Рада Суддів
України

uaUA enEN
Документи

18.05.2018

Рішення РСУ від 18.05.2018 №20 "Про результати перевірки Голосіївського районного суду м.Києва"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

                                                                                                                РІШЕННЯ № 20

Відповідно до статті 127, статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою виконання завдань по здійсненню контролю за організацією діяльності судівробочою групою Ради суддів України у складі: Голови - Ткачука О. С. та голів комітетів Ради суддів України - Журавської О. В., Краснова Є. В., Бутенка В. О. в період із 26 по 27 квітня 2018 року проведено перевірку організації роботи Голосіївського районного суду міста Києва.

Завданням такого виду контролю у даному випадку було:

- проведення об’єктивної оцінки функціонування і фактичного стану організації роботи Голосіївського районного суду міста Києва, щодо здатності забезпечення належного рівня здійснення правосуддя, незалежності судів і суддів;

- визначення необхідності вжиття заходів задля поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності суду;

- надання методичної допомоги колективу суддів у належній організації роботи суддівського самоврядування;

- виявлення причин можливої неналежної організації роботи суду, умов, що цьому сприяють та напрацювання заходів для їх попередження і усунення;

- перевірка організації роботи зі зверненнями фізичних та юридичних осіб;

- вивчення позитивного досвіду роботи суду з метою подальшого впровадження у інших судах;

- попередження і вирішення можливих конфліктних питань та кризових ситуацій у діяльності суду;

- перевірка виконання рішень з’їзду суддів України, Ради суддів України, органів суддівського врядування.

Контроль організації діяльності Голосіївського районного суду міста Києва, та виконання вищенаведених завдань перевірки були здійснені шляхом безпосереднього ознайомлення з роботою апарату суду, спілкування з суддями, відвідування судових засідань, вивчення порядку організації діловодства в суді, роботи персоналу з документами та щодо організації судових засідань. Крім того, робоча група Ради суддів України вивчила наявні в суді організаційно-розпорядчі документи суду та номенклатурні справи, положення, інструкції, плани роботи суду та структурних підрозділів, звіти, протоколи оперативних нарад, зборів суддів та їх рішення, матеріали по роботі зі зверненнями громадян. У співпраці із територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у місті Києві було проаналізовано роботу автоматичної системи діловодства суду КП «Д-З»,.

В ході перевірки також було проведено робочу нараду за участю суддів Голосіївського районного суду міста Києва.

В результаті проведеного контролю було встановлено наступне.

1.Організація роботи Голосіївського районного суду міста Києва із забезпечення умов зі здійснення правосуддя

Голосіївський районний суд міста Києва розташований в двох приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А та м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 3-А. Основне приміщення архіву суду розташоване окремо у напівпідвальному приміщенні за адресою: вул. Полковника Потєхіна, 12. Друге приміщення архіву розташоване за адресою: вул. Полковника Потєхіна, 3-А.

Приміщення у яких працює Голосіївський районний суд міста Києва не відповідають ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди», і Переліку вимог, що пред’являються до приміщень районних (міських) судів, затвердженого ДСА України від 15.05.2003 року, погодженого Радою суддів України від 27.06.2003 року. Зокрема не відповідають вказаним вимогам, площа приміщень, їх санітарно -технічних стан. Відсутня достатня кількість залів судових засідань, відсутні нарадчі кімнати, які безпосередньо примикають до залів судових засідань, недостатня кількість кабінетів для працівників апарату суду. Судовий розгляд цивільних справ, як правило відбувається у кабінетах суддів. При цьому, секретарі судових засідань під час слухання справи знаходяться у сусідніх кабінетах і слідкують за процесом через навушник.

В цілому приміщення суду, зали судових засідань мають неохайний і непридатний для відправлення правосуддя вигляд (обдерті, оббиті, непофарбовані стіни, вікна, двері, підлога, стеля і т.д.).

Відповідно до штатного розпису Голосіївського районного суду міста Києва штатна чисельність суддів становить 26 посад. П’ять посад суддів є вакантними. (23 квітня 2018 року за підозрою у вчинення злочину, передбаченого частиною третьою статті 368 КК України, одного із суддів Голосіївського районного суду міста Києва було затримано. Пізніше Вища рада правосуддя відсторонила його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності).

За штатом у суді також налічується 91 працівник апарату суду.

Рішенням загальних зборів колективу Голосіївського районного суду міста Києва від 28 квітня 2015 року затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку в Голосіївському районному суді м. Києва.

Організаційне керівництво Голосіївським районним судом міста Києва здійснює із квітня 2017 року виконуючий обов’язки голови суду Шкірай Микола Іванович.

Посаду тимчасово виконуючого обов’язки заступника голови Голосіївського районного суду міста Києва з 20 квітня 2017 року обіймає Колдіна Олександра Олегівна (на підставі наказу в.о. голови суду Шкірая М.І. від 18.04.2017 року № 32-ОС).

Вказаний наказ в.о. голови суду Шкірая М.І. не узгоджується з вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якого голова місцевого суду, його заступник, обираються на посади зборами суддів відповідного суду з числа суддів цього суду.

Разом з тим, заступник голови Голосіївського районного суду міста Києва, як і голова цього суду не обрані у встановленому законом порядку більше року.

2.Організація інформаційної роботи суду та забезпечення зручності відвідувачів суду та доступу до суду

Приміщення у яких працює Голосіївський районний суд міста Києва суду обладнані інформаційними стендами, які потрібують заміни або ж ремонту. Інформація для відвідувачів суду: розклад прийому громадян керівництвом суду; порядок організації та проведення особистого прийому громадян в Голосіївському районному суді міста Києва; реквізити для сплати судового збору; порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу та Постанова КМУ про затвердження цього порядку; оголошення; інформація про центр безоплатної правової допомоги; правила поведінки в суді; правила роботи в суді ЗМІ; інша актуальна інформація потрібують оновлення і приведення у стан придатний для сприйняття.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» керівники та інші посадові особи органів державної влади зобов’язані проводити особистий прийом громадян. В Голосіївському районному суді міста Києва прийом громадян припинено із березня 2017 року. Облік громадян, які приходять на прийом також не ведеться з того ж часу.

Згідно номенклатурного журналу реєстрації прийому відвідувачів останній прийом проводився заступником голови суду Шевченко Т.М. 01.03.2017 року.

В ході перевірки встановлено, що відсутня організація інформаційної роботи суду для зручності відвідувачів суду та доступу до суду.

3.Організація кадрової роботи Голосіївського районного суду міста Києва

Робочою групою Ради суддів України вивчено стан організації кадрового діловодства та служби управління персоналом Голосіївського районного суду міста Києва.

Під час проведення перевірки встановлено наступне.

Адміністративні посади в Голосіївському районному суді міста Києва вакантні.

В Голосіївському районному суді міста Києва станом на 26 квітня 2018 року працює 21 суддя, з яких: суддя Дмитрук Н.Ю. перебуває у відпустці по догляду за дитиною, у суддів Мазур Ю.Ю., Полякова Л.В., Хоменко В.С., закінчився 5-ти річний строк повноважень.

Також встановлено, що суддя Кухарська Н.А. переведена до суду шляхом відрядження строком до шести місяців (Указ Президента України від 29.12.2017 року №448/2017), суддя Єсауленко М.В. переведена шляхом відрядження строком до шести місяців (Указ Президента України від 29.12.2017 року №445/2017).

Відрядження відбулося в порядку статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в зв’язку з надмірним рівнем судового навантаження в Голосіївському районному суді міста Києва, для забезпечення зменшення поточного рівня навантаження з розгляду справ на суддів.

Після прибуття суддів Кухарської Н.А. та Єсауленко М.В. до Голосіївського районного суду міста Києва, 04 січня 2018 року в.о. голови суду видав накази про зарахування їх до штату суду, відповідно до п. 3 розділу V Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя № 54/0/15-17 від 24 січня 2017 року.

Статус суддів є рівним незалежно від місця суду в системі судоустрою чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді, відряджений до іншого суду суддя, зарахований до штату, має право приймати участь в заходах суддівського самоврядування, зокрема, має право приймати участь та право голосу на зборах суддів в суді, до якого він був відряджений.

Про наявність у відряджених суддів таких прав було роз’яснено листом Голови Ради суддів України 27 жовтня 2017 року № 9рс786/17-вих у відповідь на звернення виконуючого обов’язки голови суду Шкірая М.І. від 29 вересня 2017 року.

Проте, наказом п. Шкірая М.І. внесено зміни до наказів про зарахування вказаних суддів таким чином, щоб в них не було зазначено про включення відряджених суддів до штату цього суду.

В подальшому, в.о. голови суду скасовано накази по внесення змін до наказів про зарахування.

Вказана ситуація була предметом обговорення Ради суддів України, за результатами якого прийнято відповідне рішення № 9 від 07.02.2018 року.

Графік надання відпусток на 2018 рік суддям та працівникам апарату Голосіївського районного суду міста Києва не узгоджувався з окремими суддями та працівниками апарату суду у зв’язку із чим судді Ладиченко С.В., Хоменко О.Л., Мирошниченко О.В., Плахотнюк К.Г., помічник судді Тасенко О.О., помічник судді Коротка Н.О., секретар судового засідання Веременко Т.В. відмовились від підписання графіку надання відпусток через незгоду з останнім.

4.Планування роботи та контроль за виконанням запланованих заходів

При перевірці організації роботи Голосіївського районного суду міста Києва в напрямку планування роботи суду встановлено, що останній план роботи на 1 півріччя 2017 року затверджений колишнім головою суду Первушиною О.С. та виконаний.

Щодо плану роботи на 2 півріччя 2017 року та 1 півріччя 2018 року, то такі плани не розроблялися і затверджувалися.

Разом з тим, встановлено, що у цей же період керівником апарату суду періодично проводилися оперативні наради з працівниками апарату суду і зборів державних службовців.

5.Наявність затвердженої номенклатури справ суду, та відповідність їх ведення законодавству

Номенклатура справ Голосіївського районного суду міста Києва на 2014 рік затверджена 22 грудня 2013 року.

Станом на день перевірки номенклатура справ не оновлювалась.

Встановлено неузгодженість організаційно-розпорядчих документів нормам законодавства. Зокрема, всупереч Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про державну службу» наказом № 26 від 17.05.2017 року створено комісію для проведення службового розслідування відносно державного службовця. Проте, така комісія не уповноважена була проводити розслідування та робити будь-які висновки. Разом з тим, уповноваженим органом було здійснено дисциплінарне провадження за результатами якого наказом начальника ТУ ДСА України в місті Києві дисциплінарне провадження закрито за відсутністю складу та події дисциплінарного проступку щодо розголошення персональних даних судді.

Крім того, наказом в.о. голови суду № 69 від 09.08.2017 року перенесено робочий день 25 серпня 2017 року, проте вже 10.08.2017 року наказом № 70 окремим суддям та працівникам апарату суду було залишено 25 серпня 2017 року робочим днем. Вказана ситуація вплинула на порушення правил здійснення автоматизованого розподілу.

Також встановлено видання наказів та розпоряджень про реєстрацію та автоматизований розподіл, зокрема наказу № 51 від 16.06.2017 року, розпорядження № 14 від 29.09.2017 року, розпорядження № 19 від 01.12.2017 року всупереч нормам Засад використання автоматизованої системи документообігу у Голосіївському районному суді м. Києва, чинними на той час.

6.Дотримання порядку передачі справ до ЄДРСР

27 квітня 2018 року було проведено аналіз стану реєстрації, автоматизованого розподілу судових справ та стану надсилання рішень до ЄДРСР, відповідно до бази даних автоматизованої системи документообігу (далі – КП «Д-3») Голосіївського районного суду міста Києва. Станом на 27 квітня 2018 року виявлено численні порушень строків внесення електронних копій судових рішень (від 10 днів до 3-х місяців) до державного реєстру.

З цього приводу складено окрему довідку.

7.Суддівське самоврядування: періодичність та питання, які розглядаються

В ході перевірки встановлено, що останні збори суддів в Голосіївському районному суді міста Києва відбулися 16 травня 2017 року. З моменту проведення останніх зборів суддів цього суду до дати проведення перевірки було заплановано більше 10 раз провести збори суддів даного суду, але через відсутність кворуму жодного разу збори не відбулись (зазвичай без поважних причин не з’являлись судді: Бондаренко Г.В., Колдіна О.О., Ладиченко С.В., Новак А.В., Полякова Л.В., Рудик І.В., Хоменко О.Л.). Тобто майже рік не проводяться збори і не вирішуються нагальні питання та не проходить належна організація роботи даного суду.

Більше того, судді Кухарська Н.А. та Єсауленко М.В., які є переведені до цього суду шляхом відрядження, розглядають тільки справи про адміністративні правопорушення, так як зборами суддів їм не визначено спеціалізацію розгляду справ.

Така організація роботи даного суду є неприпустимою, оскільки фактично не виконана мета переведення суддів шляхом відрядження – зменшення навантаження з розгляду справ.

На розгляді останніх зборів суддів, які відбулися 16 травня 2017 року вирішувалися наступні питання:

1.Обговорення питання про внесення змін та доповнень до Положення про збори суддів Голосіївського районного суду міста Києва, затвердженого рішенням зборів суддів від 23.06.2015 року.

2.Обговорення питання про внесення змін та доповнень до Засад використання АСДС в Голосіївському районному суді міста Києва, затвердженого рішенням зборів суддів від 22.12.2015 року.

3.Обговорення про скасування зменшення навантаження, щодо розгляду справ на суддю Первушину О.С. у зв’язку зі звільненням від адміністративної посади за її заявою від 09.02.2017 року.

4.Висловлення недовіри заступнику керівника апарату суду Гончарову І.М.

За результатами проведених зборів прийнято відповідні рішення, зокрема щодо внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу у Голосіївському районному суді м. Києва.

Проте, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.10.2017 року, яке залишено без змін рішенням Київського апеляційного адміністративного суду, визнано не чинними окремі положення Засад використання автоматизованої системи документообігу у Голосіївському районному суді м. Києва та встановлено, що зборам суддів не надано право обмежувати час прийняття судових справ канцелярією суду.

Також встановлено відсутність проведення оперативних нарад суддів щодо обговорення стану навантаження, залишку справ, судової практики тощо.

Більше того, не обговорюються та не виконуються рішення Ради суддів України всупереч ч. 9 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Враховуючи наведене, можна дійти до висновку про відсутність суддівського самоврядування в Голосіївському районному суді міста Києва, що, в свою чергу, впливає на незалежність судді з огляду на п. 9 ч. 5 ст. 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно якого незалежність судді забезпечується функціонуванням органів суддівського врядування та самоврядування.

8.Навантаженість та стан розгляду справ

Під час перевірки у Голосіївському районному суді міста Києва виявлено багато залишків справ, які розглядаються понад 6 місяців, понад 1 рік, понад 2 роки та понад три роки ( суддя Ладиченко С.В. - розгляд 17 цивільних справ триває більше 2 років, суддя Колдіна О.О. по 16 цивільних справах триває розгляд більше 2 років, суддя Новак А.В. 15 цивільних справ не розглянуті більше 2 років). В провадженні судді Рудик більше 3-х років в провадженні перебуває 4 кримінальні провадження, понад 2 роки – 43. У судді Дідик в провадженні 12 кримінальних проваджень по яких судове провадження здійснюється більше 3-х років, по 28- більше 2-х років. Суддя Валігура по 1 кримінальному провадженні триває судовий розгляд понад три роки, по 32 – понад 2 роки. У судді Бойко в провадженні більше 3-х років перебуває 10 кримінальних проваджень, більше 2-х років – 48. У судді Первушиної понад 3 роки перебуває в провадженні 5 кримінальних проваджень і 20 справ понад 2 роки).

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука, а також голів комітетів Ради суддів України О. Журавської Є. Краснова і В.Бутенка про результати перевірки організації роботи судів, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Вищенаведену інформацію взяти до відому.

2.Затвердити результати перевірки організації діяльності Голосіївського районного суду міста Києва, що викладені у довідці, поданій робочою групою Ради суддів України.

3.Звернути увагу суддів Голосіївського районного суду міста Києва на необхідність дотримання ними вимог ст. ст. 24, 25 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» а також вимог статті 128 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» в частині повноважень зборів суддів.

4.Рекомендувати :

4.1.Колективу суддів Голосіївського районного суду міста Києвадо 8 червня 2018 року провести збори суддів на яких обговорити питання

- внутрішньої діяльності суду та роботи суддів і працівників апарату суду;

-заслухати звіт керівника апарату суду;

-здатності зборів суддів Голосіївського районного суду міста Києва, як органу суддівського самоврядування, врегулювати внутрішні конфліктні ситуації, у тому числі з приводу фактів порушення прав суддів іншими суддями.

-вирішити питання щодо обрання голови суду;

-обрати заступника голови суду;

-визначити спеціалізацію для відряджених суддів (Судді Кухарська Н.А. та Єсауленко М.В.);

-дообрати ювенальних суддів;

-привести у відповідність до існуючих вимог Засади використання автоматизованої системи документообігу у суді;

-вирішити питання щодо визначення чергування у вихідні та святкові дні слідчими суддями;

4.2.Керівництву апарату Голосіївського районного суду міста Києва, які відповідають за роботу суду терміново:

-розробити план роботи на ІІ півріччя 2018 року;

-скласти Номенклатуру справ на 2018 рік;

-відповідно до затвердженої номенклатури оновити та привести у відповідність до неї усе діловодство суду;

-провести інвентаризацію речових доказів. Діловодство щодо них привести у відповідність до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року;

-привести у відповідність до існуючих вимог проведення прийому громадян, розміщення інформації стосовно роботи суду на інформаційних стендах та в мережі Інтернет;

-визначити працівників відповідальних за забезпечення можливості рівного доступу людей з особливими потребами до приміщень суду.

4.3.Суддям невідкладно вжити дієвих заходів для

-своєчасного розгляду справ;

-виготовлення за результатами їх розгляду рішень у строки, визначені законом;

- своєчасного направлення судових рішень до ЄДРСР.

4.4.Голові Ради суддів України звернутись до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії суддів Голосіївського районного суду м. Києва, які без поважних причин, неодноразово, не були присутні на зборах суддів, внаслідок чого не були прийняті рішення щодо забезпечення належної організації роботи суду та доступу до правосуддя.

4.5.Голові Державної судової адміністрації України

-вжити невідкладних заходів для переміщення Голосіївського районного суду міста Києва в приміщення, яке дозволило б організувати роботу і належне здійснення правосуддя у вказаному суді;

-вирішити доцільність притягнення до відповідальності начальника Територіального управління Державної судової адміністрації в місті Києві.

4.6.Комунікаційному комітетусистеми правосуддя розробити і запровадити в Україні протягом 2018-2019 років єдині стандарти організації робити судів та судових приміщень.

Голова Ради суддів України                О. Ткачук

Дивитися Завантажити

18.05.2018

Рішення РСУ від 18.05.2018 №19 "Про стан організації роботи судів у зоні, наближеній до району бойових дій"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

РІШЕННЯ № 19

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука про стан організації роботи судів у зоні, прилеглій до району бойових дій в Луганській та Донецькій областях, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука про стан організації роботи судів у зоні, прилеглій до району бойових дій в Луганській та Донецькій областях узяти до відома.

2.Визнати, що організація роботи Донецького апеляційного адміністративного суду та Луганського окружного адміністративного суду відповідає встановленим вимогам і здатна забезпечити належне здійснення правосуддя.

3.Приміщення у яких працює Краматорський міський суд Донецької області та Сєвєродонецький міський суд Луганської області не дозволяють забезпечити належні умови роботи суддів, апарату суду, а також обмежують можливості для їх ефективної роботи.

4.У зв’язку із викладеним вище, звернутись до Державної судової адміністрації України з клопотанням про вжиття невідкладних заходів для приведення приміщень Краматорського міського суду Донецької області та Сєверодонецького міського суду Луганської області в стан придатний для відправлення правосуддя.

5.Звернутися до Державної судової адміністрації України за інформацією щодо

- розміру запланованого фінансування капітального будівництва та ремонтів приміщень усіх судів України у 2018 році (диференційовано по кожній судовій установі в державі);

- плану заходів щодо приведення приміщень місцевих загальних, окружних адміністративних, господарських та відповідних апеляційних судів у стан, що за основними параметрами забезпечує належні умови для здійснення правосуддя;

- запланованих видатків на покращення матеріального – фінансового забезпечення кожного суду в Україні.

6.Звернутися до усіх судів України з клопотанням про надання інформації Раді суддів України щодо стану приміщення, в якому розташований суд, а також потреб для приведення цих приміщень у стан придатний для відправлення правосуддя. Крім того, рекомендувати судам вказати про нагальні матеріально-фінансові потреби суду.

                                                         Голова Ради суддів України        О. Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 18 "Щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією Верховного Суду України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 18

Відповідно до пункту 6 розділу XII Закону України від 02.06.2016 1402-VIII ''Про судоустрій і статус суддів" (далі – Закон № 1402) Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України діють у межах їх повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом у складі, визначеному цим Законом.

Згідно з пунктом 7 розділу ХІІ Закону № 1402 з дня початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному Законом, Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку. До припинення діяльності статус, структура, повноваження, порядок роботи, права, обов’язки, гарантії суддів цих судів визначаються Законом України від 07 липня 2010 року № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" (далі – Закон № 2453).

День початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному Законом № 1402, визначається рішенням його Пленуму, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".

Датою початку роботи Верховного Суду відповідно до рішення Пленуму цього суду від 30.11.2017 № 2 визначено 15.12.2017.

Із вказаної дати в Україні діє Верховний Суд. Відповідно припинили свою діяльність Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.

Таким чином, з 15.12.2017 у відносинах стосовно утворення, реорганізації (ліквідації) судів, у тому числі Верховного Суду України, спеціальним законом, який діє, є Закон № 1402.

Частиною третьою статті 147 Закону № 1402 питання виконання рішень про ліквідацію судів покладено на Державну судову адміністрацію України (далі – ДСА України).

Верховний Суд України листом від 08.02.2018 № 202-234/0/8-18 повідомив ДСА України про часткове виконання положень пункту 7 розділу ХІІ Закону № 1402.

Так, підрозділами апарату Верховного Суду України здійснено низку заходів, спрямованих на забезпечення підготовки до належного припинення його діяльності: кадрового характеру (попередження працівників апарату про подальше звільнення з посад тощо); передання процесуальних документів/справ; ліквідація режимно-секретних органів; інвентаризація; виявлення кредиторів та дебіторів при ліквідації органу тощо.

Наказом Голови ДСА України від 28.02.2018 № 58/к керівника апарату Верховного Суду України Кучерину Івана Івановича звільнено із займаної посади 28.02.2018 у зв’язку з ліквідацією установи.

Крім того, Верховним Судом України 23.03.2018 розпочато скорочення 159 посад працівників.

Також наказом Голови ДСА України від 03.04.2018 № 88/к заступника керівника апарату Верховного Суду України Галаєвського Юрія Васильовича звільнено із займаної посади 03.04.2018 за власним бажанням.

З метою виконання приписів та положень Закону України № 1402 в частині припинення діяльності та ліквідації Верховного Суду України наказом Голови ДСА України від 05.04.2018 № 94/к Сердюка Валентина Васильовича, заступника керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, призначено на посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України з 06.04.2018.

Однак, листом Верховного Суду України від 10.04.2018 № 1-497/0/8-18 за підписом в.о. Голови Верховного Суду України Гуменюка В.І. повідомлено ДСА України, що рішенням зборів суддів Верховного Суду України від 06.04.2018 внесено зміни до структури і штатного розпису апарату цього суду та виключено зі штату посаду заступника керівника апарату.

Таким чином, на думку Голови ДСА України, 06.04.2018 відбулися нелегітимні збори суддів Верховного Суду України, який з 15.12.2017 припинив свою діяльність та перебуває у стадії ліквідації, під час проведення яких безпідставно внесено зміни до структури та штатного розпису апарату Верховного Суду України, Положення про апарат Верховного Суду України та виключено посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України, що фактично є скороченням посади заступника керівника апарату Верховного Суду України.

Питання скорочення посад у державних органах, що ліквідуються, у тому числі в апараті Верховного Суду України, регулюється Кодексом законів про працю України та Законом України "Про державну службу".

Керівник ДСА України вказав і на те, що у рішенні зборів суддів Верховного Суду України від 06.04.2018 зазначено, про призначення Сердюка В. В. на посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України начебто відбулося із порушенням Головою ДСА України встановленого законом порядку. Однак це не відповідає дійсності, а також не входить до повноважень зборів суддів Верховного Суду України в частині надання оцінки законності діяльності Голови ДСА України, оскільки наказ Голови ДСА України від 05.04.2018 № 94/к є чинним та не скасований у судовому або в іншому законодавчо встановленому порядку, а тому підлягає безумовному виконанню.

Верховний Суд України відповідно до Закону № 2453 здійснював правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; здійснював аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; надавав висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням судової системи України; надавав висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносив за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я; звертався до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України; забезпечував однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом; здійснював інші повноваження, визначені законом (стаття 38 Закону № 2453).

Збори суддів Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, крім іншого, мали повноваження затверджувати положення про апарат, структуру і штатний розпис апарату відповідного суду за поданням голови цього суду (стаття 126 Закону № 2453).

Проте зазначені вище норми Закону № 2453 не надають Верховному Суду України можливість здійснювати відповідні повноваження після 15.12.2017 згідно з вимогами Закону № 1402.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В. щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією Верховного Суду України, Рада суддів України, відповідно до статті 133 Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З. В. щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією Верховного Суду України, взяти до відома.

2. Виходячи із положень пунктів 6, 7 розділу XII Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII ''Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд України з 15 грудня 2017 року є таким, що припинив свою діяльність і перебуває у стадії ліквідації, а тому рішення зборів суддів Верховного Суду України, спрямовані на перешкоджання ліквідаційній процедурі, не мають правових наслідків.

3. Звернути увагу суддів Верховного Суду України, що використання зборів суддів Верховного Суду України як механізму протиправного перешкоджання відповідній ліквідаційній процедурі суперечить засадам суддівського самоврядування і є неприпустимим.

Голова Ради суддів України                                  О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 17 "Щодо затвердження Положення про посвідчення члена Ради суддів України"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 17

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Жука А.В. про затвердження Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчення члена Ради суддів України та про затвердження опису та зразка посвідчення члена Ради суддів України, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням X позачергового з'їзду суддів України 16 вересня 2010 року (у редакції затвердженій рішенням ХІV позачергового з’їзду суддів України 14 березня 2017 року), Рада суддів України вирішила:

1. Інформацію члена Ради суддів України Жука А.В. узяти до відома.

2. Затвердити Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчення члена Ради суддів України (додається).

3. Затвердити Опис та Зразок посвідчення члена Ради суддів України (додається).

Голова Ради суддів України               О. Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12.04.2018 року № 17

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни

та знищення посвідчення члена Ради суддів України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень членів Ради суддів України.

1.2. Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

1.3. Опис та зразок посвідчення члена Ради суддів України затверджуються Радою суддів України.

1.4. Посвідчення члена Ради суддів України підписує голова Ради суддів України.

1.5. Посвідчення дійсні до обрання З’їздом суддів України наступного склади Ради суддів України, або припинення повноважень члена Ради суддів України з інших підстав визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

2. Порядок виготовлення та видачі посвідчення члена Ради суддів України

2.1. Замовлення бланків, виготовлення та видача посвідчення члена Ради суддів України здійснюються Державною судовою адміністрацією України.

2.2. Підставою для виготовлення посвідчення є рішення З’їзду суддів України про обрання судді членом Ради суддів України.

2.3. Судді, обрані З’їздом суддів України членами Ради суддів України оформляють у Державній судовій адміністрації України картку обліку даних члена Ради суддів України (Додаток 1) та надають свою фотокартку. Фотокартка власника посвідчення має бути кольорова, виконана на світлому фоні, розміром 40 х 30 мм.

2.4. Відповідальним за виготовлення посвідчень працівником Державної судової адміністрації України перевіряються особисті дані, зазначені у картці обліку даних, після чого виготовляється внутрішній бік посвідчення (вкладиш посвідчення).

2.5. Підписані та скріплені печаткою вкладиші посвідчень ламінуються та вклеюються у тверді обгортки затвердженого зразка посвідчення.

2.6. Посвідчення видаються відповідальним працівником Державної судової адміністрації України особисто, під підпис у журналі обліку видачі посвідчень (додаток 2).

2.7. Журнал обліку видачі посвідчень повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою.

Про зіпсовані бланки посвідчень і втрачені посвідчення в журналі робиться відповідний запис та додаються необхідні матеріали.

3. Облік посвідчень

3.1. Бланки посвідчень підлягають обліку як документи суворої звітності.

3.2. З метою впорядкування обліку бланки посвідчень членів Ради суддів України мають серію РСУ та тризначну нумерацію від 001 до 999.

3.4. Державна судова адміністрація України веде облік видачі посвідчень члена Ради суддів України та облік зіпсованих, втрачених, викрадених і знищених посвідчень у журналі обліку видачі посвідчень.

3.6. Бланки посвідчень зберігаються окремо за порядком номерів.

Бланки посвідчень та заповнені посвідчення зберігаються у металевих шафах або сейфах.

3.7. Відповідальність за облік посвідчень покладається на Державну судову адміністрацію України.

4. Порядок оформлення втрати, викрадення, заміни та знищення посвідчень

4.1. Власник посвідчення зобов'язаний забезпечувати зберігання та використання посвідчення таким чином, щоб унеможливити його втрату, псування або доступ до нього сторонніх осіб.

4.2. У разі втрати посвідчення його власник зобов'язаний негайно повідомити про це голову Ради суддів України, Державну судову адміністрацію України, а в разі викрадення - звернутися до органів внутрішніх справ за місцем викрадення.

4.3. Власник посвідчення через засоби масової інформації повідомляє про визнання втраченого чи викраденого посвідчення недійсним.

4.4. Втрачене або викрадене посвідчення вважається недійсним.

У разі втрати або викрадення посвідчення голова Ради суддів України надсилає до Державної судової адміністрації України для виготовлення нового посвідчення члена Ради суддів України матеріали, які повинні містити:

а) пояснення про обставини втрати чи викрадення посвідчення;

б) копію постанови органу внутрішніх справ за фактом викрадення посвідчення;

в) копію оголошення в засобах масової інформації про визнання посвідчення недійсним (із зазначенням серії, номера посвідчення);

г) заповнену картку обліку даних члена Ради суддів України.

4.5. У разі пошкодження і неможливості подальшого використання посвідчення голова Ради суддів України надсилає до Державної судової адміністрації України відповідну заяву, картку обліку даних члена Ради суддів України та пошкоджене посвідчення для заміни.

4.6. У разі зміни ім'я або прізвища власника посвідчення голова Ради суддів України подає до Державної судової адміністрації України заяву, картку обліку даних члена Ради суддів України, завірені копії документів, що підтверджують зміну імені або прізвища, та посвідчення, видане раніше.

4.7. Замість втраченого, викраденого, заміненого або пошкодженого посвідчення видається нове посвідчення з новим номером у порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення.

4.8. При припиненні повноважень члена Ради суддів України посвідчення в обов’язковому порядку здається до кадрового підрозділу суду, який передає посвідчення до Державної судової адміністрації України для знищення.

4.9. Здані та зіпсовані посвідчення знищуються Державною судовою адміністрацією України, про що складається акт. У журналі обліку видачі посвідчень про кожне знищене посвідчення робиться відмітка.

Додаток 1

Картка обліку даних члена Ради суддів України


____________________________________________________

(прізвище)

____________________________________________________

(ім'я та по батькові)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(дата та номер акта про обрання членом Ради суддів України)

Особистий підпис судді, що засвідчує правильність написання прізвища, імені та по батькові


________________________________
Відповідність даних засвідчую:

Голова Ради суддів України /

Відповідальний працівник Державної

судової адміністрації України ____________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2

Журнал обліку видачі посвідчень члена Ради суддів України

(Перша частина журналу)

N з/п

Серія та номер посвідчення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається посвідчення

Дата та номер акта, на підставі якого видається посвідчення
1 2 3 4
(Друга частина журналу)
Дата отримання посвідчення Підпис працівника про отримання посвідчення Відомості про повернення, заміну чи втрату посвідчення (дата та підстава) Номер і дата акта про знищення (списання) посвідчення Примітка
5 6 7 8 9


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 12 квітня 2018 року № 17

ОПИС та ЗРАЗОК

посвідчення члена Ради суддів України

1.Посвідчення судді має форму книжечки розміром 186 х 65 міліметрів, що виготовлена з твердого картону в обкладинці із шкіри або шкірозамінника темно-синього кольору.

2.У верхній частині лицьового боку посвідчення розміщено зображення малого Державного Герба України, нижче – напис "РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ", які виконуються тисненням золотистого кольору.

3.Внутрішній бік посвідчення виготовляється з твердого паперу світло - блакитного кольору.

4.У лівій верхній частині лівого внутрішнього боку посвідчення розміщується напис «РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ».

5.У верхній центральній частині лівого внутрішнього боку посвідчення розміщено зображення малого Державного Герба України.

6.У правій верхній частині лівого внутрішнього боку посвідчення - місце для фотокартки особи, якій воно оформлюється.

7.У нижній частині лівого внутрішнього боку посвідчення зазначається номер посвідчення.

8.У верхній частині правого внутрішнього боку посвідчення зазначається прізвище, ім'я та по батькові особи, якій оформлюється посвідчення, нижче - напис "член Ради суддів України".

9.У нижній частині правого внутрішнього боку посвідчення зазначається посада та прізвище посадової особи, що підписує посвідчення.

10.Посвідчення члена Ради суддів України підписує голова Ради суддів України.

11.На посвідченні ставиться печатка відповідної установи, якою скріплюються підпис, а також фотокартка особи, якій воно оформлюється.

12.За бажанням також може бути оформлено додаток до посвідчення у формі пластикової картки.

Зразок посвідчення:

(Лицьова сторона)

(Внутрішня сторона)

Лівий бік:

Правий бік:

Зразок посвідчення у формі пластикової картки:

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 16 "Щодо внесення змін до рішення Ради суддів України від 02 березня 2018 року №17"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

                                                                                         Р І Ш Е Н Н Я № 16 

Заслухавши та обговоривши інформацію членів Ради суддів України Мєзєнцева Є.І., Головенка О.Д. щодо внесення змін до рішення Ради суддів України від 02 березня 2018 року №17, відповідно до ст. ст. 15, 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до рішення Ради суддів України від 02 березня 2018 року №17, виклавши його в наступній редакції:

«1. Внести зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року № 30 (зі змінами), виклавши його у редакції, що додається.

2. Встановити, що Положення про автоматизовану систему документообігу суду у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 02.03.2018 року (далі – Положення), набирає чинності у наступному порядку:

2.1. пункт 21 Розділу VIIІ «Автоматизований розподіл судових справ між суддями», Розділ Х «Протоколи» (крім пунктів 12, 15), пункти 3 - 6 Розділу VII «Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями» - з 15 березня 2018 року;

2.2. Для судів, підключених до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем, використання яких є обов’язковим для його роботи:

- Розділи VIIІ «Автоматизований розподіл судових справ між суддями», ІХ «Автоматичне визначення присяжних», Розділ Х «Протоколи» (у повному обсязі) - з наступного дня після такого підключення;

2.3. Норми Положення, не зазначені у п. п. 2.1, 2.2. цього Рішення, набирають чинності та можуть використовуватись у тестовому режимі виключно для судів та органів системи правосуддя, визначених пілотними згідно з відповідним наказом Державної судової адміністрації України.

3. До підключення до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем, використання яких є обов’язковим для його роботи:

3.1. в судах застосовуються норми Положення про автоматизовану систему документообігу суду у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 15.09.2016 року, та Засади використання автоматизованої системи документообігу суду, затверджені рішенням зборів суддів відповідного суду;

3.2. повністю зберігаються повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями, у тому числі щодо в частині затвердження засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

4. З 15 березня 2018 року втрачають чинність п. п. 2.3.43 - 2.3.46, додатки №1-6, №8-13 Положення про автоматизовану систему документообігу суду у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 15.09.2016 року.

5. ДСА України у строк до 01 травня 2018 року затвердити та опублікувати на веб-порталі Судової влади України:

- Графік підключення судів України до модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем, використання яких є обов’язковим для його роботи;

- Графік запровадження в судах інших підсистем автоматизованої системи документообігу суду, використання яких не є обов’язковим для роботи модуля автоматизованого розподілу.

6. ДСА України у строк до 01 травня 2018 року направити судам список підсистем, використання яких є обов’язковим для роботи модуля автоматизованого розподілу, і список підсистем, використання яких не є обов’язковим для роботи вказаного модуля.

7. ДСА України у строк до 01 травня 2018 року забезпечити приведення форм протоколів автоматизованого розподілу, що створюються в автоматизованій системі документообігу судів, вимогам Розділу Х «Протоколи» Положення.

7. ДСА України забезпечити затвердження Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ у строк до 01 червня 2018 року.»

2. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити дане рішення на офіційному веб-порталі судової влади України та направити судам загальної юрисдикції для використання в роботі.


Голова Ради суддів України                      О. Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 15 "Щодо визначення Чебан Вікторії уповноваженою РСУ для роботи в Хмельницькій області"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 15

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О.Ткачука про ініціативу члена Ради суддів України Чебан Вікторії Миколаївни визначити її уповноваженою Радою суддів України для роботи в Хмельницькій області, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Внести доповнення до пункту 22 спискучленів Ради суддів України, уповноважених Радою суддів України для роботи в областях, затвердженого рішенням Ради суддів України від 23.03.2018 №5, включивши Чебан Вікторію Миколаївну уповноваженою Радою суддів України для роботи в Хмельницькій області.


Голова Ради суддів України                                О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 14 "Про розвиток суддівського самоврядування"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Київ

РІШЕННЯ № 14

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України А.Жука про необхідність покращення внутрішньої комунікації судової влади, налагодження прямих зв’язків між Радою суддів України та суддівськими колективами на місцях, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. З метою розвитку суддівського самоврядування, залучення суддів до виконання рішень з’їзду суддів та роботи Ради суддів України, вважати за доцільне утворення постійно діючих робочих груп Ради суддів України з питань розвитку суддівського самоврядування в кожній області (надалі – Робоча група з питань суддівського самоврядування).

2. Визначити, що до складу робочих груп з питань суддівського самоврядування входять:

-уповноважені Ради суддів України у відповідній області (керівник робочої групи);

-інші члени Ради суддів України (за згодою);

-делегати від судів відповідної області на з’їзд суддів України (за згодою);

-делегати на загальні збори місцевих судів загальної юрисдикції відповідної області (за згодою);

-судді судів відповідної області, в тому числі судді у відставці, які виявили бажання працювати в робочій групі.

До складу робочої групи з питань суддівського самоврядування за потреби можуть залучатися інші особи.

3. Персональний склад робочої групи з питань суддівського самоврядування у відповідній області затверджується головою Ради суддів України за пропозицією уповноваженого Ради суддів України у відповідній області.

4. Робочі групи з питань суддівського самоврядування діють за дорученням Ради суддів України, в своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про Раду суддів України, Регламентом Ради суддів України, рішеннями з’їзду суддів України та Ради суддів України.

5. Завданням робочої групи з питань суддівського самоврядування є:

-підвищення авторитету судової влади;

-підвищення стандартів правосуддя у відповідній області;

-налагодження взаємодії між суддівськими колективами (первинними ланками суддівського самоврядування), Радою суддів України, регіональними ЗМІ, громадськими організаціями, іншими інституціями системи правосуддя – адвокатурою та прокуратурою;

-інформування суддівських колективів, ЗМІ, представників громадянського суспільства про діяльність Ради суддів України;

-сприяння Раді суддів України у виявлені позитивного досвіду та проблемних питань в діяльності органів судової влади відповідної області;

-ініціювання розгляду Радою суддів України питань, які стосуються діяльності судів та суддів відповідної області, сприяння Раді суддів України в підготовці проектів рішень з цих питань;

-сприяння Раді суддів України за її дорученням в отриманні інформації, що стосується питань, віднесених до повноважень Ради суддів України;

-виконання інших доручень Ради суддів України.

Голова Ради суддів України                   О.Ткачук

Дивитися Завантажити

12.04.2018

Рішення РСУ від 12.04.2018 № 13 "Про розподіл обов'язків відділу оргабезпечення суддівського самоврядування ДСА України"

  РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

  12 квітня 2018 року м. Київ

  Р І Ш Е Н Н Я № 13

  Рішенням Ради суддів України від 23.03.2018 № 3 затверджено нову організаційну структуру Ради суддів України, зокрема, утворено:

  - Комітет з питань статусу суддів і дотримання прав працівників судів;

  - Комітет з питань забезпечення незалежності суддів;

  - Комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування;

  - Комітет з питань матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів;

  - Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями, засобами масової інформації;

  - Комітет з питань комунікації з міжнародними організаціями;

  - Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів.

  Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України О. Ткачука та секретаря Ради суддів України О. Марченко про розподіл посадових обов’язків працівників відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування відповідно до затвердженої організаційної структури Ради суддів України, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України  в и р і ш и л а:

  З метою належної організації роботи комітетів Ради суддів України визначити працівників відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України, відповідальних за організацію таких комітетів наступним чином:

   Демидович

   Зоя Петрівна

  • Комітет з питань статусу суддів і дотримання прав працівників судів;
  • Андрушко

   Ольга Вікторівна

  • Комітет з питань забезпечення незалежності суддів;
  • Драпей

   Тетяна Геннадіївна

  • Комітет з питань організаційно-кадрової роботи судів, органів суддівського самоврядування;
  • Банчу

   Євгенія Григорівна

  • Комітет з питань матеріально-побутового і фінансового забезпечення судів і суддів;
  • Бойко

   Тетяна Василівна

  • Комітет з питань співпраці з державними, громадськими організаціями, засобами масової інформації;
  • Алєксандрова

   Інна Олександрівна

  • Комітет з питань комунікації з міжнародними організаціями;
  • Пікула

   Тетяна Михайлівна        

  • Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів.
  • Голова Ради суддів України                    О.Ткачук

Дивитися Завантажити