Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

01.12.2015

Рішення РСУ № 21 від 05.09.2014 "Щодо положення про Прес-центр судової влади"

5 вересня 2014 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 21

  • Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України А. Марцинкевича щодо Положення про прес-центр при Раді суддів України, відповідно до статті 113, частини п’ятої статті 127 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року у редакції затвердженій рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів 20 червня 2014 року, Рада суддів України

в и р і ш и л а:

  • 1.Погодити Положення про прес-центр судової влади (додаток № 1).
  • 2.Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити це рішення на офіційному веб-порталі судової влади України.
                                             Голова Ради суддів України                                                                  В. М. Сімоненко
ПОГОДЖЕНО рішення Ради суддів України від 5 вересня 2014 р. №21

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Голови Державної судової адміністрації України від _______2014 р. №______

ПОЛОЖЕННЯ

про Прес-центр судової влади (на правах відділу)

І. Загальні положення

1.1. Прес-центр судової влади України (далі – Прес-центр) утворюється при Раді суддів України та є самостійним структурним підрозділом (на правах відділу) Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України), в частині трудового законодавства підпорядковується безпосередньо Голові ДСА України, організаційне керівництво здійснює голова Ради суддів України (далі – Рада).

1.2. У своїй діяльності Прес-центр керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями вищих органів суддівського самоврядування, Положенням про Раду суддів України, затвердженим 16 вересня 2010 року рішенням Х позачергового з’їзду суддів України (у редакції, затвердженій 20 червня 2014 року рішенням ХІІ позачергового з’їзду суддів України), Положенням про Державну судову адміністрацію України, затвердженим рішенням Ради суди України від 22 жовтня 2010 року № 12, рішеннями колегії і наказами ДСА України та цим Положенням.

1.3. Діяльність Прес-центру базується на принципах додержання законності, своєчасного і якісного вирішення поставлених перед ним завдань і персональної відповідальності працівників за доручені ділянки роботи. Чисельність працівників Прес-центру визначається відповідно до штатного розпису ДСА України.

1.4. Прес-центр з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до його компетенції, провадить свою діяльність у співпраці з іншими структурними підрозділами ДСА України, органами суддівського самоврядування, судами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, взаємодіє з відповідними структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та прес-центрами, прес-секретарями судів, засобами масової інформації та громадськістю.

1.5. Прес-центр несе відповідальність за точність і достовірність інформації, що надається ним.

ІІ. Основні напрями роботи, завдання і функції Прес-центру

2.1. Основними завданнями Прес-центру є:

1) офіційне інформування через засоби масової інформації та офіційний веб-портал "Судова влада України" (далі – веб-портал) і веб-сайт Ради (далі – веб-сайт) про діяльність судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України, а також оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є ДСА України;

2) формування позитивного іміджу Ради, інших органів суддівського самоврядування, судів, ДСА України;

3) інформаційне забезпечення діяльності голови Ради, інших її членів, голів рад суддів спеціалізованих судів, Голови ДСА України, за потреби – голів судів;

4) вжиття заходів для дотримання судами, органами суддівського самоврядування, ДСА України відкритості та прозорості діяльності, демократичних стандартів комунікації із засобами масової інформації, громадськістю;

5) координація діяльності прес-служб і прес-секретарів судів, інших осіб, відповідальних за взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю, надання їм організаційної та методичної допомоги.

2.2. Діяльність Прес-центру зосереджена на таких напрямах:

1)інформаційне супроводження та робота із засобами масової інформації;

2)комунікації з громадськістю;

3)міжнародне співробітництво та міжнародні комунікації;

4)моніторинг, аналітика та іміджева політика,

5)технічне супроводження заходів (фото-, аудіо-, відеосупровід).

2.3. Прес-центр відповідно до основних напрямів і завдань, визначених цим Положенням:

1)оприлюднює через засоби масової інформації, веб-портал і веб-сайт офіційну інформацію про діяльність судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України;

2)оприлюднює офіційну позицію вищих органів суддівського самоврядування, ДСА України з питань їх діяльності та діяльності судів;

3)узагальнює інформаційні та аналітичні матеріали про основні напрями діяльності судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України;

4)готує прес-релізи, інформаційні та аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, інших заходів за участю керівництва Ради, ДСА України, за потреби – судів.

5)здійснює інформаційний супровід засідань Ради, її комітетів, рад суддів спеціалізованих судів, колегій ДСА України, виступів і прес-конференцій голови Ради, Голови ДСА України, за потреби – голів судів;

6)бере участь в інформаційному висвітленні міжнародних заходів, організовуваних Радою та ДСА України;

7)готує та оприлюднює анонси публічних заходів судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України (засідань Ради та її комітетів, колегії ДСА України, зустрічей тощо), а також публічних заходів за участю голови Ради, інших членів Ради, Голови ДСА України;

8)організовує проведення брифінгів, прес-конференцій та інших заходів за участю керівництва та членів Ради, рад суддів спеціалізованих судів, суддів (у разі потреби), керівництва ДСА України;

9)забезпечує проведення прямих ефірів і заходів, що проводяться за участю голови Ради та її членів, голів судів (у разі потреби), Голови ДСА України, сприяє радіо- та телекомпаніям в організації прямих включень з таких заходів;

10)вживає заходів для здійснення фото-, аудіо- та відеосупроводження заходів, що проводяться судами, органами суддівського самоврядування, ДСА України за участю засобів масової інформації та громадськості, здійснює запис радіо- та телезвернень, заяв голови та членів Ради, голів судів, Голови ДСА України, формує архів відповідних фото-, аудіо- та відеоматеріалів;

11)вживає заходів для монтажу та оперативного розповсюдження відеоматеріалів про заходи, що проводяться за участю судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України;

12)надає засобам масової інформації допомогу в підготовці публікацій, радіо- та теле- матеріалів стосовно пріоритетних напрямів діяльності судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України.

13)формує редакційну політику, визначає порядок функціонування і розвиток веб-порталу та веб-сайту та забезпечує:

наповнення рубрик веб-порталу та веб-сайту, контроль за виконанням зазначеного завдання структурними підрозділами ДСА України та судами;

організацію інформаційного супроводження веб-порталу структурними підрозділами ДСА України;

опрацювання та розміщення в рубриках веб-порталу та веб-сайту інформаційних матеріалів, що надходять від органів судової влади;

переклад матеріалів для їх розміщення в англомовній версії веб-порталу;

14)сприяє підвищенню інституційної спроможності судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України щодо здійснення ними ефективної взаємодії з громадськістю відповідно до міжнародних демократичних стандартів ефективної комунікації між органами судової влади та громадськістю;

15)вживає заходів для вивчення громадської думки з питань діяльності судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України;

16)здійснює моніторинг і координацію роботи судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України щодо проведення консультацій з громадськістю (у тому числі з використанням Інтернету) з пріоритетних питань їх діяльності, проведення роз’яснювальної роботи;

17)вивчає та узагальнює вітчизняний і світовий досвід налагодження органами судової влади комунікацій з громадськістю, готує пропозиції щодо запровадження демократичних стандартів у діяльності органів судової влади, зокрема із застосуванням новітніх комунікативних технологій;

18)проводить акредитацію представників вітчизняних та іноземних засобів масової інформації на засідання Ради, у яких передбачена участь таких представників, брифінги та прес-конференції за участю голів судів, голови та членів Ради, інших органів суддівського самоврядування, керівництва ДСА України;

19)проводить моніторинг оприлюднення в засобах масової інформації матеріалів про діяльність судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України, суспільно-політичної ситуації в Україні та світі, інформує керівництво Ради та ДСА України про результати моніторингу та, за необхідності, подає пропозиції для відповідного реагування;

20)оперативно реагує на спроби необ’єктивного висвітлення у засобах масової інформації результатів діяльності судів, органів суддівського самоврядування, ДСА України та вносить пропозиції щодо вжиття заходів для спростування недостовірної інформації;

21)розглядає (в межах компетенції) разом з іншими структурними підрозділами ДСА України проблемні питання, порушені учасниками мирних заходів біля приміщень судів та ДСА України;

22)координує діяльність прес-служб і прес-секретарів судів, інших осіб, відповідальних за взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю, надає їм організаційну та методичну допомогу;

23)бере участь у розробці нормативно-правових актів відповідно до компетенції;

24)опрацьовує кореспонденцію, що надходить до Прес-центру, готує проекти листів-відповідей відповідно до напрямів своєї діяльності, а в разі потреби – вживає заходів щодо залучення до їх підготовки інших структурних підрозділів ДСА України чи відповідних спеціалістів судів;

25)виконує в установленому порядку інші функції відповідно до покладених на нього завдань і визначених цим Положенням напрямів.

ІІІ. Права Прес-центру

Прес-центр має право:

1)брати участь у засіданнях органів суддівського самоврядування, нарадах, колегіях ДСА України, роботі консультативних, дорадчих та інших органів Ради, ДСА України, нарадах у керівництва Ради, ДСА України;

2)доступу з дозволу керівництва до службової інформації та її використання згідно з вимогами Законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації";

3)вносити пропозиції на розгляд голови Ради та Голови ДСА України щодо вдосконалення його роботи;

4)на матеріально-технічне та інше забезпечення для виконання поставлених перед ним завдань і визначених цим Положенням напрямів.

ІV. Керівництво Прес-центру

4.1. Прес-центр очолює начальник відділу, якого в установленому законодавством порядку призначає на посаду та звільняє з посади Голова ДСА України за погодженням з головою Ради.

4.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою в галузі знань права або журналістики та інформації або філології за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи якої за фахом в засобах масової інформації або права становить не менше 5 років.

4.3. Начальник відділу:

1)здійснює загальне керівництво роботою Прес-центру і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2)приймає рішення з питань повноважень Прес-центру й організовує їх виконання, розподіляє обов’язки між працівниками Прес-центру, доручає їм виконання конкретних завдань і контролює їх роботу (у тому числі через щорічну оцінку діяльності державного службовця), встановлює звітність працівників про виконану роботу;

3)забезпечує зв'язок голови Ради, інших членів Ради, голів рад суддів спеціалізованих судів і Голови ДСА із засобами масової інформації;

4)забезпечує контакти з прес-службами інших органів державної влади та місцевого самоврядування, установ та організацій незалежно від форми власності;

5)організовує за дорученням керівництва планування та проведення медіа кампаній, окремих інформаційних заходів з метою поліпшення інформованості населення про діяльність судів, органів суддівського самоврядування та ДСА України;

6)забезпечує оперативне інформування засобів масової інформації та громадськості про рішення органів суддівського самоврядування та ДСА України;

7)надає засобам масової інформації матеріали про діяльність судів, органів суддівського самоврядування та ДСА України;

8)готує офіційні інформаційні повідомлення та заяви для засобів масової інформації;

9)організовує моніторинг матеріалів засобів масової інформації з метою виявлення їх позиції, тенденцій у висвітленні питань, пов'язаних з діяльністю судів, органів суддівського самоврядування та ДСА України;

10)здійснює контроль наповнення веб-порталу та веб-сайту;

11)здійснює підготовку та випуск рекламно-інформаційних видань, що сприяють розширенню міжнародних і міжвідомчих зв'язків, підвищенню авторитету та поліпшенню іміджу судів України, органів суддівського самоврядування України та ДСА України;

12)співпрацює з іншими структурними підрозділами ДСА України при підготовці інформаційних, аналітичних матеріалів про діяльність судів, органів суддівського самоврядування та ДСА України;

13)доповідає керівництву про виконання службових доручень, подає на його розгляд пропозиції з питань, що стосуються роботи Прес-центру та реалізації покладених на нього завдань;

14)розробляє проекти нормативно-правових актів, положення про Прес-центр і посадових інструкцій його працівників;

15)вносить пропозиції Голові ДСА України щодо формування кадрового резерву, призначення на посади та звільнення з посад працівників Прес-центру, присвоєння працівникам рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16)відповідає за своєчасне опрацювання документів у Прес-центрі, забезпечує ведення діловодства на належному рівні;

17)подає пропозиції щодо графіка відпусток працівників Прес-центру;

18)визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Прес-центру, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи;

19)здійснює відповідно до рішень Ради та ДСА України, доручень керівництва інші повноваження.

4.4. Начальник відділу повинен:

1)знати та застосовувати у своїй діяльності: положення Конституції України; законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", "Про відпустки", Кодексу законів про працю України, іншого законодавства, що стосується діяльності судів, органів суддівського самоврядування та ДСА України, державної служби та повноважень Прес-центру;

2)вміти вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

3)володіти сучасними методами управління персоналом, основами організації праці та психології праці;

4)вміти планувати роботу підрозділу та визначати напрями удосконалення й усунення недоліків у роботі;

5)знати правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

6)володіти основами роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобів Microsoft Office (Windows XP, Word, Internet Explorer, Outlook Express), вміти користуватися браузером Інтернет (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Сhrome тощо);

7)знати ділову мову та державну мову;

8)володіти навичками роботи із засобами масової інформації, знаннями форм та методів масової комунікації.

4.5. Начальник відділу зобов’язаний:

1)сумлінно, професійно і у визначений строк виконувати доручену роботу відповідно до завдань Прес-центру;

2)постійно спрямовувати свою діяльність на удосконалення управлінських функцій;

3)не допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця та органу;

4)дотримуватись трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та протипожежного захисту, основ організації праці та управління, правильно користуватися ввіреними йому технічними засобами;

5)систематично підвищувати свій професійний рівень шляхом вивчення та аналізу законодавства і юридичної практики;

6)дотримуватися вимог Кодексу законів про працю України, етики поведінки державного службовця та високої культури спілкування;

7)забезпечувати відповідно до чинного законодавства збереження інформації з обмеженим доступом, дотримуватися законодавства про захист персональних даних.

4.6. Начальник відділу має право:

1) за дорученням керівництва та у межах своєї компетенції представляти Прес-центр в органах державної влади, органах суддівського самоврядування, територіальних управліннях ДСА України, у міжнародних установах і організаціях;

2) взаємодіяти у межах своїх повноважень з органами державної влади, органами суддівського самоврядування, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою юстиції під час розгляду питань, що стосуються діяльності Прес-центру;

3) залучати в установленому порядку, за погодженням з керівництвом Ради та ДСА України, окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, покладених на Прес-центр;

4) вносити на розгляд керівництва Ради та ДСА України пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що стосуються діяльності Прес-центру;

6) вносити на розгляд керівництва Ради та ДСА України пропозиції щодо заохочення, преміювання або депреміювання працівників Прес-центру.

4.7. У разі відсутності начальника відділу у зв‘язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю тощо, його обов‘язки виконує працівник відділу згідно з наказом Голови ДСА України. У такому випадку на цього працівника поширюються вимоги, зазначені в пунктах 4.3-4.6 цього Положення.

4.8. Начальник відділу несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством України за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання службових обов’язків, заподіяння матеріальної шкоди, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку і техніки безпеки, правил пожежної безпеки, етики поведінки державного службовця та інших передбачених Законами України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення № 76 від 22.12.2014 щодо тимчасового прикріплення суддів судів Донецької та Луганської областей

Рішення № 76 від 22.12.2014 щодо тимчасового прикріплення суддів судів Донецької та Луганської областей

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення РСУ № 75 від 11.12.2014

Рішення РСУ № 75 від 11.12.2014 щодо виділення коштів на ремонт приміщення апеляційного суду Луганської області у м. Сєвєродонецьку

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення РСУ № 74 від 11.12.2014 про соціологічне опитування експертів "Судова реформа: точка напруги. Експерт опитування"

Додаток(анкета)

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення РСУ № 73 від 11.12.2014 про заохочення до Дня працівників суду

Рішення РСУ № 73 від 11.12.2014 про заохочення до Дня працівників суду

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення РСУ №72 від 11.12.2014

Рішення РСУ №72 від 11.12.2014 про розробку системи оцінки якості та ефективності діяльності судів та стандарти якості роботи суду

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення РСУ №71 від 11.12.2014 про затвердження Стратегії розвитку судової влади в Україні

Додаток 1. Стратегії розвитку судової влади в Україні на 2015 -2020 роки

Дивитися Завантажити

01.12.2015

Рішення РСУ № 70 від 11.12.2014 щодо підготовки коментаря до Кодексу суддіської етики

Рішення РСУ № 70 від 11.12.2014 щодо підготовки коментаря до Кодексу суддіської етики

Дивитися Завантажити