Рада Суддів
України

uaUA enEN

10.06.2019, 12:54

Спільна заява щодо ситуації в судовій системі голів ВС, ВРП, ВККСУ, РСУ, ДСА України, ректора НШСУ Спільна заява щодо ситуації в судовій системі голів ВС, ВРП, ВККСУ, РСУ, ДСА України, ректора НШСУ

Зміни до Конституції України від 2 червня 2016 року (щодо правосуддя) та нова редакція Закону України «Про судоустрій і статус суддів» забезпечили низку позитивних змін, зокрема:

- посилення незалежності судової влади;

- усунення політичного впливу на кваліфікаційні та дисциплінарні процедури щодо суддів;

- посилення ролі органів суддівського врядування і самоврядування – Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України;

- розширення можливості для правників з-поза меж судової системи брати участь у конкурсних процедурах до Верховного Суду, вищих спеціалізованих та апеляційних судів;

- закріплення на законодавчому рівні фінансових гарантій для суддів.

Конституційною вимогою стало також оцінювання суддів за критеріями компетентності, доброчесності та професійної етики. У зв’язку із цим кваліфікаційне оцінювання пройшли 2701 суддя, триває кваліфікаційне оцінювання щодо 2586 суддів.

Водночас за цей період понад дві тисячі суддів були звільнені з посад, що суттєво вплинуло на укомплектованість судів та здатність у розумні строки забезпечувати неупереджений і справедливий розгляд справ. Сьогодні в країні 14 судів не здійснюють правосуддя у зв’язку з відсутністю суддів або повноважень у суддів, у 154 судах кількість суддів, що здійснюють правосуддя, становить менше 60 відсотків від штатної чисельності. Унаслідок цього порушується право громадян на забезпечення державою доступу до правосуддя. Залишається невирішеною проблема суттєвої різниці у винагороді суддів, які ще не пройшли кваліфікаційне оцінювання, у тому числі з незалежних від них причин.

Такий стан справ спричинений тривалістю процесу кваліфікаційного оцінювання та одночасним проведенням двох конкурсів до Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду і Вищого суду з питань інтелектуальної власності, поточним добором кандидатів на посаду судді для проходження навчання в Національній школі суддів України.

Вирішення кадрових проблем у системі правосуддя значно ускладнюють і тривалі спроби блокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що здійснюються як у судовий, так і в позасудовий спосіб.

З огляду на зазначене голови Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, Державної судової адміністрації України, ректор Національної школи суддів України за результатами засідання Комунікаційного комітету системи правосуддя вважають, що першочергове завдання усіх органів суддівського врядування – домогтися суттєвих і негайних зрушень щодо вирішення комплексу кадрових проблем у системі правосуддя.

Із цією метою рекомендовано:

- ВККСУ у стислі строки (1–2 місяці) оголосити і провести конкурси на зайняття вакантних посад у місцевих (окружних) судах для кандидатів на посади суддів, що пройшли спеціальну підготовку в НШСУ, а також у судах з кадровим дефіцитом 50 відсотків і більше;

- ВРП, ВККСУ, ДСА України впродовж ІІІ–ІV кварталів 2019 року завершити переведення суддів до апеляційних, а також до новостворених місцевих (окружних) судів;

- ВККСУ розглянути можливість прискорення проведення кваліфікаційного оцінювання. За потреби внести зміни до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення. У пріоритетному порядку провести кваліфікаційне оцінювання суддів, у яких закінчився п’ятирічний термін повноважень;

- ДСА України з огляду на зміни у процесуальному законодавстві визначити в порядку, передбаченому статтею 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», оптимальну кількість суддів в апеляційних і місцевих (окружних) судах. Прискорити отримання результатів дослідження з вимірювання навантаження на суддів та їх затвердження Радою суддів України;

- ВККСУ при здійсненні заходів щодо переведення суддів до новостворених окружних (місцевих) судів керуватись тимчасовою чисельністю суддів, погодженою ВРП.