Рада Суддів
України

uaUA enEN

11.07.2018, 16:44

За 2017 рік в Україні в три рази збільшилася кількість виконаних судових рішень у цивільних та господарських справах За 2017 рік в Україні в три рази збільшилася кількість виконаних судових рішень у цивільних та господарських справах

Захист прав людини - найголовніша національна цінність, що визначена Основним Законом України.

Однак прийняття рішення судом на захист порушених прав громадян не завжди гарантує його втілення у життя, адже часто без примусового виконання такі рішення, на жаль, залишаються тільки словами на папері.

Важко переоцінити важливість етапу виконання судових рішень у контексті права доступу до правосуддя. Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував у своїх рішеннях, що «право на звернення до суду було б ілюзорним, якби національна правова система дозволяла, щоб остаточне, обов’язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду одній зі сторін». За офіційною статистикою близько 80% звернень до ЄСПЛ стосуються саме проблематики невиконання рішень українських судів.

Рада суддів України впевнена, що впровадження інституту приватних виконавців зможе значно підвищити ефективність виконавчого провадження як завершальної стадії судового процесу.

Зокрема, про це уже на сьогодні свідчить звіт Міністерства юстиції України, відповідно до якого за 2017 рік в Україні в три рази збільшилася кількість виконаних судових рішень у цивільних та господарських справах – з 6% у 2016 році до 18% у 2017.

Важливо, що нова юридична професія приватного виконавця відрізняється наявністю законодавчо встановлених вимог щодо освітнього рівня, стажу роботи та складання кваліфікаційого іспиту.

Такі вимоги Рада суддів України вітає перш за все тому, що високий фаховий рівень приватного виконавця дозволить виконувати судові рішення з максимальною ефективністю - без спотворення їх змісту, тобто, надаватиме юридичні послуги громадянам на найвищому рівні, що позитивно вплине на імідж судової влади у тому числі.

Рівень освіти і підготовленості юриста для здійснення діяльності приватного виконавця, його професійні та моральні якості в певній мірі є гарантом здійснення ним своєї діяльності щодо виконання рішення суду, винесеного на захист порушеного права, у тій мірі, щоб у вітчизняній правовій системі реалізовувався принцип верховенства права.

У цілому це також є індикатором для визначення України як правової держави.

Окремо хотілося б зазначити про цілком доречне визначення законодавцем складу Кваліфікаційної та Дисциплінарної комісій приватних виконавців, до складу яких входять також особи, призначені Радою суддів України.

Оскільки функція контролю за виконанням судового рішення належить саме суду, цілком правильним є включення представників суддівської спільноти до складу комісій, що вирішують питання про достатність рівня професійної підготовленості приватного виконавця, надання особам права на зайняття діяльністю приватного виконавця, притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності.

Ми маємо пам’ятати, що відповідальність за реформу у сфері виконання судових рішень лежить не тільки на Міністерстві юстиції України, а й на юридичній спільноті в цілому.

Це полягає і у популяризації професії приватного виконавця, і у налагодженні механізмів ефективної взаємодії приватних виконавців із судом та з іншими державними органами, банківськими установами, тощо.

Рада суддів України підтримує реформу та сподівається на плідну співпрацю із Асоціацією приватних виконавців у сфері взаємодії приватних виконавців із судовою гілкою влади з метою швидкого та ефективного виконання судових рішень для утвердження принципів верховенства права в Україні.

Прес-служба РСУ