Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

22.11.2019

Рішення РСУ № 90 від 22 листопада 2019 "Про внесення змін до Положення про помічника судді"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 90

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судів Діброви Г.І. про внесення змін в Положення про помічника судді, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 зі змінами, внесеними рішеннями Ради суддів України від 26 жовтня 2018 року № 63, від 21 червня 2019 року № 29, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Внести зміни до Положення про помічника судді, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 зі змінами, внесеними рішеннями Ради суддів України від 26.10.2018 року № 63 від 21 червня 2019 року № 29, що додаються.


Голова Ради суддів України                   Б. С. Моніч


Додаток 1
до рішення Ради суддів України
22 листопада 2019 № 90

Затверджено
Рішення Ради суддів України
від 22 листопада 2019 № 90

Зміни

до Положення про помічника судді,

затвердженого Рішенням Ради суддів України

від 18 травня 2018 року № 21 зі змінами, внесеними рішеннями Ради суддів України від 26.10.2018 року № 63, від 21.06.2019 року № 29

І.  Абзац 2 пункту 5 Положення викласти в наступній редакції:

«На помічника судді поширюється дія законодавства про працю, крім статей 39-1, 41 - 43-1, 49-2 та частини 3 статті 184 Кодексу законів про працю України.»

IІ.  Абзац 5 пункту 8 Положення викласти в наступній редакції:

«До подання кандидатом на посаду помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника судді додаються: заява про призначення на посаду; копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності); документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому є інформація про вивчення предмету (дисципліни), що підтверджують знання української мови або копія посвідчення про вільне володіння державною мовою,видане до 25.10.2019 року; копія трудової книжки, послужного списку (за наявності); особова картка зазначеного зразку, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних) або копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників); копія документів про надані пільги (за наявності); згода на обробку персональних даних.»

Дивитися Завантажити

22.11.2019

Рішення РСУ № 89 від 22 листопада 2019 "Про делегування представника РСУ до складу постійно діючої комісії при ВРП"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 89

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С. про делегування представника Ради суддів України до складу постійно діючої комісії при Вищій раді правосуддя, предметом діяльності якої передбачається попередній розгляд матеріалів з питань, визначених статтею 130 Конституції України, пунктами 12-18, 20 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 146, 147, 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 33, 37 Бюджетного кодексу України, на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Делегувати члена Ради суддів України, суддю Шевченківського районного суду міста Чернівці Чебан Вікторію Миколаївну до складу постійно діючої комісії при Вищій раді правосуддя, предметом діяльності якої передбачається попередній розгляд матеріалів з питань, визначених статтею 130 Конституції України, пунктами 12-18, 20 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 146,147, 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 33, 37 Бюджетного кодексу України.

Голова Ради суддів України                          Б. С. Моніч

Дивитися Завантажити

22.11.2019

Рішення РСУ № 88 від 22 листопада 2019 "Про призначення члена Дисциплінарної комісії приватних виконавців"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 88

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (далі – Закон) для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції України утворено Кваліфікаційну комісію приватних виконавців.

Згідно з частиною першою статті 39 Закону для розгляду питань притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків утворено Дисциплінарну комісію приватних виконавців.

Відповідно до вимог вказаних норм Закону до складу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців та Дисциплінарної комісії приватних виконавців входять дев’ять членів, по чотири члени із яких призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі Міністр або заступник Міністра, та з’їздом приватних виконавців України, один член призначається Радою суддів України.

Рішенням Ради суддів України від 07.12.2017 № 73 Чорну Валерію Вікторівну призначено членом Дисциплінарної комісії приватних виконавців, рішенням Ради від 23.03.2018 № 6 Ткачука Олега Степановича призначено членом Кваліфікаційної комісії приватних виконавців.

Наказами Міністерства юстиції України від 04.12.2017 №4534/7 «Про формування складу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців» (зі змінами) та від 04.12.2017 №4535/7 «Про формування складу Дисциплінарної комісії приватних виконавців» (зі змінами) затверджено склад цих Комісій та включено до їх складу суддів, призначених Радою суддів України.

З огляду на те, що строк повноважень члена Комісій становить два роки і спливає у грудні 2019 року, Міністерство юстиції України просить завчасно повідомити про призначення представників Ради суддів України до складу вказаних Комісій.

Разом з тим, член Кваліфікаційної комісії приватних виконавців Ткачук О. С. призначений до складу Комісії рішенням Ради суддів України від 23.03.2018 № 6, а тому його повноваження як члена Кваліфікаційної комісії приватних виконавців спливають лише у березні 2020 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С. про призначення члена Дисциплінарної комісії приватних виконавців, на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 19, 39 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л аПризначити члена Ради суддів України, суддю Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Чорну Валерію Вікторівну членом Дисциплінарної комісії приватних виконавців строком на 2 роки.


Голова Ради суддів України                     Б. С. Моніч

Дивитися Завантажити

28.10.2019

Рішення РСУ №87 від 28 жовтня 2019 року щодо проведення турніру з міні-футболу Кубок "Феміди"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року                                                                                                                                                                  м. Київ

                                                                                                      Р І Ш Е Н Н Я № 87

Протягом останніх дев’яти років, під патронатом Ради суддів України та Державної судової адміністрації України з метою пропаганди активного способу життя, підвищення ролі фізичної культури й спорту, організації активного відпочинку та зміцнення здоров’я серед суддів, працівників судів, інших органів та установ системи правосуддя проводиться турнір з міні-футболу із розіграшу Кубка «Феміди», який приурочений до Дня працівників суду.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., щодо проведення Турніру з міні-футболу серед працівників судових установ із розіграшу Кубку «Феміди», керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. З метою популяризації здорового способу життя продовжити започатковану у 2010 році ініціативу щодо проведення під патронатом Ради суддів України, Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України Турніру з міні - футболу серед суддів, працівників судів, інших органів і установ системи правосуддя із розіграшу Кубку «Феміди».

2. Доручити Державній судовій адміністрації України в межах своїх повноважень забезпечити організаційну та фінансову підтримку зазначеного Турніру.

Голова Ради суддів України                                                                                                                   Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

28.10.2019

Рішення РСУ №86 від 28 жовтня 2019 року Про нагородження відзнаками РСУ

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року                                                                                                                                                 м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 86

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди професійного свята - Дня працівників суду

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

БОЙКО Світлану Володимирівну заступника керівника апарату Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області;
БОРИСЕНКА Петра Івановича суддю Лисянського районного суду Черкаської області у відставці;
ВАЛІНКЕВИЧ Ірину Миколаївну заступника керівника апарату Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області;
ВЕРОЗУБ Олену Арсенівну суддю Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області у відставці;
ГИЧКА Миколу Григоровича суддю Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області у відставці;
ДЕГТЯРЧУК Марину Олександрівну суддю Лозівського міськрайонного суду Харківської області у відставці;
КАЛІНОВСЬКУ Ельвіру Іванівну суддю Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області у відставці;
КОВАЛЬЧУК Марину Миколаївну помічника судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області;
ПАВЛЮЧЕНКА Сергія Васильовича суддю Лозівського міськрайонного суду Харківської області у відставці;
ПЕРЕБИЙНІС Юлію Геннадіївну головного спеціаліста Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
СЕЛЕЗНЬОВА Івана Олексійовича головного спеціаліста Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
СИРОВЄТНІК Тамару Іванівну суддю Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області у відставці;
ХАЛЕПУ Володимира Гнатовича суддю Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
БАК

Олену Леонідівну

Помічника судді Дарницького районного суду міста Києва;
ВЕДМЕДЬОВУ Вікторію Вікторівну помічника судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
ГАВРИЛОВУ Світлану Вікторівну помічника судді Київського окружного адміністративного суду;
ГАРБУЗОВУ Лесю Василівну помічника судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
ГРИГОРАШ Надію Миколаївну секретаря судового засідання Дарницького районного суду міста Києва;
ДВОРНИКОВУ Яну Павлівну секретаря судового засідання Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
ДЗЮБУ Олену Миколаївну помічника судді Київського окружного адміністративного суду;
ДЯДЕЙКО Катерину Олександрівну помічника судді Дарницького районного суду міста Києва;
ЗАБОЛОТНУ Аліну Геннадіївну провідного спеціаліста Дарницького районного суду міста Києва;
ІСКРИЖИЦЬКУ Любов Миколаївну старшого секретаря Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області;
КУДРЯШОВУ Юлію Ігорівну секретаря судового засідання Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
ЛАРІОНОВУ Валерію Михайлівну помічника судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
ЛЕЖЕНКО Марину Василівну старшого секретаря Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
ЛУК’ЯНИЦЮ Наталію Анатоліївну начальника відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Дарницького районного суду міста Києва;
ЛУЦЕНКО Надію Валер’ївну старшого секретаря Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
МУЗИКУ Наталію Юріївну секретаря судового засідання Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області;
ПОРХУН Наталію Петрівну помічника заступника голови Дарницького районного суду міста Києва;
РОВЕНСЬКУ Владлену Вікторівну секретаря судового засідання Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
СТРІЛЕЦЬ Людмилу Борисівну начальника відділу кадрової роботи та управління персоналом Дарницького районного суду міста Києва;
ТКАЧУК Ольгу Вікторівну архіваріуса Дарницького районного суду міста Києва;
ЯКИМЕНКО Ольгу Миколаївну помічника судді Київського окружного адміністративного суду;
оголосити Подяку Ради суддів України:
Колективу Господарського суду Донецької області;
БІГМІ Яні Вікторівні секретарю судового засідання Господарського суду міста Києва;
БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ Андрію Анатолійовичу начальнику відділу судової статистики та інформаційних технологій Господарського суду Донецької області;
БОНДАРЕНКО Юлії Вадимівні помічнику судді Господарського суду Донецької області;
БОРЕЙ Вікторії Григорівні провідному спеціалісту Святошинського районного суду міста Києва;
БОРИСЕНКО Анні Петрівні заступнику керівника апарату Лисянського районного суду Черкаської області;
ВАСКОВЦЮ Максиму Сергійовичу секретарю судового засідання Київського окружного адміністративного суду;
ВАСЮТІНУ Олександру Андрійовичу заступнику керівника апарату Господарського суду Донецької області;
ВИНАРЧУК Марині Артурівні секретарю судового засідання Святошинського районного суду міста Києва;
ВІКТОРОВУ Олександру Олександровичу помічнику судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
ВОЙТОВИЧ Ганні Володимирівні секретарю судового засідання Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
ВОЛОШКУ Олексію Леонідовичу секретарю судового засідання Київського окружного адміністративного суду;
ГАТЧЕНКО Наталі Анатоліївні в.о. керівника апарату Першого апеляційного адміністративного суду;
ГЛІБКО Лілії Володимирівні помічнику судді Господарського суду міста Києва;
ГРИМЧАК Наталії Сергіївні старшому секретарю Святошинського районного суду міста Києва;
ГОНЧАРЕНКО Марині Андріївні секретарю судового засідання Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
ДОВГАЛЕНКО Катерині Андріївні старшому секретарю Святошинського районного суду міста Києва;
ДОНЕЦЬ Ганні Василівні секретарю судових засідань Менського районного суду Чернігівської області;
ДУНАЄВІЙ Вікторії Сергіївні старшому секретарю Святошинського районного суду міста Києва;
ЖАЙВОРОНОК Жанні Олександрівні помічнику судді Пирятинського районного суду Полтавської області;
ІВАЩЕНКО Вірі Петрівні прибиральниці Менського районного суду Чернігівської області;
КІВШИК Галині Миколаївні помічнику судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
КОВТУН Марині Валентинівні секретарю судового засідання Святошинського районного суду міста Києва;
КОЗАК Ірині Станіславівні помічнику судді Лисянського районного суду Черкаської області;
КОСАТІЙ Марії Анатоліївні секретарю судового засідання Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
КОСТЮК Світлані Олександрівні оператору комп’ютерного набору Менського районного суду Чернігівської області;
КРІЧФАЛУШІЙ Марії Іванівні секретарю судового засідання Святошинського районного суду міста Києва;
КУЛЬБАКОВІЙ Лідії Валеріївні секретарю судового засідання Господарського суду Донецької області;
КУПЧЕНКО Руслані Валеріївні помічнику судді Господарського суду Донецької області;
КОЛЯДІ Сергію Миколайовичу помічнику заступника голови Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
ЛАБУНІ Світлані Євгеніївні помічнику судді Господарського суду Донецької області;
ЛАГОДІНУ Денису Сергійовичу помічнику судді Господарського суду Донецької області;
ЛЕВЧИНІЙ Оксані Василівні секретарю судового засідання Святошинського районного суду міста Києва;
МОСТОВОМУ Олегу Володимировичу секретарю судового засідання Київського окружного адміністративного суду;
НЕСЕНУ Олександру Івановичу діловоду Пирятинського районного суду Полтавської області;
ПАПАКІНІЙ Богдані Олегівні секретарю судового засідання Господарського суду Донецької області;
ПОНОМАРЕНКУ Олександру Михайловичу робітнику Менського районного суду Чернігівської області;
ПРЕДКУ Артуру Володимировичу помічнику судді Господарського суду Донецької області;
РАДАНОВИЧ Юлії Миколаївні секретарю судового засідання канцелярії Миргородського міськрайонного суду Полтавської області;
РЕГЕДІ Марині Миколаївні старшому секретарю канцелярії Миргородського міськрайонного суду Полтавської області;
РОГАНЬКОВІЙ Катерині Леонідівні заступнику керівника апарату Святошинського районного суду міста Києва;
РУДЕНКО Наталії Едуардівні помічнику голови Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
САКЕВИЧ Жанні Володимирівні секретарю судового засідання Київського окружного адміністративного суду;
СВЯТНЮК Наталії Валеріївні начальнику відділу аналітичної роботи, статистики та аналізу застосування судової практики Господарського суду міста Києва;
СЕНИК Олександрі Сергіївні помічнику судді Другого апеляційного адміністративного суду;
СКОВИРІ Любові Юріївні помічнику судді Господарського суду Донецької області;
СОЛОМКО Аллі Володимирівні заступнику начальника відділу документального забезпечення Другого апеляційного адміністративного суду;
ТИМЧЕНКО Анні Вячеславівні секретарю судового засідання Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
ТКАЧЕНКО Наталії Володимирівні помічнику судді Святошинського районного суду міста Києва;
ТКАЧЕНКО Юлії Володимирівні помічнику судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
ТКАЧЕНКУ Максиму Володимировичу помічнику судді Господарського суду міста Києва;
ТОПЧІЙ Наталі Сергіївні секретарю судового засідання Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;
ТРЕТЬЯКОВІЙ Тетяні Сергіївні помічнику судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
ФЕДЮК Надії Петрівні діловоду Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
ХМЕЛЕНКО Вікторії Миколаївні заступнику начальника відділу правової, аналітично-статистичної роботи та узагальнення судової практики Київського окружного адміністративного суду;
ЦАКАДЗЕ Марині Анатоліївні помічнику судді Господарського суду Донецької області;
ЦИБУКОВСЬКІЙ Анастасії Петрівні секретарю судового засідання Другого апеляційного адміністративного суду;
ШЕМЕТ Людмилі Василівні помічнику судді Святошинського районного суду міста Києва.
Голова Ради суддів України                                                                                                                Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

28.10.2019

Рішення РСУ №85 від 28 жовтня 2019 року щодо присвоєння почесного звання Заслужений юрист України

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року                                                                                                                                                       м. Київ

    РІШЕННЯ № 85 

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статей 7 10 Закону України "Про державні нагороди України", пункту 10 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001,Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізмта з нагоди – Дня працівників суду підтримати подання щодо:

присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України":

КУЛІШЕНКУ Юрію Миколайовичу судді Київського апеляційного суду у відставці;
ОДИНЦЮ Валерію Михайловичу судді Апеляційного суду міста Києва у відставці.
Голова Ради суддів України                                                                                                                 Б.С. Моніч
Дивитися Завантажити

28.10.2019

Рішення РСУ №84 від 28 жовтня 2019 року щодо включення до порядку денного з'їзду суддів України додаткових питань

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року                                                                                                                                                            м. Київ

                                                                                                   Р І Ш Е Н Н Я № 84

Статтею 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.

Пунктом 2) частини 4 статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до завдань суддівського самоврядування віднесено, зокрема, зміцнення незалежності судів, суддів, захист професійних інтересів суддів, у тому числі захист від втручання в їхню діяльність.

Статтею 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що найвищим органом суддівського самоврядування є з'їзд суддів України.

Відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування та діє як виконавчий орган з’їзду суддів України, розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів.

Рішенням Ради суддів України № 28 від 21 червня 2019 року скликано XVIІ позачерговий з’їзд суддів України на 24 – 25 жовтня 2019 року та визначено попередній перелік питань, які виносяться на обговорення З’їзду, до якого включено наступні питання:

- Про обрання трьох суддів Конституційного Суду України;

- Про обрання двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- Інформація органів суддівського самоврядування/врядування про їх діяльність.

Рішенням Ради суддів України № 43 від 02 серпня 2019 року внесено зміни до пункту 2 рішення Ради суддів України від 21 червня 2019 року № 28 та визначено датою проведення ХVІІ позачергового з’їзду суддів України 29 – 30 жовтня 2019 року.

Станом на 28 жовтня 2019 року до Ради суддів України надійшли звернення суддів та зборів суддів з проханням доповнити попередній перелік питань, що виносяться на обговорення ХVІІ позачергового з’їзду суддів України.

В адресованих Раді суддів України зверненнях судді ставлять питання про доповнення порядку денного ХVІІ позачергового з’їзду суддів України питаннями:

- Про здійснення судочинства в сьогоднішніх реаліях;

- Щодо забезпечення конституційних гарантій незалежності суддів та прискорення завершення процедури кваліфікаційного оцінювання суддів;

- Щодо комунікаційної діяльності судової влади України;

- Щодо забезпечення охорони судів;

-Щодо реорганізації та ліквідації судів України;

-Щодо законодавчого врегулювання правового статусу суддів Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та внесення відповідних змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Рада суддів України опрацювала вказані звернення суддів України та констатує, що всі поставлені питання безпосередньо стосуються незалежності судів і суддів та авторитету судової влади в Україні, є надзвичайно актуальними і підлягають обговоренню на XVIІ позачерговому з’їзді суддів України.

Разом з тим, Рада суддів України звертає увагу на вимоги частини 7 статті 130 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та пункту 3.3. Регламенту З’їзду суддів України, якими установлено, що оголошення про скликання З’їзду та питання, що виносяться на його розгляд, мають бути опубліковані в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш ніж за тридцять днів до початку роботи З’їзду, а у випадках скликання позачергового З’їзду на вимогу зборів суддів - за п’ятнадцять днів до початку роботи З’їзду.

У разі якщо З’їзд скликається для обрання членів Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оголошення має бути опубліковане не пізніш як за сорок п’ять днів до початку роботи З’їзду.

Таким чином, Рада суддів України позбавлена можливості самостійно внести зміни до попереднього переліку питань, які виносяться на обговорення З’їзду, оскільки це призведе до порушення приписів статті 130 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в частині завчасного, не пізніше ніж за 45 днів до дати з’їзду, опублікування оголошення з визначенням питань, що виносяться на розгляд З’їзду.

Відповідно до пункту 6.1. Регламенту з’їзду суддів України саме З’їзд затверджує остаточний порядок денний та регламент роботи З’їзду. А делегати З’їзду відповідно до пункту 6.4 Регламенту вправі виступати і вносити пропозиції по суті кожного з обговорюваних питань.

Враховуючи викладене, Рада суддів України вважає за необхідне звернутись до делегатів XVIІ позачергового з’їзду суддів України з пропозицією вирішити питання щодо включення до порядку денного З’їзду вищенаведених питань та взяти участь у їх обговоренні.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., відповідно до статей 126 - 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового З’їзду суддів України 16 вересня 2010 року (у редакції, затвердженій рішенням ХІV позачергового З’їзду суддів України 14 березня 2017 року), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

  • 1.Запропонувати делегатам ХVІІ позачергового з’їзду суддів України вирішити питання щодо включення до порядку денного з’їзду вищенаведених питань та взяти участь у їх обговоренні.
  • 2.Пропозиції суддів та зборів суддів, які надійшли до Ради суддів України з проханням доповнити попередній перелік питань, що виносяться на обговорення ХVІІ позачергового з’їзду суддів України передати секретаріату ХVІІ позачергового з’їзду суддів України.

Голова Ради суддів України                                                                                                                                  Б.С. Моніч 

Дивитися Завантажити

20.09.2019

Рішення РСУ № 83 від 20.09.2019 "Щодо оплати праці працівників апарату суду"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Херсон

РІШЕННЯ № 83

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В. щодо оплати праці працівників апарату суду, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В. щодо оплати праці працівників апарату судуузяти до відома.

2.Державній судовій адміністрації України, як головному розпоряднику бюджетних коштів, продовжити вживати заходи щодо забезпечення оплати праці працівників апаратів судів на рівні не нижчому, ніж у 2018 році.

Голова Ради суддів України                   Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити