Council of judges
of Ukraine

enEN uaUA
Documents

18.03.2017

Рішення ХІV позачергового з'їзду суддів України "Про стан здійснення правосуддя та незалежності суддів у 2016 році"

Р І Ш Е Н Н Я

XIV позачергового з’їзду суддів України

15 березня 2017 року м. Київ

Про стан здійснення правосуддя

та незалежності суддів у 2016 році

Заслухавши інформацію Голови Верховного Суду України Романюка Я.М. щодо стану здійснення судочинства в Україні у 2016 році, інформаціюголови Ради суддів України Сімоненко В.М.про стан здійснення правосуддя та незалежності суддів у 2016 році, інформацію Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Козьякова С. Ю. про діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В. про діяльність Державної судової адміністрації України, виступи делегатів та запрошених осіб, відповідно до статей 129, 132 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»XІV позачерговий з’їзд суддів України вирішив:

1. Інформацію Голови Верховного Суду України Романюка Я.М., інформаціюголови Ради суддів України Сімоненко В.М., інформацію Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Козьякова С.Ю., інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В. узяти до відома.

2. Визнати такими, що призводять до порушення гарантій незалежності судової влади, ставлять під сумнів утвердження принципу верховенства права в Україні та підривають основи правопорядку в державі,випадки впливу, тиску, втручання будь-кого у будь-якій формі у здійснення правосуддя судами та суддями, зокрема, вплив на суддів з боку правоохоронних органів шляхом реєстрації кримінальних проваджень і подальшого тривалого нездійснення щодо них досудового розслідування, у тому числі незаконні дисциплінарні та кримінальні переслідування, зокрема, за завідомо неправосудні рішення.

3. Вважати неприпустимими та такими, що порушують Конституцію України, підривають довіру до судової влади і державної влади загалом, випадки приниження авторитету судової влади та дискредитації суддів народними депутатами, посадовими особами органів державної влади, безпідставні публічні звинувачення судів та суддів у протиправній діяльності без наведення конкретних фактів та імен.

4. Закликати суддів України бути гідними високого звання судді.

Вважати неприпустимими прояви корупції, інші випадки неправомірної поведінки суддів, зокрема, порушення Кодексу суддівської етики.

Суддям України вживати дієвих заходів для забезпечення єдності судової практики та підвищення ефективності правосуддя.

5. Звернутися до Президента України як гаранта Конституції України щодо забезпечення дотримання органами державної влади конституційних гарантій незалежності суддів.

6. Звернутися до голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо дотримання конституційних гарантій незалежності суддів органами та посадовими особами законодавчої та виконавчої влади.

7. Затвердити проект звернення до Консультативної Ради європейських суддів про надання публічного висновку щодо дотриманняорганами державної влади та членами громадянського суспільства України міжнародних стандартів у сфері судочинства.

8. Запропонувати Вищій раді правосуддя звернутися до Європейської мережі рад юстиції та інших міжнародних організацій, громадських організацій із проханням надання цільової експертної підтримки, здійснення постійного моніторингу дотримання в Україні конституційних гарантій незалежності суддів.

9. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України з вимогою терміново затвердити перелік судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку та охорону приміщень яких на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Службою судової охорони, здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

Звернутися до Державної судової адміністрації України щодо якнайшвидшого розгляду питання про створення Служби судової охорони задля забезпечення належного правопорядку та безпеки в органах та установах системи правосуддя.

10. Звернутись до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя з вимогою в межах наданих їм повноважень якнайшвидше вирішити питання щодо переведення, тимчасового відрядження або призначення на посади безстроково суддів місцевих загальних судів Донецької області, місцевих загальних судів Луганської області, суддів судів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або ж вирішити питання стосовно звільнення з посади в порядку, передбаченому Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

11. Звернутися до Вищої ради правосуддя щодо розгляду питання забезпечення житлом суддів судів України, зокрема, суддів судів Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які у зв’язку з окупацією та проведенням антитерористичної операції були переведені до інших судів або переведені разом з судами до іншої місцевості; щодо порушення перед суб’єктами законодавчої ініціативи питання про внесення змін до статей 138, 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення суддів житлом;

Звернутися до Прем’єр-міністра України з пропозицією щодо прискорення визначення Порядку забезпечення службовим житлом суддів, які потребують поліпшення житлових умов за місцезнаходженням суду, в якому окремо визначити порядок забезпечення житлом суддів, які є внутрішньо-переміщеними особами.

12. Звернутись до громадянського суспільства, органів законодавчої та виконавчої влади із закликом щодо партнерства у побудові авторитетної, ефективної судової влади на основі Конституції України, взаємоповаги і довіри (конституційне партнерство) та у відповідності до міжнародних стандартів щодо неприпустимості неправомірного тиску, впливу та втручання у здійснення правосуддя.

13. Звернутися до журналістів України щодо необхідності об’єктивного висвітлення діяльності судової влади, зокрема, при розгляді судових справ у судах, закликавши їх до професійних та етичних підходів у висвітленні з дотриманням права на відповідь, з урахуванням інтересів здійснення правосуддя та права громадян на інформацію.

14. Прийняти до уваги звернення голови Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України та закликати суддів бути свідомими своєї ролі у забезпеченні ефективності правосуддя в Україні шляхом дотримання гарантій адвокатської діяльності.

Звернутись до прокурорів, працівників органів досудового розслідування, виконання судових рішень, адвокатів щодо необхідності усвідомлення ними своєї відповідальності за стан здійснення правосуддя в Україні та забезпечення верховенства права.

15. З метою дотримання принципу рівності суддів звернутись до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо необхідності пришвидшення проведення кваліфікаційного оцінювання суддів України та проведення його протягом 2017 року.

Звернутися до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо якнайшвидшого завершення процедур призначення суддів за переданими матеріалами та рекомендаціями про обрання суддів безстроково відповідно до абзацу п’ятого пункту 13 Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечити проведення кваліфікаційного оцінювання суддів призначених вперше до 30 вересня 2016 року відповідно до абзацу 6 пункту 13 Розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

16. Погодитися з позицією Ради суддів України щодо помічників суддів, закріпленою в рішенні від 15 вересня 2016 року № 56.

17. Довести позицію XІV позачергового з’їзду суддів України до Державної судової адміністрації України, головних розпорядників коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів стосовно застосування при визначенні розміру посадового окладу суддів до проходження ними кваліфікаційного оцінювання, починаючи з січня 2017 року, положень статті 133 Закону України від 07 липня 2010 року №2453-VI«Про судоустрій і статус суддів», статті 40 Бюджетного кодексу України, якими, зокрема, передбачено застосування як розрахункової величини для визначення розміру суддівської винагороди мінімальної заробітної плати в розмірі, встановленому Законом України про Державний бюджет на відповідний рік.

18. Звернутися до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Державної судової адміністрації України, Національної школи суддів України, органів суддівського самоврядування, громадських об’єднань суддів щодо забезпечення єдиної інформаційної політики судової влади.

З метою підвищення рівня довіри громадян до правосуддя, зміцнення авторитету судової влади, правової просвіти, виховання правової культури органам та установам судової влади продовжувати забезпечувати інформаційну відкритість діяльності судів (висвітлення діяльності судів на веб-порталі «Судова влада України», у інтернет- та друкованих засобах масової інформації, на телебаченні, радіо тощо), та ефективну комунікацію, зокрема, за допомогою програм охоплення.

З метою встановлення прямих зв’язків судів з суспільством розробити методику проведення зустрічей, ознайомчих візитів тощо для учнів, студентів, професійної спільноти, широких верств населення, громадських організацій, політиків («програми охоплення»), спрямованих на формування правильного сприйняття ролі судді в суспільстві, покращення розуміння та довіри суспільства до системи правосуддя та посилення незалежності судової влади.

19. Організувати підготовку суддів та працівників апарату судів, задіяних у «програмах охоплення», визначити працівників Державної судової адміністрації України, відповідальних за координацію цієї роботи на місцях.

Координацію розробки та виконання «програм охоплення», підготовку осіб, задіяних у програмах охоплення, покласти на Раду суддів України.

Головуючий на з’їзді                                            В. М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                                     О. В. Марченко

Watch Download

18.03.2017

Рішення ХІV позачергового з'їзду суддів України "Про затвердження змін до Положення про Раду суддів України"

Р І Ш Е Н Н Я

XІV позачергового з’їзду суддів України

14 березня 2017 року м. Київ

Про затвердження змін до Положення про Раду суддів України

Заслухавши доповідь секретаря Ради суддів України, судді господарського суду міста Києва Марченко О.В. про затвердження змін до Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з’їзду суддів України від 16 вересня 2010 року (зі змінами), обговоривши зауваження та пропозиції делегатів XІVпозачергового з’їзду суддів України відповідно до статті 129, частини сьомої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з’їзд суддів України в и р і ш и в:

Затвердити зміни до Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з’їзду суддів України від 16 вересня 2010 року, виклавши його у новій редакції, що додається .

Головуючий на з’їзді                                     В. М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                             О. В. Марченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Х позачергового з’їзду суддів України 16 вересня 2010 року

(у редакції, затвердженій рішенням ХІV позачергового з’їзду суддів України 14 березня 2017 року)


ПОЛОЖЕННЯ 

про Раду суддів України

І. Загальні положення

1. Рада суддів України (далі - Рада) у період між з'їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування.

2. Рада обирається з’їздом суддів України відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Регламенту, що затверджується з’їздом.

3. Повноваження та порядок роботи Ради визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про Раду суддів України та регламентом Ради суддів України.

4. Рада організовує виконання рішень з’їзду суддів України, здійснює контроль за їх виконанням, вирішує питання внутрішньої діяльності судів та питання про скликання з’їзду.

Рада сприяє створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утвердження незалежності та авторитету суду, забезпечення захисту суддів від втручання в судову діяльність, підвищення професійного рівня суддів та працівників апарату судів, а також підвищення рівня роботи з кадрами у судовій системі.

5. Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», іншими законами, цим Положенням, а також регламентом Ради суддів України.

II. Повноваження Ради суддів України

6. Рада судів України для вирішення питань внутрішньої діяльності судів, а також інших питань, віднесених Законом до її компетенції:

1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів;

2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань;

3) співпрацює з Вищою радою правосуддя з питання підготовки останньою щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні;

4) здійснює контроль за організацією діяльності судів, заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України;

5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

6) затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці;

7) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України чи його заступників; приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом);

8) здійснює консультації з Вищою радою правосуддя щодо Положення про Державну судову адміністрацію України та типового положення про її територіальне управління;

9) заслуховує інформацію Голови Державної судової адміністрації України про діяльність Державної судової адміністрації України щодо питань організаційно-матеріального забезпечення діяльності судів відповідної судової спеціалізації;

10) затверджує зразки мантії та нагрудного знака судді;

11) затверджує зразки посвідчень судді, голови суду і його заступника, судді у відставці;

12) затверджує Положення про помічника судді;

13) здійснює консультації з Вищою радою правосуддя щодо Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему;

14) здійснює консультацію(ї) з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України щодо формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді);

15) погоджує зразки однострою судових розпорядників;

16) погоджує Порядок ведення особових справ суддів, визначений Державною судовою адміністрацією України;

17) скликає чергові та позачергові з'їзди суддів України у строки та порядку, визначеному законодавством.

Рада зобов’язана скликати позачерговий з’їзд суддів України на вимогу зборів суддів не менше однієї п’ятої всіх судів.

18) схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з’їзду, та визначає дату і місце проведення з’їзду

19) визначає Порядок проведення з’їзду суддів України;

20) визначає Порядок скликання і проведення спільних зборів суддів місцевих загальних судів;

21) вносить з’їзду суддів України пропозиції щодо затвердження Кодексу суддівської етики або змін до нього; надає роз’яснення та консультації щодо застосування цього Кодексу;

22) призначає по одному члену Кваліфікаційної комісії приватних виконавців і Дисциплінарної комісії приватних виконавців та приймає рішення про припинення їхніх повноважень відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»;

23) надає пропозиції Вищій раді правосуддя щодо включення двох членів Ради суддів України до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя;

24) співпрацює з Вищою радою правосуддя, громадськими об’єднаннями, відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями та їхніми органами щодо розроблення та впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя;

25) здійснює інші повноваження, передбачені Законом та цим Положенням.

ІІІ. Права Ради та її членів

7. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від голів судів, суддів, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування, інших судових органів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності та підпорядкування), об’єднання громадян та окремих фізичних осіб інформацію, необхідну для виконання покладених на неї повноважень;

2) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі суддів, суддів у відставці, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, а також фахівців у відповідній галузі;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї повноважень робочі органи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

5) ініціювати перед відповідними установами та посадовими особами питання щодо притягнення до відповідальності посадових та службових осіб за порушення вимог Закону України «Про судоустрій та статус суддів» щодо гарантій незалежності судової системи;

6) взаємодіяти з міжнародними організаціями;

7) здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність з метою виконання завдань суддівського самоврядування;

8) Здійснювати інші повноваження відповідно до Закону та цього Положення.

8. Член Ради має право:

1) бути обраним головою Ради, заступником Ради та секретарем Ради

2) бути присутнім на засіданнях Ради;

3) бути вчасно повідомленим про порядок денний, час і місце проведення засідання Ради;

4) бути ознайомленим та отримувати матеріали, які надходять до Ради;

5) брати участь в роботі Комітетів Ради та бути обраним головою одного з Комітетів Ради;

6) для виконання доручення голови Ради витребовувати від голів судів, суддів необхідну інформацію;

7) мати інші права, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів», цим Положенням та регламентом Ради суддів України.

Члени Ради мають рівні права та беруть участь у роботі Ради без відриву від своєї основної діяльності.

8.1. Член Ради зобов’язаний брати активну участь у засіданнях Ради та робочих органах, до складу яких він входить, добросовісно та сумлінно виконувати покладені на нього повноваження, доручену роботу та завдання.

IV. Організація роботи Ради суддів України

9. Основною формою роботи Ради є засідання.

Перше, організаційне, засідання Ради відкривається старшим за віком членом нового складу Ради, після чого більшістю голосів членів Ради відкритим голосуванням обирається головуючий та секретар, які ведуть засідання до обрання голови та секретаря Ради.

Члени Ради на засіданні Ради обирають із свого складу таємним голосуванням голову Ради суддів України, його заступника та секретаря.

10. Голова Ради:

1) відкриває З’їзд суддів України, а в разі його відсутності - найстарший за віком член Ради суддів України.

2) здійснює безпосереднє керівництво роботою Ради;

3) скликає засідання Ради (президії);

4) визначає орієнтовний порядок денний засідань Ради (президії);

5) доручає членам Ради підготовку питань для розгляду на її засіданні;

6) витребовує матеріали, необхідні для підготовки та проведення засідань Ради;

7) доручає одному з голів комітетів Ради головування на засіданнях Ради у разі відсутності заступника голови Ради;

8) видає відповідні розпорядження з питань організації діяльності Ради;

9) визначає обов’язки заступника голови Ради;

10) підписує прийняті Радою акти;

11) забезпечує розгляд звернень, скарг, пропозицій, повідомлень, підписує відповіді на них;

12) представляє Раду у відносинах з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;

13) координує діяльність Комітетів з виконання доручень та підготовки матеріалів на засідання Ради;

14) бере участь в урочистій церемонії складення присяги суддями;

15) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

11. Заступник голови Ради, відповідно до визначених головою обов’язків, бере участь в організації роботи Ради, а в разі відсутності голови - виконує його обов’язки.

12. Секретар Ради:

1) організовує ведення діловодства;

2) забезпечує проведення засідань Ради (президії);

3) забезпечує виготовлення рішень Ради;

4) керує апаратом Ради;

5) забезпечує виконання рішень Ради;

6) забезпечує ознайомлення членів Ради з висновками Комітетів за результатами розгляду конкретних матеріалів, які перебували на їх розгляді;

7) здійснює контроль за своєчасним розглядом подань, скарг та інших звернень, поданих до Ради у встановленому законом порядку

8) організовує роботу щодо проведення щорічного узагальнення результатів діяльності Ради;

9) за дорученням Голови Ради здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення здійснення функцій Ради.

13. Член Ради:

1) особисто бере участь у засіданні Ради;

2) за дорученням голови Ради або голови Комітету готує до розгляду і доповідає на засіданні Ради матеріали, що виносяться на її розгляд, та готує проекти рішень;

3) бере участь в роботі хоча б одного з Комітетів Ради-.

4) У разі обрання члена Ради суддів України на адміністративну посаду в суді його повноваження у Раді суддів України припиняються.

14. Засідання Ради проводяться відповідно до затвердженого Радою графіку, не рідше одного разу на три місяці.

Позачергові засідання Ради можуть, у разі потреби, скликатись її головою за власною ініціативою або на вимогу не менш, ніж 5 членів Ради. Голова Ради зобов’язаний скликати позачергове засідання Ради протягом 7 календарних днів, а в невідкладних випадках – у коротший строк.

15. Питання на розгляд Ради можуть вноситись її головою, членами Ради та Головою Державної судової адміністрації України. Члени Ради можуть ініціювати внесення питання на розгляд за дорученням зборів суддів або за власною ініціативою.

16. Для внесення питань на розгляд Ради на ім’я її голови подається доповідна записка, у якій викладається суть питання, його обґрунтування, додаються матеріали, необхідні для розгляду, та перелік нормативних актів, що регулюють зазначене питання.

Доповідна записка може містити перелік осіб, яких пропонується запросити для обговорення.

17. Доповідна записка з відповідними вказівками голови Ради щодо порядку денного, дати, часу проведення засідання Ради і переліку осіб, які запрошуються на засідання, передається секретарю Ради.

18. Матеріали, які підлягають розгляду Радою, передаються секретареві Ради у друкованому та електронному вигляді не пізніше, ніж за десять робочих днів до засідання Ради, проте цей строк може бути скорочено у разі невідкладного розгляду питання.

19. Орієнтовний порядок денний засідання Ради складається її секретарем і затверджується головою Ради.

Цей порядок денний повинен містити: місце, дату і час початку засідання Ради, попередній перелік питань, внесених на розгляд, прізвища доповідачів, а також перелік осіб, запрошених на засідання.

20. Матеріали для розгляду Радою передаються електронним або поштовим зв’язком членам Ради і запрошеним особам одночасно з повідомленням про порядок денний та дату засідання. Забезпечення передання таких матеріалів покладається на секретаря Ради.

У виключних випадках матеріали для розгляду Ради можуть бути надані у скорочені строки.

21. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Ради, у тому числі і в режимі відеоконференції.

22. На засідання Ради суддів України можуть бути запрошені представники органів законодавчої і виконавчої влади, громадськості, члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судді, судді у відставці, представники наукових та навчальних закладів, інші особи.

23. Про час і місце проведення засідання Ради, а також про перелік питань, що виносяться на обговорення, члени Ради повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до її засідання. З метою оперативного розгляду невідкладних питань повідомлення може бути зроблено в інший строк, який повинен бути достатнім для прибуття членів Ради на її засідання. В такому випадку перелік питань, які вносяться на обговорення, членам Ради надається перед початком засідання. Вони вправі робити заяви про надання їм можливості ознайомитись з матеріалами і перенесення часу початку засідання. За відсутності таких заяв засідання починається у час, визначений в повідомленні.

24. За результатами розгляду винесених на обговорення питань Рада приймає рішення.

25. Під час засідання Ради здійснюється технічна фіксація.

26. З метою попередньої підготовки питань до засідання Ради, узгодження пропозицій і надання рекомендацій, оперативного вирішення конкретних завдань та невідкладних питань діяльності Рада на своєму засіданні може утворювати із числа членів Ради – президію Ради суддів України (далі – президія).

26.1. До складу президії входить голова Ради, його заступник, секретар Ради та голови комітетів Ради.

До складу президії можуть входити інші члени Ради за визначенням Ради суддів України. До складу президії входить голова Ради, його заступники, секретар Ради та голови комітетів Ради.

26.2. До участі в роботі президії можуть бути залучені інші члени Ради.

27. З метою організаційного, методичного, технічного та іншого забезпечення окремих напрямів діяльності (суддівського самоврядування) Радою з числа членів Ради, можуть утворюватися відповідні комітети.

Комітети можуть за дорученням Ради діяти від її імені з питань виконання завдань суддівського самоврядування.

28. Для вивчення окремих питань діяльності Ради, підготовки та експертизи документів, підготовки пропозицій Рада може утворювати з числа членів Ради робочі групи, до діяльності яких можуть залучатися працівники установ судової системи України, експерти, інші особи – фахівці у відповідній галузі.

V. Рішення Ради суддів України

29. Рішення Ради приймається за наявністю кворуму, більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, які брали участь у розгляді відповідного питання шляхом відкритого, таємного або завдяки автоматизованій системі голосування.

30. Прийняте рішення підписується головуючим на засіданні Ради.

31. Рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених цим Законом повноважень, день протягом трьох днів після їх прийняття оприлюднюються на офіційному веб-сайті судової влади.

Рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених законодавством повноважень, є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування, крім з’їзду суддів України.

Рішення Ради суддів України може бути скасовано з’їздом суддів України або в судовому порядку.

VI. Заключні положення

32. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок Державного бюджету України.

При формуванні бюджету Державна судова адміністрація України визначає, за попереднім погодженням з Радою, видатки на утримання Ради, необхідні для забезпечення її роботи .

Виплати, необхідні для організації роботи Ради, проводяться за поданням її голови.

33. На час підготовки до засідання Ради та її органів, проведення заходів за участю Ради голова, заступник голови, секретар та залучені до цієї роботи члени Ради мають право на оформлення відрядження за викликом Ради відповідно до діючого законодавства.

Голову і заступника голови Ради суддів України за їх заявами може бути відряджено для роботи до Ради суддів України, із збереженням розміру суддівської винагороди за основним місцем роботи та встановлених законом доплат.

Відрядження на роботу до Ради не вважається сумісництвом.

Питання про відрядження вирішується за ініціативою Голови Ради суддів України.

34. Рада має власну емблему, бланки, печатку з власним найменуванням, зразки яких затверджуються нею.

35. Зміни та доповнення до цього Положення може вносити з'їзд суддів України.


Watch Download

18.03.2017

Рішення ХІV позачергового з'їзду суддів України "Про затвердження змін до Регламенту з'їзду суддів України"

Р І Ш Е Н Н Я

XІV позачергового з’їзду суддів України

14 березня 2017 року м. Київ

Про затвердження змін до Регламенту з’їзду суддів України

Заслухавши доповідь секретаря Ради суддів України, судді господарського суду міста Києва Марченко О.В. про проект змін до Регламенту з’їзду суддів України, затвердженого рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України від 25 вересня 2014 року (зі змінами), обговоривши зауваження та пропозиції делегатів ХІVпозачергового з’їзду суддів України, відповідно до частини третьої статті 127, частини сьомої статті 132 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з’їзд суддів України

в и р і ш и в:

Затвердити зміни до Регламенту з’їзду суддів України, затвердженого рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України від 25 вересня 2014 року, виклавши його у новій редакції, що додається.

Головуючий на з’їзді                                               В. М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                                        О. В. Марченко


РЕГЛАМЕНТ З’ЇЗДУ СУДДІВ УКРАЇНИ

Watch Download

17.03.2017

Рішення XІV позачергового з’їзду суддів України від 15 березня 2017 року "Про обрання членів Вищої ради правосуддя"

Р І Ш Е Н Н Я

XІVпозачергового з’їзду суддів України

15 березня 2017 року м. Київ

Про обрання членів Вищої ради правосуддя

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 129, частини шостої статті 132 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статей 7 – 10 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", на підставі протоколу від 15 березня 2017 року № 5 засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування щодо обрання членів Вищої ради правосуддя ХІV позачерговим з’їздом суддів України, обрати строком на чотири роки членами Вищої ради правосуддя:

Артеменка Ігоря Анатолійовича суддю Апеляційного суду Одеської області;
Овсієнка Андрія Анатолійовича
суддю Апеляційного суду Волинської області.

Головуючий на з’їзді                                     В. М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                              О. В. Марченко

Watch Download

17.03.2017

Рішення ХІV позачергового з'їзду суддів України "Звернення до Консультативної ради європейських суддів"

XIV позачерговий з’їзд суддів України

15 березня 2017 року м. Київ


Зверненнядо Консультативної ради європейських суддів про надання публічного висновку щодо дотримання органами державної влади та членами громадянського суспільства України міжнародних стандартів у сфері судочинства

30 вересня 2016 року набрали чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема конституційними змінами скасовано повну недоторканність судді та запроваджено функціональний імунітет судді.

5 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про Вищу раду правосуддя».

Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 29 листопада та 13 грудня 1985 року, передбачають, зокрема, що незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов'язані поважати незалежність судових органів і дотримуватися її. На кожну державу - члена ООН покладається зобов'язання виділяти відповідні кошти, які давали б змогу судовим органам належним чином виконувати свої функції (пункти 1, 7).

Незалежність судової влади забезпечує кожній особі право на справедливий суд і тому є не привілеєм суддів, а гарантією поваги до прав людини та основоположних свобод, що дає змогу кожній особі відчувати довіру до судової системи (Рекомендація CM/Rec (2010)12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів).

Таким чином, судова незалежність у міжнародно-правовому аспекті - це не тільки право людини на незалежний суд, а й право та обов’язок суду бути незалежним у процесі прийняття рішень, це - незалежність судової системи в цілому від виконавчої та законодавчої гілок влади, певні стандарти особистого статусу судді.

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються статтями 126, 129 Конституції України і законами України.

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ці положення підтверджуються основними конституційними засадами судочинства та конкретизуються у Законі України "Про судоустрій і статус суддів", а саме, статтею 6 цього Закону встановлено, що здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати незалежність судової влади.

Згідно пункту 7 частини 1 статті 131 Конституції України в Україні діє Вища рада правосуддя, яка вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів.

Зазначені конституційні повноваження Вищої ради правосуддя імплементовані у главі 10 «Вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та є по суті новими, потужними інститутами захисту конституційних гарантій незалежності судді. Однак наведені інститути мало досліджені, практика їх застосування є незначною, тому потребують експертного дослідження.

Станом на 14 березня 2017 року Радою суддів України, Вищою радою правосуддя зафіксовані неодноразові факти грубих порушень органами державної влади та членами громадянського суспільства України конституційних гарантій незалежності та недоторканності судді, зокрема, втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, насильства щодо суддів та інших проявів впливу на суддю.

Високопосадовцями допускається вільне тлумачення закріплених в Конституції України та Законах України порядку затримання судді, утримання його під вартою чи арештом. Існують факти грубого порушення суддівської незалежності та навіть образливі висловлювання щодо суддів, що є неприпустимим у демократичній, правовій державі. Названі дії вчиняються високопосадовцями навіть до ухвалення відповідних рішень компетентними органами, остаточно знищують авторитет суддівської професії та довіру до судової влади в Україні.

Окремі факти набули широкого розголосу у засобах масової інформації.

Так, 17 січня 2017 року Вищою радою правосуддя ухвалено публічне звернення щодо порядку затримання судді, утримання його під вартою чи арештом.

Згідно з Реєстром на вивченні Вищої ради правосуддя перебуває 67 повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Відповідно до моніторингу Ради суддів України протягом 2015-2017 років зафіксовано 153 звернення суддів щодо втручання у їх діяльність (стаття 376 Кримінального кодексу України).

Разом із тим, 24 лютого 2017 року під час публічного експертного обговорення положень Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Регламенту Вищої ради правосуддя експертами Ради Європи надано попередні коментарі та наголошено, що аналітична робота триватиме. Експерти Ради Європи зауважили, що повинно бути дуже чітке єдине тлумачення, що таке «втручання в незалежну діяльність судді». Вища рада правосуддя має чітко заявити: «Будь-яка публічна заява або вислів представника виконавчої влади, яка дискредитує судову владу, є втручанням в незалежну діяльність судової влади». Це має бути чітко зазначено якщо не в Законі, то прописано в Регламенті Вищої ради правосуддя. Експерти Ради Європи також зазначили, що деякі проблемні моменти, озвучені під час обговорення Регламенту, слід врегулювати шляхом внесення змін до Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Безперечно, після застосування Закону на практиці виникатимуть потреби у його вдосконаленні.

У Висновку № 18 (2015) Консультативна рада європейських суддів визначала, що стриманість судової влади повинна доповнюватися таким же ступенем відповідальності та стриманості інших гілок державної влади. Перш за все, інші гілки державної влади повинні усвідомлювати легітимність конституційної функції системи правосуддя та переконатися, що остання отримує достатньо ресурсів для її виконання. Ця функція, яка полягає у вирішенні всіх правових спорів, тлумаченні та застосуванні закону, має таке ж вирішальне значення для добробуту сучасної демократичної держави, яка керується принципом верховенства права, як і функції законодавчої та виконавчої гілок державної влади. У державі, заснованій на принципі поділу влади, взаємовплив дій однієї гілки державної влади та інших гілок повинен відбуватися в межах законодавства та з урахуванням міжнародних стандартів. КРЄС вважає, що коли відбувається невиправдане втручання, органи державної влади повинні бути лояльними й співпрацювати, щоб відновити рівновагу, а цим самим і віру суспільства в стабільне функціонування державних установ. У всіх випадках конфліктів із законодавчою чи виконавчою владою, до яких причетні окремі судді, останні повинні мати можливість звернутися до ради юстиції чи іншого незалежного органу або ж володіти деякими іншими ефективними засобами правового захисту (п. 43).

У зв’язку із зазначеним, з метою утвердження нових конституційних інститутів, що гарантують незалежність й недоторканність судді, делегати XIVпозачергового з’їзду суддів України звертаються до Консультативної ради європейських суддів:

1) із запитом розглянути питання можливості надання публічного висновку щодо дотримання органами державної влади та членами громадянського суспільства України міжнародних стандартів у сфері судочинства (положень статей 126, 131 Конституції України та Закону України «Про Вищу раду правосуддя») в частині забезпечення гарантій незалежності судді;

2) із проханням надання з цих питань цільової експертної підтримки та висловлення публічної думки Європейських суддів щодо ситуації з незалежності суддів в Україні, порушення прав суддів, фактів насильства, тиску, впливу та інших проявів втручання в діяльність судді.

Головуючий на з’їзді                                      В.М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                                О.В. Марченко 

Watch Download

16.03.2017

Рішення XІV позачергового з’їзду суддів України від 14 березня 2017 року "Про обрання членів Вищої ради правосуддя"

Р І Ш Е Н Н Я

XІVпозачергового з’їзду суддів України

14 березня 2017 року м. Київ

Про обрання членів Вищої ради правосуддя

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 129, частини шостої статті 132 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статей 7 – 10 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", на підставі протоколу від 14 березня 2017 року № 3 засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування щодо обрання членів Вищої ради правосуддя ХІV позачерговим з’їздом суддів України, обрати строком на чотири роки членами Вищої ради правосуддя:

Худика Миколу Павловича суддю Апеляційного суду міста Києва;
Шапрана Віктора Валентиновича суддю Київського апеляційного господарського суду.

Головуючий на з’їзді                                   В. М. Сімоненко

Секретар з’їзду                                            О. В. Марченко

Watch Download