Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

02.12.2015

Рішення РСУ № 67 від 26.06.2015 року "Щодо строку перебування суддів на адміністративних посадах"

Рішення РСУ № 67 від 26.06.2015 року "Щодо строку перебування суддів на адміністративних посадах"

Дивитися Завантажити

02.12.2015

Рішення РСУ № 66 від 26.06.2015 року "Про скликання Спільних зборів суддів місцевих загальних судів України"

Рішення РСУ № 66 від 26.06.2015 року "Про скликання Спільних зборів суддів місцевих загальних судів України"

Дивитися Завантажити

02.12.2015

Рішення РСУ № 65 від 26.06.2015 року "Про підготовку ХІІІ з'їзду суддів України"

Рішення РСУ № 65 від 26.06.2015 року "Про підготовку ХІІІ з'їзду суддів України"

Дивитися Завантажити

02.12.2015

Рішення РСУ № 64 від 26.06.2015 року "Про події які мали місце в Апеляційному суді міста Києва 19-20.06.2015"

Рішення РСУ № 64 від 26.06.2015 року "Про події які мали місце в Апеляційному суді міста Києва 19-20.06.2015"

Дивитися Завантажити

02.12.2015

Рішення РСУ №63 від 05 червня 2015 року

Рішення РСУ №63 від 05 червня 2015 року “Про створення спільної робочої групи стосовно розробки нормативів навантаження на суддів за кількістю справ та нормативів співвідношення чисельності працівників апаратів судів до кількості суддів”

Дивитися Завантажити

02.12.2015

Рішення РСУ №61 від 05 червня 2015 року “Про зміни до Положення Прес-центру судової влади”

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05червня 2015 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 61

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Сасевича О.М. про погодження змін до Положення про Прес-центр судової влади, погодженого рішенням Ради суддів України від 5 вересня 2014 року № 21 та затвердженого наказом Голови Державної судової адміністрації України від 28 січня 2015 року № 87/к, з метою приведення окремих його положень у відповідність до законодавства України, відповідно до статті 124, частини п’ятої статті 131, частини шостої статті 148 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим, з'їздом суддів 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Погодити внесення змін до Положення про Прес-центр судової влади, погодженого рішенням Ради суддів України від 5 вересня 2014 року  № 21 та затвердженого наказом в.о. Голови Державної судової адміністрації України від 28 січня 2015 року № 87/к, виклавши його в новій редакції (додається).

                                             Голова Ради суддів України                                       В. Сімоненко
ПОГОДЖЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України № 61 від 05 червня 2015 року

                                          наказ Державної судової

                                                  адміністрації України

                                          №___ від _____2015рокуПОЛОЖЕННЯ

про Прес-центр судової влади

(на правах відділу)

1.Вживані скорочення

1.1.Веб-портал – офіційний веб-портал "Судова влада України".

1.2.Веб-сайт – офіційний веб-сайт РС України.

1.3.ДСА України – Державна судова адміністрація України.

1.4.Прес-центр – Прес-центр судової влади (на правах відділу).

1.5.РС України – Рада суддів України.

2.Загальні положення

2.1.Прес-центр утворюється при РС України та є самостійним структурним підрозділом (на правах відділу) ДСА України.

2.2.У своїй діяльності Прес-центр керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Конституційного Суду України, рішеннями вищих органів суддівського самоврядування, Положенням про РС України, Положенням про ДСА України, рішеннями колегії і наказами ДСА України, затвердженими планами робіт Прес-центру та цим Положенням.

2.3.Основні напрямки діяльності Прес-центру регламентуються його планами роботи. При опрацюванні та затвердженні планів роботи Прес-центру слід ураховувати та передбачати заходи, спрямовані на реалізацію положень Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії РС України, Стратегічного плану розвитку судової влади України на 2013-2015 роки, затвердженого рішенням РС України № 83 від 21.12.2012, Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням РС України № 71 від 11.12.2014.

2.4.У частині трудового законодавства працівники Прес-центру підпорядковуються безпосередньо Голові ДСА України, організаційне керівництво Прес-центром здійснює Голова РС України.

2.5.Структура і чисельність працівників Прес-центру визначається ДСА України та закріплюється у штатному розписі ДСА України.

3.Основні завдання Прес-центру

3.1.Основними завданнями Прес-центру є:

3.1.1забезпечення здійснення судовою владою України повноважень щодо формування та реалізації інформаційної політики на базових засадах відкритості, гласності та прозорості;

3.1.2вжиття необхідних заходів з метою формування у громадськості позитивного сприйняття діяльності органів судової влади;

3.1.3офіційне інформування через засоби масової інформації, веб-портал і веб-сайт про діяльність судів, суддів, органів суддівського самоврядування, ДСА України, а також оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є ДСА України та РС України в передбачених законом випадках;

3.1.4вжиття необхідних заходів для забезпечення дотримання судами, суддями, органами суддівського самоврядування відкритості та прозорості діяльності, демократичних стандартів комунікації зі засобами масової інформації та громадськістю;

3.1.5координація діяльності прес-служб і прес-секретарів судів, інших осіб, відповідальних за взаємодію зі засобами масової інформації та громадськістю, надання їм організаційної та методичної допомоги.

4.Функції (повноваження) Прес-центру

4.1.Прес-центр відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1вносить пропозиції щодо пріоритетних напрямків інформаційної політики судової влади;

4.1.2аналізує й узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі шляхом моніторингу вітчизняних та зарубіжних засобів масової інформації, Інтеренет-видань, готує для Голови РС України, Голови ДСА України та судів відповідні інформаційно-аналітичні матеріали;

4.1.3оперативно реагує на необ’єктивне висвітлення в засобах масової інформації результатів діяльності судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України, інших органів судової влади та вносить керівництву РС України та ДСА України пропозиції щодо вжиття заходів для спростування недостовірної інформації;

4.1.4формує позитивний імідж РС України, інших органів суддівського самоврядування, судів, ДСА України та судової влади загалом;

4.1.5офіційно інформує через засоби масової інформації та веб-портал та/або веб-сайт про діяльність судів, суддів, органів суддівського самоврядування, ДСА України, а також оприлюднює публічну інформацію, розпорядником якої є ДСА України та РС України;

4.1.6здійснює координацію діяльності прес-служб і прес-секретарів судів, інших органів судової влади, відповідальних за взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю, надає їм організаційну та методичну допомогу;

4.1.7оприлюднює офіційну позицію вищих органів суддівського самоврядування, ДСА України з питань їх діяльності та діяльності судів;

4.1.8готує прес-релізи, інформаційні та аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, інших заходів за участю керівництва РС України, ДСА України, за потреби – судів;

4.1.9здійснює інформаційний супровід засідань РС України, її комітетів, колегії ДСА України, виступів і прес-конференцій Голови РС України, Голови ДСА України, за потреби – голів судів;

4.1.10організовує проведення брифінгів, прес-конференцій та інших заходів за участю керівництва та членів РС України, керівництва ДСА України;

4.1.11оприлюднює (за потреби готує) анонси публічних заходів судів, вищих органів суддівського самоврядування, ДСА України (засідань РС України та її комітетів, колегії ДСА України, зустрічей тощо), а також публічних заходів за участю Голови РС України, інших членів РС України, Голови ДСА України;

4.1.12забезпечує підготовку та супровід проведення інтерв’ю, прямих ефірів і заходів, що проводяться за участю Голови РС України та її членів, голів судів (у разі потреби), Голови ДСА України;

4.1.13вживає заходів для здійснення фото-, аудіо- та відеосупроводження заходів, що проводяться судами, органами суддівського самоврядування, ДСА України за участю засобів масової інформації та громадськості, здійснює запис радіо- та телезвернень, заяв Голови та членів РС України, голів судів, Голови ДСА України, формує архів відповідних фото-, аудіо- та відеоматеріалів;

4.1.14вживає заходів для оперативного розповсюдження відеоматеріалів й інших інформаційних матеріалів про заходи, що проводяться за участю судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України, інших органів судової влади;

4.1.15сприяє представникам ЗМІ в комунікації з органами судової влади (в організації інтерв’ю, коментарів або прямих включень тощо);

4.1.16надає ЗМІ допомогу в підготовці публікацій, радіо- та телематеріалів стосовно пріоритетних напрямів діяльності судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України, інших органів судової влади;

4.1.17вживає заходів для вивчення громадської думки з питань діяльності судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України, інших органів судової влади;

4.1.18здійснює моніторинг і координацію роботи судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України, інших органів судової влади щодо проведення консультацій з громадськістю (у тому числі з використанням мережі Інтернет) з пріоритетних питань їх діяльності;

4.1.19проводить інформаційні кампанії з метою підвищення рівня обізнаності громадськості щодо діяльності органів судової влади;

4.1.20вивчає та узагальнює вітчизняний і світовий досвід налагодження органами судової влади комунікацій з громадськістю, готує пропозиції щодо запровадження демократичних стандартів у діяльності органів судової влади, зокрема зі застосуванням новітніх комунікативних технологій;

4.1.21приймає участь у розгляді (у межах повноважень) разом з іншими структурними підрозділами ДСА України проблемних питань, що порушені учасниками мирних заходів біля приміщень судів (за потреби), ДСА України та інших органів судової влади (за потреби);

4.1.22здійснює підготовку та випуск інформаційних видань, що сприяють розширенню міжнародних і міжвідомчих зв’язків, підвищенню авторитету та поліпшенню іміджу судів України, органів суддівського самоврядування України та ДСА України;

4.1.23опрацьовує кореспонденцію, що надходить до Прес-центру, готує проекти листів-відповідей відповідно до напрямів своєї діяльності, а в разі потреби – вживає заходів щодо залучення до їх підготовки інших структурних підрозділів ДСА України чи відповідних спеціалістів у судах.

5.Права Прес-центру

5.1.Прес-центр має право:

5.1.1брати участь у засіданнях органів суддівського самоврядування, нарадах, засіданнях колегії ДСА України, роботі консультативних, дорадчих та інших органів РС України, ДСА України, нарадах, які проводить керівництво РС України, ДСА України, інших органів судової влади;

5.1.2бути поінформованим про наради, інші заходи, що проводяться Головою ДСА України, його заступниками, на яких розглядаються питання, що стосуються повноважень Прес-центру;

5.1.3вносити пропозиції на розгляд Голови РС України та Голови ДСА України пропозиції щодо вдосконалення роботи Прес-центру;

5.1.4одержувати від інших структурних підрозділів ДСА України в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

5.1.5інформувати Голову ДСА України в оперативному порядку про необхідність виконання роботи, що не належить до його повноважень, а також ненадання відповідними структурними підрозділами або посадовими особами ДСА України та її територіальних управлінь інформації, документів, інших матеріалів, необхідних для вирішення питань, віднесених до повноважень Прес-центру;

5.1.6готувати за дорученням Голови РС України, Голови ДСА України проекти листів для направлення їх до судів, ДСА України, інших органів судової влади, органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій;

5.1.7вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Прес-центру та діяльності прес-служб і прес-секретарів судів, інших осіб, відповідальних за взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю;

5.1.8забезпечувати ділове листування з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Прес-центру;

5.1.9на належне матеріально-технічне та інше забезпечення для виконання поставлених перед ним завдань.

6.Начальник Прес-центру

6.1.Прес-центр очолює начальник відділу, якого в установленому законодавством порядку призначає на посаду та звільняє з посади Голова ДСА України за погодженням із Головою РС України.

6.2.Начальник Прес-центру:

6.2.1здійснює загальне керівництво роботою Прес-центру і забезпечує ефективне виконання покладених на Прес-центр завдань;

6.2.2розподіляє обов’язки між працівниками Прес-центру, організовує та контролює їхню роботу;

6.2.3забезпечує зв’язок Голови РС України, інших членів РС України, Голови ДСА України зі засобами масової інформації;

6.2.4забезпечує контакти з прес-службами інших органів державної влади та місцевого самоврядування, установ та організацій незалежно від форми власності;

6.2.5забезпечує реалізацію комунікаційної політики судової влади, вносить керівництву РС України та Голові ДСА України пропозиції щодо її вдосконалення;

6.2.6організовує за дорученням керівництва РС України та ДСА України планування та проведення медіакампаній, окремих інформаційних заходів із метою поліпшення інформованості населення про діяльність судів, РС України, ДСА України та інших органів судової влади;

6.2.7надає засобам масової інформації матеріали про діяльність судів, РС України, ДСА України та інших органів судової влади;

6.2.8готує та погоджує з керівництвом РС України та/або ДСА України офіційні інформаційні повідомлення та заяви для засобів масової інформації;

6.2.9організовує моніторинг матеріалів засобів масової інформації з метою виявлення їх позиції, тенденцій у висвітленні питань, пов’язаних з діяльністю судів, органів суддівського самоврядування та ДСА України;

6.2.10здійснює контроль за наповненням веб-порталу та веб-сайту;

6.2.11організовує підготовку та випуск інформаційних видань, що сприяють розширенню міжнародних і міжвідомчих зв’язків, підвищенню авторитету та поліпшенню іміджу судів України, органів суддівського самоврядування України та ДСА України;

6.2.12співпрацює з іншими структурними підрозділами ДСА України при підготовці інформаційних, аналітичних матеріалів про діяльність судів, РС України, ДСА України та іншими органами судової влади;

6.2.13доповідає керівництву РС України та ДСА України про виконання службових доручень, подає на його розгляд пропозиції з питань, що стосуються роботи Прес-центру та реалізації покладених на нього завдань;

6.2.14розробляє проект положення про Прес-центр (зміни до нього) і посадові інструкції працівників Прес-центру;

6.2.15вносить пропозиції Голові ДСА України щодо формування кадрового резерву, призначення на посади та звільнення з посад працівників Прес-центру, присвоєння працівникам рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

6.2.16подає пропозиції Голові ДСА України щодо графіка відпусток працівників Прес-центру;

6.2.17визначає потреби та пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Прес-центру, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги й інших форм міжнародного співробітництва, вносить Голові ДСА України пропозиції щодо проведення цієї роботи;

6.2.18відповідає за своєчасне опрацювання документів у Прес-центрі, забезпечує ведення діловодства на належному рівні;

6.2.19здійснює інші повноваження, відповідно до рішень РС України та розпоряджень ДСА України, доручень керівництва РС України та ДСА України.

6.3.Начальник Прес-центру несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за невиконання або неналежне виконання власних посадових обов’язків та посадових обов’язків працівників Прес-центру, перевищення своїх повноважень, порушення ними правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни та вимог щодо охорони праці та протипожежної безпеки, порушення етики поведінки державного службовця та інших передбачених Законом України "Про державну службу" та чинним законодавством про боротьбу з корупцією обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також персональну відповідальність за організацію роботи Прес-центру.

7.Взаємодія

7.1.Прес-центр під час здійснення своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами ДСА України її територіальними управліннями, РС України, Національною школою суддів України, Вищою радою юстиції, Вищою кваліфікаційної комісією України, судами загальної юрисдикції, іншими органами судової влади з питань, які належать до повноважень Прес-центру.

Дивитися Завантажити

02.12.2015

Рішення РСУ №60 від 05 червня 2015 року “Про створення робочої групи з підготовки проекту змін до Положення про РСУ”

 Рішення РСУ №60 від 05 червня 2015 року “Про створення робочої групи з підготовки проекту змін до Положення про Раду суддів України”

Дивитися Завантажити