Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

13.01.2023

Рішення РСУ №1 від 05.01.23 року "Щодо проведення позачергового з1їзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

05 січня 2023 року                                                                                                                                                             м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 1

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо організаційних питань з підготовки та проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Закону України "Про Конституційний Суд України", рішень Ради суддів України від 04 листопада 2021 року № 49, від 13 грудня 2021 року № 61 та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо організаційних питань з підготовки та проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України взяти до відома.

2. Місце проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України (приміщення Київського апеляційного суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2а), яке було визначено рішення Ради суддів України від 12 травня 2022 року № 12, змінити на приміщення Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український Дім» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 2.

3. Організаційні питання, пов'язані з проведенням ХІХ позачергового з’їзду суддів України, вирішувати з урахуванням умов воєнного стану.

4. З міркувань безпеки дане рішення опублікувати на офіційному сайті Ради суддів України після проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України.

Голова

Ради суддів України                                                                                                                         Моніч Б. С.

Дивитися Завантажити

04.07.2022

Рішення РСУ №21 від 04.07.2022 року "Щодо перенесення дати проведення ХІХ позачергового з'їзду суддів України "

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 липня 2022 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 21

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо відкладення дати проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо відкладення дати проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України взяти до відома.

2. Відкласти проведення XIX позачергового з'їзду суддів України у визначені рішенням Ради суддів України від 12 травня 2022 року № 12 дати.

Дату проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України визначити негайно після отримання висновків Етичної ради щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також списку кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя.

3. Звернутись до Етичної ради щодо прискорення проведення відбору кандидатів на посади члена Вищої ради правосуддя.


Голова Ради суддів України              Моніч Б. С.

Дивитися Завантажити

12.05.2022

Рішення РСУ №13 від 12.05.2022 року "Про продовження строку подання документів на посаду судді Конституційного Суду України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ


12 травня 2022 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 13

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про необхідність продовження строку подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України,відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", рішення Ради суддів України від 28 січня 2022 року № 1 та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про необхідність продовження строку подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України взяти до відома.

2.Продовжити граничний строк прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, визначений пунктом першим рішення Ради суддів України від 28 січня 2022 року № 1, до 31 травня 2022 року.

3.Викласти абзац 2 пункту другого Умов подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України затверджених рішенням Ради суддів України від 28 січня 2022 року № 1 в наступній редакції:

"Своєчасно поданими вважаються документи, які подані до Ради суддів України через поштове відділення зв’язку до 31 травня 2022 року 24 год. 00 хв. чи подані нарочно до 31 травня 2022 року 18 год. 00 хв., з одночасним направленням сканованих копій таких документів у форматі PDF на e-mail: davidenko@court.gov.ua до 31 травня 2022 року 18 год. 00 хв."

4.Дане рішення розмістити на офіційному сайті Ради суддів України.

                                         Голова Ради суддів України                            Моніч Б.С.
Дивитися

12.05.2022

Рішення РСУ №12 від 12 травня 2022 року "Щодо необхідності проведення ХІХ позачергового з'їзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 травня 2022 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 12

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Закону України "Про Конституційний Суд України", рішень Ради суддів України від 04 листопада 2021 року № 49, від 13 грудня 2021 року № 61 та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України взяти до відома.

2. Визначити дату проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України 11-13 липня 2022 року.

3. Місцем проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України визначити приміщення Київського апеляційного суду за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 2а.

4.Доповнити попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХІХ позачергового з’їзду суддів України:

- Про призначення суддів Конституційного Суду України.

5. Прес-службі Ради суддів України (на правах сектору) забезпечити публікацію оголошень про дату, місце проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України та попередній перелік питань, що виносяться на його обговорення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніше, ніж за сорок п’ять днів до початку роботи з’їзду.

6. Доручити Державній судовій адміністрації України підготувати та подати на затвердження Ради суддів України План організаційних заходів з підготовки та проведення XІХ позачергового з'їзду суддів України.

7. Організаційні питання, пов'язані з проведенням ХІХ позачергового з’їзду суддів України, вирішувати з урахуванням умов воєнного стану.

8. Копію цього рішення надіслати до секретаріату Вищої ради правосуддя, Конституційного Суду України, у всі суди України, Державну судову адміністрацію України та її територіальні управління.

                                          Голова Ради суддів України                                                       Моніч Б.С.
Дивитися

28.01.2022

Рішення РСУ №1 від 28.01.2022 "Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

28 січня 2022 року м. Київ

РІШЕННЯ №1

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, про початок прийняття заяв та затвердження умов подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Оголосити про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України та про початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, з 29 січня 2022 року по 28 лютого 2022 року включно.

Оголошення про початок конкурсу розмістити на офіційному сайті Ради суддів України.

2.Затвердити умови подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, що додаються.

Умови подання документів для участі у конкурсі особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, розмістити на офіційному сайті Ради суддів України.

3. Особами, відповідальними за виконання абзацу першого пункту 1, абзацу першого пункту 2 цього рішення, визначити начальника відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України Давиденка В.Г. і в.о. завідувача прес-служби Ради суддів України (на правах сектору) Пастухову В.М.

Голова Ради суддів України                                    Моніч Б.С.

Додаток до рішення Ради суддів України від 28 січня 2022 року №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Ради суддів України

від 28 січня 2022 року № 1

Умови подання документів особами, які виявили намір

обійняти посаду судді Конституційного Суду України,

для участі у конкурсі

1. Участі у конкурсі підлягає особа, яка у визначені Радою суддів України терміни подала всі необхідні документи та на день їх подання відповідає вимогам до судді Конституційного Суду України, встановленим статтею 11 Закону України «Про Конституційний Суд України».

2. Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий термін їх подання.

Своєчасно поданими вважаються документи, які подані до Ради суддів України через поштове відділення зв’язку до 28 лютого 2022 року 24 год. 00 хв. чи подані нарочно до 28 лютого 2022 року 18 год. 00 хв., з одночасним направленням сканованих копій таких документів у форматі PDF на e-mail: davidenko@court.gov.ua до 28 лютого 2022 року 18 год. 00 хв.

Заяви, що будуть подані до Ради суддів України після зазначеного строку, не розглядатимуться.

3. Для участі у конкурсі з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, повинна подати до Ради суддів України такі документи:

1) заяву особи про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України (додаток №1);

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду України;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

5) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права (трудова книжка, послужний список);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (як кандидата на відповідну посаду);

7) декларацію родинних зв’язків судді;

8) декларацію доброчесності судді;

9) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

10) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених статтею 12 Закону України «Про Конституційний Суд України» (додаток №2);

11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (додаток №3), або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);

12) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (додаток №4);

13) медичні довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

14) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

15) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

4. До заяви про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, повинні бути додані у повному обсязі всі необхідні документи (матеріали), визначені підпунктами 1–15 пункту 3 цих умов.

5. Документи (матеріали), визначені підпунктами 1–15 пункту 3 цих умов, повинні бути оформлені додатком до заяви особи про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, розміщені у порядку їх черговості та пронумеровані згідно із загальною кількістю сторінок додатків.

6. Заява та додані до неї документи поверненню не підлягають.

7. Документи (матеріали), зокрема їх копії, подаються (заповнюються) особою, яка звертається із заявою про участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

8. Дата заповнення (засвідчення) документів повинна відповідати даті їх подання (направлення) до Ради суддів України.

9. Автобіографія кандидата (написана власноруч) повинна містити:

1) прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у називному відмінку);

2) число, місяць, рік і місце народження;

3) відомості про навчання (роки й місце, одержана освіта й спеціальність за дипломом тощо);

4) відомості про трудову діяльність (коли, де, на якій посаді працював кандидат, останнє місце роботи, посада);

5) відомості про науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності);

6) відомості про державні нагороди (у разі наявності);

7) відомості про загальний трудовий стаж роботи, стаж роботи в галузі права та стаж роботи на посадах судді;

8) відомості про стягнення (у разі наявності з зазначенням виду стягнення та дата накладення);

9) відомості про сімейний стан і склад родини;

10) дату написання та підпис кандидата.

10. Мотиваційний лист повинен містити дату та підпис особи, яка його подає, та бути оформлений відповідно до таких вимог:

1) обсяг – до 2 аркушів;

2) формат аркуша – А-4;

3) шрифт – Times New Roman;

4) розмір шрифту – 14 pt;

5) відступи: від лівого краю аркуша – 25 мм, від верхнього та нижнього – 15 мм, від правого – 15 мм;

6) друкований вигляд.

11. Копія паспорта громадянина України повинна містити копії всіх заповнених його сторінок.

Копія паспорта громадянина України у формі ID-картки повинна містити копії титульної та зворотної сторін, виготовлених на одному аркуші, де у верхній частині аркуша повинна бути копія титульної сторони картки, в нижній – зворотна. Разом з цим подається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

12. Копія трудової книжки, послужного списку (за наявності):

1) повинна містити копії всіх заповнених сторінок;

2) має бути належним чином засвідчена за місцем роботи особи (якщо на момент подачі документів особа працює).

13. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, подається особою як кандидатом на зайняття посади судді Конституційного Суду України шляхом відповідного її заповнення і підписання на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Для підтвердження факту подання цієї декларації особа подає до Ради суддів України роздруковану копію відповідної декларації та посилання на неї, оформлене у друкованому вигляді на окремому аркуші, який має містити такі реквізити:

1) назву «Посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

2) відповідне посилання на інтернет-сторінку;

3) дату подання декларації;

4) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, підпис та дату заповнення відповідного аркуша.

14. Заява про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», подається особою, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, власноручно написаною розбірливим почерком за формою, визначеною Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (зі змінами).

У разі подання такої заяви особою за місцем роботи до Ради суддів України надається копія цієї заяви, засвідчена в установленому порядку відповідальною особою за місцем роботи кандидата.

У разі проходження особою за місцем роботи перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», нею подається засвідчена в установленому порядку копія довідки про її результати.

15. За достовірність поданих до Ради суддів України документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає.

16. У разі встановлення невідповідності переліку та комплектності доданих до заяви документів, вказаних особою у заяві, із фактично доданим або неналежності оформлення документів Відділом організаційного забезпечення суддівського самоврядування складається акт і такі документи підлягають поверненню без розгляду особі, яка їх подала, Радою суддів України.

17. Документи, подані особою для участі у конкурсі, можуть бути залишені Радою суддів України без розгляду на підставі відповідного звернення особи.

18. Розгляд питання про відповідність особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, установленим Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до посади судді Конституційного Суду України здійснюється Радою суддів України на основі поданих особою документів.

Додаток №1

до Умов подання документів особами,
які виявили намір обійняти посаду

судді Конституційного Суду України,

для участі у конкурсі

До Ради суддів України

_______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

_______________________________

_______________________________

(адреса для надіслання поштової кореспонденції)

_______________________________

(номер контактного телефону)

_______________________________

(адреса електронної пошти)

З А Я В А

Я,_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

виявляю намір взяти участь у конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, оголошеному рішенням Ради суддів України 28 січня 2022 року № ___, та обійняти посаду судді Конституційного Суду України, що призначається з’їздом суддів України.

У зв’язку з цим, керуючись статтею 12 Закону України «Про Конституційний Суд України», подаю такі документи:

1. автобіографія на __ арк.;

2. мотиваційний лист на __ арк.;

3. копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на__ арк.;

4. копія трудової книжки, послужного списку (за наявності) на __ арк.;

5. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (як кандидата на відповідну посаду) на __ арк.;

6. інформація про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 1 арк. в 1 прим.;

7. декларація родинних зв’язків судді на ___ арк.;

8. декларація доброчесності судді на __ арк.;

9. копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, на __ арк.;

10. копії документа про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, та документів, що підтверджують її визнання в Україні, (за наявності) на __ арк.;

11. копія документа про науковий ступінь (за наявності)на __ арк.;

12. копія документа про вчене звання (за наявності) на __ арк.;

13. письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів на __ арк.;

14. заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» або копія висновку за результатами такої перевірки на ____ арк.;

15. письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» на __ арк.;

16. медичні довідки про стан здоров'я на __ арк.

17. копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) на ___ арк.;

18. довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності) на ___ арк.

________________ ________________ _______________________

(дата ) (підпис) (ініціали, прізвище)

* у заяві необхідно заповнити відповідну інформацію та поставити особистий підпис

Додаток №2

до Умов подання документів особами,

які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі

До Ради суддів України

_______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

_______________________________

_______________________________

(адреса для надіслання поштової кореспонденції)

_______________________________

(номер контактного телефону)

_______________________________

(адреса електронної пошти)

З Г О Д А

Відповідно до пункту сьомого частини четвертої статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України» з метою участі у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України надаю згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених абзацом третім частини четвертої статті 12 вказаного Закону.

________________ ________________ _______________________

(дата ) (підпис) (ініціали, прізвище)

* згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів подається написана кандидатом власноруч

Додаток №3

до Умов подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, для участі у конкурсі

До Ради суддів України

_______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

_______________________________

_______________________________

(адреса для надіслання поштової кореспонденції)

_______________________________

(номер контактного телефону)

_______________________________

(адреса електронної пошти)

З А Я В А

на проведення перевірки, що передбачена Законом

України «Про очищення влади»

Я, __________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до вимог частини першої статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 цього Закону, не застосовуються (застосовуються) щодо мене.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(у разі наявності зазначається, які саме заборони застосовуються)

Надаю згоду на проходження перевірки відповідно до вимог цього Закону.

Додаток: копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік.

________________ ________________ _______________________

(дата ) (підпис) (ініціали, прізвище)

* заява на проведення перевірки, що передбачена Законом України «Про очищення влади» подається написана кандидатом власноруч

Додаток №4

до Умов подання документів особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України,

для участі у конкурсі

До Ради суддів України

_______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

_______________________________

_______________________________

(адреса для надіслання поштової кореспонденції)

_______________________________

(номер контактного телефону)

_______________________________

(адреса електронної пошти)

З Г О Д А

Я,___________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________,

(дата і місце народження)

зареєстрований (зареєстрована) за адресою: _____________________________

__________________________________________________________________ та

фактично проживаю за адресою: ________________________________________

____________________________________________________________________,реєстраційний номер облікової картки платника податків*__________________________________,

претендую на зайняття посади судді Конституційного Суду України й даю згоду на проведення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» спеціальної перевірки відомостей стосовно мене, зокрема відомостей, поданих мною особисто для участі у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України.

________________ ________________ _______________________

(дата ) (підпис) (ініціали, прізвище)

* згода на проведення спеціальної перевірки подається написана кандидатом власноруч;

*у разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Дивитися

19.11.2021

Рішення РСУ № 49 від 04.11.2021 року "Щодо необхідності скликання ХІХ позачергового з'їзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 49

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо необхідності проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про Вищу раду правосуддя" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Скликати ХІХ позачерговий з’їзд суддів України.

2. Визначити дату проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України 22-23 грудня 2021 року.

3. Місцем проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України визначити конгрес-хол готелю "Президент" за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12.

4. Схвалити Попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХІХ позачергового з’їзду суддів України:

-Про обрання членів Вищої ради правосуддя.

5.Прес-службі Ради суддів України (на правах сектору) забезпечити публікацію оголошень про дату, місце проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України та попередній перелік питань, що виносяться на його обговорення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніше, ніж за сорок п’ять днів до початку роботи з’їзду.

6.Створити організаційну групу з підготовки ХІХ позачергового з’їзду суддів України у складі:

Голова Ради суддів України – Моніч Богдан Сильвестрович;

Заступник Голови Ради суддів України – Марченко Оксана Володимирівна;

секретар Ради суддів України – Журавська Олена Василівна;

член Ради суддів України – Ганечко Олена Миколаївна;

член Ради суддів України – Головенко Олег Дмитрович;

член Ради суддів України – Кобилянський Костянтин Миколайович;

т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України (за згодою) – Сальніков Олексій Олександрович;

начальник відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України (за згодою) – Давиденко Володимир Григорович;

головний спеціаліст прес-служби Ради суддів України (на правах сектору) (за згодою) – Пастухова Валентина Миколаївна.

7. Затвердити кількість делегатів на ХІХ позачерговий з’їзд суддів України (Додаток 1).

8.Провести Спільні збори суддів місцевих загальних судів України (далі – Спільні збори) до 10 грудня 2021 року.

9.Рекомендувати головам місцевих загальних судів провести збори суддів в місцевих загальних судах по виборах таємним голосуванням делегатів на Спільні збори не пізніше, ніж за 2 тижні до дати проведення Спільних зборів.

10.Затвердити перелік членів Ради суддів України, уповноважених Радою суддів України ініціювати створення організаційного комітету по підготовці і проведенню Спільних зборів (Додаток 2). Склад членів організаційних комітетів з підготовки та проведення Спільних зборів подати на затвердження Раді суддів України.

11.Склад членів організаційних комітетів з підготовки та проведення Спільних зборів надіслати на затвердження Раді суддів України до 12 листопада 2021 року.

12.Звернутись до голів загальних апеляційних судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі з метою сприяти організації та проведенню Спільних зборів.

13.Протоколи про обрання делегатів з’їзду направити Раді суддів України до 15 грудня 2021 року.

14. Доручити Державній судовій адміністрації України підготувати та подати на затвердження Раді суддів України Планорганізаційних заходів з підготовки та проведення XІХ позачергового з'їзду суддів України.

15.Організаційні питання, пов'язані з проведенням ХІХ позачергового з’їзду суддів України, вирішувати з урахуванням карантинних заходів та мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

16.Копію цього рішення надіслати до секретаріату Вищої ради правосуддя, у всі суди України, Державну судову адміністрацію України та її територіальні управління.

Голова Ради суддів України        Б.С. Моніч

Дивитися

19.11.2021

Рішення РСУ № 51 від 18.11.2021 року "Про підготовку XIX позачергового зїзду суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 51

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо вирішення організаційних питань з підготовки та проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 – 134 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

 • 1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С.щодо вирішення організаційних питань з підготовки та проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України взяти до відома.
 • 2. Затвердити склад організаційних комітетів з підготовки та проведення Спільних зборів суддів місцевих загальних судів України (Додаток 1)
 • 3. Затвердити Планорганізаційних заходів з підготовки та проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів України (Додаток 2).


Голова Ради суддів України                      Б.С. Моніч

Додаток 1

до рішення Ради суддів України № 51

від 18 листопада 2021 року

Склад організаційних комітетів по підготовці та проведенню Спільних зборів суддів місцевих загальних судів України


Автономна Республіка Крим
- - -
Вінницька область
1. Гаврилюк Тетяна Володимирівна суддя Ямпільського районного суду Вінницької області;
2. Корнієнко Олександр Миколайович суддя Ладижинського міського суду Вінницької області;
3. Саламаха Олександр Володимирович суддя Тульчинського районного суду Вінницької області;
4. Слісарчук Олександр Миколайович суддя Оратівського районного суду Вінницької області;
5. Хмель Руслан Валентинович суддя Бершадського районного суду Вінницької області;
Волинська область
6. Жевнєрова Наталія Вікторівна суддя Шацького районного суду Волинської області;
7. Корецька Вікторія Віталіївна суддя Ківерцівського районного суду Волинської області;
8. Павлусь Олег Сергійович суддя Любомльського районного суду Волинської області;
9. Подзіров Андрій Олегович суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області;
10. Токарська Ірина Степанівна суддя Маневицького районного суду Волинської області;
Дніпропетровська область
11. Бондаренко Ганна Віталіївна суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
12. Мовчан Дмитро Валентинович суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровска;
13. Малихіна Влада Володимирівна суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська;
14. Таус Максим Марович суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська;
15. Шаповалова Ірина Сергіївна суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
Донецька область
16. Грубник Олексій Миколайович суддя Дружківського міського суду Донецької області;
17. Клікунова Анастасія Сергіївна суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області;
18. Любчик Олександр В`ячеславович суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області;
19. Мірошниченко Олександр Володимирович суддя Краснолиманського міського суду Донецької області;
20. Сидоренко Інна Олександрівна суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області;
Житомирська область
21. Васильчук Олена Василівна суддя Баранівського районного суду Житомирської області,
22. Гресько Василь Адамович голова Ємільчинського районного суду Житомирської області;
23. Драч Юрій Іванович голова Корольовського районного суду м. Житомира;
24. Карповець Віталій Володимирович голова Андрушівського районного суду Житомирської області;
25. Чішман Лариса Миколаївна заступник голови Богунського районного суду м. Житомира;
Закарпатська область
26. Дегтяренко Катерина Сергіївна суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області;
27. Леньо Володимир Васильович суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області;
28. Орос Ярослав Васильович суддя Хустського районного суду Закарпатської області;
29. Тхір Олена Анатоліївна суддя Свалявського районного суду Закарпатської області;
30. Шепетко Ірина Олександрівна суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області;
Запорізька область
31. Звєздова Наталія Сергіївна суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя;
32. Ретинська Юлія Ігорівна суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя;
33. Романенко Оксана Олександрівна суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області;
34. Холод Роман Сергійович суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя;
35. Юрлагіна Тамара Володимирівна суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
Івано-Франківська область
36. Бучинський Андрій Михайлович суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області;
37. Сметанюк Володимир Богданович суддя Болехівського міського суду Івано-Франківської області;
38. Калинюк Олександр Петрович суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
39. Онушканич Володимир Васильович суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області;
40. Федів Лідія Миколаївна суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області;
Київська область
41. Дудар Тетяна Валеріївна суддя Березанського міського суду Київської області;
42. Потапенко Андрій Вікторович суддя Ржищевського міського суду Київської області;
43. Свояк Дмитро Віталійович суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області;
44. Тиханський Олександр Богданович суддя Обухівського районного суду Київської області;
45. Цукуров Владислав Петрович суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
Кіровоградська область
46. Варакіна Наталія Борисівна суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда;
47. Гершкул Ігор Миколайович суддя Кіровоградського районного суду Кіровоградської області;
48. Іванова Наталія Юріївна суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда;
49. Куценко Олександр Володимирович суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда;
50. Плохотніченко Леонід Іванович суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда;
Луганська область
51. Баронін Денис Борисович суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області;
52. Глазкова Юлія Олегівна суддя Новоайдарського районного суду Луганської області;
53. Коваленко Денис Сергійович суддя Рубіжанського міського суду Луганської області;
54. Козюменська Віра В’ячеславівна суддя Рубіжанського міського суду Луганської області;
55. Романовський Євгеній Олегович суддя Рубіжанського міського суду Луганської області;
Львівська область
56. Василюк Тетяна Василівна суддя Трускавецького міського суду Львівської області;
57. Добош Наталія Богданівна суддя Пустомитівського районного суду Львівської області;
58. Кондратьєва Наталія Анатоліївна суддя Яворівського районного суду Львівської області;
59. Котормус Тарас Ігорович суддя Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області;
60. Марків Юлія Степанівна суддя Франківського районного суду м. Львова;
Миколаївська область
61. Глубоченко Сергій Михайлович суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області;
62. Літвіненко Тетяна Яківна суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
63. Лагода Катерина Олександрівна суддя Центрального районного суду м. Миколаєва;
64. Нікітін Дмитро Геннадійович суддя Заводського районного суду м. Миколаєва;
65. Шаронова Наталя Олександрівна суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області;
Одеська область
66. Буран Валерій Мколайович суддя Біляївського районного суду Одеської області;
67. Войтов Геннадій Васильович суддя Київського районного суду м. Одеси;
68. Єршова Лариса Сергіївна суддя Приморського районного суду м. Одеси;
69. Кисельов Вадим Костянтинович суддя Суворовського районного суду м. Одеси;
70. Мурзенко Максим Володимирович суддя Малиновського районного суду м. Одеси;
Полтавська область
71. Зоріна Діана Олександрівна суддя Крюківського районного суду м. Кременчука;
72. Кривич Жанна Олексіївна суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука;
73. Калько Олександр Сергійович суддя Київського районного суду м. Полтави;
74. Лизенко Андрій Вікторович суддя Козельщинського районного суду Полтавської області;
75. Троцька Алла Іванівна суддя Октябрського районного суду м. Полтави;
Рівненська область
76. Галінська Вікторія Валеріївна суддя Рівненського міського суду Рівненської області;
77. Левчук Віта Віталіївна суддя Костопільського районного суду Рівненської області;
78. Рижий Олексій Анатолійович суддя Сарненського районного суду Рівненської області;
79. Собчук Антон Юрійович суддя Березнівського районного суду Рівненської області;
80. Харечко Сергій Петрович суддя Рівненського міського суду Рівненської області;
Сумська область
81. Євтюшенкова Вікторія Іванівна суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області;
82. Косолап Марина Миколаївна суддя Ковпаківського районного суду м.Суми;
83. Костенко Владислав Геннадійович суддя Ковпаківського районного суду м. Суми;
84. Кузьмінський Олександр Валерійович суддя Липоводолинського районного суду Сумської області;
85. Щербаченко Марина Вікторівна суддя Тростянецького районного суду Сумської області;
Тернопільська область
86. Багрій Тарас Ярославович суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;
87. Галіян Ігор Михайлович суддя Монастириського районного суду Тернопільської області;
88. Ломакін Валентин Євгенович суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;
89. Марціцка Ірина Богданівна суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області;
90. Содомора Роман Орестович суддя Бучацького районного суду Тернопільської області;
Харківська область
91. Глоба Максим Миколайович суддя Вовчанського районного суду Харківської області;
92. Горбунова Яніна Михайлівна суддя Московського районного суду м. Харкова;
93. Кісь Дмитро Петрович суддя Жовтневого районного суду м. Харкова;
94. Оболєнська Світлана Анатоліївна суддя Чугуївського міського суду Харківської області;
95. Тордія Етері Нугзарівна суддя Шевченківського районного суду м. Харкова;
Херсонська область
96. Бойко Марина Євгенівна суддя Новокаховського міського суду Херсонської області;
97. Булах Євгенія Миколаївна суддя Херсонського міського суду Херсонської області;
98. Гапоненко Роман Васильович суддя Великолепетиського районного суду Херсонської області;
99. Ковальчук Тетяна Миколаївна суддя Іванівського районного суду Херсонської області;
100. Корольчук Наталія Василівна суддя Херсонського міського суду Херсонської області;
Хмельницька область
101. Баєв Сергій Михайлович суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області;
102. Горобець Наталія Олександрівна суддя Чемеровецького районного суду Хмельницької області;
103. Луговий Олег Миколайович суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області;
104. Мороз Вікторія Олександрівна суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області;
105. Ходоровський Ігор Богданович суддя Летичівського районного суду Хмельницької області;
Черкаська область
106. Дунаєв Сергій Олександрович суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси;
107. Константин Владислав Михайлович суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси;
108. Линдюк Віталій Степанович суддя Ватутінського міського суду Черкаської області;
109. Піковський В'ячеслав Юрійович суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси;
110. Савенко Оксана Миколаївна суддя Городищенського районного суду Черкаської області;
Чернігівська область
111. Маслюк Наталія Валеріївна суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова;
112. Супрун Олександр Петрович суддя Деснянського районного суду м.Чернігова;
113. Кухта Владислав Олександрович голова Чернігівського районного суду Чернігівської області;
114. Павленко Ольга Владиславівна голова Ріпкинського районного суду Чернігівської області;
115. Домашенко Юрій Миколайович суддя Козелецького районного суду Чернігівської області;
Чернівецька область
116. Вольська - Тонієвич Олеся Вікторівна суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці;
117. Кириляк Антоніна Юріївна суддя Вижницького районного суду Чернівецької області;
118. Мамчин Петро Ігорович суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці;
119. Мізюк Віктор Михайлович суддя Кіцманського районного Чернівецької області;
120. Чебан Вікторія Миколаївна суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці;
м. Київ
121. Журавська Олена Василівна суддя Деснянського районного суду м. Києва;
122. Каліушко Федір Анатолійович суддя Дарницького районного суду м. Києва;
123. Косик Людмила Григорівна суддя Святошинського районного суду Києва;
124. Майбоженко Анна Миколаївна суддя Оболонського районного суду м. Києва;
125. Старовойтова Світлана Миколаївна суддя Дніпровського районного суду м. Києва.
м. Севастополь
- - -

                                                                                                                                                                            Додаток 2

                                                                                                   до рішення Ради суддів України № 51від 18 листопада 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради суддів України №51

План організаційних заходів з підготовки та проведення XІХ позачергового з'їзду суддів України

Дата проведення 22 – 23 грудня 2021 року

№ з/пЗаходиСтрок виконанняВідповідальні за виконання
 • 1.
Визначити кількість учасників (делегатів та запрошених осіб) XІХ позачерговогоз'їзду суддів України (далі ― з'їзд)до 16 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г.
 • 2.
Скласти перелік поліграфічної продукції (листівка "запрошення", папки з логотипом, пакети паперові з логотипом, блокноти з логотипом, мандати тощо), канцелярських товарів (ручки з логотипом, ідентифікатори – бейджі, олівці, степлери, папір тощо) для забезпечення роботи учасників з’їзду та меню харчуваннядо 19 листопада 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г.,Галівець І. В.
 • 3.
Здійснити заходи із закупівлі товарів та послуг: оренди приміщення, послуг Інтернету; поліграфічної продукції (листівки "запрошення", папки з логотипом, пакети паперові з логотипом, блокноти з логотипом, мандати тощо);канцелярських товарів (ручки з логотипом, ідентифікатори – бейджі, олівці, степлери, папір тощо);технічного супроводу (звукозапису, відеозйомки, підсилення звуку тощо);харчування учасників з'їзду;інших супутніх послуг (медичного обслуговування, оренди кабін для таємного голосування, скриньок для таємного голосування, послуг із заправки картриджів для оргтехніки, квіткових композицій (2 горизонтальні, 1 вертикальна), тощо)до13 грудня 2021 рокуЧлен Ради суддів України Головенко О. Д.
Гізатуліна Л. В.,Сальніков О. О.,Чорнуцький С. П.,Галівець І. В.,Сомко Г. А.,Давиденко В. Г., Парубченко Т. В.,Чикін О. О.
 • 4.
Скласти список делегатів і запрошених на з'їзддо 16 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г.
 • 5.
Надіслати запрошення учасникам з'їзду, іншим особам, які братимуть у ньому участьдо 17 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Гізатуліна Л. В.,Сальніков О. О.,Давиденко В. Г.,Парубченко Т. В.
 • 6.
Сформувати відомості щодо днів народжень, ювілеїв, призначення на посади та інших визначних подій, що припадають на дні проведення з'їздудо 17 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г.,Дробинський О. В.
 • 7.
Підготувати проект регламенту, проекти рішень і порядку денного (сценарій)до 20 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г.
 • 8.
Забезпечити тиражування інформаційних матеріалів і проектів рішень для учасників з'їзду20 - 21 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г.
 • 9.
Підготувати пропозиції щодо розміщення в залі членів президії з'їзду, делегатів з'їзду, запрошених, лічильної, мандатної комісій, секретаріату та інших робочих органів з'їзду, а також ЗМІдо 20 грудня 2021 рокуГолова Ради суддів України Моніч Б. С.
Гізатуліна Л. В.,Сальніков О. О.,Давиденко В. Г.,Парубченко Т. В.
 • 10.
Вжити відповідних заходів, спрямованих на запобігання можливим загрозам безпеці делегатам і учасникам з’їзду суддів під час його проведеннядо 20 грудня 2021 рокуЧлен Ради суддів України Краснов Є. В.
Голова Служби судової охорониБондар В. І.,Бойко В. М.
 • 11.
Скласти список представників ЗМІ для висвітлення роботи з'їздудо 20 грудня 2021 рокуЗаступник Голови Ради суддів України Марченко О. В.
Сальніков О. О.,Лисенко А. М.
 • 12.
Організувати взаємодію з Національною поліцією України та Національною гвардією України з питань підтримання публічної (громадської) безпеки та порядку на прилеглій до місця проведення з’їзду території, а також дотримання правил дорожнього руху і пропускного режиму автомобільного транспорту делегатів з’їзду та запрошених осібдо 17 грудня 2021 рокуЧлен Ради суддів України Краснов Є. В.Голова Служби судової охорониБондар В. І.,Бойко В. М.
 • 13.
Опрацювати питання щодо паркування автомобілів делегатів з'їзду та запрошених біля місця проведення з'їздудо 20 грудня 2021 рокуЗаступник Голови Ради суддів України Марченко О. В.
Гізатуліна Л. В.,Голова Служби судової охорони Бондар В. І.,Бойко В. М.,Галівець І. В.
 • 14.
Підготувати приміщення для проведення з'їзду:
 • провести нумерацію рядів залу з позначкою для делегатів, запрошених, секретаріату та ЗМІ;
 • забезпечити окреме приміщення для робочих органів (лічильної, мандатної, редакційної комісій і секретаріату);
 • обладнати місце проведення реєстрації учасників з'їзду;
 • встановити кабіни для таємного голосування делегатів з'їзду;
 • визначити місце для харчування учасників з'їзду;
 • встановити відповідні вказівники по території приміщення
до 21 грудня2021 рокуГолова Ради суддів України Моніч Б. С.
Гізатуліна Л. В.,Сальніков О. О.,Давиденко В. Г.,Галівець І. В.,Парубченко Т. В.
 • 15.
Забезпечити бронювання номерів у готелях для учасників з'їздудо 16 грудня 2021 рокуЗаступник Голови Ради суддів України Марченко О. В.
Сальніков О. О.,Гізатуліна Л. В.,Парубченко Т. В.,Давиденко В. Г.,начальникитериторіальних управлінь
ДСА України
 • 16.
Скласти перелік комп'ютерної техніки для забезпечення роботи з'їзду та його робочих органівдо 10 грудня 2021 рокуГолова Ради суддів України Моніч Б. С.
Гізатуліна Л. В.,Чорнуцький С. П.,Давиденко В. Г., Галівець І. В.,Чикін О. О.
 • 17.
Забезпечити звучання Гімну України під час роботи з'їзду22 – 23 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О.В.
Чорнуцький С. П.,Чикін О. О.
 • 18.
Забезпечити координацію дій організаційних комітетів та надати допомогу в проведенні спільних зборів місцевих загальних судів України, а також обраним на них делегатам з'їзду22 грудня 2021 рокуЗаступник Голови Ради суддів України Марченко О. В.
Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г.
 • 19.
Забезпечити формування списку осіб, бажаючих взяти участь в обговоренні питань порядку денного з'їзду22 – 23 грудня2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Керівниксекретаріату з’їзду
 • 20.
Визначити відповідальну особу з питань звернень громадян під час роботи з'їзду22 – 23 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г.
 • 21.
Забезпечити реєстрацію учасників з'їзду та видачу їм відповідних матеріалів22 – 23 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Гізатуліна Л. В.,Сальніков О. О.,Давиденко В. Г.,Парубченко Т. В.
 • 22.
Після закінчення реєстрації учасників з'їзду узагальнити інформацію про кількість зареєстрованих делегатів, мандатів і передати реєстри президії з'їзду22 – 23 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г.
 • 23.
Виготовити бюлетені для таємного голосування22 – 23 грудня2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г.
 • 24.
Забезпечити ведення секретаріатом протоколу з'їзду22 – 23 грудня 2021 рокуКерівник секретаріату з’їзду
 • 25.
Виготовити та оформити рішення з'їзду22 – 23 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.
Керівник секретаріату з’їзду
 • 26.
Забезпечити оформлення посвідчень про відрядження учасникам з'їзду22 – 23 грудня 2021 рокуСекретар Ради суддів України Журавська О. В.Сальніков О. О.,Парубченко Т. В.
 • 27.
Прес-службі (на правах сектору) підготувати та узгодити з Радою суддів України попередній план заходів з організації висвітлення у ЗМІ та на офіційному веб-порталі "Судова влада України" роботи з'їздудо 26 листопада 2021 рокуЗаступник Голови Ради суддів України Марченко О. В.
Сальніков О. О.,Лисенко А. М.
 • 28.
Організувати висвітлення роботи з'їзду та прийнятих рішень у ЗМІ та на офіційному веб-порталі "Судова влада України", попередньо погодивши з головуючим на з’їзді22 – 23 грудня 2021 рокуЗаступник Голови Ради суддів України Марченко О. В.
Сальніков О. О.,Лисенко А. М.
 • 29.
Забезпечити розміщення та наповнення на офіційному веб-порталі "Судова влада України" банера "ХІХ позачерговий з’їзд суддів України"починаючи з 05 листопада 2021 рокуЗаступник Голови Ради суддів України Марченко О. В.
Сальніков О. О.,Лисенко А. М.

ПОГОДЖУЮ

Т. в. о. Голови Державної судової

адміністрації України

_______________ О. Сальніков

Дивитися