Council of judges
of Ukraine

enEN uaUA
Documents

19.04.2019

Рішення РСУ №27 від 19 квітня 2019 року "Щодо заохочення відзнаками РСУ"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 27

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 30 листопада 2007 року № 118 (зі змінами), та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм,значні досягнення у реалізації юридичних гарантій захисту прав, свобод та інтересів громадян та з нагоди 70 - річчя нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

ЧЕРНОВСЬКОГО Олексія Костянтиновича суддю апеляційного суду Чернівецької області у відставці;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, значні досягнення у реалізації юридичних гарантій захисту прав, свобод та інтересів громадян нагородити Грамотою Ради суддів України:

ГРОНЬ

Олену Костянтинівну

помічника судді Менського районного суду Чернігівської області;
оголосити Подяку Ради суддів України:
КОРНІЄВСЬКІЙ

Аллі Григорівні

Архіваріусу Менського районного суду Чернігівської області;
КУЛІШ Вікторії Олегівні помічнику судді Менського районного суду Чернігівської області;
РОМАЩЕНКО Юлії Володимирівні заступнику керівника апарату Менського районного суду Чернігівської області;
за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток судової влади, багаторічну сумлінну працю та з нагоди

45-ї річниці створення Придніпровського районного суду міста Черкаси: оголосити Подяку Ради суддів України:

ОЛІЙНИК

Наталії Миколаївні

старшому секретарюПридніпровського районного суду міста Черкаси.

Голова Ради суддів України           О.С. Ткачук


Watch Download

19.04.2019

Рішення РСУ № 26 від 19 квітня 2019 року "Щодо заохочення суддів у відставці"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 26

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України - голови комісії Ради суддів України з розгляду подань про нагородження відзнаками Ради суддів України Журавської О.В. щодо заохочення суддів у відставці, відповідно до частини дев’ятої статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статей 7, 10 Закону України "Про державні нагороди України", пункту 10 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001, Рада суддів України в и р і ш и л а:

за значний внесок у розбудову правової держави, особистий вклад у забезпечення захисту прав і свобод громадян, багаторічну бездоганну роботу в судовій системі держави, високий професіоналізм підтримати подання щодо

присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України":

БЕГІН Тамарі Федорівні судді апеляційного суду Івано-Франківської області у відставці;
ГОРБЛЯНСЬКОМУ Ярославу Дмитровичу судді апеляційного суду Івано-Франківської області у відставці;
ДЯЧУКУ Василю Миколайовичу судді апеляційного суду Івано-Франківської області у відставці;
СЕРДЮКУ Олександру Григоровичу судді апеляційного суду Чернігівської області у відставці;
ФЛІСАКУ Роману Йосиповичу судді апеляційного суду Івано-Франківської області у відставці.

Голова Ради суддів України         О.С. Ткачук


Watch Download

19.04.2019

Рішення РСУ № 25 від 19.04.2019 Щодо організаційних заходів із забезпечення діяльності Вищого антикорупційного суду

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 25

Заслухавши та обговоривши інформацію членів Ради суддів України Маслова В.В., Чорної В.В., т.в.о. керівника апарату Вищого антикорупційного суду Жукова О.В. щодо організаційних заходів із забезпечення Вищого антикорупційного суду, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1.Інформацію членів Ради суддів України Маслова В.В., Чорної В.В., т.в.о. керівника апарату Вищого антикорупційного суду Жукова О.В. щодо організаційних заходів із забезпечення діяльності Вищого антикорупційного суду взяти до відома.

2.На наступному засіданні Ради суддів України заслухати т.в.о. керівника апарату Вищого антикорупційного суду Жукова О.В. про вжиті заходи з організації роботи Вищого антикорупційного суду.


Голова Ради суддів України                     О.С. Ткачук

Watch Download

19.04.2019

Рішення РСУ № 24 від 19.04.2019 "Щодо внесення змін до Порядку формування, ведення, обліку особових справ суддів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 24

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Комітету Ради суддів України з питань статусу суддів, дотримання прав працівників судів Дібрової Г.І. за результатами розгляду листа Державної судової адміністрації України від 08 лютого 2019 року № 8-2854/19 щодо погодження внесення змін до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20 травня 2016 року № 97, погодженого рішенням Ради суддів України 04 лютого 2016 року № 5, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

Погодити запропоновані Державною судовою адміністрацією України зміни до Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20 травня 2016 року № 97, погодженого рішенням Ради суддів України 04 лютого 2016 року № 5, викладені у додатку.


Голова Ради суддів України             О.С. Ткачук

ПОГОДЖЕНО

рішення Ради суддів України

від 19 квітня 2019 року № 24

Зміни

до Порядку формування, ведення,обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20 травня 2016 року № 97, погодженого рішенням Ради суддів України

від 04 лютого 2016 року № 5

1.Абзац п’ятий, пункту 2.4 розділу ІІ виключити.

2.Абзаци одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий пункту 2.5 розділу ІІ виключити.

3.Пункт 4.2 розділуIV виключити.

Відповідно пункт 4.3розділу IV вважати пунктом 4.2, пункт 4.4.розділу IV – пунктом 4.3, пункт 4.5розділу IV – пунктом 4.4.

4.Додаток 3 викласти в редакції, що додається.

Додаток 3 до п. 9 Порядку формування, ведення, обліку та зберігання особових справ суддів, затвердженого наказом ДСА України від «__»_______201__р. №___ 

_________________________

(назва суду)

ОСОБОВА КАРТКА N _____

Фото
І. Загальні відомості* ____________ *) Заповнює суддя

1.Прізвище ім’я

по батькові

2.Громадянство України з

3.Освіта (вища)

4. Місце народження

5. Дата народження

Назва навчального закладу та його місцезнаходження Рік вступу Рік закінчення або вибуття
Спеціальність

Кваліфікація
N диплома, дата видачі диплома
6. Науковий ступінь, вчене звання
Назва Рік присвоєння N диплома, дата видачі диплома
7.Якими мовами володієте і якою мірою__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(читаєте та перекладаєте із словником, читаєте й можете розмовляти, володієте вільно)

8.Наукові праці та винаходи ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

9. Сімейний стан

(перелічити членів сім'ї із зазначенням дати народження)

10. Паспорт: серіяN

Ким виданий

Дата видачі

11.Домашня адреса, телефон_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(місце проживання та місце реєстрації)

Особистий підпис ___________________________________

_________________________________________

Загальний стаж роботи

15.

16. Стаж роботи на посаді судді_____________________________________

12. Дата складання Присяги судді «___» _________________ р.

13.Призначений суддею: відповідно до ________________________________________________ № _________ від «___» _______________ р.

зарахований до штату суду наказ №__________від «___» _________________р.

ІІ.Переведення (відрядження) судді

Назва суду, до якого переведений (відряджений) суддя Підстава Дата переведення (відрядження) Примітки
ІІІ. Обрання (признання) на адміністративні посади або до органів та установ системи правосуддя

1.Обраний на адміністративну посаду/ до органів та установ системи правосуддя

а) __________________________________________ рішення _____________________________________

(посада)(назва органу)

№ ______________ від «___» _______________ р.

б) __________________________________________ рішення ______________________________________

(посада)(назва органу)

№ ______________ від «___» _______________ р.

2.Звільнений з адміністративної посади

а) __________________________________________ рішення ______________________________________

(посада)(назва органу)

№ ______________ від «___» _______________ р.

б) __________________________________________ рішення ______________________________________

(посада)(назва органу)

______________ від «___» _______________ р.

3.Обрання (призначення) до Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України, Вищої ради юстиції

Період перебування на

Назва органу, до

посаді/ в органі, куди був

якого був обранийПідставаПосада судді в органі

обраний (призначений)

(призначений) суддя

суддя

IV. Відпустки

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава

Кількість днів залишкової частини відпустки
початку відпустки закінчення відпустки
1 2 3 4 5
V. Дисциплінарна відповідальність

Орган, що здійснює дисциплінарне провадження

Вид дисциплінарного стягнення Підстава Рішення в дисциплінарній справі Погашення дисципланрного стягнення Оскарження рішення в дисциплінарній справі
 • VI.Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя
№ з/п Підстава відсторонення судді Інформація про документ, яким відсторонено суддю Період, на який відсторонено суддю Примітки

 • VII.Інформація про припинення повноважень судді
№ з/п Найменування суду, в якому працював суддя на момент припинення повноважень Підстава припинення повноважень судді Інформація щодо припинення трудових відносин судді з відповідним судом Примітки
VІII. Заохочення, нагороди, почесні звання
Вид заохочення (нагороди, почесного звання) Підстава Дата
IХ. Підготовка, спеціальна підготовка, перепідготовка в Національній школі суддівУкраїни
Період підготовки, спеціальної підготовки та перепідготовки в Національній школі суддів України

Програма чи тематика

Серія, номер і дата видачі свідоцтва

початок кінець
Х. Відомості про військовий облік
Група обліку Придатність до військової служби
Категорія обліку
Назва райвійськкомату за місцем проживання ________________________________________

Склад

Військове звання

Назва райвійськкомату за місцем реєстрації

Військово-облікова спеціальність №Перебуває на спецобліку №

Додаткові відомості

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Дата й причина звільнення, підстава відрахування судді зі штату суду

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Трудову книжку отримав "___" ________________ р.

Підпис власника трудової книжки _____________________________________

Підпис керівника апарату суду _______________________________________

Додаток 1 до Особової картки *

____________

*) Заповнює суддя

Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, роботу за сумісництвом).

При заповненні цього додатку установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.

Місяць і рік Посада із зазначенням установи, організації, підприємства, а також міністерства (відомства) Місце знаходження установи, організації, підприємства
вступу звільнення

Додаток 2 до Особової картки *

АВТОБІОГРАФІЯ*

Прізвище _______________________________________________________________________

ім'я ___________________________________________________________________________

по батькові _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________

*) Заповнює суддя

Watch Download

19.04.2019

Рішення РСУ № 23 від 19.04.2019 Про технічний опис мантії суддів місвцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 23

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Журавської О.В. про викладення у новій редакції технічного опису (зразку) мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з натуральної тканини, відповідно до частини другої статті 16, статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (у редакції, затвердженій рішенням ХІV позачергового з’їзду суддів України 14 березня 2017 року), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Викласти у новій редакції технічний опис (зразок) мантії суддів місцевих, апеляційних судів та вищих спеціалізованих судів з натуральної тканини, що додається.

2. Доручити Державній судовій адміністрації України організувати подальше виготовлення мантій для суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.


Голова Ради суддів України                О.С. Ткачук

Додаток

до рішення Ради суддів України

від 19.04.2019 року № 23

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 19.04.2019 року № 23

Технічний опис на швейний виріб

Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів

з натуральної тканини

Чоловіча

Жіноча

Зміст:

1.Технічний опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

2.Опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. Зразок мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

3.Відповідність стандартам якості при виготовленні виробів.

4.Табель вимірів виробу у готовому вигляді – модель «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів».

5.Специфікація лекал і деталей крою.

6.Лекала.

7.Витрати сировини та матеріалів «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів».

8.Конфекційна карта на швейний виріб.

1.Технічний опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

1.1.Опис мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів
Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів з тонкої костюмної гладкофарбованої тканини синього кольору.

Мантія силуету «трапеція» великої об’ємної форми, із вшивними рукавами, центральною бортовою застібкою на роз’ємну тасьму-блискавку довжиною 75 см, з подвійними пришивними планками шириною 2,0 см. Зверху над застібкою блискавкою пришито кнопку для фіксації верхніх кутів бортів.

Довжина мантії така, при якій відстань від підлоги до нижнього краю мантії складає 15 см.

Пілочка та спинка розширені донизу. Від плечових швів пілочки і спинки закладені глибокі м’які складки: бантова складка ближче до центру і глибока однобічна складка, направлена у бік бічного шва. Ребро однобічної складки лежить на шві вшивання рукава в пройму. На внутрішньому згині середньої складки пілочки – вертикальний шов, яким прикріплено край підборту для фіксації борту.

У бокових швах мантії оброблені отвори для доступу до нижніх шарів одягу (в окремих випадках замість отворів обробляються кишені).

Рукав вшивний, одношовний, рівномірно розширений, довгий. Низ рукава призібраний на манжету висотою 8,0 см, що застібається на дві кнопки. Окат рукава на природному місці.

Мантія без коміра, горловина оброблена внутрішньою обшивкою, яка доходить до рівня грудей. На обшивці спинки додатковий шар з підкладкової тканини.

Чітка форма силуету мантії досягається за рахунок плечових накладок. Низ виробу оброблений швом у підгин із закритим зрізом шириною 3,0 см.

Витрати на пошиття однієї мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів складають:

тканина костюмна – 5,2 пог.м. (ширина тканини 150 см);

тканина підкладкова – 0,4 пог. м. (ширина тканини 140 см);

та можуть змінюватись залежно від середньозваженого розміро-зросту у замовленні.

Жабо для мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів виготовляється з тонкої тканини із штучного шовку білого кольору.

Жабо виконане з двох шарів основної тканини у вигляді розширеної донизу труби. Внутрішній шар жабо коротший ніж верхній на 0,5 см. Шов зшивання основної частини жабо розташований посередині виворітного боку. Нижній край жабо оброблений вузьким швом у підгин із закритим зрізом. Довжина жабо до планки 35,0 см.

Верхні краї жабо зафіксовані пришивною планкою шириною 9,0 см, висота в готовому вигляді 2,0 см. Жабо кріпиться 3-ма кнопками до мантії по внутрішньому краю центральної частини горловини переду.

Витрати на пошив 1 одиниці жабо до комплекту мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів складають:

-шовк штучний - 0,2 пог. м. (ширина тканини 140,0 см).

Термін використання мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів становить 3 роки.

У комплекті з мантією додається 5 од. жабо

1.2.Зразок мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

2.Відповідність стандартам якості при виготовленні виробів.

Виготовлення мантії суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів має відповідати наступним стандартам:

ГОСТ 4.45-86 «Система показників якості продукції. Вироби швейні побутового призначення. Номенклатура показників»

ГОСТ 4103-82 «Вироби швейні. Методи контролю якості»

ГОСТ 12807-2003 «Вироби швейні. Класифікація стібків, рядків і швів»

ДСТУ 2023-91 «Деталі швейних виробів. Терміни і визначення»

ДСТУ ГОСТ 25295:2005 «Одяг верхній пальтово-костюмного асортименту. Загальні технічні умови»

ДСТУ ГОСТ 31396:2011 «Класифікація типових фігур жінок за зростом, розміром і повнотними групами для проектування одягу»

ДСТУ ГОСТ 31399:2011«Класифікація типових фігур чоловіків за зростом, розміром і повнотними групами для проектування одягу»

3.Табель вимірів виробу у готовому вигляді

Модель «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів»

Мантія чоловіча, базовий розмір 50

Місце вимірювання

 • Значення, см
 • Допустиме відхилення +
  • Розмір
 • 48-50
 • 52-54
 • 56-58
 • 60-62
 • 64-68
  • Ширина виробу на рівні глибини пройми (у застібнутому вигляді)
 • 62,0
 • 64,0
 • 68,0
 • 72,0
 • 74,0
 • 1
  • Довжина плеча
 • 18,0
 • 18,3
 • 18,8
 • 19,47
 • 20,0
 • 0,5
  • Довжина горловини
 • 43,0
 • 44,0
 • 46,0
 • 48,0
 • 50,0
 • 1,0
  • Ширина низу виробу
 • 308,0
 • 311,0
 • 318,0
 • 325,0
 • 331,5
 • 2,0
  • Довжина рукава
 • 67,0
 • 68,0
 • 70,0
 • 72,0
 • 73,0
 • 1,0
 • Довжина спинки (вздовж середини спинки від горловини до низу)
  • 136,0
 • 140,0
 • 144,0
 • 148,0
 • 152,0
 • 1,0
  • Довжина входу в кишеню
 • 20,0
 • 20,0
 • 20,0
 • 22,0
 • 22,0
 • 0,5
  • Мантія жіноча, базовий розмір 46
  • Місце вимірювання
  • Значення, см
  • Допустиме відхилення +
   • Розмір
  • 44
  • 46
  • 48-50
  • 52-54
  • 56-58
  • 60-62
  • 64-68
   • Ширина виробу на рівні глибини пройми (у застібнутому вигляді)
  • 57,0
  • 59,0
  • 61,0
  • 65,3
  • 69,3
  • 73,3
  • 77,4
  • 1
   • Довжина плеча
  • 17,5
  • 17,8
  • 18,0
  • 18,5
  • 19,0
  • 19,5
  • 20,0
  • 0,5
   • Довжина горловини
  • 40,7
  • 41,7
  • 42,8
  • 44,9
  • 47,0
  • 49,0
  • 51,0
  • 1,0
   • Ширина низу виробу
  • 310,5
  • 314,0
  • 317,5
  • 324,4
  • 331,3
  • 338,3
  • 345,2
  • 2,0
   • Довжина рукава
  • 65,0
  • 66,0
  • 66,0
  • 67,0
  • 67,0
  • 68,0
  • 68,0
  • 1,0
  • Довжина спинки (вздовж середини спинки від горловини до низу)
   • 125
  • 125,5
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 1,0
   • Довжина входу в кишеню
  • 20,0
  • 20,0
  • 20,0
  • 20,0
  • 21,0
  • 21,0
  • 21,0
  • 0,5
   • 4.Специфікація лекал і деталей крою
   • Мантія жіноча (MANG)
   • № п/п
  • Найменування лекал
  • Код лекал
  • Кількість лекал
  • Кількість деталей
   • Деталі верху (основна тканина)
   • 1
  • Спинка (зі згином)
  • S
  • 1
  • 1
   • 2
  • Пілочка
  • P
  • 1
  • 2
   • 3
  • Центральна частина пілочки
  • PS
  • 1
  • 2
   • 4
  • Підборт
  • POD
  • 1
  • 2
   • 5
  • Рукав
  • R
  • 1
  • 2
   • 6
  • Планка
  • PLAN
  • 1
  • 2
   • 7
  • Внутрішня кокетка спинки
  • SV
  • 1
  • 1
   • Деталі підкладки
   • 1
  • Підкладка внутрішньої кокетки синки
  • .P.S
  • 1
  • 1
   • 2
  • Підкладка плечової накладки
  • PLECH
  • 1
  • 2
   • Деталі докладу
   • 1
  • Верхня частина підборту
  • .K.P
  • 1
  • 2
   • 2
  • Планка
  • .K.PLAN
  • 1
  • 2
   • Мантія чоловіча (MANM)
   • № п/п
   • Найменування лекал
   • Код лекал
   • Кількість лекал
   • Кількість деталей
    • Деталі верха (основна тканина)
    • 1
   • Спинка (зі згином)
   • S
   • 1
   • 1
    • 2
   • Пілочка
   • P
   • 1
   • 2
    • 3
   • Центральна частина пілочки
   • PS
   • 1
   • 2
    • 4
   • Підборт
   • POD
   • 1
   • 2
    • 5
   • Рукав
   • R
   • 1
   • 2
    • 6
   • Планка
   • PLAN
   • 1
   • 2
    • 7
   • Внутрішня кокетка спинки
   • SV
   • 1
   • 1
    • Деталі підкладки
    • 1
   • Підкладка внутрішьої кокетки синки
   • .P.S
   • 1
   • 1
    • 2
   • Підкладка плечової накладки
   • PLECH
   • 1
   • 2
    • Деталі докладу
    • 1
   • Верхня частина підборту
   • .K.P
   • 1
   • 2
    • 2
   • Планка
   • .K.PLAN
   • 1
   • 2
   • 5.Лекала

    6.Витрати сировини та матеріалів

    Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів

    • Виріб
    • Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів,
    • чоловіча, жіноча
    • Артикул
    • Чоловіча MANM
    • Жіноча MANG
    • Базовий
    • розмір 50
    • розмір 46
     • Найменування матеріалів
    • Артикул, опис, од. виміру
    • Витрати на 1 од.
    • Основна тканина
     • Костюмна, колір синій
    • Зразок, м (на 1 од.) розмір: чоловіча 50, жіноча 46
    • 5,2 м
    • Підкладка
     • Підкладкова тканина, колір синій
    • Зразок, м (на 1 од.)
    • 0,4 м
    • Матеріали докладу
     • Дублерин
    • Зразок, м (на 1 од.)
    • 0,5 м
     • Кромка клейова поздовжня, колір чорний
    • Ширина 1,0см
    • 10,0 м
     • Плечова накладка, колір сірий
    • Чоловіча
    • Товщина 1,0-1,2 см
    • 1 пара
    • Фурнітура
     • Застібка блискавка роз’ємна спіральна, з одним бігунком, колір синій
    • # 5, довжина 75,0 см
    • 1 шт
     • Нитки, колір синій
    • # 120
    • 300 м
     • Кнопка металева, чорнена
    • Діаметр 1,2 см
    • 1 шт
    • 7.Конфекційна карта на швейний виріб

     Модель «Мантія суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів» (чоловіча, жіноча)

     • Найменування матеріалу
     • Зразок
     • Сировинний склад
      • Основні матеріали
      • Костюмна тканина
     • змішана тканина на основі натуральних волокон вовни (віскози), поліефіру (не більше 70%) та еластану (не більше 5%)
      • Підкладкові матеріали
      • Підкладкова тканина
     • 50% віскоза
     • 50% поліефір
      • Дублерин
     • 100% поліефір
      • Кромка клейова
     • 100% поліефір
      • Плечова накладка
     • 100% поліефір
      • Фурнітура
      • Застібка блискавка
     • Пластмаса, поліефір
      • Кнопка
     • Метал
      • З’єднувальні матеріали
      • Нитка швейна
     • 100% поліефір
Watch Download

19.04.2019

Рішення РСУ №22 від 19. 04. 2019 року "Про внесення змін до Положення про порядок виготовлення, обліку посвідчень суддів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 22

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Мовчана Д.В. про внесення змін до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці та присяжних, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25 квітня 2014 року № 23, у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" та внесенням змін до Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів, відповідно до вимог частини першої статті 51, частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Затвердити зміни доПоложення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці та присяжних, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25 квітня 2014 року № 23, що додаються.

2. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити це рішення на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

Голова Ради суддів України                                   О.С. Ткачук

Додаток

до рішення Ради суддів України

від 19 квітня 2019 року № 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 19 квітня 2019 року № 22

Зміни

до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни

та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці та присяжних, затвердженого 

рішенням Ради суддів України від 25 квітня 2014 року № 23 

1.У Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних, затверджене рішенням Ради суддів України від 25.04.2014 № 23 (далі – Положення), внести наступні зміни:

1)у пункті 2.3 розділу 2 слова "у Державній судовій адміністрації України" замінити словами "в апараті відповідного суду";

2)в абзаці першому пункту 2.4 розділу слова та знаки "(керівник апарату суду)" вилучити;

3) пункт 2.5 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.5. Для виготовлення посвідчення судді Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду та апеляційного суду, призначеного, обраного, переведеного, звільненого у відставку, призначеного на адміністративну посаду, голова суду протягом трьох днів з дня видання відповідного наказу надсилає до Державної судової адміністрації України заповнену картку обліку даних судді.";

4) в абзаці першому пункту 2.6 розділу 2 після слів "надсилається"доповнити словами та знаками "(копія/витяг)";

5) у пункті 2.8 розділу 2 після слів та знаків "(вкладиш посвідчення)" доповнити словами "типографським способом";

6) абзац другий пункту 2.11 розділу 2 викласти в такій редакції:

"Посвідчення можуть видаватися за довіреністю іншій уповноваженій особі Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду, апеляційного суду, територіального управління, під підпис у реєстрі отримання посвідчень (додаток 3) для наступної видачі їх власнику.";

7) в абзаці третьому пункту 2.11 розділу 2 слово "апеляційного" вилучити;

8) пункт 3.1 розділу 3 виключити;

9) абзаци другий – четвертий пункту 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

"бланки посвідчень для Верховного Суду мають серію ВС та п’ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для Вищого антикорупційного суду мають серію ВАКС та п’ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;

бланки посвідчень для Вищого суду з питань інтелектуальної власності мають серію ВСПІВ та п’ятизначну нумерацію від 00001 до 99999;";

10) в абзаці одинадцятому пункту 3.2 розділу 3 слова "судів загальної юрисдикції" вилучити;

11) пункт 3.6 розділу 3 виключити;

12) пункт 3.7 розділу 3 викласти в такій редакції:

"3.7. Відповідальність за облік посвідчень покладається на Державну судову адміністрацію України. Посвідчення зберігаються в металевих шафах або сейфах.";

13) в абзаці другому пункту 4.4 розділу 4 після слів "викрадення посвідчення" доповнити словами та знаком "Верховний Суд,";

14) у пункті 4.5 розділу 4 після слів "у відставці" доповнити словами та знаком "Верховний Суд,", після слів "відповідну заяву" доповнити словом "судді";

15) у пункті 4.6 розділу 4 слово "ім’я" замінити на "імені", після слів "у відставці" доповнити словами та знаком "Верховний Суд,";

16) пункт 4.8 розділу 4 викласти в такій редакції:

"4.8.У разі звільнення судді посвідчення здається до служби персоналу апарату суду. При переведенні судді до іншого суду посвідчення здається до служби персоналу апарату суду, до якого переведений суддя. Здані посвідчення надсилаються апаратом суду до Державної судової адміністрації України для знищення.";

17) картку обліку даних судді (додаток 1) викласти в такій редакції:

"Додаток 1

Картка обліку даних судді

Фото 3 х 4 ____________________________________________________(прізвище)
____________________________________________________(ім'я та по батькові)
____________________________________________________(повна назва посади та найменування суду)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (дата та номер акта про призначення, переведення, обрання, звільнення у відставку або про призначення на адміністративну посаду судді)
Особистий підпис судді, що засвідчує правильність написання прізвища, імені та по батькові

________________________________

Відповідність даних засвідчую:

Відповідальний працівник апарату суду________________________________

  (підпис) (прізвище та ініціали)"

Watch Download

19.04.2019

Рішення РСУ №21 від 19 квітня 2019 року "Про право суддів здійснювати правосуддяпісля спливу строку відсторонення"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 21

Про право суддів здійснювати правосуддя після спливу строку відсторонення та на отримання доплат до посадового окладу з дня ухвалення Рішення Конституційним Судом України від 04.12.2018 №11-р/2018

До Рада суддів України надійшли звернення щодо права суддів здійснювати правосуддя після спливу строку відсторонення та на отримання такими суддями виплат до посадового окладу з дня ухвалення Рішення Конституційним Судом України від 04 грудня 2018 року №11-р/2018.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 131 Конституції України в Україні діє Вища рада правосуддя, яка, зокрема, ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Таким чином, єдиним конституційним органом, уповноваженим здійснювати тимчасове відсторонення суддів від здійснення правосуддя в Україні є Вища рада правосуддя.

Частиною першою та третьою статті 62 Закону України «Про вищу раду правосуддя» (зі змінами) передбачено, що суддю може бути тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя за рішенням Вищої ради правосуддя: 1) у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності; 2) при проведенні кваліфікаційного оцінювання; 3) в порядку застосування дисциплінарного стягнення. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя з інших підстав не допускається.

Отже, законом встановлено вичерпний перелік випадків, за яких суддю може бути тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя (ст.62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (зі змінами) до суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді подання про тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Аналіз вищенаведених норм у їх взаємозв’язку дозволяє зробити висновок, що власне дисциплінарним стягненням є подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя. Позбавлення права на отримання доплат до посадового окладу та обов’язкове направлення судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації з подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді – є заходами, які пов’язані із відстороненням від здійснення правосуддя.

Відповідно до частини першої статті 68 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (зі змінами), тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі рішення Дисциплінарної палати про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Підпунктом 5 пункту 4 розділу VIIІ Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року №30, передбачено, що відсутність судді на робочому місці у зв’язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності є підставою для звільнення судді від розподілу судових справ та матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до пункту 4 розділу ІV Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03.11.2016 №143/зп-16 (із змінами) підставою для призначення кваліфікаційного оцінювання у зв’язку із накладенням дисциплінарного стягнення є рішення органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів.

У цьому контексті підстави для тимчасового відсторонення судді як дисциплінарного стягнення суттєво відрізняються від підстав для тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя до закінчення кваліфікаційного оцінювання (ч.5 ст.86 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Згідно з пунктом 20.16 Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням ВРП від 24.01.2017 року №52/0/15-17 (зі змінами) у рішенні Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності має бути визначений: строк, на який застосовується відсторонення, курс підвищення кваліфікації, який повинен пройти суддя.

Із урахуванням вищевикладеного, судді, яких відсторонено від здійснення правосуддя на підставі Рішення Вищої ради правосуддя, та щодо яких застосовано дисциплінарне стягнення, передбачене пунктом 4 частини першої статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації слідчих суддів з подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердженням здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, мають право здійснювати правосуддя після закінчення строку такого відсторонення.

Щодо права суддів на отримання доплат до посадового окладу з дня ухвалення Рішення Конституційним Судом України від 04 грудня 2018 року №11-р/2018 у справі №1-7/2018(4062/15) необхідно зазначити наступне.

У пункті 3.4 Рішення від 04 грудня 2018 року №11-р/2018, у справі №1-7/2018(4062/15) Конституційний Суд України зазначив, якщо позбавлення судді права на отримання доплат до посадового окладу може бути визнане доцільним та виправданим, зокрема, у випадку притягнення його до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності, наслідком якого є відсторонення судді від посади чи від здійснення правосуддя, то позбавлення судді цього права, коли він не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою, як випливає зі змісту положення частини десятої статті 133 Закону № 2453 у редакції Закону № 192, є несправедливим, невиправданим та необґрунтованим.

Застосований законодавцем у положенні частини десятої статті 133 Закону № 2453 у редакції Закону № 192 підхід до об’єднання усіх випадків, коли суддя, який не здійснює правосуддя, не має права на отримання доплат до посадового окладу, не можна визнати виправданим, справедливим та домірним, оскільки такий підхід не враховує особливостей кожної категорії підстав нездійснення правосуддя, ступеня обумовленості таких підстав поведінкою судді та інших законодавчо визначених обставин, а отже, невиправдано призводить до звуження обсягу гарантій незалежності суддів у виді зниження рівня їх матеріального забезпечення.

Конституційний Суд України зазначає, що конституційне закріплення гарантій незалежності суддів спрямоване на унеможливлення будь-яких спроб впливу на суддю. Такий вплив є неприпустимим з огляду на положення частини другої статті 126 Конституції України.

Конституційний Суд України вважає, що юридичне регулювання, встановлене положенням частини десятої статті 133 Закону № 2453 у редакції Закону № 192, яке поширюється на суддів, які не здійснюють правосуддя через обставини, що не залежать від них особисто або не обумовлені їхньою поведінкою, звужує зміст та обсяг гарантій незалежності суддів, створює загрозу для незалежності як суддів, так і судової влади в цілому, а також передумови для впливу на суддів. Отже, положення частини десятої статті 133 Закону № 2453 у редакції Закону № 192 для цілей застосування окремих положень Закону № 1402 суперечить частинам першій, другій статті 126 Конституції України.

Враховуючи викладене, суддя, який не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою, має право на отримання доплат до посадового окладу з дня ухвалення Рішення Конституційним Судом України від 04 грудня 2018 року №11-р/2018 у справі №1-7/2018 (4062/15).

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів України Журавської О.В. про право суддів здійснювати правосуддя після спливу строку відсторонення та на отримання доплат до посадового окладу, керуючись статтями 63, 68 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Рішенням Конституційного Суду України від 04 грудня 2018 року №11-р/2018 у справі №1-7/2018(4062/15), відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (з подальшими змінами), Рада суддів України, -

в и р і ш и л а:

Поінформувати суди з наступних питань:

1. Судді, яких відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Вищої ради правосуддя, та щодо яких застосовано дисциплінарне стягнення, передбачене пунктом 4 частини першої статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації з подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердженням здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, повинні здійснювати правосуддя після закінчення строку такого відсторонення.

2. Суддя, який не здійснює правосуддя через обставини, що не залежать від нього особисто або не обумовлені його поведінкою, має право на отримання доплат до посадового окладу з дня ухвалення рішення Конституційним Судом України від 04 грудня 2018 року №11-р/2018 у справі №1-7/2018 (4062/15).


Голова Ради суддів України                       О.С. Ткачук

Watch Download

19.04.2019

Рішення РСУ № 20 від 19 квітня 2019 років "Щодо обговорення інформації про охорону судів"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Київ

РІШЕННЯ № 20

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Ткачука О.С., Голови Служби судової охорони Бондаря В.І. щодо охорони судів, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Ткачука О.С., Голови Служби судової охорони Бондаря В.І. щодо охорони судів узяти до відома.

2. Запропонувати Голові Служби судової охорони Бондарю В.І. поінформувати Раду суддів України у вересні 2019 року про стан забезпечення охорони судів, динаміку процесів та заплановані заходи щодо безпеки суддів та учасників судових процесів.


Голова Ради суддів України                О.С. Ткачук

Watch Download