Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

06.10.2022

Рішення РСУ № 31 від 06.10.2022 "Щодо внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року м. Київ

РІШЕННЯ № 31

У березні-квітні 2014 року в населених пунктах Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим розпочалася збройна агресія Російської Федерації з неоголошених і прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, а також шляхом організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, спрямованої на зміну меж території України, насильницьке повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні.

Надалі, 24.02.2022, збройна агресія Російської Федерації переросла в повномасштабне збройне вторгнення на суверенну територію України.

Зазначену обставину визнано в преамбулі Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" від 15.04.2014 №1207-VII. Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України введено воєнний стан.

22 лютого 2022 року Вища рада правосуддя фактично припинила свою діяльність, що залишило судову владу без конституційного органу державної влади та суддівського врядування.

В той же час до Ради суддів України надходить інформація від різних органів про те, що окремі судді обґрунтовано підозрюються у скоєнні дій, які підпадають під ознаки кримінально караних діянь, в тому числі злочинів та кримінальних правопорушень, передбачених статтями 111, 111-1, 111-2, 436-2 КК України.

В окремих випадках вагомість зібраних доказів та обґрунтованість підозри підтверджується у визначеному КПК України порядку під час розгляду відповідних клопотань органів досудового слідства щодо обрання запобіжних заходів.

При цьому судами при обранні запобіжних заходів на суддів покладаються додаткові обов'язки, передбачені ч.5 статті 194 КПК України.

Деякі з цих обов'язків фактично унеможливлюють відправлення правосуддя такими суддями. Це у свою чергу може негативно відобразитися на правах осіб, які звертаються до суду за захистом своїх прав.

Крім того, розгляд справ суддею, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України та скоєнні кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку також негативно відображається на авторитеті судової гілки влади.

В той же час частинами 4 та 5 статті 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою у порядку, визначеному процесуальним законом.

Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання (крім перегляду за нововиявленими обставинами), перебування суддів у відпустці, відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядження, а також інших передбачених законом випадків, через які суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 №1845/0/15-21 затверджене Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Головою Верховного Суду 24 березня 2022 року відповідно до підпункту 6 пункту 56 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" прийнято рішення №1/0/49-22, яким установлено, що набрання чинності змінами до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (в частині визначення особливостей автоматизованого розподілу судових справ), унесеними рішеннями Вищої ради правосуддя від 25 січня 2022 року №83/0/15-22 та від 22 лютого 2022 року №166/0/15-22, відтерміновується до 1 червня 2022 року.

Рішенням Голови Верховного Суду від 10 травня 2022 року №129/0/149-22 відтерміновано до 01 вересня 2022 року набрання чинності змінами до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (в частині визначення особливостей автоматизованого розподілу судових справ), внесеними рішеннями Вищої ради правосуддя від 25 січня 2022 року №83/0/15-22 та від 22 лютого 2022 року №166/0/15-22.

Це означає, що особливості автоматизованого розподілу судових справ наразі визначаються Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, яке затверджене Радою суддів України.

Чинним Положенням про автоматизовану систему документообігу суду не врегульовано питання перерозподілу справ, що перебувають у провадженні суддів, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні злочинів, в тому числі злочинів проти основ національної безпеки України та скоєнні кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Також Положенням не врегульовано питання виключення таких суддів з автоматизованого розподілу судових справ.

Аналогічні питання не врегульовані і для суддів, щодо яких Вищою радою правосуддя після відновлення її конституційних повноважень ухвалюватимуться рішення про відсторонення від здійснення правосуддя.

Усвідомлюючи усі виклики та загрози, які несуть для судової гілки влади подібні випадки, Рада суддів України вважає за необхідне висловити позицію про те, що збори суддів судів України, виходячи із загальних засад суддівського самоврядування та повноважень, наданих їм частиною п'ятою статті 128 Закону України Закону України "Про судоустрій і статус суддів" мають право визначати особливості автоматизованого розподілу справ у таких випадках, в тому числі і ухвалювати рішення про перерозподіл судових справ, які вже перебувають у провадженні конкретних суддів.

Даний висновок випливає із обов'язковості судових рішень, як однієї із засад судочинства, визначених пунктом 9 частини другої статті 129 Конституції України, та повноважень слідчого судді, суду, передбачених статтею 178 КПК України під час розгляду питань, пов'язаних з обранням запобіжного заходу.

Також цей висновок випливає із визначених Конституцією України повноважень Вищої ради правосуддя щодо ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя та юридичних наслідків такого рішення.

Наведене дає підстави для ухвалення рішення про внесення відповідних змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

На підставі викладеного, заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду задля формування єдиної практики застосування судами системи автоматизованого розподілу справ, відповідно до статті 133 "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду задля формування єдиної практики застосування судами системи автоматизованого розподілу справ, взяти до відома.

2. Звернути увагу зборів суддів судів України на те, що, виходячи із загальних засад суддівського самоврядування та повноважень, наданих їм частиною п'ятою статті 128 Закону України Закону України "Про судоустрій і статус суддів", вони мають право визначати особливості автоматизованого розподілу справ, в тому числі і ухвалювати рішення про перерозподіл судових справ, які вже перебувають у провадженні конкретних суддів у випадках:

- через які суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ (в тому числі і у випадку обрання щодо судді запобіжного заходу з покладанням на нього обов’язків, які унеможливлюють здійснення ним правосуддя або участь у розгляді судових справ та/або у випадку ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя).

3. Внести до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 року №25 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України від 5 червня 2015 року №55, від 22 липня 2015 року №79 , від 3 березня 2016 року №21 , від 15 вересня 2016 року №58 , від 24 квітня 2020 року №25, від 17 липня 2020 року №38, від 11 червня 2021 року №18) зміни, що додаються.

Голова Ради суддів України               Б.С. МонічПроект змін до положення про АСДС

2.3.13. Збори суддів відповідного суду мають право визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:
у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);
у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);
у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.55 пункту 2.3 цього Положення;
які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні.
які підлягали передачі раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) у випадках відсутності такого судді, якщо це призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у розумні строки (підпункт 2.3.47 пункту 2.3 цього Положення);
у випадках повернення до суду вищої інстанції судової справи, в якій судові рішення скасовувались з передачею судової справи на новий розгляд до суду нижчої інстанції (крім справ, у яких наявні обставини, що виключають повторну участь суддів у розгляді справи, в тому числі перегляд справи за нововиявленими обставинами та ін.);
у разі повторного надходження до суду позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, з передбачених процесуальним законом підстав. (Підпункт 2.3.13 пункту 2.3 доповнено абзацами шостим - восьмим згідно з Рішенням Ради суддів України від 03.03.2016 року № 21)
стосовно суддів, щодо яких за рішенням зборів суддів запроваджується (змінюється) спеціалізація з розгляду конкретних категорій справ. (Підпункт 2.3.13 пункту 2.3 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Рішенням Ради суддів України від 24.04.2020 року № 25)
у разі неможливості визначення судді-доповідача з числа суддів відповідної спеціалізації (судової палати), у разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів відповідної спеціалізації (судової палати). (Підпункт 2.3.13 пункту 2.3 доповнено абзацом десятим згідно з Рішенням Ради суддів України від 11.06.2021 року № 18)
у разі неможливості визначення судді-доповідача з числа суддів відповідної спеціалізації (судової палати), у разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів відповідної спеціалізації (судової палати). (Підпункт 2.3.13 пункту 2.3 доповнено абзацом десятим згідно з Рішенням Ради суддів України від 11.06.2021 року № 18)
у інших передбачених законом випадках, через які суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ (в тому числі і у випадку обрання щодо судді запобіжного заходу з покладанням на нього обов’язків, які унеможливлюють здійснення ним правосуддя або участь у розгляді судових справ, та/або у випадку ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя)
2.3.50. Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), що додається до матеріалів справи. Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. (Підпункт 2.3.50 пункту 2.3 у редакції Рішення Ради суддів України від 03.07.2016 року № 21) Є загальне питання чи достатньо буде внесення змін, які вказані вище, чи можливо ще потрібно кудись щось вносити. Загалом вважаю, що достатньо викладених вище змін.
Дивитися Завантажити

06.10.2022

Рішення РСУ № 30 від 06.10.2022 "Щодо особливостей припинення із суддею, який досяг 65-річного віку , трудових відносин"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 30

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо особливостей припинення із суддею, який досяг 65-річного віку, трудових відносин, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо особливостей припинення із суддею, який досяг 65-річного віку, трудових відносин взяти до відома.

2. Спрямувати проєкт рішення Ради суддів України щодо особливостей припинення із суддею, який досяг 65-річного віку, трудових відносин (що додається) Вищій раді правосуддя для надання пропозицій та зауважень.


Голова Ради суддів України                    Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

06.10.2022

Рішення РСУ № 29 від 06.10.2022 "Про вивчення організації роботи Зарічного районного суду м. Суми"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 29

Робочою групою у складі членів Ради суддів України Остапука В.І., Кобилянського К.М., Головенка О.Д., заступника начальника Управління аудиту, начальника відділу внутрішнього аудиту Державної судової адміністрації України Лещенка О.П. та головного спеціаліста Відділу організації оплати праці департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Державної судової адміністрації України Ціпінського В.С. проведено перевірку організації роботи Зарічного районного суду міста Суми.

Перевірка організації діяльності суду проводилась в Зарічному районному суді міста Суми шляхом ознайомлення з організаційно-розпорядчими документами суду, положеннями, інструкціями, планами роботи суду та структурних підрозділів, рішеннями зборів суддів, роботою АСДС КП "Д-3".

Досліджені під час перевірки організації роботи Зарічного районного суду міста Суми організаційно-розпорядчі документи, накази, протоколи зборів суддів та зборів державних службовців, а також вчинені на їх виконання дії керівництва суду щодо встановлення режиму та порядку організації роботи суду в умовах воєнного стану відповідають вимогам чинного законодавства, зокрема, рекомендаціям Ради суддів України від 02.03.2022 (затвердженим рішенням Ради суддів України від 05.08.2022 №23), рішенню Ради суддів України від 25.11.2021 №54, від 24.02.2022 №9, рекомендаціям Верховного Суду від 02.03.2022 щодо роботи судів в умовах воєнного стану, розпорядженню Голови Верховного Суду від 13.03.2022 №6/0/9-22, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 17.03.2022 №20-22, постанові Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 №440 "Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану" та умовам військових дій, що відбувались в місті Суми.

Також, досліджені організаційно-розпорядчі документи суду свідчать про здійснення оплати праці суддів та працівників апарату суду у відповідності до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", рішень Конституційного Суду України від 04.12.2018 №11-р/2018 у справі №1-7/2018, від 28.08.2020 №10-р/2020 у справі №1-14/2020 (230/20), та відповідно до рішень Ради суддів України від 03.09.2021 №35, від 14.03.2022 №10, від 05.08.2022 №24, спільного роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства економіки України від 10.03.2022 №4706-06/9551-03 "Щодо оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану".

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Остапука В.І. про вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах звернення Сумської обласної прокуратури від 07.07.2022 № 09/2-553ВИХ-22, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію члена Ради суддів України Остапука В.І. про результати вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах звернення Сумської обласної прокуратури від 07.07.2022 № 09/2-553ВИХ-22 узяти до відома.

2. За результатами вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах звернення Сумської обласної прокуратури від 07.07.2022 № 09/2-553ВИХ-22 погодитись висновком робочої групи, що оплату праці суддів та працівників апарату суду у Зарічному районному суді міста Суми здійснено у відповідності до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", рішень Конституційного Суду України від 04.12.2018 №11-р/2018 у справі №1-7/2018, від 28.08.2020 №10-р/2020 у справі №1-14/2020 (230/20), та відповідно до рішень Ради суддів України від 03.09.2021 №35, від 14.03.2022 №10, від 05.08.2022 №24, спільного роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства економіки України від 10.03.2022 №4706-06/9551-03 "Щодо оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану".

3. Довідку про результати вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми надіслати в Сумську обласну прокуратуру та Зарічний районний суд міста Суми.

Голова Ради суддів України                          Б.С. Моніч


Дивитися Завантажити

22.08.2022

Рішення РСУ №28 від 19.08.2022 року "Про відзначення працівників судів до Дня Незалежності України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року                                                                                                                                                        м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 28

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В., відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди державного свята України – Дня Незалежності України:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

АНДРІЮК Тетяну Вікторівну помічника судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
ДЖАДАН Антоніну Вікторівну головного спеціаліста відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярії Вінницького апеляційного суду;
ЄВТУШОК Юлію Олександрівну начальника відділу документального обігу і контролю Києво-Святошинського районного суду Київської області;
КАРАВАНСЬКУ Інну Олександрівну начальника відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ Черкаського апеляційного суду;
КОПИТІНУ Тетяну Дмитріївну керівника апарату Черкаського апеляційного суду;
ЛЕСЕЧКА Вадима Васильовича головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Черкаського апеляційного суду;
ТКАЧ Лілію Андріївну секретаря судового засідання Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
ШИМАНОВСЬКУ Ольгу Євгенівну секретаря судового засідання Дніпропетровського окружного адміністративного суду;;

нагородити Грамотою Ради суддів України:

ВАРВАРОВУ

Марину Петрівну

помічника судді Києво-Святошинського районного суду Київської області;
ЄФІМОВУ Наталію Володимирівну головного спеціаліста відділу судової статистики П’ятого апеляційного адміністративного суду;
КОРЧАГОВУ Марію Сергіївну помічника судді Арцизького районного суду Одеської області;
ЛАЗАРЄВУ Людмилу Ільївну архіваріуса Києво-Святошинського районного суду Київської області;
МУШТУ Ірину Сергіївну помічника судді Київського апеляційного суду;
ОРИЩЕНКО Євгенію Вікторівну помічника судді Києво-Святошинського районного суду Київської області;
ПЛАТОНОВУ Ольгу Федорівну помічника судді П’ятого апеляційного адміністративного суду;
САМОЙЛОВУ Мар'яну Михайлівну помічника секретаря судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду;
СТОЯНОВА Дмитра Миколайовича помічника судді Арцизького районного суду Одеської області;
ТКАЧУК Ніну Миколаївну помічника судді Києво-Святошинського районного суду Київської області;

оголосити Подяку Ради суддів України:

АВРАМЕНКУ

Антону Олександровичу

помічнику судді П’ятого апеляційного адміністративного суду;
БАЇКУ Роману Васильовичу помічнику судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
БЕЙГУЛ Лілії Миколаївні секретарю судових засідань Березанського міського суду Київської області;
БУТЕНКО Ользі Володимирівні помічнику судді апарату Вищого антикорупційного суду;
ВИСОЧИН Юлії Григорівні помічнику судді апарату Вищого антикорупційного суду;
ВОВЧОК Олені Іванівні головному спеціалісту відділу управління персоналом Шостого апеляційного адміністративного суду;
ВОЛОЩАК Інні Василівні помічнику судді Вінницького окружного адміністративного суду;
ГАРЬКАВЕНКО Аліні Володимирівні начальнику відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Подільського районного суду міста Києва;
ГОЛОД Ользі Вікторівні помічнику судді апарату Вищого антикорупційного суду;
ГОНЧАРУК Ларисі Вікторівні помічнику судді Подільського районного суду міста Києва;
ДАЦЮКУ Богдану Васильовичу помічнику судді апарату Вищого антикорупційного суду;
ДЗЮБАН Марії Андріївні помічнику судді Подільського районного суду міста Києва;
ДОВГОПОЛОВУ Артему Олександровичу помічнику заступника голови Восьмого апеляційного адміністративного суду;
КОЛІСНИЧЕНКУ Юрію Вікторовичу помічнику заступника голови Вінницького окружного адміністративного суду;
КОЛУМБЕТ Валентині Станіславівні начальнику відділу документального забезпечення та контролю (канцелярії) Шостого апеляційного адміністративного суду;
КОНШИНІЙ Марії Вадимівні помічнику судді Сьомого апеляційного адміністративного суду;
КОСТІКОВУ Богдану Олександровичу секретарю судового засідання відділу забезпечення судового процесу апарату Вищого антикорупційного суду;
КРИВДІ Юрію Миколайовичу головному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи апарату Вищого антикорупційного суду;
КУШНІРУ Ігорю Євгеновичу головному спеціалісту відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду управління документообігу та організаційного забезпечення апарату Вищого антикорупційного суду;
ЛЕЩУКУ Олександру Миколайовичу заступнику начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Вінницького окружного адміністративного суду;
ЛИШАКУ Назару Ігоровичу помічнику судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
МІЛЕНКО Олені Василівні помічнику судді управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;
ОНУФРІЄНКО Оксані Анатоліївні помічнику судді управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;
ПЕРЕВЕРТАКУ Володимиру Валентиновичу помічнику судді Вінницького окружного адміністративного суду;
ПОРОХНІ Володимиру Єгоровичу начальнику відділу (служби) судових розпорядників Шостого апеляційного адміністративного суду;
РУДИК Божені Богданівні помічнику судді Подільського районного суду міста Києва;
ХАРЧЕНКО Жанні Володимирівні секретарю судових засідань Березанського міського суду Київської області;
ЯКІВЧУК Ірині Миколаївні помічнику судді Подільського районного суду міста Києва;

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 50-річного ювілею нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ГРЕЧАНУ

Вікторію Григорівну

заступника керівника апарату Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 65-річного ювілею нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ЛІНІК

Тетяну Володимирівну

секретаря судового засідання відділу забезпечення судової палати з розгляду кримінальних справ Волинського апеляційного суду.
Голова Ради суддів України                                                                                                                  Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

06.08.2022

Рішення РСУ № 27 від 05.08.2022 Щодо відкликання подання стосовно судді у відставці Купавської Н.М.

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року                                                                                                                                                    м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 27

Рішенням Ради суддів України від 25.11.2021 року № 58 підтримано подання щодо присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" Купавській Наталі Михайлівні судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області у відставці.

Щодо зазначеної судді в засобах масової інформації з'явились відомості про її можливу співпрацю з органами окупаційної влади.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про відкликання подання Ради суддів України щодо присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" Купавській Н.М. судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області у відставці, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

Відкликати подання Ради суддів України щодо присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" Купавській Наталі Михайлівні судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області у відставці.

Повідомити про зазначене рішення Комісію державних нагород та геральдики.

Голова Ради суддів України                                                                                                                        Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

06.08.2022

Рішення РСУ № 26 від 05.08.2022 Щодо підвищення використання інструментів електронного судочинства у відправленні правосуддя

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року                                                                                                                                                      м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 26

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" для забезпечення роботи апеляційних та місцевих судів, а також інших установ системи правосуддя на 2022 рік за бюджетною програмою 0501020 "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" було передбачено 19 032,4 млн грн, з них: за загальним фондом державного бюджету 16 282,4 млн грн, за спеціальним фондом державного бюджету 2 750,0 млн гривень.

У зв’язку із військовою агресією та запровадженням на території України воєнного стану значно зменшилися надходження до спеціального фонду державного бюджету. План надходжень на березень-червень складав 1000,0 млн грн, а фактично з 1 березня по 30 червня надійшло лише 466,7 млн. грн. Тобто, судова влада вже недоотримала 533,3 млн. грн. фінансових ресурсів.

Відсутність надходжень ставить під загрозу спроможність держави забезпечити відправлення правосуддя, оскільки, суди не можуть придбавати папір, марки, інші предмети, оплачувати послуги із доступу до мережі Інтернет, поштові послуги та інше, оплачувати комунальні послуги та сплачувати нарахування на заробітну плату.

Так, за спеціальним фондом на придбання марок передбачено 107 087,2 тис. гривень. За перше півріччя 2022 року профінансовано 790,1 тис. грн, що становить 0,7% від кошторисних призначень. Така тенденція зберігається за всіма направками поточних видатків. Придбання конвертів профінансовано на 0,1% від кошторис призначень, оплата послуг поштових відправлень з відбитком кліше державного знаку маркувальної машини на 5,9%, оплата інших поштових послуг на 2,7%

Потрібно відмітити і механізм виконання Державною казначейською службою України та органами Державної казначейської служби України, повноважень пов’язаних із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях визначений Порядком виконання повноважень Державної казначейською службою України в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 . Відповідно до якого Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученням клієнтів, з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка у відповідній черговості.

Так, Державною казначейською службою України відкриваються асигнування та здійснюються платежі із значною затримкою.

Постановами Уряду скорочено передбачені судам та установам системи правосуддя видатки:

від 10.03.2022 № 245 – видатки розвитку на 541,6 млн грн;

від 01.04.2022 № 401 – видатки споживання на суму 1 млрд 574,1 млн грн, з них.

Розуміючи потребу пріоритетності направлення коштів державного бюджету на потреби національної безпеки і оборони та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану для забезпечення належної відсічі широкомасштабній збройній агресії російської держави, зважаючи на критичний стан фінансування судової влади, Рада суддів України вважає за необхідне вжити організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію окремих статей витрат судів при здійсненні судочинства, а також та на підвищення рівня використання інструментів електронного судочинства.

Так, чинним законодавством визначено що адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки, реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку (ч.6 статті 6 Господарського процесуального кодексу України, ч.6 статті 14 Цивільного процесуального кодексу України, ч.6 статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України, ч.1 статті 35 Кримінального процесуального кодексу України).

В той же час, не усі перелічені суб'єкти добросовісно виконують наведені норми чинного законодавства, що викликає необхідність листування із ними за допомогою традиційних засобів комунікації (поштові відправлення), а це у свою чергу призводить надмірного використання коштів державного бюджету.

Крім того, у багатьох випадках учасники судочинства при зверненні до суду зазначають свої мобільні телефони у якості засобів зв'язку із ними.

Окремими судами з моменту запровадження в Україні карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 запроваджено практику надсилання судових викликів та повідомлень, обміну процесуальними документами зі сторонами за допомогою месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання.

Ця практика засвідчила, що у більшості випадків учасники судових проваджень добросовісно відносяться до своїх процесуальних прав та обов'язків і з'являються у судові засідання після отримання судових викликів та повідомлень у такий спосіб.

Такий спосіб комунікації не потребує значних фінансових затрат, а тому Рада суддів України вважає, що подібний позитивний досвід можливо застосовувати судами під час воєнного стану.

При цьому судам слід розглянути можливість розміщення на офіційних сайтах інформації про мобільні телефони, через які учасники судових проваджень зможуть комунікувати з судом (або офісом судді) за допомогою месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання.

Крім того, в умовах активних бойових дій на окремих територіях України деякі працівники апаратів судів переводяться на дистанційну роботу, а при цьому не завжди є можливість доступу до офіційної адреси суду, через яку здійснюється прийом та надсилання судової кореспонденції.

Зважаючи на викладене, судам слід розглянути можливість створення та розміщення на офіційних сайтах суду альтернативних поштових адрес (зареєстрованих на безпечних доменних іменах).

Також до Ради суддів України надходить інформація, що в окремих випадках учасники судових проваджень через "Електронний кабінет" надсилають процесуальні документи великого обсягу. В деяких випадках їх кількість перевищує більше 1000 аркушів.

З огляду на скрутний стан фінансового забезпечення судів та неможливість придбавати папір, витратні матеріали, здійснювати заправку оргтехніки, суди не в змозі здійснювати роздрукування таких документів з метою їх долучення до матеріалів справи. При цьому не усі суди забезпечені комп'ютерною технікою в залах судових засідань, а тому суд не може здійснювати безпосереднє дослідження поданих матеріалів виключно у електронній формі.

Пунктом 113 Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 (зі змінами) визначено, що до забезпечення початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС справи розглядаються (формуються та зберігаються) в паперовій формі. Документи, що надійшли до суду в електронній формі, роздруковуються за наявності такої можливості в суді та приєднуються до матеріалів паперової справи.

У таких випадках Рада суддів України вважає за необхідне рекомендувати судам звертатися до учасників судових проваджень з пропозицією додатково подати відповідні документи для суду у паперовій формі. Учасникам судових проваджень слід використовувати функціонал "Електронного кабінету" для ознайомлення з поданими документами в електронній формі.

При цьому практика Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) визначає, що сторона, яка задіяна у ході судового розгляду справи, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Як зазначено у рішенні ЄСПЛ у справі "Пономарьов проти України" від 03 квітня 2008 року, сторони мають вживати заходи, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Заявник зобов'язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов'язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання (рішення ЄСПЛ у справі "Юніон Аліментарія Сандерс С. А. проти Іспанії" від 07 липня 1989 року).

Крім того, у рішенні ЄСПЛ у справі "Тойшлер проти Германії" від 04 жовтня 2001 року наголошено, що обов'язком заінтересованої сторони є прояв особливої старанності при захисті своїх інтересів.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо організаційних заходів, направлених на оптимізацію окремих статей витрат судів при здійсненні судочинства, а також на підвищення рівня використання інструментів електронного судочинства, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. З метою підвищення рівня використання інструментів електронного судочинства під час відправлення правосуддя в умовах скрутного фінансового забезпечення судів рекомендувати судам:

- у випадках, коли адвокат, нотаріус, приватний виконавець, арбітражний керуючій, судовий експерт, державний орган, орган місцевого самоврядування, суб’єкт господарювання державного або комунального секторів економіки, який бере участь у справі, не має офіційної електронної адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі – вимагати зареєструвати таку офіційну електронну адресу для подальшого направлення судом процесуальних документів в електронній формі;

- виклики та повідомлення, обмін процесуальними документами з учасниками судових проваджень у першу чергу здійснювати за допомогою електронної пошти та/або з використанням вказаних учасниками судових проваджень мобільних телефонів (в тому числі й з використанням месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання);

- виклики та повідомлення, обмін процесуальними документами з учасниками судових проваджень за допомогою засобів традиційного поштового зв'язку здійснювати виключно у разі неможливості комунікації за допомогою електронної пошти та/або з використанням вказаних учасниками судових проваджень мобільних телефонів (в тому числі й з використанням месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання);

- у разі відсутності можливості у суді роздрукувати документи, що надійшли до суду в електронній формі через значний їх обсяг, звертатися до учасників судових проваджень з пропозицією додатково подати відповідні документи для суду у паперовій формі;

- розглянути можливість розміщення на офіційних сайтах інформації про мобільні телефони, через які учасники судових проваджень зможуть комунікувати з судом (або офісом судді) за допомогою месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання;

- розглянути можливість створення та розміщення на офіційних сайтах суду альтернативних поштових адрес (зареєстрованих на безпечних доменних іменах), через які учасники судових проваджень зможуть комунікувати з судом (або офісом судді) у випадку неможливості використання офіційної електронної адреси суду.

2. Закликати усіх учасників судових проваджень:

- з розумінням поставитися до існуючих проблем фінансування судової гілки влади в умовах воєнного стану;

- з розумним інтервалом часу цікавитися провадженням у їх справах, добросовісно користуватися належними процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки;

- зареєструвати електронну адресу в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі;

- зареєструватися в підсистемі "Електронний кабінет" Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

- використовувати функціонал "Електронного кабінету" для ознайомлення з поданими документами в електронній формі;

- при подачі до суду процесуальних документів зазначати електронну адресу в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або іншу електронну адресу, через яку суд може здійснювати комунікацію;

- при подачі до суду процесуальних документів зазначати мобільний номер телефону та найбільш зручний месенджер, через які суд може здійснювати виклики та повідомлення, або обмінюватися електронними документами;

- при наявності на офіційних сайтах судів інформації про мобільні телефони, альтернативні поштові адреси, через які учасники судових проваджень зможуть комунікувати з судом (або офісом судді) – використовувати їх для комунікації з судом;

- при подачі значного обсягу документів до суду в електронній формі (понад 30 аркушів) –додатково подавати їх суду в паперовій формі.

3. Судам, розпорядникам бюджетних коштів:

- розглянути можливість закупівлі для судів та/або офісів судів мобільних номерів телефонів з подальшою реєстрацією відповідних акаунтів у месенджерах, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання, як офіційних засобів комунікації суду, розміщення цих номерів телефонів на офіційних сайтах судів;

- в найкоротші строки розробити та затвердити тимчасовий Порядок надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток, процесуальних документів суду за допомогою месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання.

Голова Ради суддів України                                                                                                                  Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

06.08.2022

Рішення РСУ № 25 від 05.08.2022 Щодо вивчення організації діяльності Зарічного районного суду м. Суми

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року                                                                                                                                                      м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 25

До Ради суддів України надійшов лист Сумської обласної прокуратури від 07.07.2022 № 09/2-553вих22 щодо надання оцінки відповідності організації роботи Зарічного районного суду міста Суми у період з 24.02.2022 по 02.05.2022 вимогам чинного законодавства у зв’язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42022200000000053 від 03.05.2022 за фактом розтрати бюджетних коштів під час нарахування та виплати суддівської винагороди суддям та заробітної плати працівникам апарату Зарічного районного суду міста Суми в умовах воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах звернення Сумської обласної прокуратури від 07.07.2022 № 09/2-553ВИХ-22, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах звернення Сумської обласної прокуратури від 07.07.2022 № 09/2-553ВИХ-22 узяти до відома.

2. З метою вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах звернення Сумської обласної прокуратури від 07.07.2022 № 09/2-553ВИХ-22 створити робочу групу у складі:

члена Ради суддів України Головенка Олега Дмитровича;

члена Ради суддів України Кобилянського Костянтина Миколайовича;

члена Ради суддів України Остапука Віктора Івановича;

двох представників ДСА України (за згодою).

3. Робочій групі здійснити вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах зазначеного звернення. Довідку про результати вивчення надати на засідання Ради суддів України.

4. Копію рішення направити Голові ДСА України для делегування своїх представників до складу групи.

5. Доручити Голові РСУ затвердити склад робочої групи.

Голова Ради суддів України                                                                                                                      Моніч Б.С.
Дивитися Завантажити

06.08.2022

Рішення РСУ № 24 від 05.08.2022 Щодо виплати суддівської винагороди суддям в умовах воєнного стану

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року                                                                                                                                                   м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 24

Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування, який забезпечує виконання рішень з’їзду суддів України, здійснює контроль за їх виконанням, вирішує питання внутрішньої діяльності судів. Рада також сприяє створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утвердження незалежності та авторитету суду, забезпечення захисту суддів від втручання в судову діяльність, підвищення професійного рівня суддів та працівників апарату судів, а також підвищення рівня роботи з кадрами у судовій системі.

Останнім часом до Ради суддів України надходять звернення від судів щодо збереження за суддями, призваними на військову службу, суддівської винагороди.

У зв'язку з запровадженням в Україні правового режиму воєнного стану на захист нашої країни стала чимала кількість суддів судів різних інстанцій та юрисдикцій.

Рішенням Ради суддів України №10 від 14.03.2022 року затверджені окремі рекомендації організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану. Відповідно до цих рекомендацій суддівська винагорода у розмірі посадового окладу та доплат, визначених частиною другою статті 135 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", виплачується якщо суддя увільнений від виконання обов'язків з відправлення правосуддя у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації на особливий період або не здійснює правосуддя з незалежних від нього причин (закінчення строку повноважень, тимчасове зупинення роботи суду, тимчасове зупинення відправлення правосуддя тощо).

19 липня 2022 набрав чинності Закон України від 01 липня 2022 року № 2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин".

Шляхом прийняття вказаного нормативно-правового акту законодавець намагався вирішити найбільш нагальні питання щодо подолання гострих воєнних викликів, які постали перед роботодавцями в частині організації трудових відносин та забезпечення трудових прав працівників, крізь призму підвищення ефективності їх організації як під час воєнного стану, так і за мирних умов.

Так, у частині третій статті 119 Кодексу законів про пращо України слова "зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток" замінені на слова "зберігаються місце роботи і посада". Тобто середній заробіток як соціальна гарантія для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків перестав існувати в національному законодавстві.

З огляду на внесені законодавцем зміни виникає питання щодо виплати суддівської винагороди суддям.

Адже судді, які не здійснюють правосуддя у зв'язку з припиненням правосуддя внаслідок тимчасового зупинення роботи суду, зберігають місце роботи, посаду та отримають суддівську винагороду, а судді, які не здійснюють правосуддя у зв'язку з призовом на військову службу і не здійснюють правосуддя внаслідок цих обставин – таку винагороду можуть не отримувати.

Можуть бути і випадки, коли суддя спочатку перестав відправляти правосуддя внаслідок зупинення роботи суду, а у подальшому був призваний на військову службу.

При вирішенні даного питання Рада суддів України виходить з такого.

За усталеною практикою призвані на військову службу під час мобілізації до Збройних Сил України судді були увільнені від виконання обов'язків із відправлення правосуддя в судах, до штату яких вони зараховані, відповідними локальними розпорядчими актами. При цьому, на період проходження військової служби за ними зберігалось місце роботи, займана посада та суддівська винагорода.

Відповідних підхід, окрім зазначених вище положень статті 119 Кодексу законів про працю України, додатково узгоджувався з усталеною позицією Конституційного Суду України, який у своїх рішеннях неодноразово висловлював позиції щодо незалежності суддів, зокрема їх належного матеріального забезпечення, зміни розміру суддівської винагороди, рівня довічного грошового утримання суддів у відставці (рішення Конституційного Суду України від 24 червня 1999 року № 6-рп/99, від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002, від 01 грудня 2004 року № 19-рп/2004, від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005, від 18 червня 2007 року № 4-рп/2007, від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008, від 03 червня 2013 року № 3-рп/2013, від 19 листопада 2013 року № 10-рп/2013, від 08 червня 2016 року № 4-рп/2016, від 04 грудня 2018 року № 11-рп/2018, від 18 лютого 2020 року № 2-рп/2020, від 11 березня 2020 року № 4-рп/2020.

Зокрема, Конституційний Суд України послідовно вказував: однією з конституційних гарантій незалежності суддів є особливий порядок фінансування судів; встановлена система гарантій незалежності суддів не є їхнім особистим привілеєм; конституційний статус судді передбачає достатнє матеріальне забезпечення суддів як під час здійснення ними своїх повноважень (суддівська винагорода), так і в майбутньому у зв'язку з досягненням пенсійного віку (пенсія) чи в наслідок припинення повноважень і набуття статусу судді у відставці (щомісячне довічне грошове утримання); гарантії незалежності суддів є невід'ємним елементом їх статусу, поширюється на всіх суддів України та є необхідною умовою здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом; суддівська винагорода є гарантією незалежності судді та невід'ємною складовою його статусу; зменшення органом законодавчої влади розміру посадового окладу судді призводить до зменшення розміру суддівської винагороди, що у свою чергу, є посяганням на гарантію незалежності судді у виді матеріального забезпечення та передумовою впливу як на суддю, так і на судову владу в цілому.

Необхідно наголосити, відповідно до частини першої статті 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суддівська винагорода регулюється цим Законом та не може визначатись іншими нормативно-правовими актами.

Закон передбачає вичерпний перелік обмежень у виплаті суддівської винагороди і перебування на військовій службі не є таким випадком.

Одночасно частина десята статті 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів вказує на те, що суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), не має права на отримання доплат до посадового окладу.

У своєму рішенні №35 від 03.09.2021 року Рада суддів України вже висловлювала позицію та звертала увагу розпорядників бюджетних коштів органів судової влади, що суддя, який не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою, має право на отримання доплат до посадового окладу з дня ухвалення Рішення Конституційним Судом України від 04.12.2018 №11-р/2018 у справі №1-7/2018.

Обмеження у виплатах доплат суддям, які не відправляють правосуддя на підставі частини 10 статті 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року №1402-VІІІ з наступними змінами допустимо лише у випадку притягнення їх до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності, наслідком чого є відсторонення судді від посади чи від здійснення правосуддя, а будь-які обмеження виплат доплат до посадового окладу суддям, які не здійснюють правосуддя з незалежних від них підстав, є недопустимими та такими, що суперечать Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України від 04 грудня 2018 року №11-р/2018 у справі №1-7/2018.

З метою приведення вимог чинного законодавства у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 04.12.2018 №11-р/2018 у справі № 1-7/2018 та усунення будь-яких суперечностей в тлумаченні згаданого рішення Конституційного Суду України Радою суддів України зверталась до суб'єктів законодавчої ініціативи з пропозицією визнати частину 10 статті 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року №1402-VІІІ з наступними змінами такою, що втратила чинність.

Законодавцем відповідна пропозиція Ради суддів України наразі не розглянута.

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан.

Рада суддів України вважає військову агресію Російської Федерації проти України обставиною, яка не залежить від суддів і не обумовлена їх поведінкою, адже саме ця обставина призвела до того, що окремі судді перестали відправляти правосуддя.

З огляду на це та з урахуванням конституційних гарантій незалежності суддів, пріоритетності норм Конституції України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів України" над іншими нормами законодавства Рада суддів України приходить до висновку, що суддям, увільненим від виконання обов'язків з відправлення правосуддя у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації суддівська винагорода має виплачуватися у повному обсязі.

Крім того, частиною першою статті 12 Закону України від 01 липня 2022 року № 2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин", визначено, що у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про відпустки" державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Рада суддів України вважає за необхідне наголосити, що Закон України "Про судоустрій і статус суддів" – це спеціальний нормативно-правовий акт, який визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, а також регламентує статус професійного судді та трудові відносини із суддями.

Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-ІХ є частиною законодавства про працю та застосовується до тих правовідносин, стосовно яких в Законі України "Про судоустрій і статус суддів" відсутнє правове регулювання.

Відповідно до статті 136 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суддям надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.

Отже, особливості надання та оплати щорічної оплачуваної відпустки регулюються виключно статтею 136 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Також у зв'язку із запровадженням воєнного стану розпочалася та триває процедура відряджень суддів.

За наявною в Раді суддів України інформацією у різних судах існує різна практика зарахування відряджених суддів до штату (в окремих судах відряджені судді не зараховуються до штату), виплати їм доплат до посадового окладу при виплаті суддівської винагороди тощо.

У рішенні №9 від 07.02.2018 року Рада суддів України роз'яснювала окремі аспекти організації роботи відряджених суддів.

Враховуючи раніше висловлену позицію Ради про те, що голова суду, до якого відряджено суддю, зобов'язаний видати наказ про зарахування такого судді до штату і що з цього моменту він стає повноправним членом колективу та має право брати участь в роботі органів суддівського самоврядування, Рада суддів України вважає за необхідне звернути увагу всіх судів України на таке:

- з моменту зарахування відрядженого судді до штату іншого суду такий суддя має право брати участь в діяльності органів суддівського самоврядування, що включає його право обиратися та бути обраним на адміністративну посаду;

- у випадку, якщо відряджений суддя раніше обіймав адміністративну посаду, то його повноваження на адміністративній посаді припиняються, а отже він втрачає право на отримання доплати до посадового окладу за перебування на адміністративні посаді;

- відряджений суддя, який мав доступ до державної таємниці зберігає право на отримання доплати до посадового окладу за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, до моменту припинення такого доступу компетентним органом;

- розмір регіонального коефіцієнту, який застосовується до базового посадового окладу відрядженого судді, визначається виходячи із кількості населення у населеному пункті, де розташований суд, до якого відряджено суддю, а у випадку якщо суд, до якого відряджено суддю, розміщується в декількох населених пунктах – застосовується регіональний коефіцієнт за місцезнаходженням органу, який провів державну реєстрацію суду, до якого відряджено суддю.

В той же час частиною 5 статті 55 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, погодженим з Державною судовою адміністрацією України.

Підпунктом 5 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 червня 2020 року № 679-IX "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (далі - Закон № 679-IX) передбачено, що Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про внесення змін до порядку відрядження судді до іншого суду тієї самої спеціалізації.

Рішення Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 затверджено Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення) – далі Порядок.

Пунктом першим розділу VI Порядку визначено, що суддям, які направляються у відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, виплачується суддівська винагорода та відшкодовуються витрати в порядку і розмірі, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

Пунктом другим розділу VI Порядку передбачено, що розмір суддівської винагороди, що підлягає виплаті в суді, до якого суддю відряджено, визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів", але не може бути меншим за розмір суддівської винагороди, що виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено.

Наведене означає, що відрядженому судді суддівська винагорода має бути розрахована відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Після цього розрахований розмір суддівської винагороди слід порівняти із розміром суддівської винагороди, яка виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено.

У випадку, якщо розмір розрахованої суддівської винагороди є меншим за розмір суддівської винагороди, яка виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено, виплаті підлягає суддівська винагорода у розмірі, що виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо виплати суддівської винагороди, надання відпустки суддям в умовах воєнного стану, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. Звернути увагу розпорядників бюджетних коштів органів судової влади, що суддям, увільненим від виконання обов'язків з відправлення правосуддя у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації виплачується суддівська винагорода та передбачені законом доплати до посадового окладу.

2. Питання надання та оплати щорічної оплачуваної відпустки суддям регулюються виключно статтею 136 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", положення частини першої статті 12 Закону України від 01 липня 2022 року № 2352-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин" до цих правовідносин не застосовуються.

3. З моменту зарахування відрядженого судді до штату іншого суду такий суддя має право брати участь в діяльності органів суддівського самоврядування, що включає його право обиратися та бути обраним на адміністративну посаду.

4. У випадку, якщо відряджений суддя раніше обіймав адміністративну посаду, то його повноваження на адміністративній посаді припиняються, а отже він втрачає право на отримання доплати до посадового окладу за перебування на адміністративні посаді. Отримання відповідної доплати відряджений суддя набуває права лише у випадку обрання його на адміністративну посаду у суді, до якого його відряджено.

5. Відряджений суддя, який мав доступ до державної таємниці, зберігає право на отримання доплати до посадового окладу за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, до моменту припинення такого доступу компетентним органом;

6. Розмір регіонального коефіцієнту, який застосовується до базового посадового окладу відрядженого судді, визначається виходячи із кількості населення у населеному пункті, де розташований суд, до якого відряджено суддю, а у випадку якщо суд, до якого відряджено суддю, розміщується в декількох населених пунктах – застосовується регіональний коефіцієнт за місцезнаходженням органу, який провів державну реєстрацію суду, до якого відряджено суддю.

7. У випадку, якщо розмір суддівської винагороди, розрахований з дотриманням пунктів 4-6 цього рішення є меншим за розмір суддівської винагороди, яка виплачувалась (підлягала сплаті) відрядженому судді в суді, з якого його було відряджено, суддівська винагорода підлягає виплаті у розмірі, що виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено.

8. Внести зміни до Окремих рекомендації організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану, затверджених Рішенням Ради суддів України №10 від 14.03.2022 року:

- виключити з пункту третього розділу другого словосполучення "(на підставі частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України)".

Голова Ради суддів України                                                                                                                     Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити