Council of judges
of Ukraine

enEN uaUA

13.05.2019, 15:58

Роз'яснення Голови Ради суддів України щодо здійснення моніторингового візиту Радою суддів України до ОАСК Роз'яснення Голови Ради суддів України щодо здійснення моніторингового візиту Радою суддів України до ОАСК

Зважаючи на численні запити, що надходять від представників ЗМІ та інтерес громадськості щодо здійснення моніторингового візиту Радою суддів України до Окружного адміністративного суду міста Києва, Голова Ради суддів України наголошує на наступному.

Правосуддя є основою демократичного розвитку держави, є тим фундаментом на якому базується правопорядок, безпека та соціальний спокій в країні.

У той же час, одним з найголовніших завдань, що стоять перед Радою суддів України є забезпечення умов для здійснення незалежного правосуддя. Як досягти рівня внутрішньої та зовнішньої складових цієї незалежності, забезпечити умови для здійснення справедливого судочинства, незалежно від будь яких політичних процесів, заяв або намагань вплинути на діяльність суду - саме ці питання Рада суддів України і хоче обговорити з суддями Окружного адміністративного суду міста Києва. Метою заходу – є активізація спільних заходів та зусиль для належної роботи суду, для забезпечення належного судового захисту.

Окрім того, орган вищий суддівського самоврядування вважає за необхідне продемонструвати громадянському суспільству здатність судової влади самостійно виявляти проблеми які існують у внутрішній діяльності судів, у роботі суддів, органів суддівського врядування. Виявити ці проблеми та вирішити їх. Адже, саме представники органів суддівського самоврядування формують більшість в установах, котрі проводять кваліфікаційне оцінювання, відповідають за дисциплінарну практику, організацію роботи в судах тощо.

Також метою моніторингу є надання відповіді на запити, що надходять від окремих громадян, засобів масової інформації, представників громадськості щодо проходження кваліфікаційного оцінювання суддями Окружного адміністративного суду міста Києва та організації роботи цього суду. Адже Рада суддів вважає, що всі мають бути проінформовані про те, яким чином працює ОАСК чи є загрози для ухвалення рішень об'єктивних, а не під тиском чи впливом, чи створені належні умови для роботи суддів, працівників апарату, а також для тих, хто звертається до суду для захисту своїх прав, свобод та інтересів.

На наше переконання, таким чином суддівське самоврядування і судова спільнота повинні демонструвати свою активну позицію і здатність забезпечити ефективне правосуддя в державі. Судді є носіями судової влади і вони повинні усвідомлювати свою місію і відповідальність перед Українським народом.