Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

26.10.2018

Рішення РСУ № 71 від 26 жовтня 2018 року "Про запровадження реалізації пілотного проекту в Одеській області"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 71

Про запровадження реалізації пілотного проекту «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» на території Одеської області

З травня 2018 року за ініціативи Татарбунарського районного суду та Апеляційного суду Одеської області на базі останнього запроваджений міжнародний проект «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін», спрямований на аналіз стану організації судочинства в Одеському регіоні, виявлення недоліків у роботі судів та суддів, розроблення в межах закону та відповідно до завдань суддівського самоврядування єдиних уніфікованих правил організації цивільного та кримінального судочинства.

За інформацією Апеляційного суду Одеської області першу стадію проекту було успішно завершено. Координаторами проекту (А. Дрішлюк, Т. Шевиріна, А. Бойко) за методологічної допомоги міжнародного експерта, судді, заступника голови Амстердамського окружного суду Королівства Нідерландів, члена правління суддів Естер де Рой (Esther De Rooij) спільно з робочими групами розпочата розробка єдиних уніфікованих правил організації цивільного та кримінального судочинства та їх апробація у пілотних судах Одеської області, а саме: Малиновському районному суді міста Одеси, Ізмаїльському міськрайонному та Апеляційному судах Одеської області.

Заслухавши та обговоривши вказану інформацію члена Ради суддів України Калараша А.А. про запровадження реалізації пілотного проекту «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» на території Одеської області, відповідно до статті 133 «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України, в и р і ш и л а:

1.Інформацію Апеляційного суду Одеської області взяти до відома.

2.Визначити пілотними судами з розроблення та запровадження уніфікованих правил організації цивільного та кримінального судочинств:

-Апеляційний суд Одеської області;

-Малиновський районний суд міста Одеси;

-Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області.

3.Після завершення процесу розробки та запровадження координаторам проекту з української сторони (А. Дрішлюк, Т.Шевиріна) надати звіт та доповісти на засіданні Ради Суддів України результати реалізації проекту з метою визначення можливості та доцільності його запровадження на території України.


Голова Ради суддів України               О.С. Ткачук


Пояснювальна записка до проекту рішення

«Про запровадження реалізації пілотного проекту «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» на території Одеської області»

1.Підстава розроблення проекту (історія)

З травня 2018 року за ініціативи Татарбунарського районного суду Одеської області (А.О. Шевирін) та Апеляційного суду Одеської області (А.І. Дрішлюк) на базі останнього запроваджений міжнародний проект «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» за підтримки Уряду Королівства Нідерландів та організаційного супроводу Одеської обласної організації Комітету виборців України.

Міжнародна консультаційна складова представлена міжнародним експертом, суддею, заступником голови Амстердамського окружного суду Королівства Нідерландів, члена правління суддів Естер де Рой (EstherDeRooij), яка очолює групу координаторів проекту.

Під час першого етапу проекту експерт мала два робочі візити до України, протягом яких спілкувалася із суддями Апеляційного суду Одеської області, суддями районних судів м. Одеси, міського, районного в області, міськрайонного судів, працівниками апаратів цих судів, адвокатами, керівництвом та працівниками Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України, територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області. За результатами першого етапу проекту експертом було обрано Малиновський районний суд міста Одеси та Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в якості пілотних для впровадження майбутніх рекомендацій (процедур). Апеляційний суд Одеської області як один з ініціаторів проекту також є базою для впровадження та підтримання новітніх організаційних розробок.

Проект спрямований на аналіз стану організації судочинства в Одеському регіоні, виявлення недоліків у роботі судів та суддів, розроблення в межах закону та відповідно до завдань суддівського самоврядування єдиних уніфікованих правил організації роботи суду в межах цивільного та кримінального судочинства.

Проект включає декілька етапів, які повинні бути реалізовані в судовій системі регіону.

  • 2.Метою прийняття рішення Ради суддів України є закріплення та надання органам суддівського самоврядування в межах області (пілотні суди) можливості використовувати прогресивні (експериментальні) форми впорядкування судової діяльності для наступного їх впровадження в судовій системі України.

3.Обґрунтування необхідності прийняття рішення Радою суддів України

Однією з причин нерозуміння роботи судів, а тому і недовіри до їх діяльності, є відсутність уніфікованих, прозорих та ефективних процедур організації роботи судів та судочинства. Мова йде про «неписані правила» або «звичаї», які різняться від суду до суду, а тому і не дозволяють прогнозувати дії співробітників апарату, помічників суддів та самих суддів при здійсненні судочинства. Крім того, ситуація, що склалася, підвищує корупційні ризики.

Оскільки для вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно до статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» діє суддівське самоврядування, а Рада суддів України є формою суддівського самоврядування (ст. 127 Закону), легітимація напрацювання проекту в контексті самоврядування (самоорганізації) відноситься до її компетенції.

4.Суть проекту рішення Ради суддів України.

Схвалення та підтримання місцевих ініціатив, яка в подальшому буде розвинута та реалізована в рамках Ради суддів України у вигляді стандартів діяльності.

5.Правові аспекти проекту рішення Ради суддів України

В цій сфері правового регулювання діють:

Конституція України, міжнародні нормативно-правові акти, Закони України, зокрема, процесуальні кодекси, накази Державної судової адміністрації України, Рішення Ради суддів України, рішення зборів суддів, накази керівника апарату, «звичаї» суду

6.Фінансово-економічне обґрунтування рішення Ради суддів України

Реалізація результатів проекту рішення не потребує додаткових бюджетних та/або інших матеріальних витрат.

7.Прогноз впливу проекту рішення Ради суддів України

Реалізація проекту створить емпіричну, методологічну базу для подальшого запровадження напрацьованих правил та процедур в судовій системі України. Прийняття Радою суддів України рішення для підтримки проекту створить подальші організаційні та правові передумови для запровадження під патронатом Ради суддів України результатів реалізації проекту.

8.Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту позитивно вплине на суспільство як основного «користувача» судової послуги. Судова система, в свою чергу, отримає нові стандарти, які спрямовані на вдосконалення її діяльності.

9.Суспільна потреба в прийнятті проекту рішення Радою суддів України

Виявлені за допомогою анонімного онлайн-опитування адвокатів та юристів, які практикують в Одеському регіоні, недоліки в організації роботи судів підтвердили потребу у запровадженін проекту, а також визначили його основні напрямки.

10.Позиція заінтересованих органів

Судді, адвокати Одеського регіону прийшли до згоди після попереднього обговорення, що для дієвого та якісного впровадження змін системи судоустрою, необхідно самостійно об’єднатись та завдяки плідній співпраці змінити застарілі стандарти та традиції організації здійснення судочинства.

11.Правова база

-стаття 130-1 Конституції України, відповідно до якої для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно до закону діє суддівське самоврядування;

-частини 4 статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якою до завдань суддівського самоврядування належить, зокрема, забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади;

-частини 4 статті 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якою визначено, що єдність системи судоустрою забезпечується, зокрема, єдиними засадами організації та діяльності судів; а також вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування,

Міжнародний проект «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» може виконуватись пілотними судами зі схваленням (підтримкою) в межах компетенції загальними зборами суддів суду, Радою суддів України, Верховним Судом, Вищою Ради правосуддя.

12.Запобігання дискримінації

Проект рішення Ради суддів України не містить положення, які містять ознаки дискримінації за будь-якою ознакою.

13.Запобігання корупції у разі прийняття рішення Радою суддів України

Успішна реалізація Міжнародного проекту «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» може стати елементом нової антикорупційної політики, яка суттєво зменшить ризики вчинення корупційних правопорушень.

14.Прогноз результатів

Прийняття проекту рішення Радою суддів України забезпечить нормативне закріплення в майбутньому на рівні Ради суддів України результатів, що будуть напрацьовані в межах проекту, пройдуть обговорення в професійних колах (судді, адвокати, науковці), та отримають об’єктивну форму та сприятимуть практичному впровадженню отриманих результатів. 

Дивитися Завантажити

26.10.2018

Рішення РСУ № 70 від 26 жовтня 2018 року "Про затвердження ескізу, опису емблеми РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 70

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Ткачука О.С. про затвердження ескізу, опису емблеми Ради суддів України та затвердження Положення про порядок використання емблеми Ради суддів України, відповідно до частини 8 статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з наступними змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Затвердити ескіз та опис емблеми Ради суддів України (додатки 1, 2).

2.Затвердити Положення про порядок використання емблеми Ради суддів України (додаток 3).

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення Ради суддів України від 05 грудня 2013 року № 65.


Голова Ради суддів України                  О.С. Ткачук


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 26 жовтня 2018 року № 70

О П И С

емблеми Ради суддів України

Емблема Ради суддів України має округлу форму темно-синього кольору та виконана на білому фоні.

У центрі емблеми зображено будинок правосуддя з семи колонами, що символізують Комітети Ради суддів України. Над капітеллю - верхньою частиною центральної колони нанесено зображення Малого герба України темно – синьо кольору.

Під колонами розміщено три ряди сходів, що символізують інстанційність судової системи та представництво членів у складі Ради суддів України.

Зображення будинку правосуддя з колонами та сходами обрамляє лавровий вінок (картуш), що символізує силу, єдність, незалежність та взаємодію всіх органів суддівського самоврядування в ім'я досягнення загальної мети.

В нижній частині емблеми нанесено фігурне зображення стрічки золотистого кольору. На фоні стрічки, симетрично, в один рядок, розміщено напис темно-синього кольору: «Рада суддів України».

Внизу під стрічкою, у три рядки, розміщено 33 зірки, які вказують на кількісний склад Ради суддів України, утворюють фундамент для функціонування Комітетів та Ради суддів України в цілому.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 26 жовтня 2018 року № 70


Ескіз емблеми Ради суддів України


Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 26 жовтня 2018 року № 70

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок використання

емблеми Ради суддів України

1. Рада суддів України, як вищий орган суддівського самоврядування має Емблему, що є її офіційним відмітним символом.

2. Емблема Ради суддів України може встановлюватись на будинках, в яких розміщується Рада суддів України, а також використовується під час публічних заходів за участю Голови, заступника Голови, секретаря та членів Ради суддів України.

3. Зображення емблеми Ради суддів України відтворюється на заохочувальних відзнаках Ради суддів України, бланках службової документації, сувенірній та іншій продукції.

4. Зображення емблеми Ради суддів України допускається на інформаційній продукції, що видається Радою суддів України, або на її замовлення розміщується в друкованих засобах інформації, а також є відмітним символом офіційного веб-сайту Ради суддів України, її сторінок у соціальних мережах.

5. Відтворення емблеми Ради суддів України дозволяється в точній пропорції всіх елементів та кольорів.

6. Використання емблеми Ради суддів України в інших випадках і порядок її виготовлення визначаються Радою суддів України.

Дивитися Завантажити

26.10.2018

Рішення РСУ № 69 від 26 жовтня 2018 року "Про внесення змін до рішення щодо персонального складу Комітетів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 69

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Голови Ради суддів України В. Бутенка про внесення змін до пункту 1 рішення Ради суддів України від 03.12.2015 № 6 щодо персонального складу Комітетів Ради суддів України (у редакції рішення від 23.03.2018 № 6), відповідно до статей 128, частини п’ятої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Внести зміни до пункту 1 рішення Ради суддів України від 03 грудня 2015 року № 6 щодо персонального складу Комітетів Ради суддів України (у редакції рішення від 23 березня 2018 року № 6), а саме: персональний склад Комітету з питань співпраці з державними, громадськими організаціями, засобами масової інформації, Комітету з питань комунікації з міжнародними організаціями та Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів викласти у такій редакції:

-Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями, засобами масової інформації у складі:

голова Комітету - Ткачук Олег Степанович;
члени Комітету: Костюков Дмитро Геннадійович;
Маслов Віктор Васильович;
Гребенюк Тетяна Дмитрівна;
Савенко Оксана Миколаївна.
-Комітет з питань комунікації з міжнародними організаціями у складі:

голова Комітету -

Бутенко Вадим Олексійович;
члени Комітету: Мальцев Дмитро Олександрович;
Плахтій Інна Борисівна;
Чебан Вікторія Миколаївна.
-Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів у складі:
голова Комітету - Краснов Єгор Володимирович;

члени Комітету: Дьомич Людмила Миколаївна;

Єремейчук Сергій Володимирович;
Марченко Оксана Володимирівна;Голова Ради суддів України                              О.С. Ткачук

Дивитися Завантажити

26.10.2018

Рішення РСУ № 68 від 26 жовтня 2018 року "Щодо проведення Турніру з міні-футболу"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 68

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України О. Ткачука, щодо проведення Турніру з міні-футболу серед працівників судових установ із розіграшу Кубку "Феміди", керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим X позачерговим з’їздом суддів України 16.09. 2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України, - В С Т А Н О В И Л А:

Протягом останніх восьми років, під патронатом Ради суддів України та Державної судової адміністрації України з метою пропаганди активного способу життя, підвищення ролі фізичної культури й спорту, організації активного відпочинку та зміцнення здоров’я серед суддів, працівників судів, інших органів та установ системи правосуддя проводиться турнір з міні-футболу із розіграшу Кубка "Феміди", який приурочений до Дня працівників суду.

В И Р І Ш И Л А :

1.Для продовження славної традиції започаткованої у 2010 році та з метою популяризації здорового способу життя продовжити ініціативу щодо проведення під патронатом Ради суддів України, Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України Турніру з міні - футболу серед суддів, працівників судів, інших органів і установ системи правосуддя із розіграшу Кубку "Феміди”.

2.Доручити Державній судовій адміністрації України в межах своїх повноважень забезпечити організаційну та фінансову підтримку зазначеного Турніру.


Голова Ради суддів України                              О. Ткачук

Дивитися Завантажити

26.10.2018

Рішення РСУ № 67 від 26 жовтня 2018 року "Щодо заохочення працівників апарату"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 67

Заслухавши та обговоривши інформацію членів Ради суддів України, уповноважених Радою суддів України для роботи в областях, щодо заохочення суддів у відставці та працівників апарату, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників суду:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

АЛПЕНІДЗЕ Катерину Тінтушевну помічника судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
БОЙКО Ольгу Олександрівну головного спеціаліста (прес-секретаря) Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
ІГНАТЕНКО Юлію Сергіївну головного спеціаліста з питань персоналу Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
КУЛЯБУ Юлію Анатоліївну помічника судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
ОСОБУ Віру Миколаївну керівника апарату Жидачівського районного суду Львівської області;
СЄРІКОВУ Олену Олегівну суддю Дружківського міського суду Донецької області у відставці;
ТКАЧЕНКО Лілію Михайлівну керівника апарату Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
ТОРГАЧОВУ Людмилу Василівну керівника апарату Апеляційного суду Сумської області;
нагородити Грамотою Ради суддів України:

ВЕРЕСНЯК

Альону Анатоліївну

секретаря судового засідання відділу забезпечення розгляду адміністративних справ Хмельницького окружного адміністративного суду;
КОВАЛЬЧУКА Олександра Анатолійовича головного спеціаліста відділу аналітичного та інформаційного забезпечення Хмельницького окружного адміністративного суду;
КОЗАЧУКА Владислава Олеговича помічника судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
МАРЖИНУ Інну Володимирівну помічника судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
МИРОШНИЧЕНКО Ріту Миколаївну секретаря судового засідання Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
ОГОРОДНІК Віту Михайлівну помічника судді Хмельницького окружного адміністративного суду;
ОЛІЙНИК Владиславу Володимирівну помічника судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
ОНАЙКА Романа Анатолійовича помічника судді Апеляційного суду Сумської області;
ПРОКУДІНУ Вікторію Валеріївну помічника судді Хмельницького окружного адміністративного суду;
САХОНЧИКА Іллю Олександровича помічника судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
ТИМЧИШИНА Володимира Миколайовича помічника судді Хмельницького окружного адміністративного суду;
оголосити Подяку Ради суддів України:
АМБОРСЬКІЙ

Дарині Ігорівні

секретарю судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду;
БЕРЕЗОВСЬКІЙ Каріні Іллінічні головному спеціалісту (із зв’язків з громадськістю та ЗМІ) аналітично-інформаційного відділу Господарського суду Одеської області;
БОНДАРЕНКУ Сергію Володимировичу провідному спеціалісту Святошинського районного суду міста Києва;
БОЧКОВІЙ Марині Олександрівні помічнику судді Господарського суду Одеської області;
БРЕУС Наталії Володимирівні секретарю судових засідань Менського районного суду Чернігівської області;
ГАПОЛЯК Галині Василівні начальнику відділу управління персоналом та проходження державної служби Господарського суду Львівської області;
ГРИЩЕНКУ Олександру Сергійовичу начальнику відділу адміністрування автоматизованої системи суду, захисту інформації та інформаційно-телекомунікаційних технологій Київського апеляційного суду;
ЖУРАВСЬКУ Людмилу Василівну провідного спеціаліста Святошинського районного суду міста Києва;
ЗАГОРОДНІЧЕК Ірині Іванівні помічнику судді Господарського суду Одеської області;
ЗУБКОВИЧ Дарії Степанівні помічнику судді Господарського суду Львівської області;
КАЧУРІ Ірині Петрівні начальнику першого відділу Київського апеляційного суду;
КУЗЬМІНУ Олегу Степановичу головному спеціалісту відділу договірно-правової роботи, управління ресурсами та майном і контролю за їх використанням Київського апеляційного суду;
ЛАЗАРЕНКУ Віталію Володимировичу заступнику керівника апарату Святошинського районного суду міста Києва;
ЛУШКІНУ Миколі Юрійовичу головному спеціалісту першого відділу Київського апеляційного суду;
ЛЯХ Наталії Миколаївні секретарю судових засідань Менського районного суду Чернігівської області;
МИКОЛАЄНКО Олені Олександрівні секретарю судового засідання Святошинського районного суду міста Києва;
МІСЮРІ Ользі Олександрівні завідувачу сектору забезпечення діяльності керівництва апарату відділу забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівництва апарату Київського апеляційного суду;
МОРОЗОВСЬКІЙ Оксані Анатоліївні керівнику апарату Святошинського районного суду міста Києва;
ОЛЕНЕНКО Світлані Петрівні начальнику аналітично-статистичного відділу Господарського суду Черкаської області;
ОМЕЛЬЧУК Ірині Миколаївні начальнику відділу кадрової роботи та управління персоналом Київського апеляційного суду;
РАЗУМЕНКУ Олексію Леонідовичу помічнику судді Господарського суду Одеської області;
РЕВІ Сергію Володимировичу Головному спеціалісту відділу договірно-правової роботи, управління ресурсами та майном і контролю за їх використанням Київського апеляційного суду;
СИВОЛОВСЬКІЙ Оксані Іванівні помічнику судді Господарського суду Черкаської області;
СКИДАНЕНКО Тетяні Іванівні головному спеціалісту Святошинського районного суду міста Києва;
СУРКОВІЙ Ірині Володимирівні помічнику судді Господарського суду Одеської області;
ТЕРЕЩЕНКО Ірині Володимирівні заступнику начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київського апеляційного суду;
ХАЧАЮ Вадиму Анатолійовичу головному спеціалісту відділу діловодства та обліку звернень громадян Донецького апеляційного адміністративного суду;
ЯВОРСЬКІЙ Олександрі Миколаївні головному спеціалісту першого відділу Київського апеляційного суду;
ЯМКОВОМУ Дмитру Васильовичу помічнику судді Першого апеляційного адміністративного суду.

Голова Ради суддів України                     О.С. Ткачук

Дивитися Завантажити

26.10.2018

Рішення РСУ № 66 від 26 жовтня 2018 року "Щодо заохочення суддів у відставці"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 66

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Дьомич Л.М. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статей 7, 10 Закону України "Про державні нагороди України", пункту 10 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001, Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізм та з нагоди – Дня працівників суду підтримати подання щодо присвоєння

почесного звання "Заслужений юрист України":

ШВИДКОМУ Віктору Андрійовичу судді Господарського суду Черкаської області у відставці.

Голова Ради суддів України                      О.С. Ткачук

Дивитися Завантажити

26.10.2018

Рішення РСУ № 65 від 26 жовтня 2018 року "Про забезпечення безпеки суддів та осіб, котрі беруть участь у здійсненні судочинства"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 65

Про заходи забезпечення безпеки судів і суддів, охорони судів та осіб, котрі беруть участь у здійсненні судочинства

Згідно зі статтею 126 Конституції України незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.

Відповідно до положень статті 126 Закону «Про судоустрій і статус суддів», завданням суддівського самоврядування є захист професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в України.

Незалежність судів є прерогативою, що надається на користь забезпечення верховенства закону та в інтересах тих осіб, які покладають надію на правосуддя.

Статтею 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу.

Принцип незалежності суддів та їх недоторканності є важливою гарантією самостійності судової влади та умовою судового захисту прав людини та основоположних свобод. Існування правової держави і правосуддя без дотримання цього принципу неможливе. У правовій системі України основне нормативне закріплення принципу незалежності і недоторканності суддів має місце у статтях 126, 129 Конституції України і конкретизується у статтях 6, 47, 48 Закону, законах України "Про Конституційний Суд України", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" і в кодифікованих процесуальних документах. Норми, які містяться у цих нормативних актах, є імперативними і адресованими не тільки суддям, а й іншим особам.

Безпека суддів та охорона приміщень судів є однією з основних гарантій незалежності суддів та системи правосуддя в цілому.

Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення незалежності суддів.

Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, гарантувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів.

Згідно з чинним законодавством забезпечення питання правового захисту суддів та членів їх сімей входить до повноважень Ради суддів України. (пункт 2 частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Рішенням Ради суддів України № 76 від 07 грудня 2017 року визнано неналежною практичну реалізацію положень Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Вказаним рішенням Рада суддів України зверталась до Генерального прокурора та Міністра внутрішніх справ України щодо необхідності посилення нагляду за додержанням законів стосовно забезпечення державного захисту судів, суддів і працівників апарату судів та щодо необхідності неухильного виконання вимог закону про забезпечення громадського порядку в судах та охорони приміщень судів; захисту життя та здоров’я суддів, працівників апарату судів та учасників судового процесу.

Рішенням № 78 від 07 грудня 2017 року Рада суддів України звернулась до Голови національної поліції України та Командувача Національної гвардії України з вимогою забезпечити безпеку судових установ, суддів, працівників апаратів судів та вжити заходи щодо усунення загрози безпеки суддів.

Тим же рішенням Рада суддів України звернулась до Державної судової адміністрації України та Вищої ради правосуддя щодо термінового початку роботи Служби судової охорони.

Рішенням XVчергового З′їзду суддів України «Про стан здійснення правосуддя в умовах судової реформи» від 07 березня 2018 року визнано, що стан незалежності судів і суддів потребує посилення, зокрема, з питань щодо охорони судів, життя, здоров′я та майна суддів та їх сімей.

Так, з цього приводу З′їздом суддів України вирішено звернутись з пропозиціями до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо:

-розробки і прийняття спеціального Закону України «Про службу судової охорони», який регулюватиме правовий статус вказаного суб’єкта, як правоохоронного органу з наділенням його повноваженнями, достатніми та необхідними для негайного реагування і припинення проявів неповаги до суду, тиску на суддів, втручання у здійснення правосуддя;

-розробки та внесення на розгляд законопроекту щодо змін до абзацу першого частини першої статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» про доповнення переліку правоохоронних органів, що здійснюють державний захист працівників суду, Службою судової охорони і підтримання громадського порядку в судах;

-розробки законопроекту змін до Кримінального кодексу України та до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення захисту органів судової влади від протиправних посягань.

Також доручено Державній судовій адміністрації України невідкладно забезпечити роботу Служби судової охорони і підтримання громадського порядку в судах.

З′їзд суддів також звернувся до Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, щодо необхідності розробки, прийняття і затвердження типового порядку ведення державної статистики випадків посягань на життя, здоров’я та майно суддів, обмеження їх особистої свободи.

Крім того Рада суддів України зверталась до Державної судової адміністрації України щодо забезпечення функціонування Служби судової охорони та підвищення рівня забезпеченості судів технічними засобами (системи відеоспостереження, металошукачі, турнікети, камери схову тощо) і в своєму рішенні № 22 від 18 травня 2018 року.

Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" №2509-VIII від 12 липня 2018 року у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" статтю 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» замінено Главою 4 «Служба судової охорони».

Зазначеними змінами зокрема визначено, що підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони.

Однак, вказаним Законом відтерміновано кінцеву дату забезпечення виконання в повному обсязі Службою судової охорони своїх повноважень до 01 січня 2019 року.

Пунктом 39 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

Слід констатувати, що незважаючи на численні звернення Ради суддів України та З′їзду суддів України до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ України, керівництва Національної поліції України та Національної гвардії України, Вищої Ради Правосуддя, Державної судової адміністрації України ситуація із станом забезпеченням охорони судів, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу залишається вкрай критичною.

Крім випадків, які відображені в рішенні Ради суддів України № 76 від 07 грудня 2017 року, останнім часом спостерігається збільшення випадків нападів на суддів та членів їх сімей, завдання шкоди їх життю, здоров′ю чи майну.

Такі випадки призводять до дестабілізації діяльності судової влади, становлять загрозу утвердженню в Україні принципу верховенства права, підривають основи правопорядку в державі, завдають непоправної шкоди авторитету України на міжнародній арені.

Рада суддів України вкотре наполягає на негайному запровадженні превентивних та захисних механізмів з метою недопущення аналогічних випадків у подальшому та ретельного об’єктивного розслідування всіх без винятку протиправних дій щодо життя та здоров’я суддів, працівників апарату судів та майна судів.

Суди є єдиними легітимними органами державної влади, на які покладено обов’язок здійснювати правосуддя в Україні. Ніщо не здатне замінити чи підмінити суд як найвищого арбітра у вирішенні суспільних конфліктів, останню правову інстанцію.

Як наголошується у Рекомендації СМ/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність і недоторканність суддів не є привілеєм суддівського корпусу, а встановлюється з метою забезпечення і дії принципу верховенства права та права осіб на справедливе правосуддя. Виконавча та законодавча влада повинні гарантувати незалежність суддів та утриматися від дій, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

У висновку № 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо стандартів незалежності судової влади та незмінюваності суддів відзначається, що незалежність суддів є передумовою верховенства права та основоположною гарантією справедливого суду. На суддів покладається відповідальність за прийняття остаточного рішення у справах стосовно життя людини, свобод, прав, обов’язків та власності громадян.

У пункті 13 Рекомендацій СМ/Rес (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки зазначено, що потрібно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення поваги, захисту і сприяння незалежності та неупередженості суддів.

Крім того, забезпечення безпеки всіх учасників судових процесів в Україні, зокрема, адвокатів та прокурорів, є однією з умов для здійснення незалежного правосуддя на засадах верховенства права та законності.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови комітету Ради суддів України з питань забезпечення незалежності суддів Жука А.В., з метою вжиття заходів щодо утвердження авторитету судової влади, забезпечення правопорядку та створення належних умов для здійснення незалежного правосуддя на засадах верховенства права та законності, практичної реалізації положень Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з наступними змінами), на виконання рішення XV чергового З′їзду суддів України «Про стан здійснення правосуддя в умовах судової реформи» від 07 березня 2018 року, Рада суддів України в и р і ш и л а:

  • 1.Звернутись до Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України щодо невідкладного запровадження виконання Службою судової охорони повноважень, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів.
  • 2.Звернутись до Міністерства внутрішніх справ України щодо вжиття заходів по забезпеченню підтримання громадського порядку в усіх судах України, а також охорони приміщень суду, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.
  • 3.Звернутись до Міністра внутрішніх справ України щодо забезпечення першочергового реагування та виїзду підрозділами Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій на виклики, які надходять від судів та суддів.
  • 4.Звернутись до Державної судової адміністрації України щодо забезпечення всіх залів судових засідань та кабінетів суддів засобами сповіщення про небезпеку («тривожними кнопками»).
  • 5.Доручити Державній судовій адміністрації України забезпечити за рахунок коштів Державного бюджету України житла суддів охоронною сигналізацією протягом 2019 року.


Голова Ради суддів України                            О.С. Ткачук

Дивитися Завантажити

26.10.2018

Рішення РСУ № 64 від 26 жовтня 2018 року "Щодо кандидата від РСУ до складу Комісії з питань вищого корпусу держслужби"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 64

Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» при Вищій раді правосуддя діє Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, суб’єктами формування якої разом із Вищою радою правосуддя є Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Рада суддів України та Верховний Суд.

Так, відповідно до пункту третього частини другої статті 29 вказаного Закону до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, зокрема, входять два члени Ради суддів України.

Рішенням Ради суддів України від 10 лютого 2017 року № 7 до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя від Ради суддів України делеговано Мєзєнцева Є.І. та Сухового В.Г.

Рішенням Ради суддів України від 14 грудня 2017 року № 85 припинено повноваження Сухового В.Г. у складі вказаної Комісії та відповідно до рішення Ради суддів України від 14 грудня 2017 року № 86 до її складу від Ради суддів України делеговано Суярко Т.Д.

08 жовтня 2018 року рішенням зборів суддів Шостого апеляційного адміністративного суду «Про обрання заступника голови суду» Мєзєнцева Є.В. обрано на посаду заступника голови цього ж суду.

Одночасно, відповідно до частини четвертої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не можуть бути обраними до Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади в судах або є членами Вищої ради правосуддя чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У разі обрання члена Ради суддів України на адміністративну посаду в суді його повноваження у Раді суддів України припиняються.

  • Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Ткачука О.С. щодо визначення кандидата від Ради суддів України до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, що діє при Вищій раді правосуддя, відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» статей 126, 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Припинити повноваження Мєзєнцева Євгена Ігоровича у складі Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, що діє при Вищій раді правосуддя,як представника від Ради суддів України.

2. Делегувати від Ради суддів України до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддячлена Ради суддів України, суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду Моніча Богдана Сильвестровича.


Голова Ради суддів України                            О.С. Ткачук

Дивитися Завантажити