Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

20.09.2019

Рішення РСУ № 79 від 20.09.2019 "Про внесення змін до персонального складу Комітетів РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Херсон

РІШЕННЯ № 79

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про внесення змін до персонального складу Комітетів Ради суддів України Ради суддів України, відповідно до статей 128, частини п’ятої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Внести зміни до пункту 1 рішення Ради суддів України від 03.12.2015 № 6 щодо персонального складу Комітетів Ради суддів України Ради суддів України (у редакції рішення від 23.03.2018 № 6), а саме: персональний склад Комітетів Ради суддів України викласти у такій редакції:

 • Комітет з питань статусу суддів і дотримання прав працівників судів у складі:
  • голова Комітету
 • Діброва Галина Іванівна;
  • члени Комітету:
 • Головенко Олег Дмитрович;
 • Колісник Іван Іванович;
 • Мороз Наталія Валеріївна;
  • Комітет з питань забезпечення незалежності суддів у складі:
  • голова Комітету
 • Жук Андрій Володимирович;
  • члени Комітету:
  Бахаєв Ігор Махмудович;
 • Бойко Марина Євгеніївна;
 • Журавська Олена Василівна;
 • Котеньов Олексій Геннадійович;
  • Комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування у складі:
  • голова Комітету
 • Кравчук Володимир Миколайович;
  • члени Комітету:
 • Мовчан Дмитро Валентинович;
 • Моніч Богдан Сильвестрович;
 • Чорна Валерія Вікторівна;
  • Комітет з питань матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів у складі:
  • голова Комітету
 • Остапук Віктор Іванович;
  • члени Комітету:
 • Власов Юрій Леонідович;
 • Калараш Андрій Андрійович;
  • Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями, засобами масової інформації у складі:
  • голова Комітету
 • Ткачук Олег Степанович;
  • члени Комітету:
 • Костюков Дмитро Геннадійович;
 • Маслов Віктор Васильович;
 • Суярко Тетяна Дмитрівна;
 • Комітет з питань комунікації з міжнародними організаціями у складі:
  • голова Комітету
 • Бутенко Вадим Олексійович;
  • члени Комітету:
 • Мальцев Дмитро Олександрович;
 • Плахтій Інна Борисівна;
 • Чебан Вікторія Миколаївна;
  • Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів у складі:
  • голова Комітету
 • Краснов Єгор Володимирович;
  • члени Комітету:
 • Дьомич Людмила Миколаївна;
 • Єремейчук Сергій Володимирович;
 • Марченко Оксана Володимирівна;
 • Масенко Денис Євгенович;
 • Савенко Оксана Миколаївна.

 • Голова Ради суддів України              Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

20.09.2019

Рішення РСУ № 78 від 20.09.2019 "Про погодження проекту Типового положення про ТУ ДСА України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Херсон

РІШЕННЯ № 78

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України Моніча Б.С. про погодження проекту Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133, частини шостої статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Погодити проект Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України, що додається.

Голова Ради суддів України                 Б.С. Моніч


Дивитися Завантажити

20.09.2019

Рішення РСУ № 77 від 20.09.2019 "Про погодження змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Херсон

РІШЕННЯ № 77

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України Моніча Б.С. про погодження проекту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Погодити проект змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, що додаються.

Голова Ради суддів України                  Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

20.09.2019

Рішення РСУ № 76 від 20.09.2019 "Щодо погодження проекту Типової структури апарату апеляційного суду"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Херсон

РІШЕННЯ № 76

Наказом ДСА України від 08.02.2019 № 131 затверджене Типове положення про апарат суду (далі – Типове положення), проект якого отримав відповідний консультативний висновок Ради суддів України та був погоджений рішенням Вищої ради правосуддя від 17.01.2019 № 140/0/15-19.

Відповідно до пункту 6 Типового положення структура апарату апеляційного суду розробляється на підставі Типової структури апарату апеляційного суду, затвердженої ДСА України, з урахуванням особливостей організаційного забезпечення діяльності цих судів.

Враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 126, статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі – Закон) до завдань суддівського самоврядування належить участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та здійснення контролю за додержанням установлених нормативів такого забезпечення, а також контроль за організацією діяльності судів, ДСА України направила на погодження Ради суддів України проект Типової структури апеляційного суду та штатну чисельність апеляційних судів.

За результатами опрацювання пропозицій, наданих апеляційними судами, робочою групою розроблено типову структуру апеляційного суду та визначено відповідно граничну чисельність працівників апаратів апеляційних судів в апеляційних округах, апеляційних господарських судів в апеляційних округах та апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах.

Як відомо, апеляційні суди були ліквідовані протягом 2018-2019 років на виконання указів Президента України від 29.12.2017 № №452, 454, 455.

Структура, штатна чисельність та розроблений на підставі них штатний розпис апаратів цих судів затверджується ДСА України за погодженням з головою новоутвореного суду в межах обсягу видатків на утримання відповідного суду.

Таким чином встановлення обґрунтованих коефіцієнтів співвідношення кількості працівників апарату апеляційного суду сприятиме уніфікованому підходу до визначення структури та штатної чисельності працівників апаратів новоутворених апеляційних судів.

Голова апеляційного суду відповідно до наданих йому повноважень самостійно вирішує питання внутрішньої організації апарату суду з дотриманням норм чинного законодавства в межах штатної чисельності апарату суду, затвердженої ДСА України.

При цьому має бути забезпечено ефективне виконання функцій, покладених на апарат суду Законом, Типовим положенням про апарат суду та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність суду та врахована необхідність ефективного використання коштів Державного бюджету.

Посади державних службовців (передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 358 "Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя"зі змінами та доповненнями), патронатної служби, та працівників, які виконують функції з обслуговування, (постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" зі змінами та доповненнями), робітників (наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та доповненнями), не зазначені в типовій структурі, можуть вводитися до структури апарату суду у межах штатної чисельності працівників апарату суду, яка визначається ДСА України в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 153 Закону.

Крім того, відповідно до абзацу 8 пункту 23 розділу IV Типового положення кількість посад працівників апарату суду, необхідних для обслуговування адміністративної будівлі суду може бути відкоригована, з урахуванням форми користування адміністративною будівлею, її площею та територіальним місце розташуванням.

Зважаючи на це, ДСА України за обґрунтованим поданням голови відповідного суду доцільно погоджувати такі зміни до наказу та визначати (коригувати) необхідну штатну чисельність працівників апарату суду.

У зв’язку з вищевикладеним, Рада суддів України вважає, що проект структури апарату апеляційного суду, надісланий ДСА України листом від 06.08.2019 № 8-20219/19 може бути рекомендований для подальшого застосування при розробці структури апеляційного суду.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., відповідно до частини восьмої статті 133 Закону та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Погодити проект Типової структури апарату апеляційного суду, що додається.

2.Доручити ДСА України внести відповідні зміни до наказу ДСА України від 24.12.2014 № 170 "Про затвердження штатної чисельності працівників апаратів місцевих та апеляційних судів". 

3.ДСА України при зміні кількості суддів апеляційного суду вносити зміни до штатної чисельності працівників апарату такого суду з урахуванням погодженого цим рішенням розрахунку для відповідного кількісного складу суду.

4.У разі, якщо кількість посад працівників апарату суду, необхідних для обслуговування адміністративної будівлі суду потребує коригування, ДСА України за обґрунтованим поданням голови відповідного суду доцільно погоджувати такі зміни до наказу та визначати (коригувати) необхідну штатну чисельність працівників апарату суду.

Голова Ради суддів України                    Б.С. Моніч

Додаток

до рішення Рад суддів України

від 20 вересня 001 року № 76

ТИПОВА СТРУКТУРА АПАРАТУ

апеляційного суду

п\п

Назва структурного підрозділу
1 2
1. Керівництво
Керівник апарату
Заступник керівника апарату
2. Посади патронатної служби
Помічник голови суду
Помічник заступника голови суду
Помічник секретаря судової палати
Помічник судді (члена Ради суддів України за наявності в суді)
Помічник судді
3. Відділ по взаємодії зі ЗМІ (прес-служба)
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Прес-секретар
Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою
4. Служба судових розпорядників (відділ, сектор)
Начальник відділу (завідувач сектору)
Старший судовий розпорядник
Судовий розпорядник
5. Режимно-секретний орган
Начальник відділу (завідувач сектору)
Головний спеціаліст
6. Управління забезпечення судового процесу
Начальник управління
6.1 Відділ забезпечення судового процесу судової палати з розгляду І категорії справ
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Старший секретар
Секретар судового засідання
6.2 Відділ забезпечення судового процесу судової палати з розгляду з розгляду ІІ категорії справ
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Старший секретар
Секретар судового засідання
7. Відділ правового забезпечення (сектор)
Начальник відділу (завідувач сектору)
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
8. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу - головний бухгалтер
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
9. Служба управління персоналом (відділ, сектор)
Начальник відділу (завідувач сектору)
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
10. Відділ інформаційних технологій
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
11. Служба захисту інформації (відділ, сектор)
Начальник відділу (завідувач сектору)
Головний спеціаліст
12. Відділ судової статистики
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
13. Відділ аналітичної роботи та узагальнення судової практики
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
14. Відділ документообігу та організаційного забезпечення (канцелярія суду)
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
14.1 Сектор архіву
Завідувач архіву
Архіваріус
15. Відділ управління майном
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст (з охорони праці та пожежної безпеки)
Завідувач господарства
Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків
Прибиральник службових приміщень
Водій автотранспортних засобів

Структура апарату апеляційного суду розробляється на підставі Типової структури апарату апеляційного суду, затвердженої Державною судовою адміністрацією України, з урахуванням особливостей організаційного забезпечення діяльності цих судів, відповідно до Типового положення про апарат суду, затвердженого наказом ДСА України від 08.02.2019 № 131, далі – Типове положення.Керівник апарату апеляційного суду може мати двох заступників, якщо кількість працівників апарату суду перевищує 50 осіб (абзац 4 пункту 9 розділу ІІІ Типового положення).

Відповідно до пункту 23 розділу IV Типового положення в апараті апеляційного суду можуть утворюватися структурні підрозділи управління, відділи, секториз урахуванням положень законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу".

Управління (самостійний відділ) – структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи з мінімальною чисельністю по 4 одиниці кожний. Самостійний відділ утворюється із штатною чисельністю не менш як 4 працівники. Управління (самостійний відділ) очолює начальник. Начальник управління, чисельність працівників якого не перевищує 13 одиниць, може мати одного заступника - начальника відділу. У разі коли штатна чисельність управління становить понад 13 одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ.

Сектор самостійний – структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності апарату суду, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, із штатною чисельністю не менш як 2 працівника. Сектор очолює завідувач.

Відділ у складі управління - структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності апарату суду, із штатною чисельністю не менш як 4 працівники. Відділ очолює начальник.

Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління) може мати заступника. Така посада вводиться в разі, коли чисельність працівників у відділі понад 5 одиниць. Якщо чисельність відділу становить понад 10 одиниць, то заступників може бути не більше двох.

У разі потреби у складі управління (відділу) може утворюватися сектор з чисельністю не менш як 2 працівники. Такі сектори у складі управління утворюються понад нормативну кількість відділів, а у складі відділу - понад мінімальну чисельність працівників відділу.

Кількість посад, а також посади, не зазначені в типовій структурі, можуть вводитися до структури апарату суду у межах граничної чисельності працівників апарату суду.

Дивитися Завантажити

20.09.2019

Рішення РСУ № 75 від 20.09.2019 "Щодо неоднозначної практики застосування судами підсистеми "Електронний суд"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Херсон

РІШЕННЯ № 75

До Ради суддів України звернулася Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) листом від 11 вересня 2019 року № 15-22737/19 щодо неоднозначної практики застосування судами підсистеми «Електронний суд», зокрема, в частині можливості розгляду процесуальних документів, що надходять до суду через Електронний суд.

Зі змісту листа вбачається, що останнім часом до ДСА України почастішали випадки надходження скарг громадян щодо відмови судів у розгляді заяв, які направляються до суду в електронному вигляді засобами підсистеми «Електронний суд». Зі змісту доданих до звернень документів (копій судових рішень) видно, що судді почали ухвалювати рішення про залишення, надісланих через Електронний суд, позовних заяв без руху.

Так, в більшості випадків судді у своїх рішеннях посилаються на Перехідні положення чинних процесуальних кодексів (Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України), якими передбачено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі.

Відмову в розгляді документів, що надійшли через Електронний суд, також окремі суди обґрунтовують відсутністю офіційного оголошення про функціонування ЄСІТС, а також незатвердженням Вищою радою правосуддя Положення про ЄСІТС.

Станом на липень 2019 року в підсистемі «Електронний суд» було зареєстровано 22,6 тис. користувачів. До судів засобами Електронного суду надіслано 19,9 тис. заяв, з яких 17,5 тис. було зареєстровано судами, в тому числі 9,8 тис. справ – авторозподілені. Більшість судових справ розглянута або їх розгляд триває у судах.

Водночас, по частині отриманих через Електронний суд документів судами ухвалено 3,5 тис. рішень про залишення заяв без руху у зв’язку з необхідністю їх подання в паперовому вигляді, – це становить 36 % від загальної кількості заяв, поданих через Електронний суд. Така динаміка відмов у розгляді документів щодня зростає.

Зазначена ситуація викликає негатив у відносинах громадян із судами, спричиняє низку скарг на діяльність судів, обумовлює розчарування та втрату інтересу користувачів до функціонуванні підсистеми «Електронний суд», а також практично підриває довіру громадян до запровадження електронних інструментів правосуддя.

Тестування підсистеми фактично не здійснюється, тим самим працівники апаратів судів та судді позбавляються можливості набуття досвіду при використанні в роботі Електронного суду.

Разом з тим, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (у редакції рішення Ради суддів України від 12.04.2018 № 16), далі – Положення про АСДС, передбачає можливість до початку функціонування ЄСІТС використання судами в тестовому режимі окремих інструментів електронного правосуддя, серед яких і підсистема «Електронний суд».

Зокрема, пунктом 2.3 рішення Ради суддів України від 12.04.2018 № 16 визначено, що окремі норми Положення про АСДС, які в тому числі стосуються використання підсистеми «Електронний суд», набирають чинності та можуть використовуватись у тестовому режимі виключно для судів та органів системи правосуддя, визначених пілотними згідно з відповідним наказом ДСА України.

Відповідний перелік пілотних судів для можливості тестування підсистеми «Електронний суд» визначено наказом ДСА України від 22.12.2018 № 628 (із змінами і доповненнями). На сьогодні до числа пілотних віднесено всі місцеві та апеляційні суди, а також Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

Можливість використання електронних документів та організаційно-правові засади електронного документообігу також передбачені Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» порядок електронного документообігу визначається державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з законодавством.

Таким порядком електронного документообігу, визначеним для судів у розумінні статті 9 вищезгаданого Закону, є Положення про АСДС.

Відповідно до статті 8 цього Закону юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.

Згідно з частинами третьою та четвертою статті 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги» електронний підпис чи печатка не можуть бути визнані недійсними та позбавлені можливості розглядатися як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що вони мають електронний вигляд або не відповідають вимогам до кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису. Тобто згадані норми Закону також передбачають визнання юридичної сили електронних документів, підписаних електронним підписом.

Необхідність забезпечення Державною судовою адміністрацією України впровадження електронного суду передбачена також пунктом 9 частини першої статті 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Функціональні можливості та порядок роботи з підсистемою «Електронний суд» визначені розділом ХІ Положення про АСДС. Зокрема, передбачено, що учасники судового процесу за допомогою підсистеми можуть подавати позовні заяви та інші передбачені законом процесуальні документи, що можуть бути предметом судового розгляду, а також отримувати судові рішення та інші електронні документи.

У свою чергу, суди відповідно до вимог цього розділу Положення про АСДС мають приймати подані електронні документи як оригінали документів, а електронні копії паперових документів, як завірені копії оригіналів документів та можуть вимагати надання їх оригіналів для перевірки.

Важливість тестування Електронного суду на перехідному етапі полягає у необхідності набуття суддями і працівниками апарату суду достатнього досвіду та навиків у роботі з відповідним програмним забезпеченням та можливості його подальшого комфортного використання після дати офіційного початку функціонування ЄСІТС.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо проблемних питань, які виникають у процесі впровадження електронного суду, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо проблемних питань, які виникають у процесі впровадження електронного суду, узяти до відома.

2.Рекомендуватисудам:

1)забезпечити виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (у редакції рішення Ради суддів України від 12.04.2018 № 16) та наказу ДСА України від 22.12.2018 № 628 «Про тестування підсистеми «Електронний суд» у місцевих та апеляційних судах» (із змінами і доповненнями);

2)приймати до розгляду документи, отримані з використанням підсистеми «Електронний суд»;

3)під час роботи з документами, отриманими з підсистеми «Електронний суд», керуватися положеннями законів України «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг», вимогами розділу ХІ Положення про АСДС та наданими ДСА України роз’ясненнями (листи ДСА України від 22.12.2018 № 15-27366/18, від 10.01.2019 № 15-560/19 та від 23.01.2019 № 15-1446/19).

Голова Ради суддів України                    Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

20.09.2019

Рішення РСУ № 74 від 20.09.2019 "Щодо затвердження екскізу нового нагрудного знаку судді"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Херсон

Р І Ш Е Н Н Я № 74

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Жука А.В. щодо затвердження ескізу нового нагрудного знаку судді, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з’їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Затвердити ескізи нагрудного знаку судді згідно з додатком.

2Доручити Державній судовій адміністрації України для апробації нового зразка нагрудного знаку судді та підготовки технічного завдання і опису нагрудного знаку судді:

- виготовити зразки нагрудного знаку судді згідно з затвердженими ескізами в натуральну величину;

- надати Раді суддів України пропозиції щодо матеріалу, з якого буде виготовлятись нагрудний знак судді з орієнтовною вартістю виготовлення однієї одиниці знаку;

- надати Раді суддів України пропозиції щодо можливих варіантів кріплення нагрудного знаку судді на лівому лацкані мантії судді.

Голова Ради суддів України                       Б.С.Моніч

Додаток

до рішення Ради суддів України

від 20 вересня 2019 року № 74


Ескізи нагрудного знаку судді:

Ескіз №1: 

Ескіз №2: 

Нагрудний знак виготовляється діаметром 5 см.

Дивитися Завантажити

20.09.2019

Рішення РСУ № 73 "Про вивчення ситуації, що склалася у Чернігівському ОАС"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Херсон

РІШЕННЯ № 73

Відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою виконання завдань щодо здійснення контролю за організацією діяльності судів робоча група Ради суддів України у складі членів комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів Дьомич Л.М. та комітету з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судів Головенка О.Д. вивчила ситуацію, що склалась у Чернігівському окружному адміністративному суді.

Завданням Робочої групи було: надання методичної допомоги колективу суддів в організації роботи суддівського самоврядування; виявлення причин та умов, що сприяють у його неналежному функціонуванні; напрацювання рекомендацій у вирішенні проблеми.

За результатами проведеної робочої наради за участю суддів Чернігівського окружного адміністративного суду встановлено наступне.

Чисельний склад суду становить 13 суддів: Баргаміна Наталія Миколаївна, Бородавкіна Світлана Володимирівна, Житняк Лариса Олександрівна, Заяць Олександр Володимирович, Клопот Сергій Леонідович, Лобан Дмитро Вікторович, Непочатих Василь Олександрович, Падій Валентина Василівна, Поліщук Людмила Олександрівна, Скалозуб Юрій Олександрович, Соломко Ірина Іванівна, Тихоненко Оксана Михайлівна, Ткаченко Ольга Євгеніївна.

Очолює суд з жовтня 2016 року суддя Скалозуб Юрій Олександрович.

Протягом 2019 року до Ради суддів України надійшло понад 15 звернень. У своїх зверненнях судді Чернігівського окружного адміністративного суду Баргаміна Н.М. та Непочатих В.О. вказують на те, що збори суддів не вирішують питання про включення їх до різних постійно діючих колегій.

Збори суду, сторони у справах у своїх зверненнях вказують на заявлення суддями безпідставних, на їх думку, самовідводів.

Національне агентство з питань запобігання корупції звертається з приводу можливих фактів порушення вимог антикорупційного законодавства.

Суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Баргаміна Наталія Миколаївна на посаді з липня 2009 року. Указом Президента України від 28 вересня 2017 року № 294/2017 призначена на посаду судді безстроково.

Суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Непочатих Василь Олександрович на посаді з серпня 2008 року. Постановою Верховної Ради України від 06 червня 2013 року № 326 - VІІ призначений на посаду судді безстроково.

Відповідно до рішення зборів суддів Чернігівського окружного адміністративного суду судді Непочатих В.О. та Баргаміна Н.М. визначені до постійно діючої колегії № 4.

У зверненнях судді Непочатих В.О. та Баргаміної Н.М. від 09 листопада 2017 року та від 18 березня 2019 року до Ради суддів України повідомили, що між ними склались близькі стосунки, однак сімейного характеру вони не мають, оскільки не відповідають установленим формальним ознакам (не проживають спільно та ними не зареєстровано шлюбу). В деклараціях родинних зв’язків відомості стосовно один одного відсутні.

Зважаючи на викладену інформацію, Радою суддів України роз’яснено листом від 02 травня 2019 року № 9рс-76/19 про існування у суддів Непочатих В.О. та Баргаміної Н.М. приватного інтересу, зумовленого позаслужбовими стосунками, які за своїм характером можна ототожнити зі стосунками близьких осіб, а відтак про існування конфлікту інтересів при розгляді справ.

З метою його врегулювання, суддям рекомендовано уникати спільної участі в розгляді справ, у порядку, визначеному процесуальним законом (у спосіб самовідводу). Так як, персональний склад постійної колегії відповідно до частини третьої статті 31 Кодексу адміністративного судочинства України, визначається зборами суддів відповідного суду, Радою суддів України роз’яснено про необхідність звернутися до зборів суддів з питанням зміни постійної колегії суддів. Тим більше, що в межах штатної чисельності суду можливо утворити колегії, в які вказані судді не будуть входитиодночасно.

Під час візиту робочої групи 01 серпня 2019 року з’ясовано, що Баргаміна Н.М. 15 травня 2019 року довела зборам суддів позицію Ради суддів України з приводу наявності у діяльності суддів Непочатих В.О. та Баргаміної Н.М. конфлікту інтересів та способи його врегулювання, викладені у відповіді від 02 травня 2019 року № 9рс-76/19. Однак, зазначену інформацію не взято до уваги, персональний склад колегій не змінено.

З інформації суду виходить, що судді Непочатих В.О. та Баргаміна Н.М. неодноразово звертались до зборів суддів з питанням щодо визначення їх до різних постійних колегій через існування між ними позаслужбових стосунків: 13 грудня 2017 року, 06 березня 2019 року, 15 травня 2019 року.

Проте, збори суддів Чернігівського окружного адміністративного суду, ігноруючи роз’яснення Ради суддів України, питання зміни постійної колегії суддів не вирішували.

Натомість, як з’ясовано робочою групою, головою суду 10 квітня 2019 року включено до порядку денного зборів суддів питання, про звернення до Ради суддів України з пропозицією рекомендувати перевести суб’єктів конфлікту інтересів Непочатих В.О. або Баргаміну Н.М. в інший суд, у зв’язку з постійним заявленням самовідводів суддями Непочатих В.О. та Баргаміною Н.М. та неможливістю розгляду справ, які відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України підлягають колегіальному розгляду, у постійних колегіях за їх участі.

Персональний склад постійної колегії, до складу якої входять судді Непочатих В.О. та Баргаміна Н.М. не змінено дотепер, а тому конфлікт інтересів судді врегульовують у процесуальний спосіб, що відповідає роз’ясненням, які надані Радою суддів України.

Під час робочої наради присутнім суддям Чернігівського окружного адміністративного суду надано роз’яснення, що при визначенні наявності чи відсутності конфлікту інтересів слід виходити з приватного інтересу судді, який розглядає конкретну справу, та можливості впливу такого приватного інтересу на об’єктивність чи неупередженість його рішення. Суддя самостійно аналізує ступінь свого приватного інтересу, а тому і рішення щодо обрання конкретного процесуального способу врегулювання конфлікту інтересів залишається на розсуд самого судді.

За підсумками робочої наради обговорено шляхи вирішення конфлікту у суді, роз’яснені наслідки не врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів. При спілкуванні з робочою групою судді Чернігівського окружного адміністративного суду погоджувались про неможливість Баргаміної Н.М. та Непочатих В.О. бути в складі однієї колегії, через наявний конфлікт інтересів, який необхідно врегулювати зборами суддів.

Робочою групою рекомендовано скликати якнайшвидше збори суддів для вирішення питання визначення суддів Непочатих В.О. та Баргаміної Н.М. до різних складів постійних колегій.

Проте, зі звернення Непочатих В.О. та Баргаміної Н.М. від 15 серпня 2019 року № 9рс-2122/19, Раді суддів України стало відомо, що на зборах суддів, які відбулись 15 серпня 2019 року, голова суду Скалозуб Ю.О. вніс до порядку денного зборів суддів Чернігівського окружного адміністративного суду питання щодо укомплектування колегії суддів, до складу якої він входить як суддя. Зазначена пропозиція підтримана зборами суддів і вирішена одноголосно 9 голосів з 9. Пропозиція судді Баргаміної Н.М. про переведення її до іншої постійної колегії, в склад якої не входить Непочатих В.О., підтримана не була (8 суддів з 9 утримались від голосування).

Тобто, незважаючи на роз’яснення Ради суддів України, ситуація щодо визначення суддів Непочатих В.О. та Баргаміної Н.М. у різні постійні колегії, вкотре лишилась не вирішена.

Частиною першою статті 128 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що збори суддів − зібрання суддів відповідного суду, на якому обговорюються питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

Визначення персонального складу постійної колегії суддів відноситься виключно до повноважень зборів суду. Самоусунення суддів від цих обов’язків є категорично неприйнятними. Така поведінка не відповідає високому статусу судді та засадам суддівського самоврядування. Тим більше, судді повинні розуміти, що будь-яка конфліктна ситуація не додає авторитету ні їм особисто, ні судовій владі в цілому.

Згідно зі статтею 1 Кодексу суддівської етики, суддя повинен бути прикладом неухильного дотримання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

Наведені факти свідчать про неналежне функціонування суддівського самоврядування в Чернігівському окружному адміністративному суді, що у свою чергу впливає на незалежність судді з огляду на пункт 9 частини п’ятої статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Дьомич Л.М. про вивчення ситуації, що склалась у Чернігівському окружному адміністративному суді, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України, в и р і ш и л а:

1. Інформацію члена Ради суддів України Дьомич Л.М. про вивчення ситуації, що склалась у Чернігівському окружному адміністративному суді, взяти до відома.

2. Затвердити результати перевірки робочої групи Ради суддів України за зверненнями суддів Непочатих В.О. та Баргаміної Н.М., викладені у довідці.

3. Звернути увагу суддів Чернігівського окружного адміністративного суду на необхідність дотримання вимог статті 128 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у частині повноважень зборів суддів, якою передбачено, щодо компетенції зборів суддів відноситься обговорення внутрішньої діяльності суду, у тому числі роботи конкретних суддів, вирішення питань пов’язаних з конфліктом інтересів у їх діяльності, а доведення конфліктної ситуації в суді між суддями без знаходження порозуміння та створення нестерпних умов роботи для окремих суддів, а так само ухилення від врегулювання такої конфліктної ситуації є порушенням правил суддівської етики та діями, які порочать звання судді та підривають авторитет судової влади і суду.

4. Рекомендувати:

- голові Чернігівського окружного адміністративного суду скликати збори суддів до 01 жовтня 2019 року. Провести збори за участю представника Ради суддів України, про що завчасно повідомити Раду;

- суддям Чернігівського окружного адміністративного суду: Бородавкіній Світлані Володимирівні, Житняк Ларисі Олександрівні, Заяць Олександру Володимировичу, Клопоту Сергію Леонідовичу, Лобану Дмитру Вікторовичу, Падій Валентині Василівні, Поліщук Людмилі Олександрівні, Скалозубу Юрію Олександровичу, Соломко Ірині Іванівні, Тихоненко Оксані Михайлівні, Ткаченко Ользі Євгеніївні вирішити питання щодо визначення суддів Непочатих Василя Олександровича та Баргаміної Наталії Миколаївни до різних постійних колегій суддів.

5. У випадку невиконання пунктів 3-4 цього рішення, рекомендувати голові Ради суддів України звернутись до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії суддів Чернігівського окружного адміністративного суду, які ухиляються від вирішення питань, віднесених до повноважень зборів суддів (органу суддівського самоврядування).


Голова Ради суддів України                   Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

20.09.2019

Рішення РСУ № 72 від 20.09.2019 "Щодо звернень судді Октябрського р-го суду м. Полтави Лариси Гольник"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Херсон

Р І Ш Е Н Н Я № 72

До Ради суддів України надходять численні звернення судді Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В. (зокрема, від 30.11.2018, 16.01.2019, 01.04.2019, 18.06.2019, 09.09.2019) стосовно вчинення головою названого суду Струковим О.М. дій (виконання обов’язків голови) в умовах реального конфлікту інтересів.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про запобігання корупції» правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, голів, заступників голів обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

Згідно з пунктом 6 частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів України приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України чи його заступників (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом).

Розглянувши проект рішення Ради суддів України щодо звернень судді Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., думки членів Ради суддів з цих питань, на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а :

Доручити Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів доопрацювати проект рішення Ради суддів України щодо звернень судді Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В.


Голова Ради суддів України                    Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити