Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

24.12.2020

Рішення РСУ № 71 від 24 грудня 2020 "Про визначення місця і дати проведення XVIII чергового з'їзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року м. Вінниця

Р І Ш Е Н Н Я № 71

Відповідно до частини першої статті 130 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" рішенням Ради суддів України від 31 січня 2020 року № 2 скликано ХVІІІ черговий з’їзд суддів України, визначено дату його проведення 06 квітня 2020 року – 07 квітня 2020 року та схвалено Попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХVІІІ з’їзду суддів України:

- Про призначення судді Конституційного Суду України;

- Про обрання Ради суддів України;

- Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;

- Інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

Рішенням Ради суддів України від 17 березня 2020 року № 19 проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України було відкладено на невизначений строк з метою мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".

Відповідно до рішення Ради суддів України від 08 жовтня 2020 року № 59 датою проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України визначено 08 - 10 грудня 2020 року, а місцем проведення визначено конгрес-хол готелю "Президент" за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12, а також доповнено попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України, питанням:

- "Про обрання членів Вищої ради правосуддя".

З огляду на лист Міністерства охорони здоров’я України від 24 листопада 2020 року № 01.10-05/35226/2-20 Рада суддів України 25 листопада 2020 року ухвалила рішення №68 про відкладення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України на 23-25 лютого 2021 року.

Одночасно, Радою суддів України запропоновано Міністерству охорони здоров’я України в особі Головного державного санітарного лікаря України невідкладно розробити та затвердити протиепідемічні заходи, під час організації та проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України на період карантину. Крім того, Рада суддів України звернула увагу Міністерства охорони здоров’я України, що у разі, якщо такі рекомендації не будуть надані, Рада вимушена буде проводити з’їзд суддів України без таких рекомендацій, розробивши їх самостійно.

Станом на 24 грудня 2020 року відповідь від Міністерства охорони здоров’я України не надійшла.

У зв’язку з цим, Радою суддів України проведена робота щодо пошуку найбільш оптимального приміщення для проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України з урахуванням необхідності здійснення протиепідемічних заходів, зручності розташування тощо.

З урахуванням вищевикладеного, місцем проведення ХVIІІ чергового з’їзду суддів України пропонується визначити Міжнародний центр культури та мистецтв Федерації профспілок України (м.Київ, алея Небесної Сотні, 1), концертна зала якого здатна розмістити понад 2 тисячі осіб. Датою проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України пропонується визначити 09 березня 2021 року – 11 березня 2021 року.

На обговорення ХVІІІ з’їзду суддів України з урахуванням прийнятих раніше рішень винесені такі питання:

- Про обрання членів Вищої ради правосуддя;

- Про обрання Ради суддів України;

- Про призначення судді Конституційного Суду України;

- Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;

- Інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про визначення місця та дати проведення XVIII чергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України» та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про визначення місця та дати проведення XVIII чергового з’їзду суддів України взяти до відома.

2. Визначити дату проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України 09 березня 2021 року – 11 березня 2021 року.

Місцем проведення ХVIІІ чергового з’їзду суддів України визначити Міжнародний центр культури та мистецтв Федерації профспілок України (м.Київ, алея Небесної Сотні, 1).

3. Схвалити Попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХVІІІ з’їзду суддів України:

  • - Про обрання членів Вищої ради правосуддя;
  • - Про призначення судді Конституційного Суду України;
  • - Про обрання Ради суддів України;
  • - Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;
  • - Інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

4. Прес-службі Ради суддів України (на правах сектору) забезпечити публікацію оголошень про час, місце та попередній перелік питань, що виносяться на обговорення ХVІІІ чергового з’їзду суддів Українив газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніше, ніж за сорок п’ять днів до початку роботи з’їзду.

5.Копію цього рішення надіслати до секретаріату Вищої ради правосуддя та у всі суди України.


Голова Ради суддів України     Б.С. Моніч

Дивитися Завантажити

28.02.2020

Рішення РСУ № 10 від 28.02.2020 "Щодо вирішення організаційних питань з проведення ХVIII з'їзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року                                                                                                                                                           

Р І Ш Е Н Н Я № 10

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо вирішення організаційних питань з проведення ХVІІІ з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України» та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С.щодо вирішення організаційних питань з проведення ХVІІІ з’їзду суддів України взяти до відома.

2. Доповнити попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХVІІІ з’їзду суддів України:

Про внесення змін до Регламенту з’їзду суддів України;

Про внесення змін до Положення про Раду суддів України.

3. Затвердити кількість делегатів на ХVІІІ з’їзд суддів України (Додаток 1).

4. Для обрання делегатів на ХVІІІ з’їзд суддів України скликати Спільні збори суддів місцевих загальних судів України (далі – Спільні збори) та провести їх до 25 березня 2020 року.

5. Рекомендувати головам місцевих загальних судів провести збори суддів в місцевих загальних судах по виборах таємним голосуванням делегатів на Спільні збори не пізніше, ніж за 2 тижні до дати проведення Спільних зборів.

6. Затвердити перелік членів Ради суддів України, уповноважених Радою суддів України ініціювати створення організаційного комітету по підготовці і проведенню Спільних зборів (Додаток 2). Склад членів організаційних комітетів з підготовки та проведення Спільних зборів подати на затвердження Раді суддів України.

7. Звернутись до голів загальних апеляційних судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі з метою сприяти організації та проведенню Спільних зборів.

8. Протоколи про обрання делегатів з’їзду направити до Ради суддів України в строк до 27 березня 2020 року.

9. Затвердити План організаційних заходів з підготовки та проведення XVIІІ з'їзду суддів України (Додаток 3).

Голова Ради суддів України           Б.С. Моніч

Додаток 1

до рішення Ради суддів України

від 28 лютого 2020 року № 10

Розрахунок кількості делегатів на ХVІІІ з’їзд суддів України від місцевих загальних судів

                                                                                                                                                                                                                Додаток 2
                                                                                                                                                                        до рішення Ради суддів України

від 28 лютого 2020 року № 10

Список Членів Ради суддів України, уповноваженихРадою суддів України ініціювати створення організаційного комітету по підготовці і проведенню Спільних зборів місцевих загальних судів України

Найменування адміністративно-територіальної одиниціПІБ
1.Автономна Республіка Крим-
2.Вінницька областьМоніч Богдан Сильвестрович
3.Волинська областьПлахтій Інна Борисівна
4.Дніпропетровська областьМовчан Дмитро Валентинович
5.Донецька областьБутенко Вадим Олексійович
6.Житомирська областьМоніч Богдан Сильвестрович
7.Закарпатська областьПлахтій Інна Борисівна
8.Запорізька областьБахаєв Ігор Махмудович
9.Івано-Франківська областьОстапук Віктор Іванович
10.Київська областьБутенко Вадим Олексійович
11.Кіровоградська областьДьомич Людмила Миколаївна
12.Луганська областьБутенко Вадим Олексійович
13.Львівська областьМороз Наталія Валеріївна
14.Миколаївська областьБутенко Вадим Олексійович
15.Одеська областьКалараш Андрій Андрійович
16.Полтавська областьКотеньов Олексій Геннадійович
17.Рівненська областьЄремейчук Сергій Володимирович
18.Сумська областьМаслов Віктор Васильович
19.Тернопільська областьЖук Андрій Володимирович
20.Харківська областьКотеньов Олексій Геннадійович
21.Херсонська областьБойко Марина Євгенівна
22.Хмельницька областьЖук Андрій Володимирович
23.Черкаська областьСавенко Оксана Миколаївна
24.Чернівецька областьЧебан Вікторія Миколаївна
25.Чернігівська областьБутенко Вадим Олексійович
26.м. КиївЖуравська Олена Василівна
27.м. Севастополь-

Додаток 3

до рішення Ради суддів України

від 28 лютого 2020 року № 10

План організаційних заходів з підготовки та проведення XVIІІ чергового з'їзду суддів України

Дивитися Завантажити

31.01.2020

Рішення РСУ №2 від 31 січня 2020 року "Про скликання XVIII чергового з'їзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року                                                                                                                                                                                                 

    Р І Ш Е Н Н Я № 2 

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Скликати ХVІІІ черговий з’їзд суддів України.

2.Визначити дату проведення ХVІІІ чергового з’їзду суддів України 06 квітня 2020 року – 07 квітня 2020 року.

3.Місцем проведення ХVIІІ чергового з’їзду суддів України визначити конгрес-хол готелю "Президент" за адресою м. Київ, вул. Госпітальна,12.

4. Схвалити Попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХVІІІ з’їзду суддів України:

- Про призначення судді Конституційного Суду України;

- Про обрання Ради суддів України;

- Звіт Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів;

- Інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

5. Оголосити про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України та про початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, з 01 лютого 2020 року по 29 лютого 2020 року включно.

Оголошення про початок конкурсу розмістити на офіційному сайті Ради суддів України.

6.Затвердити умови подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, що додаються.

Умови подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України розмістити на офіційному сайті Ради суддів України.

7. Особами, відповідальними за виконання пунктів 5-6 цього рішення, визначити начальника відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України Давиденка В.Г. і завідувача прес-служби Ради суддів України (на правах сектору) Лисенка А.М.

8.Створити організаційну групу з підготовки ХVІІІ чергового з’їзду суддів України у складі:

Членів Ради суддів України:

Голову Ради суддів України – Моніча Богдана Сильвестровича;

Заступника Голови Ради суддів України – Бутенка Вадима Олексійовича;

секретаря Ради суддів України – Журавської Олени Василівни;

члена Ради суддів України – Мальцева Дмитра Олександровича;

члена Ради суддів України – Марченко Оксани Володимирівни;

Голови Державної судової адміністрації України (за згодою) – Холоднюка Зеновія Васильовича;

начальника відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України (за згодою) – Давиденка Володимира Григоровича;

завідувача прес-служби Ради суддів України (на правах сектору) (за згодою) – Лисенка Андрія Миколайовича.

Голова Ради суддів України        Б.С. Моніч                                                                                                                                                                                                            Додаток до рішення Ради суддів України від 31 січня 2020 року № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Ради суддів України

від 31 січня 2020 року № 2

Умови подання документів особами, які виявили намір

обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі

1. Участі у конкурсі підлягає особа, яка у визначені Радою суддів України терміни подала всі необхідні документи та на день їх подання відповідає вимогам до судді Конституційного Суду України, встановленим статтею 11 Закону України «Про Конституційний Суд України».

2. Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий термін їх подання.

Своєчасно поданими вважаються документи, які подані до Ради суддів України через поштове відділення зв’язку до 29 лютого 2020 року 24 год. 00 хв. чи подані нарочно до 29 лютого 2020 року 18 год. 00 хв., з одночасним направленням сканованих копій таких документів у форматі PDFна e-mail: davidenko@court.gov.ua до 29 лютого 2019 року 18 год. 00 хв.

Заяви, що будуть подані до Ради суддів України після зазначеного строку, не розглядатимуться.

3. Для участі у конкурсі з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, повинна подати до Ради суддів України такі документи:

1) заяву особи про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, яка виявила намір обійняти посаду судді КСУ (додаток №1);

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду України;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт);

5) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права (трудова книжка, послужний список);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (як кандидата на відповідну посаду);

7) декларацію родинних зв’язків судді;

8) декларацію доброчесності судді;

9) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

10) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених статтею 12 Закону України «Про Конституційний Суд України» (додаток №2);

11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (додаток №3), або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);

12) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (додаток №4);

13) медичні довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

14) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

15) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

4. До заяви про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, повинні бути додані у повному обсязі всі необхідні документи (матеріали), визначені підпунктами 1–15 пункту 3 цих умов.

5. Документи (матеріали), визначені підпунктами 1–15 пункту 3 цих умов, повинні бути оформлені додатком до заяви особи про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, розміщені у порядку їх черговості та пронумеровані згідно із загальною кількістю сторінок додатків.

6. Заява та додані до неї документи поверненню не підлягають.

7. Документи (матеріали), зокрема їх копії, подаються (заповнюються) особою, яка звертається із заявою про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

8. Дата заповнення (засвідчення) документів повинна відповідати даті їх подання (направлення) до Ради суддів України.

9. Автобіографія кандидата (написана власноруч) повинна містити:

1) прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у називному відмінку);

2) число, місяць, рік і місце народження;

3)відомості про навчання (роки й місце, одержана освіта й спеціальність за дипломом тощо);

4) відомості про трудову діяльність (коли, де, на якій посаді працював кандидат, останнє місце роботи, посада);

5) відомості про науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності);

6) відомості про державні нагороди (у разі наявності);

7) відомості про загальний трудовий стаж роботи, стаж роботи в галузі права та стаж роботи на посадах судді;

8) відомості про стягнення (у разі наявності з зазначенням виду стягнення та дата накладення);

9) відомості про сімейний стан і склад родини;

10) дату написання та підпис кандидата.

10. Мотиваційний лист повинен містити дату та підпис особи, яка його подає, та бути оформлений відповідно до таких вимог:

1) обсяг – до 2 аркушів;

2) формат аркуша – А-4;

3) шрифт – Times New Roman;

4) розмір шрифту – 14 pt;

5) відступи: від лівого краю аркуша – 25 мм, від верхнього та нижнього – 15 мм, від правого – 15 мм;

6) друкований вигляд.

11. Копія паспорта громадянина України повинна містити копії всіх заповнених його сторінок.

12. Копія трудової книжки, послужного списку (за наявності):

1) повинна містити копії всіх заповнених сторінок;

2) має бути належним чином засвідчена за місцем роботи особи (якщо на момент подачі документів особа працює).

13. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, подається особою як кандидатом на зайняття посади судді Конституційного Суду України шляхом відповідного її заповнення і підписання на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року

Для підтвердження факту подання цієї декларації особа подає до Ради суддів України роздруковану копію відповідної декларації та посилання на неї, оформлене у друкованому вигляді на окремому аркуші, який має містити такі реквізити:

1) назву «Посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

2) відповідне посилання на інтернет-сторінку;

3) дату подання декларації;

4) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, підпис та дату заповнення відповідного аркуша.

14. Заява про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», подається особою, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, власноручно написаною розбірливим почерком за формою, визначеною Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

У разі подання такої заяви особою за місцем роботи до Ради суддів України надається копія цієї заяви, засвідчена в установленому порядку відповідальною особою за місцем роботи кандидата.

У разі проходження особою за місцем роботи перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», нею подається засвідчена в установленому порядку копія довідки про її результати.

15. За достовірність поданих до Ради суддів України документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає.

16. У разі встановлення невідповідності переліку та комплектності доданих до заяви документів, вказаних особою у заяві, із фактично доданим або неналежності оформлення документів Відділом організаційного забезпечення суддівського самоврядування складається акт і такі документи підлягають поверненню без розгляду особі, яка їх подала, Радою суддів України.

17. Документи, подані особою для участі у конкурсі, можуть бути залишені Радою суддів України без розгляду на підставі відповідного звернення особи.

18. Розгляд питання про відповідність особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, установленим Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до посади судді Конституційного Суду України здійснюється Радою суддів України на основі поданих особою документів.

Дивитися Завантажити