Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

01.12.2015

Рішення РСУ № 19 від 12.03.2015

Рішення РСУ № 19 від 12.03.2015

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення РСУ № 18 від 12.03.2015

Рішення РСУ № 18 від 12.03.2015

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення РСУ № 17 від 12.03.2015

Рішення РСУ № 17 від 12.03.2015

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення РСУ №15 від 12.03.2015

Рішення РСУ №15 від 12.03.2015 

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення №14 від 12.03.2015 "Зміцнення довіри до судової гілки влади через покращення комунікації"

РЕКОМЕНДАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ ЧЕРЕЗ

ПОКРАЩЕННЯ ВЗАЄМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

(м. Київ, 24-25 лютого 2015 р.)

Затверджено рішенням  Ради суддів України

№ 14 від 12 березня 2015 року Ради суддів України

Учасники Конференції, заслухавши та обговоривши стан комунікації в установах судової влади,з метою усунення негативних тенденцій у висвітленні їх діяльності у спосіб, що підриває довіру суспільства до судової влади та правосуддя, застосування дієвих методів реалізації інформаційної відкритості судів та органів суддівського самоврядування, налагодження конструктивних зв'язків із представниками засобів масової інформації, задля підвищення рівня довіри до судової влади та покращення через канали комунікації в очах суспільства іміджу судової влади загалом рекомендують:

1.Вважати розвиток та вдосконалення комунікації судів із громадськістю одним із пріоритетних напрямків роботи кожного суду.

2.Раді суддів України:

2.1. Задля налагодження належного рівня комунікації з усіма цільовими аудиторіями розробити календарний план впровадження Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України у кожному суді та забезпечити контроль за її виконанням;

2.2. Запровадити практику оприлюднення позиції РСУ щодо кожного зареєстрованого в парламенті законопроекту, положення якого несуть потенційну загрозу незалежності суддів у призмі визнаних міжнародних стандартів .

2.3. У випадках виникнення в державі суспільно значущих питань, а саме: прояву неповаги до судової влади з боку посадових осіб у їх публічних виступах; фактів зловживань, допущених щодо суддів діями посадових осіб органів правопорядку; посягання на конституційні принципи верховенства права, незалежності суддів вживати необхідних заходів з метою привернути увагу широкого кола громадськості та міжнародних організацій, у тому числі міжнародних суддівських організацій, до таких фактів та проводити прес-конференції для представників медіа з метою донести до громадськості позицію органу суддівського самоврядування, у тому числі коли є суспільно значуща новина, яка зачіпає інтереси судової влади та/або підриває її авторитет.

3.Прес-центру судової влади України налагодити ефективну роботу із засобами масової інформації та належну координацію діяльності з прес-секретарями судів.

4.Рекомендувати Державній судовій адміністрації України розгорнути програми вдосконалення внутрішньої комунікації на рівні кожного суду і судової влади України в цілому.

5.Національній школі суддів України активізувати роботу щодо:

–розгортання тематичних навчальних програм, семінарів для суддів з питань зв’язків з громадськістю;

–вироблення та впровадження програми дистанційного навчання для суддів з питань зв’язків з громадськістю у судах;

–впровадження програми дистанційного навчання для прес-секретарів та працівників апарату суду з питань зв’язків з громадськістю у судах;

–забезпечення програми навчання для підготовки суддів-спікерів.

6.Сприяти та заохочувати отримання суддями та прес-секретарями знань прикладного характеру у питаннях зв’язків з громадськістю.

7.У кожному суді обрати суддю-спікера (у місцевих судах – не менше одного судді, в апеляційних – не менше двох суддів, у вищих судах та Верховному Суді України – не менше одного).

8.Налагодити на національному та регіональному рівнях ефективну співпрацю та партнерство з авторитетними громадсько-політичними засобами масової інформації, які охоплюють широку аудиторію та не спеціалізуються на правовій тематиці.

9.Використовувати нові форми комунікації з громадськістю (неформальні зустрічі, дні відкритих дверей, екскурсії до суду, спільні заходи з навчальними закладами, громадськими та правозахисними організаціями, ведення сторінок судів в соціальних мережах тощо).

10.Впровадити систему періодичного моніторингу висвітлення в ЗМІ діяльності судів з метою відстеження прогресу у покращенні іміджу судової системи та підвищення довіри до неї.

11.Залучати активістів та лідерів громадської думки до конструктивної комунікації з проблем судової влади, в тому числі в форматі громадських рад при органах суддівського самоврядування.

12.Проводити регулярні опитування та моніторинг громадської думки з ключових питань діяльності судів, зокрема, шляхів покращення роботи судів, покращення та розширення комунікацій, підвищення рівня довіри громадськості до судів.

13.Повідомляти завчасно громадськість та представників ЗМІ через веб-сайти судів про призначення до розгляду судом справ, до яких є підвищений інтерес з боку громадськості; за наслідками розгляду таких проводити прес-конференції.

14.Судам в доступній для широкого загалу формі поширювати інформацію щодо впроваджених інноваційних методів роботи, підвищення прозорості та доступності правосуддя, якісного поліпшення рівня судового захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб.

15.Забезпечити оперативне реагування на публікації, виступи в засобах масової інформації з питань діяльності судів, які не відповідають дійсності, є упередженими та спрямовані на зниження довіри суспільства до правосуддя.

16.Розвивати взаємодію з професійною спільнотою шляхом проведенняз юристами спільних заходів з питань забезпечення судамиверховенства права, забезпечення кожному права на справедливий суд. Активізувати участь судів в таких заходах та збільшити представництво суддів в громадських організаціях, які мають на меті захист інтересів суддів, утвердження авторитету судової влади в суспільстві або розвиток юридичної професії та науки.

17.Залучати громадські організації, які мають на меті розвиток юридичної професії та науки, до процесу обговорення та формування за наслідками узагальнення судової практики правових позицій Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судівз питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової спеціалізації.

18.Рекомендувати Верховному Суду України та вищим спеціалізованим судам оприлюднювати інформацію у справах, в тому числі шляхом видання прес-релізів, в яких захищено конституційні права та свободи, інтереси інвесторів або колективів.

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення №13 від 12.03.2015 щодо обрання кандидатів на посади суддів безстроково

Рішення №13 від 12.03.2015 щодо обрання кандидатів на посади суддів безстроково

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення РСУ № 12 від 12.03.2015

Рішення РСУ № 12 від 12.03.2015

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення РСУ № 11 від 04.03.2015 року

Рішення РСУ № 11 від 04.03.2015 року

Дивитися Завантажити