Рада Суддів
України

uaUA enEN

26.01.2018, 13:11

Уряд врегулював питання оплати праці працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя Уряд врегулював питання оплати праці працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя

Оприлюднено постанову від 25 січня 2018 р. № 24 КМУ "Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році".

З метою упорядкування у 2018 році згідно з чинним законодавством умов та розмірів оплати праці працівників державних органів (державних службовців, працівників патронатної служби, працівників державних органів, які виконують функції обслуговування, судів, органів та установ системи правосуддя) Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24 "Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році".

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vporyadkuvannya-strukturi-zarobitnoyi-plati-pracivnikiv-derzhavnih-organiv-sudiv-organiv-ta-ustanov-sistemi-pravosuddya-u-2018-roci

Урядом серед інших змін внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 358 "Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя" шляхом підвищення посадових окладів державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці.

Так, посадовий оклад помічника судді місцевого суду складатиме 7 900 грн (зараз 6063 грн), апеляційного суду – 9600 грн (зараз 7579 грн); секретаря судового засідання місцевого суду – 3500 грн (зараз 2649 грн), апеляційного суду – 4400 грн (зараз 3352 грн); судового розпорядника місцевого суду – 2643 грн (зараз 2000 грн), апеляційного суду – 3600 грн (зараз 2750 грн).

Крім того передбачено, що посадові оклади державних службовців секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, апарату Верховного Суду (Верховного Суду України), вищих спеціалізованих судів, ДСА України, передбачені цією схемою, підвищуються на 25 відсотків.

Новелою є доповнення схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці приміткою, що посадові оклади державних службовців апеляційних і місцевих судів, територіальних управлінь
ДСА України, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, передбачені цією схемою, підвищуються на 20 відсотків.

Внесення змін до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя за групами оплати праці, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 358 "Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя" є одним із можливих шляхів вирішення проблеми належного рівня матеріального забезпечення державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з метою професійного виконання ними посадових обов'язків, заохочення до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи в системі правосуддя, створення належних умов для функціонування судів, гарантованих Конституцією України.

У засіданні Уряду взяв участь Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 року.

Прес-служба РСУ