Рада Суддів
України

uaUA enEN

15.09.2021, 12:01

​Замість розробити спільні позиції з врегулювання конфлікту інтересів, НАЗК намагається тиснути на судову гілку влади ​Замість розробити спільні позиції з врегулювання конфлікту інтересів, НАЗК намагається тиснути на судову гілку влади

"Замість того, щоб розробити спільні позиції з врегулювання конфлікту інтересів, НАЗК намагається тиснути на судову гілку влади". Саме так схарактеризував Голова Ради суддів України Богдан Моніч лист Голови НАЗК України Олександра Новікова з пропозицією Раді суддів України не перебирати на себе повноваження парламенту.

Богдан Моніч ще раз нагадав, що відповідно до пункту 61 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

Відповідно ж до пункту 6 частини 8 статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Рада суддів України здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України чи його заступників; приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом).

"Наведене свідчить, що чинне законодавство наділяє повноваженнями вирішувати одні й ті самі питання, які регулюються різними нормативними актами двох різних суб’єктів, які, крім того, за поділом державної влади створені й діють відповідно у виконавчій та судовій гілці влади. Тому говорити, що "роз’яснення РСУ можуть ввести суддів в оману та призвести до вчинення ними правопорушень, а звернення за роз’ясненням до РСУ, яка не наділена повноваженнями на їх надання (позиція НАЗК), може призводити до того, що судді помилково розумітимуть вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, щонайменше нечесно і непрофесійно", – сказав Богдан Моніч.

Адже стаття 35¹ Закону України "Про запобігання корупції" встановлює особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вказаною статтею встановлені правила, відповідно до яких врегулювання конфлікту інтересів у діяльності окремих категорій осіб визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

З огляду на це, а також враховуючи те, що професійні судді незалежні й підкоряються виключно Конституції України та законам України, а незалежність суддів забезпечується засобами правового характеру, що встановлені чинним законодавством, Рада суддів України вважає, що питання щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів повинні вирішуватися відповідно до пункту 6 частини 8 статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", оскільки цей закон є спеціальним законом та визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Тобто, враховуючи правила встановлені статтею 351 Закону України "Про запобігання корупції" врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів", який регулює статус судді та засади організації судів.

Повноваження ж Національного агентства з питань запобігання корупції щодо здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів поширюються на діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, за винятком суддів.

З огляду на оприлюднену заяву, Голова РСУ нагадав, що 21 жовтня 2020 року між ним та Головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим відбулася робоча зустріч, де були обговорені ці питання. На ній же було домовлено спільними зусиллями двох органів усунути різночитання і визначитися з розмежуванням повноважень у цій сфері, оскільки зазначені норми до певної міри дублюють повноваження РСУ і НАЗК в цьому питанні. А це не може не позначитися на рішеннях, які приймаються Радою суддів і Національним агентством.

Рада суддів України готова і наразі реалізувати ці домовленості.

На жаль, замість того, щоб докласти зусиль для усунення різночитань в питаннях конфлікту інтересів та напрацювати спільні рекомендації для зацікавлених осіб, НАЗК одразу після проведеної зустрічі вдалося до надсилання на адресу Ради суддів України запитів в порядку п. 1ст. 12 Закону України, у яких вимагало від Ради суддів України не передбачених законом документів.

Позиція Ради суддів України з цього приводу була висловлена у рішенні Ради суддів України №54 від 24 вересня 2020 року, листі Ради суддів України від 9 січня 2021 року №9рс-44/21-вих  і з того часу залишається незмінною.

Він також нагадав, що "Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання" (рішення РСУ від 04.02.2016 року №2), був затверджений ще у 2016 році, коли НАЗК тільки намагалося розібратися у цих питаннях.

Саме напрацювання Ради суддів України у питаннях конфлікту інтересів лягли в основу багатьох роз'яснень, які надалі надавались НАЗК з питань врегулювання конфлікту інтересів, що своєю чергою дало можливість підписати Меморандум про співробітництво між НАЗК та РСУ, який діє до цього часу.

"Судячи з оприлюдненого листа, пану Новікову дуже хотілося б отримати такий важіль випливу на суддів, як мати можливість не лише складати протоколи з питань конфлікту інтересів щодо них, а і надавати офіційні роз'яснення з цих питань та ще й обов'язкові для виконання суддями, які розглядатимуть відповідні справи. Мушу розчарувати – таке бажання ніяк не узгоджується із правовими нормами", - сказав Богдан Моніч.

Пресслужба РСУ