Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

16.09.2016

Рішення РСУ №65 від 16.09.2016 Щодо забезпечення рівних прав чоловіків та жінок

16 вересня 2016 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 65

Неодноразово міжнародні та українські ґендерні експерти зазначали, що важливо включити до національної системи показників ґендерної статистики, що дають змогу оцінювати становище жінок і чоловіків у судовій системі, зокрема, кількість жінок і чоловіків суддів, а також кількість жінок і чоловіків суддів на адміністративних посадах.

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», зокрема, стаття 5 «Відображення органами державної статистики показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства» зазначає, що «Центральний орган виконавчої влади в галузі статистики забезпечує збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичних даних щодо показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, групуючи їх за статями. Статистичні дані, зазначені в частині першій цієї статті, є невід'ємною складовою державної статистичної звітності, тому існує потреба у запровадженні нових підходів у зборі судової статистики розподіленої за статтю».

Державна судова адміністрація є відповідальним органом з боку судової системи щодо надання даних судової статистики для Державного комітету статистики.

Також важливо взяти до уваги, що Україна одна із перших країн світу ратифікувала у 1979 році Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, на виконання якої державам учасницям рекомендується «національним, регіональним та міжнародним статистичним службам забезпечити, щоб статистичні дані, що стосуються людей були зібрані, проаналізовані і представлені з розбивкою за статтю та віком і відображали проблеми і питання, пов'язані з жінками і чоловіками в суспільстві» (пункт 206 (а) Пекінської платформи дій (1995, четверта Всесвітня конференції зі становища жінок)).

У вересні 2015 року держава Україна взяла на себе зобов’язання виконувати Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року, виконання цілі 16 «Сприяти побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях» передбачає реалізацію ініціатив щодо досягнення завдання «Встановити відповідний, із забезпеченням зворотного зв’язку, рівень загальної участі у представництві та процесі прийняття рішень на всіх рівнях» та звітування за ним шляхом збору інформації про «відсоток посад (зокрема, за віковими групами, статтю) в державних установах (національні парламенти, органи виконавчої влади, судова система)».

Важливою частиною підготовки України до ратифікації Конвенції Ради Європи про боротьбу з насильством щодо жінок та домашнього насильства, яку держава підписала 7 листопада 2011 року та планує ратифікувати найближчим часом, є налагодження збору судової статистики насильства щодо жінок.

Крім того, відповідно до Рішення від 02 грудня 2009 року № 9/09 Ради Міністрів ОБСЄ державам - учасницям рекомендовано збирати і оприлюднювати достовірну інформацію та детальні статистичні дані про злочини на ґрунті ненависті і насильницькі прояви нетерпимості, враховуючи кількість випадків, які доведено до відома правоохоронних органів, кількість порушених справ і постановлених вироків.

З урахуванням цього, відповідно до взятих на себе Україною зобов’язань та на виконання пункту 9 зазначеного вище Рішення Ради міністрів ОБСЄ у Головному слідчому управлінні Національної поліції України визначено Національний контактний пункт з питань злочинів, учинених на ґрунті ненависті, який на постійній основі забезпечує взаємодію Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ ОБСЄ) з порушених питань та виступає Національним контактним пунктом від України з питань протидії злочинам на ґрунті нетерпимості, у тому числі надає статистичну інформацію на вказаному напрямку роботи до БДІПЛ ОБСЄ.

Водночас у ході проведення Щорічної наради ОБСЄ з огляду виконання зобов’язань держав - учасниць у людському вимірі обговорюються питання щодо збору детальних статистичних показників , у тому числі про розпочаті кримінальні провадження на ґрунті ненависті і нетерпимості та судові рішення за результатами їх розгляду.

Заслухавши та обговоривши інформацію членів Ради суддів України Волкової Л.М., Суярко Т.Д. щодо збору судової статистики, розподіленої за статтю, відповідно до статті 127 і статті 131 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», статті 5 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), прагнучи продемонструвати українському суспільству, що судова влади готова сприяти просуванню ідей ґендерної рівності в українському суспільстві, Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Звернути увагу голів місцевих та апеляційних судів на необхідність забезпечення наповнення інформаційно-аналітичної системи «Кадри - WEB" відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 03 вересня 2015 року № 163.

2.Рекомендувати Верховному Суду України встановити та використовувати інформаційно-аналітичну систему «Кадри - WEB"

3.Державній судовій адміністрації України рекомендувати сприяти збору, аналізу та поширенню судової статистики розподіленої за статтю, зокрема:

а) кількість жінок та чоловіків суддів в місцевих, апеляційних та вищих судах окремо за юрисдикціями, а також Верховного Суду;

б) кількість жінок та чоловіків суддів в місцевих, апеляційних та вищих судах окремо за юрисдикціями, а також Верховного Суду, що займають посаду голови суду та заступника (заступниці) голови суду;

в) кількість жінок та чоловіків працівників апаратів судів в місцевих, апеляційних та вищих судах окремо за юрисдикціями, а також Верховного Суду;

г) кількість жінок та чоловіків працівників апаратів судів в місцевих, апеляційних та вищих судах окремо за юрисдикціями, а також Верховного Суду, що займають посаду керівника апарату суду та заступника (заступниці) керівника апарату суду;

д) кількість справ щодо насильства та дискримінації по категоріях справ.

4.Державній судовій адміністрації спільно із міжнародними та українськими експертами визначити категорії ґендерно чутливих справ для подальшого їх обрахування при зборі статистичної інформації.

5. Звернутися до міжнародних донорів та проектів (Агентство США з міжнародного розвитку, ООН, Ради Європи тощо) з питань сприяння у включенні ґендерного компоненту до збору судової статистики.

Голова

Ради суддів України                                                                                                             В.Сімоненко

Дивитися Завантажити

16.09.2016

Рішення РСУ № 64 від 16.09.2016 "Про заохочення"

16 вересня 2016 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 64

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Марченко О.В. про заохочення суддів (у відставці) та працівників апаратів судів, відповідно до части0ни сьомої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

За значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята - Дня юриста:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

БАГНЮК Ольгу Василівну начальника відділу діловодства та обліку звернень громадян апеляційного суду Одеської області;
БІЛАНЬ Ольгу Іванівну начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності та управління державним майном - головного бухгалтера апеляційного суду Рівненської області;
БОРИСЕНКА Петра Трохимовича суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
ГРИБА Бориса Миколайовича суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
ІВАНОВУ Наталію Валентинівну керівника апарату Костопільського районного суду Рівненської області;
ЗАЛІМСЬКОГО Геннадія Олександровича судді апеляційного суду Вінницької області у відставці;
МАЗУРЕЦЬ Олену Анатоліївну головного спеціаліста з режимно-секретної роботи апеляційного суду Рівненської області;
МАРТИНОВУ Катерину Петрівну суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
МАРЧУК Тетяну Ігорівну старшого секретаря суду відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палат апеляційного суду Рівненської області;
МИХАЙЛОВА Володимира Олексійовича суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
НЕДЕЛЬКО Валентину Олексіївну суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
ОВЕРІНУ Ольгу Валеріївну суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
ОНІПКО Оксану Володимирівну суддю апеляційного суду Рівненської області у відставці;
ПРАВЕДНОГО Володимира Григоровича суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
ПОПОВИЧА Степана Степановича суддю апеляційного суду Івано-Франківської області у відставці;
ТКАЧУК Ольгу Олександрівну суддю апеляційного суду Одеської області у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
ГУМЕНЮК

Наталію Олексіївну

Помічника заступника голови апеляційного суду Хмельницької області;
КРАСНЮК Людмилу Павлівну старшого секретаря Рівненського районного суду Рівненської області;
КУДРЮ Оксану Богданівну секретаря Рівненського районного суду Рівненської області;
СТЕПЧУК Ірину Володимирівну Головного спеціаліста відділу режимно-секретної роботи апеляційного суду Хмельницької області;
оголосити Подяку Ради суддів України:
БОВКУНУ

Володимиру Володимировичу

секретарю судового засідання відділу забезпечення розгляду справ другою судовою палатою управління забезпечення роботи другої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
ВАСИЛЕНКО Ірині Олександрівні головному спеціалісту відділу забезпечення розгляду справ третьою судовою палатою управління забезпечення роботи третьої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
ГАРБУЗОВІЙ Ельвірі Віталіївні начальнику відділу з управління персоналом Донецького апеляційного адміністративного суду;
ГОРГОЛЬ Ірині Сергіївні помічнику судді відділу підготовки до розгляду справ другою судовою палатою управління забезпечення роботи другої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
КЛИМЕНКО Юлії Іванівні помічнику судді відділу підготовки до розгляду справ першою судовою палатою управління забезпечення роботи першої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
КРАВЧЕНКО Тетяні Миколаївні старшому консультанту відділу підготовки до розгляду справ першою судовою палатою управління забезпечення роботи першої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
ЛУНЗІ Любові Федорівні діловоду відділу судової статистики та узагальнення судової практики апеляційного суду Харківської області;
МАЛИХІНУ Денису Юрійовичу старшому консультанту відділу підготовки до розгляду справ другою судовою палатою управління забезпечення роботи другої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
МЕРГЕЛЮ Миколі Руслановичу помічнику судді відділу підготовки до розгляду справ першою судовою палатою управління забезпечення роботи першої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
НАУМЦЮ Олександру Віталійовичу старшому консультанту відділу підготовки до розгляду справ першою судовою палатою управління забезпечення роботи першої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
ОХРІМЕНКО Руслані Володимирівні помічнику судді відділу підготовки до розгляду справ третьою судовою палатою управління забезпечення роботи третьої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
ПАНІОТОВІЙ Віті Григорівні помічнику судді відділу підготовки до розгляду справ другою судовою палатою управління забезпечення роботи другої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
ПАРАМОНОВІЙ Світлані Михайлівні старшому консультанту відділу забезпечення розгляду звернень громадян апеляційного суду Харківської області;
ПАСІЧНІЧЕНКО Аліні Анатоліївні секретарю судового засідання відділу забезпечення розгляду справ третьою судовою палатою управління забезпечення роботи третьої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
ПАТЮК Анастасії Олександрівні головному спеціалісту відділу забезпечення розгляду справ другою судовою палатою управління забезпечення роботи другої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
ПЕТРИЧЕНКО Юлії Павлівні старшому консультанту відділу підготовки до розгляду справ першою судовою палатою управління забезпечення роботи першої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
ПОЄДИНОК Ярославі Анатоліївні помічнику судді відділу підготовки до розгляду справ третьою судовою палатою управління забезпечення роботи третьої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
СВАТЕНКО Наталії Володимирівні помічнику судді судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Харківської області;
СИНЕЛЬНІЧЕНКО Юлії Анатоліївні помічнику судді відділу підготовки до розгляду справ третьою судовою палатою управління забезпечення роботи третьої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
СТЕПАНЕНКО Лідії Василівні помічнику судді відділу підготовки до розгляду справ другою судовою палатою управління забезпечення роботи другої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
ХАБУДІ Наталії Леонідівні старшому секретарю суду відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ апеляційного суду Хмельницької області;
ЯЦИШИНІЙ Раїсі Петрівні оператору комп’ютерного набору відділу діловодства та обліку звернень громадян - канцелярії апеляційного суду Хмельницької області.
                                      Голова Ради суддівУкраїни                                           Сімоненко В. М.
Дивитися Завантажити

16.09.2016

Рішення РСУ № 63 від 16.09.2016 "Щодо плану роботи та графіку засідань РСУ"

16 вересня 2016 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 63

  • Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Марченко О.В. про затвердження Графіку чергових засідань та Орієнтовного плану роботи Ради суддів України на друге півріччя 2016 року, відповідно до статті 124, частини п’ятої статті 131 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), 

Рада суддів України в и р і ш и л а:

  • 1.Затвердити Графік чергових засідань Ради суддів України на друге півріччя 2016 року (додаток 1).
  • 2.Затвердити орієнтовний план роботи Ради суддів України на друге півріччя 2016 року (додаток 2).
                                     Голова Ради суддів України                                         В. Сімоненко

Додаток 1

до рішення Ради суддів України

від 16 вересня 2016 року № 63

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 16 вересня 2016 року № 63

Орієнтовний графік чергових засідань Ради суддів України на друге півріччя 2016 року

Місяць Дата проведення
Жовтень 6 жовтня
Листопад 4 листопада
Грудень 2 грудня
Додаток 2

до рішення Ради суддів України

від 16 вересня 2016 року № 63

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 16 вересня 2016 року № 63

Орієнтовний план роботи Ради суддів України на друге півріччя 2016 року

з/п

Питання Термін виконання Відповідальні Залучаються до участі
1. Вжиття заходів щодо зміцнення незалежності суддів, забезпечення гарантій їх правового та соціального захисту, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів, зростання рівня довіри громадян до правосуддя, підвищення якості судочинства постійно Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей
2. Здійснення заходів з метою вирішення питань правового та соціального захисту суддів із судів, розташованих в районах проведення антитерористичної операції, в тому числі з судів діяльність яких фактично припинено постійно Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей
3. Комунікація з представниками засобів масової інформації та громадськістю (п.11.4. рішення ХІІ позачергового з’їзду суддів України) постійно Прес-центр, Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
4. Проведення в судах прес-конференцій, підготовка прес-релізів за результатами розгляду гучних справ постійно ДСА, РСУ Стратегія судової системи в Україні
5. Підготовка та опрацювання законопроектів, що стосуються судоустрою і судочинства, статусу суддів, забезпечення діяльності органів судової влади постійно Комітет стратегічного розвитку РСУ, ДСА
6. Розгляд звернень судів та суддів в межах повноважень, визначених статтею 131 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постійно голова РСУ, Комітети РСУ
7. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб відповідно до Закону України «Про звернення громадян» постійно голова РСУ, Комітети РСУ
8. Оприлюднення в Інтернеті усіх даних судової статистики, що наявні у ВСУ, ВСС і ДСА постійно ВСУ, ВСС і ДСА Стратегія судової системи в Україні
9. Оприлюднення в Інтернеті усіх даних судової статистики, що наявні у ВСУ, ВСС і ДСА постійно ВСУ, ВСС і ДСА Стратегія судової системи в Україні
10. Аналіз скарг щодо конфлікту інтересів постійно Комітет етики, врегулювання конфлікту інтересів та професійного розвитку суддів
11. Вивчення стану забезпечення судів належними службовими приміщеннями постійно ДСАУ, РСУ
12. Організація навчальних візитів школярів, студентів та інших груп до судів постійно РСУ, ДСА, суди Стратегія судової системи в Україні
13. Щодо заохочень постійно Комітет РСУ
14. Співпраця Ради суддів України з міжнародними проектами постійно РСУ, ДСА
15. Моніторінг стану реалізації Стратегічного плану НШС постійно РСУ Голова РСУ
16. Контроль за виконання рішень РСУ постійно секретар РСУ
17. Презентація практичного посібника з питань застосування нового Кодексу суддівської етики протягом півріччя Комітет етики врегулювання конфлікту інтересів та професійного розвитку суддів
18. Вивчення випадків безпідставного внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних проваджень відносно суддів. Розробка механізмів для запобігання таким фактам. Моніторинг стану досудового розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів проти життя та здоров’я, безпеки суддів та членів їх сімей. протягом півріччя Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей
19. Здійснення контролю за організацією діяльністю судів протягом півріччя РСУ, ДСА
20. Вивчення питання щодо можливості впровадження постійного телерадіо каналу "Судова влада України" протягом півріччя Прес-центр, Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
21. Аналіз стану забезпечення незалежності судів і суддів протягом півріччя Комітет забезпечення гарантій незалежності суддів, правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей
22. Розробка правил висвітлення судами діяльності судів та суддів у соціальних мережах та стандарти інформаційної діяльності в мережі Інтернет протягом півріччя Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ) за участю представника Комітету етики
23. Розглянути можливість застосування Положення про порядок планування видатків судів на основі результату протягом півріччя Комітет бюджетного планування, фінансового та матеріально-технічного забезпечення
24. Створення при Раді суддів громадської ради протягом півріччя РСУ Стратегія судової системи в Україні
25. Аналіз стану фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів протягом півріччя ДСАУ, РСУ
26. Про хід (стан) виконання рішення ХІІІ з’їзду суддів України протягом півріччя РСУ
27. Координація та взаємодія Прес-центру судової влади іпресслужб ВРЮ та ВККС протягом півріччя Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
28. Підготовка дайджест – новин ЗМІ протягом півріччя Прес-центр, Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
29. Комунікації з громадськими організаціями протягом півріччя Прес-центр Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
30. Комунікації з громадськими організаціями суддів (суддів у відставці)
31. Комунікації зі ЗМІ
32. Проведення «круглих» столів в регіонах України за участю голів судів, працівників регіональних ЗМІ та представників громадськості та РСУ протягом півріччя Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
33. Удосконалення роботи Прес-центру судової влади, удосконалення інституту прес-секретарів в судах протягом півріччя і до кінця 2017 року РСУ, ДСА Стратегія судової системи в Україні
34. Розроблення пам’ятки щодо розгляду судами резонансних справ протягом півріччя і до кінця 2017 року Прес-центр Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
35. Заміна діючих веб-сайтів судів на нові з централізованим управлінням та хостінгом і можливістю локального редагування змісту протягом півріччя і до кінця 2017 року Стратегія судової системи в Україні
36. Проведення опитувань щодо ступеню задоволення користувачів в межах нової системи управління ефективністю роботи (Принаймні, в 10 пілотних регіонах); до кінця року РСУ Стратегія судової системи в Україні
37. Вжиття заходів до визнання Національної школи суддів України як єдиного закладу суддівської освіти в Україні, наділеного повноваженнями щодо здійснення спеціальної підготовки на посаду судді на законодавчому рівні до кінця року РСУ, НШСУ Стратегія судової системи в Україні
38. Вжиття заходів до збільшення тривалості програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді до 18 місяців та відміни дистанційної (заочної) форми спеціальної підготовки до кінця року РСУ, НШСУ Стратегія судової системи в Україні
39. Вдосконалення механізмів фінансування спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді з метою досягнення більшої збалансованості між ефективністю використання державних ресурсів та доступністю спеціальної підготовки до кінця року РСУ, НШСУ Стратегія судової системи в Україні
40. Диверсифікація тривалості обов’язкової періодичної підготовки для суддів та працівників апаратів судів в залежності від їх ролі та досвіду; індивідуальні підходи до періодичної підготовки до кінця року НШС, РСУ, ВККСУ Стратегія судової системи в Україні
41. Розробка та внесення пропозицій щодо вдосконалення дисциплінарних процедур для суддів та працівників апарату до кінця року РСУ, ВККСУ Стратегія судової системи в Україні
42. Створення єдиного консолідованого комплексу процедур розгляду всіх дисциплінарних питань, включаючи процедури звільнення з посади, розробка пропозицій щодо відповідних змін до законодавства до кінця року РСУ, ВРЮ, ВККСУ Стратегія судової системи в Україні
43. Перегляд ролі та повноважень Служби дисциплінарних інспекторів до кінця року РСУ, ВККСУ Стратегія судової системи в Україні
44. Аналіз стану функціонування автоматизованої системи діловодства суду, поступовий перехід до системи «Електронний суд» жовтень Комітет РСУ, ДСАУ
45. Розробка та запровадження чітких правил доступу до приміщень судів, які б не перешкоджали особам відвідувати відкриті судові засідання жовтень РС, ВСУ, ВСС, ДСА Стратегія судової системи в Україні
46. Розроблення методології наповнюваності веб-сайтів судів листопад Прес-центр Комітет РСУ з питань комунікації (в тому числі ЗМІ)
47. Встановлення платіжних терміналів для сплати судового збору через електронні системи та запровадження механізмів для сплати судового збору через мережу Інтернет листопад РСУ, ДСА, суди Стратегія судової системи в Україні
48. Інформація Голови ДСА України щодо підготовки бюджетного запиту на 2017 рік та інформація про стан виконання рішень РСУ щодо посилення ролі органів суддівського самоврядування у питаннях формування бюджету органів судової влади. щоквартально ДСА
Дивитися Завантажити

16.09.2016

Рішення РСУ № 62 від 16.09.2016 "Щодо проекту Порядку компенсації витрат на поховання та увічнення пам'яті"

16 вересня 2016 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 62

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В.щодо проекту Порядку компенсації витрат на поховання та увічнення пам’яті суддів, у тому числі суддів у відставці, відповідно до Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням X позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року
(зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В. щодо проекту Порядку компенсації витрат на поховання та увічнення пам’яті суддів, у тому числі суддів у відставці узяти до відома.

2.Затвердити Порядок компенсації витрат на поховання та увічнення пам’яті суддів, у тому числі суддів у відставці, що додається.

Голова Ради суддів України                                           Сімоненко В. М.

Додаток

до рішення Ради суддів України від 16 вересня 2016 року № 62

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Ради суддів України

від 16 вересня 2016 року № 62

Порядок компенсації витрат на поховання та увічнення пам’яті суддів,

у тому числі суддів у відставці

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України
"Про судоустрій і статус суддів".

2. Цим Порядком визначається механізм компенсації витрат на поховання та увічнення пам’яті суддів, у тому числі суддів у відставці.

ІІ. Витрати, що підлягають компенсації

3. Компенсації у встановленому порядку підлягають наступні виплати:

1) оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання;

2) оформлення свідоцтва про поховання;

3) копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили);

4) монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу;

5) кремація тіл померлих;

6) поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу, в існуючу могилу, у землю;

7) зберігання урн з прахом померлих у крематорії;

8) організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України;

9) запаювання оцинкованої труни;

10) замощення урни з прахом померлого в колумбарну нішу;

11) доставка предметів ритуальної належності;

12) надання транспортних послуг (авто катафалк);

13) перенесення труни з тілом померлого;

14) організація поховання і проведення ритуалу;

15) придбання або виготовлення труни;

16) придбання або виготовлення до трьох вінків похоронних з траурними стрічками;

17) придбання або виготовлення та встановлення пам’ятника.

ІІІ. Порядок проведення компенсації

4.Витрати на поховання та увічнення пам’яті суддів та суддів у відставці можуть здійснюватися безпосередньо судом чи відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України щодо місцевих судів, або компенсуватися виконавцю волевиявлення померлого.

5.Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання може здійснюватися чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого.

6.Для здійснення компенсації особа, яка здійснила поховання, надає заяву про компенсацію понесених витрат та доданих до неї оригіналів документів, згідно з якими було проведено оплату послуг, визначених у розділі ІІ цього Порядку.

ІV. Оплата

7.Компенсація здійснюється в межах бюджетних асигнувань відповідного суду.

8.Компенсація особі, яка здійснила поховання та увічнила пам’ятьсудді, судді у відставці, здійснюється за кодом економічної класифікації видатків КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню".

9.У разі оплати послуг, визначених у розділі ІІ цього Порядку, безпосередньо судом або територіальним управлінням Державної судової адміністрації України оплата таких послуг здійснюється за кодом економічної класифікації видатків КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)".

10.Вартість придбання та встановлення пам’ятника не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат, встановлених на момент здійснення оплати за придбання або встановлення пам’ятника.

11.У разі якщо заяву про компенсацію витрат на оплату послуг, визначених у розділі ІІ цього Порядку, надали декілька осіб і ними сплачені послуги, які мають обмеження згідно з цим Порядком, компенсація здійснюється пропорційно понесеним витратам.

Дивитися Завантажити

16.09.2016

Рішення РСУ № 61 від 16.09.2016 "Щодо проекту Положення про порядок планування видатків"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

16 вересня 2016 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 61

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В.щодо проекту Положення про порядок планування видатків судів на основі очікуваного результату, відповідно до Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням X позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В. щодо проекту Положення про порядок планування видатків судів на основі очікуваного результату взяти до відома.

2.Рекомендувати Державній судовій адміністрації України застосовувати Положення при плануванні видатків судів, з урахуванням запропонованих доповнень, в якості експерименту. Результати даного запровадженнязаслухати на засіданні Ради суддів України через 6 місяців.

Голова Ради суддів України                                      В. Сімоненко

РЕКОМЕНДОВАНО Рішення Ради суддів України від 16 вересня 2016 року № 61 ЗАТВЕРДЖЕНО Голова Державної судової адміністрації України _____________З. Холоднюк

____ ____________ 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок планування видатків судів на основі очікуваного результату

1.Загальні положення

1.Це Положення розроблено Державною судовою адміністрацією України з урахуванням Рішень Ради суддів України № 17 від 25.02.2016 “Щодо нормативів фінансування судів”, № 46 від 09.06.2016 “Щодо визначення коефіцієнту навантаження на суддів” та рекомендацій міжнародних експертів.

2.Методика планування на основі очікуваного результату ґрунтується на зрозумілих для суспільства результативних показниках роботи судової системи, а також простій і зрозумілій формулі визначення на їх основі обсягу бюджету судової влади з можливістю зворотного моделювання показників роботи в залежності від обсягів виділених фінансових ресурсів. До результативних показників роботи відносяться: відсоток вирішених справ, термін розгляду судової справи, продуктивність роботи судді та вартість судової справи.

3.Для кожного з перелічених у пункті 2 показників у процесі планування встановлюється оптимальне (модельне значення), на підставі чого формується модельний бюджет, що складає потребу судів у фінансових ресурсах для формування і захисту бюджетного запиту. Модельні значення розраховуються на підставі встановлених нормативів, або встановлюються на рівні досягнутих середніх значень між судами.

4.Розподіл доведених граничних обсягів видатків між судами здійснюється за принципом поступового еволюційного приведення їх бюджетів до модельного рівня шляхом диференційованого розподілу приросту загального бюджету судів з метою досягнення лінійної залежності між кількістю вирішених модельних справ та обсягом бюджету суду.

5.Терміни, що застосовуються в цьому Положенні, мають наступні значення:

Вартість судової справи – величина видатків споживання, що витрачаються на розгляд судової справи;

Вирішена справа – судова справа, розгляд якої завершено в календарному році;

Вхідна справа – судова справа, яка зареєстрована в календарному році;

Головний розпорядник бюджетних коштів – Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України);

Звітний рік – рік, за який затверджено фінансову звітність;

Модельна справа – судова справа з умовним терміном її розгляду протягом 8-годинного робочого дня;

Невирішена справа – судова справа, розгляд якої не було завершено на кінець календарного року, незалежно від дати її реєстрації;

Коефіцієнт переведення – коефіцієнт за яким судові справи переводяться в модельні з урахуванням терміну розгляду;

Планові роки – роки наступні за поточним роком, щодо яких здійснюються заходи планування;

Поточний рік – рік, в якому здійснюються заходи, передбачені цим положенням, щодо планування видатків на наступні роки;

Продуктивність роботи судді – кількість модельних справ, що розглядається ним протягом календарного року;

Розпорядники бюджетних коштів – суди та територіальні управління ДСА України (відносно місцевих загальних судів) (далі – суди та ТУ ДСА України);

Термін розгляду судової справи – умовний термін, що розраховується шляхом ділення кількості невирішених справ на кількість вирішених справ та множення результату на 365 днів.

2.Порядок планування кількості судових справ

6. Планування кількості судових справ здійснюється за модельними справами. Для цього реальні судові справи переводяться в модельні за допомогою коефіцієнтів їх переведення в модельні справи, що ґрунтуються на термінах їх розгляду.

7. Зважаючи на необхідність обробки великого масиву статистичної інформації для виявлення закономірностей за законом великих чисел, планування кількості судових справ здійснюється Головним розпорядником бюджетних коштів.

8. У цілях планування кількості вхідних судових справ для статистичного аналізу та розрахунків береться період в обсязі п’яти звітних років. Крім того, кожен звітний рік розбивається на періоди, що відповідають періодам офіційно встановленої статистичної звітності щодо кількості справ та матеріалів (півріччя, квартал, місяць). Кожен вибраний період є точкою аналізу. При піврічній звітності визначається десять точок аналізу.

9. Для кожної точки аналізу із статистичної звітності проводиться вибірка кількості вхідних модельних справ.

10. Визначається середньоточкова кількість модельних справ шляхом ділення суми показників всіх точок на кількість точок.

11. Визначається відхилення показника кожної точки від середньоточкової суми.

12. Визначається середня величина відхилень шляхом сумування всіх відхилень без врахування знаку з попереднім вилученням двох найбільших за амплітудою відхилень і ділення отриманої суми на кількість точок аналізу за мінусом двох.

13. Визначаються відхилення показників кожної наступної точки аналізу від попередньої.

14. Визначається динаміка показників шляхом підсумовування всіх відхилень, визначених відповідно до пункту 13. Якщо отримана сума буде плюсовою, то динаміка позитивна (на зростання), в іншому випадку динаміка негативна (на зменшення).

15. Визначається середньорічна величина кількості модельних справ та матеріалів шляхом множення середньоточкової кількості справ та матеріалів на кількість точок аналізу у році.

16. Визначається планова річна кількість вхідних модельних справ на поточний та плановий роки шляхом приєднання до середньорічної величини кількості справ та матеріалів середньої величини відхилень (з врахуванням знаку відхилення).

17. У разі відсутності співставних даних за п’ятирічний період в якості планового показника кількості вхідних модельних справ як виключення може застосовуватись відповідний показник за останній звітний рік.

18. На підставі здійснених розрахунків кількості вхідних модельних справ Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює розрахунок для кожного суду та ТУ ДСА України кількості вирішених справ на поточний та плановий період забезпечуючи стовідсотковий розгляд вхідних модельних справ та виконання завдання щодо скорочення терміну розгляду судових справ.

3.Порядок визначення модельного бюджету судів (потреби у фінансових ресурсах)

19. Модельний бюджет видатків споживання будується окремо для кожного суду та ТУ ДСА України на базі його плану вирішених справ, визначеного відповідно до розділу 2 цього Положення, з використанням модельних показників результату побудованих на базі макроекономічних показників доведених інструктивним листом Міністерства фінансів України щодо формування бюджетного запиту.

20. Потреба у видатках споживання визначається окремо за наступними категоріями видатків: оплата праці з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки споживання на забезпечення судочинства.

21. Планування потреби у видатках споживання здійснює Головний розпорядник бюджетних коштів. Планування потреби у видатках розвитку здійснюють суди на підставі стратегічних цілей та завдань розвитку визначених стратегічним планом.

22. Планування бюджету на оплату праці здійснюється за наступним порядком:

22.1. Щорічно на основі вибіркових статистичних досліджень за звітний рік визначається середньостатистична тривалість роботи судді у році в кількості робочих днів. На цій підставі визначається модельна продуктивність роботи судді – кількість розглянутих модельних справ, що дорівнює показнику середньостатистичної тривалості його роботи.

22.2. Шляхом ділення запланованої кількості вирішених модельних справ на модельну продуктивність роботи судді визначається модельна чисельність суддів для кожного суду.

22.3. Визначається модельна чисельність працівників апаратів судів шляхом множення модельної чисельності суддів на коефіцієнт співвідношення між чисельністю працівників апарату судів та чисельністю суддів. Зазначений коефіцієнт визначається в цілому для місцевих та апеляційних судів на підставі звітів про середньооблікову чисельність за останній звітний рік.

22.4. Визначається планова модельна середня суддівська винагорода та модельна середня заробітна плата працівників апаратів судів на підставі даних про плановий рівень мінімальної заробітної плати відповідно до бюджетної резолюції та середньозваженого рівня обов’язкових доплат до посадових окладів та планового рівня стимулюючих виплат. Середньозважений рівень обов’язкових доплат до посадових окладів визначається за наданою судами та ТУ ДСА України відповідною інформацією станом на 1 червня поточного року. Форма подання інформації встановлюється Головним розпорядником бюджетних коштів.

22.5. Визначається модельний бюджет фонду оплати праці для кожного суду шляхом множення відповідної модельної чисельності персоналу на модельну середню заробітну плату.

22.6. Визначається сума нарахувань на оплату праці шляхом множення модельного фонду оплати праці на норматив нарахувань.

23. Планування бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснюється за наступним порядком:

23.1. Плановий обсяг видатків поточного року на зазначені цілі в цілому за судами множиться на індекс росту цін на цю категорію видатків, доведений інструктивним листом Міністерства фінансів України щодо бюджетного запиту;

23.2. Визначається розмір зазначених видатків на одну планову вирішену модельну справу шляхом ділення проіндексованого відповідно до пункту 23.1 обсягу видатків на загальну планову кількість вирішених модельних справ в цілому за судами.

23.3. Отриманий відповідно до пункту 23.2 результат множиться на план розгляду модельних справ кожного суду.

24. Планування бюджету інших видатків споживання на забезпечення судочинства здійснюється за наступним порядком:

24.1. Плановий обсяг видатків поточного року на зазначені цілі в цілому за судами множиться на індекс інфляції споживчих цін на цю категорію видатків, доведений інструктивним листом Міністерства фінансів України щодо бюджетного запиту.

24.2. Визначається розмір зазначених видатків на одну планову вирішену модельну справу шляхом ділення проіндексованого відповідно до пункту 24.1 обсягу видатків на загальну планову кількість вирішених модельних справ в цілому за судами.

24.3. Отриманий відповідно до пункту 24.2 результат множиться на план розгляду модельних справ кожного суду.

25. Планування бюджету видатків розвитку здійснюється за наступним порядком:

25.1. Планування бюджету видатків розвитку здійснюється кожним судом та ТУ ДСА України окремо на підстави визначених на плановий рік відповідних стратегічних цілей та завдань. Форма для планування видатків розвитку встановлюється Головним розпорядником бюджетних коштів.

25.2. Отримана від судів інформація повинна забезпечити можливість Головному розпоряднику бюджетних коштів в залежності від обсягів виділених на ці цілі видатків вибрати пріоритетні напрямки та конкретні об’єкти, що дадуть найбільший та найшвидший економічний ефект для покращення результативних показників діяльності судів у цілому. Інформація також повинна містити розшифрування обсягів видатків за кодами економічної класифікації видатків, а від ТУ ДСА України додатково об’єкти вкладень у розрізі місцевих загальних судів.

26. Сплановані за кожним з трьох напрямків видатків споживання модельні бюджети підсумовуються для визначення загального модельного бюджету видатків споживання кожного суду.

27. Визначається середня загальна вартість модельної справи для бюджетної програми шляхом ділення загального обсягу модельного бюджету видатків споживання на відповідну кількість запланованих вирішених справ у цілому за бюджетною програмою.

28. Визначається математична модель залежності від обсягу виділеного для судів бюджету видатків споживання показників відсотку вирішених справ та терміну розгляду справи при фіксованому показнику продуктивності роботи судді, що є основою для формування бюджетного запиту на основі очікуваного результату та його захисту в Міністерстві фінансів України.

4.Порядок розподілу граничних обсягів видатків між судами

29. Після отримання від Міністерства фінансів України граничного обсягу видатків загального фонду Головний розпорядник бюджетних коштів:

29.1 Аналізує можливість планування капітальних видатків шляхом порівняння загальної потреби у видатках споживання та доведеними граничними обсягами видатків загального фонду а також очікуваними обсягами надходжень до спеціального фонду бюджету. У випадку незадоволення потреби у видатках споживання видатки розвитку не плануються. У випадку можливості планування видатків розвитку їх розподіл між судами здійснюється відповідно до критеріїв, визначених пунктом 25.2 цього Положення.

29.2. Розподіляє визначені обсяги видатків споживання за джерелами (загальний, спеціальний фонди державного бюджету) між судами та ТУ ДСА України за принципом забезпечення виконання ними основних функцій.

29.3. Порівнює модельний бюджет видатків споживання кожного суду та ТУ ДСА України із запланованим обсягом видатків споживання на поточний бюджетний рік та визначає їм граничні обсяги видатків споживання. При цьому судам та ТУ ДСА України, в яких бюджетні призначення видатків споживання на поточний рік перевищують визначений їм модельний бюджет видатків споживання, граничні обсяги видатків споживання на плановий рік встановлюється на рівні плану поточного року. Приріст видатків споживання планового року до видатків споживання поточного року в цілому за судами розподіляється між судами, в яких бюджетні призначення поточного року менші їхнього модельного бюджету планового року пропорційно різниці між величинами їх модельних бюджетів планового року та бюджетними призначеннями поточного року.

29.4. Доводить кожному суду та ТУ ДСА України розрахований граничний обсяг видатків споживання на плановий рік та встановлені для них обсяги видатків розвитку в розрізі кодів економічної класифікації видатків та об’єктів капіталовкладень.

29.5. Суд та ТУ ДСА України на підставі отриманого граничного обсягу видатків формує проект кошторису у розрізі кодів економічної класифікації видатків з детальними розрахунками, форма яких доводиться Головним розпорядником бюджетних коштів.

29.6. Проект кошторису з розрахунками направляється Головному розпоряднику бюджетних коштів для перевірки відповідності запланованих напрямів та обсягів видатків визначеним стратегічним цілям та завданням, їх узагальнення та заповнення на їх основі форм бюджетного запиту.

5.Порядок коригування запланованих бюджетних асигнувань за ініціативою Головного розпорядника бюджетних коштів

30. Коригування бюджетних асигнувань, затверджених розписом державного бюджету та кошторисами, за ініціативою Головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється, якщо за результатами статистичної звітності в окремих судах виявляється відхилення фактичної кількості вирішених модельних справ від запланованої їх кількості.

31. Головний розпорядник бюджетних коштів за результатами статистичної звітності щодо розгляду справ протягом поточного бюджетного року перераховує модельні бюджети споживання та здійснює коригування видатків споживання за методикою, викладеною у пункті 29.3 цього Положення. На підставі розрахунку коригування здійснюється пропорційний перерозподіл планових видатків між судами у розрізі кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ) без зміни розпису державного бюджету.

32. Розподіл коштів спеціального фонду державного бюджету від понадпланових надходжень судового збору, включаючи залишок невикористаних коштів на початок року, здійснюється у тому ж порядку що і планових показників.

33. За результатами перерозподілу видатків споживання вносяться зміни до кошторисів, розрахунків до них, планів асигнувань загального фонду та планів спеціального фонду бюджету.

6.Порядок коригування запланованих бюджетних асигнувань за ініціативою розпорядника бюджетних коштів

34. Коригування запланованих кошторисом, планом асигнувань загального фонду, планом спеціального фонду видатків за ініціативою судів та ТУ ДСА України здійснюється у межах визначених йому загальних обсягів бюджетних призначень між (КЕКВ) та має бути збалансованим між місяцями.

35. Для коригування видатків між КЕКВ розпорядники бюджетних коштів надають Головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції щодо змін до кошторису за встановленою формою та детальні розрахунки до них із зазначенням кількісних та цінових параметрів. Також надаються обґрунтування необхідності зазначених змін.

36. Для внесення змін до помісячного плану асигнувань за окремим КЕКВ необхідно одночасно подати пропозицію про збалансоване внесення змін за іншим КЕКВ. Подання незбалансованих пропозицій не допускається. В окремих випадках за попередньою домовленістю з іншим судом та узгодженням з Головним розпорядником бюджетних коштів балансування пропозиції може бути здійснено за рахунок бюджетних асигнувань іншого розпорядника бюджетних коштів.

Начальник планово-фінансового управління ДСА України               Я. Покотило

Дивитися Завантажити

16.09.2016

Рішення РСУ № 60 від 16.09.2016 "Щодо електронного декларування у 2016 році"

16 вересня 2016 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 60

10 червня 2016 року Національним агентством з питань запобігання корупції прийнято рішення № 2 (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 18 серпня 2016 року № 1) «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», яким визначено, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи:

1) перший етап - з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016 року для таких типів декларацій (повідомлень) та суб'єктів декларування:

щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці;

декларації, передбачені абзацом першим частини другої статті 45 Закону (декларації осіб, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування), службових осіб, які 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище;

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону, службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище;

2) другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб'єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Зазначені у пункті 1 цього рішення декларації (повідомлення) подаються згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Декларації суб'єктів декларування, не зазначені в підпункті 1 пункту 1 цього рішення, подаються за формою та в порядку, встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", до 01 січня 2017 року.

Також рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3 затверджено:

1) Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Порядок);

2) Форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Порядку суб'єкт декларування повинен зареєструватися у названому Реєстрі з використанням особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Під час реєстрації в Реєстрі суб'єкт декларування повинен вказати адресу його електронної пошти, що буде використовуватися для направлення йому повідомлень.

Використання у якості ідентифікації суб'єкта декларування електронних систем дистанційної ідентифікації, що використовують бази клієнтських даних банків (BankID), здійснюється в порядку, визначеному Національним агентством відповідно до законодавства.

За інформацією, отриманою в ході використання системи окремими суддями, ЕЦП, які використовуються ними для підписання та відправки судових рішень в більшості випадків не придатні для ідентифікації у системі через відсутність у них відомостей про Реєстраційний номер облікової картки платника податків або для осіб, які за своїми переконаннями відмовились від призначення коду – відомостей про серію та номер паспорта громадянина України.

Доступ до системи через BankID– відсутній.

Відповідно до примітки статті 50 Закону визначено, що під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються, зокрема:

особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б", та особи, посади яких частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій,

судді,

керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів,

керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя,

керівники державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення.

Крім того, суб’єкти, на яких поширюються дія Закону, визначені у статті 3.

Водночас, у пункту 4 розділу ІІ Порядку встановлено, що зареєстровані в Реєстрі суб'єкти декларування мають право:

доступу до власного персонального електронного кабінету після автентифікації суб'єкта декларування із використанням його особистого ЕЦП фізичної особи;

створювати, змінювати та видаляти чернетки документів у персональному електронному кабінеті;

подавати документи у разі їх відповідності технічним вимогам до форми і проходження логічних перевірок, переглядати подані ними документи;

подавати виправлені документи у строки та в порядку, визначені в пункті 7 цього розділу;

отримувати в персональному електронному кабінеті та на адресу електронної пошти електронні повідомлення про підтвердження подання документів, попередження про необхідність подання документів до Реєстру;

направляти в персональному електронному кабінеті електронні звернення до Національного агентства про надання роз'яснень, допомоги в користуванні Реєстром.

За інформацією, отриманою в ході використання системи окремими суддями, оновлений інтерфейс системи декларування станом на 07.09.2016 року не має доступу до власного персонального електронного кабінету користувача.

Інтерфейс системи передбачає лише можливість чату з представником служби технічної підтримки.

Водночас на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у розділі "Контакти" зазначено електронну адресу для технічної підтримки – support@nazk.gov.ua.

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України В. Сухового та заступника голови Ради суддів України Б. Моніча, відповідно до статті 131 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Звернути увагу Національного агентства з питань запобігання корупції на проблеми, які виникають під час заповнення електронних форм відповідних документів на веб-сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Реєстру реєстрації, зокрема:

-під час реєстрації у Реєстрі з використанням особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису;

-під час доступу до власного персонального електронного кабінету;

- тривалий розгляд електронних звернень про надання роз’яснень допомоги в користуванні Реєстром, тощо.

2.Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням провести виїзні тренінги у всіх областях України для суддів із заповнення електронних декларацій .

3.Доручити заступнику голови Ради суддів України Монічу Б.С. та Прес-центру судової влади на веб-порталі «Судова влада України» створити розділ «Електронне декларування», на якому розмістити закони та нормативно-правові акти щодо електронного декларування, а також відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на запити суддів з питань електронного декларування, які були б корисними при заповнення електронної декларації.

4.Суддям судів загальної юрисдикції, територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, Державній судовій адміністрації України вжити заходів щодо якнайшвидшого оформлення особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису, які відповідають вимогам роботи у системі подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для:

- осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище;

- інших осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

5. Закликати всіх осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» у визначений законом строк виконати свій обов’язок щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування згідно з вимогами Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції», в тому числі своєчасно оформити електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису.

6. З метою отримання письмової відповіді на питання щодо функціонування системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, питань щодо заповнення тих чи інших розділів декларацій, тощо, рекомендувати відповідним суб'єктам направляти звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції про надання роз'яснень, допомоги в користуванні Реєстром:

- через персональний електронний кабінет системи;

- на офіційну електронну адресу Національного агентства з питань запобігання корупції через електронну пошту суб'єкта декларування, що була вказана при реєстрації в системі.

Голова Ради суддів України                                              В. Сімоненко

Дивитися Завантажити

16.09.2016

Рішення РСУ № 59 від 16.09.2016 "Порядок визначення кількості суддів у судах загальної юрисдикції"

16 вересня2016 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 59

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Комітету адміністрування та організаційного забезпечення діяльності суду Алейнікова Г.І., заступника Голови Державної судової адміністрації України Булки О.А. про затвердження Порядку підготовки, розгляду та погодження матеріалів щодо визначення кількості суддів у судах загальної юрисдикції, відповідно до частини четвертої статті 19, частини п’ятої статті 131 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого 16 вересня 2010 року рішенням Х позачергового з’їзду суддів України (зі змінами), 

Рада суддів України вирішила:

1.Затвердити Порядок підготовки, розгляду та погодження матеріалів щодо визначення кількості суддів у судах загальної юрисдикції, що додається.

2.Надіслати рішення до Державної судової адміністрації України, судів загальної юрисдикції для врахування в роботі, а також до Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – до відома.

                                            Голова Ради суддів України                                                        В. СімоненкоЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради суддів України від 16 вересня 2016 року № 59

Порядок підготовки, розгляду та погодження матеріалів щодо визначення кількості суддів у судах загальної юрисдикції

1.Загальні положення

1.1. Цей Порядок відповідно до статті 19 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначає процедуру підготовки, розгляду та погодження Радою суддів України внесених Державною судовою адміністрацією України (далі – ДСА України) матеріалів щодо визначення кількості суддів у судах загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України).

1.2. Визначена відповідно до цього Порядку кількість суддів у судах загальної юрисдикції є граничною чисельністю суддів, розрахованою з урахуванням показників судового навантаження.

Штатна чисельність суддів у відповідному суді визначається штатним розписом у межах граничної чисельності суддів з урахуванням затверджених обсягів видатків на утримання суду та оплату праці суддів.

1.3. Кількість суддів у судах загальної юрисдикції визначається
ДСА України шляхом видання відповідного наказу.

1.4. Для вирішення питання щодо визначення кількості суддів у судах загальної юрисдикції ДСА України може звертатися з відповідними запитами про надання інформації до судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування.

1.5. Забезпечення підготовки матеріалів щодо визначення кількості суддів у судах загальної юрисдикції здійснюється управлінням з питань персоналу ДСА України.

Під час підготовки відповідних матеріалів управління з питань персоналу ДСА України керується указами Президента України про утворення й ліквідацію судів загальної юрисдикції, внесеними згідно з цими указами змінами до відповідної мережі судів, враховує розрахунки судового навантаження та обсяги видатків для утримання судів загальної юрисдикції, передбачені в Державному бюджеті України на відповідний рік.

2.Порядок визначення кількості суддів у судах загальної юрисдикції

2.1. ДСА України готує матеріали щодо визначення кількості суддів у разі потреби.

Підготовку вказаних матеріалів ДСА України здійснює за власною ініціативою або за зверненням голови чи зборів суддів відповідного суду, територіального управління ДСА України, Ради суддів України.

Голова суду або збори суддів у триденний строк з дня утворення вакантної посади судді можуть звернутися до ДСА України з пропозицією щодо зменшення кількості суддів у разі, коли середньомісячне судове навантаження (з урахуванням коефіцієнтів складності) на одного суддю є меншим за середній аналогічний показник по Україні.

2.2. Для визначення граничної чисельності суддів судове навантаження розраховується, виходячи із середньомісячної кількості справ і матеріалів, які надійшли для розгляду в порядку процесуального законодавства, із застосуванням рекомендованих показників середніх витрат часу на розгляд справ і коефіцієнтів складності справ за категоріями, затверджених рішенням Ради суддів України від 9 червня 2016 року № 46.

Підставою для перегляду чисельності суддів є суттєве відхилення середньомісячного судового навантаження на одного суддю в суді від середнього аналогічного показника по Україні з урахуванням інстанційності та спеціалізації суду. При визначенні кількості суддів у відповідному суді враховується, що в разі заповнення введених вакантних посад показник середньомісячного судового навантаження на суддю такого суду не може бути нижчим, ніж середній аналогічний показник по Україні (з урахуванням інстанційності та спеціалізації суду).

2.3. Пропозиція щодо зменшення/збільшення кількості суддів повинна містити:

1)аналітичну та статистичну інформацію про штатну і фактичну чисельність суддів;

2)надходження справ і матеріалів, їх розгляд, наявність залишків нерозглянутих справ за останні три роки;

3)забезпечення відповідного суду приміщенням.

До пропозиції голови суду додається копія рішення зборів суддів відповідного суду про результати обговорення зазначеного питання.

У разі визначення кількості суддів у місцевому суді до пропозиції голови суду також додається лист – позиція голови апеляційного суду та начальника відповідного територіального управління ДСА України.

2.4. Управління інформатизації та судової статистики ДСА України надає управлінню з питань персоналу ДСА України інформацію щодо середньомісячного судового навантаження у відповідному суді порівняно з іншими судами в регіоні та по Україні з урахуванням інстанційності та спеціалізації суду за останні три роки.

2.5. Планово-фінансове управління ДСА України надає управлінню з питань персоналу ДСА України інформацію про обсяги видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання відповідного суду.

3. Процедура погодження кількості суддів у судах загальної юрисдикції

3.1. На підставі проведених розрахунків щодо визначення, у тому числі збільшення або зменшення кількості суддів у певному суді, ДСА України готує відповідне подання до Ради суддів України.

До подання додаються:

1)копія наказу ДСА України, яким визначено існуючу кількість суддів;

2)проект наказу ДСА України про внесення до зазначеного наказу відповідних змін і порівняльну таблицю редакцій наказу ДСА України;

3)проект рішення Ради суддів України;

4)необхідні розрахунки, статистична інформація про середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю по Україні та в суді зокрема;

5)інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про стан заповнення вакантної посади судді;

6)інші наявні матеріали (копії протоколу зборів суддів, звернення про визначення кількості суддів тощо).

3.2. Погодження кількості суддів у судах загальної юрисдикції оформляється рішенням Ради суддів України.

За рішенням Ради суддів України розгляд такого питання може бути відкладено на наступне засідання з метою його доопрацювання ДСА України або доповідачем – членом Ради суддів України.

4. Процедура виконання рішення про погодження кількості суддів у судах загальної юрисдикції

4.1. ДСА України після отримання рішення Ради суддів України про погодження кількості суддів у судах загальної юрисдикції видає відповідний наказ.

4.2. Управління організаційного забезпечення та контролю ДСА України не пізніше наступного робочого дня з дня видання такого наказу доводить його для відома та забезпечення виконання до територіальних управлінь
ДСА України, апеляційних судів, Вищої ради юстиції (Вищої ради правосуддя) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

4.3. Прес-центр судової влади (на правах відділу) забезпечує розміщення наказу ДСА України на офіційному веб-порталі "Судова влада України" не пізніше наступного робочого дня після його видання.

Дивитися Завантажити

15.09.2016

Рішення РСУ № 58 від 15 вересня 2016 року "Щодо внесення змін до Положення про АСДС"

15 вересня 2016 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 58

Рада суддів України розглянула звернення Солом'янського районного суду міста Києва щодо складної ситуації стосовно розгляду клопотань, які надходять в рамках одного кримінального провадження, дотримання збалансованого навантаження на слідчих суддів та оперативного розгляду клопотань слідчих органів.

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України - голови Комітету адміністрування та організаційного забезпечення діяльності судуАлейнікова Г.І. щодо внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, в редакції затвердженій Радою суддів України від 2 квітня 2015 року № 25, відповідно до статей 15, 124, частини п’ятої статті 131 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з`їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію голови Комітету адміністрування та організаційного забезпечення діяльності судуАлейнікова Г.І. щодо затвердження змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду взяти до відома.

2.Внести зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, що додаються.

3.Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити на офіційному веб-порталі судової влади України та направити судам загальної юрисдикції для використання в роботі зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.


Голова Ради суддів України                              Сімоненко В. М.

ПОГОДЖЕНО

Наказ Державної судової

адміністрації України

від 15 вересня 2016 року № 185

Додаток

до рішення Ради суддів України

від 15 вересня 2016 року № 58   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради суддів України

від 15 вересня 2016 року № 58 про автоматизовану систему документообігу суду,

зміни до Положення

затвердженого рішенням Ради суддів України

від 26 листопада 2010 року № 30

зі змінами, внесеними рішеннями Ради суддів України

від 24 грудня 2010 року № 33,

від 21 січня 2011 року № 4,

від 24 червня 2011 року № 28,

від 23 грудня 2011 року № 70,

від 25 травня 2012 року № 26,

від 26 жовтня 2012 року № 60,

від 21 грудня 2012 року № 85,

від 25 січня 2013 року № 2,

від 6 листопада 2014 року № 51,

від 4 грудня 2014 року № 67,

від 12 березня 2015 року № 17,

від 2 квітня 2015 року № 25,

від 5 червня 2015 року №55,

від 22 липня 2015 року № 79

від 3 березня 2016 року N 21

1.Підпункт 2.3.45 пункту 2.3 викласти в новій редакції:

"Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді, якщо інший порядок не визначений зборами суддів.".

Дивитися Завантажити