Council of judges
of Ukraine

enEN uaUA

24.05.2016, 09:14

Заява АРССУ щодо неприпустимості публічного зазіхання міністра юстиції України на незалежність суддів Заява АРССУ щодо неприпустимості публічного зазіхання міністра юстиції України на незалежність суддів

18 травня 2016 року міністр юстиції України Павло Петренко під час публічних виступів стосовно судової реформи в Україні торкався питання обрання суддів безстроково. Зокрема, на засіданні Уряду, на пленарному засіданні Верховної Ради України, в ефірі 112-го каналу Павло Петренко пропонував оновити суддівський корпус шляхом не обрання безстроково понад 800 суддів, щодо яких рекомендації ВККС про обрання безстроково перебувають на розгляді Парламенту.

З його слів він озвучив «свою особисту пропозицію», відповідно до якої «…є можливість, щоб парламент заповнив 800 вакансій на набір нових суддів. Ті 800 суддів, які очікують на обрання зараз чекають довічного призначення – їх можна направити на конкурс. І ми отримаємо 15% уже нового суддівського корпусу».

Таку позицію міністр юстиції обґрунтував тим, що «всі ці судді, про яких йде мова, призначені на посади особисто Віктором Януковичем без проходження ними конкурсів, у зв’язку з чим, такі судді не можуть в подальшому обіймати свої посади, оскільки не довели свою доброчесність та бажання працювати по новим правилам».

Поділяючи необхідність реформи судової системи, Асоціація наголошує на тому, що будь-які реформаторські заяви повинні відповідати принципу верховенства права та міжнародним стандартам у галузі правосуддя. Натомість, запропонований міністром юстиції механізм «оновлення» суддівського корпусу свідчить про його очевидну політичну упередженість та зацікавленість в формуванні суддівського корпусу через застосування механізму політичного тиску, дискримінації та популізму.

Зміст публічних висловлювань міністра юстиції Павла Петренко свідчить про те, що він не обізнаний з реальним станом ситуації щодо обрання суддів безстроково, спотворює факти, а його пропозиції повністю не відповідають Конституції та законам України, порушують міжнародні стандарти незалежності суду.

Зокрема, не відповідає дійсності заява, що вказані судді призначені на посади особисто В. Януковичем. Переважна більшість суддів, які очікують обрання безстроково, були призначені на посади ще у 2009-2010 роках Президентом В. Ющенко. Усі судді у своїй переважній більшості успішно пройшли люстраційні перевірки, за весь час роботі на посаді судді не мали дисциплінарних стягнень, не були суб’єктами корупційних правопорушень, отримали відповідні позитивні рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо призначення їх на посаду безстроково, тим самим підтвердивши свої особисті професійні якості та доброчесність.

Пропозиція про звільнення всіх без винятку 800 суддів є прямим закликом до застосування колективної відповідальності. Водночас, відповідно до ст. 62 Конституції України юридична відповідальність має індивідуальний характер. Асоціація вважає неприпустимими і такими, що суперечать принципу верховенства права будь-які форми колективної відповідальності, зокрема звільнення суддів у запропонований П. Петренком спосіб.

Необрання судді може мати місце лише у разі виявлення порушень судді, а не з мотивів «оновлення» судової системи. Відповідно до Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 17.11.2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів) призначення на посаду на постійній основі має бути призупинене лише у випадках значних дисциплінарних або кримінальних порушень, визначених законом, або якщо суддя більше не може виконувати суддівські функції (пункт 50).

Рішення, які стосуються добору та підвищення суддів по службі, мають ґрунтуватися на об’єктивних критеріях, які попередньо визначені законом чи компетентними органами влади. Прийняття таких рішень має базуватися на заслугах, з урахуванням кваліфікації, вмінь та потенціалу, необхідних для вирішення справ при застосуванні закону, зберігаючи повагу до людської гідності (пункт 44). Якщо суддю приймають на посаду на випробувальний або на фіксований термін, рішення про підтвердження чи продовження такого призначення має прийматися лише відповідно до параграфа 44, щоб забезпечити цілковите дотримання принципу незалежності судової системи (пункт 51).

Таким чином, необрання суддів з метою «оновлення» судової системи, як це пропонує Павло Петренко, прямо суперечить міжнародним стандартам у галузі правосуддя.

Заяви міністра юстиції Павла Петренко мають дискримінаційний характер, адже демонструють наміри позбавити суддів права на працю лише з огляду на їх належність до професії, без визначення об’єктивних підстав для звільнення. В той час, як ч. 2 ст. 24 Конституції України прямо вказує, що не може бути надано переваг чи обмежень будь-якій особі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

До того ж, понад 150 суддів, які мали такі самі рекомендації, постановою Верховної Ради України від 21 травня 2015 р. після чотирьох сигнальних голосувань було обрано безстроково.

Ідея про звільнення суддів, які отримали рекомендації у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України для обрання їх на посади суддів безстроково, суперечить Конституції України та базовим принципам, які закріплені в міжнародних документах, таких як: пп.d п.2 принципу 1 Рекомендації (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів», ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні заступників Міністрів 13.10.1994 року; Європейській хартії законів «Про статус суддів» (Лісабон, від 10.07.1998 року); Основним принципам незалежності судових органів, що схвалені Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН №40/32 від 29.11.1985 року та №40/146 від 13.12.1985 року; Процедурі ефективного здійснення Основних принципів незалежності судових органів, що затверджені Резолюцією Економічної і Соціальної Ради ООН №1989/60 від 24.05.1989 року; Бангалорським принципам поведінки суддів, що схвалені резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27.07.2006 року; Загальній (Універсальній) хартії судді, ухваленій 17.11.1999 року Центральною Радою Міжнародної асоціації суддів в Тайпеї (Тайвань); Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки, ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи 17.11.2010 року на 1098 засіданні заступників міністрів.

Про вищеозначені вимоги міжнародного та національного законодавства міністр юстиції повинен бути обізнаний. Однак вказані висловлювання міністра юстиції Павла Петренко навпаки прямо демонструють повну зневагу до означених міжнародних стандартів та законодавства України у сфері судочинства, та намагання політично вплинути на кар’єру великої кількості суддів. Міністр зневажає конституційні принципи презумпції невинуватості та індивідуальної юридичної відповідальності, його виступи із означеного приводу є політизованими та такими, що створюють упередженість усього діючого складу депутатського корпусу стосовно суддів.

Зазначені обставини свідчать про некомпетентність Павла Петренко у порушених питаннях та недотримання ним у своїй професійній діяльності принципів законності, професіоналізму, політичної неупередженості та повне ігнорування норм національного та міжнародного законодавства.

Публічні заяви міністра юстиції порушують норми професійної етики юриста, оскільки він, керуючись лише єдиним критерієм – роботою на певній посаді, стверджує про професійну некомпетентність великого кола висококваліфікованих суддів з бездоганною репутацією.

У зв’язку із викладеним, вважаємо, що заяви міністра юстиції України Павла Петренка є протиправними та становлять загрозу для незалежності суду і суддів.

З метою захисту незалежності суду, гарантування дотримання Конституції України, принципу верховенства права в України, просимо:

  1. Голову Верховної Ради України та Голову Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя забезпечити дотримання норм міжнародного законодавства у сфері судочинства, та передбаченого чинним законодавством України порядку обрання суддів безстроково не допустивши звільнення суддів з мотивів політичної упередженості, дискримінації за ознаками професії та із застосуванням принципу колективної відповідальності.
  2. Президента України та Прем’єр-міністра України відреагувати на недопустимі висловлювання міністра юстиції України, який будучи керівником органу державної виконавчої влади, всупереч конституційній засаді поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову прямо закликає орган законодавчої влади – Верховну Раду України не виконувати її конституційну функцію щодо обрання суддів безстроково, й неетичні висловлювання, спрямовані на огульну й не персоніфіковану критику усіх суддів як представників судової влади, що прямо суперечить міжнародним стандартам незалежності судової гілки влади
  3. Президента України та Прем’єр-міністра України ініціювати процедуру звільнення Павла Петренка з посади міністра юстиції України, як такого, що не відповідає займаній посаді через низький рівень професійних знань, неетичну поведінку, політичну упередженість, посягання на незалежність суду.
  4. Голові Ради суддів України та Голові Верховного суду України в межах своєї компетенції відреагувати на заяви міністра юстиції України, що прямо посягає на авторитет та незалежність суду та закликає Верховну Раду України не виконувати свою конституційну функцію.
  5. Головам судів, зборам суддів обговорити це звернення.