради правосуддя (за згодою) – 2 особи;

- представників Державної судової адміністрації України (за згодою) - 2 особи.

3. Робочій групі:

до 01 липня 2021 року спільно з державним підприємством «Інформаційні судові системи» провести аналіз практики застосування підсистеми автоматизованого розподілу справ;

до 01 липня 2021 року узагальнити пропозиції судів щодо порядку застосування автоматизованого розподілу справ між суддями;

до 01 липня 2021 року подати на розгляд Ради суддів України проект типового Порядку використання автоматизованої системи документообігу в суді.

4. Рекомендувати судам розглянути питання застосування автоматизованого розподілу справ між суддями на зборах суддів та направити Раді суддів України відповідні пропозиції.

5. Копію рішення надіслати у всі суди України.


Голова Ради суддів України                            Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

25.02.2021

Рішення РСУ № 2 від 25.02.2021 "Щодо фінансового забезпечення діяльності органів судової влади у 2021 році."

25 лютого 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 2

На адресу Ради суддів України надходять численні звернення від судів щодо серйозних проблем із матеріальним забезпеченням судочинства особливо щодо виплати суддівської винагороди та низького рівня оплати праці працівників апаратів судів, а також поштових відправлень що становить загрозу зупинення судочинства.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (далі – Закон) Державній судовій адміністрації України як головному розпоряднику бюджетних коштів передбачені бюджетні призначення у сумі 15 650,2 млн грн, що на 159,1 млн грн, менше ніж було затверджено на кінець 2020 року. При цьому державним бюджетом на 2021 рік взагалі не передбачені видатки розвитку.

Щодо оплати праці слід зазначити, що Міністерством фінансів України 27.10.2020 року внесені зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету затвердженої наказом від 12.03.2012 № 333 якими доповнено економічну класифікацію видатків бюджету новим кодом 2113 "Суддівська винагорода".

Відповідно до розпису Державного бюджету України на 2021 рік ДСА України, як головному розпоряднику бюджетних коштів, затверджені бюджетні асигнування на виплату суддівської винагороди суддям апеляційних та місцевих судів у сумі 8 106,4 млн грн, з них резерв для виплати вихідної допомоги суддям, які протягом 2021 року підуть у відставку – 85,0 млн гривень.

При формуванні додатку 7 до проекту Закону України Про Державний бюджет України на 2021 рік, граничний обсяг видатків на виплату суддівської винагороди та на оплату праці працівників ДСА України був розподілений між судами враховуючи навантаження на суддів та не менше, ніж кошторисні призначення на 2020 рік. Але зважаючи на те, що додаток 7 формувався в серпні місяці, то враховані кошторисні призначення судів на оплату праці не відповідають бюджетним асигнуванням на кінець 2020 року та не враховують кадрових та інших змін, які відбулися впродовж ІІ півріччя 2020 року.

Також Міністерством фінансів України при складанні розпису Державного бюджету України на 2021 рік самостійно збільшено обсяги суддівської винагороди та зменшено фонду оплати праці працівників апаратів судів на 459,8 млн гривень.

За інформацією наданою до ДСА України судами та ТУ ДСА України (щодо місцевих загальних судів) враховуючи фактичну чисельність суддів фонд суддівських винагород на 2021 рік складає 7 670,7 млн гривень.

Враховуючи викладене, ДСА України 03.02.2021 звернулась до Вищої ради правосуддя щодо перерозподілу бюджетних асигнувань на виплату суддівської винагороди між судами.

На оплату праці працівників апаратів судів розписом Державного бюджету України на 2021 рік передбачені бюджетні асигнування у сумі 2 788,0 млн гривень.

Слід зазначити, що фонд обов’язкових виплат працівникам апаратів судів на 2021 рік складає 2 932,2 млн грн., тобто, дефіцит складає 144,2 млн гривень. Однак, розподіл між судами з вищенаведених причин є нерівномірним.

З метою забезпечення виплати заробітної плати в обсязі не менш ніж обов’язкові виплати, ДСА України 12.02.2021 звернулась до Вищої ради правосуддя з пропозицією щодо перерозподілу фонду оплати праці працівників апаратів судів між судами, а також запропонувала перерозподілити на ці цілі за погодженням із Міністерством фінансів України 173,1 млн грн із нерозподіленого резерву суддівської винагороди, який залишиться після її перерозподілу.

Також ДСА України, проаналізувавши помісячний розподіл бюджетних асигнувань затверджений на 2021 рік виявила значний дисбаланс, наслідком чого стала кредиторська заборгованість станом на 01.02.2021 за видатками на оплату праці у сумі 142,7 млн гривень.

Дефіцит видатків на оплату праці у першому кварталі складає 336,0 млн гривень. На сьогодні вирішити дану проблему можливо лише за рахунок наближення бюджетних асигнувань на І квартал 2021 року за рахунок бюджетних асигнувань ІІІ-IV кварталу. Дефіцит нарахувань на заробітну плату на призначений фонд оплати праці у І кварталі 2021 року складає 71,2 млн грн, а враховуючи дефіцит бюджетних асигнувань на оплату праці загальна сума дефіциту асигнувань на нарахування на заробітну плату складає 138,6 млн гривень.

Також до Ради суддів України постійно надходять листи від судів та територіальних управлінь ДСА України щодо дефіциту бюджетних асигнувань на придбання товарів, у тому числі маркованої продукції; оплату послуг, у тому числі поштових, комунальних та оплату енергоносіїв.

При цьому, при потребі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 323,4 млн грн, бюджетні асигнування складають лише 190,8 млн гривень. Дефіцит видатків складає 132,6 млн гривень.

Минулорічні бюджетні призначення за іншими поточними видатками судів склали 678,7 млн гривень. Слід зазначити, що витрати на оплату поштових послуг у 2020 році склали 288,4 млн гривень. Зазначені витрати здійснювались в межах бюджетних асигнувань судів, при цьому потреба на ці цілі складала 480,2 млн гривень. На 2021 рік на всі поточні видатки передбачено лише 486,5 млн гривень. Для забезпечення роботи судів враховуючи наявний обсяг видатків необхідно наблизити бюджетні асигнування у сумі 88,0 млн гривень.

Враховуючи викладене, а також те, що, відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", за підсумками виконання Державного бюджету України у першому кварталі 2021 року Кабінетом Міністрів України буде розглянуто питання щодо збільшення видатків на забезпечення діяльності органів судової влади, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби в бюджетних коштах, ДСА України звернулась до Міністерства фінансів України з пропозицією розглянути питання наближення бюджетних асигнувань на І квартал 2021 року у сумі 562,6 млн грн за рахунок бюджетних асигнувань ІІІ-IV кварталу.

Заслухавши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України Гізатуліної Л.В. щодо фінансового забезпечення діяльності органів судової влади у 2021 році, відповідно до статті 133 "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Підтримати пропозиції Державної судової адміністрації України щодо проведення перерозподілу бюджетних асигнувань на виплату суддівської винагороди та оплати праці працівників апаратів судів між судами та територіальними управліннями ДСА України щодо місцевих загальних судів.

2. Звернутися до Міністерства фінансів України стосовно вирішення питання збільшення видатків на забезпечення діяльності органів судової владиза підсумками виконання Державного бюджету України у першому кварталі 2021 року та підтримки пропозицій щодо наближення бюджетних асигнувань на оплату праці та нарахування на заробітну плату.

Голова Ради суддів України                             Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

25.02.2021

Рішення РСУ №1 від 25 лютого 2021 "Щодо організаційних питань з підготовки та проведення XVIII з'їзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 1

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України Гізатуліної Л.В. щодо організаційних питань з підготовки та проведення XVIII чергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України вирішила:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України Гізатуліної Л.В. щодо організаційних питань з підготовки та проведення XVIII чергового з’їзду суддів України взяти до відома.

2. Звернення, які надійшли до Ради суддів України від судів та суддів, делегатів з’їзду та інших органів державної влади з проханням ініціювати їх розгляд на з’їзді суддів України передати для вирішення XVIII черговому з’їзду суддів України.


Голова Ради суддів України           Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити