Council of judges
of Ukraine

enEN uaUA

03.09.2021, 10:50

Рішення РСУ № 39 від 03.09.2021 "Про звернення ДСА України щодо перегляду рішення РСУ від 09.04.2021 № 8"

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

03 вересня 2021 року                                                                                                                                                               м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 39

До Ради суддів України надійшло звернення ДСА України щодо перегляду рішення Ради суддів України від 09.04.2021 № 8 "Про вирішення невідкладних питань на виконання рішення XVIII з'їзду суддів України".

Так, у зверненні зазначено, що рішенням Ради суддів України від 09.04.2021 № 8 встановлено заборону керівникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та їх працівникам виплачувати стимулюючі виплати в розмірах, що перевищують середній розмір стимулюючих виплат працівників апаратів судів відповідної області.

Пунктом 2 частини першої статті 152 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що Державна судова адміністрація України забезпечує належні умови діяльності суддів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень наданих цим Законом.

На сьогодні територіальні управління Державної судової адміністрації України є територіальними органами Державної судової адміністрації України в областях та в м. Києві, що повноцінно здійснюють організаційне забезпечення місцевих загальних судів. Так, у межах визначених бюджетних асигнувань, територіальні управління вживають заходів матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства та архіву місцевих загальних судів.

На сьогодні 490 працівників територіальних управлінь ДСА України обслуговують 586 місцевих загальних судів, в яких працюють 4 348 суддів та 17 825 працівників апарату судів, за наступними напрямами:

діяльність у частині ведення кадрового діловодства, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання, якісне виконання та запобігання порушень вимог трудового законодавства керівниками та працівниками місцевих загальних судів області;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетенції;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

здійснення роботи по комплектації груп учасників періодичного навчання для суддів та працівників апаратів судів, які проводить Національна школа суддів України;

організація та забезпечення роботи комісій з соціального страхування;

забезпечення судів приміщеннями, що відповідають вимогам відправлення правосуддя;

організація ремонту та проведення робіт з технічного укріплення приміщень судів;

здійснення технічного обслуговування службового автотранспорту суду;

організація впровадження комп’ютерних програм та автоматизованої системи документообігу суду;

організація ведення судової статистики та аналітики в судах;

ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності місцевих загальних судів області;

організація претензійної, позовної та договірної роботи;

опрацювання виконавчих документів про стягнення судового збору та накладення штрафу (як засобу процесуального примусу);

облік військовозобов’язаних; контроль за станом військового обліку в місцевих загальних судах області, координація та контроль роботи з питань мобілізаційної підготовки у судах;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;

проведення процедур закупівель;

здійснення пошуку перекладачів для участі у судовому засідання за зверненнями місцевих загальних судів області;

покладення додаткових обов’язків на працівників територіального управління ДСА України: відповідальної особи з питань запобігання і виявлення корупції; відповідальної особи за організацію проведення особистого прийому громадян у режимі відеоконференції (модератора), тощо.

Верховною Радою України прийнято Закон України від 17.06.2021 № 1558-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами", згідно з яким ДСА України для судів збільшено видатки на 742,0 млн гривень, з них 503,0 млн грн – на заробітну плату працівників апарату судів та нарахування на неї, 239,0 млн грн – на поточні видатки (папір, марки, конверти).

Виділені кошти дозволили частково вирівняти ситуацію з оплатою праці працівників апаратів судів шляхом їх пропорційного розподілення між судами, в яких існував дефіцит за обов’язковими виплатами.

Відповідно до частини другої статті 126 "Про судоустрій і статус суддів" суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення незалежності суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів.

Згідно з частиною восьмою статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Рада суддів України, як одна з організаційних форм суддівського самоврядування, здійснює контроль за організацією діяльності судів, заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України Сальнікова О.О., про звернення ДСА України щодо перегляду рішення Ради суддів України від 09.04.2021 № 8 "Про вирішення невідкладних питань на виконання рішення XVIII з'їзду суддів України", з метою безперебійного забезпечення виконання на належному рівні визначених функцій та зупинення стрімкого звільнення досвідчених та кваліфікованих працівників територіальних управлінь ДСА України, відповідно до пункту третього частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С., т.в.о. Голови Державної судової адміністрації України Сальнікова О.О., про звернення ДСА України щодо перегляду рішення Ради суддів України від 09.04.2021 № 8 "Про вирішення невідкладних питань на виконання рішення XVIII з'їзду суддів України" узяти до відома.

2. Дозволити встановлювати стимулюючі виплати працівникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України на рівні стимулюючих виплат працівників апаратів апеляційних судів відповідного регіону, враховуючи економію фонду оплати праці, яка утворилась у територіальному управлінні ДСА України за попередні місяці.

Голова Ради суддів України                                                                                                                                    Б.С. Моніч