Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

13.10.2017

Рішення РСУ № 56 від 12.10.2017 року "Щодо підтримки конкурсу творчих робіт «Правосуддя майбутнього – очима дітей»"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 56 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо підтримки Міжрегіонального конкурсу творчих робіт для дітей з особливими освітніми потребами «Правосуддя майбутнього – очима дітей», на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09. 2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України В И Р І Ш И Л А :

 • 1.Підтримати Міжрегіональний конкурс творчих робіт для дітей з особливими освітніми потребами «Правосуддя майбутнього – очима дітей».
 • 2.Звернутись до Верховного Суду України, Апеляційного суду міста Києва, Одеського апеляційного господарського суду, Львівського апеляційного господарського суду щодо сприяння проведення конкурсу та проведення ІІ етапу конкурсу в Апеляційному суді міста Києва, Одеському апеляційному господарському суді, Львівському апеляційному господарському суді, а ІІІ етапу – виставку кращих творчих робіт у Верховному Суді України.


Голова Ради суддів України                   В. Сімоненко

Дивитися Завантажити

13.10.2017

Рішення РСУ № 55 від 12.10.2017 "Про затвердження Плану оргзаходів підготовки та проведення ХІV з'їзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року

Р І Ш Е Н Н Я № 55

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Марченко О.В. прозатвердження Плану організаційних заходів підготовки та проведення продовження ХІV позачергового з’їзду суддів України після перерви, відповідно до статей 126-134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16.09.2010 (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Затвердити План організаційних заходів щодо підготовки тапроведення продовження ХІV позачергового з'їзду суддів України після перерви, додається.

2.Координацію роботи та контроль за своєчасним виконанням Плану організаційних заходів щодо підготовки та проведення ХІVпозачергового з’їзду суддів України покласти на голову Ради суддів України В. Сімоненко та Голову Державної судової адміністрації України З. Холоднюка.


Голова Ради суддів України                            В. М. Сімоненко


Затверджено

Рішенням ради суддів України

від 12.10. 2017 № 55 

                                                                                                                                                   План організаційних заходів

з підготовки та проведення продовження

XIV позачергового з'їзду суддів України після перерви


Дата проведення – 13 листопада 2017 року


№ з/п Заходи Строк виконання Відповідальні за виконання
 • 1.
Визначити кількість учасників (делегатів та запрошених осіб) продовженняXIV позачергового з'їзду суддів України після перерви (далі – з'їзд) До 16 жовтня 2017 року Секретар Ради суддів України Марченко О. В.,

Гізатуліна Л. В.,

Давиденко В. Г.

 • 2.
Скласти перелік поліграфічної продукції (листівка "запрошення", папки з логотипом, пакети паперові з логотипом, блокноти з логотипом, мандати тощо), канцелярських товарів (ручки з логотипом, ідентифікатори – бейджі, олівці, степлери, папір тощо) для забезпечення роботи учасників з’їзду та меню харчування До 5 жовтня 2017 року Секретар Ради суддів України Марченко О. В.,

Гізатуліна Л. В.,

Давиденко В. Г.,

Галівець І. В.,

Парубченко Т. В.

 • 3.
Здійснити заходи із закупівлітоварів та послуг: оренди приміщення, послуг Інтернету;

поліграфічної продукції (листівки "запрошення", папки з логотипом, пакети паперові з логотипом, блокноти з логотипом, мандати тощо);

канцелярських товарів (ручки з логотипом, ідентифікатори – бейджі, олівці, степлери, папір тощо);

технічного супроводу (звукозапису, відеозйомки, підсилення звуку тощо);

харчування учасників з'їзду;

інших супутніх послуг (медичного обслуговування, оренди кабін для таємного голосування, скриньок для таємного голосування, послуг із заправки картриджів для оргтехніки, квіткових композицій (2 горизонтальні, 1 вертикальна), тощо)

До 10 листопада 2017 року Член Ради суддів України Чумаченко Т. А.,
Гізатуліна Л. В.,

Булка О. А.,

Галівець І. В.,

Сомко Г. А.,

Давиденко В. Г., Парубченко Т. В.,

Слоніцький О. Є.

 • 4.
Скласти список делегатів та запрошених на з'їзд До 18 жовтня 2017 року Секретар Ради суддів України Марченко О. В.,
Гізатуліна Л. В.,

Давиденко В. Г.

 • 5.
Надіслати запрошення учасникам з'їзду, іншим особам, які братимуть у ньому участь До 25 жовтня 2017 року Секретар Ради суддів України Марченко О. В.,
Гізатуліна Л. В.,

Булка О. А.,

Давиденко В. Г.,

Парубченко Т. В.

 • 6.
Сформувати відомості щодо днів народжень, ювілеїв, призначення на посади та інших визначних подій, що припадають на день проведення з'їзду До 25 жовтня 2017 року Член Ради суддів України Мєзєнцев Є. І.,
Гізатуліна Л. В.,

Булка О. А.,

Давиденко В. Г.,

Дробинський О. В.

 • 7.
Підготувати проект регламенту, проекти рішень та порядку денного (сценарій) До 01 листопада 2017 року Секретар Ради суддів України Марченко О. В.,

Гізатуліна Л. В.,

Давиденко В. Г.

 • 8.
Забезпечити тиражування інформаційних матеріалів та проектів рішень для учасників з'їзду До 08 листопада 2017 року Секретар Ради суддів України Марченко О. В.,

Гізатуліна Л. В.,

Булка О. А.,

Давиденко В. Г.,

Парубченко Т. В.,

Галівець І. В.

 • 9.
Підготувати пропозиції щодо розміщення в залі членів президії з'їзду, делегатів з'їзду, запрошених, лічильної, мандатної комісій, секретаріату та інших робочих органів з'їзду, а також ЗМІ До 08 листопада 2017 року Члени Ради суддів України Чумаченко Т. А., Гізатуліна Л.В.,

Булка О. А.,

Давиденко В. Г.,

Парубченко Т. В.

 • 10.
Скласти список представників ЗМІ для висвітлення роботи з'їзду До 06 листопада

2017 року

Член Ради суддів України Сасевич О. М.,
Булка О. А.,

Гізатуліна Л. В.,

Пастухова В. М.,

Давиденко В. Г.

 • 11.
Вирішити питання охорони публічної безпеки і порядку під час роботи з'їзду До 25 жовтня 2017 року Член Ради суддів України Мєзєнцев Є. І.,
Гізатуліна Л. В.,

Галівець І. В.

 • 12.
Опрацювати питання щодо паркування автомобілів делегатів з'їзду та запрошених біля місця проведення з'їзду До 25 жовтня 2017 року Член Ради суддів України Мєзєнцев Є. І.,
Гізатуліна Л. В.,

Галівець І. В.

 • 13.
Підготувати приміщення для проведення з'їзду:
 • провести нумерацію рядів залу з позначкою для делегатів, запрошених, секретаріатута ЗМІ;
 • забезпечити окреме приміщення для робочих органів (лічильної, мандатної, редакційної комісій та секретаріату);
 • обладнати місце проведення реєстрації учасників з'їзду;
 • встановити кабіни для таємного голосування делегатів з'їзду;
 • визначити місце для харчування учасників з'їзду;
 • встановити відповідні вказівники по території приміщення
До 13 листопада 2017 року Члени Ради суддів України Чумаченко Т. А., Арсірій Р. О., Мєзєнцев Є. І.,
Гізатуліна Л. В.,

Булка О. А.,

Давиденко В. Г.,

Парубченко Т. В.,

Галівець І. В.

 • 14.
Забезпечити бронювання номерів у готелях для учасників з'їзду До 01 листопада 2017 року Член Ради суддів України Мєзєнцев Є. І.,
Булка О. А.,

Гізатуліна Л. В.,

Парубченко Т. В.,

Давиденко В. Г.,

Галівець І. В.,

начальники

територіальних управлінь
ДСА України

 • 15.
Скласти перелік комп'ютерної техніки для забезпечення роботи з'їзду та його робочих органів 01 листопада 2017 року Член Ради суддів України Арсірій Р. О.,
Гізатуліна Л. В.,

Булка О. А.,

Давиденко В. Г., Галівець І. В.,

Слоніцький О. Є.

 • 16.
Забезпечити звучання Гімну України під час роботи з'їзду 13 листопада 2017 року Член Ради суддів України Арсірій Р. О.,
Гізатуліна Л. В.,

Галівець І. В., Слоніцький О. Є.

 • 17.
Забезпечити формування списку осіб, бажаючих взяти участь в обговоренні питань порядку денного з'їзду. 13 листопада

2017 року

Секретар Ради суддів України Марченко О. В.,

Керівник

секретаріату з’їзду

 • 18.
Визначити відповідальну особу з питань звернень громадян під час роботи з'їзду 13 листопада 2017 року Член Ради суддів України Марченко О. В., Радник Голови ДСА України

Кондик П. М.

 • 19.
Забезпечити реєстрацію учасників з'їзду та видачу їм відповідних матеріалів 13 листопада 2017 року Секретар Ради суддів України Марченко О. В.,

Гізатуліна Л. В.,

Булка О. А.,

Давиденко В. Г.,

Парубченко Т. В.

 • 20.
Після закінчення реєстрації учасників з'їзду узагальнити інформацію щодо кількості зареєстрованих делегатів, мандатів і передати реєстри президії з'їзду 13 листопада 2017 року Секретар Ради суддів України Марченко О. В.,

Гізатуліна Л. В.,

Давиденко В. Г.

 • 21.
Виготовити бюлетені для таємного голосування 13 листопада

2017 року

Член Ради суддів України Мєзєнцев Є. І.,
Гізатуліна Л. В.,

Давиденко В. Г.

 • 22.
Забезпечити ведення секретаріатом протоколу з'їзду 13 листопада 2017 року Керівник секретаріату з’їзду
 • 23.
Виготовити та оформити рішення з'їзду 13 листопада 2017 року Секретар Ради суддів України Марченко О. В.,

Керівник секретаріату з’їзду

 • 24.
Забезпечити оформлення посвідчень про відрядження учасникам з'їзду 13 листопада 2017 року Член Ради суддів України
Мєзєнцев Є. І.,
Булка О. А. Парубченко Т. В.
 • 25.
Прес-службі (на правах сектору) підготувати та узгодити з Радою суддів України попередній план заходів з організації висвітлення у ЗМІ та на офіційному веб-порталі "Судова влада України" роботи з'їзду До 08 листопада 2017 року Член Ради суддів України Сасевич О. М.,
Пастухова В. М.
 • 26.
Організувати висвітлення роботи з'їзду та прийнятих рішень у ЗМІ та на офіційному веб-порталі "Судова влада України", попередньо погодивши з головуючим на з’їзді 13 листопада 2017 року Член Ради суддів України Сасевич О. М.,
Булка О. А.,

Гізатуліна Л. В.,

Пастухова В. М.

 • 27.
Забезпечити розміщення та наповнення на офіційному веб-порталі "Судова влада України" банера "ХІV з’їзд суддів України" Починаючи з 13 жовтня 2017 року Член Ради суддів України Сасевич О. М.,
Булка О. А.,

Гізатуліна Л. В.,

Пастухова В. М.

ПОГОДЖУЮ

Голова Державної судової

адміністрації України  ___________ З. Холоднюк

Дивитися Завантажити

12.10.2017

Рішення РСУ № 54 від 12 жовтня 2017 року "Про рекомедації конференції День права знати: доступ до публічної інформації"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 54

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Ради суддів України Моніча Б.С. про рекомендації конференції «День права знати: забезпечення доступу до публічної інформації", організованої Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини спільно з Офісом Ради Європи в Україні та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в України (ПРООН) щодо наповнення офіційних веб-сайтів судів публічною інформацією, на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09. 2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України

В И Р І Ш И Л А :

 • 1.Схвалити рекомендації конференції «День права знати: забезпечення доступу до публічної інформації", організованої Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини спільно з Офісом Ради Європи в Україні та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в України (ПРООН) щодо наповнення офіційних веб-сайтів судів публічною інформацією.
 • 2.Направити зазначені рекомендації судам України та Державній судовій адміністрації України для використання в роботі.


Голова Ради суддів України                    В. Сімоненко

Дивитися Завантажити

19.09.2017

Рішення РСУ № 53/1 від 19 вересня 2017 року "Про заохочення судді у відставці Алейнікова Г.І."

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 53/1

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Марченко О.В. про заохочення судді апеляційного суду Запорізької області у відставці Алейнікова Г.І., відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30.11.2007 № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята - Дня юриста:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

АЛЕЙНІКОВА Григорія Івановича суддю апеляційного суду Запорізької області у відставці.

Голова Ради суддів України                         В.М. Сімоненко

Дивитися Завантажити

19.09.2017

Рішення РСУ № 53 від 19 вересня 2017 року "Про зхаохочення суддів у відставці та працівників апаратів судів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я  № 53

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Марченко О.В. про заохочення суддів у відставці та працівників апаратів судів, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30.11.2007 № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята - Дня юриста:

нагородити  Почесною грамотою Ради суддів України:


БАЛАЦ Ніну Олександрівну  суддю господарського суду Хмельницької області у відставці;
БАУЛУ Лідію Петрівну суддю господарського суду Хмельницької області у відставці;
БАХАРЄВА Бориса Олександровича суддю господарського суду Одеської області у відставці;
БУРЕНКОВУ Катерину Олександрівну суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ВАСИЛЕЧКО Інну Ярославівну помічника судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;
ВОЙТОВСЬКОГО Сергія Андрійовича суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ГРЕБЕНЮК Валентину Іванівну суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ГРИЦИК Олену Федорівну начальника управління спеціалістів департаменту забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
ГУБУ Олександру Олександрівну суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ДЗЮБУ Федора Семеновича суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ДИБУ Любов Миколаївну суддю Апостолівського районного суду Дніпропетровської області у відставці;
ДОВЖУК Тетяну Степанівну суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ДЯЧУК Тетяну Вікторівну суддю господарського суду Хмельницької області у відставці;
ЗНАЧОК Ірину Станіславівну суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ІВЧЕНКО Олену Михайлівну суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
КАРАКУШУ Сергія Миколайовича суддю Запорізького окружного адміністративного суду у відставці;
КВАШУ Сергія Володимировича суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
КРАСНОЩОК Олену Володимирівну консультанта відділу забезпечення роботи суддів управління консультантів департаменту забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справахВищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
ЛЕОНА Олександра Яковича суддю Красногвардійськогорайонного суду міста Дніпропетровська у відставці;
МАЗУРА Дмитра Тимофійовича суддю господарського суду Одеської області у відставці;
МАЛЯРЕНКО Ірину Борисівну суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
МУРЛИГІНУ Олену Яківну суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
НЕЧИПУРЕНКА Олександра Михайловича суддю Запорізького окружного адміністративного суду у відставці;
НІКОЛЕНКА Олексія Вікторовича начальника відділу розгляду звернень управління консультантів департаменту забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
ОЛЕЩУК Тетяну Львівну суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ОСТАПЕНКА Віталія Володимировича головного консультанта відділу нормативно-правової роботи науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
ОСТАПЧУКА Віктора Дмитровича помічника судді департаменту забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
ПАВЛОВУ Валентину Олександрівну суддю господарського суду Одеської області у відставці (державного арбітра Державного арбітражу Одеської області);
ПІСНОГО Ігоря Миколайовича суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ПОГОРЄЛОВУ Галину Миколаївну суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ПОЛЯКОВУ Людмилу Володимирівну помічника судді департаменту забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
РЖЕПЕЦЬКОГО Олександра Павловича суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
РУДЯКА Андрія Володимировича суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
СЕМЕНЧУКА Олександра Васильовича суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
СТОВБУ Сергія Миколайовича суддю Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області у відставці;
ТРАЧУК Ларису Григорівну суддю господарського суду Одеської області у відставці;
ХОМІКА Івана Михайловича суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ЦАРЮКА Володимира Володимировича суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ЧЕПУРКА Валерія Олексійовича суддю Менського районного суду Чернігівської області у відставці;
ЧЕРНЯВСЬКОГО Анатолія Станіславовича суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ШОЛОХ Зою Леонідівну суддю апеляційного суду Миколаївської області у відставці;
ЮДОВУ Валентину Захарівну суддю господарського суду Одеської області у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:

БЕРЕЖНОГО

Костянтина Сергійовича

консультанта відділу забезпечення роботи суддів управління консультантів департаменту забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
БОБРОВИЦЬКУ Оксану Ігорівну головного консультанта відділу забезпечення діяльності заступника Голови та секретаря судової палати Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
ГЕГЕЛЬСЬКОГО Іллю Олеговича консультанта відділу забезпечення роботи суддів управління консультантів департаменту забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
ДАЦЮКА Віталія Петровича консультанта відділу забезпечення роботи суддів управління консультантів департаменту забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
ЗАГЛИНСЬКУ Наталію Володимирівну головного консультанта відділу забезпечення діяльності заступника Голови та секретаря судової палати Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
КЛІМЧУК Ірину Вікторівну начальника відділу забезпечення діяльності Пленуму, НКР та інших заходів управління організаційно-протокольного забезпечення Пленуму, зборів суддів, НКР та інших заходів Вищого адміністративного суду України;
КНИШ Катерину Сергіївну помічника судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
КНИШУКА Вадима Сергійовича провідного спеціаліста відділу виконання судових справ управління спеціалістів департаменту забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
КОСТЕНКО Тетяну Сергіївну консультанта відділу забезпечення роботи суддів управління консультантів департаменту забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
КУБАЙ Лілію Никонівну провідного спеціаліста відділу підготовки до розгляду справ першою судовою палатою управління забезпечення роботи першої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
НАЙДУ Мирославу Олексіївну консультанта відділу забезпечення роботи суддів управління консультантів департаменту забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
НІКУЛІНУ Ганну Олександрівну помічника заступника голови суду апеляційного суду Дніпропетровської області;
ОПАНАСЕНКО Олену Володимирівну наукового консультанта відділу нормативно-правової роботи науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
СЕВЕРИН Юлію Василівну головного спеціаліста відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації апарату Вищого адміністративного суду України;
оголосити Подяку Ради суддів України:
БЕРЕЗОВСЬКОМУ

Святославу Володимировичу

помічнику судді апеляційного суду Херсонської області;
БОГІНКЕВИЧ Світлані Миколаївні судді Подільського районного суду міста Києва у відставці;
БУРТОВОМУ Олександру Михайловичу помічнику судді (патронат) відділу підготовки до розгляду справ третьою судовою палатою управління забезпечення роботи третьої судової палати Вищого адміністративного суду України;
ГОРБАЧЕВСЬКІЙ Ірині Петрівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ДЕНИСЕНКО Альоні Леонідівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЗАРИЦЬКІЙ Юлії Леонтіївні судді Подільського районного суду міста Києва у відставці;
ІВАНЕНКО Анастасії Олександрівні головному спеціалісту відділу узагальнення судової практики Вищого адміністративного суду України;
ІВАНЮК Олені Василівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ІВАЩЕНКУ Олександру Михайловичу помічнику судді (патронат) відділу підготовки до розгляду справ першою судовою палатою управління забезпечення роботи першої судової палати Вищого адміністративного суду України;
ІЛЬЄВІЙ Людмилі Михайлівні помічнику судді господарського суду Одеської області;
ІОВЧЕВІЙ Олені Вікторівні головному спеціалісту відділу документального забезпечення (канцелярія) господарського суду Одеської області;
КАЛАШНИКОВІЙ Аллі Миколаївні помічнику судді апеляційного суду Миколаївської області;
КЕЛЬЇНІЙ Анастасії Григорівні секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Миколаївської області;
КЛЕПЕЦЬ Юлії Григорівні консультанту суду відділу підготовки до розгляду справ другою судовою палатою управління забезпечення роботи другої судової палати апарату Вищого адміністративного суду України;
КОНОЗ Тетяні Анатоліївні начальнику відділу судової статистики та кодифікаційно-довідкової роботи апеляційного суду Херсонської області;
КУЛИКУ Олександру Володимировичу помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЛЕБЕДІН Олені Юріївні помічникуголови апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЛЕВЦУНОВУ Івану Володимировичу помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЛОЗИЦЬКІЙ Оксані Іванівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
МАРОЧКО Юлії Вікторівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
МЕДВЕДЄВІЙ Людмилі Володимирівні консультанту Менського районного суду Чернігівської області;
МІЗІШЕВІЙ Юлії Василівні начальнику аналітично-інформаційного відділу господарського суду Одеської області;
МОРОЗУ Олександру Олександровичу помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
МОСКАЛЕНКО Аллі Леонідівні старшому секретарю Менського районного суду Чернігівської області;
ОСТАПЕНКО Ользі Валентинівні помічнику судді апеляційного суду Чернігівської області;
ПІВНЕНКУ Станіславу Юрійовичу помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ПОЛЄТАЄВІЙ Вікторії Вікторівні заступнику начальника відділу управління персоналом господарського суду Одеської області;
ПУЗАНОВУ Сергію Юрійовичу помічнику судді апеляційного суду Херсонської області;
РОДОСЛАВОВІЙ Світлані Володимирівні заступнику начальника відділу державних закупівель та господарського забезпечення господарського суду Одеської області;
САВЛЮКУ Дмитру Леонідовичу помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
СОЛОДОВНИК Ользі Дмитрівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
СУХІЙ Ірині Василівні головному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку, звітності та оплати праці фінансово-економічного управління Вищого адміністративного суду України;
ТИМЧЕНКО Жанні Григорівні заступнику керівника апарату Чернігівського окружного адміністративного суду;
ФІЛІППОВІЙ Крістіні Дмитрівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЦУРКАНУ Роману Сергійовичу помічнику судді апеляційного суду Миколаївської області;
ЧУБКО Юлії Михайлівні заступнику керівника апарату Подільського районного суду міста Києва;
ШЕВЧЕНКО Тетяні Володимирівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ШЕВЧЕНКУ Ростиславу Олеговичу головному спеціалісту сектору адміністрування автоматизованих систем управління інновацій апарату Вищого адміністративного суду України;
ШИКЕР Катерині Олександрівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ШРОЛИК Ірині Сергіївні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЮРЧЕНКО Ярославі Олегівні помічнику судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЯКОВЛЄВІЙ Оксані Леонідівні помічнику судді апеляційного суду Херсонської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди 15-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України:нагородити Грамотою Ради суддів України:

БОГДАНЮК

Наталію Леонтіївну

начальника управління вивчення судової практики та судової статистики Вищого адміністративного суду України;
ГОЛЯК Олену Петрівну головного спеціаліста відділу узагальнення судової практики апарату Вищого адміністративного суду України;
ДЕМЧЕНКА Вадима Костянтиновича начальника правового управління Вищого адміністративного суду України;
ТИМОФЄЄВУ Світлану Сергіївну головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та оплати праці фінансово-економічного управління апарату Вищого адміністративного суду України;
оголосити Подяку Ради суддів України:
БАЗОВУ

Віктору Петровичу

науковому консультанту науково-аналітичного відділу управління забезпечення діяльності керівництва суду апарату Вищого адміністративного суду України;
ГУСЄВІЙ Наталії Володимирівні головному спеціалісту загального відділу (канцелярії) апарату Вищого адміністративного суду України;
ДУБРОВЕНКО Ірині Миколаївні головному спеціалісту відділу аналітично-статистичної роботи управління вивчення судової практики та судової статистики апарату Вищого адміністративного суду України;
СИДОРУКУ Анатолію Олександровичу головному спеціалісту відділу з питань інституціонального розвитку суду управління з питань адміністрування діяльності апарату Вищого адміністративного суду України;
СІДАК Олені Анатоліївні помічнику судді (патронат) відділу підготовки до розгляду справ першою судовою палатою управління забезпечення роботи першої судової палати Вищого адміністративного суду України.


ГоловаРади суддів України                                   В.М. Сімоненко

Дивитися Завантажити

19.09.2017

Рішення РСУ № 52 від 19 вересня 2017 року "Щодо заохочення суддів у відставці"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року м. Київ

РІШЕННЯ № 52

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України О.Марченко щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 7 Закону України "Про державні нагороди України", Указу Президента від 23.08.1995 № 766/95 "Про заснування відзнаки Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого", Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята - Дня юриста підтримати подання щодо нагородження

"Орденом князя Ярослава Мудрогоступеню

ЗУБЦЯ Григорія Івановича    судді Апеляційного суду міста Києва у відставці.


Голова Ради суддів України                                          В.Сімоненко

Дивитися Завантажити

19.09.2017

Рішення РСУ № 51 від 19 вересня 2017 року "Щодо сприяння у проведенні соціологічного опитування"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 51 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України Сімоненко В.М. щодо сприяння у проведенні соціологічного опитування стосовно рівня довіри до суду, на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів України

В И Р І Ш И Л А :

1.Звернутися до проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні» щодо сприяння у проведенні соціологічного опитування стосовно рівня довіри до суду.

2.Звернутися до судів України щодо необхідності сприяння у проведенні соціологічного опитування стосовно рівня довіри до суду.

Голова Ради суддів України                                  В. Сімоненко

Дивитися Завантажити

19.09.2017

Рішення РСУ № 50 від 19 вересня 2017 року "Щодо затвердження умов подання документів для участі у конкурсі на посаду судді КСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 50

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України Сімоненко В.М. щодо затвердження умов подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів України

В И Р І Ш И Л А :

затвердити умови подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, що додаються.


Голова Ради суддів України                                                      В. СімоненкоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України

 від 19 вересня 2017 року № 50

Умови подання документів особами, які виявили намір

обійняти посаду судді Конституційного Суду України, дляучасті у конкурсі

1. Участі у конкурсі підлягає особа, яка у визначені Радою суддів України терміни подала всі необхідні документи та на день їх подання відповідає вимогам до судді Конституційного Суду України, встановленим статтею 11 Закону України «Про Конституційний Суд України».

2. Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий термін їх подання.

Своєчасно поданими вважаються документи, які подані до Ради суддів України через поштове відділення зв’язку до 07 жовтня 2017 року 24 год. 00 хв. чи подані нарочно до 07 жовтня 2017 року 18 год. 00 хв. з одночасним направленням сканованих копій таких документів у форматі pdf. на e-mail: davidenko@court.gov.ua до 07 жовтня 2017 року 24 год. 00 хв.

Заяви, що будуть подані до Ради суддів України після зазначеного строку, не розглядатимуться.

3. Для участі у конкурсі з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, повинна подати до Ради суддів України такі документи:

1) заяву особи про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України                (за посиланням);

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду України;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт);

5) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права (трудова книжка, послужний список);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за посиланням);

7) декларацію родинних зв’язків судді (за посиланням );

8) декларацію доброчесності судді (за посиланням);

9) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

10) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених статтею 12 Закону України «Про Конституційний Суд України» (за посиланням);

11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (за посиланням), або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);

12) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (за посиланням);

13) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

14) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

15) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

4. До заяви про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, повинні бути додані у повному обсязі всі необхідні документи (матеріали), визначені підпунктами 1–15 пункту 3 цих умов.

5. Документи (матеріали), визначені підпунктами 1–15 пункту 3 цих умов, повинні бути оформлені додатком до заяви особи про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, розміщені у порядку їх черговості та пронумеровані згідно із загальною кількістю сторінок додатків.

6. Заява та додані до неї документи поверненню не підлягають.

7. Документи (матеріали), зокрема їх копії, подаються (заповнюються) особою, яка звертається із заявою про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

8. Дата заповнення (засвідчення) документів повинна відповідати даті їх подання (направлення) до Ради суддів України.

9. Автобіографія кандидата (написана власноруч) повинна містити:

1) прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у називному відмінку);

2) число, місяць, рік і місце народження;

3)відомості про навчання (роки й місце, одержана освіта й спеціальність за дипломом тощо);

4) відомості про трудову діяльність (коли, де, на якій посаді працював кандидат, останнє місце роботи, посада);

5) відомості про науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності);

6) відомості про державні нагороди (у разі наявності);

7) відомості про загальний трудовий стаж роботи, стаж роботи в галузі права та стаж роботи на посадах судді;

8) відомості про стягнення (у разі наявності з зазначенням виду стягнення та дата накладення);

9) відомості про сімейний стан і склад родини;

10) дату написання та підпис кандидата.

10. Мотиваційний лист повинен містити дату та підпис особи, яка його подає, та бути оформлений відповідно до таких вимог:

1) обсяг – до 2 аркушів;

2) формат аркуша – А-4;

3) шрифт – Times New Roman;

4) розмір шрифту – 14 pt;

5) відступи: від лівого краю аркуша – 25 мм, від верхнього та нижнього – 15 мм, від правого – 15 мм;

6) друкований вигляд.

11. Копія паспорта громадянина України повинна містити копії всіх заповнених його сторінок.

12. Копія трудової книжки, послужного списку (за наявності):

1) повинна містити копії всіх заповнених сторінок;

2) має бути належним чином засвідчена за місцем роботи особи, яка її подає.

13. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, подається особою як кандидатом на зайняття посади судді Конституційного Суду України шляхом відповідного її заповнення і підписання на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для підтвердження факту подання цієї декларації особа подає до Ради суддів України роздруковану копію відповідної декларації та посилання на неї, оформлене у друкованому вигляді на окремому аркуші, який має містити такі реквізити:

1) назву «Посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

2) відповідне посилання на інтернет-сторінку;

3) дату подання декларації;

4) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, підпис та дату заповнення відповідного аркуша.

14. Заява про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», подається особою, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, власноручно написаною розбірливим почерком за формою, визначеною Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

У разі подання такої заяви особою за місцем роботи до Ради суддів України надається копія цієї заяви, засвідчена в установленому порядку відповідальною особою за місцем роботи кандидата.

У разі проходження особою за місцем роботи перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», нею подається засвідчена в установленому порядку копія довідки про її результати.

15. За достовірність поданих до Ради суддів України документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає.

16. У разі встановлення невідповідності переліку та комплектності доданих до заяви документів, вказаних особою у заяві, із фактично доданим або неналежності оформлення документів Відділом організаційного забезпечення суддівського самоврядування складається акт і такі документи підлягають поверненню без розгляду особі, яка їх подала, Радою суддів України.

17. Документи, подані особою для участі у конкурсі, можуть бути залишені Радою суддів України без розгляду на підставі відповідного звернення особи.

18. Розгляд питання про відповідність особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, установленим Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до посади судді Конституційного Суду України здійснюється Радою суддів України на основі поданих особою документів.

Дивитися Завантажити