Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

06.08.2022

Рішення РСУ № 23 від 05.08.2022 Щодо затвердження рекомендацій щодо роботи судів в умовах

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року                                                                                                                                                     м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 23

Рішенням від 24 лютого 2022 року № 9 Рада суддів України звернула увагу усіх судів України, що навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану робота судів не може бути припинена, тобто не може бути обмежено конституційне право людини на судовий захист.

Статтею 3 Конституції України встановлено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Ґрунтуючись на положеннях Основного Закону Рада суддів України рекомендувала зборам суддів, головам судів, суддям судів України у випадку загрози життю, здоров'ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату суду, суддів оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду справ.

02 березня 2022 року Рада суддів України опублікувала рекомендації щодо роботи судів в умовах воєнного стану.

Розпорядженням Голови Верховного Суду від 13.03.2022 № 6/0/9-22 затверджено Рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту та/або суду чи безпосередньої загрози його захоплення.

Рішенням від 14 березня 2022 року № 10 Рада суддів України затвердила окремі рекомендації організації роботи судів та суддів в умовах воєнного стану якими роз’яснено особливості участі суддів у національному спротиві, особливості трудових відносин із суддями, які вимушено залишили свої місця проживання та перебувають в інших містах або за кордоном, а також питання, що стосуються нарахування та виплати суддівської винагороди.

Листом в.о. голови ДСА України від 16.03.2022 року №10-2583/22 роз'яснено окремі питання оплати заробітної плати працівників апаратів судів.

Опубліковані 02.03.2022 року на сайті Ради суддів України "Рекомендації щодо роботи судів в умовах воєнного стану" обговорювалися з членами Ради суддів України, відповідного рішення Ради з цього приводу ухвалено не було.

Зважаючи на викладене, в окремих судах виникають питання щодо правомірності використання цих рекомендацій під час організації роботи судів.

Крім того, з початку повномасштабної військової агресії, населені пункти України систематично зазнають ракетних ударів, а в прифронтових містах і селах – бомбардувань, артилерійських та мінометних обстрілів. Звичайно, все передбачити і відчувати себе в повній безпеці від ворожих обстрілів, практично нереально, але неухильне дотримання вимог і правил цивільного захисту в більшості випадків рятує населення від смерті та каліцтв.

Чинним законодавством України у сфері цивільного захисту передбачений чіткий алгоритм поведінки громадян та відповідні повноваження органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників підприємств і організацій усіх форм власності у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Шляхом відповідних оповіщень (сигналів і повідомлень) органи управління цивільного захисту доводять до мешканців населених пунктів інформацію про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, повітряної тривоги, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо. Після отримання таких оповіщень, громадяни мають діяти відповідно до наданих інструкцій та правил цивільного захисту. Зокрема, припинити роботу та вжити необхідних заходів безпеки.

Зважаючи на те, що ціллю ворога стають об’єкти цивільної інфраструктури, торгові центри, дитячі садочки та школи, після повідомлення про повітряну тривогу або іншу небезпеку, негайна зупинка роботи таких закладів з подальшою евакуацією людей, максимально допоможе зберегти людські життя.

З урахуванням того, що війна триває вже п’ятий місяць, у керівників організацій, установ, підприємств та інших роботодавців, має бути відпрацьований чіткий та зрозумілий алгоритм дій на випадок повітряної тривоги або інших сповіщень про небезпеку, які надходять від органів управління цивільного захисту, а у разі відсутності поблизу відповідних захисних споруд чи неможливості забезпечити надійний захист працівників у робочих приміщеннях, приймати рішення стосовно переведення працівників на дистанційну форму роботи.

Згадані застереження стосуються і органів та установ судової влади України.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про затвердження рекомендацій з організаційних питань роботи суддів в умовах воєнного стану, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо опублікованих 02.03.2022 року рекомендацій з організаційних питань роботи суддів в умовах воєнного стану узяти до відома.

2. Вважати рекомендації з організаційних питань роботи суддів в умовах воєнного стану, які були опубліковані 02.03.2022 року на сайті Ради суддів України, такими, що відображають офіційну позицію Ради суддів України щодо організації роботи судів.

3. Звернути увагу керівників органів та установ системи правосуддя, суддів на недопустимість ігнорування сигналів повітряної тривоги або інших сповіщень про небезпеку, які надходять від органів управління цивільного захисту.

4. Рекомендувати судам усіх рівнів та юрисдикцій, усім органам та установам системи правосуддя розробити плани реагування на надзвичайні ситуації в особливий період (на період воєнного стану в Україні).

5. Державній судовій адміністрації України розглянути питання розробки та затвердження Типового плану реагування на надзвичайні ситуації в особливий період (на період воєнного стану в Україні).

Голова Ради суддів України                                                                                                                               Моніч Б.С.
Дивитися Завантажити

06.08.2022

Рішення РСУ № 22 від 05.08.2022 Щодо недопущення неефективного використання бюджетних коштів

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року                                                                                                                                                                 м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 22

Згідно із статтею 12-2 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України.

Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Частиною сьомою статті 147 Закону "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об'єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який найбільш територіальне наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови Верховного Суду. Відповідне рішення є також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється.

Так, керуючись положеннями частини сьомої статті 147 Закону, станом на 01.08.2022 року Верховним Судом змінено підсудність судових справ 133 місцевих та апеляційних судів.

Абсолютна більшість суддів виявили бажання перевестися на підконтрольну територію України та виїхали з окупованих територій, і наразі відбувається процес відрядження цих суддів з окупованих територій в інші суди, які знаходяться на територіях, що контролюються українською владою.

Крім того, до Ради суддів України надходять звернення з судів про те, що в окремих випадках, коли за рішенням Голови Верховного Суду суддю за його заявою було відряджено до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, суддя тривалий час не приступає до здійснення правосуддя у суді до якого його відряджено, у строк, визначений у рішенні Голови Верховного Суду про його відрядження.

У більшості випадків це відбувається через неможливість безпечного виїзду з тимчасово окупованої території.

Однак до Ради суддів України також надходить інформація про те, що окремі судді залишаються на окупованих територіях свідомо, в тому числі й тому, що вирішили співпрацювати з ворогом. Є інформація про те, що окремі судді активно займаються питанням добору кадрів з числа колишніх співробітників суду для роботи на окупаційну владу.

Також в засобах масової інформації поширюються відомості про те, що колабораційну діяльність здійснюють деякі судді у відставці.

Виплата суддівської винагороди та довічного грошового утримання таким суддям є не припустимим, а тим більше в умовах війни та тотального дефіциту бюджетних коштів, а тому потребує вжиття заходів реагування.

З метою забезпечення законного та ефективного використання коштів Державного бюджету України, передбачених на забезпечення діяльності органів судової влади, в порядку контролю за дотриманням бюджетного законодавства щодо належного управління бюджетними коштами розпорядниками коштів Державного бюджету України, що здійснюють видатки на забезпечення правосуддя місцевими, апеляційними судами, забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони, Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь, запобігання випадків неефективного використання коштів Державного бюджету України розпорядниками коштів нижчого рівня, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, наказом Голови ДСА України від 13 липня 2022 року № 233 утворено робочу групуз розробки та запровадження заходів реагування щодо запобігання випадків неефективного використання коштів Державного бюджету України розпорядниками коштів нижчого рівня, що знаходяться на тимчасово окупованій території України.

Вказаною робочою групою вирішено залучити представників Ради суддів України до її складу, оскільки обговорювані питання торкаються суддівської винагороди, що є складовою гарантій незалежності суддів.

Крім того, ДСА України повідомила Раду суддів України, що для забезпечення національної безпеки у сфері бюджету і фінансів вони звернулись до Служби безпеки України з метою попередження неефективного використання бюджетних коштів, припинення фактів здійснення бюджетних виплат суддям, державним службовцям та працівникам загальних місцевих і апеляційних судів, працівникам Служби судової охорони, територіальних управлінь ДСА України, що вирішили співпрацювати з ворогом на тимчасово окупованій території, з проханням повідомляти ДСА України про таких осіб для вжиття ДСА України як головним розпорядником коштів відповідних заходів реагування, передбачених законодавством.

Рада суддів України підтримує зазначену ініціативу Державної судової адміністрації України та вважає, що відповідна робоча група могла би виконувати функції Координаційного центру щодо опрацювання інформації про осіб, які вирішили співпрацювати з ворогом на тимчасово окупованій території.

На підставі рекомендацій відповідної робочої групи розпорядники бюджетних коштів могли б ухвалювати рішення про тимчасове призупинення виплати суддівської винагороди суддям, заробітної плати працівникам апаратів судів, працівникам інших установ системи правосуддя.

Відповідний механізм тимчасового призупинення виплати суддівської винагороди, заробітної плати не суперечитиме вимогам чинного законодавства, адже спеціальним законодавством не врегульовано порядок обліку робочого часу суддів, а тому застосуванню підлягають положення наказу Державного комітету статистики України від 05 грудня 2008 року № 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці", яким затверджено Типову форму Табеля (форма № П-5).

Позначення до табеля обліку використання робочого часу про причини відсутності на роботі (основна відпустка, відпустка за власний рахунок, лікарняний тощо) та інші відхилення від нормальних умов праці вносяться на підставі документів (листки непрацездатності, заяви) та кадрових наказів.

У рішенні від 25.11.2021 року №54 Рада суддів України зазначила, що облік робочого часу судді у робочі дні здійснюється відповідальною особою суду шляхом проставлення у табелі робочого часу судді відмітки про відпрацьований повний 8-годинний робочий день незалежно від кількості відпрацьованих годин. Перебування судді на робочому місці понад установлену тривалість робочого часу під час робочого дня охоплюється умовами оплати та роботи судді та не дає підстав для проставлення у табелі робочого часу більшої кількості відпрацьованих годин.

Інші відмітки у табелі робочого часу проставляються на підставі повідомлень судді або розпорядчих документів суду (повідомлення про перебування на лікарняному, наказів про надання іншого дня відпочинку, про відрядження, про перебування у відпустці тощо).

У цьому ж рішенні Рада суддів України вказала, що суддя серед іншого зобов'язаний дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів, а тому систематична та безпідставна відсутність на робочому місці під час робочого часу, що має наслідком незабезпечення розгляду судових справ у розумні строки або має ознаки умисного ухилення суддею від здійснення правосуддя, може бути підставою для застосування заходів дисциплінарного впливу.

Це означає, що у випадках, коли суддя систематично та безпідставно відсутній на робочому місці під час робочого часу, що має наслідком незабезпечення розгляду судових справ у розумні строки або має ознаки умисного ухилення суддею від здійснення правосуддя, розпорядники бюджетних коштів, збори суддів відповідного суду вправі ухвалювати відповідні рішення (розпорядчі акти), якими фіксувати відповідну поведінку.

Такими ж розпорядчими актами може фіксуватися наявність підтвердженої інформації про колабораційні дії.

На підставі таких розпорядчих актів відсутність судді або працівника необхідно відмічати у табелі умовним позначенням "НЗ" ("відсутність з нез’ясованих причин") або "І" ("інші причини неявки"). Після з’ясування обставин та виявлення, що причини відсутності були поважні, або ж, що раніше надана інформація не підтвердилась, табель обліку використання робочого часу можна скорегувати.

У той же час припинення виплати довічного грошового утримання суддям у відставці з огляду на чинне правове регулювання цього питання є неможливим, адже відповідно до частини четвертої статті 145 Закон України "Про судоустрій і статус суддів" рішення про припинення відставки судді приймається Вищою радою правосуддя, яка наразі не функціонує.

З огляду на те, що це повноваження Вищої ради правосуддя не є конституційним повноваженням, питання припинення відставки судді можливо вирішити шляхом внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо недопущення неефективного використання бюджетних коштів, передбачених, зокрема, на виплату суддівської винагороди та оплату праці працівникам апаратів судів, працівникам інших органів і установ системи правосуддя, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. Підтримати ініціативу Державної судової адміністрації України про створення робочої групиз розробки та запровадження заходів реагування щодо запобігання випадків неефективного використання коштів Державного бюджету України розпорядниками коштів нижчого рівня, що знаходяться на тимчасово окупованій території України.

2. Державній судовій адміністрації України розглянути питання покладення на робочу групу функцій Координаційного центру щодо опрацювання інформації про суддів, суддів у відставці та працівників установ системи правосуддя, які вирішили співпрацювати з ворогом на тимчасово окупованій території.

3. На підставі рекомендацій робочої групи розпорядникам бюджетних коштів ухвалювати рішення (розпорядчі акти) про тимчасове призупинення виплати суддівської винагороди суддям, заробітної плати працівникам апаратів судів, працівникам інших установ системи правосуддя.

4. На підставі таких розпорядчих актів відсутність судді або працівника відмічати у табелі умовним позначенням "НЗ" ("відсутність з нез’ясованих причин") або "І" ("інші причини неявки").

5. Після з’ясування дійсних обставин відсутності на роботі та виявлення, що причини відсутності були поважні, або ж, що раніше надана інформація не підтвердилась, корегувати табелі обліку використання робочого часу.

6. Делегувати до складу робочої групи Державної судової адміністрації України з розробки та запровадження заходів реагування щодо запобігання випадків неефективного використання коштів Державного бюджету України розпорядниками коштів нижчого рівня, що знаходяться на тимчасово окупованій території України, утвореної наказом Голови ДСА України від 13.07.2022 № 233, членів Ради суддів України:

- Кобилянського Костянтина Миколайовича;

- Мовчана Дмитра Валентиновича;

- Чорну Валерію Вікторівну.

Робочій групі врахувати позицію Ради суддів України, що рекомендація робочої групи щодо тимчасового призупинення виплати суддівської винагороди вважається ухваленою за умови, якщо за неї проголосувало щонайменше 2 члени Ради суддів України.

7. Рекомендувати правоохоронним органам, які мають в своєму розпорядженні інформацію про те, що окремі судді (в тому числі й судді у відставці) або працівники установ системи правосуддя залишаються на окупованих територіях свідомо та вирішили співпрацювати з ворогом, надавати цю інформацію робочій групі.

8. Закликати усі правоохоронні органи розслідувати відповідні кримінальні провадження щодо можливої співпраці суддів, суддів у відставці та працівників установ системи правосуддя у пріоритетному порядку та у максимально стислі строки з неухильним утриманням загальних засад кримінального судочинства.

9. Звернутися до суб'єктів законодавчої ініціативи з пропозицією частину четверту статті 145 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" викласти у новій редакції: "Рішення про припинення відставки судді з підстав, визначених пунктами 1, 3 частини першої цієї статті приймається Вищою радою правосуддя".

Доповнити статтю 145 новими частинами п'ятою та шостою такого змісту.

"Відставка судді припиняється з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього за вчинення умисного злочину. Такий суддя втрачає визначені законом гарантії незалежності і недоторканності судді, право на довічне грошове утримання та інше забезпечення.

Відставка судді припиняється з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим."

Голова Ради суддів України                                                                                                           Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

04.07.2022

Рішення РСУ №21 від 04.07.2022 року "Щодо перенесення дати проведення ХІХ позачергового з'їзду суддів України "

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 липня 2022 року                                                                                                                                                                      м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 21

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо відкладення дати проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо відкладення дати проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України взяти до відома.

2. Відкласти проведення XIX позачергового з'їзду суддів України у визначені рішенням Ради суддів України від 12 травня 2022 року № 12 дати.

Дату проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України визначити негайно після отримання висновків Етичної ради щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також списку кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя.

3. Звернутись до Етичної ради щодо прискорення проведення відбору кандидатів на посади члена Вищої ради правосуддя.

Голова

Ради суддів України                                                                                                                                                   Моніч Б. С.

Дивитися Завантажити

24.06.2022

Рішення РСУ № 20 від 24.06.2022 "Щодо заохочення"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 20

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В., відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 31-ї річниці утворення господарських (арбітражних) судів України:

нагородити Грамотою Ради суддів України:

ЧУБАТЕНКА Сергія Станіславовича помічника судді Північно-західного апеляційного господарського суду;

оголосити Подяку Ради суддів України:

БОГАТИРЬОВІЙ

Тетяні Ростиславівні

начальнику відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу Господарського суду міста Києва;
БУГАЄНКО Яні Василівні помічнику судді Господарського суду міста Києва;
ГЛАДКІЙ Ларисі Андріївні секретарю судового засідання відділу забезпечення судового процесу Північно-західного апеляційного господарського суду;
МАЗУР Тетяні Михайлівні заступнику начальника фінансово-економічного відділу Господарського суду міста Києва;
МЕЛЬНИК Інні Юріївні помічнику судді Господарського суду міста Києва;
НАГОРНЮК Валентині Валентинівні головному спеціалісту відділу забезпечення діяльності судових колегій Господарського суду міста Києва;
ПОЛТОРАЧЕНКО Кристині Сергіївні помічнику судді Господарського суду міста Києва;
ПРОКОПЮК Анастасії Сергіївні помічнику судді Господарського суду міста Києва;

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Конституції України

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

колектив Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області;

колектив Територіального управління Служби судової охорони у Сумській області;

БОРИСЕНКО Дарію Олегівну секретаря судового засідання Бердянського міськрайонного суду Запорізької області;
ВАРОВУ Віолетту Олександрівну головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління Державної судової адміністрації в Київській області;
ГАРНЮК Інну Олександрівну старшого секретаря Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
ГОРНОСТАЙ Ольгу Юріївну завідувача сектору організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики Територіального управління Державної судової адміністрації в Київській області;
ГУРСЬКУ Альону Володимирівну помічника судді Черкаського апеляційного суду;
ДЕРКАЧА Олександра Михайловича помічника заступника голови Черкаського апеляційного суду;
ІЩЕНКО Ангеліну Сергіївну помічника судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;
ІЩЕНКО Анастасію Олегівну секретаря судового засідання Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
КАБАНОВУ Катерину Олегівну помічника судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
КОЗІК Анну Іванівну секретаря Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
КОЗЬМЕНКО Олену Григорівну помічника судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;
КОТЕЛЕВЕЦЬ Олену Сергіївну начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Територіального управління Державної судової адміністрації в Київській області;
КУДРЕНКА Ігоря Олеговича головного спеціаліста відділу організації діловодства (канцелярії) Черкаського апеляційного суду;
КУНЕЦЬ Вікторію Вікторівну секретаря судового засідання Комунарського районного суду міста Запоріжжя;
ЛЕБІДЬ Оксану Василівну начальника відділу організації діловодства (канцелярії) Черкаського апеляційного суду;
МАСОВЦЯ Володимира Петровича заступника начальника Територіального управління Державної судової адміністрації в Київській області;
МОКЛЯК Ольгу Вікторівну завідувачку юридичного сектору Територіального управління Державної судової адміністрації в Київській області;
САФОНОВУ Ірину Олександрівну помічника судді Веселівського районного суду Запорізької області;
СЕРДЮК Анастасію Сергіївну помічника судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області;
СИЗОВУ Зоряну Юріївну помічника судді Згурівського районного суду Київської області;
СПИЦЮ Олену Іванівну секретаря Бердянського міськрайонного суду Запорізької області;
СТАЦЮРУ Оксану Валеріївну помічника судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
ЧУХРАЙ Марину Миколаївну секретаря Заводського районного суду міста Запоріжжя;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
ВАЩУК Катерину Олександрівну помічника судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
ВОДВАЖКО Дар’ю Денисівну секретаря судового засідання Подільського районного суду міста Києва;
ГОЛОВКА Олександра Вадимовича помічника судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
ДОЛОЗІНУ Аллу Володимирівну помічника судді Дзержинського міського суду Донецької області;
ДЯКІВНИЧ Галину Йосифівну помічника судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
ЗУБЧЕНКО Наталію Григорівну помічника судді Дзержинського міського суду Донецької області;
КОВАЛЬ Вероніку Андріївну помічника судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;
МАСЛОВА Костянтина Георгійовича помічника судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
МІНЕНКО Олександру Іванівну начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) Подільського районного суду міста Києва;
МУСАЄВА Рауфа Джейхуновича секретаря судового засідання Заводського районного суду міста Запоріжжя;
ПАЛЬЧАК Раїсу Романівну помічника судді Подільського районного суду міста Києва;
СЕМЕНУ Наталію Володимирівну діловода Подільського районного суду міста Києва;
СІРАНТ Тетяну Олегівну помічника судді Подільського районного суду міста Києва;
СМУШКОВУ Вікторію Володимирівну помічника судді Подільського районного суду міста Києва;
оголосити Подяку Ради суддів України:
ВОЗНІЙ Катерині Максимівні секретарю судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;
ВОЛИНЕЦЬ Марію Зіновіївну помічнику судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
ІЛЬЧУКУ Богдану Валентиновичу помічнику судді Сьомого апеляційного адміністративного суду;
КОРОТЕНКО Оксані Олександрівні помічнику судді апарату Вищого антикорупційного суду
КОСТЮКУ Руслану Юрійовичу помічнику голови Восьмого апеляційного адміністративного суду;
САГАН Христині Вікторівні помічнику судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
ЯРЕМІ Галині Віталіївні старшому секретарю суду відділу забезпечення судового процесу Північно-західного апеляційного господарського суду;

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 45-річчя від дня народженнянагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

КІСІЛЬОВУ

Ірину Анатоліївну

головного спеціаліста Корабельного районного суду міста Миколаєва.
ПАЛАГНІЙ Яніну Олексіївну заступника керівника апарату Корабельного районного суду міста Миколаєва;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річного ювілею від дня народженнянагородити Почесною грамотою Ради суддів України:
ПАРХОМЕНКО

Світлану Миколаївну

старшого секретаря Козельщинського районного суду Полтавської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 70-річного ювілею від дня народженнянагородити Почесною грамотою Ради суддів України:
ПЕТРЕНКА

Василя Євдокимовича

суддю Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у відставці.
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 80-річного ювілею від дня народженнянагородити Почесною грамотою Ради суддів України:
ХОДАКІВСЬКУ

Тетяну Іванівну

суддю Червоноармійського районного суду Житомирської області у відставці.
                                             Голова Ради суддів України               Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

24.06.2022

Рішення РСУ № 19 від 24.06.2022 "Щодо необхідності отримання додаткових відомостей від кандидатів на посаду судді КСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ


24 червня 2022 року м. Київ

                                                                                      Р І Ш Е Н Н Я № 19  

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності отримання додаткових відомостей від кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, за результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України та співбесіди з ним, відповідно до статті 148 Конституції України, статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України», статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності отримання додаткових письмових пояснень від кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України взяти до відома.

2.Запропонувати кандидатам на посаду судді Конституційного Суду України надати у строк до 01 липня 2022 року письмові пояснення з приводу додаткових відомостей, які надійшли на адресу Ради суддів України.

Ради суддів України                   Моніч Б.С.


Дивитися Завантажити

11.06.2022

Рішення РСУ №18 від 10.06.2022 року "Щодо необхідності подолання різного рівня судового навантаження у судах"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року                                                                                                                                                                      м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 18

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності подолання різного рівня судового навантаження у найбільш завантажених судах України, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С.щодо необхідності подолання різного рівня судового навантаження у найбільш завантажених судах України взяти до відома.

2.Звернутися до Голови Верховного Суду з пропозицією після завершення процедури відряджень для суддів з тимчасово окупованих територій оголосити процедуру відрядження суддів для всіх суддів з метою подолання різного рівня судового навантаження у найбільш завантажених судах України.

3.При визначенні кількості посад суддів, на які оголошувати процедуру відрядження, виходити з того, що загальна чисельність таких посад не може перевищувати 50% вакантних посад суддів, визначених наказами ДСА України.

4.Рекомендувати зборам суддів відповідних судів інформувати Голову Верховного Суду про реальну кількість суддів, яких можливо розмістити в суді з урахуванням стану матеріально-технічного забезпечення суду (наявність службових кабінетів, залів судових засідань, оргтехніки тощо).

Голова Ради суддів України                                                                                                                                    Моніч Б.С.
Дивитися Завантажити

11.06.2022

Рішення РСУ №17 від 10.06.2022 року "Про подання кандидатом на посаду помічника судді сертифікату про володіння державною мовою"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року                                                                                                                                                                м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 17

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо особливостей прийому на роботу помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника судді, помічника члена Ради суддів України у період дії воєнного стану, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частин шостої – сьомої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо особливостей прийому на роботу помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника судді, помічника члена Ради суддів України у період дії воєнного стану взяти до відома.

2.Визначити, що особа, яка претендує на зайняття посади помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника судді, помічника члена Ради суддів України у період дії воєнного стану не подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

3.Особи, призначені у період дії воєнного стану на посади помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника судді, помічника члена Ради суддів України подають документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такі документи не були подані ними раніше.

Голова Ради суддів України                                                                                                                                 Моніч Б.С.
Дивитися Завантажити

11.06.2022

Рішення РСУ №16 від 10.06.2022 року "Про визначення дати засідання РСУ з проведення співбесід з кандидатами на посаду судді КСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року                                                                                                                                                                м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 16

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про визначення дати засідання Ради суддів України з питання проведення співбесід з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України,відповідно до статті 148 Конституції України, статей 11 - 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України провести в онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom на засіданні Ради суддів України 23-24 червня 2022 року.

2.Про зазначене рішення повідомити кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Голова Ради суддів України                                                                                                                                        Моніч Б.С.
Дивитися Завантажити