Council of judges
of Ukraine

enEN uaUA

06.10.2022, 12:22

Рішення РСУ № 29 від 06.10.2022 "Про вивчення організації роботи Зарічного районного суду м. Суми"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 29

Робочою групою у складі членів Ради суддів України Остапука В.І., Кобилянського К.М., Головенка О.Д., заступника начальника Управління аудиту, начальника відділу внутрішнього аудиту Державної судової адміністрації України Лещенка О.П. та головного спеціаліста Відділу організації оплати праці департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Державної судової адміністрації України Ціпінського В.С. проведено перевірку організації роботи Зарічного районного суду міста Суми.

Перевірка організації діяльності суду проводилась в Зарічному районному суді міста Суми шляхом ознайомлення з організаційно-розпорядчими документами суду, положеннями, інструкціями, планами роботи суду та структурних підрозділів, рішеннями зборів суддів, роботою АСДС КП "Д-3".

Досліджені під час перевірки організації роботи Зарічного районного суду міста Суми організаційно-розпорядчі документи, накази, протоколи зборів суддів та зборів державних службовців, а також вчинені на їх виконання дії керівництва суду щодо встановлення режиму та порядку організації роботи суду в умовах воєнного стану відповідають вимогам чинного законодавства, зокрема, рекомендаціям Ради суддів України від 02.03.2022 (затвердженим рішенням Ради суддів України від 05.08.2022 №23), рішенню Ради суддів України від 25.11.2021 №54, від 24.02.2022 №9, рекомендаціям Верховного Суду від 02.03.2022 щодо роботи судів в умовах воєнного стану, розпорядженню Голови Верховного Суду від 13.03.2022 №6/0/9-22, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 17.03.2022 №20-22, постанові Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 №440 "Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану" та умовам військових дій, що відбувались в місті Суми.

Також, досліджені організаційно-розпорядчі документи суду свідчать про здійснення оплати праці суддів та працівників апарату суду у відповідності до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", рішень Конституційного Суду України від 04.12.2018 №11-р/2018 у справі №1-7/2018, від 28.08.2020 №10-р/2020 у справі №1-14/2020 (230/20), та відповідно до рішень Ради суддів України від 03.09.2021 №35, від 14.03.2022 №10, від 05.08.2022 №24, спільного роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства економіки України від 10.03.2022 №4706-06/9551-03 "Щодо оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану".

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Остапука В.І. про вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах звернення Сумської обласної прокуратури від 07.07.2022 № 09/2-553ВИХ-22, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію члена Ради суддів України Остапука В.І. про результати вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах звернення Сумської обласної прокуратури від 07.07.2022 № 09/2-553ВИХ-22 узяти до відома.

2. За результатами вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми в межах звернення Сумської обласної прокуратури від 07.07.2022 № 09/2-553ВИХ-22 погодитись висновком робочої групи, що оплату праці суддів та працівників апарату суду у Зарічному районному суді міста Суми здійснено у відповідності до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", рішень Конституційного Суду України від 04.12.2018 №11-р/2018 у справі №1-7/2018, від 28.08.2020 №10-р/2020 у справі №1-14/2020 (230/20), та відповідно до рішень Ради суддів України від 03.09.2021 №35, від 14.03.2022 №10, від 05.08.2022 №24, спільного роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства економіки України від 10.03.2022 №4706-06/9551-03 "Щодо оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану".

3. Довідку про результати вивчення організації роботи Зарічного районного суду міста Суми надіслати в Сумську обласну прокуратуру та Зарічний районний суд міста Суми.

Голова Ради суддів України                          Б.С. Моніч