Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

09.07.2019

Рішення РСУ №36 від 05.07.2019 року "Щодо затвердження умов подання документів для участі у конкурсі на посаду судді КСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 36

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Моніча Б.С. щодо затвердження умов подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, на виконання покладених на Раду суддів України завдань, керуючись статтею 11 Закону України «Про Конституційний Суд України», частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим Х позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів України   в и р і ш и л а:

Затвердити умови подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, що додаються.

Заступник Голови Ради суддів України                                                        В.О. Бутенко

Дивитися Завантажити

09.07.2019

Рішення РСУ № 35 від 05.07.2019 "Щодо виконання рішень з'їздів суддів України з питань визначення потреб кадрового забезпечення"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ №35

Щодо виконання рішень з’їздів суддів України 

з питань визначення потреб кадрового забезпечення судів

Відповідно до пунктів 1, 3 частини четвертої статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань щодо забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; участь у визначенні потреб кадрового забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення.

До Ради суддів України надійшли звернення від місцевих судів України щодо недостатньої кількості суддів, визначеної Державною судовою адміністрацією України на 2019 рік. Також до Ради суддів України надійшли пропозиції від членів постійно діючої міжрегіональної робочої групи Ради суддів України з питань суддівського самоврядування щодо організації заходів із врегулювання питань по визначенню потреб кадрового забезпечення судів.

Судді у листах зазначають, що Державною судовою адміністрацією України здійснено розрахунок граничної чисельності суддів без погодження такої чисельності із судами (органами суддівського самоврядування), а також без урахування категорій та складності справ, поточного навантаження на одного суддю конкретного суду та з використанням методики визначення граничної чисельності суддів у судах, в якій за основу взято показники 2015 року.

За ініціативою Ради суддів України, Державної судової адміністрації України та на виконання рішень XV чергового з’їзду суддів України від 7 березня 2018 року (підп. 4.4, 4.6 п. 4), XVI позачергового з’їзду суддів України від 19-20 грудня 2018 року (пп 11, 12) наразі проводяться дослідження щодо вимірювання навантаження на суддів всіх рівнів та юрисдикцій з урахуванням внесених до процесуального законодавства змін. Станом на травень 2019 року зазначене дослідження не завершене.

Водночас, як засвідчують доповіді Голови Ради суддів України О.Ткачука на засіданнях Ради з питань судової реформи та Пленумі Верховного Суду, питання укомплектованості місцевих та апеляційних судів суддівськими кадрами є найважливішою і найгострішою проблемою судової влади на даному етапі судової реформи.

Так, на даний час, за різними оцінками в Україні для нормальної роботи судової системи не вистачає близько 2 тисяч суддів. При цьому, станом на початок 2019 року, за штатної чисельності у 7200 суддів, кваліфікаційне оцінювання успішно пройшов лише 2151 діючий суддя. На 1 квітня 2019 року із 5285 суддів лише 4128 мали повноваження на здійснення правосуддя. Тобто у більш як тисячі суддів повноваження закінчилися і вони з різних причин, після закінчення п’ятирічного строку повноважень не призначені безстроково. У двох десятках судів суддів взагалі немає, ще у кількох десятках судів працює лише один суддя.

Наразі постала загроза припинення роботи судів у зв’язку з відсутністю суддів, які мають право здійснювати правосуддя, оскільки у тисячі суддів сплинув п’ятирічний строк перебування на посаді судді і до цього часу питання щодо подальшої роботи цих суддів не вирішено.

За змістом спільної заяви щодо ситуації в судовій системі голів Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Державної судової адміністрації України, ректора Національної школи суддів України кваліфікаційне оцінювання пройшли 2701 суддя, триває кваліфікаційне оцінювання щодо 2 586 суддів.

Водночас за цей період понад дві тисячі суддів були звільнені з посад, що суттєво вплинуло на укомплектованість судів та здатність у розумні строки забезпечувати неупереджений і справедливий розгляд справ. Сьогодні в країні 14 судів не здійснюють правосуддя у зв’язку з відсутністю суддів або повноважень у суддів, у 154 судах кількість суддів, що здійснюють правосуддя, становить менше 60 відсотків від штатної чисельності. Внаслідок цього порушується право громадян на забезпечення державою доступу до правосуддя. Залишається невирішеною проблема суттєвої різниці у винагороді суддів, які ще не пройшли кваліфікаційне оцінювання, у тому числі з незалежних від них причин.

Питанням функціонування судової влади в Україні в умовах недостатнього кадрового забезпечення, у тому числі внаслідок процедур ліквідації та реорганізації судів, присвячені й останні рішення найвищого органу суддівського самоврядування – з’їзду суддів України.

Рішенням XVI позачергового з’їзду суддів України від 19-20 грудня 2018 року визнано такими, що потребують невідкладного вирішення питання щодо забезпечення гарантій незалежності суддів, які відображені у рішеннях XIV позачергового з’їзду суддів України від 15 березня та 13 листопада 2017 року, рішенні XV чергового з’їзду суддів України від 7 березня 2018 року, також інших заходів, які забезпечують здійснення правосуддя, зокрема, врегулювання штатної чисельності суддів та навантаження.

Рішенням XV чергового з’їзду суддів України від 7 березня 2018 року, в розрізі питань врегулювання штатної чисельності суддів:

- звернуто увагу Державної судової адміністрації України, Вищої ради правосуддя на неприпустимість зменшення фактичної кількості суддів, що працюють у судах які ліквідуються/реорганізуються, на матеріально-технічній базі яких створено окружні суди;

- вирішено звернутися до Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України із пропозицією розробити та затвердити Порядок підготовки, розгляду та погодження матеріалів щодо визначення кількості суддів у судах України.

Відповідно до пункту 1.6. Європейської хартії про статус суддів, на державу покладається обов’язок забезпечувати суддів всіма засобами, необхідними для належного виконання їхніх завдань, і зокрема, для розгляду справ в межах розумного періоду часу.

Крім того, відповідно до Рекомендацій щодо ефективного впровадження Основних принципів щодо незалежності судових органів (прийняті резолюцією Економічної та соціальної Ради ООН 1989/60 та схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1889 року) впроваджуючи принципи: кожна держава-член повинна надавати відповідні засоби, які давали б змогу судовим органам належним чином виконувати свої функції; термін повноважень суддів, їх незалежність, безпека, відповідна винагорода, умови служби, пенсії і вік виходу на пенсію повинні належним чином гарантуватися законом) Основних принципів, держава має звернути особливу увагу на необхідність надання певних ресурсів, потрібних для функціонування судової системи, враховуючи призначення достатньої для рівня завантаженості справами кількості суддів, забезпечення судів необхідним персоналом та обладнанням та надання суддям гідного рівня особистої безпеки, пенсійного забезпечення та заробітної плати.

Згідно із частиною шостою статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кількість суддів у суді визначає Держава судова адміністрація за погодженням із Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів.

Рішеннями Вищої ради правосуддя від 18 квітня 2019 року №№ 1200/0/15-19 і 1201/0/15-19 погоджені на 2019 рік тимчасова кількість суддів в апеляційних судах, утворених в апеляційних округах, та тимчасова кількість суддів в окружних судах. Водночас у цих рішеннях зазначено про відсутність узгодженої позиції між Державною судовою адміністрацією України та судами щодо кількості суддів у відповідних судах, оскільки зі звернень судів вбачається, що ДСА України здійснила розрахунок чисельності суддів без урахування категорій та складності справ, поточного навантаження на одного суддю та з використанням методики визначення граничної чисельності суддів у судах, в якій за основу взято показники 2015 року. Зазначеними рішеннями також було зобов’язано ДСА України опрацювати пропозиції апеляційних і місцевих судів та в місячний термін надати Вищій раді правосуддя для погодження визначену з урахуванням цих пропозицій кількість суддів у відповідних судах. Рішенням Вищої ради правосуддя від 16 травня 2019 року утворено робочу групу для опрацювання питань щодо кількості суддів у судах.

Загалом зазначеними рішеннями Вищої ради правосуддя погоджено наступну кількість суддів:

-в апеляційних загальних судах – 964;

-в апеляційних господарських судах –218;

-в апеляційних адміністративних судах – 257;

-у місцевих загальних судах – 3 721 (з них - 305 м. Київ);

-у місцевих господарських судах – 549;

-у місцевих адміністративних судах – 633;

разом у місцевих окружних судах – 4 903.

Наказами Державної судової адміністрації України від 25 квітня 2019 року №№417, 418, 419, 420 затверджено раніше погодженуВищою радою правосуддя граничну кількість суддів у зазначених судах.

Водночас, станом на 2017-2018 роки Державною судовою адміністрацією України своїми наказами від 8 серпня 2017 року №№ 841, 842 та 843 визначала, згідно з діючою на той час мережею судів, наступний кількісний склад суддів у судах:

-в апеляційних загальних судах – 1199;

-в апеляційних господарських судах – 225;

-в апеляційних адміністративних судах – 265;

-у місцевих загальних судах – 4 339 (з них - 317 м. Київ);

-у місцевих господарських судах – 619;

-в окружних адміністративних судах – 588.

Отже, на підставі тих самих методик вимірювання навантаження на суддю, що діяли станом на 2017 рік, а також за урахуванням кількості справ, що надходили в суди та прогнозованої кількості надходжень справ у 2019 році Державною судовою адміністрацією України фактично скорочено наступну кількість штатних суддівських посад:

-в апеляційних загальних судах – 235;

-в апеляційних господарських судах – 7;

-в апеляційних адміністративних судах – 8;

-у місцевих загальних судах – 618 ( з них - 12 м. Київ);

-у місцевих господарських судах – 70.

В окружних адміністративних судах на 2019 рік додано 45 штатних суддівських посад. Разом, за виключенням адміністративних судів, у місцевих окружних судах фактично скорочено 688 штатних суддівських посад.

Листом голови ДСА України З.Холоднюка від 29 травня 2019 року №8-14317/19 апеляційні та місцеві суди повідомлено, що ДСА України спільно з РСУ за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» проводить дослідження щодо визначення нормативів часу розгляду та коефіцієнтів складності справ з урахуванням внесених змін до процесуального законодавства. З урахуванням погодженої рішенням ВРП кількості суддів, у новоутворених окружних та апеляційних судах кількість вакансій становитиме 1133 посад суддів. Головою ДСА України повідомляється, що після укомплектування вакантних посад та затвердження нових нормативів ДСА України запропонувала перерахувати граничну чисельність суддів і подати пропозиції до ВРП; до запровадження нових нормативів ДСА України запропонувала залишити без змін кількість суддів, погоджену ВРП та затверджену наказами ДСА України.

Згідно з розрахунком граничної чисельності суддів для новостворюваних місцевих судів на 2019 рік, що надіслана ДСА України судам у квітні 2019 року, вбачається наступна кількість вакансій в окружних судах:

-у місцевих загальних судах – 602;

-у місцевих адміністративних судах – 95;

-у місцевих господарських судах – 29;

-всього у місцевих окружних судах – 726.

Відповідно кількість вакансій у новоутворених апеляційних судах апеляційних округів складає – 407.

Водночас, ВККСУ у процесі добору суддів, що відбувається протягом 2017-2019 років сформовано рейтинги кандидатів на посаду суддів та резерв, згідно якому перебувають кандидати на заміщення вакантних посад суддів:

-місцевого загального суду – 656;

-місцевого господарського суду – 272;

-місцевого адміністративного суду – 328.

Крім того, 24 травня 2019 року Національна школа суддів України завершила підготовку 371 кандидата на посаду суддів. ВККСУ 7 червня 2019 року ухвалено рішення про оголошення складення впродовж липня–серпня 2019 року кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного 03 квітня 2017 року.

Отже, кількість підготовлених ВККСУ та НШСУ кандидатів на посаду судді як вже зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад в окружних місцевих судах, так і кількість прогнозованого поповнення цього резерву внаслідок складання кваліфікаційного іспиту 371 кандидатом на посаду судді, вказує на те, що національними державними органами за рахунок державного бюджету України підготовлено більше кандидатів на посаду судді ніж є вакансій у судах, що затверджено наказами ДСА України.

Разом із тим, відповідно до частини восьмої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статусу суддів» Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду на основі рейтингу кандидатів на посаду судді та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, за результатами кваліфікаційних іспитів, складених у межах процедури добору суддів чи в межах процедури кваліфікаційного оцінювання відповідно.

Однак, протягом 2016-2019 років ВККСУ не проводилось конкурсних процедур суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду за положеннями статті 79 Закону, як і не проводилось Комісією конкурсних процедур заміщення вакантних посад суддів апеляційних судів. Не проводились подібні процедури конкурсних переведень діючих суддів і протягом 2015 року.

Отже, слід констатувати, що професійні права діючих суддів у частині забезпечення їх прав на переведення до інших місцевих судів на постійній основі фактично не реалізовувались протягом 2015-2019 років.

Ураховуючи наведене, за умови скорочення у окружних судах 688 штатних посад згідно кількості суддів в окружних судах, що затверджена наказами ДСА України на 2019 рік прогнозовано не забезпечить суттєвих і негайних зрушень щодо вирішення комплексу кадрових проблем. Зокрема, забезпечення прав на участь у конкурсах на заміщення вакантних посад як кандидатів на посаду суддів, так і суддів, які виявляють наміри бути переведеними до іншого місцевого суду.

При цьому, якщо інформація про кількість кандидатів на посаду судді, які перебувають у резерві та які прогнозовано його поповнять вже відома, то інформація про кількість суддів, які виявляють наміри бути переведеними до іншого місцевого суду потребує уточнення Вищою кваліфікаційною комісією України шляхом реєстрації відповідних намірів суддів. Додатково слід уточнити інформацію щодо намірів участі суддів місцевих судів у конкурсах на посаду судді відповідного апеляційного суду, адже за умови оголошення конкурсів до цих судів прогнозовано саме судді місцевих судів будуть складати основу при заміщенні відповідних посад, що у свою чергу негативно вплине на кадрове забезпечення окружних судів.

За таких обставин доцільно рекомендувати Вищій кваліфікаційній комісії України виходити не менше ніж з 50 % вакантних посад із загальної кількості таких посад у новоутворених місцевих судах, при визначенні кількості вакантних посад у новоутворених місцевих судах, що будуть оголошені окремо для участі у конкурсах суддів, які виявили наміри бути переведеними до іншого місцевого суду.

20 червня 2019 року Вища рада правосуддя ухвалила звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо невідкладного оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у діючих місцевих загальних судах.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 02 липня 2019 року оголошено конкурс на зайняття 505 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах. За умовами конкурсу участь у ньому можуть взяти особи, які на день подання документів перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Водночас для діючих суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду не проводиться.

Багато суддів протягом тривалого часу працюють не за місцем проживання їхньої родини, орендують за власний кошт житло та несуть витрати на дорогу до місця роботи. Їх інтереси повинні бути враховані під час конкурсу.

Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду лише для кандидатів на посаду судді без надання такої можливості суддям, які протягом тривалого часу сумлінно виконують свої повноваження, є несправедливим і порушує право суддів на переведення.

Враховуючи вищевикладене, невідкладного вирішення питання щодо забезпечення гарантій незалежності суддів та виконання рішень з’їздів суддів України потребують розробки та організації виконання низки наступних заходів.

Заслухавши та обговоривши інформацію членів Ради суддів України Жука А.В., Мовчана Д.В., керуючись статтею 126, частиною восьмою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України, –

в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Вищої ради правосуддя з метою належного кадрового забезпечення судів України, недопущення кадрового колапсу та заповнення судів новими суддівськими кадрами, переглянути питання погодження кількості посад суддів у апеляційних судах, в окружних судах, місцевих загальних судах України з урахуванням пропозицій апеляційних судів, органів суддівського самоврядування та Державної судової адміністрації України.

2. Звернутися до Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України із пропозицією розробити та затвердити Порядок підготовки, розгляду та погодження матеріалів щодо визначення кількості суддів у судах України із обов’язковим залученням органів суддівського самоврядування

3. Звернути увагу Державної судової адміністрації України щодо необхідності дотримання положень пункту 3 частини четвертої статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до яких участь у визначенні потреб кадрового забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення належить до завдань суддівського самоврядування.

4. З метою захисту професійних прав суддів, належного планування роботи органів суддівського врядування по розв’язанню комплексу кадрових проблем у судовій владі, звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вирішуючи питання про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад у місцевих та апеляційних судах, провести реєстрацію намірів щодо участі у конкурсах суддів, які виявляють наміри бути переведеними до іншого місцевого суду (частина восьма статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») та щодо участі суддів місцевих судів у конкурсах на посаду судді відповідного апеляційного суду.

5. Рекомендувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України на підставі отриманих даних про наміри визначити питому вагу вакантних посад у новоутворених місцевих судах, що будуть оголошені Комісією для заміщення суддями, які виявили наміри бути переведеними до іншого місцевого суду – окремо, та вакантних посад у цих судах, що будуть оголошені Комісією для заміщення кандидатами на посаду суддів, що перебувають у резерві – окремо.

6. При визначенні кількості вакантних посад у новоутворених місцевих судах, що будуть оголошені окремо для участі у конкурсах суддів, які виявили наміри бути переведеними до іншого місцевого суду, рекомендувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України виходити не менше ніж з 50 % вакантних посад із загальної кількості таких посад у місцевих судах.

7. Звернути увагу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на необхідність забезпечення прав суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду.

Заступник Голови Ради суддів України                                                                                                      В.О. Бутенко

Дивитися Завантажити

09.07.2019

Рішення РСУ № 34 від 05.07. 2019 року "Про звернення ВККСУ щодо уповноважених осіб РСУ для участі у засідання ВККСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 34

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Марченко О.В. про звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо визначення уповноважених осіб Ради суддів України для участі у засіданнях Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1.Інформацію члена Ради суддів України Марченко О.В. про звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо визначення уповноважених осіб Ради суддів України для участі у засіданнях Вищої кваліфікаційної комісії суддів України узяти до відома.

2.Доручити КомітетуРади суддів України з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів до наступного засідання Ради суддів України підготувати проект рішення щодо необхідності визначення уповноважених осіб Ради суддів України для участі у засіданнях Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Заступник Голови Ради суддів України                                                                                                     В.О. Бутенко

Дивитися Завантажити

09.07.2019

Рішення РСУ № 33 від 05.07. 2019 року "Про припинення повноважень Ткачука О.С. як голови РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 33

Розглянувши заяву Голови Ради суддів України Ткачука О.С. від 05 липня 2019 року, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Припинити повноваження Ткачука Олега Степановича як Голови Ради суддів України за власним бажанням з 05 липня 2019 року.

Заступник Голови Ради суддів України                                                                                                           В.О. Бутенко


Дивитися Завантажити

24.06.2019

Рішення РСУ № 32 від 21.06.2019 "Про скликання позачергового засідання РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 32

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Голови Ради суддів України Бутенка В.О. про скликання позачергового засідання Ради суддів України, відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», п.п. 3.8.2. п. 3.8. Регламенту Ради суддів України затвердженого рішенням Ради суддів України від 05 лютого 2015 року № 2 у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 08 червня 2017 року № 36, Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Скликати позачергове засідання Ради суддів України 05 липня 2019 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Державної судової адміністрації України (м. Київ, вул. Липська, 18/5).

Заступник Голови Ради суддів України            В.О. Бутенко

Дивитися Завантажити

24.06.2019

Рішення РСУ № 31 від 21.06.2019 "Про нагородження відзнаками РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 31

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Конституції України

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

колектив Південно-західного апеляційного господарського суду;
ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Артема Станіславовича секретаря судових засідань Деснянського районного суду міста Києва;
ГРЕЙ Олену Петрівну секретаря судових засідань Деснянського районного суду міста Києва;
КАСЯН Анну Русланівну секретаря судових засідань Деснянського районного суду міста Києва;
КИЧИНСЬКУ Аллу Вікторівну керівника апарату Голопристанського районного суду Херсонської області;
КОМОВУ Іванну Валеріївну помічника голови Менського районного суду Чернігівської області;
ЛЕНСЬКУ Тетяну Ігорівну помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
МАЦЕНКО Наталію Петрівну суддю Броварського міськрайонного суду Київської області у відставці;
МУЛЯР Ольгу Миколаївну помічника судді Хмельницького апеляційного суду;
СОЛОДУХІНУ Наталію Сергіївну помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
ФЕДОРЧЕНКА Андрія Валерійовича помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
ХИМИЧ Маргариту Олександрівну начальника фінансово-економічного відділу Харківського апеляційного суду;
ШЕВЧУКА Миколу Петровича суддю Броварського міськрайонного суду Київської області у відставці;
ШИНКАРЯ Андрія Олександровича суддю Броварського міськрайонного суду Київської області у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
БАЗІК

Анну Василівну

помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
КУРИЛА Тимофія Петровича помічника судді Дарницького районного суду міста Києва;
ГВОЗДЬ Людмилу Михайлівну керівника апарату Пирятинського районного суду Полтавської області;
ГОЛОВКО Юлію Григорівну помічника судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
ГОРБЕНКО Альону Олександрівну помічника судді Дарницького районного суду міста Києва;
ГРИНЮК Світлану Олександрівну секретаря Деснянського районного суду міста Києва;
ГУМЕНЮК Анну Володимирівну помічника судді Хмельницького апеляційного суду;
ЄЛИСЕЄВУ Анну Миколаївну помічника судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
ЗДРАК Ганну Леонідівну помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
ЗУБКОВИЧ Надію Федосіївну секретаря судових засідань Менського районного суду Чернігівської області;
МАТУШОК Інну Володимирівну провідного спеціаліста Деснянського районного суду міста Києва;
МЕЛЕШКО Валерію Володимирівну помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
МИНЕЦЬ Поліну Дмитрівну секретаря судових засідань Менського районного суду Чернігівської області;
ОПІШНЯК Майю Петрівну помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
РІЗУН Надію Володимирівну секретаря Пирятинського районного суду Полтавської області;
САВІН Ірину Вікторівну помічника судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
ТКАЧА Артема Григоровича помічника судді Дарницького районного суду міста Києва;
ФЕДОРЧЕНКО Ганну Валеріївну помічника судді Деснянського районного суду міста Києва;
ШКУРАК Ірину Юріївну помічника судді Дарницького районного суду міста Києва;
оголосити Подяку Ради суддів України:
БИЗОВІЙ

Аллі Павлівні

помічнику судді-члена Ради суддів України Кропивницького апеляційного суду;
БУТКО Вікторії Валеріївні секретарю судового засідання Глобинського районного суду Полтавської області;
ГАВРИЛЮК Оксані Валеріївні секретарю судового засідання Дарницького районного суду міста Києва;
ГОНЧАР Аллі Володимирівні помічнику судді Кропивницького апеляційного суду;
ГОНЧАР Олені Вікторівні помічнику судді Кропивницького апеляційного суду;
ГРИЦЕНКО Тамарі Іванівні архіваріусу Глобинського районного суду Полтавської області;
ДІМАНОВІЙ Ніні Іванівні секретарю судового засідання Кропивницького апеляційного суду;
ДОБРЯНСЬКІЙ Вірі Петрівні секретарю судового засідання Попільнянського районного суду Житомирської області;
ДОРОШЕНКО Валерії Валеріївні секретарю судових засідань Деснянського районного суду міста Києва;
ДУБИНІ Наталії Михайлівні старшому секретарю відділу забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду ;
ЄВДОКИМЕНКУ Владиславу В’ячеславовичу помічнику заступника голови Харківського апеляційного суду;
КАЗЮК Лілії Михайлівні секретарю судового засідання Шостого апеляційного адміністративного суду;
КІНЗЕРСЬКІЙ Тетяні Володимирівні помічнику судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
КОЛЄСНІК Юлії Олегівні помічнику судді Кропивницького апеляційного суду;
КОЛІСНИКУ Миколі Валентиновичу заступнику начальника відділу забезпечення судового процесу Шостого апеляційного адміністративного суду;
КОСТЕНКО Тетяні Володимирівні секретарю судового засідання Пирятинського районного суду Полтавської області;
КУЗНЄЦОВІЙ Ользі Дмитрівні секретарю судових засідань Деснянського районного суду міста Києва;
КУРАС Оксані Юріївні секретарю Глобинського районного суду Полтавської області;
КУЦИК-ТРУСКАВЕЦЬКІЙ Ользі Богданівні прес-секретарю відділу міжнародно-правової роботи, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Західного апеляційного господарського суду;
КУЧЕРЕНКО Яніні Віталіївні провідному спеціалісту Деснянського районного суду міста Києва;
ЛОГВИНУ Андрію Михайловичу головному спеціалісту Менського районного суду Чернігівської області;
ЛУК’ЯНЧУК Оксані Миколаївні провідному спеціалісту відділу аналітично-статистичної роботи Хмельницького апеляційного суду;
МИЛЕЙКУ Олександру Леонідовичу судовому розпоряднику Менського районного суду Чернігівської області;
МИШКО Катерині Вадимівні помічнику судді Фастівського міськрайонного суду Київської області;
МУХАНЬКОВІЙ Тетяні Василівні секретарю судового засідання Шостого апеляційного адміністративного суду;
НАПРЮШКІНІЙ Олені Іванівні судовому розпоряднику Кропивницького апеляційного суду;
ОВДІЄНКО Людмилі Федорівні старшому секретарю Пирятинського районного суду Полтавської області;
ОЛЕШКУ Денису Володимировичу секретарю судових засідань Деснянського районного суду міста Києва;
ОРЛУ Євгенію Вікторовичу секретарю Глобинського районного суду Полтавської області;
ОСИПЧУК Олесі Олександрівні провідному спеціалісту відділу документообігу та організаційного забезпечення (канцелярія суду) Донецького апеляційного суду;
ПАВЛИК Антоніні Володимирівні провідному спеціалісту Деснянського районного суду міста Києва;
ПЕТРОВІЙ Лілі Євгенівні помічнику судді Південно-західного апеляційного господарського суду;
ПОЛІЩУКУ Владиславу Олександровичу головному спеціалісту з інформаційних технологій Глобинського районного суду Полтавської області;
ПУНЬКО Людмилі Олександрівні помічнику судді Пирятинського районного суду Полтавської області;
РЕКУЛ Наталії Юріївні старшому секретарю Попільнянського районного суду Житомирської області;
РОЗПІРЦІ Юрію Васильовичу судовому розпоряднику Деснянського районного суду міста Києва;
САВЧЕНКО Наталії Олександрівні головному спеціалісту відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Кропивницького апеляційного суду;
САВЧУКУ Олександру Сергійовичу помічнику судді Глобинського районного суду Полтавської області;
САМОРОДОВІЙ Тетяні Сергіївні секретарю судового засідання Глобинського районного суду Полтавської області;
СЕЛИВЕРСТОВІЙ Маргариті Валеріївні секретарю судового засідання відділу забезпечення судового процесу та інформаційних технологій Південно-західного апеляційного господарського суду;
СЛЮСАР Інні Ігорівні заступнику начальника відділу аналітичної роботи та узагальнення судової практики Південно-західного апеляційного господарського суду;
ТОМАШЕВСЬКОМУ Олегу Олександровичу старшому судовому розпоряднику Миколаївського апеляційного суду;
ХАМУЛІ Яні Єгорівні діловоду Глобинського районного суду Полтавської області;
ЧЕРЕДНІЧЕНКО Олені Миколаївні заступнику керівника апарату Фастівського міськрайонного суду Київської області;
ЧУБАТЮК Ользі Володимирівні головному спеціалісту відділу міжнародно-правової роботи, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Західного апеляційного господарського суду;
ШЕВЧУК Марії Володимирівні секретарю судових засідань Деснянського районного суду міста Києва;
ШИМАНСЬКІЙ Олені Іванівні начальнику відділу управління персоналом Південно-західного апеляційного господарського суду;
ШИТОВІЙ Анастасії Олександрівні головному спеціалісту відділу планування та матеріально-технічного забезпечення Південно-західного апеляційного господарського суду;
ЯМЧУК Ользі Миколаївні секретарю судового засідання відділу забезпечення судового процесу судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 28-ї річниці утворення господарських (арбітражних) судів України:нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ВАНЮШКІНА

Віктора Олександровича

помічника голови Господарського суду Вінницької області;
ВИНОГРАДНИК Ольгу Михайлівну суддю Дніпропетровського апеляційного господарського суду у відставці;
ДЖИХУР
Олену Василівну
суддю Дніпропетровського апеляційного господарського суду у відставці;
КРУТОВСЬКИХ Володимира Івановича суддю Дніпропетровського апеляційного господарського суду у відставці;
ЛИСЕНКО Олену Миколаївну суддю Дніпропетровського апеляційного господарського суду у відставці;
ПРОКОПЕНКО Аллу Єгорівну суддю Дніпропетровського апеляційного господарського суду у відставці;
СЕМЕНОВА Анатолія Костянтиновича суддю Господарського суду Миколаївської області у відставці;
ФРОЛОВА Валерія Дмитровича суддю Господарського суду Миколаївської області у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
ЗЛОБІНУ

Любов Володимирівну

начальника відділу служби управління персоналом Північно-західного апеляційного господарського суду;
КОНОНЕНКА Івана Олександровича начальника відділу узагальнення судової практики, розгляду звернень громадян та взаємодії з засобами масової інформації Центрального апеляційного господарського суду;
САЛАНЖІЙ Тетяну Юріївну секретаря судового засідання Центрального апеляційного господарського суду;
оголосити Подяку Ради суддів України:
БУДНІК

Аліні Миколаївні

секретарю судового засідання Господарського суду Черкаської області;
ДРОЗДЮК Ользі Вікторівні помічнику судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
ЄВТУШИК Оксані Миколаївні помічнику судді Господарського суду Волинської області;
ЛИТОВЦІ Анні Сергіївні старшому секретарю апарату Господарського суду Київської області;
ЛОГУНОВІЙ Яні Миколаївні помічнику судді патронатної служби Господарського суду Київської області;
МАТРАЄВІЙ Наталії Станіславівні старшому секретарю апарату Господарського суду Київської області;
ОЛІЙНИК Олені Сергіївні головному спеціалісту відділу управління персоналом Господарського суду Черкаської області;
РИЛЬНИКУ Дмитру Миколайовичу начальнику відділу забезпечення судового процесу Північно-західного апеляційного господарського суду;
САВЧУК Марині Федорівні старшому секретарю апарату Господарського суду Київської області;
СОРОЦІ Дмитру Володимировичу помічнику судді Північно-західного апеляційного господарського суду;
ЩЕРБАКОВІЙ Вікторії Олегівні старшому секретарю апарату Господарського суду Київської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 70-річного ювілею

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

РУЛЯКОВА

Володимира Івановича

суддю Апеляційного суду Чернівецької області у відставці;
ЯНОВУ Лідію Миколаївну суддю Тростянецького районного суду Сумської області.

Заступник Голови Ради суддів України                         В.О. Бутенко

Дивитися Завантажити

24.06.2019

Рішення РСУ № 30 від 21.06.2019 "Про нагородження відзнаками РСУ суддів у відставці"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 30

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статей 7, 10 Закону України "Про державні нагороди України", пункту 10 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001, Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізмта з нагоди – Дня Конституції України підтримати подання щодо 

присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України":

ПОЗІГУНУ Миколі Івановичу судді Апеляційного суду Чернігівської області у відставці;
ЮВШИНУ Василю Івановичу судді Апеляційного суду Черкаської області у відставці.


Заступник Голови Ради суддів України                       В.О. Бутенко


Дивитися Завантажити

24.06.2019

Рішення РСУ № 29 від 21.06.2019 "Про внесення змін в Положення про помічника судді"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 29

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судів Діброви Г.І. про внесення змін в Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 зі змінами, внесеними рішенням Ради суддів України від 26 жовтня 2018 року № 63, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Внести зміни до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 зі змінами, внесеними рішенням Ради суддів України від 26 жовтня 2018 року № 63, що додаються.


Заступник Голови Ради суддів України                                     В.О. Бутенко


Додаток 1
до рішення Ради суддів України
21червня 2019 року № 29

Затверджено
Рішенням Ради суддів України
від 21 червня 2019 року № 29

Зміни

до Положення про помічника судді,

затвердженого рішенням Ради суддів України

від 18 травня 2018 року № 21 зі змінами, внесеними рішенням Ради суддів України від 26 жовтня 2018 року № 63

I. Пункт 18 Положення доповнити абзацами 9-11 наступного змісту:

«Помічнику надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, що пов'язаний з ненормованим робочим днем, яка оплачується відповідно до чинного законодавства.

Максимальна тривалість цієї щорічної додаткової відпустки становить 7 календарних днів.

Щорічна додаткова відпустка, передбачена абзацами 3 та 9 цього пункту, надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною помічником самостійно».

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Змін до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21зі змінами, внесеними рішенням Ради суддів України від 26 жовтня 2018 року № 63

Однією із засад організаційного забезпечення діяльності судів Законом України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено можливість кожному судді мати помічника, статус і умови діяльності якого визначаються цим Законом та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України. Посада помічника судді належить до посад патронатної служби, на яку не поширюється дія Закону України «Про державну службу», крім статті 92 цього Закону. Таким чином, на цю категорію працівників не поширюються законодавчо закріплені соціальні гарантії, передбачені для державних службовців, в тому числі й ті, що регулюють питання відпочинку. Так, відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» для цієї категорії службовців передбачено щорічну основну відпустку тривалістю 24 дні, натомість тривалість щорічної основної відпустки державних службовців становить 30 календарних днів.

Закон України «Про відпустки» передбачає надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Так, статтею 8 цього Закону встановлено, що:

1) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я може надаватися відпустка тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваних Кабінетом Міністрів України;

2) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Крім того, Типовим положенням про апарат суду, що затверджений Наказом Державної судової адміністрації від 8 лютого 2019 року, передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці працівникам апарату суду, які займають посади патронатної служби. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника апарату суду в цих умовах.

З огляду на зазначене та з метою заохочення і стимулювання праці, сприяння повноцінному відпочинку, коригування соціальних гарантій у виді наданого законодавством часу для відпочинку помічникам суддів, у Положенні необхідно також регламентувати можливість надання помічнику судді за його вибором або щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, що пов'язаний з ненормованим робочим днем, тривалістю до 7 календарних днів, або щорічної додаткової відпустки тривалістю 4 календарних дні за особливий характер праці, пов'язаної з роботою на персональному комп'ютері.

При цьому, слід врахувати, що відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна додаткова відпустка, передбачена пунктами 1 і 2 частини 1 статті 8 цього Закону, надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. Порядок надання додаткової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України, на теперішній час працівники патронатної службу не віднесені до категорії тих працівників, які мають право отримати щорічні додаткові відпустки одночасно з декількох підстав.

Голова Комітету з питань статусу суддів, дотримання

прав працівників судів Ради суддів України   Діброва Г.І.

Дивитися Завантажити