Council of judges
of Ukraine

enEN uaUA

03.09.2021, 10:45

Рішення РСУ № 38 від 03.09.2021 "Про внесення змін в Положення про помічника судді"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року                                                                                                                                                              м. Київ

РІШЕННЯ № 38

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. про внесення змін в Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 (зі змінами), відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

Внести зміни до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 18 травня 2018 року № 21 (зі змінами), що додаються.

Голови

Ради суддів України

                                                                                                                                                       

Б.С. Моніч


Додаток 1
до рішення Ради суддів України
03 вересня 2021 року № 38

Затверджено
рішення Ради суддів України
від 03 вересня 2021 року № 38

Зміни

до Положення про помічника судді,

затвердженого рішенням Ради суддів України

від 18 травня 2018 року № 21 зі змінами

1. Пункт 2 Положення доповнити 2 абзацом наступного змісту:

"Голова суду за своїм поданням може заповнити посаду додаткового помічника, визначену для заступника голови, до заповнення вакантної посади заступника голови суду."

2. Абзац 4 пункту 8 Положення викласти у наступній редакції:

"До подання кандидатом на посаду помічника голови суду, помічниказаступника голови суду, помічника судді додаються:

- заява про призначення на посаду;

- копія паспорта громадянина України (копія паспорта громадянина України повинна містити копії всіх заповнених його сторінок; копія паспорта громадянина України у формі ID-картки повинна містити копії титульної та зворотної сторін, виготовлених на одному аркуші, де у верхній частині аркуша повинна бути копія титульної сторони картки, в нижній – зворотна; разом з цим подається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

- копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

- копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

- копія державного сертифікату про відповідний рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

- копія трудової книжки, послужного списку (за наявності);

- особова картка зазначеного зразка, копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних) або копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників);

- копія документів про надані пільги (за наявності);

- згода на обробку персональних даних."