Рада Суддів
України

uaUA enEN

14.02.2018, 15:37

990 суддів з усіх регіонів України розпочали складати іспит для підтвердження відповідності займаній посаді 990 суддів з усіх регіонів України розпочали складати іспит для підтвердження відповідності займаній посаді

З 14 лютого по 15 березня 2018 року 990 суддів з усіх регіонів України пройдуть дворівневий іспит у рамках кваліфікаційного оцінювання суддів. Із цієї групи 442 є суддями першої інстанції, 548 – суддями другої інстанції. Перші 57 з 990 суддів складають іспит 14 лютого.

Процедура кваліфікаційного оцінювання, що запроваджена в рамках судової реформи, є обов'язковою для всіх 5700 суддів місцевих та апеляційних судів. Як зазначив Сергій Козьяков, під час первинного кваліфікаційного оцінювання у 2016 році та конкурсу до Верховного Суду у 2017 році кваліфікаційне оцінювання вже пройшли 500 суддів, а отже, його мають пройти ще 5200 суддів.

Процедура передбачена для визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді. Той, хто її не пройде, буде звільнений з посади.

Серед 990 суддів, які проходять оцінювання:

судді місцевих загальних судів – 320 (32%);

судді окружних адміністративних судів – 63 (6%);

судді господарських судів – 59 (6%);

судді апеляційних судів – 395 (40%);

судді апеляційних адміністративних судів – 116 (12%);

судді апеляційних господарських судів – 37 (4%).

Відбувається оцінювання шляхом складення суддею дворівневого іспиту – анонімного тестування та практичного завдання, дослідження суддівського досьє та співбесіди із членами ВККСУ.

«Під час анонімного тестування судді потрібно продемонструвати рівень знань у сфері права, знання матеріального і процесуального права України, міжнародно-правових актів, правових позицій Верховного Суду, ЄСПЛ тощо. Вміння чітко та зрозуміло формулювати та викладати правову позицію у судовому рішенні, складати логічні, чіткі та обґрунтовані судові рішення судді мають продемонструвати під час практичного завдання. На це їм відводиться дві та п’ять годин відповідно», – роз’яснив Голова ВККСУ Сергій Козьяков.

Робота і поведінка суддів місцевих та апеляційних судів оцінються за критеріями компетентності (професійна, особиста, соціальна), доброчесності та професійної етики.

Професійна компетентність встановлюється за допомогою іспиту, який складеного з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації суду. Так, серед 990 суддів, 396 складають іспит за цивільною спеціалізацією, 319 — за кримінальною, 179 — за адміністративною, 96 — за господарською.

Показники особистої і соціальної компетентності судді встановлюються за допомогою тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей. Цей вид тестування зазначена група суддів склала в міжнародній компанії OS-Ukraine з 30 жовтня по 9 листопада 2017 року. Воно відбувалось відповідно до чотирьох методик: MMPI-2 – для оцінювання патопсихологічних ризиків та визначення стресостійкості; опитувальник «Велика п’ятірка», який є основним для побудови профілю особистості (близько 11 показників), HCS IntegrityCheck – оцінювання інтегративності (доброчесності), Psymetrics – тест, який досліджує абстрактне, логічне та вербальне мислення та співбесіди з психологами.

Відповідність судді критерію доброчесності оцінюється за показниками відповідності витрат, майна і способу життя судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, а також відповідності поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції та наявності фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення правопорушень. Ці показники встановлюються за результатами співбесіди та інформації у досьє, яка заноситься на підставі відповідей спеціально уповноважених органів, а також інформації від Громадської ради доброчесності.

Загальна кількість балів при оцінюванні дорівнює 1000, які розподіляються за критеріями: професійна компетентність — 300 балів, особиста компетентність — 100 балів, соціальна компетентність — 100 балів; професійна етика — 250 балів, доброчесність — 250 балів.

Відмова судді від оцінювання або негативний його результат є підставою для звільнення.

Голова ВККСУ також зазначив, що 22 лютого 2018 року проходження кваліфікаційного оцінювання розпочне наступна група суддів, яка включає 1790 суддів. «Стосовно іспиту перших 111 з них графік вже складений, щодо інших суддів графік продовжує формуватись», – сказав С. Козьяков.

За інформацією прес-служби Комісії

Прес-служба РСУ