Council of judges
of Ukraine

enEN uaUA
Documents

22.11.2019

Рішення РСУ № 95 від 22.11.2019 "Щодо проекту Правил пропуску до будинків судів, органів та уставнов системи правосуддя"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 95

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо проекту Правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя й транспортних засобів на їх територію, керуючись статтею 126, частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України, –

в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо проекту Правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя й транспортних засобів на їх територію взяти до відома.

2. Погодити проект Правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя й транспортних засобів на їх територію, що додається.

                                                                           Голова Ради суддів України                    Б.С. Моніч
Watch Download

22.11.2019

Рішення РСУ № 94 від 22 листопада 2019 "Про погодження зменшення кількості суддів деяких місцевих та апеляційних судів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 94

Державна судова адміністрація України на підставі пункту п’ятого Порядку підготовки Державною судовою адміністрацією України матеріалів щодо визначення граничної чисельності суддів у судах, затвердженої наказом ДСА України від 27 листопада 2018 року № 586 надіслала до Ради судів України пропозиції судів щодо необхідності зменшення кількості суддів деяких місцевих та апеляційних судів.

Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів.

Ураховуючи, що згідно з частиною четвертою статті 126, статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) до завдань суддівського самоврядування належить участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів та здійснення контролю за додержанням установлених нормативів такого забезпечення, а також контроль за організацією діяльності судів, Рада суддів України, вивчивши обсяги надходження справ та матеріалів на суддів відповідних судів, дослідивши фактичну чисельність суддів на поточну дату, а також інформацію судів про стан забезпечення належними для здійснення правосуддя приміщеннями, підтримує пропозиції судів щодо зменшення штатної чисельності посад суддів деяких місцевих та апеляційних судів.

Державна судова адміністрація України проаналізувавши пропозиції судів, з метою оптимізації видатків державного бюджету та з урахуванням судового навантаження суддів, пропонує зменшити штатну чисельність посад суддів:

 • Київського апеляційного суду на 15 посад;
 • Південно-західного апеляційного господарського суду на 8 посад;
 • Північно-західного апеляційного господарського суду на 1 посаду;
 • Західно-апеляційного господарського суду на 3 посади;
 • Окружного господарського суду міста Києва на 12 посад;
 • Господарського суду міста Києва на 12 посад;
 • Дніпропетровського окружного адміністративного суду на 8 посад;
 • Окружного адміністративного суду міста Києва на 11 посад.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про погодження зменшення кількості суддів деяких місцевих та апеляційних судів, керуючись статтею 126, частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України, в и р і ш и л а:

1. Інформацію Державної судової адміністрації України щодо необхідності зменшення кількості суддів деяких місцевих та апеляційних судів узяти до відома.

2. Погодити зменшення штатної чисельності посад суддів:

 • Київського апеляційного суду на 15 посад;
 • Південно-західного апеляційного господарського суду на 8 посад;
 • Північно-західного апеляційного господарського суду на 1 посаду;
 • Західного апеляційного господарського суду на 3 посади;
 • Дніпропетровського окружного адміністративного суду на 8 посад;
 • Окружного адміністративного суду міста Києва на 11 посад.

Голова Ради суддів України             Б. С. Моніч


Watch Download

22.11.2019

Рішення РСУ № 93 від 22 листопада 2019 "Щодо відрядження судді"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 93

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С., члена Ради суддів України Кравчука В.М. щодо відрядження судді, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С., члена Ради суддів України Кравчука В.М. щодо відрядження судді взяти до відома.

2. Доручити Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування підготувати проект рішення щодо відрядження судді з урахуванням пропозицій обговорених під час засідання Ради суддів України 22 листопада 2019 року.


Голова Ради суддів України                      Б. С. Моніч

Watch Download

22.11.2019

Рішення РСУ № 92 від 22 листопада 2019 "Про внесення змін до Регламенту РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 92


Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С. про приведення окремих положень Регламенту Ради суддів України у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 08 червня 2017 року № 36 у відповідність до Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів 16 вересня 2010 року (зі змінами), відповідно до частини п’ятої статті 131 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України, –

в и р і ш и л а:

Внести зміни до Регламенту Ради суддів України у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 08 червня 2017 року № 36, що додаються.

Голова Ради суддів України             Б. С. МонічДодаток

до рішення Ради суддів України

від 22 листопада 2019 року № 92

Зміни до Регламенту Ради суддів України,

у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України

від 08 червня 2017 року № 36

Викласти підпункт 3.3.1. пункту 3.3. Розділу ІІІ «Організація та порядок проведення засідань Ради суддів України» в такій редакції: «Засідання Ради вважається правомочним (кворум), якщо в його роботі бере участь не менше двох третин членів Ради, у тому числі і в режимі відеоконференції. Делегування повноважень членів Ради не допускається».

Порівняльна таблиця

Змін до Регламенту Ради суддів України,

у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 08 червня 2017 року № 36

Чинна редакція Запропонована редакція
Розділ ІІІ. Організація та порядок проведення засідань Ради суддів України

3.3. Порядок вирішення питань Радою суддів України

3.3.1. Засідання Ради вважається правомочним (кворум), якщо в його роботі бере участь не менше двох третин від визначеного Законом складу Ради. Делегування повноважень членів Ради не допускається.

Розділ ІІІ. Організація та порядок проведення засідань Ради суддів України

3.3. Порядок вирішення питань Радою суддів України

3.3.1. Засідання Ради вважається правомочним (кворум), якщо в його роботі бере участь не менше двох третин членів Ради, у тому числі і в режимі відеоконференції. Делегування повноважень членів Ради не допускається.

Watch Download

22.11.2019

Рішення РСУ № 91 від 22 листопада 2019 "Про узагальнення пропозицій судів щодо Інструкції з діловодства в судах України""

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 91

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С. про узагальнення пропозицій судів щодо Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України затвердженої наказом Голови Державної судової адміністрації України № 814 від 20 серпня 2019 року, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С. про узагальнення пропозицій судів щодо Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України затвердженої наказом Голови Державної судової адміністрації України № 814 від 20 серпня 2019 року взяти до відома.

2. Узагальнені пропозиції судів щодо Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України надіслати Державній судовій адміністрації України для подальшого врахування.


Голова Ради суддів України               Б. С. Моніч


Порівняльну таблицю попозицій та зауважень до  Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України та додатків до неї дивіться тут.  Watch Download

22.11.2019

Рішення РСУ № 90 від 22 листопада 2019 "Про внесення змін до Положення про помічника судді"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 90

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судів Діброви Г.І. про внесення змін в Положення про помічника судді, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 зі змінами, внесеними рішеннями Ради суддів України від 26 жовтня 2018 року № 63, від 21 червня 2019 року № 29, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Внести зміни до Положення про помічника судді, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 зі змінами, внесеними рішеннями Ради суддів України від 26.10.2018 року № 63 від 21 червня 2019 року № 29, що додаються.


Голова Ради суддів України                   Б. С. Моніч


Додаток 1
до рішення Ради суддів України
22 листопада 2019 № 90

Затверджено
Рішення Ради суддів України
від 22 листопада 2019 № 90

Зміни

до Положення про помічника судді,

затвердженого Рішенням Ради суддів України

від 18 травня 2018 року № 21 зі змінами, внесеними рішеннями Ради суддів України від 26.10.2018 року № 63, від 21.06.2019 року № 29

І.  Абзац 2 пункту 5 Положення викласти в наступній редакції:

«На помічника судді поширюється дія законодавства про працю, крім статей 39-1, 41 - 43-1, 49-2 та частини 3 статті 184 Кодексу законів про працю України.»

IІ.  Абзац 5 пункту 8 Положення викласти в наступній редакції:

«До подання кандидатом на посаду помічника голови суду, помічника заступника голови суду, помічника судді додаються: заява про призначення на посаду; копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації; копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності); документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому є інформація про вивчення предмету (дисципліни), що підтверджують знання української мови або копія посвідчення про вільне володіння державною мовою,видане до 25.10.2019 року; копія трудової книжки, послужного списку (за наявності); особова картка зазначеного зразку, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних) або копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників); копія документів про надані пільги (за наявності); згода на обробку персональних даних.»

Watch Download

22.11.2019

Рішення РСУ № 89 від 22 листопада 2019 "Про делегування представника РСУ до складу постійно діючої комісії при ВРП"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 89

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С. про делегування представника Ради суддів України до складу постійно діючої комісії при Вищій раді правосуддя, предметом діяльності якої передбачається попередній розгляд матеріалів з питань, визначених статтею 130 Конституції України, пунктами 12-18, 20 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 146, 147, 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 33, 37 Бюджетного кодексу України, на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Делегувати члена Ради суддів України, суддю Шевченківського районного суду міста Чернівці Чебан Вікторію Миколаївну до складу постійно діючої комісії при Вищій раді правосуддя, предметом діяльності якої передбачається попередній розгляд матеріалів з питань, визначених статтею 130 Конституції України, пунктами 12-18, 20 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 146,147, 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 33, 37 Бюджетного кодексу України.

Голова Ради суддів України                          Б. С. Моніч

Watch Download

22.11.2019

Рішення РСУ № 88 від 22 листопада 2019 "Про призначення члена Дисциплінарної комісії приватних виконавців"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 88

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (далі – Закон) для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції України утворено Кваліфікаційну комісію приватних виконавців.

Згідно з частиною першою статті 39 Закону для розгляду питань притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків утворено Дисциплінарну комісію приватних виконавців.

Відповідно до вимог вказаних норм Закону до складу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців та Дисциплінарної комісії приватних виконавців входять дев’ять членів, по чотири члени із яких призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі Міністр або заступник Міністра, та з’їздом приватних виконавців України, один член призначається Радою суддів України.

Рішенням Ради суддів України від 07.12.2017 № 73 Чорну Валерію Вікторівну призначено членом Дисциплінарної комісії приватних виконавців, рішенням Ради від 23.03.2018 № 6 Ткачука Олега Степановича призначено членом Кваліфікаційної комісії приватних виконавців.

Наказами Міністерства юстиції України від 04.12.2017 №4534/7 «Про формування складу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців» (зі змінами) та від 04.12.2017 №4535/7 «Про формування складу Дисциплінарної комісії приватних виконавців» (зі змінами) затверджено склад цих Комісій та включено до їх складу суддів, призначених Радою суддів України.

З огляду на те, що строк повноважень члена Комісій становить два роки і спливає у грудні 2019 року, Міністерство юстиції України просить завчасно повідомити про призначення представників Ради суддів України до складу вказаних Комісій.

Разом з тим, член Кваліфікаційної комісії приватних виконавців Ткачук О. С. призначений до складу Комісії рішенням Ради суддів України від 23.03.2018 № 6, а тому його повноваження як члена Кваліфікаційної комісії приватних виконавців спливають лише у березні 2020 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б. С. про призначення члена Дисциплінарної комісії приватних виконавців, на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 19, 39 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л аПризначити члена Ради суддів України, суддю Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Чорну Валерію Вікторівну членом Дисциплінарної комісії приватних виконавців строком на 2 роки.


Голова Ради суддів України                     Б. С. Моніч

Watch Download