Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

22.06.2023

Рішення РСУ № 27 від 22.06.2023 Про створення робочої групи для вичення питань щодо стану ДП Санаторно-лікувальний центр Шкло

22 червня 2023 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 27

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про створення робочої групи для вивчення питань щодо матеріального та фінансового стану Державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло»,відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про створення робочої групи для вивчення питань щодо матеріального та фінансового стану Державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло»взяти до відома.

2. З метою вивчення питань щодо матеріального та фінансового стану Державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло»створити робочу групу та включити до її складу:

-Грубника Олексія Миколайовича - члена Ради суддів України, суддю Дружківського міського суду Донецької області;

-Журавську Олену Василівну - секретаря Ради суддів України, суддю Деснянського районного суду міста Києва;

-Мовчана Дмитра Валентиновича - члена Ради суддів України, суддю Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;

-Мороз Наталію Валеріївну - члена Ради суддів України, суддю господарського суду Львівської області;

-Моніча Богдана Сильвестровича - Голову Ради суддів України, суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду;

-Остапука Віктора Івановича - члена Ради суддів України, суддю Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;

-Чорну Валерію Вікторівну - члена Ради суддів України, суддю Апеляційної Палати Вищого антикорупційного Суду;

-Давиденка Володимира Григоровича - начальника відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України.

3. Доручити вказаній робочій групі провести вивчення матеріального та фінансового стану Державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» та про результати поінформувати на засіданні Ради суддів України.

Голова Ради суддів України Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

22.06.2023

Рішення РСУ № 26 від 22.06.2023 щодо вивчення організації та діяльності районних судів Полтавської та Харківської області

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 26

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про виконання рішення Ради суддів України від 03 лютого 2023 року № 5 щодо розгляду нерозподілених судових справ територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану,відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про виконання рішення Ради суддів України від 03 лютого 2023 року № 5 щодо розгляду нерозподілених судових справ територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану взяти до відома.

2. З метою вивчення виконання місцевими загальними судами міста Полтави, Полтавської області, міста Харкова, Харківської області рішення Ради суддів України від 03 лютого 2023 року № 5 створити робочу групу та включити до її складу наступних членів Ради суддів України:

-Грубника Олексія Миколайовича, суддю Дружківського міського суду Донецької області;

-Невідому Тетяну Олексіївну, суддю Київського апеляційного суду;

-Остапука Віктора Івановича, суддю Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду;

-Олійник Світлану Вікторівну, суддю Вишгородського районного суду Київської області;

-Фанду Оксану Анатоліївну, суддю Вінницького районногосудуВінницької області.

3. Робочій групі здійснити вказане вивчення та поінформувати про результати його проведення на засіданні Ради суддів України.


Голова Ради суддів України                              Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ №25 від 04.05.2023 року Про погодження змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                                  м. Київ

РІШЕННЯ № 25

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про погодження проєкту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, врахувавши позицію Вищого антикорупційного суду, викладену у листі від 15.03.2023 № 03.16-06/11/2023, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

  • 1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про погодження проєкту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ взяти до відома.
  • 2.Погодити проєкт змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ у редакції, що додається.
Голова

Ради суддів України

                                                                                                                                        

Б.С. Моніч

Додаток
до рішення Ради суддів України
від 04 травня 2023 року № 25

ПОГОДЖЕНОрішення Ради суддів Українивід 04 травня 2023 року № 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

НаказДержавноїсудовоїадміністраціїУкраїни

від ____ _________ 2023 року №___

Зміни до Загального класифікатора

спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого наказом

ДСА України від 21 грудня 2018 року № 622

1.У спеціалізації «Адміністративне судочинство»:

Після позиції 115000000 доповнити новою позицією:

116000000 Справи щодо застосування санкцій у порядку антикорупційного законодавства.

2.У спеціалізації «Цивільне судочинство»:1)назву позиції 304060000 викласти у новій редакції «довічного утримання, з них»;

2)після позиції 304060000 доповнити новою позицією:

304060100 розірвання договору довічного утримання
Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ № 24 від 04.05.2023 року Щодо необхідності внесення змін до Положення про АСДС

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                              м. Київ

РІШЕННЯ № 24

Відповідно до частини першої статті 14 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) у судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (далі - ЄСІТС).

Частиною другою статті 14 ЦПК України передбачено, що позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в ЄСІТС в день надходження документів.

Відповідно до пункту 2.2.4 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (далі - Положення), кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов'язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

У підсистемі ЄСІТС «Електронний суд», з огляду на зазначену норму, наявність єдиного унікального номера справи є обов'язковою, оскільки без нього блокується доступ до отримання інформації про рух документів та ознайомлення з рішенням суду.

Разом з тим нормами ЦПК України передбачено випадки, коли підсудність справи визначається судом вищої інстанції, отже, заява про визначення підсудності надходить безпосередньо до цього суду.

Зокрема, статтею 29 ЦПК України визначено, що підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами, а також справ про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України, визначається суддею Верховного Суду.

Виходячи з наведеного, у пункті 2.2.4 Положення не враховано, що заяви про визначення підсудності в порядку ЦПК України надходять безпосередньо до суду вищої інстанції та реєструються (без зазначення єдиного унікального номера справи.

Крім того, згідно з пунктом 3 розділу II Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18, наявність єдиного унікального номера справи є обов'язковою складовою при виготовленні судового рішення.

З метою можливості зазначення в судовому рішенні за заявами про визначення підсудності єдиного унікального номера справи, коректної обробки заяв Електронним судом, забезпечення ознайомлення з документами через Електронний кабінет Електронного суду, а також розміщення рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень необхідно внести зміни до пункту 2.2.4 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Наведене дає підстави для ухвалення рішення про внесення відповідних змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

На підставі викладеного, заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 року №25 (із змінами і доповненнями), відповідно до статті 133 «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду взяти до відома.

2. Внести до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 року №25 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України від 5 червня 2015 року №55, від 22 липня 2015 року №79 , від 3 березня 2016 року №21 , від 15 вересня 2016 року №58 , від 24 квітня 2020 року №25, від 17 липня 2020 року №38, від 11 червня 2021 року №18, від 06 жовтня 2022 року № 31) зміни, що додаються.

Голова

Ради суддів України                                                                                                                                         Б.С. Моніч


Додаток до рішення Ради суддів України від 04 травня 2023 року № 24

ПОГОДЖЕНО

Наказ Державної судової адміністрації України

від ____ травня 2023 року № ____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради суддів України

від 04 травня 2023 року № 24

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про автоматизовану

систему документообігу суду,

затвердженого рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 року №25

(із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України:

від 5 червня 2015 року №55,

від 22 липня 2015 року №79,

від 3 березня 2016 року №21,

від 15 вересня 2016 року №58,

від 24 квітня 2020 року №25,

від 17 липня 2020 року №38,

від 11 червня 2021 року №18,

від 06 жовтня 2022 року № 31.  • Абзац перший пункту 2.2.4 Положення викласти в такій редакції:

«Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції, а в разі надходження заяви про визначення підсудності, поданої до пред'явлення позову, - в суді, до якого надійшла така заява. Єдиний унікальний номер залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов'язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні».

Проект змін до положення про АСДС

Чинна редакція Положення

Запропоновані зміни до Положення
2.2.4 Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні. 2.2.4 Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції, а в разі надходження заяви про визначення підсудності, поданої до пред'явлення позову, - в суді, до якого надійшла така заява. Єдиний унікальний номер залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов'язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні
Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ № 23 від 04.05.2023 року Про нагородження відзнаками РСУ

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                              м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 23

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В., відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 15-ї річниці початку процесуальної діяльності Закарпатського окружного адміністративного суду:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

СКРИПЧУКА Олександра Олексійовича керівника апарату Закарпатського окружного адміністративного суду;
ШЕШЕНЮ Олексія Миколайовича суддю Закарпатського окружного адміністративного суду у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
ПОВХАНИЧ Галину Петрівну начальника відділу документообігу та забезпечення судового процесу Закарпатського окружного адміністративного суду;
оголосити Подяку Ради суддів України:
ЗВІРИЧ

Вірі Андріївні

головному спеціалісту із забезпечення зв'язків із засобами масової інформації (прес-секретарю) Закарпатського окружного адміністративного суду;
РЯБЕЦЬ Олені Сергіївні помічнику судді Закарпатського окружного адміністративного суду;
СОЛОГУБ Дарині Яківні помічника заступника голови Закарпатського окружного адміністративного суду;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 32-ї річниці утворення господарських (арбітражних) судів:нагородити Грамотою Ради суддів України:
ГОРБАТЮК-ВАСИЛЕЙКО

Наталію Михайлівну

помічника судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
КОСТЕНКО Вікторію Сергіївну помічника голови Господарського суду Кіровоградської області;
КРАВЧЕНКО Дарину Анатоліївну помічника судді Господарського суду Вінницької області;
НІКОЛАЄНКО Тетяну Юріївну керівника апарату Господарського суду Кіровоградської області;
ТКАЧЕНКО Світлану Миколаївну завідувача господарства відділу організаційного забезпечення та управління державним майном Господарського суду Кіровоградської області;
оголосити Подяку Ради суддів України:
ВЕРКАЛЕЦЬ

Уляні Дмитрівні

помічнику судді Господарського суду Житомирської області;
КОСТЯНІЙ Лілії Нурисламівні начальнику фінансово-економічного відділу Господарського суду Кіровоградської області;
МАРУЩАК Анні Олегівні секретарю судового засідання Господарського суду Вінницької області;
ПЕНЬКІВСЬКІЙ Оксані Володимирівні помічнику судді Господарського суду Житомирської області;
СЕНЬКІНІЙ Ларисі Анатоліївні секретарю судового засідання відділу організації судового процесу та служби судових розпорядників Господарського суду Житомирської області;
УСИК Ганні Геннадіївні помічнику судді патронатної служби Господарського суду Київської області;
ШАРАВСЬКІЙ Наталії Леонідівні секретарю судового засідання Господарського суду Вінницької області;
ЯРОШ Ірині Андріївні помічнику судді патронатної служби Господарського суду Київської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 85-річчя від дня народженнянагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ГУЗЯ

Леоніда Євдокимовича

суддю Апеляційного судуХарківської області у відставці;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 65-річчя від дня народженнянагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ГАРНИК

Людмилу Леонідівну

суддю Північного апеляційного господарського суду у відставці;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річчя від дня народженнянагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ЯРОВУ

Надію Михайлівну

головного спеціаліста Червоноармійського районного суду Житомирської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Конституції України

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ГОНЧАРУКА

Юрія Георгійовича

начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області;
ЗУБЕЦЬ Ларису Петрівну суддю Північного апеляційного господарського суду у відставці;
КАЛАШНИКА Василя Павловича суддю Смілянського міськрайонного суду Черкаської області у відставці;
КИРИЛЮК Валентину Федорівну суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області у відставці;
ПАШКІНУ Світлану Анатоліївну суддю Північного апеляційного господарського суду у відставці
нагородити Грамотою Ради суддів України:
КОЗАЧОК Наталію Миколаївну помічника судді Червоноармійського районного суду Житомирської області;
НЕВМЕРЖИЦЬКУ Юлію Вікторівну помічника судді Червоноармійського районного суду Житомирської області.
Голова Ради суддів України                                                                                                                       Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ № 22 від 04.05.2023 року Щодо заохочення суддів у відставці

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                          м. Київ

РІШЕННЯ № 22

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України – Журавську О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 10 Закону України "Про державні нагороди України", пункту 10 розділу ІІІ Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001, Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізмта з нагоди професійного свята - Дня Конституції Українипідтримати подання щодо присвоєння

почесного звання "Заслужений юрист України":

КОЛЕСНІКОВУ Григорію Яковлевичу судді Одеського апеляційного суду у відставці;
МІРОНОВІЙ Галині Михайлівні судді Першого апеляційного адміністративного суду у відставці.
Голова Ради суддів України                                                                                                                           Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ № 21 від 04.05.2023 року Щодо неможливості суміщення роботи помічників суддів із зайняттям адвокатською діяльністю

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                       м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 21

Останнім часом до Ради суддів України надходять листи про надання роз'яснень щодо законності сумісництва та суміщення роботи помічників суддів, які є працівниками патронатної служби у державному органі, із зайняттям адвокатською діяльністю.

Рада суддів України, як вищий орган суддівського самоврядування, діяльність якого, зокрема має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів, звертає увагу на наступне.

Згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 затверджено Положення про помічника судді (зі змінами) (далі - Положення).

Положенням визначено, що помічник судді - це працівник патронатної служби у суді, який забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник голови суду - це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею, обраним у встановленому порядку головою суду, адміністративних повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а також повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник заступника голови суду - це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею, обраним у встановленому порядку заступником голови суду, адміністративних повноважень, визначених головою відповідного суду, а також повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник судді - члена Ради суддів України - це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею - членом Ради суддів України, обраним у встановленому порядку з'їздом суддів України, його обов'язків члена Ради суддів України, а також повноважень щодо здійснення ним правосуддя.

Помічник секретаря судової палати апеляційного суду - це працівник патронатної служби, який забезпечує виконання суддею, обраним у встановленому порядку секретарем судової палати, повноважень, визначених законом «Про судоустрій і статус суддів», головою відповідного суду, а також повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник судді є працівником апарату суду.

Помічник судді з питань підготовки та організаційного забезпечення судового процесу підзвітний лише відповідному судді. Суддя є його безпосереднім керівником.

Помічник голови суду з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею адміністративних повноважень голови суду, підзвітний лише голові суду, який є його безпосереднім керівником.

Помічник заступника голови суду з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею адміністративних повноважень заступника голови суду, підзвітний лише заступнику голови суду, який є його безпосереднім керівником.

Помічник судді - члена Ради суддів України з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею своїх обов'язків як члена Ради суддів України, підзвітний лише такому судді - члену Ради суддів України, який є його безпосереднім керівником.

Помічник секретаря судової палати апеляційного суду з питань, які стосуються забезпечення виконання суддею повноважень секретаря палати апеляційного суду, підзвітний лише такому судді - секретарю судової палати апеляційного суду, який є його безпосереднім керівником.

Обов'язки помічника судді визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується керівником апарату суду за погодженням із зборами суддів відповідного суду.

З усіх інших питань, у тому числі щодо дотримання трудової дисципліни, помічник судді підзвітний керівнику апарату суду в межах його повноважень.

Керівник апарату суду створює належні умови для виконання помічником судді своїх посадових обов'язків і підвищення рівня його професійної компетентності в Національній школі суддів України.

Керівник апарату суду здійснює контроль за дотриманням помічником судді правил внутрішнього трудового розпорядку суду та Правил поведінки працівника суду.

Помічник судді у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 92 Закону України «Про державну службу», відповідними процесуальними кодексами, іншими законами та нормативно-правовими актами України, Правилами поведінки працівника суду, затвердженими рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33 (у редакції рішення Ради суддів України від 24 грудня 2020 року № 72), рішеннями зборів суддів відповідного суду, Інструкцією з діловодства суду, Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, цим Положенням, а також посадовою інструкцією.

На помічника судді поширюється дія законодавства про працю, крім статей 39 -1, 41 - 43 -1, 49 -2 та частини 3 статті 184 Кодексу законів про працю України.

Згідно із ч. 3 ст. 25 Закону України "Про запобігання корупції" встановлено, обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних, помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, працівників патронатних служб у державних органах, осіб, зазначених у підпункті «к» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону (крім осіб, зазначених в інших підпунктах пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону). Обмеження, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, не поширюються на осіб молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, які проходять службу в аварійно-рятувальних формуваннях та пожежно-рятувальних підрозділах у змінному режимі (за умови відсутності у таких осіб повноважень із здійснення заходів державного нагляду (контролю), реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, ліцензування).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом; адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Законодавством України встановлено низку положень, що за змістом є обмеженнями та заборонами певних видів поведінки посадових осіб, а за своїм призначенням це - засоби запобігання корупції. Необхідно такі положення знати, розуміти та дотримуватись у своїй повсякденній діяльності. Крім того, законодавство встановлює низку вимог та процедур, спрямованих на запобігання корупції. Усі ці інструменти становлять комплекс антикорупційних механізмів, які виступають бар'єрами на шляху вчинення корупційних правопорушень.

Виходячи з аналізу актуального законодавства, на помічників суддів, як працівників патронатної служби, прямо не поширюються обмеження передбачені законодавством щодо суміщення та сумісництва, проте, здійснювати адвокатську діяльність, перебуваючи на посаді помічника судді, не виглядає легітимним та суперечить меті антикорупційного законодавства.

Водночас проходити навчання, стажування, складати іспит та отримувати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у вільний від роботи час є можливим. У разі отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, помічник зобов’язаний невідкладно зупинити його дію.

Оскільки, перебування на посаді помічника судді та здійснення адвокатської діяльності може мати ознаки використання особою, зокрема, помічником судді, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей, що в свою чергу може породжувати реальний чи потенційний конфлікт інтересів.

Крім того, помічник судді є працівником апарату суду, відтак повинен поводитися під час та поза виконанням службових чи посадових обов'язків гідно, уникати поведінки та ситуацій, дій та вчинків, що можуть зашкодити авторитету судової влади чи незалежності суду, негативно вплинути на репутацію суду чи його працівників.

З огляду на викладене, Рада суддів України вважає, що сумісництво та суміщення посади помічника судді із здійсненням адвокатської діяльності не буде доречним та суперечитиме меті антикорупційного законодавства, що в свою чергу негативно впливатиме на репутацію судів та судової влади в цілому.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо неможливості суміщення роботи помічника із адвокатською діяльністю, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21 (зі змінами), Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо неможливості сумісництва та суміщення посади помічника судді із адвокатською діяльністю взяти до відома.

2. Вважати, що сумісництво та суміщення посади помічника судді із здійсненням адвокатської діяльності є неприпустимим.

У разі набуття діючим помічником судді статусу адвоката, здійснення адвокатської діяльності також підлягає невідкладному зупиненню у визначеному законом порядку.

4. У зв’язку з цим, внести зміни до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21 (зі змінами), що додаються.

3. Якщо кандидат на посаду помічника судді є діючим адвокатом - така діяльність має бути зупинена в установленому законом порядку».

Голова Ради суддів України                                                                                                                                   Б.С. Моніч

Додаток

до рішення Ради суддів України

04 травня 2023 року № 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Ради суддів України

04 травня 2023 року № 21

         Порівняльна таблиця змін до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України

від 18.05.2018 № 21,

(зі змінами внесеними згідно з Рішеннями Ради суддів

від 26.10.2018 № 63;

від 21.06. 2019 № 29;

від 22.11.2019 № 90;

від 03.09.2021 № 38;

від 06.10.2022 № 32

{Додатково див. рішення Ради суддів України від 13.09.2021 №41,

рішення Ради суддів України від 10.06.2022 № 17}

діюча редакція пропозиція
5. Помічник судді у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", статтею 92 Закону України "Про державну службу", відповідними процесуальними кодексами, іншими законами та нормативно-правовими актами України, Правилами поведінки працівника суду, затвердженими рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33, рішеннями зборів суддів відповідного суду, Інструкцією з діловодства суду, Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, цим Положенням, а також посадовою інструкцією.
На помічника судді поширюється дія законодавства про працю, крім статей 39 -1, 41 - 43 -1, 49 -2 та частини 3 статті 184 Кодексу законів про працю України.
{Абзац 2 пункту 5 в редакції Рішень Ради суддів № 63 від 26.10.2018, № 90 від 22.11.2019}
За помічником (помічниками) судді, якого (яких) призвано на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада.
{Пункт 5 доповнено 3 абзацом згідно з Рішенням Ради суддів № 32 від 06.10.2022}
Сумісництво та суміщення посади помічника судді з адвокатською діяльністю є неприпустимим. Якщо кандидат на посаду помічника судді є діючим адвокатом - така діяльність має бути зупинена в установленому законом порядку». У разі набуття діючим помічником судді статусу адвоката, здійснення адвокатської діяльності також підлягає невідкладному зупиненню у визначеному законом порядку.
{Пункт 5 доповнено 4-6 абзацами згідно з Рішенням Ради суддів№21 від 04 травня 2023}
9. Керівник апарату відмовляє судді в задоволенні подання про призначення на посаду помічника судді у випадку, коли претендент не відповідає вимогам, установленим частиною другою статті 157 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також у випадках, коли претендент на посаду помічника судді:
{Підпункт 1 пункту 9 виключено на підставі Рішення Ради суддів № 63 від 26.10.2018}
- в установленому законом порядку визнаний недієздатним або дієздатність якого обмежена;
- має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- відповідно до рішення суду позбавлений права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
- має не погашене адміністративне стягнення за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення;
- має громадянство іншої держави.
Дивитися Завантажити

05.05.2023

Рішення РСУ №20 від 04.05.2023 року Щодо плану заходів в рамках співпраці РСУ із Програмою USAID

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року                                                                                                                                                          м. Київ

                                                                          Р І Ш Е Н Н Я № 20

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо плану заходів в рамках співпраці Ради суддів України із Програмою USAID«Справедливість для всіх», відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо плану заходів в рамках співпраці Ради суддів України із Програмою USAID«Справедливість для всіх» взяти до відома.

2. Доручити Голові Ради суддів України, після визначення відповідальних осіб від Ради суддів України за реалізацію відповідних напрямків плану заходів в рамках співпраці Ради суддів України із Програмою USAID «Справедливість для всіх» на період з травня 2023 року до 31 березня 2024 року, що додається, затвердити остаточну його редакцію.


Голова Ради суддів України                                                                     Б.С. МонічДодаток

до рішення Ради суддів України

від 04 травня 2023 року № 20

СХВАЛЕНО
  Рішенням Ради суддів України № 20 від 04 травня 2023 року 

  ПОГОДЖЕНО

               Керівник Програми USAID «Справедливість для всіх»


______________________ Девід М. Вон

«____» 2023 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

в рамках співпраці Ради суддів України із Програмою USAID «Справедливість для всіх»

на період з травня 2023 року до 31 березня 2024 року

№ п/п НАЗВА ЗАХОДУ Орієнтовний строк виконання Відповідальна особа від Програми Відповідальна особа від РСУ
Підтримка спроможності Ради суддів України у питаннях суддівської етики, врегулювання конфлікту інтересів, участі у суддівському самоврядуванні, організації роботи судів (в тому числі у питаннях комунікаційної політики судів), здійснення інших повноважень Ради суддів України
1 Підготовка аналітичного звіту щодо ухвалених Радою суддів України рішень у 2015 - 2023 роках. Червень 2023 – Жовтень 2023 Ашот Агаян
2 Розробка на базі аналітичного звіту інструменту "Електронна база знань Ради суддів України" з питань організації роботи судів, участі у суддівському самоврядуванні, дотримання вимог суддівської етики, врегулювання конфлікту інтересів та інших напрямків діяльності Ради суддів України. Вересень 2023 – Травень 2024 Ашот Агаян
3 Надання експертної підтримки в оновленні веб-сайту РСУ Травень – Грудень 2023 Уляна Пашинна
4 Надання експертної та організаційної підтримки робочій групі Ради суддів України з питань оновлення положень Кодексу суддівської етики. Травень 2023 - Березень 2024 Ашот Агаян
5 Здійснення аналізу актуальних проблем з вирішення етичних дилем та питань, пов’язаних з врегулюванням конфлікту інтересів в діяльності суддів. Травень 2023 - Листопад 2023 Ашот Агаян
6 Надання експертної підтримки в доопрацюванні проекту Концепції розвитку комунікаційної політики судової влади Травень – Вересень 2023 Уляна Пашинна
7 Підтримка прямих контактів судів з різними цільовими аудиторіями з метою роз’яснення ролі судової влади та підвищення авторитету суду Травень – Вересень 2023 Уляна Пашинна
8 Розробка Посібника для прес-служб судів щодо комунікації справ про воєнні злочини та проведення відповідного навчання для прес-секретарів судів та суддів-спікерів у співпраці із ГО «Вектор прав людини». Травень – Вересень 2023 Уляна Пашинна
Дивитися Завантажити